Sunteți pe pagina 1din 49

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică - Curs 8
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
Aprilie şi Statistică
2019 Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Table of contents
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Variabile aleatoare
Probabilităţi şi Statistică
continue
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Variabileşi aleatoare
Statistică Probabilităţi şi Statistică
continue Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Distribuţii continue remarcabile
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Teoremele
Probabilităţifundamentale
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Legea numerelor mari Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Inegalităţile
Probabilităţi şi Statistică lui Markov şi a lui Cebâşev
Probabilităţi şi Statistică revăzute
Probabilităţi şi Statistică
Teorema
Probabilităţi lui Cebâşev Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Legea numerelor mari Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Teorema limită centrală
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aproximarea
Probabilităţi şi Statisticănormală Probabilităţi
a distribuţiei binomiale Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Simulare
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Simularea variabilelor Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
aleatoareşi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Aplicaţiişi Statistică
ale LNM şi Probabilităţi
TLC şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Bibliography şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Evenimente aleatoare
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
În cazul în care
Probabilităţi şi Statistică
j
j > jRj
Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
(i.e., cardinalul lui este
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
cel puţin
Probabilităţi şi Statistică
continuu),
Probabilităţi şi Statisticăevenimentele aleatoare
Probabilităţi şi Statistică se definesc diferit
Probabilităţi faţă de
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
cazul discret.
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Diferenţa şi Statistică Probabilităţi
principală constă înşiaceea
Statisticăcă nu orice
Probabilităţi şi Statistică
submulţime
A 

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică


este în mod necesar eveniment aleator: Probabilităţi şi Statistică
familia eveni-
Probabilităţi şi Statistică
mentelor
Probabilităţi aleatoareProbabilităţi
şi Statistică 
este o şi-algebră
Statistică A P (
)
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
: şi Statistică
Probabilităţi
?

Probabilităţi şi Statistică
 ; 2 A;
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
 dacă
Probabilităţi A1 ; A2 2 A, Probabilităţi
şi Statistică atunci A1şi[ \Statistică
A2 2 A; Probabilităţi şi Statistică
 şidacă
Probabilităţi ( ) An n >1 
Statistică A, atunci
Probabilităţi An 2 A.Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
n >1
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 Iar funcţia
Probabilităţi de probabilitate
şi Statistică este
Probabilităţi definită numai
şi Statistică pe submulţim-
Probabilităţi şi Statistică
A
Probabilităţi şi Statistică
ile din (cu axiomele
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
cunoscute):
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică P : A ! [ ; ]:
Probabilităţi şi Statistică
0 1 Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Variabile aleatoare continue
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 O funcţie
Probabilităţi X :
!R
şi Statistică este numită
Probabilităţi variabilăProbabilităţi
şi Statistică aleatoare dacă
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şipentru
Statistică orice Probabilităţi
J interval R;
şi Statistică
din ( ) 2 A:
X 1 Probabilităţi
J şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
O variabilă şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
X :
! R
aleatoareProbabilităţi şi Statistică se numeşte
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
continuă
Probabilităţi şi Statistică
dacă are
Probabilităţi funcţia de repartiţie
şi Statistică Probabilităţi şicontinuă
Statistică (câteodată,
Probabilităţi şiaceastă
Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
definiţie se referă la toate cazurile când X
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
(
)
Probabilităţi şi Statistică
este de
Probabilităţi şi Statistică
cardinal
Probabilităţi continuu).
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia (repartiţia)
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
unei astfel de variabile
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
poate fi dată
Probabilităţi şi Statistică
prin funcţia
Probabilităţi şi Statisticăde repartiţie:
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi StatisticăF: R ! [ ; ]; ( ) = (
Probabilităţi
0 1 F şiaStatistică 6 );
P X Probabilităţi
a şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
sau prinşi funcţia
Statistică de densitate
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică : R ! [ ; +1)
(de masă), fProbabilităţi şi0Statistică,
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
astfel încât
Probabilităţi funcţia deProbabilităţi
şi Statistică repartiţie F poate fi Probabilităţi
şi Statistică descrisă şiastfel: Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Za
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
( )= (
Probabilităţi şi Statistică F a Probabilităţi 6
P Xşi Statistică
a)= () :
f Probabilităţi
t dt şi Statistică
1
Variabile aleatoare continue
Probabilităţi şi Statistică 1
Probabilităţi şi StatisticăZ Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
Orice
Probabilităţi funcţie f
şi Statistică : R ! [ ; +1)
Probabilităţi şi Statistică
0 şi Statistică
Probabilităţi cu ()
Probabilităţi şi Statistică
=
f t Probabilităţi
dt 1 este funcţie
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
1
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
de densitate pentru
Probabilităţi şi Statistică
oProbabilităţi avariabilăProbabilităţi
anumităşi Statistică aleatoare şi Statistică
continuă
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
(sau,şi Statistică
mai simplu, Probabilităţi
distribuţie şi Statistică
continuă). Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Folosind
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
funcţia deProbabilităţi
densitate putem calcula
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
(dacăşiintegralele
Probabilităţi Statistică
Probabilităţi
există) şimedia Statisticăşi dispersia:
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
1
Probabilităţi şi Statistică
+
Probabilităţi şi StatisticăZ
Probabilităţi şi 1
Statistică
Probabilităţi şi Statistică Z
+
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
E[ ] =
Probabilităţi ()
X şi Statisticătf t dtProbabilităţi
şi Var X [ ]= [
şi Statistică t E[ ]] ( ) :
X 2 f şit Statistică
Probabilităţi dt
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
1
Probabilităţi şi Statistică 1
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi :R
Dacă hşi Statistică !R Probabilităţi şi Statistică
este o funcţie
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
reală (şi continuă),
şi Statistică iar X
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
esteşioStatistică Probabilităţicu
variabilă aleatoare
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
densitatea fProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
( )
, atuncişihStatistică
X este
Probabilităţi şi Statistică
o variabilă
Probabilităţi şi Statisticăaleatoare cu media
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi 1
Z şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică E[ ( )] =
Probabilităţi
h X şi () () :
Statistică
h t f t Probabilităţi
dt şi Statistică
1
Variabile aleatoare continue


Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţile
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică asociate unei variabile
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică aleatoare continue
Probabilităţi se
şi Statistică
Probabilităţi şi Statisticăastfel: Probabilităţi şi Statistică
calculează Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Zb
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şiP ( <
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
a X b 6 )= ( )
Probabilităţi
F b şi ( )=
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
F a () ;
Probabilităţi
f t dt şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică a Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
adică aria aflată sub Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
graficul funcţiei
şi Statistică
Probabilităţi
puncteleşi Statistică
f întreProbabilităţi t a =
şi Statistică
Probabilităţi =
şi t şi Statistică
b. Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Dacă F este continuă,
Probabilităţi şi Statistică
P X( = )= ( )=
Probabilităţi şi Statistică
a
Probabilităţi şi Statistică
a Probabilităţi
FProbabilităţi
0şi şi P a(
Statistică
6
şi Statistică

< )= ( 6
X b şi Statistică
Probabilităţi 6
P a X Probabilităţi
b )= ( < < )
Pşi a X b .Probabilităţi şi Statistică
Statistică

Probabilităţi şi Statistică
Pentru o variabilă
Probabilităţi şi Statistică
aleatoare :
!R
Probabilităţi şi Statistică
X
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
, dată, operaţia de
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
standardizare Probabilităţi
constă în şiurmătoarea
Statistică Probabilităţi şi Statistică
transformare a vari-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
abilei X :
Probabilităţi şi Statistică
E[ ]
Probabilităţi şi Statistică
X şi Statistică
X Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică =
Probabilităţi
Y : Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şiStDev [ ]
Statistică X Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Noua
Probabilităţi variabilă este
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
"standard"
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
pentru căProbabilităţi
şi Statistică are şi Statistică

E[Y ] = 0 şi Var [Y ] = 1:
Variabile aleatoare continue - Exemple
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Exemplul
Probabilităţi1. Durata vieţii
şi Statistică în anişi Statistică
Probabilităţi a unei anumite componente
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
electronice este o variabilă aleatoare continuă, cu funcţia Probabilităţi şi Statistică
de den-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
sitate şi Statistică
Probabilităţi 8 şi Statistică
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică ( )=
< k şi Statistică
Probabilităţi
f Probabilităţi
x
;
şixStatistică
4
>
x 1 ProbabilităţiProbabilităţi şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
:
Probabilităţi ; <
0 şi Statistică
x 1
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
Determinaţi k , funcţia de repartiţie şi probabilitatea şi Statistică Probabilităţicaşi Statistică
viaţa
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
uneiProbabilităţi
astfel de componente
şi Statistică sa depăşească
Probabilităţi şi Statistică 2 ani. Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică 1
ZProbabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Soluţie. Trebuie
Probabilităţi şi Statistică
() > ;8 2 R
şi Statisticăca f t Probabilităţi
0 t şi Statisticăşi
Probabilităţi şi Statistică
()
t dt şi1, =
f Probabilităţi Statistică
deci
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică 1 Probabilităţi şi Statistică
1Z
Probabilităţi şi Statistică 
Probabilităţi 1
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
>
k Probabilităţi =
k
Probabilităţi şi Statisticăt 4
=
0 şi 1 şi Statisticădt Probabilităţi
k
Probabilităţi
3t 13 şi
=
k
şi Statistică
Statistică
3
, de unde =
Probabilităţi şi Statistică
k 3.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi 1Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Variabile aleatoare continue - Exemple
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şiZStatistică
x Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Funcţia de şi Statistică
repartiţie este
Probabilităţi şi Statistică
( )=
Probabilităţi ()
F x şi Statisticăf t dt ,Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
deci şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
8 şi Statistică1 Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
( )=
F x
Probabilităţi
< şi
1 şi Statistică
Probabilităţi 3
>
1 Statistică
;
Probabilităţi şi Statistică
x 1 Probabilităţi şi Statistică
xşi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
:
; <
0 x 1 Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Fie X durata
Probabilităţi de viaţăProbabilităţi
şi Statistică a acestei componenteProbabilităţi
şi Statistică electronice, prob-
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
abilitatea ca durata de viaţă să fie cel puţin 2 ani este P X
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi ( >
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
)=
2 Probabilităţi ( < )=
1 P şiXStatistică 2 ( )= =
1 Probabilităţi
F 2 1şi Statistică
8 (deoarece Probabilităţi
F e continuă). şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Exemplul 2. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu următoarea Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
funcţie de
Probabilităţi densitate: Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
( şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
( )=
Probabilităţi şi Statisticăf x
;x 0 x 2 6 6
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică ;
Probabilităţi 0 altfel
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Determinaţi , funcţia de repartiţie, media şi dispersia lui X .
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Variabile aleatoare continue - Exemple
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Exemplul 3. Timpul
Probabilităţi şi Statistică
(în minute) necesar
Probabilităţi şi Statistică
unui anumit sistem să
Probabilităţi şi Statistică
repornească
Probabilităţi şieste o variabilă
Statistică aleatoare
Probabilităţi continuă cu
şi Statistică densitatea
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
(
Probabilităţi şi Statistică
( );
Probabilităţi şi
C 10 şixStatistică < <
2 Statistică Probabilităţi şi Statistică
0 x Probabilităţi
10
( )=
Probabilităţi şi Statistică
f t Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi ;
0 Statistică
altfel Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Calculaţişi C
Probabilităţi şi probabilitatea
Statistică Probabilităţica timpul de repornire
şi Statistică Probabilităţi şisăStatistică
fie între
1 şiProbabilităţi
2 minute. şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Exemplul
Probabilităţi4. Durata de viaţă
şi Statistică (înşiani)
Probabilităţi a unui tip
Statistică de HDşi Statistică
Probabilităţi este o
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
variabilă aleatoare continuă cu densitatea şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
8
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şixStatistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
<
K
Probabilităţi ; < <
0 x 10 Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
( )=
Probabilităţi şi Statisticăf t Probabilităţi 50Statistică
şi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
:
Probabilităţi ;
0 şi Statistică
altfel Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Calculaţi Kşi, Statistică
probabilitatea Probabilităţi
ca o şieroare
Statistică hardware
Probabilităţi
să apară şi Statistică
în
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
primii 5 ani şi durata medie de viaţă a acestui HD.
Distribuţii continue remarcabile
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia
Probabilităţi şi Statistică
SeProbabilităţi
uniformă.Probabilităţi notează ( ; )
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
cu U a bProbabilităţi
şi Statistică
şi areşifuncţia
Statistică
de
densitate
Probabilităţi şi Statistică 8Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
>
> ; <
şi Statistică
0 x a Probabilităţi şi Statistică
<Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
( )=
1
;
Probabilităţi şi Statistică f t Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică > b a
x 2[ ; ]
a b Probabilităţi şi Statistică
:Probabilităţi şi Statistică
> Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică ; >
Probabilităţi şi Statistică
0 x b Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică +
Probabilităţi şi Statistică
a b (
Probabilităţi şi Statistică
b a 2 )
Dacă : ( ; )
Probabilităţi
X U şiaStatistică E[ ] =
b , atunci Probabilităţi
X şi Statistică [ ]=
and VarProbabilităţi
X şi Statistică.
Probabilităţi şi Statistică 2
Probabilităţi şi Statistică 12
Probabilităţi şi Statistică
( ; )
U 0Probabilităţi
1 se numeşte şi Statistică distribuţia uniformă
Probabilităţi şi Statistică standard.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Distribuţii continue remarcabile
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia exponenţială.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Se notează
Probabilităţi şi Statistică
cu Exp ()
Probabilităţi şi Statistică
şi are funcţia
Probabilităţi şi Statistică
de densitate >
Probabilităţi şi (Statistică0) Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
(
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică ( )=Probabilităţi ; <
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
0 x 0 Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
f t

Probabilităţi ;
Probabilităţi şi Statistică
>
e şix Statistică
x 0 Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
1 şi Statistică 1 Probabilităţi şi Statistică
Pentru : () E[ ] = ;
Probabilităţi şi Statistică
X Exp , X Probabilităţi Probabilităţi
[ ]=
Varşi Statistică
X . Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
 2
Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia exponenţială este utilizată pentru a modela timpul
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
de aşteptare, timpul
Probabilităţi şi Statistică între două sosiri,
Probabilităţi şi Statistică durata de viaţă hard-
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi
ware etc; într-o secvenţă de evenimente rare timpul dintre Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
două astfelşide
Probabilităţi evenimente
Statistică este distribuit
Probabilităţi şi Statistică exponenţial.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Distribuţia şi Statistică
exponenţială Probabilităţi
nu areşimemorie
Statistică (trecereaProbabilităţi
a x0şiminute
Statistică nu
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
are relevanţă):
Probabilităţi şi Statisticăchiar dacă >
X şixStatistică
Probabilităţi , când timpul total de
Probabilităţi aşeptare
şi Statistică
Probabilităţi
depăşeşte x ,şitimpul
Statistică rămasProbabilităţi şi Statistică exponenţială:
are o distribuţie ( >
Probabilităţi şiPStatistică
X
+ x jX > x ) = P (X > x ) (de ce?).
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
x
Distribuţii continue remarcabile
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şigaussiană
Distribuţia Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
(normală). Se noteazăProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
(; )
cu N şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
2 şi

are Probabilităţi
funcţia de densitate Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
(
Probabilităţi şi Statistică
t )
2 Probabilităţi şi Statistică
1 şi Statistică 2 Probabilităţi şi Statistică
( )=
Probabilităţi şi Statisticăf t p 2 
Probabilităţieşi Statistică : Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică 
Probabilităţi
2 şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Dacă X şi N : (; )
Statistică 2 , atunci
Probabilităţi şi Statistică
E[ ] = 
Probabilităţi [ ]=
Xşi Statisticăand VarProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
X şi2 .Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia
Probabilităţi ( ; )
N 0 1 esteProbabilităţi
şi Statistică numităşi distribuţia
Statistică normală
Probabilităţi şistandard
Statistică .
Probabilităţi
Valorile uneişi variabile
Statistică Probabilităţi
normal şi Statistică
distribuite Probabilităţi
au următoarea şi Statistică
împrăştiere
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
(simetric în şijurul
Probabilităţi Statistică %
mediei):Probabilităţi
68 se şigăsesc
Statisticăîn intervalul [ ; +
Probabilităţi şi Statistică
] % [
Probabilităţi şi Statistică
, Probabilităţi
95 în şi Statistică ; + ]
2 % :
Probabilităţi şi Statistică
2 Probabilităţi
, iar şi99 7 aparţin
Statistică
intervalului [
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
3; + ] 3şi Statistică
Probabilităţi . Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Distribuţii continue remarcabile
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia
Probabilităţi şi Statistică normală
Probabilităţi şi Statistică
are un
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
rol central Probabilităţi
şi Statistică în teoriaşi Statistică
probabil-
Probabilităţi
ităţilor şişiStatistică Probabilităţi
statistică pentru celşipuţin
Statisticădouă motive.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 Drept oşi consecinţă
Probabilităţi Statistică a Probabilităţi
Teoremeişi Statistică
Limită Centrale (TLC
Probabilităţi - vezi
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
mai jos) sumele şi/sau
Probabilităţi şi Statistică
mediile variabilelor Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
independente şi
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
identic distribuite au cu aproximaţie o distribuţie normală. Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
De-aşi lungul
Probabilităţi Statistică timpului s-a observat
Probabilităţi şi Statisticăcă distribuţia normală
Probabilităţi şi Statisticăeste
Probabilităţi şi Statistică
un model potrivitProbabilităţi Probabilităţi
pentruşifoarte şi Statistică Probabilităţi
multe Probabilităţi
variabile: şi Statistică
temper-
Probabilităţi şi Statistică Statistică şi Statistică
atura, greutatea,
Probabilităţi şi Statistică înălţimea
Probabilităţişi şichiar notele studenţilor.
Statistică Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
normală aProbabilităţi
fost utilizată
Probabilităţi şi Statistică
implicit de
şi Statistică către de
Probabilităţi Moivre
şi Statistică
Probabilităţi
pentru şi Statistică
aproximarea Probabilităţi şi Statistică
distribuţiei binomialeProbabilităţi
şi ulterior şi Statistică
de către
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Laplace
Probabilităţi şi Gauss (în
şi Statistică mod explicit).
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Distribuţii continue remarcabile
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Distribuţia şi Statistică
Student (sau Probabilităţi şi Statistică
t). Este ( )
notată cuProbabilităţi
t r şi şiare Statistică
funcţia
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
de densitate
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
8 Probabilităţi
 şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică > +
r 1 şi Statistică
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
>
>
Probabilităţi şi Statistică r +1
 şi Statistică
>
< 2Probabilităţi + ;
Probabilităţi şi Statistică
>
p  şi Statistică x2 2
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi 1 x 0şi Statistică
Probabilităţi
( )=
f xşi Statistică r
Probabilităţi > 
r r
Probabilităţi şi Statistică ;
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică >
>
> Probabilităţi
2 şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
:
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică 0
Probabilităţi şi Statistică
; 6
xProbabilităţi
0 şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
1
Probabilităţi şi Statistică+
Z Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
unde ( )=
y şi Statisticăx y 1 e Probabilităţi
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
x
dx . Dacă şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
: ( )
X t r Probabilităţi E[ ] =
,atunci şi Statistică
X
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
0 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
r Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
0 and Var [ ]=
şi Statistică
X
Probabilităţi şi Statistică
. Probabilităţi şi Statistică
r 2 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Cu cât este şi Statistică
mai mareProbabilităţi
numărul şi Statistică
de grade de Probabilităţi
libertate şi Statistică
cu atât
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
distribuţia Student
Probabilităţi şi Statistică seamănă mai mult
Probabilităţi şi Statistică cu cea normală standard.
Probabilităţi şi Statistică
Distribuţii continue remarcabile
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia
Probabilităţi Gamma. Probabilităţi
şi Statistică Se notează cu
şi Statistică ( ; )şi are şifuncţia
Probabilităţi Statistică de
Probabilităţi
densitate şi Statistică 8 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică şi Statistică
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
<
( )
1 ;
x >
x şieStatistică x 0 Probabilităţi şi Statistică
( )=
Probabilităţi şi Statistică
f x Probabilităţi
;
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
: şi Statistică
; 6
Probabilităţi şi Statistică
0 x 0 Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
1+
Z
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
unde () =
Probabilităţi tşi Statistică x t 1Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică

e x dx .şi Statistică este forma
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi 
iar şi Statistică
este rata
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică0 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
(sauProbabilităţi
frecvenţa) disribuţiei.
şi Statistică Pentru
Probabilităţi X : ( ; )
şi Statistică E[ ] =
, avem şi Statistică
Probabilităţi X

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
and [ ]=
Var şiXStatistică 2 .
 Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Să presupunem şi Statistică că avem
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statisticăcare constă
un proces
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
în şi Statistică
paşi in-
Probabilităţi şi Statistică
dependenţi
Probabilităţi şi fiecare Probabilităţi
şi Statistică astfel de pas necesităProbabilităţi
şi Statistică un timp egal cu
şi Statistică
()
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
Exp , atunci durata totală urmează o distribuţie Gamma.
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Astfel, distribuţia
Probabilităţi şi StatisticăGamma este o şisumă
Probabilităţi Statisticăde variabile
Probabilităţiindepen-
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
dente identic repartizate exponenţial. şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Inegalităţile lui Markov şi a lui Cebâşev
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Proposition
Probabilităţi şi Statistică
1 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Fie >
Probabilităţi
X 0şi oStatistică Probabilităţi şi Statistică
variabilă aleatoare.
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
>
Dacă a 0,Probabilităţi
atuncişi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
E[ ]
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
(
P X a >
Probabilităţi )6
şi X
Statistică :
Probabilităţi şi Statistică
a
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
proof:
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică ProbabilităţiZ şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Z + 1 a şi Statistică Z 1
+ Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
E[ ] =
ProbabilităţiXşi Statistică ()
Probabilităţi
=
tf tProbabilităţi
dt () +
tf t dt
şi Statistică ()
tf t şidt
Probabilităţi >
Statistică
0
Probabilităţi şi Statistică 0 şi Statistică
Probabilităţi a Probabilităţi şi Statistică
+1
Probabilităţi şiZStatistică 1
Z +şi Statistică
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
()
Probabilităţi şi Statistică > ()
tf t dt aProbabilităţif şitStatistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
= (
dt aP XProbabilităţi> ):
a şi Statistică
a a şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică 
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Inegalitatea lui Cebâşev
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Proposition şi Statistică 2 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Fie X şioStatistică
Probabilităţi variabilă aleatoare
Probabilităţi şi cu 
media Probabilităţi
Statistică şi dispersia 
şi Statistică2 .
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Atunci
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 2 Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
(j j > ) 6
Probabilităţi şi Statistică P XProbabilităţi k şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică k 2
: Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
proof: şi Statistică variabila
Considerăm Probabilităţi=(
Y şi Statistică
X ) =
2 şi aProbabilităţi
k 2 înşiinegal-
Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
itatea lui Markov
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
6E ( ) 
h i 2 2
(j j > ) = ) >
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi2 şi Statistică XProbabilităţi şi Statistică
P X şi Statisticăk
Probabilităţi X (
P Probabilităţi k2
şi Statistică Probabilităţi
2 şi =
Statistică :
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
kProbabilităţi k2
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Teorema lui Cebâşev
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Theorem
Probabilităţi 1.1
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Fie ( ) >
Probabilităţi
Xn nşi Statistică deProbabilităţi
1 un şir Probabilităţivariabile şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
aleatoare independente
]6
Probabilităţi şi Statistică şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
având dispersii
Probabilităţi finite, uniform
şi Statistică Probabilităţi mărginite,
şi Statistică i. e. [
Var XşinStatistică
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
c, pentru orice n 1. Atunci
Probabilităţi şi Statistică
> Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
! şi Statistică
n n
Probabilităţi şi Statistică 1 X Probabilităţi 1X şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
lim
Probabilităţi şi n!1 P Probabilităţi
Statistică n
E[ ] < = :
Xi şi Statistică Xi Probabilităţi 1 şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
n =1Statistică
i =1 Probabilităţii şi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
proof: Ştim că
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică " Probabilităţi
# şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
n n
Probabilităţi şi Statistică 1 X Probabilităţi şi X
1 Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică M Probabilităţi =
Xi şi Statistică E[ ] Xi Probabilităţi
şi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică n i =1 Probabilităţi n
şi Statistică
i =1 Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
" #
Probabilităţi şi Statistică X n Probabilităţi X
şinStatistică Probabilităţi şi Statistică
1 Probabilităţi şi1Statistică c
Probabilităţi şi Statistică
D2 Xi = 2
Var [ ]< :
X i
Probabilităţi şi Statistică
n i =1 n i =1 n
Teorema lui Cebâşev
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
n
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică 1X
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Folosindşiinegalitatea
Statistică luiProbabilităţi
Cebâşev şi Statistică
pentru variabila Probabilităţi şiXStatistică
i obţinem
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică n i =1 şi Statistică
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică "Probabilităţi şi#Statistică
X n
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică 2 1
Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şinStatistică ! D Xişi Statistică
X X n Probabilităţi
şi Statistică Probabilităţi
n
>
Probabilităţi şi1Statistică
P şi Statistică
1 Probabilităţi
n
Xi
n
E[ ] < >
1 Probabilităţi şi Statistică
Xi şi Statistică1
Probabilităţi

Probabilităţi

i =şi
Probabilităţi
2
>
1 Statistică
1

c
şi Statistică n 2
:
i =1
Probabilităţi şi Statistică i =1
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Trecând şilaStatistică
Probabilităţi limită, Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
!
Probabilităţi şi Statistică X Probabilităţi şi Statistică
n X n Probabilităţi şi Statistică
1
E[ ] < = : 
1 şi Statistică
lim
Probabilităţi şi Statistică
!1 P XProbabilităţi
i Xi Probabilităţi
1 şi Statistică
Probabilităţi şinStatistică n Probabilităţi n şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică i =1 Probabilităţi i =1
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Legea numerelor mari - varianta slabă
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
Legea numerelor
Probabilităţi şi Statistică
mari Probabilităţi şi Statistică
spune că pe
Probabilităţi şi Statistică
măsură ceProbabilităţi şi Statistică
creşte numărul
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
de variabile şi Statistică Probabilităţi
independente, şi Statistică
identic Probabilităţi
distribuite, mediaşi Statistică
lor de
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
selecţie se apropie deProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
media lor comună. Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Theorem şi Statistică
1.2 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
(Legea şislabă
Probabilităţi Statisticănumerelor mari
Probabilităţi , legea lui Khintchine)
şi Statistică Fie
Probabilităţi şi Statistică
( n n 1) >
XProbabilităţi şi
un Statistică
şir de Probabilităţi
variabile şi Statistică
aleatoare Probabilităţi
independente şi Statistică
şi
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
identic distribuite
Probabilităţi şi Statistică cu media 
Probabilităţi şi 
2
dispersia Probabilităţi
şi Statistică . Atunci şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
! şi Statistică Probabilităţi
şi Statistică !
Probabilităţi 1 n
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică X n şi Statistică
Probabilităţi
X
lim
Probabilităţi
!1 P şi Statistică

n Probabilităţi n

] < =
Xi Probabilităţi
şi Statistică
1 sau lim
Probabilităţi şi Statisticăn!1
1
Probabilităţi
P şi Statistică
n
Xi ] > 


şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
i =1 i =1
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică X n Probabilităţi şi Statistică
1
Probabilităţi
proof: şi Statistică a teoremei
O consecinţă
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
1.1:
Probabilităţi şi Statistică
E[ ] = 
Xi Probabilităţi
. şi Statistică
n i =1 Probabilităţi şi Statistică

Legea numerelor mari - varianta tare
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Theorem 1.3
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
(Legea tare numerelor
Probabilităţi şi Statistică
mari) Fie (
Probabilităţi şi Statistică
X ) >
n n 1
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
un şir de vari-
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică independente
abile aleatoare Probabilităţi şi şi
Statistică Probabilităţi şi cu
identic distribuite Statistică
me-

Probabilităţi şi Statistică
dia şişi Statistică
Probabilităţi 2 Probabilităţi şi Statistică
dispersia Probabilităţi
. Atunci şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
! Probabilităţi şi Statistică
n şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică 1X
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
P
Probabilităţi şi Statistică lim
!1Probabilităţi = = :
Xşii Statistică 1 Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică n i =şi1 Statistică
n Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
proof: Fiind
Probabilităţi mai complicată
şi Statistică Probabilităţieste omisă.
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Un exemplu cu frecvenţe
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică
Bernoulli
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
este primul Probabilităţi
care a demonstrat
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică legeaProbabilităţi
slabă numerelor
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
mari dar doar pentru distribuţii Bernoulli. şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
Să presupunem
Probabilităţi şi Statistică
căProbabilităţi
avem oşiexperienţă
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţişi
aleatoare şi Statistică
un eveni-
Probabilităţi şi Statistică
ment
Probabilităţi aleator asociat
şi Statistică Probabilităţi ( )=
A cu şiPStatistică
A p. Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Repetăm
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
în mod Probabilităţi
independent experienţa
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
şi considerăm
Probabilităţi şi Statistică ur-
Probabilităţi
mătorulşi şir Statistică
de variabileProbabilităţi
aleatoare =
şi Statistică
: Xi 1 dacă Probabilităţi şi Statistică
A se produce
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
la a i -aşirepetare
Probabilităţi Statistică şi 0 Probabilităţi
altfel. şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
Variabilele sunt independente
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
şi distribuite Bernoulli
Probabilităţi şi Statistică
cu me-
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
dia p. şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Un exemplu cu frecvenţe
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică
Legea numerelor
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
mariProbabilităţi
spune că,
Probabilităţi şi Statistică
cu probabilitate
şi Statistică 1, şi Statistică
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
n şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică 1X
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Xi ! :
Probabilităţi şi Statistică
n i =1 şi Statistică
p Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
n şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
X

Probabilităţi şi Statistică
Xi este
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
numărul Probabilităţi
de realizări Probabilităţi şi Statistică
ale evenimentului
şi Statistică Probabilităţi şiAStatistică
în n
i =1 şi Statistică
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
repetărişi Statistică
Probabilităţi ale experienţei.
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
Altfel spus,
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
conform legii numerelor
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
mari, A Probabilităţi
şi Statistică apare cu şifrecvenţa
Statistică
Probabilităţi
p. şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Istorie
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
James
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Bernoulli AProbabilităţi
demonstrat legea slabă
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
a numerelor
Probabilităţi mari
şi Statistică
Probabilităţi
în 1700;şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Poisson i-a generalizat rezultatul înProbabilităţi
1800. şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Cebâşev şi Statistică
a descoperitProbabilităţi
inegalitateaşi Statistică Probabilităţi
care-i poartă şi Statistică
numele în
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
1866, iar Markov
Probabilităţi şi Statistică
a extins rezultatul lui
Probabilităţi şi Statistică
Bernoulli la variabile
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
aleatoare dependente. Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

În 1909
Probabilităţi Émile Borel
şi Statistică a demonstrat
Probabilităţi şi Statistică teorema care şiastăzi
Probabilităţi Statisticăeste
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
cunoscută sub numele
Probabilităţi şi Statistică
de legea tare a numerelor
Probabilităţi şi Statistică
mari (care
Probabilităţi şi Statistică
generalizează
Probabilităţi şi Statisticăo dată în plus teorema
Probabilităţi şi Statistică lui Bernoulli).
Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică
În 1926şiKolmogorov
Probabilităţi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
aProbabilităţi
obţinutşi oStatistică
Probabilităţi şi Statistică
condiţie mai generală,
Probabilităţi sufi-
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
cientă pentru ca un şir de variabile aleatoare independente Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
să respecte
Probabilităţi şi Statistică legea numerelor mari. Condiţia
Probabilităţi şi Statistică este şi Statistică
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică X Var
Probabilităţi [ ]
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
< +1:
Xn
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
2
Probabilităţi şi Statistică >
Probabilităţi
n 1 şinStatistică Probabilităţi şi Statistică
Teorema limită centrală
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Theorem 2.1
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
(Teorema
Probabilităţi şilimită
Statistică centrală, Lindeberg-Lévy)
Probabilităţi şi Statistică ( ) >
Fie Xnşi Statistică
Probabilităţi n 1
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
unProbabilităţi
şir de şivariabile
Statistică
aleatoare independente
Probabilităţi şi Statistică
şi identic dis-
Probabilităţi şi Statistică
tribuiteşi Statistică
Probabilităţi 
cu media Probabilităţi
şi dispersia 2 . Atunci
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică n Probabilităţi şi Statistică
X Probabilităţi şi Statistică
1
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică n

Xi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică i =1 ! ( ; )
p
Probabilităţi Nşi Statistică
0 1 sau Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică n Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
0 n Probabilităţi1şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
X
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
B
Probabilităţi şi Statistică 
Xi nProbabilităţiCşi Statistică Z Probabilităţi şi Statistică
ProbabilităţiB C şi Statistică
p p
a
lim
!1
Bşi Statistică
i =1
PStatistică

6
Probabilităţi
aC =
1
exp ( =) :
Probabilităţi şi Statistică
t 2şi 2Statistică
dt
Probabilităţi
n şi B
@
Probabilităţi şi Statistică
n C
Probabilităţi
A
şi

Statistică
2
Probabilităţi şi Statistică
1 Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Teorema limită centrală
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Teorema şi Statistică
limită centrală
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
permite
Probabilităţi şi Statistică
estimareaProbabilităţi
unor probabil-şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
ităţi asociate
Probabilităţi şi StatisticăsumelorProbabilităţi
de variabile (independente
şi Statistică Probabilităţişişiidentic
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
distribuite). Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 Pe de
Probabilităţi altă parte, teorema
şi Statistică Probabilităţiexplică
şi Statisticăde ce atât de multe
Probabilităţi procese
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
(din ştiinţele
Probabilităţi şi Statistică
sociale, biologie, psihologie
Probabilităţi şi Statistică
etc) urmează o lege
Probabilităţi şi Statistică
normală.
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică
În esenţa
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
ei teorema Probabilităţi
limită centrală
Probabilităţi şi Statistică
şi Statisticăspune că, pentru
Probabilităţi eşan-
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
tioane suficient de mari (n 30), variabila
Probabilităţi şi Statistică
>
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
n şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
X
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Xi n
Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică i =1
Probabilităţi p
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică 
Probabilităţi şi Statistică
n Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
urmează şi Statistică Probabilităţi
o lege normală
Probabilităţi şi Statistică
standard,
Probabilităţi şi Statistică
( ; )
şi Statistică N 0 1Probabilităţi
. şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Teorema şi Statistică Probabilităţi
limită centrală areşi Statistică Probabilităţi
loc chiar şi pentru şi Statistică de-
variabile
pendente, dacă au corelaţia foarte scăzută.
Teorema lui Bernoulli
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Proposition şi Statistică 3 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Fie nşi numărulStatistică de Probabilităţi
apariţiişi ale Statistică Probabilităţi şiA
unui eveniment Statistică
în n
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
repetări independente ale unei experienţe aleatoare. Dacă

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
= n şi Statistică
fnProbabilităţieste
Probabilităţinşi Statistică
frecvenţaProbabilităţi
relativăşi Statistică
a apariţiei lui
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
A, atunci şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
şirul ( ) >
Probabilităţi
fn nşi Statistică
1 converge în Probabilităţi = ( )
şi Statistică la p Probabilităţi
probabilitate P A . şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
=
proof: şi Statistică
Probabilităţi n nfn este o variabilă
Probabilităţi distribuită
şi Statistică binomial,
Probabilităţi astfel
şi Statistică
E[ ] =
Probabilităţi
n
şi
np şi Var n
Probabilităţi şi Statistică
[ ] =
Statistică (
Probabilităţi )
şi
np 1 p . Mai mult,Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
(j
Probabilităţi j < ) = (j
P fn pşi Statistică P Probabilităţi n j < ) = (j
np şi Statistică
n E[ ]j < ) >
P Probabilităţi
n nşi Statistică
n
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
( )
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
> 1
p 1şi Statistică
Probabilităţi

n 2
p
Probabilităţi şi Statistică
: Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică

!1 (j j < ) =
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Evident,şitrecând
Probabilităţi Statistică la limită, lim
Probabilităţi şi P fn p
Statistică 1, pentru
Probabilităţi orice
şi Statistică
 > 0.
n

Aproximarea normală a distribuţiei binomiale
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Fie şiXStatistică Probabilităţi şiBernoulli(p)
n un şir de variabile
Probabilităţinşi Statistică
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
independente.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi X
 X =
Probabilităţi
Statistică Probabilităţi şi Statistică
Xi are o distribuţie
şi Statistică Probabilităţibinomială,
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
( ; )
B nProbabilităţi
p . şi Statistică
Probabilităţi şi iStatistică
=1 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Folosind şi Statistică
teorema limită
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
centrală şi Statistică Probabilităţi
obţinem teorema
Probabilităţi şi Statistică
de şiMoivre-
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Laplaceşi care
Probabilităţi spune că,
Statistică pentruşinStatistică
Probabilităţi suficient deProbabilităţi
mare, variabila
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică E[ ]
XProbabilităţi
X şi Statistică
X np Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică = p
Y Probabilităţi =
şi Statisticăp Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică [ ]
Var X şi Statistică
Probabilităţi ( )
np 1 pProbabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică normală
este o variabilă Probabilităţi
standard ( ; )
şi Statistică
(N 0 1 ).Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Aproximarea şi Statisticăeste bună
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
pentru ( )>
şi Statistică
np 1 p Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
10. şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aproximarea normală a distribuţiei binomiale
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Un alt şimod Statistică
Probabilităţi şi Statistică
de a vedea Probabilităţi
acest şirezultat
Statistică este următorul:
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
când
Probabilităţi şi Statistică
k este aproape
Probabilităţi şi Statistică de npProbabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
!
Probabilităţi şi Statistică exp
Probabilităţi şi Statistică (k np )2
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statisticăk
(
p 1 p ) k

n kProbabilităţinşi Statistică
p
 (
Probabilităţi şi Statistică
2np (1 p )
Probabilităţi
)
2 np 1 Probabilităţi
p
:
şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 Considerăm
Probabilităţi şi Statistică următorul exemplu:
Probabilităţi şi Statistică fie X numărul
Probabilităţi şide apariţii
Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
ale stemei în 40 deProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
aruncări ale unei monede.
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Cât este ( =
şi Statistică )
P X 20 ?Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
( =
P X 20 Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică 6 6 :
Probabilităţi şi Statistică
)= ( :P 19 5şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
)=
X 20 5 Probabilităţi şi Statistică
 şi Statistică Probabilităţi şi Statistică 
:p
6 :p
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică
= PProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
6 p
19 5 şi Statistică
20 X 20Probabilităţi
20 5şi Statistică
Probabilităţi şi
20
Statistică
= P : 6 p
Probabilităţi X 20
0 16 şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
6 0:1
10 10 10 10
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică ( : 16 ) (
0 Probabilităţi : )= :
0 16
şi Statistică 0 1272 ;
Probabilităţi şi Statistică

unde () este funcţia de repartiţie a variabilei N (0; 1).


Corecţia continuă
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Corecţiaşi Statistică
continuă Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
şi Statisticăcare seProbabilităţi
este o ajustare
Probabilităţi şi Statistică
face ori şide Statistică
câte ori
Probabilităţi şi Statistică
o distribuţie
Probabilităţi şi Statistică discretă este aproximată
Probabilităţi şi Statistică printr-una
Probabilităţi şicontinuă.
Statistică
 P X ( = )= ( : 6
Probabilităţi şi Statistică
10
Probabilităţi şi Statistică
95 6 :)
Probabilităţi şi Statistică
P Probabilităţi
Xşi Statistică ( > )= ( >
Probabilităţi şi Statistică
10 5 , P XProbabilităţi
15 şi Statistică
P X
:)
Probabilităţi ( < )= (
15 5 , Pşi Statistică
X 13 P X 12 6 :)
Probabilităţi şi Statistică
5. Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Generarea de numere aleatoare uniform distribuite
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Când şi Statistică
vorbim despre
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
numere şi Statistică
aleatoare Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
ne gândim şi Statistică
cel mai
Probabilităţi şi Statistică
adesea
Probabilităţi la numere Probabilităţi
şi Statistică aleatoareşi uniform
Statistică distribuite.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Există
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
două tipuriProbabilităţi
de variabile
Probabilităţi şi Statistică
aleatoareProbabilităţi
şi Statistică uniforme: discretă
şi Statistică
Probabilităţi
şi continuă. şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
De exemplu, şi Statistică
pentru aProbabilităţi
alege unşi numărStatistică întregProbabilităţi
aleator uniformşi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
distribuit
Probabilităţi între 1 şi nProbabilităţi
şi Statistică (câteodată ( )
între 0 şi Probabilităţi
şi Statistică n 1 ) şitrebuie Statistică
Probabilităţi şi Statistică o valoare
să generăm Probabilităţi
a unei şi Statistică Probabilităţi
variabile aleatoare şi Statisticăuni-
discrete
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
forme
Probabilităţi Un .
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Pe de altă parte, Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
dacă dorim unProbabilităţi
să alegemProbabilităţi
şi Statistică
număr şi Statistică
aleator
şi Statistică
uniformşi Statistică
Probabilităţi din intervalul [ ; ]
0 1 trebuie
Probabilităţi şi Statisticăsă generăm o valoare
Probabilităţi şi Statisticăa
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
unei variabile continue
Probabilităţi şi Statistică
uniforme U[0;1] .
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
În general, a simula o anumită
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
variabilăProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
aleatoare şi Statistică
înseamnă
Probabilităţi şi Statistică
a genera
Probabilităţi valori care
şi Statistică urmează
Probabilităţi acea distrubuţie.
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Generarea de numere aleatoare
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
Aproape orice limbajProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
de programare
şi Statistică
Probabilităţi
conţine câteşi Statistică
un gen-
Probabilităţi şi Statistică
erator
Probabilităţi de numere Probabilităţi
şi Statistică aleatoare unifome (discrete
şi Statistică şişicontinue);
Probabilităţi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
noi vom utiliza generatoarele
Probabilităţi şi Statistică
din R careProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
acoperă şi alte dis-
şi Statistică
tribuţiişiîn
Probabilităţi afară de cele
Statistică uniforme.
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică


Probabilităţi şi Statistică
Trecemşi în
Probabilităţi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
revistă comenzile
Probabilităţi R
Probabilităţi şi Statistică
pentru distribuţiile
şi Statistică Probabilităţi şidiscrete
Statistică
Probabilităţi
sau şicontinue
Statistică uzuale. Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
Funcţiile care încep
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi ; ;
cu pşi qStatistică Probabilităţi şifuncţie
d şi r returnează
Probabilităţi şi Statistică
Statistică de
Probabilităţi şi Statistică
repartiţie
Probabilităţi (sau CDF
şi Statistică - cumulative
Probabilităţi şi Statistică distribution function),
Probabilităţi şi Statistică in-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
versa CDF, function de densitate de probabilitate (PDF), Probabilităţi şi Statistică
re-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
spectivşioStatistică
Probabilităţi valoare a unei variable
Probabilităţi aleatoare având
şi Statistică distribuţia
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
specificată. Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Pentru şi Statistică
a genera doar
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
valorişidiscrete
Statistică uniforme
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
se poateşi Statistică
utiliza
Probabilităţi şi Statistică
funcţia sample
Probabilităţi şi Statistică (). Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Generarea de numere aleatoare
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Distribuţia
Probabilităţi şi Statistică ComenziProbabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Binomial
Probabilităţi şi Statistică
pbinom () qbinom ()
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
dbinom ()
Probabilităţi şi Statistică
rbinom
Probabilităţi şi Statistică
()
Probabilităţi
Geometric şi Statistică pgeom ()
Probabilităţi şiqgeom ()
Statistică ()
Probabilităţi şi Statistică
dgeom rgeom ()
Probabilităţi şi Statistică
Poisson
Probabilităţi şi Statistică ppois () Probabilităţi şi Statistică
qpois ()
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
dpois () rpois
Probabilităţi şi Statistică ()
Uniform ()
Probabilităţi şi Statisticăpunif Probabilităţi ()
şi Statistică
qunif ()
Probabilităţi şirunif
dunif ()
Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Exponential ()
Probabilităţi şi Statisticăpexp Probabilităţi qexp ()
şi Statistică ()
dexpProbabilităţi şirexp ()
Statistică
Probabilităţi
Normal şi Statistică pnorm ()
Probabilităţi şiqnorm ()
Statistică ()
Probabilităţi şi Statistică
dnorm rnorm ()
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Student
Probabilităţi şi Statistică () ()
pt Probabilităţi şiqtStatistică dt() ()
rt
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Gamma şi Statistică
pgamma ()
Probabilităţi şi
qgamma ()
Statistică ()
Probabilităţi
dgamma şi Statistică
rgamma ()
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi
Detalii şi Statistică
se pot
Probabilităţi şi Statistică
aflaProbabilităţi
folosind şihelp(
Statistică
nume
Probabilităţi şi Statistică
) Probabilităţi
în R sau şiRstudio.
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Generarea de numere aleatoare
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Pentru şiaStatistică Probabilităţi
simula o variabilă
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică discretă
aleatoare
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
este nevoie şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
de
repartiţia
Probabilităţi ei.
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
! şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică : 1
X Probabilităţi
:::
Probabilităţi şi Statistică
x x
şi2Statistică k
x ::: Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi :::
p1 p2 şi Statistică pk ::: Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
X seşi Statistică
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
poate simulaProbabilităţi
astfel: şigenerăm
Statistică o valoare
Probabilităţi şi Statistică
aleatoare
Probabilităţi şi Statisticăuni-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică i 1 i
X Probabilităţi şi Statistică
X
formă
Probabilităţi (continuă) U
şi Statistică şi returnăm
Probabilităţi xi dacă Probabilităţi
şi Statistică pj U 6 < şi Statistică pj .
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică j =1 Probabilităţi şi Statistică
j =1
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Exemplul
Probabilităţi1. (LNM - Problema
şi Statistică Probabilităţi şiacului
Statistică lui Buffon)
ProbabilităţiProblema
şi Statistică
Probabilităţi
(formulată în 1733 şi rezolvată în 1777 de naturalistul şiStatistică
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi matem-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
aticianul francez
Probabilităţi şi Statistică Comte de Buffon) cere
Probabilităţi şi Statistică să se determine proba-
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
bilitatea ca un ac de lungime l să intersecteze o dreaptă când Probabilităţi şi Statistică
este
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
aruncat pe oşi Statistică
Probabilităţi suprafaţă plană pe care
Probabilităţi sunt desenate
şi Statistică (o infinitate
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
de) drepte şi Statistică
paralele aflate Probabilităţi şi Statistică
la distanţa 2d. Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Soluţie. şiVom
Probabilităţi presupune
Statistică că lungimea
Probabilităţi şi Statisticăacului este mai şimică
Probabilităţi decât
Statistică
Probabilităţi
distanţa şi Statistică
dintre drepte (cea Probabilităţi
mai uşoară şi Statistică
variantă Probabilităţi
de analizat); şi Statistică
ex-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
istăProbabilităţi
două variabileşi Statistică care determină
Probabilităţi şi poziţia
Statistică relativă a acului
Probabilităţi faţă
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
de cea mai apropiată dreaptă: unghiul, x , pe care îl face acul Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
cu direcţia
Probabilităţi liniilor şi distanţa
şi Statistică Probabilităţi şide la mijloculProbabilităţi
Statistică acului şila această
Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
dreaptă, y. Acul va intersecta
Probabilităţi şi Statistică
cea mai apropiată
Probabilităţi şi Statistică
linie dacă şi
Probabilităţi şi Statistică
numai y 6 = l 2sin
Probabilităţi şi Statistică x , oricare ar fi x 2 [ ; ]
0
Probabilităţi şi Statistică . Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Toate situaţiile
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
posibile sunt complet
Probabilităţi descrise de perechile
şi Statistică Probabilităţi şi x( ; )2
Probabilităţi şi Statistică
y
Statistică
[ ; ][ ; ]
Probabilităţi
0 0şidStatistică
, iar cazurile Probabilităţi
favorabile şi Statistică
sunt perechileProbabilităţi
care dau şi Statistică
puncte
Probabilităţi şi Statistică
aflate sub
Probabilităţi graficul funcţiei
şi Statistică : [ ; ] ! R ( ) = = sin
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
f 0şi Statistică , f x Probabilităţi
Probabilităţi l 2 şi Statistică
x.
Probabilităţi şi Statistică
Astfel, probabilitatea este Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Z 
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
( )
Probabilităţif şi x
Statistică
dx Probabilităţi şi Statistică
Z Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică 1
x 0şi Statistică
l şi Statisticăl şi lStatistică
Probabilităţi
0
= sin
Probabilităţi
= [ cos ] =
Probabilităţi
:

xStatistică
dx
Probabilităţi şi Statistică
d 
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
d 0 2 şi 
2 d
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi d
Probabilităţi şi Statistică
Pentru = =
Probabilităţi şi Statistică
l d 1, adică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
atunci când acul areProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
lungimea şi Statistică
egală cu
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
jumătate din distanţa dintre drepte, probabilitatea este 1 . Probabilităţi şi =
Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Introducem
Probabilităţi şiexperienţa
Statistică aleatoare
Probabilităţi şicare constă înProbabilităţi
Statistică a arunca acul
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
şi notăm cu X variabila Bernoulli care are valoarea 1 dacă şi Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
numai dacă
Probabilităţi acul intersectează
şi Statistică Probabilităţioşidreaptă;
Statistică probabilitatea de succes
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
şi media şi StatisticăX au valoarea
variabilei
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi 1 =
şi Statistică
.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Dacă repetăm
Probabilităţi în mod independent
şi Statistică experimentul
Probabilităţi şi Statistică de n ori
Probabilităţi vom
şi Statistică
Probabilităţi
obţine un şi Statistică
eşantion de Probabilităţi
dimensiune ( )
şi Statistică
n, Xi i =Probabilităţi
. şi Statistică
Datorită Legii
1;n Probabilităţi şi Statistică
! =
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Numerelor
Probabilităţi Mari x n Probabilităţi
şi Statistică 1 , astfel, pentru valori
şi Statistică mari şiale
Probabilităţi lui n,
Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
numărulşide Statistică
succese Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
xn= Probabilităţi şi Statistică :
1
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şinStatistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Acest tipşi de
Probabilităţi relaţie a fost
Statistică utilizat
Probabilităţi pentru a obţine
şi Statistică aproximări
Probabilităţi şi Statistică ex-
Probabilităţi şi 
Statistică Probabilităţi şi Statistică
perimentale ale lui . Mai mulţi "aruncători" de ace au efectuat
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
dejaProbabilităţi
acest experiment.
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Exemplul
Probabilităţi2. (VerificareaProbabilităţi
şi Statistică LNM) şiConsiderăm
Statistică oProbabilităţi
repartiţie X cu
şi Statistică

Probabilităţi
media şişiStatistică
Probabilităţi şi Statistică

dispersia 2Probabilităţi
şi un şirşide Statistică
n variabileProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
aleatoare şi Statistică
indepen-
Probabilităţi şi Statistică
dente şi şiidentic
Probabilităţi Statistică distribuite cu X
Probabilităţi = ;
, Xi , i 1 n.
şi Statistică Legeaşinumerelor
Probabilităţi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
mari spune că (într-unProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
anumitşisens, probabilistic)
Statistică
media de se-
Probabilităţi şi Statistică
lecţie converge
Probabilităţi la medie: Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică xn !
Probabilităţi şias n!1
Probabilităţi şi Statistică
Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Verificămşi Statistică
această lege Probabilităţi
utilizândşi Statistică
o distribuţieProbabilităţi
Poissonşi cu Statistică
diverşi
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
parametri
Probabilităţi (pentru o Probabilităţi
şi Statistică astfel deşidistribuţie
Statistică = ). şi Statistică
Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi Statistică
2
Probabilităţi şi Statistică
3 Probabilităţi şi Statistică
4Probabilităţi6şi Statistică
8 Probabilităţi şi Statistică
12 15
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi :
şi :
Statistică :
Probabilităţi :
şi
x n 1 955 2 977 4 003 6 027 8 018 12 093 14 925 :
Statistică :
Probabilităţi :
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Se observă
Probabilităţică mediile de selecţie
şi Statistică obţinute
Probabilităţi =
şi Statistică (n 5000) sunt
Probabilităţi foarte
şi Statistică
Probabilităţi
apropiateşi Statistică Probabilităţi şi Statistică(Eşantioanele
de mediile corespunzătoare. Probabilităţi
auşi Statistică
fost obţinute
folosind rpois (n ; ).)
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Dacă repetăm şi Statisticătestul anterior
Probabilităţicu
şi Statistică
distribuţia Probabilităţi
Gamma şipentru Statistică di-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
verse valori
Probabilităţi ale parametrilor
şi Statistică ( ; ) (media este
Probabilităţi şi Statistică = =
Probabilităţi şi )Statistică
obţinem
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Probabilităţi şi
2 Statistică2
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
3 4şi Statistică6
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
6 6şi Statistică
12
Probabilităţi şi Statistică
 :
Probabilităţi1şi5Statistică2 2
Probabilităţi3şi Statistică5 4 8şi Statistică
Probabilităţi 4
x n 1 361 :
Probabilităţi
:
Probabilităţi şi Statistică
:
1 009 1 Probabilităţi
şi Statistică
489 1 345 : :
Probabilităţi şi Statistică
1 204 1 501
şi Statistică
: : :
Probabilităţi şi Statistică
0 752 2 973
Probabilităţi şi Statistică
 :
Probabilităţi :
1 333şi Statistică : :
1 000 1 500Probabilităţi :
1 333 şi Statistică :
1 200 1 500Probabilităţi : :
0 750 şi3Statistică
000
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Mediile de
Probabilităţi selecţie obţinute
şi Statistică Probabilităţi =
(n şi Statistică
5000) sunt Probabilităţi
foarte apropiate
şi Statistică de
Probabilităţi
mediile şi Statistică
corespunzătoare. Probabilităţi
(Eşantioanele şi Statistică Probabilităţi folosind
au fost obţinute şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
rpois ( ; )
n
Probabilităţi .)şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Examplul
Probabilităţi3. (TLC - de
şi Statistică Moivre-Laplace)
Probabilităţi şi Statistică Mărimea
Probabilităţi ideală
şi Statisticăa
Probabilităţi
anului I la şi Statistică Probabilităţi şieste
un colegiu particular Statistică ProbabilităţiConducerea
de 150 studenţi. şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
colegiului, ştiind
Probabilităţi şi Statistică din experienţă, că, în
Probabilităţi şi Statistică medie, doar 30 % din elevii
Probabilităţi şi Statistică
careProbabilităţi
trec examenulşi Statistică de admitere
Probabilităţivor
şi Statistică Probabilităţi
urma cursurile, aprobăşi Statistică
450
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
de locuri pentru
Probabilităţi admitere.Probabilităţi
şi Statistică Calculaţi probabilitatea
şi Statistică ca cel
Probabilităţi puţin
şi Statistică
Probabilităţi
151 de elevi şi Statistică
admişi să Probabilităţi
rămână şişiStatistică Probabilităţi colegiului.
să urmeze cursurile şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Soluţie. şiFie
Probabilităţi X numărul
Statistică de elevi
Probabilităţi admişi careProbabilităţi
şi Statistică urmează cursurile
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
colegiului; vom presupune că fiecare elev admis va urma şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
inde-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
pendent cursurile
Probabilităţi şi Statistică colegiului. Atunci X : (
Probabilităţi şi StatisticăB 450 0; :)
3 şi
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică !
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
X np Probabilităţi :
150 şi5Statistică
( >
Probabilităţi
P X 150 )= (
Probabilităţi şi Statistică
> : )=
şi StatisticăP X Probabilităţi
150 5 şi Statistică
P p
( )
>
Probabilităţip
np 1 p Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
(
np
npşi Statistică
1 p )
=
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 
> p: ( > : )
Probabilităţi şi StatisticăX 135Probabilităţi15 5şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
=
Probabilităţi şi Statistică
P
Probabilităţi şi Statistică
p Probabilităţi şi Statistică P Z Probabilităţi
1 722 şi Statistică
81 Probabilităţi 81şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

Astfel P (X > 150) 1 pnorm (1:722) =


Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
unde Z : N (0; 1).
0:0425.
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Examplul 4. (TLC) O populaţie
Probabilităţi şi Statistică
de muncitori areProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
media greutăţii
şi Statistică
Probabilităţi
167 şi deviaţiaşi Statistică standard
Probabilităţi
27. Dacă şi Statistică
se alege Probabilităţi
un eşantion şi Statistică
de 36
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
muncitori,
Probabilităţi care este probabilitatea
şi Statistică ca media
Probabilităţi şi Statistică de selecţie
Probabilităţi să fie
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
cuprinsă între 163 şi 170? Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

p
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
xn şi Statistică
Soluţie. Fieşi xStatistică
Probabilităţi n media de Probabilităţi
selecţie, şidin TLC,
Statistică urmează
Probabilităţi cu
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică = n şi Statistică
Probabilităţi
Probabilităţi şioStatistică
aproximaţie distribuţie Probabilităţi
normală şistandard,
Statistică Probabilităţi şi Statistică
astfel
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
x n 167Probabilităţi
170 şi Statistică
( 6
Probabilităţi
P 163 şixStatisticăn 6 170)= P
163 167
Probabilităţi şi
:
6
Statistică
:
6
Probabilităţi şi
167
Statistică
:
4 5 şi Statistică 4 5 Probabilităţi4şi5Statistică
=
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
Probabilităţi
 şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
 Probabilităţi şi Statistică

= P
Probabilităţi :
0şi 888 6
Probabilităţi şi Statistică
Statistică
:
6 :0 888
Probabilităţi 
x n 167 Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică P ( : 6 6 :
Probabilităţi şi Statistică
0 Probabilităţi
888 Z şi Statistică0 888 )=
Probabilităţi şi Statistică 4 5 Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
= pnorm ( : )
Probabilităţi şi Statistică
0 888 pnorm
Probabilităţi şi Statistică
( : )= 
Probabilităţi şi Statistică
0 888 2 pnorm
Probabilităţi şi Statistică
( : ) = :
Probabilităţi şi Statistică
0Probabilităţi
888 1 şi Statistică 0 625
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi5.
Exemplul şi Statistică
(Verificarea Probabilităţi
TLC)şi Considerăm
Statistică Probabilităţi
o distribuţie şi Statistică
de
Probabilităţi şi Statistică
probabilitate, X , cu media
Probabilităţi şi Statistică 
Probabilităţi şi Statistică
şi şidispersia
Probabilităţi Statistică 
Probabilităţi
2 şi
şi Statistică
un şirşiformat
Probabilităţi Statistică
Probabilităţi şi Statisticăaleatoare
din n variabile Probabilităţi şi Statistică şi identic
independente Probabilităţi şi Statistică Xi ,
distribuite
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
i = ; 1 n.şi Statistică
Probabilităţi Conform TLC, pentru
Probabilităţi valori mari Probabilităţi
şi Statistică ale lui n,şi Statistică
media de
Probabilităţi
selecţie, x n ,şiare
Statistică Probabilităţi
o distribuţie normală, (; = )
şi Statistică
N 2 Probabilităţi
n . şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Dorim să verificăm
Probabilităţi şi Statistică această afirmaţie
Probabilităţi şi considerăm
şi Statistică N astfel
Probabilităţi de
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
medii de selecţie şi construim o histogramă. Exemplele de mai Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
jos folosesc
Probabilităţi distribuţiaProbabilităţi
şi Statistică geometrică ( : )
G 0 35 şi
şi Statistică distribuţia
Probabilităţi expo-
şi Statistică
Probabilităţi ( )
şi
nenţială Exp 5 (n 50, N 10000).
Probabilităţi şi Statistică
=
Statistică =
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Applications of LLN and CLT
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Exemplul
Probabilităţi6. (Verificarea
şi Statistică TLC)şi Considerăm
Probabilităţi Statistică o distribuţie
Probabilităţi de
şi Statistică
Probabilităţi
probabilitate,şi Statistică
X , cu media 
Probabilităţi şişi
Statistică 2
dispersia Probabilităţi
şi un şişir Statistică
format
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
din n variabile
Probabilităţi şi Statistică aleatoare independente
Probabilităţi şi Statistică şi identic
Probabilităţi şi Statistică Xi ,
distribuite
= ;
i Probabilităţi
1 n. Acest şi Statistică
şir poate Probabilităţi
fi văzut ca şi Statistică
un eşantionProbabilităţi
aleator şisimplu;Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
dacă x n esteşi Statistică
Probabilităţi media de selecţie, TLC
Probabilităţi spune că Probabilităţi şi Statistică
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică

p 6
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
lim
Probabilităţi şi Statistică P
!1
n
Probabilităţi şi Statistică
xn
= n şi Statistică
Probabilităţi
= (
Probabilităţizşi Statistică 6 );
P Z z Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
unde Z şiN
Probabilităţi: ( ; )
0 1 . De obicei,
Statistică pentru
Probabilităţi valori mari
şi Statistică ale lui
Probabilităţi n putem
şi Statistică
faceProbabilităţi
următoarea şi Statistică
aproximare Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi
 şi Statistică
 Probabilităţi şi Statistică
p 
Probabilităţi şi Statistică
( )=
Pn z
Probabilităţi şi Statistică
n
6
xProbabilităţi
PProbabilităţi şi Statistică
= n
z 
şi Statistică
( 6 ):
Probabilităţi şi Statistică
P ZProbabilităţi
z şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
O methodă şi Statistică Probabilităţicât
pentru a verifica şi Statistică
de precisă Probabilităţi
este această şi Statistică
aprox-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică 
Probabilităţikşi=Statistică
1;N
Probabilităţi şi Statisticăindependent
Probabilităţi k
imare: alegem N şieşantioane
Statistică Probabilităţi
(şiruri) Xşii Statistică şi
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică 1;n
Probabilităţi işi=Statistică

6 =p
calculămşi Statistică
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică

P N
=
jf :
k x kn z n + gj
:
N
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Altfel spus, N
P este numărul
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţide eşantioane (dintre
şi Statistică cele
Probabilităţi N ) care
şi Statistică

p 
satisfac inegalitatea
Probabilităţi şi Statistică
= n
6
Probabilităţi şi Statistică x n Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi zStatistică
supra numărul
Probabilităţi şi Statistică
total
Probabilităţi de eşan-
şi Statistică

6
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
tioane. şiAceastă
Probabilităţi Statistică statistică ar trebui
Probabilităţi şi Statisticăsă aproximeze
Probabilităţi P [Z
şi Statistică ]
z .
Probabilităţi şi Statistică
Pentru distribuţia
Probabilităţi şi Statistică
cu =
Probabilităţi şi Statistică
exponenţială
Probabilităţi şi Statistică
2, n = 50 şi N =
Probabilităţi şi Statistică
2000
Probabilităţi şi Statistică
rezultatele
Probabilităţi se găsesc mai Probabilităţi
şi Statistică jos (un singur şi StatisticăeşantionProbabilităţi
de dimensiuneşi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
n poate fi obţinut cu rexpProbabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
n( ; )
Probabilităţi şi Statistică
). şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
z :
şi Statistică
15 : :
1 0Probabilităţi
0 5 şi Statistică
0 : :
0 5 Probabilităţi :
1 0 şi Statistică
15
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
N ( )
P z şi Statistică
Probabilităţi : :
0 055 0 154Probabilităţi : :
0 313 şi Statistică :
0 509 0 723Probabilităţi : :
0 831 şi 0Statistică
931
Abs err :
Probabilităţi şi Statistică
16 % :%
2Probabilităţi
5 :% :%
1 6şi Statistică
18 :% :%
4 Probabilităţi
6 :%
1 8şi Statistică
02
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
( )
pnorm şizStatistică
Probabilităţi : :
0 066 0 Probabilităţi
158 0 308 : : :
0 5 0 Probabilităţi
şi Statistică 691 0 847 : :
0 933
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
j
Probabilităţi
( 6
Probabilităţi şi Statistică
P şiZStatistică
z) P N z ( )j
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Eroarea absolută
Probabilităţi şi Statistică
este egală cu
Probabilităţi şi Statistică ( 6 )
.
P Z zProbabilităţi şi Statistică
Aplicaţii ale LNM şi TLC
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Pentru a calcula PN
şi Statistică ( )
z am Probabilităţi
folositşiurmătorul
Statistică Probabilităţi şi Statistică
algoritm:
 =
Probabilităţi şi Statistică
1 ; //şiwhy?
Probabilităţi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
 = p
Probabilităţi
1 şi; Statistică
// why? Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
c = + 
Probabilităţi şi Statistică
z şi Statistică
Probabilităţi n ;
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
j Probabilităţi
1; şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
for(i = ; 1 Nşi)Statistică
Probabilităţi Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
if(mean ( ( ; )) 6
şi Statistică
rexp n Probabilităţi
c) şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
j++;
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
return =
Probabilităţi
j Nşi;Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Sfârşit
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Bibliography I
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Baron,
Probabilităţi M., Probability
şi Statistică andşi Statistics
Probabilităţi Statistică forProbabilităţi
Computer Scien-
şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
tist, Chapman & Hall/CRC Press, 2013 sau ediţia electronică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
https://ww2.ii.uj.edu.pl/
Probabilităţi şi Statistică 
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
z1099839/naukowe/RP/rps-
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică
michael-byron.pdf Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Johnosn, J. L., Probability and Statistics for şiComputer
şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Science,
Probabilităţi Wiley Interscience,
şi Statistică 2008.
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Lipschutz,
Probabilităţi şi Statistică S., Theory
Probabilităţi and Problems
şi Statistică of Probability,
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Schaum’s Outline Probabilităţi
Probabilităţi şi Statistică
Series, McGraw-Hill,
şi Statistică
1965.
Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Ross,şi Statistică
Probabilităţi S. M., A First Course
Probabilităţi in Probability
şi Statistică , Prentice
Probabilităţi Hall,
şi Statistică
Probabilităţi
5th edition, şi Statistică
1998. Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Shao, J.,şi Statistică
Mathematical Probabilităţi şi Statistică
Statistics, SpringerProbabilităţi
Verlag, şi1998. Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Probabilităţi
Stone, şiC.Statistică J., A CourseProbabilităţi
inşi Statistică
Probability Probabilităţi
and Statistics,şi Statistică
Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică Probabilităţi şi Statistică
Duxbury Press, 1996.