Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE LUCRU

- Lexicul -

1. Caută în dicţionar sensul cuvintelor subliniate din textul următor:


Albinuţele care roiesc ziulica toată pe deasupra florilor, la întoarcere spre stup, cu picioruşele grele de
nectar, numaidecât fac popas în palma Măriuţei. Ea le sărută, le urează drum bun, muncitoarele albine
ajung cu bine acasă şi cum să nu vii cu miere dulce, tămăduitoare atunci când răutăcioasa Răceală îi dă
târcoale fetiţei?
Florile dansează împreună cu Măriuţa, Hazlică nu ţine piept concurenţei, nu e uşor să dansezi dacă ai
un picioruş beteag. În timpul horelor – iepuraşul se aşează în pridvorul căsuţei, priveşte cu tângă spre
dansatoare şi probabil îşi aminteşte de groaznicele momente prin care a trecut când a fost încolţit de
câini. 
(Mărțișorul, de Alina Plugaru)

2. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti cuvintele subliniate la ex.1!


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. Indică ordinea în care se găsesc în dicţionar următoarele cuvinte: snoavă, basm, autor, carte, parc,
rapid, desen.
..................................................................................................................................................................................
4. Ordonează alfabetic cuvintele: frunziş, frunzuţă, frunzică, frunzar, frunză, frunzos, frunzulică:
..................................................................................................................................................................................
5. Subliniază cuvintele învechite, dispărute din limba actuală, şi caută în dicţionar sensul acestora:
a. Era mare vistiernic în Moldova.
b. Purta haine de şahmarand cu şlic de sobol.
c. Faţa era frumoasă şi plină de suleiman, ca o faţă de rachieriţă.
6. Subliniază în textul jurnalistic de mai jos cuvintele pătrunse recent în vocabularul limbii române:
O variantă prescurtată a conţinutului „Enciclopediei Eminescu” poate fi accesată şi de cei care nu vor
ajunge în seara aceasta la spectacolul omagial, pe internet, la adresa www.mihaieminescu.ro.
7. Subliniază părţile de propoziţie din text:
Ca o respirare slabă, cea mai tristă, cea din urmă, /
Ce o scoate-n agonie sufletul / care se curmă, /
Înflorit-a trandafirul din fereastra mea cu soare,
Bobocelul cel din urmă, cea din urmă dulce floare. /
Eu l-am rupt atunci din glastră / şi l-am pus într-un pahar,
Vrând / să-i dau prin apă dulce viaţă lungă.... / În zadar! / (Duiliu Zamfirescu)
8. Alcătuieşte câte o propoziţie în care i să fie, pe rând, verb şi pronume personal:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
9. Construieşte câte două enunţuri cu ortogramele: ne-am si neam
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

1
DERIVAREA

1. Transcrie două cuvinte derivate din strofa lui Duiliu


Zamfirescu:.........................................................................................................................................................
2. Scrie care este rădăcina verbului înverzi:..............................................şi care este cuvântul de bază
de la care s-a format:............................................
3. Scrie 4 derivate de la cuvântul de bază verde şi subliniază cu o linie sufixele şi două linii prefixele:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. Scrie câte un derivat – verb, subst, adj – de la adjectivele date. Subliniază prefixele şi sufixele.
alb:............................................................................................................................................................................
albastru:.....................................................................................................................................................................
bun:...........................................................................................................................................................................
galben:......................................................................................................................................................................
murdar:.....................................................................................................................................................................
rău:...........................................................................................................................................................................
roşu:.........................................................................................................................................................................
negru:.......................................................................................................................................................................
5. Scrie câte două verbe derivate cu sufixele: - a, - ăi, - ăni, -i, - (i)fica, - iza, -ui.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
6. Găseşte câte două substantive derivate cu fiecare dintre sufixele moţionale(= care formează
femininul de la masculin şi invers): -ă, -că, - easă, -esă, - iţă, - oaie, -an, -oi.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
7. Indică rădăcina şi cuvântul de bază pentru derivatele următoare: muncitor, zilier, ziulică,
albăstrea, cărăuş, adaptor, fotbalist, ziarist, străbunic.
Ex: infirmerie – infirm - rădăcină şi cuvânt de bază.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
8. Formeză verbe cu prefixul în- de la cuvintele: nor, negru, nou, noroi, nămol, noapte, negură,
nobil,
nebun,nod............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

9. Subliniază sufixele şi prefixele următoarelor derivate de la cuvintele de bază indicate:


Om = omuleţ, omenos, omenie, (a) omeni, omuşor, omenesc, omeneşte;
Drum = drumeţ, drumeag, drumeţie, (a) îndruma, drumuleţ, drumar;

2
Drag = drăguţ, drăguliţă, (a) îndrăgi, îndrăgit, drăgăstos;
Bătrân = bătrânel, bătrânică, bătrâneţe, (a) îmbătrâni, bătrânuţ, îmbătrânit, bătrâneşte, bătrânesc.

10. Formează câte patru derivate cu fiecare din prefixele: pre -, re- , ne- , des-, răs- .
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
11. Dă exemple de cuvinte derivate cu sufixele -ie, -tor (câte 3 cuvinte)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
12. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului sărac. Identifică în fiecare cuvânt elementele de formare.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
13. Elimină din lista de mai jos cuvintele care nu fac parte din familia lexicală a adjectivului alb:
albeaţă, albină, albie, alburiu, albuş, albanez, albastru, a înălbi, înălbitor, înălbire.
14. Formează, prin derivare cu sufix, adjective de la următoarele substantive:
împărat –
boier –
român –
haiduc –
muncitor –
15. Pentru a indica persoana care face o acţiune, se folosesc substantive derivate. Scrie câte două
asemnea substantive derivate cu sufixele:
- ar:
- aş:
- ăreţ:
- easă:
- giu:
- ier:
- ist:
- iţă:
- tor:
16. Completează enunţurile următoare:
a. Sunt derivate cuvintele care se formează cu ajutorul unor:..................................................................................
b. Prefixele se ataşează la ............................................................................cuvintelor.
c. Sufixele se ataşează la ..............................................................................cuvintelor.
d. Radicalul este:.......................................................................................................................................................
e. Totalitatea cuvintelor derivate de la acelaşi cuvânt de bază se numeşte.............................................................
17 . Scrie derivate cu prefixele dez- / des - sau răz - / răs – de la cuvintele: avantaj, bobină, doi,
echilibra, goli, iluzie, jug, lega, minţi, nod, onoare, robi, umfla, văl, angajat, bun, gândi, judeca.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
18. Formează familiile lexicale ale verbelor: edita, imprima, publica, scrie, tipări şi a substantivelor: carte,
şcoală, român, cinste, brumă.

3
4