Sunteți pe pagina 1din 1

Intensificarea şi diversificarea raporturilor juridice civile determină necesitatea şi

oportunitatea recurgerii la încheierea contractului de mandat. În prezent, pentru exercitarea


drepturilor şi executarea obligaiților, subiecții de drept civil recurg tot mai frecvent la serviciile
de reprezentare şi intermediere oferite atît de persoanelefizice, cît şi de persoanele juridice, care
înfăptuiesc în numele şi pe contul reprezentaților diferite acțiuni ce au drept efect apariția,
modificarea şi stingerea raporturilor juridice. Amploarea raporturilor de reprezentare şi
intermediere este determinată de diverşi factori de ordin obiectiv de ordin subiectiv. Printre
aceşti factori se enumeră lipsa de experiență a persoanelor fizice și juridice, care intenționează să
încheie un acord de voință în anumite domenii de activitate, domenii care necesită diligență
sporită și cunoștințe speciale, economia de timp şi de surse finanare imposibilitatea cu caracter
permanetnt sau temporar de a încheia anumite acte. Astfel, în scopul încheierii unor contracte,
săvârşirea altor acte juridice, în diverse situaiți când subieciți dreptului civil voiesc, ei recurg la
instituția reprezentrii.
Raporturile juridice de reprezentare pot apărea în virtutea diferitelor temeiuri, inclusiv din
contracte. Printre contractele ce dau naştere raporturilor juridice de reprezentare cel mai răspîndit
este contractul de mandat.
Prin urmare, importanța și actualitatea prezentei cercetări se materializează anume prin
fregvența înaltă de recurgere la instituția reprezentării în cadrul raporturilot juridice private,
instituție care des i-a forma contractului de mandat.
Mandatul prezintă o importanță sporită, din motiv că, prin intermediul lui, se failitează
procesul de încheiere a altor contracte civile sau comerciale, sunt dinamizate raporturile juridice
de drept privat. Contractul de mandat ocupă un loc aparte în rândul contractelor civile, deoarece,
prin intermediul lui, participanții la circuitul civil pot încheia, în principiu, orice alt act juridic,
cuexcepția celor pentru care legea pune expres condiția să fie încheiate personal de către părți.
Pe cale de cosecință, analiza condițiilor de valabilitate, a modalităților de probațiune, a
efectelor contractului de mandat, presupune un aport considerabil în procesul facilitării asimilării
de către părți a unor termeni contractuale, a întinderii drepturilor și obligațiilor și a modalităților
de exercitare a acestora.
Astfel, cunoașterea sferei și modalității de acțiune a contractului de mandat, aduce un aport
considerabil la evitarea intervenirii unei neexecutări a clauzelor contractuale, neexecutări fie
raportate la conduita și diligența cocontractanților, fie la unele fapte care au o origine streină de
voința părților contractante.