Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DE DOCUMENTARE

TRATAMENUL UMIDOTERMIC

TRATAMENTUL UMIDOTERMIC, cunoscut sub numele de călcare, reprezintă procesul


de prelucrare a confecţiilor textile în condiţii de tempetatură, umiditate şi presiune. Acesta
se desfaşoară pe parcursul operaţiilor şi al fazelor tehnologice de execuţie, respective pe
parcursul prelucrării, al asamblării detaliilor şi al finisării produsului. Reprezintă 10-30%
din totalul timpului destinat confecţionării unui produs, în funcţie de cpmplexitate şi
material primă.

OPERAŢIILE PROCESULUI

 Netezirea- operaţie de călcare, care are ca scop


uniformizareasuprafeţei materialului şi eliminarea denivelărilor
determinate de şifonare.
 Descălcarea cusăturilor – are ca scop fixarea prin călcare a
rezervelor cusute mecanizat.
 Presarea şi subţierea – se aplică la detaliile îmbrăcămintei îmbinate
pron cusături, care se dublează, formând margini îngroşate, Aceste
margini, ca şi detaliile, in general, se subţiază prin presare cu maşina
de călcat manual sau cu prese speciale de călcat. Exemple:
presarea gulerului, reverelor, buzunarelor, marginilor produsului,
mănecilor, etc.
 Modelarea- este operaţia prin care produsele şi detaliile se
modelează prin călcare.Exemple: gulere, piepţi, umeri.
 Aburirea- constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a produselor
confecţionate. Se aplică în faza finală, cu scopul de a definitiva forma
şi aspectul final al produsului. Se asigură un tuşeu plăcut, eliminarea
tensiunilor şi luciul apărut la operaţiile de călcare.
Descălcarea
cusăturilor

Modelarea

Îmbrăcămintea confecţionată din materiale textile tip lânâ necesită o tratare


umidotermică mai intensă, iar îmbrăcămintea din materiale tip bumbac necesită o tratare
mai uşoară. Materialele din fire sintetice, faţă de cele din lână şi bumbac, necesită o
călcare uşoară, la temperaturi şi presiuni reduse.
PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC

W1= umiditate chimică; este


cantitatea de apă, ce se găseşte în
compoziţia chimică a fibrelor. Nu se
poate elimina în timpul prelucrării
Umiditatea este
cantitatea de apă W2= umiditate relativă: este
necesară materialelor în cantitatea de apă, determinată de
procesul umidotermic higroscopicitatea fibrelor şi
umiditatea mediului W=W1+W2+W3

W3 = umiditatea tehnologică; este


cantitatea de apă, care se adaugăîn
timpul tratamentului

Pentru materialele de lână 150-220 C

Pentru materialele de bumbac 110-150 C


Temperatură este
determinată de natura Pentru materialele de mătase 90-120 C
materialului, felul
operaţiei, timpul şi Pentru materialele de in şi cânepă 115-150 C
presiunea de călcare.
Pentru materialele din fire sintetice 40-120 C

Operaţii de netezire p=0,1-0,5


daN/cmp
Presiunea este forţa de Operaţii de modelare p=0,5-1,0
presare pe suprafaţa daN/cmp
materialului. Depinde de Operaţii de aburire p=0,5-1,0
natura operaţiei. daN/cmp
Operaţii de presare p=1,1- 10
daN/cmp
Operaţii de netezire t= 5-20 s
Timpul este durata de
expunere a materialului Operaţii de modelare t= 10-25 s
tratamentului. Depinde
de natura operaţiei, şi Operaţii de aburire t= 5-10 s
de ceilalţi parametrii
Operaţii de presare t= 20-30 s
MAŞINI ŞI UTILAJE UTILIZATE LA TRATAMENTUL
UMIDOTERMIC

FIER DE CĂLCAT

 Maşina de călcat simplă


 Maşina de călcat cu termostat  MOBILIER DE CĂLCAT
 Maşina de călcat cu abur Mese ca călcat cu abur – produse
plane şi tubulare
Forme de călcat pe suport şi
rabatabile

PRESE DE CĂLCAT
Clasificare:
a. poziţia organelor de lucru:
 prese orizontale
 prese verticaleb. destinaţia:
 prese pentru călcat lenjerie
 prese pentru îmbrăcăminte subţire
 prese pentru îmbrăcăminte groasă
c.sistemul de acţionare:
 prese mecanice
 prese pneumatice
 prese hidraulice
 prese cu abur


d. suportul de călcat:
 prese cu perne suport
 prese cu ramă suport
prese cu manechin
TEMA: Definiti operatiile procesului umidotermic.