Sunteți pe pagina 1din 6

REGULI DE IGIENIZARE ŞI NORME DE PROTECŢIA

MUNCII ÎN STAȚIA PILOT DE CARNE


Reguli privind igiena personalului
Pentru prevenirea contaminării produselor alimentare, în cadrul Staţiei pilot de
carne sunt prevăzute următoarele reguli de igienă şi comportament:

 Accesul persoanelor se face numai prin zona de acces personal a Staţiei pilot
de carne.

 Personalul este obligat să-şi lase la cuşeta personală: obiectele de valoare,


telefoanele mobile, ceasul, ţigările şi brichetele/ chibriturile.

 Curăţarea mâinilor este obligatorie şi se face cu săpun lichid dezinfectant şi


apă caldă. Spălarea mâinilor se va face de mai multe ori pe zi şi anume: la
începerea programului, la schimbarea operaţiei de lucru, după fiecare pauză
la reintrarea în zona de lucru, după folosirea toaletei şi după orice operaţie ce
poate murdări mâna. Uscarea mâinilor după spălare se face obligatoriu,
realizându-se cu uscătoare cu aer cald/servetele etc.
 În vestiar se îmbracă echipamentul de protecţie format, după caz, din: halat,
şorţ impermeabil, pantaloni, halat, bonetă, măşti impermeabile pentru nas şi
gură, mănuşi, protecţie mâneci, cizme de cauciuc.

 Consumul de alimente se face numai în sala de mese special amenajată


pentru personal.

 Fumatul este interzis în spațiile Stației pilot de carne.

 În timpul programului de lucru și la părăsirea locului de muncă, personalul


este obligat să-şi spele cizmele la ieşirea din spaţiul de producţie pentru a
preveni împrăştierea resturilor de carne pe holurile de acces sau vestiar.
 Unghiile trebuie tăiate scurt, curăţate, nelăcuite, nu se taie în încăperile de
lucru sau în depozite.
La inceputul lucrului se verifica lipsa unghiilor!!!!!!!

 Părul trebuie strâns şi acoperit complet cu capelină, nu se piaptănă în zona


de lucru.

 Este interzisă igienizarea pardoselilor prin stropire cu apă în timpul lucrului.

 La intrarea în Staţia pilot de carne se va anunţa cadrul didactic sau inginerul


tehnolog daca aveţi probleme de sănătate majore care ar putea pune în
pericol produsele alimentare sau personalul.
 La intrarea in statia pilot se vor lasa orice materiale de filmat, pozat sau
inregistrat in vestiar, acest lucru insemnind telefoane, reportofoane, aparate
foto, camere spion etc.

Examenele medicale

Examenele medicale sunt reglementate de legislaţia sanitară în vigoare, având o


importanţa deosebită pentru prevenirea transmiterii unor boli contagioase de la
eventualii purtători la consumatorii de produse din carne. La începerea practicii şi
periodic se fac următoarele examene medicale:
 examen clinic general;
 examen coprobacteriologic şi coproparazitologic. Acestea se fac bianual, o
dată obligatoriu în sezonul călduros.

Cerinţe privind respectarea igienei pe flux

Igienizarea spaţiilor de producţie şi a zonelor de acces este realizată de o


persoană sau echipă desemnată de cadrul didactic.

Igienizarea spaţiilor de producţie şi de depozitare


În cadrul Staţiei pilot de carne igienizarea se va realiza în trei etape:
• la începutul fiecărei zile, înainte de începerea programului de lucru
(Igienizarea pre-operaţională);
• în timpul programului de producţie sau ori de căte ori este nevoie de către
fiecare operator la locul de muncă (Igienizarea operaţională);
• la terminarea programului în spaţiile tehnologice conform Planurilor de
igienizare pentru fiecare spaţiu de producţie (Igienizarea post-operaţională).
Controlul eficienţei igienizării se realizează:
 vizual, urmărindu-se aspectul, mirosul şi lipsa deşeurilor solide;
 prin determinări bacteriologice de salubritate;
 prin analize privind contaminarea microbiană a aerului.
Utilizarea echipamentului de lucru şi protecţie
• echipamentul de lucru și protecție se menţine curat şi se schimbă zilnic sau
ori de câte ori este nevoie;
• nu se intră cu halatul în grupurile sanitare;
• nu se iese cu echipamentul de producţie în afara spaţiului de lucru şi a
holurilor de acces aferente;
• echipamentul de lucru și protecție se spală şi se usucă în spălătoria Staţiei
pilot de carne;
• echipamentul de lucru și protecție se păstrează numai în vestiare special
amenajate, separat de hainele de stradă.
În momentul în care pătrund în secţia de producţie, persoanele autorizate
trebuie să treacă prin vestiarul tip filtru şi să poarte echipament de protecţie
curat sau de unică utilizare, să-şi acopere părul, iar in picioare să poarte cizme albe
de cauciuc, special destinate acestui scop sau botoşi de unică folosinţă.
Acest echipament se compune din:
• Boneta/plasă de păr;
• mănuşi;
• halat; pantaloni/costume;
• vestă;
• șorţ din vinilin;
• cizme/saboți;
• ochelari de protecție (la folosirea fierăstrăului circular);
• antifoane (la folosirea cutterului și a fierăstrăului circular).

Studenții care efectuează practica tehnologică în Stația pilot de carne trebuie


să respecte normele generale de protectie a muncii și normele specifice de protecția
muncii împreună cu instrucțiunile de folosire, specifice fiecărui utilaj.
Normele de protecția muncii

Normele generale de protecția muncii se referă la:


-obligatiile angajatorilor,
-obligatiile si drepturile angajatilor,
-instruirea angajatilor,
-utilizarea echipamentelor de lucru,
-utilizarea echipamentelor individuale de protectie,
-caile de circulatie,
-mediul de lucru,
-fumat,
-semnalizare,
-utilizare stingator de incendiu,
-salvare in caz de cutremur.

Normele specifice de protecția muncii sunt normele care trebuie respectate în


spațiul de lucru, fiind caracteristice întreprinderii respective (stației pilot de carne).