Sunteți pe pagina 1din 2

CURSUL III

1. Ce se înţelege prin SPRs? La ce sunt utilizate acestea?


2. Cum variază valorile raporturilor puterilor de oprire apă/aer în funcţie de profunzime în
cazul fasciculelor de electroni? Dar în cazul fotonilor? Măsurătorile de doză absorbită sunt
afectate de aceste variaţii?
3. Cum variază valorile raporturilor puterilor de oprire apă/aer în funcţie de energie în cazul
fasciculelor de electroni? Dar în cazul fotonilor?
4. Care este deosebirea dintre un dozimetru şi un sistem dozimetric?
5. Care sunt proprietăţile dozimetrelor? Ce proprietăţi ar avea un dozimetru ideal?
6. Care este diferenţa dintre acurateţe şi precizie?
7. Ce sunt erorile de măsurare?
8. Definiţi incertitudinea de tipul A! Cum pot fi reduse aceste incertitudini?
9. Definiţi incertitudinea de tipul B! Cum pot fi determinate aceste incertitudini?
10. Definiţi incertitudinea standard combinată.
11. Ce se înţelege prin liniaritate?
12. Ce se înţelege prin dependenţă de debitul dozei şi cum se procedază când un sistem
dozimetric prezintă o astfel de dependenţă?
13. Ce se înţelege prin dependenţă energie şi cum se procedază când un sistem dozimetric
prezintă o astfel de dependenţă?
14. Ce se înţelege prin dependenţă unghiulară? Când se efectuează corecţii pentru acest tip de
dependenţă?
15. Care este legătura dintre rezoluţia spaţială şi dimensiunile unui dozimetru?
16. Ce metode dozimetrice sunt utilizate în dozimetria clinică? Specificaţi, pentru fiecare
metodă în parte, tipurile de dozimetre asociate.
17. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea unei camere de ionizare Farmer.
18. Pentru ce măsurători sunt utilizate camerele de ionizare plan-paralele?
19. Care sunt camerele de ionizare special concepute pentru brahiterapie? La ce sunt acestea
utilizate? Cum este volumul lor sensibil în comparaţie cu celelalte tipuri de camere de
ionizare?
20. Cum se numesc camerele de ionizare la care volumul sensibil poate fi modificat? La ce sunt
acestea utilizate?
21. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea filmului radiografic ca dozimetru de radiaţii.
22. Ce se înţelege prin imagine latentă şi cum poate fi transformată aceasta în imagine
vizibilă?
23. Definiţi densitatea optică de înnegrire!
24. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea unui densitometru!
25. Care este cea mai importantă caracteristică a filmului radiografic, neegalată de nici un alt
dozimetru (cu excepţia filmului radiocromic)?
26. Care sunt dezavantajele utilizării filmelor radiografice în dozimetria clinică?
27. Ce se înţelege prin curbă sensitometrică? Ce domenii şi valori caracteristice se pot distinge
pe o astfel de curbă?
28. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea filmului radiocromic ca dozimetru de radiaţii
ionizante?
29. Care sunt diferenţele dintre filmul radiografic şi filmul radiocromic?
30. Ce se înţelege prin metode dozimetrice absolute? Dar relative?
31. Care sunt dezavantajele utilizării filmelor radiocromice în dozimetria clinică?
32. Ce se înţelege prin luminiscenţă şi de câte feluri este aceasta?
33. Cum poate fi accelerată fosforescenţa?
34. Ce se înţelege prin TLD? Dar OSL?
35. Descrieţi procesul de formare şi depopulare a centrilor activi? Care este rolul acestora în
dozimetria termoluminiscentă?

11.03.2015
Lect. dr. Dan Mihăilescu