Sunteți pe pagina 1din 1

Nume..................................... data...........................

Clasa a v a
Evaluare unitatea 3- Pe strada mea

Matilda văzu o potecă prăfuită care ducea la o căsuţă mică din caramidă roşie. Era atât de mică încât
semăna mai mult cu o casă de păpusi decât cu un lăcaş omenesc. Cărămizile din care era construită erau
fărâmiţate şi de culoare palid roşiatică. Avea un acoperiş cenuşiu de ţiglă ca un coş de fum şi două ferestre mici
în faţă. Fiecare fereastră nu era mai mare decât un ziar de format mic. Nu avea etaj. De o parte şi de alta a potecii
creşteau buruieni, ramuri ţepoase de mure şi smocuri lungi de iarbă maronie.
Un stejar uriaş umbrea căsuţa. Crengile lui masive se întindeau, învelind-o şi acoperind-o, ascunzând-o
parcă de restul lumii. Domnişoara Honey, cu o mâna încă pe poarta pe care n-o deschisese încă, zise ceva în
şoaptă.
Matilda o urmă. Era parcă puţin speriată de acest loc. Părea atât de ireal, atât de nesigur, fantastic şi
nepământesc. Era ca o ilustraţie din carţile de poveşti ale fraţilor Grimm sau Hans Andersen. Părea casa unde
trăiau pădurarul, Hansel şi Gretel, casa unde trăia bunicuţa Scufiţei Roşii sau casa celor şapte pitici.
(Roald Dahl - „Matilda”)

A.
1. Notează două substantive proprii care numesc personajele acestui fragment de text. 6p
2. Transcrie din text, trei substantive comune care numesc parţi ale obiectului descris. 6p
3. Analizează substantivele subliniate, precizand: felul, genul, nr, articolul/ prepoziţia, şi ce este ca parte de
propoziţie. 6p
4. Precizează partea de vorbire prin care este exprimat fiecare din atributele scrise îngroşat. 6p
5.Completează spaţiile punctate cu forma articulată hotărât sau nehotărât a substantivelor indicate între
paranteze: 6p
(Şcoală)………………… mea este aproape de (parc)………………în care vin (copil)………………. la alergat.
(Om)………………………ambitioşi au transformat (teren)……………….nefolosit, dându-i (viaţă)
…………………. nouă.
6. Precizează pluralul articulat hotărât şi nehotărât al cuvintelor: 6p
potecă………………; ……………………….
pădurar………….....; …………………………
7. Extrage din text, cuvintele/ grupurile de cuvinte care descriu casa. (6structuri) 6p
8. Cu ce alte case din poveşti seamănă căsuţa descrisă? (4structuri) 6p
9. Scrie un text de 3-5 rânduri în care să personifici căsuţa din fragment. 6p
10. Dă un nume căsuţei descrise. A