Sunteți pe pagina 1din 1

„În prima milionime de secundă după 8:16, o suliță de lumină roșie-purpurie s-a întins pe o lățime de

sute de picioare, transformându-se apoi într-o strălucitoare minge de foc. Temperatura din centrul ei era
de 50 de milioane de grade. În epicentru, la clinica Shima, care se aflase chiar sub detonație,
temperatura atinsese câteva mii de grade... Cei dinăuntru s-au evaporat” („Enola Gay” de Gordon
Thomas și Maz Morgan Witts, ediția 1983, traducere Dumitru Constantin, pagina 281).

“Atunci va veni sfârşitul. Dumnezeu va răzbuna Legea Sa şi va elibera pe poporul Său. Satana
şi toţi cei ce i s-au alăturat în răzvrătire vor fi nimiciţi. Păcatul şi păcătoşii vor pieri cu rădăcină
şi ramuri (Mal. 4,1) - Satana fiind rădăcina, iar urmaşii săi, ramurile. Atunci se va împlini
cuvântul rostit în dreptul prinţului răutăţii: "Pentru că îţi dai ifose ca şi când ai fi Dumnezeu...
te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare... eşti nimicit... eşti
nimicit, şi nu vei mai fi niciodată". "Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la
locul unde era, şi nu va mai fi." "Vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată." (Ezech. 28,6-19; Ps.
37,10; Obadia 16)”.( HLL PAG.665 /664- engl.763-764)