Sunteți pe pagina 1din 7

Cuprins Curs

• Introducere
• Structura sistemelor de calcul
• Metode de transfer a datelor
• Comunicaţia paralelă
• Comunicaţia serială
• USB
• CAN, LIN, FlexRay

1
Port paralel generic
• Transferul simultan a biţilor pe linii separate:
• Poate decurge prin simpla introducere a datelor într-un registru
buffer „data-in”, respectiv prin simpla extragere a datelor dintr-un
registru buffer „data-out”
• Prin controlul unor linii (semnale) de dialog de tip handshake sau
semnale de temporizare - transmiterea la fiecare semnal de tact
simultan pe mai multe linii a informaţilor
• Avantaj:
• Rata sporită de transfer a informaţiilor datorită folosirii liniilor
separate
• Nu exista probleme în determinarea sfârşitului caracterului sau
începutului transmisiei
• Dezavantaj:
• costul folosirii acestor linii separate când este vorba de distanţe
relativi mari
2
• Interferențe între liniile de comunicație
Interfaţa paralelă generică

Interfaţa paralelă Dispozitiv I/O


Date Data-in Ready
Reg. de control
Data-in Ack
Read
Data-in
Write Reg. Buffer data-in
Data-out
Reset
Reg. Buffer data-out
Data-out Ready
IRn

Ready Data-out ACk


Reg. de stare
Adrese Dec.
adr. CS

3
Interfaţa paralelă generică – funcţionare
• Pentru introducerea datelor de la dispozitivul periferic spre PC:
• dispozitivul de I/O pune datele pe busul Data-In şi semnalizează aceasta cu un „1”
logic pe linia Data-In Ready;
• interfaţa preia datele în buffer-ul Data-In şi semnalizează aceasta cu linia Data-in Ack;
• la recepţionarea semnalului Data-in Ack dispozitivul de I/O întrerupe emisia datelor şi
semnalul Data-in Ready ;
• la recepţionarea datelor de către interfaţă aceasta va seta un bit de stare de tip
Ready din registrul de stare şi va emite o cerere de întrerupere (dacă aceasta este
activată şi se lucrează prin întreruperi) către CPU pe linia IRn;
• CPU va intra în rutina de tratare a întreruperii în cadrul căruia va prelua datele de la
interfaţă şi ca urmare interfaţa va reseta bitul de stare Ready şi va trece liniile de date
în înaltă impedanţă.
• Pentru extragerea datelor de la PC la dispozitivul periferic:
• interfaţa setează bitul de stare READY emiţând probabil o cerere de întrerupere către
CPU când buffer-ul Data-out este disponibil (gol). CPU răspunde la întrerupere
transmiţând datele spre interfaţă iar ca urmare interfaţa va reseta bitul de stare
Ready;
• va pune datele pe bus-ul Data-out spre periferic şi semnalizează aceasta prin „1” logic
pe linia Data-out Ready;
• când este pregătit dispozitivul de I/O va prelua datele şi va răspunde interfeţei cu
semnalul Data-out Ack iar interfaţa va întrerupe emisia datelor şi semnalul Data-out
Ready şi din nou va seta bitul de stare Ready (buffer data out disponibil sau gol). 4
Interfaţa paralelă generică
• Transfer
• Sincron – folosind un semnal de tact
• Asincron – folosind semnale de dialog cu interblocare
• Handshake simplu
• Handshake cu două fire - “clasic”
• Handshake cu două fire – modificat
• Handshake simplu

Date

PC Dispozitiv

Date Date Sfârşit


5
disponibile preluate ciclu
Interfaţa paralelă generică
• Handshake cu două fire - “clasic”
1. dispozitivul pune datele pe magistrala de date când DT (Data
Taken) este „0”;
2. dispozitivul activează DR (Data Ready);
3. calculatorul vede DR şi preia datele de pe linii;
4. calculatorul activează DT;
5. dispozitivul vede DT şi trece DR pe „0”;
6. calculatorul vede DR pe „0” şi trece DT pe „0”.
PC Dispozitiv
1

Date

5 Data READY
2

6
Data Taken

3
6
Calculatorul citeşte
datele
Interfaţa paralelă generică
• Handshake cu două fire – modificat
1. dispozitivul pune datele pe magistrala de date când Buffer Full
(BF) este low;
2. dispozitivul activează DR (Data Ready);
3. calculatorul activează BF;
4. calculatorul preia datele de la circuitul periferic;
5. calculatorul şterge BF.

PC Dispozitiv
1
Date

2 Date Ready

3
5
Buffer full
4

7
Calculatorul citeşte
datele

S-ar putea să vă placă și