Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins Curs

• Introducere
• Structura sistemelor de calcul
• Metode de transfer a datelor
• Comunicaţia paralelă
• Comunicaţia serială
• USB
• CAN, LIN, FlexRay

1
Comunicaţia serială

• Transferul informaţiilor se realizează serial, adică un singur bit


la un moment dat pe o linie de comunicaţie, fiecare bit
ocupând un interval de timp bine specificat.
• Este folosit la conectarea dispozitivelor aflate la distanţă
• Conectarea PC-ului la sistemul de comunicaţii pe linii telefonice
– MODEM
• Comunicația fără fir

2
Interfaţa serială generică

Date
Control modem
Reg stare
Read

Reg control
Write

IRn
Data-in Buffer

Reg deplasare Intrare serială


Data-out Buffer
Data-in
Adrese Decodor
/CS
adrese Reg deplasare Ieşire serială

A0 Data-out

Clock Clock
receptie transmisie

3
Comunicaţia serială – Clasificare (1)
• Din punct de vedere al direcţiei de deplasare
• Simplex (unidirecţional)
• O linie de comunicaţie
• transfer într-un singur sens
• Half-duplex sau semi-duplex (bidirecţional)
• O linie de comunicaţie
• Transfer în ambele sensuri la intervale diferite de timp
• Full-duplex (bidirecţional)
• două linii de comunicaţie
• Transfer în ambele sensuri simultan

Ecou imediat Linia de comunicare trebuie


al comenzii comutată între transmisie şi recepţie

Half-duplex
INTERFAŢĂ CALCULATOR
Terminal

4
full-duplex
INTERFAŢĂ CALCULATOR
Terminal
Comunicaţia serială – Clasificare (2)

• După tehnica de comunicaţie


• Sincronă
• Acelaşi ceas controlează emisia şi recepţia biţilor
• Toate caracterele conţin acelaşi nr. de biţi (n)
• 5-8 biţi date şi opţional un bit de paritate
• Emiţătorul trebuie să transmită un caracter în timpul fiecărui
interval de n biţi
• Situaţie de “underrun” – când caracterul nu este disponibil şi
trebuiesc inserate caractere “idle”
• Tipuri de caractere
• Sync
• Idle
• Date
• Asincronă 5
Comunicaţia serială – Clasificare (3)
• Comunicaţia serială asincronă
• Pattern-uri speciali de biţi care separă caracterele, bit de START
şi STOP
• Poate include un timp mort de durată arbitrală între caractere
• Rate mici de comunicaţie
• Formatul unui caracter transmis asincron:

6
Comunicaţia serială – Clasificare (4)
• Comunicaţia serială asincronă
• Minimizarea riscului pierderii de informaţii
• Frecvenţe de eşantionare mult mai mare decât frecvenţa biţilor (de
16, 32, 64 ori mai mare)
• Evitarea de-sincronizării prin re-sincronizare pe fiecare caracter
• Biţii sunt citiţi la mijlocul duratei lor

7
Comunicaţia serială – Clasificare (5)
• După tipul de transfer
• Ne-diferenţiat
E R

R E

GND GND

• Diferenţiat
E R

R E

GND GND

8
Interfaţa serială
• Standardele şi definiţiile adoptate se referă la trei aspecte
principale:
• rata de transmisie
• caracteristicile electrice
• notaţiile şi definiţiile liniilor implicate
• Rata de transmisie
• Se măsoară în biţi pe secundă (sau boud)
• Trepte de viteză
• Port serial 110,300,600,...,115200,…
• MODEM: 14400, 28800, 33600 bps

9
Interfaţa serială – Controlul fluxului (1)
• Notaţie:
• 8n2 – 8 biţi date, fără paritate, 2 biţi de stop
• Notaţie paritate
• None – “n”
• “even” – “e”
• “odd” – “o”
• Controlul fluxului de date
• fără control;
• se aplică doar când transmiţătorul şi receptorul lucrează la
aceeaşi viteză;
• receptorul are timp să transmită către CPU caracterele
primite
• cu control software („software handshaking”);
• XON / XOFF
• cu control hardware („hardware handshaking”).
• RTC / CTS
10
Interfaţa serială – controlul fluxului (2)
• Control software
• 2 caractere de control: XON (11h) şi XOFF(13h)
• Când receptorul poate prelua caractere va transmite
către emiţător caracterul XON iar când nu mai poate
prelua caractere va transmite caracterul XOFF
• Control hardware
• 2 linii suplimentare de comunicaţie
• RTS – request to send – activ când emiţătorul doreşte să
emită ceva
• CTS – clear to send – activ cât timp receptorul poate primi
caractere
11
Interfaţa serială – Erori de transfer
• de cadrare („Frame Error”)
• circuitul specializat pentru transferurile seriale nu detectează numărul
de biţi de STOP programat;
• de paritate („Parity Error”)
• bitul de paritate calculat de receptor nu coincide cu cel primit de la
transmiţător;
• de ritm („Overrum Error”)
• apare când există o de-sincronizare între circuitul specializat pentru
transferul serial şi CPU.
• la recepţie - apare când CPU nu preia caracterul recepţionat de interfaţă şi
acesta se pierde – eroare distructiva;
• la emisie - apare când CPU nu transmite următorul caracter când interfaţa îl
cere – eroare ne-distructivă ci doar încetineşte ritmul de transmisie;
• de oprire („Break”).
• Nu este eroare
• Situaţie creată de emiţător când se doreşte o iniţializare a linilor seriale
sau se doreşte schimbarea caracteristicilor de comunicaţie

Obs.: În cazul apariţiei unei erori nu se opreşte comunicaţia, aceste erori trebuiesc rezolvate 12
la nivel software
Interfaţa serială – standarde

Nr.
Interfaţă Viteză Mediu dispozitive Observaţii
conectate

Recommended Standard după EIA


115Kbps (Electronic Industries Association)
RS232E 2 fire torsadate 2
(440kbps) sau V24 după ITU (International
Telecommunication Union)

RS422 10Mbps 4 fire 10 Transfer diferenţiat

RS485 10Mbps 4 fire 32 , 128 Transfer diferenţiat


12Mbps,
USB 2 fire speciale 127 Transfer diferenţiat
400Mbps
Nelimitat
CAN 1Mbps 2 fire speciale Transfer diferenţiat
(~64)

IrDA 4 Mbps Optic 126

I2C 400Kbps 2 fire 128 Transfer ne-diferenţiat 13


P1394 100Mbps 6 fire speciale 16 Transfer diferenţiat
Interfaţa serială
• Avantaje
• Rezistent la perturbaţii
• Cabluri de lungime mare
• Puţine fire => cost scăzut
• Dezvoltarea transferurilor fără fir
• Răspândirea micro-controlerelor, PIC-urilor
• Dezavantaje
• Informaţia este în format serie – necesită conversie
(re-conversie) în format paralel
• Portul serial are mulţi regiştrii => programare dificilă
14

S-ar putea să vă placă și