Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS :

I. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-


CUMPARARE
I.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
VANZARE-CUMPARARE
I.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.1.2 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-
CUMPARARE
I.2 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-
CUMPARARE
I.2.1 CONSIDERATII GENERALE
I.2.2 CAPACITATEA PARTILOR CONTRACTANTE
I.2.2.1 REGULA SI EXCEPTIA
I.2.2.2 INCAPACITATILE SPECIALE
I.2.3 CONSIMTAMANTUL PARTILOR
I.2.3.1 CONSIDERATII GENERALE
I.2.3.2 PROMISIUNEA UNILATERALA DE VANZARE
I.2.3.3 PROMISIUNEA BILATERALA DE VANZARE-CUMPARARE
I.2.3.4 PACTUL DE PREFERINTA
I.2.3.5 DREPTUL DE PREEMTIUNE
I.2.4 OBIECTUL CONTRACTULUI
I.2.4.1 CONSIDERATII GENERALE
I.2.4.2 LUCRUL VANDUT
I.2.4.3 PRETUL
I.2.5 CAUZA CONTRACTULUI
I.2.6 ALTE CONDITII DE VALIDITATE
I.2.6.1 FORMA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.2.6.2 AUTORIZAREA PREALABILA A INSTRAINARII UNOR
BUNURI
I.3 EFECTELE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.3.1 CONSIDERATII GENERALE
I.3.2 OBLIGATIILE VANZATORULUI
I.3.2.1 PREDAREA LUCRULUI VANDUT
I.3.2.2 OBLIGATIA DE GARANTIE A VANZATORULUI PREZINTA UN
DUBLU ASPECT
I.3.3 OBLIGATIA VANZATORULUI DE GARANTIE CONTRA VICIILOR
I.3.3.1 ALTE OBLIGATII ALE VANZATORULUI
I.3.4 OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
II. CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA
II.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
RENTA VIAGERA
II.1.1 SEDIUL MATERIEI
II.1.2 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
II.1.3 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE RENTA
VIAGERA
II.2 CONDITIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE RENTA
VIAGERA
II.3 EFECTELE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
II.3.1 OBLIGATIILE DEBIRENTIERULUI
II.3.2 OBLIGATIILE CREDIRENTIERULUI
II.3.3 URMARIREA RENTEI VIAGERE DE CATRE CREDITORI
II.4 INCETAREA CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA

III. CONTRACTUL DE INTRETINERE


III.1 NOTIUNEA, CARACTERELE JURIDICE SI CONDITIILE DE
VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE INTRETINERE
III.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE INTRETINERE SI CONTINUTUL
NOTIUNII DE INTRETINERE
III.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE INTRETINERE SI
ALTE CONTRACTE
III.2.1 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE
INTRETINERE SI CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA
III.2.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE
INTRETINERE SI CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE
III.2.3 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE
INTRETINERE SI CONTRACTUL DE DONATIE
III.3 EFECTELE CONTRACTULUI DE INTRETINERE
III.3.1 OBLIGATIILE INTRETINUTULUI
III.3.2 OBLIGATIILE INTRETINATORULUI
III.4 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI DE INTRETINERE

IV. CONTRACTUL DE DONATIE


IV.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
DONATIE
IV.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.1.2 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.2 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.2.1 CONDITIILE DE FORMA ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.2.2 CONDITIILE DE FOND ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.3 PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR. EXCEPTII
IV.3.1 PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR. CONSIDERATII
GENERALE.
IV.4 CAUZELE LEGALE DE REVOCARE A DONATIILOR
IV.4.1 REVOCAREA DONATIILOR PENTRU NEINDEPLINIREA
SARCINILOR
IV.4.2 REVOCAREA DONATIILOR PENTRU INGRATITUDINE
IV.5 DONATIILE INDIRECTE, DONATIILE DEGHIZATE SI DARURILE
MANUALE
IV.5.1 DONATIILE INDIRECTE
IV.5.2 DONATIILE DEGHIZATE
IV.5.3 DARURILE MANUALE
IV.6 EFECTELE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.6.1 EFECTELE DONATIEI INTRE PARTI
IV.6.2 EFECTELE FATA DE TERTI

V. CONTRACTUL DE LOCATIUNE
V.1 NOTIUNEA , REGLEMENTAREA, CARACTERELE JURIDICE SI
CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.1.2 REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.1.3 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.1.4 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE
LOCATIUNE
V.2 EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.2.1 OBLIGATIILE LOCATORULUI
V.2.2 OBLIGATIILE LOCATARULUI
V.3 CONTRACTUL DE SUBLOCATIUNE SI CESIUNEA DE LOCATIUNE
V.3.1 CONTRACTUL DE SUBLOCATIUNE
V.3.2 CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.4 INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.4.1 CONDITII GENERALE ASUPRA INCETARII CONTRACTULUI DE
LOCATIUNE
V.4.2 INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE PRIN EXPIRAREA
TERMENULUI
V.4.3 DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI DE
LOCATIUNE
V.4.4 INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE PRIN REZILIERE
V.4.5 PIEIREA LUCRULUI INCHIRIAT
V.4.6 DESFIINTAREA TITLULUI LOCATORULUI POATE AVEA CA
EFECT INCETAREA LOCATIUNII
V.4.7 INSTRAINAREA LUCRULUI INCHIRIAT PRIN ACTE INTRE VII

VI. CONTRACTUL DE IMPRUMUT


VI.1 CONSIDERATII GENERALE
VI.2 CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA
VI.2.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI
DE COMODAT
VI.2.2 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE
COMODAT
VI.3 CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE
VI.3.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI
DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE (PROPRIU-ZIS)
VI.3.2 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE
IMPRUMUT DE CONSUMATIE

VII. CONTRACTUL DE DEPOZIT


VII.1 NOTIUNEA, CARACTERELE JURIDICE SI FELURILE CONTRACTULUI
DE DEPOZIT
VII.2 DEPOZITUL PROPRIU-ZIS
VII.2.1 DEPOZITUL OBISNUIT
VII.2.2 OBLIGATIA DE RESTITUIRE A BUNULUI DEPOZITAT
VII.2.3 DEPOZITUL NEREGULAT
VII.3 SECHESTRUL

VIII. CONTRACTUL DE MANDAT


VIII.1 MANDATUL CU REPREZENTARE
VIII.1.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI
DE MANDAT
VIII.1.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE MANDAT
SI ALTE CONTRACTE CIVILE
VIII.1.3 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE
MANDAT
VIII.1.4 EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT
VIII.1.5 INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

IX. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA


IX.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
ANTREPRIZA
IX.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA
IX.1.2 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
ANTREPRIZA
IX.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE ANTREPRIZA SI
ALTE CONTRACTE CIVILE
IX.2.1 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE
ANTREPRIZA SI CONTRACTUL DE MUNCA
IX.2.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE
ANTREPRIZA SI CONTRACTUL DE VANZARE A UNUI BUN VIITOR
IX.2.3 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE
ANTREPRIZA SI CONTRACTUL DE DEPOZIT
IX.3 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA
IX.4 EFECTELE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA
IX.4.1 PROBLEMA SUPORTARII RISCURILOR
IX.4.2 OBLIGATIILE PARTILOR
IX.4.3 SUBANTREPRIZA
IX.4.4 ACTIUNEA DIRECTA A LUCRATORILOR SI
SUBANTREPRENORILOR
IX.5 INCETAREA CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA