Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

CAPITOLUL I
BUNURILE
1.1 NOTIUNEA DE BUNURI
1.2CLASIFICAREA BUNURILOR
1.3 BUNURILE IMOBILE
CAPITOLUL II
DREPTUL DE PROPRIETATE
2.1DEFINITIA DREPTULUI DE PROPRIETATE
2.2 CONTINUTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
2.3 LIMITELE DREPTULUI DE POPRIETATE
2.4 DOBANDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
CAPITOLUL III
DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE
3.1SUPERFICIA
3.2 UZUFRUCTUL
3.3 SERVICTUTILE
3.4 FIDUCIA
CAPITOLUL IV
REGIMUL JURIDIC AL CADASTRULUI SI PUBLICITATII IMOBILIARE
4.1DISPOZITII GENERALE
4.2 EVIDENTA CADASTRAL JURIDICA
4.3 PROCEDURA DE INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA
4.4 LEGEA 17/2014 REGULI PRIVIND CIRCULATIA TERENURILOR EXTRAVILANE
CAPITOLUL V
CONTRACTUL CIVIL
5.1 NOTIUNE
5.2 CLASIFICAREA CONTRACTELOR CIVILE
CAPITOLUL VI
CONTRACTE SPECIALE
6.1 CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE
6.2 CONTRACTUL DE DONATIE
6.3 CONTRACTUL DE LOCATIUNE
6.3 CONTRACTUL DE ARENDARE
6.4 CONTRACTU DE COMODAT
6.5 CONTRACTUL DE SCHIMB
BIBLIOGRAFIE