Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

I. NOTIUNEA SI TRASATURILE CARACTERISTICE ALE DREPTULUI


INTERNATIONAL
      I.1 OBIECTUL DE REGLEMENTARE AL DREPTULUI INTERNATIONAL
PUBLIC
      I.2 FUNDAMENTUL JURIDIC AL DREPTULUI INTERNATIONAL
      I.3 DREPTUL INTERNATIONAL SI MORALA
      I.4 DREPTUL INTERNATIONAL SI POLITICA EXTERNA A STATELOR
      I.5 DREPTUL INTERNATIONAL PUBLIC SI DREPTUL INTERNATIONAL
PRIVAT
      I.6 DREPTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL INTERN
      I.7 DEFINITIA DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC

II. GENEZA SI EVOLUTIA DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC

III. IZVOARELE SI CODIFICAREA DREPTULUI INTERNATIONAL


      III.1 NOTIUNEA DE IZVOARE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL
      III.2 TRATATUL INTERNATIONAL
      III.3 CUTUMA INTERNATIONALA
      III.4 PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT
      III.5 JURISPRUDENTA
      III.6 DOCTRINA DREPTULUI INTERNATIONAL
      III.7 ECHITATEA
      III.8 ALTE IZVOARE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL
            III.8.1 ACTELE ORGANIZATIILOR INTERNATIONALE
            III.8.2 ACTELE UNILATERALE ALE UNOR STATE
            III.8.3 LEGEA INTERNA
      III.9 CODIFICAREA DREPTULUI INTERNATIONAL
      III.10 SISTEMUL DREPTULUI INTERNATIONAL

IV. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNATIONAL


      IV.1 NOTIUNEA DE SUBIECT AL DREPTULUI INTERNATIONAL
      IV.2 STATELE CA SUBIECTE DE DREPT INTERNATIONAL
      IV.3 TIPURI DE STATE
      IV.4 NEUTRALITATEA STATELOR
      IV.5 RECUNOASTEREA INTERNATIONALA
      IV.6 SUCCESIUNEA STATELOR

V. POPULATIA IN DREPTUL INTERNATIONAL


      V.1 POPULATIA CA ELEMENT CONSTITUTIV AL STATULUI
      V.2 CETATENIA
      V.3 REGIMUL JURIDIC AL STRAINILOR
      V.4 STATUTUL REFUGIATILOR

VI. PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI


      VI.1 PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI IN CADRUL DREPTULUI
INTERNATIONAL
      VI.2 DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI
      VI.3 PACTELE INTERNATIONALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI
      VI.4 CONVENTII INTERNATIONALE PRIVIND PROTECTIA DREPTURILOR
OMULUI ADOPTATE IN CADRU REGIONAL
            VI.4.1 CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
            VI.4.2 CONVENTIA AMERICANA REFERITOARE LA DREPTURILE
OMULUI
            VI.4.3 CARTA AFRICANA A DREPTURILOR OMULUI SI ALE
POPOARELOR
      VI.5 ORIENTARI NOI IN DREPTUL INTERNATIONAL CONTEMPORAN
PRIVIND DREPTURILE OMULUI

VII. TERITORIUL IN DREPTUL INTERNATIONAL


      VII.1 TERITORIUL DE STAT - NOTIUNE SI COMPONENTE
      VII.2 MODIFICAREA TERITORIULUI DE STAT
      VII.3 LIMITELE TERITORIULUI DE STAT
      VII.4 APELE INTERIOARE, COMPONENTE ALE TERITORIULUI DE STAT
      VII.5 MAREA TERITORIALA
      VII.6 ZONE MARITIME ASUPRA CARORA STATELE EXERCITA DREPTURI
SUVERANE
      VII.7 MAREA LIBERA
      VII.8 ZONA INTERNATIONALA A TERITORIILOR SUBMARINE
      VII.9 STRAMTORILE INTERNATIONALE
      VII.10 CANALELE MARITIME INTERNATIONALE
      VII.11 FLUVIILE INTERNATIONALE
      VII.12 ZONELE CU REGIM JURIDIC SPECIAL
      VII.13 SPATIUL AERIAN
      VII.14 SPATIUL COSMIC

VIII. TRATATUL INTERNATIONAL


      VIII.1 NOTIUNEA DE TRATAT INTERNATIONAL
      VIII.2 CLASIFICAREA TRATATELOR
      VIII.3 DENUMIREA TRATATELOR
      VIII.4 STRUCTURA TRATATULUI
      VIII.5 CONDITIILE DE VALIDITATE A TRATATULUI
      VIII.6 INCHEIEREA TRATATELOR
      VIII.7 REZERVELE SI DECLARATIILE LA TRATATE
      VIII.8 LIMBA DE REDACTARE A TRATATELOR
      VIII.9 INTRAREA IN VIGOARE SI INREGISTRAREA TRATATELOR
      VIII.10 EFECTELE JURIDICE ALE TRATATELOR
      VIII.11 MODIFICAREA TRATATELOR
      VIII.12 INCETAREA SAU SUSPENDAREA EFECTELOR TRATATELOR
      VIII.13 NULITATEA TRATATELOR INTERNATIONALE
      VIII.14 INTERPRETAREA TRATATELOR

IX. FOLOSIREA LEGALA A FORTEI POTRIVIT DREPTULUI


INTERNATIONAL
      IX.1 MIJLOACELE DE CONSTRANGERE IN RELATIILE INTERNATIONALE
            IX.1.1 CONSIDERATII GENERALE
            IX.1.2 MIJLOACELE DE CONSTRANGERE FARA FOLOSIREA FORTEI
ARMATE
            IX.1.3 MIJLOACELE DE CONSTRANGERE CU FOLOSIREA FORTEI
ARMATE
      IX.2 FOLOSIREA LEGALA A FORTEI ARMATE IMPOTRIVA ACTELOR DE
AGRESIUNE
            IX.2.1 PROBLEME DE PRINCIPIU
            IX.2.2 FOLOSIREA FORTEI DE CATRE ORGANIZATIA NATIUNILOR
UNITE
            IX.2.3 CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.
            IX.2.4 ROLUL ORGANIZATIILOR INTERNATIONALE REGIONALE IN
FOLOSIREA FORTEI
            IX.2.5 DREPTUL STATELOR LA AUTOAPARARE INDIVIDUALA SAU
COLECTIVA
            IX.2.6 FOLOSIREA FORTEI DE CATRE POPOARELE COLONIALE SI
NATIUNILE DEPENDENTE PENTRU ELIBERAREA LOR NATIONALA

X. DREPTUL INTERNATIONAL PENAL


      X.1 DEFINITIA SI OBIECTUL DE REGLEMENTARE
      X.2 PRINCIPIILE DREPTULUI INTERNATIONAL PENAL
            X.2.1 PRINCIPIUL REPRESIUNII UNIVERSALE
            X.2.2 PRINCIPIUL LEGALITATII INCRIMINARII
            X.2.3 PRINCIPIUL RASPUNDERII PENALE INDIVIDUALE
            X.2.4 PRINCIPIUL IMPRESCRIPTIBILITATII CRIMELOR IMPOTRIVA
UMANITATII SI A CRIMELOR DE RAZBOI
            X.2.5 IRELEVANTA JURIDICA A SCUZEI INDEPLINIRII UNUI ACT DE
STAT
            X.2.6 ORDINUL SUPERIORULUI IERARHIC NU INLATURA
RASPUNDEREA PENALA
      X.3 INFRACTIUNEA INTERNATIONALA
            X.3.1 NOTIUNEA DE INFRACTIUNE INTERNATIONALA
            X.3.2 ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII
INTERNATIONALE
            X.3.3 CLASIFICAREA INFRACTIUNILOR INTERNATIONALE
      X.4 CRIMELE CONTRA PACII
            X.4.1 CONCEPTUL DE CRIME CONTRA PACII
            X.4.2 AGRESIUNEA ARMATA
      X.5 CRIMELE IMPOTRIVA UMANITATII
            X.5.1 CONCEPTUL DE CRIME IMPOTRIVA UMANITATII
            X.5.2 GENOCIDUL
            X.5.3 APARTHEIDUL
      X.6 CRIMELE DE RAZBOI
            X.6.1 DEFINITIE SI IZVOARE JURIDICE
            X.6.2 CRIME DE RAZBOI IMPOTRIVA PERSOANELOR SI BUNURILOR
PROTEJATE
            X.6.3 CRIME DE RAZBOI SAVARSITE PRIN VIOLAREA REGULILOR DE
INTREBUINTARE A UNOR MIJLOACE SI METODE DE LUPTA
      X.7 INFRACTIUNI INTERNATIONALE COMISE DE CATRE PERSOANE
PARTICULARE
            X.7.1 SCURTE CONSIDERATII GENERALE
            X.7.2 TERORISMUL INTERNATIONAL
            X.7.3 PIRATERIA MARITIMA
            X.7.4 DISTRUGEREA CABLURILOR SUBMARINE
            X.7.5 TRAFICUL ILICIT DE STUPEFIANTE
            X.7.6 CIRCULATIA SI TRAFICUL PUBLICATIILOR OBSCENE
            X.7.7 FALSIFICAREA DE MONEDA
            X.7.8 SCLAVIA SI TRAFICUL DE SCLAVI
            X.7.9 TRAFICUL DE FEMEI SI DE COPII
      X.8 JURISDICTIA PENALA INTERNATIONALA
            X.8.1 NECESITATEA UNEI JURISDICTII PENALE INTERNATIONALE
            X.8.2 CURTEA PENALA INTERNATIONALA

XI. RETROSPECTIVA SI VIITOR

XII. BIBLIOGRAFIE

S-ar putea să vă placă și