Sunteți pe pagina 1din 2

18.02.

2013
Publicitatea imobiliara - curs
20 mai - examen
Bibliografie : - "Publicitatea drepturilor reale" - Ed. Universitara 2011 -O.Ispas
- "Tratat de publicitatea imobiliara" -- M. Nicolae

Act juridic civil


- negot -- drepturi
- instrument -- forma - ad validitate ; ad probationem ; opozabilitate vs.
terti.

25.02.2013
Obiectul publicitatii imobiliare - curs
Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor prevazute
de lege prin care se determina situata materiala (cadastru) si situatia
juridica (natura dreptului) a bunurilor imobiliare, in mod public, prin
registre special tinute de autoritatile statului in vederea ocrotirii intereselor
titularilor de drepturi reale imobiliare precum si cele legate de asigurarea
circulatiei in conditiile legii.
In ceea ce priveste forma actelor juridice se cunoaste ca aceasta
este guvernata de principiul consensualismului dar art. 557, alin.4
stabileste ca mod de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunurilor
imobile - inscrierea in Cartea Funciara.
Drepturi reale (obiect al publicitatii)
Dreptul subiectiv civil reprezinta posibilitatea recunoscuta de legea civila
subiectului activ (persoana fizica sau juridica) in virtutea careia aceasta
poate, in limitele dreptului si a moralei, sa aiba o anumita conduita si/sau
sa pretinda o conduita corespunzatoare de la subiectul pasiv si sa ceara, la
nevoie, concursul fortei coercitive a statului.
Clasificarea drepturilor subiective civile
1. criteriul opozabilitatii :

- dr. absolute;
- dr. relative.
2. criteriul gradului de certitudine :
- dr. pure si simple;
- dr. afectate de modalitati.
3. dupa continutul lor