Sunteți pe pagina 1din 1

SC.

denumire firmă – obligatoriu adresa sediul social completă - obligatoriu


CIF Telefon -- obligatoriu
REG COM. mobil reprezentant calitate- obligatoriu
Cont email - obligatoriu
Banca fax
adresa web

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR…. DIN DATA ……..

Prin prezenta declarație de conformitate noi SC denumire SRL, declarăm și garantăm pe propria răspundere
că produsele alimentare la care se referă această declarație și care sunt specificate în tabelul de mai jos,

livrate cu factura/aviz insotire marfa nr. ………… din data …………….,


către unitatea ……………………. adresa ………….

nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța alimentară, securitatea muncii și protecția mediului și sunt în
conformitate cu legislația sanitară, sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare. Eliberarea
acestui document se realizează în baza programului propriu HACCP, care este respectat pe întreg lanțul de
recepție/producție/livrare (dacă este cazul - certificat în Sistemul de management al Siguranței Alimentului
conform FSSC 22000 , și/sau Sistemul de Management al Calității, etc). Garantăm conformitatea produselor
culinare realizate de noi fiind în concordanță cu normativele de calitate, sanitare veterinare și siguranță a
alimentelor în vigoare care sunt monitorizate și verificate periodic conform Programului de Recoltări și
Analize de Laborator prin Autocontrol pentru anul …… (anul în curs) avizat de Autoritatea Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în laboratorul autorizat (denumirea laboratorului autorizat).
Produsele enunțate în tabelul de mai jos sunt livrate în condițiile stabilite în tabel și prezentul certificat este
valabil în condițiile păstrării în ambalajele originale integre, cu respectarea condițiilor de temperatură și
umiditate indicate. Menționăm ca este obligatorie consumarea produselor alimentare în timpul maxim stabilit
pentru fiecare sortiment conform tabelului următor după care prezentul certificat își pierde valabilitatea.

tabel:
produsul culinar porții data/ora data/ora temperatura temperatura timp de
fabricației ambalării ambalării livrării consum
ciorbă burtă 300 22.12.14/10: /10:20 70 0C 60 0C 30 min
10

Vă rugăm să verificați integritatea lăzilor de livrare, sigiliul și integritatea ambalajelor, temperatura de


livrare/recepție și să o notați mai jos, după care să treceți numele în clar și semnătura (ștampila) de recepție
în condiții conforme a produselor culinare livrate.

Ora de livrare ……
Temperatura de livrare ……..
Nume complet reprezentant
Semnătura reprezentant ………..

Am verificat integritatea
ambalajelor și sigiliul constatând
(conformitatea/neconformitatea: detalii…..)
Am verificat temperatura
de livrare care este de….. 0 C
Data și ora recepției ……..
Numele în clar al persoanei care recepționează
Semnatura
Ștampila

S-ar putea să vă placă și