Sunteți pe pagina 1din 7

Memoriu tehnic necesar emiterii avizului sanitar pentru

“AMENAJARE LABORATOR COFETARIE,


COFETARIE SI BAR”

Titularul activităţii: S.C. FULFILLING S.R.L.


Sediu social: Str. Colonia Topitorilor 45/1, Baia Mare
Punct de lucru: str. 24, nr. 6 Tautii Magheraus

BORDEROU

Piese scrise:
- memoriu tehnic;
- contract inchiriere;
- certificate unic de înregistrare;
- certificat constatator;

Piese desenate:
- plan de încadrare în zonă scara 1 : 2000;
- plan de situatie scara 1 : 500;
- plan parter scara 1 : 100.

1
Memoriu tehnic în vederea obţinerii avizului sanitar
Memoriu tehnic necesar emiterii avizului sanitar pentru

“AMENAJARE LABORATOR COFETARIE,


COFETARIE SI BAR”

I. Date generale

- Denumirea solicitantului: S.C. FULFILLING S.R.L., 40717919


- Amplasament obiectiv: str. 24, nr. 6 Tautii Magheraus
- Domenii de activitate cod CAEN:
 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de
patiserie
 1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor
conservate de patisserie
 4724 - Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor
zaharoase, în magazine
 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

- Regimul de lucru: Societatea va lucra in doua schimburi, 16 ore pe zi .

- Numar de angajati: 4 persoane

II. Date specifice actvităţii


Prezentarea activităţii
Activitatea desfăşurată
Pe amplasamentul situat in orasul Tautii Magheraus, str. 24, nr. 6, jud. MM se propune
amenajarea unui laborator de cofetarie si un spatiu pentru servire produse de cofetarie si bar.
Imobilului, proprietate privata, are regimul de înălţime P, format din 3 incaperi distincte.
Cladirea este inchiriata de catre S.C. FULFILLING S.R.L . conform contract de inchiriere atasat.
Amplasamentul respectiv asigura insorirea cladirii si a tuturor incaperilor, iar distanta fata de
cladirile existente evita umbrirea reciproca.  Sunt respectate distantele minime de siguranta dintre
cladiri. Conform plan de situatie anexat nu exista locuinte la distanta mai mica de 15 m.
Vecinătăţile amplasamentului sunt:
- la vest: strada 24
- la nord: proprietate privata
- la eest: vale
- la sud: proprietate privata

Accesul pietonal si carosabil se va realiza din strada 24.


Locurile de parcare sunt asigurate langa cladirea existenta.

Viitoarele activitati ce se va desfasura sunt:


- fabricarea prajiturilor,
- cofetarie
- bar
Va functiona si o terasa sezoniera lunile mai –septembrie.
2
Memoriu tehnic în vederea obţinerii avizului sanitar
Pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare s-au prevazut spaţiile necesare pentru circuitele
funcţionale:
← - sala cu mese;
← - spaţii de preparare a prajiturilor;
← - spaţii de păstrare a alimentelor;
← - anexe social-sanitare.

Cladirea are doua incaperi destinate fabricarii prajiturilor cu spatii corespunzatoare


desfasurarii activitatii: loc preparare prajituri, depozite, spalator, vestiar etc.  si o sala care va
deserve activitatea de cofetarie, bar. (12 locuri).
Grupurile sanitare prevazute separate pentru clienti (un grup sanitar unisex) si personal.
Spatiul dipune de aeraj corespunzator, lumina naturala, iar liniile tehnologice sunt astfel
pozitionate pentru a respecta normele privind traseibilitatea fluxului tehnologic.
In vederea bunei functionari si organizari au fost prevazute circuite pentru:
- acces personal
- aprovizionare
- deseuri
- servire clienti

DESTINATIA INCAPERILOR
Suprafetele aferente spatiilor care compun cladirea, sunt distribuite astfel:

PARTER
Sala servire 30.4
Spatiu productie 1 22.2
Spatiu productie 2 33.24
C.T 1.4
Vestiar haine oras 1.3
Dus 0.5
Vestiar haine curate 1.1
G.S clienti 1.6
G.S personal 1.66
Hol 3.90
Depozit oua 3.33
Depozit faina - cacao 1.16
Util parter 101.8

Dotarea va fi caracteristică specificului de activitate:


- mobilier specific sala servire
- mese de servire si scaune
- casă de marcat
- televizor;
- frigidere;
- vitrine frigorifice
- aparate de preparate cafea, ceai, capucino
- dotare si aparatura specifica in incaperile preparare prajituri

3
Memoriu tehnic în vederea obţinerii avizului sanitar
Echipamente:
Spatiu productie 1
Cuptoare
Mixer
Rafturi carucior tavi masa
Camera oua cu chiuveta si frigider
Camera depozit
Cutii dulap depozit faina si cacao

Spatiu productie 2
Masa lucru
Masa refrigeranta
Combine frigorifice – cu afisaj digital programabile la temperatura dorita in functie de
sortimentul pastrat la rece.

Cofetarie - bar
Casa marcat
Cantar
Vitrina frigorifica prajituri
Frigidere bere, suc
Mese 3 scaune 12
Bar cu rafturi
Mobilier expunere
Chiuveta

Instalaţiile din dotarea obiectivului sunt prevazute:


- instalaţia electrică;
- instalaţia de alimentare cu apă şi canalizare;
- instalaţia de încălzire;
- instalaţia de ventilare.

Organizare spatii depozitare:


Spatiu depozitare faina - cacao este prevazut cu rafturi pentru depozitarea materiilor prime
uscate (faina,cacao,etc,). Pavimentul in acest spatiu este placat cu gresie, iar peretii sunt
acoperiti cu vopsea lavabila.
Spatiu oua este prevazut cu rafturi pentru depozitarea oualor. (Pavimentul in acest spatiu este
placat cu gresie, iar peretii sunt acoperiti cu vopsea lavabila. In acest acestui spatiu exista o
chiuveta.
Dulapuri depozitare in vederea depozitarii altor ingrediente necesare.
Spatiu depozitare ambalaje -este spatiu in care se depoziteaza ambalajele. Ambalajele se
depoziteaza pe rafturi.

Organizare spatii productie:


- Spatiu productie 1 pregatire si coacere prajituri
- Spatiu productie 2 zona finisare, umplere cu creme, ornare, etc. si pastrare produse
finalizate la rece. Acestea vor fi pastrate in combinele frigorifice care au afisaj digital al
temperaturii si sunt programabile la o anumita temperatura in functie de sortiment
pentru evitarea alterarii produselor.

4
Memoriu tehnic în vederea obţinerii avizului sanitar
Pavimentul in aceste spatii este placat cu gresie iar peretii sunt placati cu faianta partial si vopsea
lavabila, fiind usor de igienizat.

Spatiu servire clienti este spatiu in care clientii pot servii produsele comercializate. Acest spatiu este
dotat cu mese si scaune.

Grupul sanitar personal este prevazut cu toalete si chiuveta.


Vestiar dotatat cu dulapuri pentru haine lucru, si vestiat dulapuri pentru haine starada, si cabina dus.
Pavimentul este placat cu gresie iar peretii sunt placati cu faianta.Vestiarul pentru barbati si cel
pentru femei , au fluxuri separate.

Grup sanitar clienti-este prevazut cu toaleta, pisoar si chiuveta, grup unisex. Pavimentul este placat
cu gresie iar peretii sunt placati cu faianta.

Comercializare
Produsele preparate si cele ambalate se vor servi in sala de mese.
Se vor comercializa: produse cofetarie – patiserie, bauturi alcoolice, bere, suc, cafea, capucino, etc.
Prajiturile vor fi pastrate in vitrina frigorifica specifica. O parte din produsele preparate vor fi livrate
exterior pentru comenzi diferite evenimente.
Bilanţul de materiale
Achiziţionarea produselor se va face de la producători autorizaţi de Ministerul Sănătăţii pe
baza certificatului de calitate al produsului. Acestea se vor depozita in functie de sortiment in
depozitele prevazute.

Utilităţi
- Energia electrica este furnizata de S.C. Enerigie Electrica S.A. Baia Mare.
- Iluminatul interior se realizeaza natural prin ferestre, luminatoare si artificial prin tuburi
fluorescente si lampi cu vapori de mercur cu inalta presiune;
- Incalzirea spatiului si apa calda se realizeaza cu o centrala termica pe gaz ,aceasta fiind
alimentata cu gaze naturale distribuite de Enel Gaz.
-Alimentarea cu apa potabila Si canalizarea se realizeaza din reteaua publica a orasului.
-Deseurile menajere sunt preluate de catre regia autonoma locala, cu care societatea are
semnat un contract in derulare.
- Unitatea va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de deratizare si dezinsectie,
periodicitatea actiunilor fiind stabilita de comun acord , conform legislatiei in vigoare.

III. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu


Protecţia calităţii apelor
Singura sursă de apă uzată rezultată din incinta obiectivului este apa uzată menajer. Apa uzată
menajer este colectată în reţeaua publică de canalizare existentă în zonă. Titularul de activitate are
încheiat contract cu operatorul local de apă-canal.
Gestiunea deşeurilor
Deşeurile rezultate din activitatea obiectivului sunt:
- deseuri alimentare
- deşeuri menajere (ambalaje din hârtie şi material plastic);
- ambalaje nerecuperabile, aproximativ 30 kg / lună.

5
Memoriu tehnic în vederea obţinerii avizului sanitar
Colectarea deşeurilor se face în coşuri din material plastic, in saci de gunoi sigilati cu o
capacitate de 30 l, care se vor transporta periodic la punctul de colectare deseu. Depozitarea
deşeurilor se face în tomberoane amplasate în curte de unde acestea sunt transportate
săptămânal, la groapa de gunoi a localităţii.
IV. Norme de igienă privind depozitarea şi desfacerea produselor alimentare
1. Norme generale
Obiectivul este prevăzut cu instalaţie sanitară de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a
apei uzate menajer.

Titularul de activitate:
- va asigura repararea imediată a oricăror defecţiuni apărute la instalaţiile de alimentare cu
apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
- va controla starea de curăţenie din anexele şi din grupurile sanitare din unitate,
asigurându-se spălarea şi dezinfecţia zilnică şi, când este necesar, a acestora;
- va asigura materialele necesare igienei personale a acelora ce folosesc grupul sanitar din
unitate (hârtie igienică, săpun, mijloace de ştergere sau zvântare a mîinilor după spălare, etc.); în
grupurile sanitare comune nu se permite utilizarea prosoapelor textile, si se vor monta uscătoare
cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unică folosinţă, din hârtie;
Colectarea deşeurilor solide se face în coşuri de material plastic care sunt evacuate zilnic
după necesitate, după golire acestea vor fi spălate şi dezinfectate. Eliminarea finală a acestora se
face prin serviciul de salubritate al localităţii.
Curăţarea şi dezinfecţia se va efectua conform normelor sanitare specifice fiecărei categorii
de încăperi şi obiecte.
Dezinsecţia periodică se va realiza la interval prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3
luni, iar deratizarea periodică se va face la interval de maximum 6 luni; între aceste operaţiuni
periodice, se vor realiza proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de
prezenţa vectorilor.
Mobilierul şi aparatura din dotarea obiectivului vor fi menţinute în permanentă stare de
funcţionare şi vor fi amplasate în aşa fel încât să fie uşor accesibile operaţiunilor de întreţinere
igienică.
Instalaţiile de iluminat, încălzit şi ventilaţie vor fi menţinute în permanenţă în stare de
funcţionare, revizuite periodic şi exploatate la parametrii la care au fost proiectate şi executate.

2. Norme privind depozitarea şi transportul produselor alimentare


Achiziţionarea produselor se va face de la producători autorizaţi de Ministerul Sănătăţii pe
baza certificatului de calitate al produsului.
Depozitara şi păstrarea produselor alimentare se va face în condiţii care să prevină
modificarea proprietăţilor nutritive, organoleptice şi fizico-chimice, precum şi contaminarea
microbiană.
Aşezarea produselor alimentare se va face separat, pe sortimente, pe rafturi, în stive sau
rânduri distanţate care să asigure o bună ventilaţie şi manipulare a lor.
Produsele alimentare nu vor avea ambalaje degradate sau murdare şi care nu corespund
condiţiilor de igienă.

6
Memoriu tehnic în vederea obţinerii avizului sanitar
Transportul alimentelor se va face cu mijloace de transport autorizate în acest sens pentru
evitarea oricărei posibilităţi de poluare, degradare sau contaminare atât a produselor transportate
cât şi a ambalajelor.

3. Norme privind personalul unităţilor alimentare


Personalul angajat al obiectivului va efectua periodic controalele medicale la unităţile
sanitare şi în condiţiile stabilite de către Ministerul Sănătăţii.
În timpul lucrului personalul va purta echipament de protecţie sanitară şi va păstra condiţiile
de igienă personală la locul de muncă.
Personalul este obligat să-şi însuşească şi să-şi reîmprospăteze cunoştinţele de igiena
alimentelor, necesare activităţii lor.
Titularul de activitate va asigura aplicarea legislaţiei în domeniul alimentelor, implementarea
sistemului de management al siguranţei alimentelor conform principiilor privind analiza riscurilor
şi punctele critice de control (HACCP) în toate etapele producerii, prelucrării şi distribuţiei.
Titularul de activitate va respecta prevederile Legii 412/2004 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale.
Deasemenea activitatea va respecta prevederile HG 924/2005 privind aprobarea Regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare, care transpune prevederile Regulamentului
Parlamentului Europeean şi al Consiliului Uniunii Europeene nr. 852/2004/CE.
Titularul de activitate va respecta toate condiţiile necesare autorizării activităţii în ceea ce
priveşte infrastructura şi echipamentele, precum şi alte cerinţe relevante pentru sectorul de
activitate conform regulamentelor sanitar-veterinare.

Întocmit:
Ing. Vezentan Ildi

7
Memoriu tehnic în vederea obţinerii avizului sanitar

S-ar putea să vă placă și