Sunteți pe pagina 1din 1

1.

7 Bibliografie minimală

1. Casian H., 2006. Genetică- support pentru curs.Ed. Printech;


2. Crăciun T., şi colab., 1995. Genetica vegetală - Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
3. Cornea Călina Petruţa, 2005. Genetică – Ed. Ceres, Bucureşti

S-ar putea să vă placă și