Sunteți pe pagina 1din 4

Teoria producătorului

Grile Rezolvate

1. Dacă productivitatea marginală este mai mare decât productivitatea medie, atunci:
a) productivitatea medie scade;
b) productivitatea medie creşte;
c) productivitatea medie este maximă;
d) productivitatea medie creşte pânî la un punct, după care scade.

2. Care din afirmaţiile de mai jos este adevărată:


a) productivitatea medie este maximă atunci când aceasta este mai mare decât productivitatea
marginală;
b) productivitatea marginală este maximă atunci când este egală cu cea medie;
c) productivitatea medie scade atunci când productivitatea marginală este mai mare decât cea
medie;
d) productivitatea medie este maximă, atunci când este egală cu productivitatea marginală.

3. Combinarea factorilor de producţie se prezintă grafic prin:


a) curba de indiferenţă
b) isocost
c) curba posibilităţilor de producţie;
d) izocuantă (curbe de izoprodus)

4. Izocuanta este:
a) curba unei combinaţii posibile a 2 factori de producţie având acelaşi cost total;
b) curba care arată corelaţia dintre cererea pentru muncă, capital şi producţie;
c) curba care reprezintă ansamblul combinaţiilor posibile dintre 2 sau mai mulţi factori de
producţie, care pot fi folosiţi pentru obţinerea aceluiaşi volum de producţie;
d) curba care evidenţiază ansamblul combinaţiilor de bunuri care asigură acelaşi nivel de utilitate.

5. Izocostul reprezintă:
a) ecuaţia dreptei bugetului consumatorului,
b) ecuaţia dreptei bugetului producătorului,
c) ecuaţia dreptei care evidenţiază ansamblul combinaţiilor posibile de facttori de producţie pe
care firma poate să-i achiziţioneze cheltuind integral venitul;
d) ecuaţia dreptei care evidenţiază ansamblul combinaţiilor de factori de producţie care conduc la
acelaşi nivel de producţie;
e) b şi c.

6. Productivitatea medie a 6 muncitori este 15 unităţi. Dacă productivitatea marginală corespunzătoare


celui de-al 7 lea muncitor este 18 unităţi, se poate trage concluzia că:
a) productivitatea marginală creşte;
b) productivitatea marginală scade;
c) productivitatea medie creşte;
d) productivitatea medie scade;
e) productivitatea marginală este maximă.

7. În cazul randamentelor de scară crescătoare:


a) producţia va creşte într-o proporţie superioară creşterii factorilor de producţie;
b) producţia va creşte într-o proporţie inferioară creşterii factorilor de producţie;
c) are loc o creştere în aceeaşi proporţie a outputului şi a cantităţii factorilor de producţie.
8. O întreprindere produce un bun folosind factorii de producţie muncă (L) şi capital (K). Producţia
obţinută evoluează după o funcţie de tipul F (L,K) = 4 L K 2. În acest caz, uilizarea factorilor de
producţie se realizează cu randamente de scară:
a) Crescătoare, (F(mL,mK) = mt F(L.K), astfel4 m3 L K2 = 4 m t L K2, deci t = 3 >1)
b) Descrescătoare
c) Constante
d) Nedeterminate.

9. Volumul producţiei unei firme cu 125 de salariaţi este de 2500 produse. Câţi salariaţi trebuie să mai
angajeze această firmă pentru a-şi dubla producţia, în condiţiile creşterii productivităţii medii a
muncii cu 25%:
a) 200
b) 125
c) 100
d) 50
e) 75.

10. La momentul t0, productivitatea medie a muncii într-o firmă a fost de 1000 de produse/salariat. În
momentul t1 producţia a sporit de 3 ori fgaţă de t0, iar numărul de salariaţi a crescut cu 100%.
Productivitatea marginală a muncii este:
a) 1000 produse
b) 2000
c) 3000
d) 4000.

De rezolvat:

11. Un producător are următoarea funcţie de producţie: Q = f(L, K) = L 4 K5. Costurile totale pe
care le poate face acest producător sunt de 72 u.m, iar preţurile celor 2 factori de producţie
sunt: PL = 2 u.m, PK = 3 u.m. Câte unităţi din factorul de producţie muncă şi capital alege
producătorul în comndiţii de echilibru?

12. Productivitatea medie a capitalului unei firme a fost în t 0 de 20.000 u.m., în condiţiile unei
producţii de 30 mil. u.m. Dacă productivitatea marginală a capitalului este cu 10% mai mare
decât randamentul mediu al capitalului din perioada de bază (t0), iar valoarea producţiei
obţinute creşte cu 11%, care va fi nivelul productivităţii medii a capitalului în perioada
curentă?

Costuri:

De rezolvat:

1. În condiţiile în care producţia unei întreprinderi s-a dublat, iar costurile totale au crescut cu 200%:
a) costul fix mediu rămâne constant, iar costul variabil creşte;
b) costul variabil mediu se reduce, iar costul total mediu creşte
c) costul total mediu şi costul variabil mediu se reduc
d) costul total mediu şi costul variabil mediu cresc
e) costul marginal nu s-a modificat.

2. Costul variabil la momentul t0 este 16 mil. u.m, iar Q0 = 8000 buc. În condiţiile creşterii producţiei (Q)
cu 10%, costul marginal este de 2 ori mai mare decât CVM 0. Să se determine indicele costului variabil
(Icv).
a) 100%
b) 120%
c) 320%
d) 20%
e) 80%.

3. Dacă costul marginal este mai mic decât costul variabil mediu, atunci costul variabil mediu:
a) creşte
b) scade
c) este minim
d) este maxim
e) nu se poate preciza.

4. Dacă productivitatea marginală creşte, atunci costul marginal:


a) creşte
b) scade
c) este minim
d) este maxim
e) nu se poate preciza.

5. Costul total al producţiei este dat de relaţia CT = a + bQ, unde a şi b sunt constante pozitive, iar Q ete
producţia. Care din afirmaţiile următoare este adevărată?
a) Costul total este constant
b) Costul marginal este egal cu costul total mediu
c) Costul marginal este inferior costului total mediu
d) Costul marginal este superior costului total mediu
e) Costul marginal este a.

6. Dacă funcţia costului total este dată de relaţia: CT = 150 + 2Q + 4Q 2 , unde Q este producţia, să se
determine costul fix mediu pentru o producţie de 10 bucăţi.
a) 570
b) 150
c) 170
d) 17
e) 15.

7. Pragul de rentabilitate reflectă situaţia în care:


a) costurile de producţie nu sunt acoperite de încasările totale; b) încasările totale depăşesc costurile de
producţie; c) profitul este nul; d) preţul este mai mic decât minimul costului mediu total;
e) preţul este mai mic decât minimul costului variabil mediu.

8. În cazul în care costurile variabile totale scad într-o mai mică măsură decât producţia, costul total
mediu:
a) creşte; b) scade; c) rămâne constant; d) este nul; e)este minim.

9. O firmă prezintă următoarea situaţie în cazul unui bun: preţul de vânzare estimat 25 u.m., costurile fixe
totale 10.000 u.m., iar costul variabil unitar, de 5 u.m. Pragul de rentabilitate pentru acel bun este:
a) 100 bucăţi; b) 200 bucăţi; c) 300 bucăţi; d) 400 bucăţi; e) 500 bucăţi.

10. Se dau datele : CT1 = 2000 u.m. ; CT0 = 0,75CT1 ; Q = 10 bucăţi. Producţia creşte cu 33,3%, CV0
este de trei ori mai mare decât costul fix. Costul marginal şi costul fix au valorile :
a) 100, 750 ; b) 150, 100 ; c) 150, 375 ; d) 100, 500 ; e) 375, 100.
11. Dacă la modificarea producţiei costul variabil creşte cu 50%, iar cel variabil mediu scade cu 50%,
ajungând la nivelul de 2500 unităţi monetare, atunci producţia:
a) scade cu 50%; b) creşte cu 100%; c) creşte cu 200%; d) creşte cu 300%;
e) rămâne neschimbată.
12. La firma X se fac următoarele cheltuieli pentru 100 piese: materii prime = 5 mil lei,
combustibil pentru fabricaţie = 1 mil lei, energie, apă pt fabricaţie = 1 mil lei, combustibil pt
încălzit = 0,4 mil lei, salarii directe = 0,5 mil lei, salarii indirecte = 0,6 mil lei, amortizări = 1 mil
lei, chirie = 0,5 mil lei, dobânzi = 0,4 mil lei, rente = 0,6 mil lei. CVM este:
a) 75.000 lei
b) 84.000 lei
c) 70.000 lei.

13. Se află într-un raport invers proporţional cu producţia:


a) consumul de capital tehnic; b) consumul unitar de capital fix; c) profitul;
d) productivitatea muncii; e) cheltuielile salariale.
14. La creşterea producţiei cu 75%, costul variabil sporeşte cu 50%. Ce evoluţie apreciaţi că înregistrează
costul total mediu?
a) creşte; b) scade; c) nu se modifică; d) poate creşte, scade sau rămâne constant;
e) informaţia este insuficientă pentru a determina evoluţia costului mediu.
15. Dacă producţia unei întreprinderi creşte cu 25%, atunci costul fix mediu:
a) creşte cu 20%; b) scade cu 20%; c) creşte cu 25%; d) rămâne constant;
e) creşte sau scade în funcţie de evoluţia costurilor variabile.

16.CFM1 = 4000 u.m, CVM1 = 6000 u.m. Cu cât s-a modificat CTM dacă producţia în t1 este
cu 100% mai mare, iar CV au crescut cu 200%:
a) Creşte cu 2000 u.m
b) Scade cu 2000 u.m
c) Rămâne constant
d) Creşte cu 12.000 u.m
e) Scade cu 12.000 u.m

17.Costuri fixe materiale = 10.000, costuri variabile = 6000, costuri variabile salariale = 2000,
salarii 5000, amortizări 3000. Calculaţi costurile materiale, cosaturile fixe şi costul total.

COSTURI fixe variabile totale


Materiale
Salariale
Totale

18. Costuri fixe: 20, costuri variabile: 30, salarii directe: 10, salarii indirecte: 5, AKF 4. Calculaţi:
costurile materiale: fixe, variabile şi totale; capitalul circulant consumat.

19. Capital utilizat 100 milioane lei, din care 80% este capital fix amortizabil în 5 ani. Salarii 10
milioane lei. Aflaţi costurile materiale, costul total şi diferenţa dintre capitalul utilizat şi cel
consumat.

20. La momentul t0 CFM = CVM. Q creşte de n+1 ori, iar CV cresc de n ori. Cu cât se modifică
CTM:
a) Creşte cu 50%
b) Scade cu 50%
c) Nu se modifică
d) Se dublează.