Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte examen Ecotehnologii

A. Partea I

1. Noţiuni fundamentale. Procese şi flux tehnologic (pct. 1 şi 1.1).


2. Clasificarea proceselor tehnologice după regimul de lucru. Procese tehnologice discontinue,
continue, semicontinue (până la pct. 1.2.2).
3. Clasificarea proceselor tehnologice după scopul urmărit. Alte clasificări (pănă la pct. 1.3.)
4. Materiile prime ale proceselor tehnologice. Produsele proceselor tehnologice (subpct. a)
5. Produsele proceselor tehnologice (subpct. b şi c)
6. Produsele proceselor tehnologice (subpct. d)
7. Indicatori tehnico-economici (pct.2 - generalităţi)
8. Consumurile specifice (subpct. a, b)
9. Conversie şi randament (subpct. a, b)
10. Bilanţul de materiale (inclusiv relaţia 5 şi 6)
11. Bilanţul de materiale (de la relaţia 6 pănă la final, inclusiv bilanţul parţial)
12. Bilanţul energetic
13. Indicatori de utilizare intensivă
14. Indicatori de utilizare extensivă
15. Definirea noţiunii de calitate (subpct. a, b, c şi d)
16. Definirea noţiunii de calitate (de la istoria unui produs începe atunci când..)
17. Curbele cost şi calitate (şi fig. 2, 3)
18. Fiabilitatea produselor (până la aspectele economice ale fiabilităţii şi fig. 4)
19. Fiabilitatea produselor (de la aspectele economice ale fiabilităţii şi fig. 4 şi 5)
20. Calimetrie şi indicatori de calitate
21. Etapele unei analize în ingineria valorii
22. Omologarea şi standardizarea produselor (pct. 3 şi 3.1)
23. Standardizarea producţiei industriale
24. Prognoza tehnologică (pct. 4 din carte)
25. Evoluţia unei tehnologii şi a unui domeniu tehnologic (pct. 4.1. până la pag. 67)
26. Posibilităţile de prognozare a evoluţiei tehnologice (pct. 4.2 pag. 69-70)
27. Efectele economice ale unei noi tehnologii (de la pag. 67 până la 69, discuţii despre fig.9)
28. Posibilităţi de prognozare a evoluţiei tehnologice (pag.72 de la în cadrul celor 8 trepte se va
urmări ......)

B. Partea II-a

1. Noţiuni despre mediu (pct. 2)


2. Calitatea mediului (pct. 3)
3. Structura sistemului de monitoring (descriere fig. 1)
4. Locul progresului tehnic (descriere fig. 2)
5. Interacţiuni în ecosisteme şi diversitatea ecologică (pct. 2 şi fig. 1 descriere)
6. Caracteristicile poluanţilor (pct. 2.2)
7. Surse antropice de poluare (pct. a, b, c)
8. Efectele poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei (efecte imediate, de lungă durată şi pct. a, b, c şi d)
9. Poluanţi atmosferici (tabelul 2, pct. 1, 2 şi 3)
10. Poluanţi ce produc efecte pe termen lung (pct. a, fig. 6, tabel 3 şi fig. 7, 8)
11. Degradarea stratului de ozon (pct. b)
12. Ploile acide (pct. c)
13. Ecotehnologii de purificare a aerului poluat (pct. 4.1. fig. 9 şi 10)
14. Procedee fizice de purificare a aerului (fig. 11, 12)
15. Purificarea gazelor de eşapament (fig. 13)
16. Calitatea apelor (ape de suprafaţă, ape subterane până la relaţia 1)
17. Surse de poluare şi poluanţi ai apelor (poluarea, surse de poluare, poluanţi)
18. Epurarea apelor (şi fig. 3)
19. Epurarea mecanică a apelor (fig. 4, 5, 6, 7)
20. Epurarea chimică a apelor (fig. 8, 9)
21. Alte procedee de epurare a apelor (şi fig. 12, 13)
22. Protecţia calităţii solurilor (pct. 2 inclusiv prevenirea eroziunii solului)
23. Prelucrarea deşeurilor nereciclabile din oraşe (descriere fig. 1)
24. Efectele poluării sonore (subpct. a, b, c)
25. Reducerea poluării urbane (măsuri ce se iau în marile oraşe)
26. Poluarea la locul de muncă. Accidente de muncă (pct. 7)
27. Bolile profesionale (prezentarea generală a lor, fără tabel)
28. Cheltuieli pentru combaterea poluării mediului (pct. 1, cap. 8 si fig. 1)
29. Aspecte legislative pentru asigurarea protecţiei mediului (pct. 2, despre dreptul mediului, mediul
înconjurător, natura, poluantul, poluarea)
30. Conţinutul Legii protecţiei mediului înconjurător în România
31. Organizarea protecţiei mediului în România
32. Organizaţii mondiale pentru asigurarea protecţiei mediului (din cadrul pct. 3)

C. Partea a III-a

1. Teste de autoevaluare (sunt 40de întrebări sistem grilă din care un singur răspuns este bun). Fiecare
student trebuie să răspundă la 5 din cele 40 de întrebări. Răspunsurile trebuie căutate în carte la
fiecare capitol.

D. Problemă