Sunteți pe pagina 1din 9

Probleme propuse pentru Bazele Tehnologiei Informaiei

Entropia informaional
1. Fie evenimentul

,
_

+ + z z y z y x
c b a
E
.
S se determine parametrii ! "! z! astfel #n$%t entropia evenimentului s fie
maim! respe$tiv minim.
&. 'are este ne$esarul de memorie pentru sto$area informaiei obinute prin
emisia unei $ifre a bazei ( da$ simbolurile pare sunt de dou ori mai
probabile de$%t $ele impare)
*. 'are este $antitatea de informaie obinut prin emisia unei $ifre a bazei +
da$ simbolurile impare sunt de dou ori mai probabile de$%t $ele pare)
+. Sa se determine $antitatea total de informaie obinut prin emisia a dou
simboluri distin$e ale bazei +.
,. 'are este ne$esarul de memorie pentru sto$area informaiei obinute prin
emisia unei $ifre heaze$imale! da$ simbolurile multiple de $in$i sunt de
$in$i ori mai probabile de$%t $elelalte)
-. 'e $antitate de informaie se obine prin emiterea unui simbol .ni$ode)
/. 0eterminai parametrii a! b! $ reali astfel #n$%t entropia evenimentului

,
_

c a c b b a
X
* & 1
s fie minim! respe$tiv maim.
(. S se determine ne$esarul de memorie pentru sto$area informaiei obinute din
emisia unui $ifre a bazei &,.
1. 2 surs emite $ifre din baza /. 3tiind $ $ifrele pare sunt emise $u o
probabilitate dubl fa de $ele impare! s se $al$uleze $antitatea de informaie
obinut prin emisia unui numr de , $ifre #n baza /.
'oduri de paritate #n$ru$i4at
1. S se determine matri$ea $are se transmite utiliz%nd paritatea #n$ru$i4at #n
paritate par pentru mesa5ul format pe linii din $ifrele numrului -&,(
eprimate #n $od 6ra".
&. S se s$rie #n binar mesa5ul $are s7a emis da$ s7a re$epionat prin paritate
#n$ru$i4at se$vena de linii &*! 1&! &,! 1! 1+ s$rise pe $%te , bii #n binar.
'oduri polinomiale $i$li$e
1. 'e se transmite la $odifi$area mesa5ului 8119119:
&
$u polinomul generator
68;: < ;
*
= 1 )
&. 'e se transmite la $odifi$area mesa5ului 8191191191:
&
$u polinomul generator
68;: < ;
+
= ;
&
= ; = 1 )
*. >erifi$ai $ore$titudinea mesa5ului 8191191191:
&
re$epionat! 4tiind $ a fost
$odifi$at $u polinomul generator 68;: < ;
*
= ; = 1.
+. >erifi$ai $ore$titudinea mesa5ului 819199119191991:
&
re$epionat! 4tiind $ a
fost $odifi$at $u polinomul generator 68;: < ;
+
= ;
&
= 1.
,. >erifi$ai $ore$titudinea mesa5ului 1911911! 4tiind $ a fost $odifi$at $u
polinomul generator 68;: < ;
&
= ; = 1.
1
-. S se determine se$vena binar $are se transmite la $odifi$area numrului
81&/:
19
utiliz%nd polinomul generator ;
*
= ; = 1.
/. S7au re$epionat biii numrului 81&/:
19
. >erifi$ai $ore$titudinea mesa5ului
re$epionat 4tiind $ a fost $odifi$at utiliz%nd polinomul generator ;
&
= ; = 1.
(. 'e se transmite la $odifi$area numrului 1/ #n binar utiliz%nd polinomul
generator ;
&
=;=1)
1. 'e se transmite la $odifi$area numrului &, #n binar utiliz%nd polinomul
generator ;
&
=;=1)
'odul ?amming
1. Fie z $ifra $ea mai semnifi$ativ a numrului &99+ #n heaze$imal. S se
determine se$vena binar $are se transmite utiliz%nd $odifi$area ?amming
pentru mesa5ul z.
&. 0eterminai se$vena binar $ore$t da$ se re$epioneaz biii numrului
81+:
19
$odifi$at ?amming.
*. 'e se transmite prin $odifi$are ?amming pentru $ifra 1 #n $od 6ra")
+. 'ore$tai mesa5ul 9119991 re$epionat 4tiind $ a fost $odifi$at ?amming.
,. 'e se transmite prin $odifi$are ?amming pentru $ifra / #n $od 6ra")
-. 'ore$tai mesa5ul 9199991 re$epionat 4tiind $ a fost $odifi$at ?amming.
/. >erifi$ai 4i $ore$tai! da$ este $azul! mesa5ul 81991191:
&
! 4tiind $ a fost
$odifi$at ?amming.
(. 'e se transmite la $odifi$area ?amming a mesa5ului 81911:
&
)
1. >erifi$ai 4i $ore$tai! da$ este $azul! mesa5ul 89111991:
&
! 4tiind $ a fost
$odifi$at ?amming.
19. 'e se transmite la $odifi$area ?amming a mesa5ului 89119:
&
)
@e$imal $odifi$at binar
1. S se efe$tueze #n (+&1 s$derea ,1/ A 199,.
&. S se efe$tueze #n (+&1 adunarea 1/*1 = 1(-(.
*. S se efe$tueze #n (+&1 adunarea -1, = 1//(.
+. S se efe$tueze #n (+&1 s$derea 11/, A &9*+.
,. S se efe$tueze #n B'0 11/1 = 11(,.
-. S se efe$tueze #n B'0 &99, A 11(,.
/. S se efe$tueze #n B'0 */1, = +-(/.
(. S se efe$tuze #n B'0 &/-* A 11/+.
1. S se efe$tueze #n B'0 urmtoarele operaii 4tiind $ numerele sunt #n forma
#mpa$hetat av%nd $ifrele date #n $od 6ra"B 9191 1199 9919 = 9911 1191
1191 9119 4i 9119 9919 1191 7 9991 9199 9111.
19. S se efe$tueze #n B'0 4i #n ze$imal
1991 9111 9191 = 9919 1999 9111.
11. S se efe$tueze #n B'0 4i #n ze$imal
9111 1991 9911 = 9199 9119 1991.
Baze de numeraie
1. Se $onsider numrul C < 8&99*!9-&,:
19
. S se $onverteas$ C #n sistemulB
a: binarD
b: o$talD
$: heaze$imal.
&. S se determine numrul real C #n baza 19! #n urmtoarele $azuriB
&
a: C < 811111919911!911:
&
D
b: C < 8&99*!9-&,:
(
D
$: C < 8EB':
1-
.
*. S se efe$tueze urmtoarele operaii eprim%nd rezultatul #n heaze$imalB
a. 81911!99191:
&
F 8*/!+:
(
= 8E!B:
1-
D
b. 8*/+!,:
(
A 8*+!1:
19
F 81991:
&
D
$. 81F!*:
1-
F 8/*!,:
(
A 8/(+!*:
19
F 81919!91:
&
.
+. S se efe$tueze urmtoarele operaii eprim%nd rezultatul #n heaze$imalB
a. 81911!99191:
&
F 8*/!+:
(
= 8E!B:
1-
D
b. 8*/+!,:
(
A 8*+!1:
19
F 81991:
&
D
$. 81F!*:
1-
F 8/*!,:
(
A 8/(+!*:
19
F 81919!91:
&
.
,. 6%ndii7v la un numr de dou $ifre. S$dei din numrul ales suma $ifrelor
lui. S$riei restul #mpririi rezultatului la 1 #n $odul E$es*. 'onsiderai a$est
numr $a fiind #n ze$imal 4i s$dei din el 1. Gezultatul s$derii este nota $ea
mai probabil pe $are o vei obine la eamen. 'e not ai obinut)
Geprezentarea numerelor #n virgul fi
1. S se efe$tueze #n virgul fi simpl pre$izie 191 7 /+! #n $od invers 4i #n $od
$omplementar.
&. S se efe$tueze #n virgul fi simpl pre$izie (- 7 &9! #n $od invers 4i #n $od
$omplementar.
*. S se efe$tueze #n virgul fi simpl pre$izie &, A 1/ reprezent%nd s$ztorul
#n $od invers 4i #n $od $omplementar.
+. S se efe$tueze 11 A 1- reprezent%nd numrul negativ #n $od invers.
,. S se efe$tueze 1& A &, reprezent%nd numrul negativ #n $od $omplementar.
-. S se efe$tueze 1/ A -1 reprezent%nd numrul negativ #n $od $omplementar.
/. S se efe$tueze 1+ A &( reprezent%nd numrul negativ #n $od invers.
Geprezentarea numerelor #n virgul mobil
1. S se efe$tuez #n virgul mobil simpl pre$izie
9 19999191 1111919 = 1 19999119 1111919.
&. 'e numr real $odifi$ #n virgul mobil simpl pre$izie se$vena binar
$orespunztoare numrului 8&99+!9-&,:
19
)
*. 'e numr real $odifi$ #n virgul mobil simpl pre$izie se$vena binar
$orespunztoare numrului 8&99*!9-&,:
19
)
+. S se efe$tueze operaia 1,!(+*/, = 811999991119919991919...9:
>HSP
!
reprezent%nd rezultatul #n virgul mobil simpl pre$izie.
,. S se efe$tueze operaia 1/!+9-&, = 89199999191111199119I9:
>HSP
!
reprezent%nd rezultatul #n virgul mobil simpl pre$izie.
-. S se efe$tueze operaia &1!+9-&, = 8919999919119191919...9:
>HSP
!
reprezent%nd rezultatul #n virgul mobil simpl pre$izie.
/. S se efe$tueze operaia &&!,1*/, = 8119999911919111119I9:
>HSP
!
reprezent%nd rezultatul #n virgul mobil simpl pre$izie.
(. S se efe$tuez #n virgul mobil simpl pre$izie
9 19999191 1111919 = 1 19999119 1111919
interpret%nd rezultatul #n ze$imal.
1. S se efe$tuez #n virgul mobil simpl pre$izie
1 19999119 1199991 = 9 19999191 1111919
*
interpret%nd rezultatul #n ze$imal.
Enaliza 4i sinteza fun$iilor logi$e
1. Fie fun$ia

'

y x t z
y x t
y x z
t z y x f f
!
1 !
9 !
: ! ! ! 8 J! 1 ! 9 K (+&1 B
S se s$rie forma $anoni$ dis5un$tiv 4i forma $ononi$ $on5un$tiv pentru
fun$ia f 4i s se minimizeze folosind diagrama Larnaugh sau >iet$h.
&. S se realizeze s$hema logi$ a unui $onvertor de $od de la $odul (+&1 la
$odul 6ra" utiliz%nd pentru minimizare F'0.
*. S se realizeze s$hema logi$ a unui $onvertor de $od de la $odul (+&1 la
$odul 6ra" utiliz%nd pentru minimizare F''.
+. S se adu$ la forma $anoni$ dis5un$tiv! respe$tiv $on5un$tiv fun$ia bit de
paritate aso$iat unei mesa5 de + $ifre binare.
,. S se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
19 ( & 9
: ! ! ! 8 m m m m t z y x f
.
-. Fie fun$ia

'

1 !
9 !
!
: ! ! ! 8
y x t
y x z
y x t z
t z y x f
.
S se adu$ la o form $anoni$ 4i s se simplifi$e.
/. Fie fun$ia
19 1 / , * 1
: ! ! ! 8 M M M M M M t z y x f
.
S se al$tuias$ tabela de adevr 4i s se minimizeze.
(. S se adu$ la forma $anoni$ dis5un$tiv
4i s se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
f B K9!1J
+
M(+&1 N K9!1J
&
$orespunztoare
aprinderii led7urilor din imaginea alturat.
1. S se adu$ la forma $anoni$ $on5un$tiv
4i s se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
f B K9!1J
+
M(+&1 N K9!1J
&
$orespunztoare
aprinderii led7urilor din imaginea alturat.
19. S se adu$ la forma $anoni$ dis5un$tiv
4i s se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
f B K9!1J
+
M(+&1 N K9!1J
&
$orespunztoare
aprinderii led7urilor din imaginea alturat.
11. S se adu$ la forma $anoni$ $on5un$tiv
4i s se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
f B K9!1J
+
M(+&1 N K9!1J
&
$orespunztoare
aprinderii led7urilor din imaginea alturat.
1&. S se adu$ la forma $anoni$ $on5un$tiv fun$ia bit de paritate par aso$iat
$ifrelor ze$imale $odifi$ate #n E$es*.
+
1*. S se adu$ la forma $anoni$ dis5un$tiv fun$ia bit de paritate impar
aso$iat $ifrelor ze$imale $odifi$ate #n 6ra".
1+. S se simplifi$e 4i s se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
f8! "! z! t: < m
9
= m
&
= m
+
= m
-
= m
(
= m
19
.
1,. S se simplifi$e 4i s se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
f8! "! z! t: < H
&
F H
*
F H
,
F H
/
F H
19
F H
11
F H
1*
F H
1,
.
1-. S se simplifi$e 4i s se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
f8! "! z! t: < m
+
= m
-
= m
1
= m
11
= m
1&
= m
1*
= m
1+
= m
1,
.
1/. S se simplifi$e 4i s se reprezinte $u $ir$uit logi$ fun$ia
f8! "! z! t: < H
1
F H
*
F H
(
F H
1
F H
19
F H
11
.
Elemente de programare #n limba5 de asamblare
1. 0eterminai $oninutul registrului E; dup ee$uia urmtoarelor instru$iuniB
Edres
9
9
9
1
9
&
9
*
9
+
9
,
9
-
9/
0SB9999
-
9
-
9
-
&
-
9
/
9
-
&
-
9
-+
0SB999(
/
&
-
(
-
9
-
-
/
+
-
9
9
9
,9
0SB9919
,
-
(
+
9
9
/
+
-
1
9
9
,
,
/9
0SB991(
-
&
*
+
-
9
*
+
,
&
*
9
*
*
99
.data
a dO -+-9-&/9-9-&-9-9h!
,999-9/+---9-(/&h!
/9,,99-1/+99(+,-h!
99***9,&*+-9*+-&h
.$ode
P9B mov a! Qdata
mov ds! a
or a! a
mov dl! RaS
mov b! 1
P1B test b"te ptr RbS! RbS
5e P*
$mp RbS! dl
5ne P&
in$ a
P&B in$ b
5mp P1
P*B shl a! *
mov ah! +$h
int &1h
end P9
&. 0eterminai $oninutul regi4trilor E; 4i BP dup ee$uia urmtoarelor
instru$iuni! 4tiind $ SP are valoarea FF99B
'oninut Edres
9991 SSBFF9-
9999 SSBFF9+
999& SSBFF9&
999* SSBFF99
or a! a
mov bp! sp
P1B $mp Tord ptr RbpS! Rbp=&S
5l P&
add a! RbpS
add bp! &
5mp P1
P&B add a! Rbp = &S
,
*. 0eterminai $oninutul registrului E; dup ee$uia urmtoarelor instru$iuniB
Edres
9
9
9
1
9
&
9
*
9
+
9
,
9
-
9/
0SB9999
9
,
9
1
9
9
9
9
9
9
9
*
9
9
9+
0SB999(
9
9
9
9
9
9
9
-
9
9
9
9
9
9
9(
0SB9919
9
9
9
1
9
9
9
9
9
9
9
b
9
9
9$
0SB991(
9
9
9
d
9
9
9e
9
9
9f
9
9
19
or $h! $h
mov $l! R9S
or a! a
mov b! 1
P1B $mp $! 9
5e P*
test Tord ptr RbS! RbS
5nz P&
in$ a
P&B add b! &
de$ $
5mp P1
P*B shl a! ,
+. 0eterminai $oninutul regi4trilor E; 4i BP dup ee$uia urmtoarelor
instru$iuni! 4tiind $ SP are valoarea FF99B
Edres 'oninut
SSBFF9- 9991
SSBFF9+ 999,
SSBFF9& 999/
SSBFF99 999-
or a! a
mov bp! sp
P1B $mp Tord ptr RbpS! Rbp=&S
5g P&
add a! RbpS
add bp! &
5mp P1
P&B add a! RbpS
,. 0eterminai $oninutul registrului E; dup ee$uia urmtoarelor instru$iuniB
Edres
9
9
9
1
9
&
9
*
9
+
9
,
9
-
9/
0SB9999
1
+
-
9
9
9
-
9
9
9
/
9
9
9
-+
0SB999(
9
9
1
(
1
9
-
-
9
9
-
9
9
9
,9
0SB9919
9
9
(
+
9
9
/
+
9
9
1
9
1
9
/9
0SB991(
9
9
*
+
9
9
*
+
9
&
*
9
*
*
99
or $h! $h
mov $l! R9S
mov a! ffffh
mov b! 1
P1B $mp $! 9
5e P*
$mp RbS! a
5le P&
mov a! RbS
P&B add b! &
de$ $
5mp P1
P*B shl a! /
-. 0eterminai $oninutul regi4trilor E; 4i BP dup ee$uia urmtoarelor
instru$iuni! 4tiind $ SP are valoarea FF99B
Edres 'oninut or a! a
-
SSBFF9- 999,
SSBFF9+ 999-
SSBFF9& 999*
SSBFF99 999+
mov bp! sp
add bp! +
P1B $mp Tord ptr RbpS! Rbp=&S
5l P&
add a! RbpS
sub bp! &
5mp P1
P&B add a! RbpS
/. 0eterminai $oninutul registrului E; dup ee$uia urmtoarelor instru$iuniB
Edres
9
9
9
1
9
&
9
*
9
+
9
,
9
-
9/
0SB9999
9
+
9
1
9
9
9
&
9
9
9
*
9
9
9+
0SB999(
9
9
9
,
9
9
9
-
9
9
9
/
9
9
9(
0SB9919
9
9
9
1
9
9
9a
9
9
9
b
9
9
9$
0SB991(
9
9
9
d
9
9
9e
9
9
9f
9
9
19
or $h! $h
mov $l! R9S
or a! a
mov b! 1
P1B $mp $! 9
5e P&
add a! RbS
add b! &
de$ $
5mp P1
P&B shr a! -
(. 0eterminai $oninutul registrelor E; 4i BP dup ee$uia urmtoarelor
instru$iuni! 4tiind $ SP are valoarea FF99B
Edres 'oninut
SSBFF9( 999+
SSBFF9+ 999,
SSBFF9& 999-
SSBFF99 999*
or a! a
mov bp! sp
add bp! +
P1B $mp Tord ptr RbpS! Rbp=&S
5l P&
add a! RbpS
sub bp! &
5mp P1
P&B add a! RbpS
1. S$riei subprogramul Essembler pentru $al$ulul $elui mai mi$ multiplu $omun
a dou numere #ntregi pozitive. Parametrii vor fi preluai pe stiv iar rezultatul
va fi depus #n registrul E;. Eemplifi$are #n Pas$alB
fun$tion $mmm$8a!bBinteger:BintegerD
var produsBintegerD
begin
produsB<aFbD
Thile aUVb do
if aVb then aB<a7b
else bB<b7aD
$mmm$B<produsMa
endD
/
19. S$riei subprogramul Essembler pentru $al$ulul produsului s$alar a doi
ve$tori de numere #ntregi. >e$torii vor fi transmi4i prin adres pe stiv iar
rezultatul va fi depus #n registrul E;. Eemplifi$are #n Pas$alB
t"pe ve$tor<arra"R1..199S of integerD
fun$tion prods$alar8var a!bBve$torDnBb"te:BintegerD
var suma!iBintegerD
begin
sumaB<9D
for iB<1 to n do
sumaB<suma=aRiSFbRiS
endD
11. 0eterminai validitatea urmtoarelor $omenziB
add si! double ptr RsiS
mul ah
shl ah! R1&*+hS
ror a! ah
$hg Tord ptr RspS! Rsp71S
push Tord ptr RspS
pop eh
mov sh! el
push RsiS
mov RdiS! ee
mov Tord ptr RsiS! ah
mov RdiS! RsiS
div b"te ptr RsiS
in$ ip
loop W
retn b"te ptr RbS
add $
or $! $
push ip
pop ip
mov Rbp=1&*+hS! st9
push offset a
mov Rb=1&*+hS! offset variabil
mul Tord ptr offset eti$het
pop Rd=si=di=$S! 1&*+h
mov ah! Rb=alS
push b=1&*+h
mov b"te ptr RdiS! R1&*+hS
de$ Tord ptr RbS
pop 1&*+h
int b"te ptr RsiS
1&. Xu%nd #n $onsiderare urmtoarele valori ale regi4trilor! s se $ompleteze
valorile indi$ateB
a < &*+1 b < d$9e $ < 9f19 d < 9*/1
(
ah < )! al < )! bh < )! bl < )! $h < )! $l < )! dh < )! dl < )
1*. 'e valoare va avea registrul a dup ee$uia programului urmtorB
.model small
.sta$Y 19&+
.data
n db ,
fPsta$Y stru$
Pbp dT )
Pip dT )
P$s dT )
paramPn db )
fPsta$Y ends
.$ode
f pro$ near
push bp
mov bp! sp
push $
mov a! 1
mov $! RbpS.paramPn
forB
mul $
lop for
pop $
pop bp
mov sp! bp
ret
f endp
startB
mov a! Qdata
mov ds! a
push n
$all f
end start
1