Sunteți pe pagina 1din 17

ABACUS MANUAL

Soroban / Abacus Manualul


este 2001-2003 de ctre Davd Berna!!an
"ev 1#03 - 0$ une 200%
&N'"(DUC)")
Abacul *sau Soroban cu+ este nu+t ,n -a.ona/ este un nstru+ent +ate+atc vec0 utl!ate .entru
de calcul#Abacus este una dntre lu+ .r+ele nstru+ente de calcul reale - 1 2or+ele nc.ente ale
une
Abacus sunt a.roa.e 2300 an vec0#Cuv4ntul Abacus este dervat dn 5Aba65 7recesc
nu+rare bord 1 t.urle or7nale ale Abacus au 2ost .lac de .atra cu .ra2 aco.erndu-le 1
un st8lus utl!at .entru +arcarea nu+ere# Ma t4r!u9 aceasta a evoluat ,ntr-un arde!e cu .lanta:
de unde .etre sau
alte contoare ar 2 .lasat .entru a +arca nu+ere# Ma t4r!u9 ,n cele dn ur+ a evoluat ,ntr-un
ds.o!tv ,ncadrat
cu +ar7ele alunecare de-a lun7ul t;e de ba+bus#
A+ 2ost ,ntotdeauna 2ascnat de abacul - 1-au luat recent studu de acest
nstru+ent# A+ .ractcat at4t .e o Abacus c0ne!esc *nu+t Suan <an/ 1 .e un ;a.one!
Soroban# Abacul +odern c0ne! a 2ost ,n u! de la a.ro6+atv dn secolul al 1%-lea#
-a.one! Soroban a 2ost utl!at cel .u:n dn secolul al 1=-lea# )u de +ult .re2era ;a.one!
Soroban ca o +a estetc .lcut 1 un nstru+ent de calcul +a e2cent# e6st
unele d2eren:e c0ee ,ntre cele dou t.ur de nstru+ente#
Ac este o +a7ne de o trad:onal c0ne! Abacus# Du. cu+ .ute: vedea acest nstru+ent are 2
+ar7ele
deasu.ra bare de luarea ,n consderare 1 3 +ar7ele de sub el#
> ac este o +a7ne de o trad:onal ;a.one! Soroban# Ac ave+ un ra:onal!ate
nstru+ente cu un 1ra7 de +r7ele de +a sus bara de luarea ,n consderare 1 % de +a ;os ea#
&n:al ;a.one! Soroban .rvt +a +ult ca Abacus c0ne! *3 +ar7ele de +a ;os9 2
+ar7ele de +a sus/9 dar acesta a 2ost s+.l2cat ,n ;urul anulu 1$30 1 a redus la un sn7ur 1ra7 de
+r7ele de +a sus
socotndu-bar 1 +a t4r!u9 ,n 1?309 la doar % +ar7ele de +a ;os ea#
Nu contea!a ce t. se utl!ea! - a+bele au aceea1 .rocedur .entru nu+erele de ,nre7strare
1 e2ectuarea de adunare9 scdere9 ,n+ul:re 1 ,+.r:re# Abacul c0ne! este
ca.able de nu+rare 1= nu+ere d2erte de la 0 la 13 .e 2ecare t; ndvd care a 2ost utl
deoarece unt:le lor de 7reutate au 2ost *sunt@/ +surat ,n 1=t0s# <entru occdental - acest lucru nu
este 2oarte
utl dac nu vre s 2ac calcule ,n 1=t0s de un nc0 sau .oate 0e6a!ec+al *.entru
.ro7ra+e de calculator9 care este ba!a 1=/# Des7ur9 nu trebue s utl!e!e toate blele -9 ast2el ,nc4t
s
,ntotdeauna .ot re.re!enta doar nu+ere de 0-?9 care este cel +a utl .entru sco.urle
noastre#;a.one!
Soroban a 2ost s+.l2cat .entru sste+ul nu+r 0ndus-arab 1 2ecare t; .ot
re.re!nt unul dntre cele 10 de nu+ere d2erte *0-?/ 1 nu are +ar7ele roste .entru !ec+al
nostru
calcule# Ct: .entru a desco.er +odul ,n care nu+erele sunt re.re!entate ,n cadrul abac#
A+ cercetat a+bele t.ur 1 a studat d2erte +etode .entru e2ectuarea o.era:unlor .e
bord# Ao ,ncerca de a nstru 1 de a .reda doar cele +a bune +etode care le-a+ 7st# Bn 7eneral9
aceste
sunt +etodele descrse de ctre 'aCas0 Do;+a ,n e6celenta sa carte 5'0e ;a.one! Abacus -
)ste de utl!are 1 'eora 59 .ublcat .entru .r+a dat ,n an 1?30 1 +a t4r!u ret.rt# <resu.un
c cttorul vrea
s cunoasc .rocedurle cel +a bne .rescrse .entru a ,nv:a cu+ s 2oloseasc abacul# Ao ,ncerca
s nu a nco
co+en! ra.de - 1 s.er c acest 70d serve1te ca o ntroducere a+end ,n lu+ea +nunat a
Abacus# S-ar .utea ,ntreba de ce cneva ar trebu s deran;e!e a ,nv:a cu+ s 2oloseasc Abacus cu
a.ar:a de ast2el de calculatoare e2tne# "s.unsurle vor 2 d2erte .entru toat lu+ea - dar .entru
+ne a 2ost
dorn:a de a ,nv:a 1 a ,n:ele7e aceast abltate vec0 1 de a deven cal2cat + cu acest
nstru+ent 2ascnant# M se .are9 de ase+enea9 .ractca .e Soroban 2oarte rela6ant - de +ulte or +-
a a;utat rela6a:-v
du. o ! de +unc# Cred c este la 2el de +ult un 0obb89 ca orce altceva# Cu .ractca 1
a;utorul acestu +anual9 .ute: +aestru AbacusE Dac nu ave: un nstru+ent9 .ute:
7s su7est dovedte la s24r1tul acestu +anual de ur+rre unul ,n ;os sau de a 2ace un
teE
U'&L&FA")A abacul
Mar7ele de .e abac ,n sus 1 ,n ;os cu .rvre la ceea ce no nu++ t;e care sunt ,+.r:te
or!ontal de un bar luarea ,n consderare *un nu+esc acest 7rnda/# Bn 7eneral9 un sn7ur r4nd de
ble
deasu.ra bare de luarea ,n consderare *nu+t 5Geaven +ar7ele5/ sunt ,n valoare de 3# Hranulele de
+a ;os calculul
bar *nu+t 5<+4ntulu +ar7ele5/ sunt ,n valoare de 1# Un 1ra7 de +r7ele se s.une c 5au
valoare59 atunc c4nd este ,+.ns
s.re bara de luarea ,n consderare de +;loc 1 5,1 .erde valoarea59 atunc c4nd sa +utat de.arte de
+;loc
bar luarea ,n consderare# Ior+area unu nu+r de .e abacul este 2oarte s+.lu - .ur 1 s+.lu a
+uta un 1ra7 de +r7ele de ctre
bara de luarea ,n consderare .entru ca acesta s 5ab valoare5# S ne ut+ la acest cadru abac
vrtual 1 5ctt5
nu+r#
Dn +o+ent ce nu e6sta +ar7ele atn7 bara de luarea ,n consderare de +;loc9 a+ ctt un nu+r
de 0 .4n la ca.t
.e abacul# Acesta este un cadru 5co+.ensate59 1 acesta este +odul de a ,nce.e ,n +od nor+al
2ecare +ate+atca
.roble+ *s+lar cu o resetare .e un calculator +odern/# <entru a 1ter7e un Soroban - .ur 1 s+.lu
,nclna:
s.re tne9 ast2el ,nc4t toate +r7ele sunt trase .rn 7ravta:e s.re .artea de ;os a cadrulu *aceast
1ter7e doar +ar7ele +a +cE/ 1 a.o nvelul dn nou nstru+ent 1 de a 2ace o +1care de +turare
de de7etul arttor ,ntre bara de luarea ,n consderare 1 r4ndul de sus de +ar7ele - acest lucru va
.rovoca
le-a 5,+.n7e5 ,n sus de.arte de bara de luarea ,n consderare# )ste a.roa.e ca 1 cu+ a: 2ost
dv!area
+ar7ele dn bara de luarea ,n consderare cu o +atura des.r:re de de7etul# A .utea +uta-le
ndvdual9 cu o s+.l +1care a de7etulu nde6 - dar +etoda de +turat de la st4n7a la drea.ta
este 2oarte
ra.d 1 e2cent odat ce te ob1nue1t cu ea#
(bserva: +c .uncte de .e bara de luarea ,n consderare# No 2olos+ aceste .uncte .e 2ecare
coloana a trea a
dese+na o 5untate5 t;# Ar trebu s .une: nu+rul du+neavoastr ast2el ,nc4t .or:unea untate
cade .e aceast t;
*de e6e+.lu9 ,n nu+rul 123% valoarea % este 5unt:59 3 este 5!ec59 2 este 5sute59
etc/# Utl!a: t;e de la dre.tul de aceast untate t;a ca !ec+9 sut+9 1 t;e la st4n7a ca !ec9
sute9 + *care are9 de ase+enea9 o untate de .unct - 2oarte convenabl/# Nu contea! ce dot
.e care o ale7e: .entru a 2 t;a de untate - at4ta t+. c4t acesta este +arcat cu un .unct de re2ern:
u1oar# nu+ere
.oate 2 2or+at .e abacul orunde dor: - 1 cu unele .roble+e *cu+ ar 2 +ult.lcare
1 dv!unea/9 vor e6sta dou sau tre setur de nu+ere .e cadrul abac# Nu cred c a
.unct ca un .unct !ec+al - care s-ar .utea a;un7e con2u! cu .rvre la 2a.tul c t;a este
re.re!ent4nd
Aaloarea c0ar ,nante de .unctul !ec+al sau +edat du. aceasta# )ste o t; untate - 1 t;e la
drea.ta au o
2actor de 10 valoare +a +c 1 t;e la st4n7a avea un 2actor de 10 +a# De e6e+.lu9 v .er+te s-
1 asu+e
,n da7ra+a de +a sus a+ ales ) ca t;a noastr untate# A+ avea atuncJ
"od ceea ce re.re!nt
"od ( !ec de + *10000 lu/
M de "od B *1000/
"od C Sute *100 USD/
"od D Fec *10 lu/
"od ) Unt: *1 a/
"od I !ec+ *091 5e/
"od H Sut+ *0#01 5s/
"od G ++ *0#001 Ks/
"od &
Fece ++ *090001 Ks/
Bnante de a ne +uta .e9 ave: su2cent doar n2or+a: .entru a ,n:ele7e +odul ,n care nu+erele
sunt
2or+at .e cadru# )u va lua t+. ac s v dau c4teva s2atur .entru st.4nrea Soroban -
unele dntre acestea nu vor avea sens .4n +a t4r!u ,n +anual - dar .o: ,nce.e s le a.lce
a1a cu+ a: ,nv:a te0nc co+.lete .entru d2erte o.era:un9 vo+ e2ectua .e Abacus#
'raducere
LIunc:onea! ,ntotdeauna nu+ere .e Abacus la st4n7a la drea.ta# )ste cel +a e2cent +od# nu
2ace
se ,ncadrea! ,n vec0le obceur de a ,ncerca s adune 1 s scad ,nce.4nd de la drea.ta *ca ,n
ca!ul
creon 1 04rte/#
LAtunc c4nd se utl!ea! Abacus9 .une:-l .e o su.ra2a: .lan - stead8n7-l cu +4na st4n7 dac
necesar 1 de lucru cu +4na drea.t *,n ca! contrar bloca 1 aco.er .ar:al
Nu+erele nutl ,n t+. ce lucra: cu ea/#
LUtl!a: dou de7ete .entru doar +an.ulare 1ra7 de +r7ele - de7etul +are este utl!at
,ntotdeauna atunc c4nd se de.lasea! o
sau +a +ulte ble de .+4nt .4n la bara de luarea ,n consderare# De7etul arttor este 2olost
.entru orce altceva
*,n +1care +ar7ele .+4nt ,na.o de.arte de bara de luarea ,n consderare 1 se de.lasea! +ar7ele
cer la
1 dn bara de luarea ,n consderare/# Utl!a: doar su2cent v7oare a +uta +ar7ele - nu tr4nt:
le care .ot .erturba +ar7ele .e t;e vecne#
LAtunc c4nd se e2ectuea! .lus9 ter+na ,ntotdeauna +ar7ele ,n +1care de .e bara de curent
,nante de a 2ace
cu orce trans.orta la t;a !ec *care este ,ntotdeauna t;a ,n .artea st4n7 a cele est
lucrea! la - aceasta va avea ,ntotdeauna 106 valoarea t;e curent/#
LLa e2ectuarea scdere9 ,+.ru+uta ,ntotdeauna de la t;a de !ec ,nante de a trece de 2nsare
+ar7ele de .e bara de curent *care este ,ntotdeauna t;a la st4n7a celu care lucra:
.e - aceasta va avea ,ntotdeauna 106 valoarea t;e curent/#
<LUS *co+.letare/
S .une+ un nu+r real .e Abacus# S .une+ nu+rul 21 de .e cadru# no convenabl
ale7e t; G ca t;a noastr untate 1 2or+a nu+rul#
Ac ne-a+ .lasat valoarea 2 .e t;a H *.rn +utarea 2 +ar7ele de .+4nt ,n valoare de 1 la 2ecare
bara de luarea ,n consderare/ 1 valoarea de 1 .e t;a G *.rn +utarea un sn7ur 1ra7 de +r7ele
.+4nt ,n valoare de 1 2ecare
s.re bara de luarea ,n consderare/# )u va 2olos de acu+ ,ncolo .rescurtare .entru acest lucru 1 .ur
1 s+.lu s.une 5Locul 215
ceea ce ,nsea+n c .entru a .lasa 21 .e cadrul *a+nt:-v .entru a observa t;a unt: atunc
c4nd .lasa:
Nu+ere - aceasta va a;uta s v a+nt: d+ensunea 1 .o!:a de nu+rul +a u1or ca
calcule devn +a co+.lcate/#
)ste +.ortant s 1t: c atunc c4nd ntroduce: acest nu+r .e cadru9 ar trebu s-l ntroduce: de
la
la st4n7a la drea.ta# Nu+erele sunt ctte 1 vorbt de la st4n7a la drea.ta 1 a1a este +ult +a
e2cent .entru
ntroduce:-le .e cadru ,n acela1 +od# Dn nou9 as7ura:-v c nu+rul dvs# se ,nc0ee .e o untate
t;a .entru co+odtate#
Acu+9 0ade: s adu7a: = la acest nu+r#
Du. cu+ .ute: vedea9 a+ adu7at = unt: locul de nu+rul n:al *21/ .e cadru# no 2ace+
acest lucru .rn +utarea = valoare de +ar7ele 2a: de bara de luarea ,n consderare .entru t; G# Nu
ave+ su2cent
+ar7ele de .+4nt *,n valoare de 1/9 .entru a se 2ace acest lucru trebue s lu+ un sn7ur 1ra7 de
+r7ele cer *,n valoare de 3/ 1 un sn7ur
1ra7 de +r7ele .+4nt *valoare 1/9 .entru a 2ace = ave+ nevoe# Iolosnd te0ncle
cores.un!toare cu de7etele descrse
,nante - v 2olos: de7etul +are .entru a v de.lasa ,n sus talon sn7e .+4nt 1 de7etul arttor
.entru a +uta
.e un sn7ur talon cer# Aceasta se .oate 2ace ,ntr-o sn7ur +1care - a.roa.e o 5stoarcere5 e2ect
c este 2oarte e2cent# Du.a ce sa +utat aceste +ar7ele s.re bara de luarea ,n consderare *de acu+
,nante ,n acest
docu+ent nu+t 5Adau7a =5/9 .ute: acu+ 5ct5 valoarea re!ultat .e cadru# "od H are o
valoare de 2 1 G t; *t;a noastr untate/ are o valoare de M# "s.unsul9 .rn ur+are9 este de 2M#
Acolo9 a
doar adu7at .r+ele nu+ere de .e SorobanE
Acu+9 0a sa co+.lcatE Ao+ lua acest rs.uns re!ult *2M/ 1 se adau7 13 de ea# Bnce.4nd cu 1
,n 51359 ne-o dor+ .entru a .une acest lucru .e "od H - a1a c .ur 1 s+.lu 5Adu7a: 159 .rn
+utarea un sn7ur 1ra7 de +r7ele 2a: de
bara de luarea ,n consderare# Consulta: ur+torul cadru re!ultat care con:ne acu+ valoarea de 3M
*nu
rs.uns de2ntv9 doar valoarea nter+edar du. adu7area o la 5135/#
> acu+ trebue s adu7+ cnc de 5135 *a+nt:-v9 sunte+ de lucru de la st4n7a la drea.ta cu
aceste
nu+ere/9 1 a1a trebue s 5Adau7a 35 de .e t;a de untate *G/# A1tea.tE Nu ave+ 3 +ar7ele de a
lucra
cu - a1a c ,n loc s ne 5Scde: 35 1 5Add 1059 care .resu.une o sc0+bare la coloana ur+toare
.4n *la
st4n7a care este de 10 or valoarea t;e curent/# Acesta este un conce.t-c0ee de .e Abacus -
nu a+ avut su2cent .entru a 5Adau7a 35 la coloana untatea noastr a1a c trebue s loc 5Scde:
35 .e untatea de
t;a 1 a.o 5Adau7a 105 *.rn +utarea un sn7ur 1ra7 de +r7ele .+4nt ,n valoare de 1 ,n
ur+toarea coloan sus - ,n acest
ca! t; H/# Bn acest ca!9 2unc:onea! ,ntotdeauna cu t;a curent .r+ul - ,n +1care un sn7ur 1ra7
de +r7ele cer
de.arte de bara de luarea ,n consderare .e G 1 a.o se de.lasea! ,n sus un sn7ur 1ra7 de +r7ele
.+4nt .e H#
Acest lucru duce la ur+torul cadruJ
Du. cu+ .ute: vedea9 nu+rul de re!ultate .e HG este de %29 care este re!ultatul de a adu7a 13
la 2M# )ste
+.eratv s ne a+nt+ c9 atunc c4nd a vrut s adau7e 3 la untatea de t;a G9 nu a 2cut-+ental
s.une 5) bne ### e6st M de;a .e t;a9 1 eu sunt adu7area de 39 ast2el ,nc4t este de 12 - trebue s
2or+e!e ,ntr-un 2el
E# 12 ,n cadrul 5Aceast lne de 74ndre se va 2ace .relucrarea abac 2oarte lent - +odul corect de a
nu este s 1t c trebue s 5Adau7a 35 .e G - dac l.sa +ar7ele9 trebue s 5Adu7a: 15 .e
ur+toarea cea +a +are rod 1 5Scde: 35 de .e t;a de untate care real!ea! acela1 lucru# acest
t.
de .relucrare +ecanca este ra.d de a ,nv:a 1 .er+te .entru e2centa ncredbla atunc c4nd
lucrea!
cu Soroban#
<rocesr ,n aceea1 ,+.ru+ut re!ult c0ar 1 ,ntr-o sn7ur t;# S ne ut+ la ur+toarele
nu+rul 1% .e ra+aJ
Acu+ dor+ s adu7+ 1 la acest lucru# <entru a 2ace acest lucru ar 2 destul de s+.lu dac a+
avea un sn7ur ds.onbl
1ra7 de +r7ele de .+4nt .e "od G# Dar toate +ar7ele .+4nt de;a 5au valoare59 deoarece
acestea sunt ,+.nse
s.re bara de luarea ,n consderare# Dar +a ave+ ,nc un 1ra7 de +r7ele cer .e t;a G9 care nu are
5are valoare5
deoarece acesta nu este ,+.ns ctre bara de luarea ,n consderare# Dar e valoarea ar 2 de 39 care
este .rea +are -
a1a c ,n loc s ne 5Adau7a 35 *.rn +utarea sn7ur talon cer s.re bara de luarea ,n consderare/ 1
5Scde: %59 .entru a ne da o cre1tere net de doar una# Acu+ ave+ un cadru care arata caJ
> .ute: vedea re!ultatul este de 13 *1% N1/#
(D - acu+ sunte: 7ata .entru ceva cu adevarat +e!# S adu7+ n1te nu+ere de 7rave - nu
nd2erent de c4t de +ulte nu+ere .e care le 2ace cu9 doar de lucru cu o t; la un +o+ent dat 19 ,n
7eneral9
trece de la st4n7a la drea.ta# A .er+te s ,ncerca: 33%3 N =M$? *O 1013%/#
Bn .r+ul r4nd9 Locul 33%3 ,n cadrulJ
Ur+tor *de lucru de la st4n7a la drea.ta/9 vre+ s 5Adau7a =5 dn =M$? .e t;a )# Acest lucru este
destul de s+.lu -
.ur 1 s+.lu stoarce un 1ra7 de +r7ele de .+4nt r+ase 1 talonulu cer s.re bara de luarea ,n
consderare
ceea ce duce la un cadru care arata ca acest lucruJ
Acesta este nu+rul ?3%39 dar nu a+ ter+nat - +a sunt ,nc tre nu+ere .entru a +er7eE ur+tor
no 5Adau7a M5 de .e t;a I# Ac ave+ de a trans.orta - o .rvre s+.l la t;a va arta c e6st
nu M ,n valoare de +ar7ele .entru a trece la bara de luarea ,n consderare# Dec9 ,n loc9 ne-a+
5Scdere 39 adau7 105 *care
este la 2el ca adu7area M/# Iace+ acest lucru .rn +utarea ,n ;os 3 +ar7ele .e "od I *5Scde: 35/
1
a.o se de.lasea! ,n sus un 1ra7 de +r7ele .e "od ) *.unct de vedere te0nc 5Adu7a: 159 dar
acest lucru t;a are de 106 valoarea t; I
dec ,n v7oare e ca adau7area 10 la "od I de1 +unca se 2ace cu un sn7ur 1ra7 de +r7ele .e
ur+toarea
coloan la st4n7a - acesta este un conce.t c0ee ,n utl!area Soroban/E#
Ne-ar 2 2cut cu acest nu+r cu e6ce.:a 2a.tulu c nu e6st .erle de .e "od ) - dec dn nou
trebue s duc la t;a de l4n7 st4n7a 1 5Scdere ?9 adau7 1059 care ne d aceea1
e2ect# Acest lucru ne las cu un sn7ur 1ra7 de +r7ele a urcat .e "od D *5Add 15/9 1 n+c .e "od
)
*5Scde: ?59 care este totalul tuturor +ar7ele anteror9 la barul de luarea ,n consderare ,n acest t;a/#
acest
re!ultate ,n ur+toarea cadrulJ
Acesta este nu+rul 100%3# Dar9 dn nou9 nu a+ ter+nat# Doar dou +a +ulte nu+ere .entru a
+er7e# <e +sur ce
se .oate vedea9 actul de a trans.orta ,n .lus 2a: de l4n7 bara de la st4n7a este ob1nut cu .lus -
1 cu .ractca va deven 2oarte u1or - se .oate 2ace la 2el de re.ede ca cneva .oate ct de .e
setur de nu+ere .entru tne# A+ constatat c9 cu doar c4teva s.t+4n de .ractc9 acest .roces
devne
2oarte natural# Bn contnuare vo+ 5Adau7a $5 .e t;a H# Dn nou9 nu ave+ destule ble .entru a
adu7a $ ast2el ,nc4t s
trebue s e2ectue!e# Bn acest ca!9 ne-a+ 5Scde: 25 1 5Add 105# <rn ur+are9 ne-a+ +uta ,n ;os
dou .+4nt
+ar7ele dn t; H 1 se adau7 un sn7ur 1ra7 de +r7ele de "od I *care este adu7area ,n +od
e2ectv de 10 de "od H
deoarece este un toa7 la st4n7a/# Cadrul re!ultate arata caJ
Acesta este nu+rul 10123# Sunte+ a.roa.e 7ataE Doar o c2r 2nal a adu7a - 5?5# A1a c a+
5Adau7a ?5
la untatea de t;a G# Dn nou9 nu ave+ destule ble de a 2ace acest lucru cu t;a G a1a c trebue s
5Scde: 15 1 5Add 105# <entru a scdea 19 unde ave+ de;a o valoare de 39 trebue s se de.lase!e
de.arte 1ra7 de +r7ele cer 1 .entru a +uta .atru +ar7ele .+4nt la bara de luarea ,n consderare
*,n esen:9
5Scdere 359 5Adau7a %5 .e acest t;a/# Nu+a du. ce ave+ de a 2ace cu untatea de t;a G ar trebu
s ne 5Adu7a: 105
care se real!ea! de a +er7e la "od H 1 adu7area unu sn7ur 1ra7 de +r7ele .+4nt# atunc
c4nd se e2ectuea!
.lus9 ,ntotdeauna vor t;a curent ,nt4 - 1 a.o9 dac e6st o trans.orta de.lasa ,n sus un sn7ur
1ra7 de +r7ele .e t;a s.re st4n7a# Acestea sunt conce.te 2oarte esen:ale atunc c4nd se adau7E
du. e2ectuarea
acest .as9 ave+ ur+torul cadru re!ultatJ
)ste destul de u1or .entru a ct acest cadru 1 s vede+ c nu+rul re!ultat este 1013% - care este
rs.unde la .roble+a noastr n:al *33%3 N =M$?/E ( .roble+ ca acest lucru .oate .rea cudat
sau c0ar
cudat la nce.ut - dar cu un .c de .ractc9 ar trebu s 2e ca.abl s lucre!e o .roble+ ca acest
lucru ,n doar
c4teva secunde# C0ar +a ra.d 1 +a .recs dec4t s-ar .utea 2 ca.abl s-l 2ac .e 04rteE
Scdere
Scdere .e Abacus este a.roa.e la 2el de s+.lu ca adu7are a 2ost - e doar .rocesul nvers#
Bn loc de a avea de a 2ace cu o .osbl trans.orta ,n 10 de c2re *de l4n7 t;a de la st4n7a/9 acu+
a 2ace cu un .osbl ,+.ru+ut ,n aceea1 t;a# Bn 7eneral9 cu scdere ,nc de lucru
.roble+ 1 nu+ere de la st4n7a la drea.ta - a 2ace doar cu o sn7ur t; la un +o+ent dat# Dac
e6st su2cente
+ar7ele care 5au valoare5 de .e t;a de curent9 .ute: scdea .ur 1 s+.lu nu+rul dort# Dac v
nu au su2cente +r7ele cu valoare - +a ,nt4 trebue s scde: 10 *de a .erde unul +ar7ele
valoare de
Aaloarea .e t;a la st4n7a de cel la care lucra:/ 1 a.o se adau7 .e t;a curent a
2ace d2eren:a# Ao+ da c4teva e6e+.le concrete .entru a arta c4t de u1or este#
S lu+ nu+rul %M *locul %M/J
> s scde: .e 21# Bn .r+ul r4nd vo+ ,nce.e .e "od H 1 5Scdere 259 care este u1or de real!at
.rn +utarea 2 +ar7ele de .+4nt de.arte de bara de luarea ,n consderare# Acu+ ave+ o valoare
de 2M *nu 2nala
rs.unde ,nc/J
Acu+ vo+ trece la unt:le de t;a G 1 5Scdere 159 .rn +utarea un sn7ur 1ra7 de +r7ele
.+4nt de.arte de
bara de luarea ,n consderare# Acest lucru ne d rs.unsul nostru 2nal de 2=J
Acu+9 0ade: s scde: % dn aceasta# <ute+ +er7e drect la t;a de unt: 1 5Scdere de %59 cu
e6ce.:a 2a.tulu c
nu sunt su2cent de +ar7ele de .+4nt de o .ersoan *,n valoare de 1 2ecare/9 .entru a scdea %
ast2el ,nc4t ,n loc trebue s ne
5Scdere 39 Adau7a 15 s ne dea acela1 e2ect# Ac ne-a+ +uta un sn7ur 1ra7 de +r7ele cer *,n
valoare de 3/
de.arte de bara de luarea ,n consderare 1 a +uta un sn7ur 1ra7 de +r7ele .+4nt *valoare 1/9
.4n la bara de luarea ,n consderare a
real!a acest lucru# Ave+ acu+ rs.unsul nostru 2nal dn 22 *care este re!ultatul 2=-%/J
Acu+ vo+ arta cu+ s ,+.ru+ute# S lu+ 22 .e cadru 1 scade .e 1%# Bn .r+ul r4nd vo+ ,nce.e
cu t; H 1 5Scdere 159 care este u1or# "e!ultatele noastre *nu ,nc rs.unsul 2nal/ este
Acu+ trebue s ne 5Scde: %5 de la untatea noastr t;a G# Dar nu ave+ % ,n valoare de +ar7ele
.entru a scdea
,n acest t;a - ast2el ,nc4t ,n loc no trebue sa 5Scde: 109 Adau7a =59 .entru a .roduce acela1
re!ultat# la
real!a acest lucru9 vo+ scade un sn7ur 1ra7 de +r7ele de .+4nt de la t; H *n +od e2cent
5Scde: 105 de la t;
H are 10 de or valoarea ,n ra.ort cu t;a G care sunte+ de lucru cu/9 1 a.o ne-a+ 5Add =5
la t;a G *ac trebue s ne +1c+ at4t un 1ra7 de +r7ele cer 1 un 1ra7 de +r7ele de <a+ant
s.re luarea ,n consderare
.entru a real!a 5Add =5/# Acest lucru duce la un cadru cu $9 care este rs.unsul nostruE
MUL'&<L&CA")A
Mult.lcarea este n+c +a +ult dec4t o sere de co+.letr# Cu toate acestea9 nu este 2oarte
convenabl s
te 23 se.ara adau7 la nu+rul %M9 ca s ne dea rs.unsul la 236%ME <rn ur+are9 e6st
sunt te0nc s.ec2ce .entru e2ectuarea +ult.lcare .e cadrul abac# A+ ,nv:at dou
d2erte +etode 1 1tu c e6st9 .robabl9 al: la 2el de bne - dar eu va .reda doar +etoda
care a 2ost a.robat de Co+tetul de Abacus -a.ona# A+ constatat c aceast +etod este cel +a
.u:n
.reds.use la eror 1 este 2oarte s+.lu9 odat ce a: ,nv:a te0nca de ba!# Ae: avea nevoe s 1te
tabelul de +ult.lcare de .4n la ?6? O $1 1 ar trebu s 2e 7ata#
S .resu.une+ c v se o2er o .roble+ cu+ ar 2 236%M# Nu+rul 23 se nu+e1te de,n+ul:tul 1
nu+rul %M se nu+e1te +ult.lcatorul# Bn 7eneral9 .lasa: de,n+ul:tul *ac 23/ ,n a.ro.erea
centrul cadrulu - 1 s .stre!e ult+a c2r .e o t; untate *+arcat cu un .unct/ .entru a a;uta la
+en:nerea dvs#
loc *deosebt de +.ortant ,n ,n+ul:re/# A.o ntroduce: +ult.lcare *ac %M/ la st4n7a de
acest nu+r - srnd .este dou t;e clare care +er7 la st4n7a *nu v 2ace: 7r; dac acest nu+r
scade ,n +od cores.un!tor
.e o untate de .unct - nu este necesar/# Acu+ ave: dou nu+ere de .e cadru# Bn +etoda &
va descre ce se va .roduce rs.unsul doar la drea.ta +edat a de,n+ul:tul
*nu+rul ,n +;locul ra+e abac/# C4nd a+ ter+nat - de,n+ul:tul va 2
.lecat 1 rs.unsul va r+4ne *,+.reun cu +ult.lcatorul ,nc la st4n7a/#
<er+te locul 23 1 %M ,n cadrul a1a cu+ a+ descrs +a sus *cu e6ce.:a 2a.tulu c eu sunt doar de
74nd s
sr: .este un 7ol t; coloan .entru a econo+s s.a:u ,n da7ra+eleE Un .re2era srnd .este
doar un sn7ur
coloan 1 s-ar .utea avea de a 2ace acest lucru9 dac ave: un abac +c - dar9 ,n 7eneral9 este +a
bne .entru a sr
dou coloane .lne/J
Acu+ sunte+ 7ata s se ,n+ul:easc# )ste s+lar cu +odul ,n care ar lucra .e 04rte - cu e6ce.:a
2a.tulu c
ordn de +ult.lcare este un .c d2ert *1 ar trebu s 2e ur+at e6act a1a cu+ a+ sublna ac/#
Bn .r+ul r4nd lucra: +a ales cu +ult.lcatorul# S lua: cea +a dn drea.ta c2ra de +ult.lcare
*,n acest
ca!ul a 3 5/ 1 ,l ,n+ul:e1te cu c2ra dn st4n7a9 de cele +a +ulte de,n+ul:tul *,n acest ca!9 un %5/#
"e!ultatul este de 12 - 19 ast2el ,nc4t s adu7a: .e cadru ,n cele dou t;e dn drea.ta de,n+ul:t *,n
acest
ca! IH/# Dn +o+ent ce t;e au IH nc o valoare9 e doar o c0estune s+.la de 5Adau7a 15 la I 1
5Adau7a 25 la
H .entru a .roduce ur+torul cadruJ
Acu+ ne-a+ +ult.lca acela1 K3 +ult.lcatorulu c2re 5,+.otrva ur+toarea KM de,n+ul:t c2re5
1 a .us c
duce la HG *de c4nd a+ .lecat ult+ul de .e la H9 cu ult+ul re!ultat de +ult.lcare/# 36M este de
21 1 a1a a+
5Adu7a: 215 la t;e HG ceea ce ,nsea+n c 5Adau7a 25 la H 1 5Adu7a: 15 la G# destul de
s+.lu 1 ac
este cadrul re!ultJ
Acu+ a+ ter+nat cu .r+a c2r a +ult.lcatorulu 1 a1a trebue s-l clar de la cadru - ne
s+.lu9 clar K3 5de .e t;a de I# Ao+ 2olos acest toa79 dac e6st +a +ulte nu+ere dn st4n7a de
+ult.lcare
*1 ,n acest ca!9 e6st un alt nu+r de st4n7aE/#
Acu+ vo+ trece la ur+toarea c2r de +ult.lcare - ,n acest ca!9 K2 K# Bn+ul:+ aceast or
st4n7a c2ra cea +a dn de,n+ul:t *la 2el cu+ a+ 2cut-o +a sus9 .entru .r+a c2r a
+ult.lcatorulu/#
> dn nou .une+ re!ultatul *26% O 0$/9 .e cele dou t;e de l4n7 aceast c2r de +ult.lcare - t;e
)I#
Nota +.ortanta - re!ultatul 26% este o sn7ur c2r $ - dar ntroduce aceasta ca 0$9 ast2el ,nc4t s
,ntotdeauna
utl!a .4n 2 t;e9 ast2el ,nc4t s se 2ac te0ncJ 5Adau7a 05 de la )9 ur+at de 5Adau7a $5 .e I#
cadru re!ultate arata caJ
Sunte+ a.roa.e 7ata - ave+ nevoe doar .entru a se +ult.lca or 2 5c2ra de,n+ul:t restul de
M 51 se adau7 re!ultatul de 1% de t;e IH *a+nt:-v ne-a+ rdca de unde a+ r+as at4t t+. c4t
no
nu s-au +utat la o noua c2r de +ult.lcare/# Bn acest ca!9 ne-a+ 5Adau7a 15 la I9 care necest o
.urtare
la ) *care ar trebu s 1t: de;a cu+ s 2ac dn e6e+.lele .lus/# > a.o
5Adau7a %5 la H# A clar .e c2re K2 +ult.lcator 59 care a 2ost acu+ .relucrate 1 ve! c
nu e6st +a +ulte c2re de +ult.lcare st4n7a *,n ca!ul ,n care au e6stat9 re.eta doar .rocesarea
de +a sus/#
cadru re!ultat *du. co+.ensare de.arte K2 K1 .ute:9 de ase+enea9 clar de.arte or7nal K%M 5.e
n .artea stan7a9 dac dor: - dar nu ne deran;a 2ac ac/ d cadrul re!ultatJ
> ast2el ,nc4t s .ute: ct re!ultatul de 236%M O 10$1 cu toate c ,nc .lecat de la %M de .e .artea
st4n7 a
cadru *.ute: s-l clar - a+ tendn:a s-l las acolo/# Nu contea! c4t de +ulte c2re vo ,n+ul:9
doar se a.lc te0nca de +a sus9 1 a+nt:-v .entru a lucra .e t;a corect 1 se va +er7e 2r
.roble+e#
B+.r:rea * contrbu:a lu 'otton Ge22eln7er/ a dvde9
<entru +ne9 cel .u:n9 dv!e a 2ost un .c nt+dant# Du. cu+ se dovede1te Dave a avut
dre.tate c4nd a s.us9 5A ,ncredere ,n +ne#
Nu e a1a de 7reuE 5Ca 1 +ult.lcare9 va trebu s 1te tabla ,n+ul:r .4n la ? 6 ? O
$1# Ar .utea 2 utl s se 74ndeasc de dv!are ca 2nd n+c +a +ult dec4t o sere de scder
'e0ncle .e care le 2olosesc de +a ;os sunt destul de +ult a1a cu+ sunt descrse ,n 5;a.one!
Abacus - )ste de utl!are 1
'eora 5de ctre 'aCas0 Do;+a#
Bn descrerea +etodelor vo 2olos ter+nolo7a standard# De e6e+.lu9 ,n .roble+a $ P 2 O %9 $ este
dvdendul9 2 este dv!or9 ar % este coe2centul#
Ma devre+e ,n +anualul Dave a scrs des.re +.ortan:a t;e untate# *';e Untatea sunt acele t;e
+arcat cu un .unct#/ t;e untate .are a 2 deosebt de +.ortant ,n re!olvarea .roble+elor de
dv!are deoarece volu+ul
re!ult c4tul nu este de +ulte or un nu+r ,ntre7 .er2ect# Cu alte cuvnte9 aceasta 2ace o !ec+al#
Dn acest +otv
ar trebu s .lan2ce 1 a ,n2n:at .roble+a .e abac9 ast2el ,nc4t nu+rul de untate dn coe2centul
scade
.e o t; untate# De ase+enea9 ,n sco.ul de a v a;uta s ur+r: de calcule9 este o dee bun .entru
a seta untatea de
nu+rul de dvdend .e de o t; untate# Bn ceea ce .rve1te dv!or9 dac este un nu+r ,ntre79 nu
.are s
conta .rea +ult dac ur+ea! o ast2el de re7ul#
Bn +od nor+al9 atunc c4nd con27ura: .roble+e de dv!are .e abacul dvdendul este stablt un
.c +a la drea.ta de centru
ar ,+.r:torul este setat la st4n7a# Bn +od trad:onal dvdendulu 1 ,+.r:tor sunt se.arate de tre
sau .atru
t;e neutl!ate 1 acest lucru este ,n ca!ul ,n care ra.ortul va 2 2or+at# Du. ce a s.us c9 uneor +
se .are c .atru
t;e neutl!ate nu sunt de a;uns 1 eu 2olosesc +a +ult# )ste ,ntr-adevr de.nde de .roble+a#
<ractc dv!are se 2ace .rn dv!area o sn7ur c2r ,n una sau dou c2re9 eventual9 la un +o+ent
dat# )1t
este necesar s se ,n+ul:easc du. 2ecare .as dv!e 1 de a 2ace scderea .entru a ob:ne restul#
"estul este
a.o ,nslat .e la restul dvdendulu 1 ,+.r:rea se contnu ,n acest 2el .4n la 2nal!area
acestua# este
nu s.re deosebre de a 2ace cu creon 1 04rte9 dar abacul are avanta;ul de a 2ace +a +ult de 7runt
de lucru .entru tne#
Du. cu+ ve: vedea vo ,n2n:at c4teva e6e+.le9 cu at4t un nu+r ,ntre7 1 o !ec+al ,n
coe2centul# 'otul este
+a bne e6.lcate 2olosnd e6e+.le# A1a c 0a s ,nce.e+#
)6e+.lul 1# $3M P 3 O@
<asul 1J A1e!a: $3Mon dvdend ,n .artea drea.t a abac *,n acest ca!9 .e t;e H9 G 1 &/ 1
dv!or 3 .e st4n7a *,n acest ca!9 t;a B/# (bserva: c4t de 5M5 ,n $3M cade .e o t; untate#
Se ob:ne ra+a re!ultJ
Ste. 1
A B C D ) I H G & - D L M
# # # #
0 3 0 0 0 0 $ 3 M 0 0 0 0
#
#
#
#
<asul 2J Se .are ca c4tul va avea 3 nu+ere ,ntre7 ,n rs.unsul su# Bnce.e .rn .lasarea
.r+ul nu+r al coe2centulu de .e t;a D9 ,n acest 2el nu+rul de untate dn coe2centul de va
cdea .e untate t;a I# Bn
<entru a ,+.r: $3M de 39 ,nce.e cu $ la dvdendul# Se .are ca 3 +er7e ,n $ de dou or cu o
restul# <une: 2 .e t;a D# Mult.l8 2 6 3 la e7al =9 a.o scade = dn $ ls4nd un rest de
Se ob:ne ra+a re!ultJ
<asul 2
A B C D ) I H G & - D L M
# # # #
0 3 0 0 0 0 $ 3 M 0 0 0 0
2
- =
0 3 0 2 0 0 2 3 M 0 0 0 0
<asul 3J# Acu+ e .lecat cu 23M .e t;e H9 G 1 &# Contnua .rn ,+.r:rea 23 de 3 Se .are ca 3 va 2
du-te ,n 23 de 1a.te or cu un rest# <une: M .e t;a )# Bn+ul:rea M 6 3 la e7al 219 a.o scade 21
de la 23 ls4nd un rest de 2#
Se ob:ne ra+a re!ultJ
<asul 3
A B C D ) I H G & - D L M
# # # #
0 3 0 2 0 0 2 3 M 0 0 0 0
M
- 2 1
0 3 0 2 M 0 0 2 M 0 0 0 0
<asul % 1 "e!ultatJ# Acu+ e6st 2M lsat .e t;e G Q &# contnua .rn ,+.r:rea 3 ,n 2M 3 +er7e ,n
2M
de nou or .er2ect# <une: ? .e t;a I# Mult.l8 ? 6 39 care este e7al cu 2M9 a.o scade 2M dn 2M
ls4nd 0# (bserva: cu+ 5?59 ,n 2M? cade .e untate t;a I#
A+ ter+nat# 2M? este rs.unsul corect
<asul %
A B C D ) I H G & - D L M
# # # #
0 3 0 2 M 0 0 2 M 0 0 0 0
?
- 2 M
0 3 0 2 M ? 0 0 0 0 0 0 0
)6e+.lul 2# =930$ P $3 O@
<asul 1J A1e!a: dvdendul =30$ de .e .artea drea.t a abac *,n acest ca!9 .e t;e I9 H9 G Q &/
1 ,+.r:tor $3 de .e st4n7a *,n acest ca!9 t;e A Q B/# (bserva: c4t de 5$59 ,n =30$ este .lasat .e o
untate
t;#
Se ob:ne ra+a re!ultJ
<asul 1
A B C D ) I H G & - D L M
# # # #
$ 3 0 0 0 = 3 0 $ 0 0 0 0
<asul 2J Bn ut4ndu-se la .roble+a e evdent ca $3 nu va +er7e n = nc nu va +er7e ,n =3# Dar
+er7e ,n =30# Se .are ca 2nd catul va avea dou nu+ere ,ntre7 R o .osbl !ec+al# <rn ur+are
,nce.e .entru a 2or+a catul .e t;a ) ast2el ,nc4t nu+rul untS ,n catul va cdea .e t;a untatea I#
2aJ Bn sco.ul de a ,+.r: =30$ de ctre $39 ,nce.e cu $ ,n
dv!or 1 =3 ,n dvdendul# Se .are ca $ +er7e ,n =3 de 1a.te or cu un rest# <une: M .e t;a )#
Bn+ul:rea cu M 6 $9 care este e7al cu 3=9 3= 1 scade la =3 ls4nd un rest de M#
Pasul 2 a
A B C D E F G H I J K L M
. . . .
8 3 0 0 0 6 3 0 8 0 0 0 0 7
- 5 6
8 3 0 0 7 0 7 0 8 0 0 0 0
2b: Acum nu mai 708 !a"a# $ #i% G& H ' I. (n#)u c* am
+nmu!,i# -8-& +n 83 . 7& #)bui "* +nmu!,im -3-& +n 83 . 7 / 7 3
"# 0a! cu 21 "ca. 21 .in 70.. !*"2n. un )"# . 34.
Ca.)u! )5u!#a# .u$* #a$! 2a "i 2b:
P a s u l 2b
A B C D E F G H I J K L M
. . . .
8 3 0 0 0 0 7 0 8 0 0 0 0 7
- 2 1
8 3 0 0 7 0 3 4 8 0 0 0 0
(a"u! 3a: Acum nu mai 348 !a"a# $ #i% G& H 6i I. C7n#inua
$)in +m$*),i)a 8 +n +m$*),i#7) +n 34 .in .i8i.n.u!. 9 $a) ca 8
m)0 +n 34 . 6a" 7)i cu un )"#. (un,i 6 $ #i%a F. Mu!#i$!: 6
/ 8& ca) "# 0a! cu 38. 9c*.,i 38 .in 34 !*"2n. un )"# . 1.
p a s u l 3a
A B C D E F G H I J K L M
. . . .
8 3 0 0 7 0 3 4 8 0 0 0 0 6
- 3 8
8 3 0 0 7 6 0 1 8 0 0 0 0
3b: Acum /i"#* 18 !*"a# $ #i% H ' I 6i #)bui "* mu!#i$!ica 6
. #)i +n +m$*),i#7). 6 / 3 "# 0a! cu 18. ();c#. 9ca. 18 .in
18 ani ca) $*)*""c 0. <b")8a,i c2# . -6-& +n 76 ca. $
uni#a# #i%a F.
Am #)mina#. 76 "# )*"$un"u! c7)c#.
<asul 3b
A B C D ) I H G & - D L M
# # # #
$ 3 0 0 M 0 0 1 $ 0 0 0 0
=
- 1 $
$ 3 0 0 M = 0 0 0 0 0 0 0
Exemplul 3: 554 71 =?
<asul 1J A1e!a: dvdendul 33% de .e .artea drea.t a abac *,n acest ca!9 .e t;e H9 G 1 &/ 1
dv!or M1 la st4n7a *,n acest ca!9 t;e A Q B/#
Se ob:ne ra+a re!ultJ
<asul 1
A B C D ) I H G & - D L M
# # # #
7 1 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 0
<asul 2J Bn uta la .roble+a este evdent c M1 nu va ntra ,n 3 nc nu va +er7e ,n 339 dar o va 2ace#
du-te ,n 33%# Se .are ca c4tul va avea un nu+r ,ntre7 1 o !ec+al# <rn ur+are9 ,nce. s
2or+a coe2centul de .e t;a I# (rce du. care va 2 o !ec+al#
2aJ Bn sco.ul de a ,+.r: 33% de M19 ,nce.e cu 1a.te ,n dv!or 1 33 dn dvdendul# Se .are ca M
+er7e ,n 33 de 1a.te or cu un rest# <une: M .e t;a I# Mult.l8 M 6 M
care este e7al cu %?9 %? 1 scade la 33 ls4nd un rest de =#
<asul 2 a
A B C D ) I H G & - D L M
# # # #
M 1 0 0 0 0 3 3 % 0 0 0 0
M
- % ?

M 1 0 0 0 M 0 = % 0 0 0 0
2bJ Acu+ e6st =% lsat .e t;e G Q & 1 trebue s +ult.lca de M or o ,n ,+.r:tor# M 6 1 e7al
M# Scade M dn =% ls4ndu-3M
Cadrul re!ultat du. eta.ele 2a s 2bJ

S-ar putea să vă placă și