Sunteți pe pagina 1din 236

1

JAMES PATTERSON
ALERT DE GRADUL ZERO
Traducere: ROSANA NEDELCIU
2
Pentru Charles i Isabelle Patterson
Mulumiri speciale lui Maxine Paetro care m-a ajutat s mbrac
ntr-o nou form i s readuc la via aceast nfricotoare
poveste din vremuri de demult
3
PROLOG
Clinica Medical pentru Feei
!
Apusul de soare nsngerase or!on"ul deasupra
acoper#urlor negale dn Sou"$ %os"on& 'e "oa"e acoper#urle se
(edeau p)s)r care parc) o ur*)reau pe +a"a ce *ergea nce" pe
su, ele&
-a"$leen %ea(er # croa dru* pe un "ro"uar n penu*,r)
ce. era la +el de s"r)n ca supra+a/a ndep)r"a") a lun& De +ap"0
se a+la n aces" ora# "oc*a +ndc) era a"" de ng$e/a" # de
nense*na"& 'ur"a o 1ac$e")0 o +us") lung) cu *pr*eur #
,ocanc negr n genul celor pur"a/ de "rupele de g$erl) 2
*,r)c)*n"e "pc) *ode ur,ane& 3$e"ele o rodeau0 +)cndu.
,)")"ur crculare pe c)lce0 dar ea accep"a cu ,ucure durerea&
O ds"r)gea de la lucrul n*agna,l pe care a1unsese s).l +ac)&
E att de ciudat! att de ireal! de imposibil! se gnd ea&
4a"a de #aspre!ece an se opr s).# "rag) su+le"ul la
n"ersec/a rar crcula") dn"re s"r)!le Dorc$es"er # %road5a6&
Se (edea c) nu apar/nea aces"u loc& Era prea aran1a")0 poa"e
prea dr)gu/)& E7ac" ceea ce ur*)rea& Nu d)duse ncoda") pes"e
(reun cunoscu" n Sou"$ %os"on&
Cu *nle "re*urndu. "are0 # *pnse napo n p)rul e
,lond oc$elar cu ra*e aur"e& Cu pu/n "*p n ur*) # sp)lase
p)rul cu #a*pon A(eda #.l cl)"se cu ,alsa*& ')rea a"" de
a,surd # rdcol s) se ngr1ore!e acu* n pr(n/a p)rulu8
S"rnse dn oc$ # scoase un lung # dspera" o+"a" de
con+u!e # de!n)de1de&
9n cele dn ur*)0 -a"$leen se +or/) s) desc$d) oc$& Clp n
lu*na us"ur)"oare a ra!elor apusulu #0 pen"ru a *a oar) n
ul"*a 1u*)"a"e de or)0 arunc) o pr(re la ceasul de *n) Role7
Lad6 Da"e1us"&
"! #oamne! nu se poate$ Era deja trecut de ase% &vea s
ntr'ie la medic%
9# lu) n*a n dn/ # *erse *a depar"e prn"re runele
ora#ulu& Cl)drea de po*pe +une,re A$ern se con"ura
a*enn/)"or n ra!a e (!ual)0 apo se perdu n !are& Trecu n
gra,) pe lng) casa paro$al) S+& Augus"n0 acu* ds"rus)0 pe
:
lng) ,arurle n"unecoase0 pe lng) un (aga,ond care urna pe
un pere"e acoper" de gra+""& 9 (en n *n"e ;A<ualung=0 o
(ec$e pes) roc> cn"a") de ?e"$ro Tul&
3r), pasul *a depar"e0 a#a cu* o,#nua adesea pen"ru a
se pro"e1a de +rgul dn Noua Angle& Dn oc$ #roau lacr*0
pr)()lndu..se pe o,ra1 # ,)r,e&
(rbete-te! )rbete-te$ *rebuie s faci lucrul acesta teribil%
+u te poi opri acum$
Trecuser) de1a dou)!ec de *nu"e dup) #ase cnd0 n"r.un
+nal0 e# pe @es" %road5a6& Recunoscu *eda" cl)drea cenu#e
dn c)r)*d)0 /n"u") n"re o sp)l)"ore desc$s) non.s"op # o
cas) de a*ane"&
&cesta este locul% &ceast, )ur a iadului%
'ere/ erau *n1/ cu ru1 ro#u # gra++" negru: &vortul
nseamn crim% &vortul este un pcat de neiertat% A)!u o u#) de
s"cl) #0 lng) ea0 o pl)cu/) de ,ron! decolora") de soare care
anun/a: Clinic Medical pentru -emei%
O cuprnse "rs"e/ea # s*/ c) le#n)& Nu (oa s) +ac) a#a
ce(a& Nu era sgur) c) pu"ea& To"ul era "er,l0 ngro!"or de
nedrep"&
9*pnse u#a # aceas"a se desc$se spre o sal) de pr*re
recon+or"an")& Scaune de plas"c n culor pas"ela"e se a+lau de
1ur *pre1urul ca*ere& 'e pere/ a"rnau pos"ere cu *a*e
!*,"oare # copla# dolo+an& Era ,ne ns) c)0 la aceas") or)
"r!e0 nu se a+la n*en ac&
Lu) un +or*ular l)sa" pe pup"rul de la recep/e& 3)s
ns"ruc/un #.l co*ple") cu* se prcepu ea *a ,ne&
Se a#e!) con+or"a,l n"r.un scaun al,as"ru.desc$s #.# no")
n+or*a/le *edcale cu l"ere *ar& Acu*0 *nle "re*urau #
*a pu"ernc& 'corul0 s"rns n g$ea"a sold)/easc)0 lo(ea cu
ner(o!"a"e podeaua&
-a"$leen c)u") n *e*ore ce(a0 orce0 care ar + da" un sens
aces"e po(e#"&
+u are niciun sens$ +u mi se poate ntmpla aa ceva$ +-ar
trebui s fiu n clinic%
Se gugulse cu ,)e/0 dar0 +r.ar s) +e0 #"a +oar"e ,ne
d+eren/a n"re un s)ru" #B se7&
Nu *ersese ncoda") pn) la cap)" cu (reunul dn"re e& Nc
*)car nu.# dorse& Era prea conser(a"oare cnd (enea (or,a
despre se7 2 sau poa"e doar o pur"an)0 sau doar o +a") ,un) 20
dar nu +)cuse n*c gre#"& Nc *)car nu +usese a"ns) acolo 1os
C
de (reun ,)a"& N.ar + #"u" ea dac) s.ar + n"*pla"D %nen/eles
c) ar + #"u"&
A#adar0 cu* de era nsrcinat.
Nu se pu"ea& 4!c nu era pos,l& Era un copl ,un0 cel *a
,un& La #coal) era pre"ena "u"uror&
-a"$leen %ea(er era (rgn)& Nu a(usese ncoda") rela/
se7uale&
#ar era nsrcinat%
E
"
O cuprnse o s"are ,rusc) de a*e/eal) care aproape c) o
"rn" la podea& Se s*/ea con+u!) # cre!u c) a(ea s) (o*"e n
sala de a#"ep"are&
F Re(no./0 *ur*ur) ea& +u eti prima care trece prin aa
ceva i nu vei fi nici ultima! fetio%
'r( la ceasul a#e!a" deasupra recep/e la care nu se a+la
n*en& Era aproape #ase # 1u*)"a"e& Unde era ass"en"aD G0
*a ales0 unde era *edculD
Un pu"ernc ns"nc" o nde*na s) +ug) dn clnc)0 dar se
opuse dn r)spu"er&
Nu *a pu"ea s"a ac nco secund)8 Nu *a supor"a s)
a#"ep"e& Unde era "oa") lu*eaD
F S.o +ac0 spuse cu dn/ ncle#"a/& Acu* sau ncoda")& Se
rdc) # se ndrep") spre u#a dn le*n de pn0 a+la") c$ar n
spa"ele recep/e& Ap)s) *nerul de *e"al # u#a se desc$se&
Au! o (oce pl)cu") # sua() care (enea dn $ol& /lav
#omnului! pn la urm se pare c este cineva aici! gnd ea&
Se lu) dup) sune"&
F %un) !ua0 s"rg) ea n"r.o doar)& %un) !ua8 Es"e cne(a
acD Sun" o pacen")& H) nu*esc -a"$leen %ea(er& Es"e cne(aD
U#a a+la") n cel)lal" cap)" al $olulu era par/al desc$s) #
-a"$leen au! (ocea pl)cu") (ennd dn"r.acolo& 9*pnse u#or u#a
la pere"e&
F %un) !ua& Es"e cne(a acD
Ce(a nu era n regul)& -a"$leen a(u un sen"*en" cuda"&
S*/ea c) ar + "re,u" s) plece0 dar # a*n" de c" cura1
a(usese ne(oe ca s) a1ung) pn) ac8
Aerul era greu0 aproape (scos& Hrosea a alcool& Dar *a era
# al"ce(aD -a"$leen # duse *na la gur)&
9 "re,ur) c"e(a secunde ca s) s*") dn pln e+ec"ul "er+an"
a ceea ce ()!u&
O +e*ee "n)r) cu p)rul nc$s la culoare a"rna dn"r.un
crlg +7a" unde(a n par"ea de sus a pere"elu& Era *,r)ca")
n"r.un $ala" *edcal& 'e ecusonul de pe $ala" scra Doc"or
Iggns& 9n 1urul g"ulu a(ea0 n+)#ura" cu cru!*e0 un ca,lu0
n"ns nc) o da") c" lung*ea lu nor*al)&
4a/a # g"ul conges"ona"e c)p)"aser) o culoare ur")0
(n)")& Oc$0 ng$e/a/ de groa!)0 ndcau o $e*orage
J
pe"esal)& ')rul #a"en c)dea n cascade pe u*er +e*e&
Tre*urnd0 -a"$leen n"nse ,ra/ul #. a"nse aces"ea *na&
9nc) era cald) # u*ed)& #octor 0i))ins% #octorul ei%
4e*ea aceas"a "oc*a *urse8
'anca")0 -a"$leen # re"rase ,rusc *na& Aru s) +ug)0 dar o
+or/) cu "o"ul specal) o /nu pe loc& Ce(a +oar"e pu"ernc& Ce(a
ngro!"or&
A)!u un s"e"oscop r)suc" lng) un ,loc de col de scrs& 'e
coala a+la") deasupra era scrs nu*ele e&
F O$0 nuuu8 /p) ea& 9# s*/ s"o*acul !(cnnd0 pe *)sur)
ce "ea*a0 (na # ru#nea o n)p)deau n"r.un *od (olen"0
de!gus")"or&
9n acel *o*en"0 real!) c) nu *a pu"ea supor"a s) "r)asc)
n aceas") lu*e& 3ndul era a"" de cuda"0 a"" de cople#"or0 de
parc) nu .ar + apar/nu"&
O "rus) de ns"ru*en"e s"r)lucea lng) ,locul de col de scrs&
-a"$leen rdc) o la*) ascu/")& Era rece ca g$ea/a #
a*enn/)"oare n *na e&
Au! o (oce0 dar nu era n*en acolo& Aocea era 1oas)0
do*na"oare& 1tii ce trebuie s faci! 2athleen% &m vorbit despre
asta% 0aide! fa-o$ E ceea ce trebuie s faci%
4)cu o ")e"ur) n spa/ul dn"re *an#e"a ro! a c)*)# e
Ralp$ Lauren dn s"o+) O7+ord # cu"a nc$ee"ur *n s"ng&
'elea se despc) n dou)&
3e'i ct de uor e! 2athleen. +u e nimic extraordinar% #oar
ordinea natural a lucrurilor%
9n secunda ur*)"oare sngele /#n # c)!u n pc)"ur *ar
pe podea& Dn oc$0 +e"e #roau lacr*0 a*es"ecndu.se cu
sngele&
4nc o tietur% Ca s fii si)ur%
9 +u *a greu s) +ac) a doua ")e"ur)& Cureaua ceasulu
acoperea cea *a ,un) por/une a (ene # *na s"ng) era de1a
sl),")&
T)e (ena dn nou&
Se pr),u# n genunc$0 ca pen"ru o rug)cune&
Reu# o a "rea ")e"ur) # apo se cu+und) n n"unerc&
C)!u ncon#"en") su, pcoarele +e*e care a"rna # a c)re
gur) p)rea acu* ng$e/a") n"r.un !*,e" a"o"cunosc)"or&
K
CARTEA #NT$%
Anc&etat'rii
(
'resupun c)0 da" +nd "o" ce s.a n"*pla"0 nu e necesar un
e+or" prea *are de *agna/e ca s) po" spune c) aceas"a es"e
una dn"re cele *a ncred,le s"oroare dn "oa"e "*purle #
cea *a ,!ar) cu care a* a(u" de.a +ace (reoda")0 ns) par"ea
cea *a cuda") es"e c) eu a* un rol n ea& Un rol *por"an"&
9* a*n"esc cu* a ncepu" *plcarea *ea0 * a*n"esc
+ecare de"alu ca # cu* s.ar + n"*pla" cu doar c"e(a clpe n
ur*)&
H) a+la* n ,roul *eu *c0 conda*na" la un per*anen"
"al*e#.,al*e#0 dar con+or"a,l0 dn !ona 3ol+ulu dn %os"on&
'r(ea* n gol n drec/a nal"elor "urnur care nclud ?o$n
Iancoc> # cl)drle Cen"rulu 'ruden"al&
Cne(a desc$se u#a0 +)r) s) ,a") *)car0 # a* ()!u" n"rnd
un ,)r,a" n (rs")& 'ur"a un *peca,l cos"u* gr n dung0 o
c)*a#) al,) # o cra(a") de *)"ase de un al,as"ru.nc$s& Ar)"a
ca un a(oca" de succes dn %eacon Ill sau ca un o* de a+acer&
G"a* c) nu era ncuna0 nc cealal")& Era cardnalul ?o$n
Roone6 de la Ar$epscopa dn %os"on0 unul dn"re ce *a
*por"an/ lder relgo# a lu*0 pre"en al *eu&
F %un)0 Anne0 * se adres) el& H) ,ucur s) "e ()d0 c$ar #
n aces"e *pre1ur)r&
F H) ,ucur s) () es n n"*pnare0 E*nen/)0 a* r)spuns
eu0 !*,ndu. n "*p ce *) rdca* de pe scaun& To"u#0 nu era
ne(oe s) () *,r)ca/ la pa"ru ace ca s) *) (ede/& Ce
*pre1ur)rD
F O$0 dar "re,ua0 spuse Roone6& Ae! "u0 c)l)"oresc
ncogn"o& Toc*a dn cau!a mprejurrilor%
5 9n/eleg& H#"o /oale& 4oar"e @AS'
1
0 lucru la care aspr)* cu
"o/0 no0 ca"olc& A(e/ gr1)0 s) nu ncerce s) () aga"e (reo
pros""ua")& In"ra/& Lua/ loc& E aproape #ase& A) po" o+er ce(a
1
A,re(erea de la 6hite &n)lo-/axon Protestant - 'ro"es"an" anglo.
sa7on al,0 un a*ercan a c)ru +a*le era orgnar) dn nordul Europe0
prn ur*are era consdera" ca +)cnd par"e dn cea *a *por"an")
clas) a soce")/ Ln&"rM&
N
de ,)u"0 E*nen/)D
F 9n seara as"a *) *ul/u*esc cu un ?o$n0 Anne& Sco"c$0
dac) a& %)u"ura unu ,)"rn pen"ru un ,)"rn& 9nan"e! n (rs")
cu repe!cune&
I.a* "urna" cardnalulu un sco"c$ # a* scos dn *n+rgder
un Sa*uel Ada*s pen"ru *ne&
F Sun" onora")& Cred0 a* ad)uga" n "*p ce. o+erea*
pa$arul& 9n cns"ea *pre1ur)rlor (!"e du*nea(oas"r)0 a*
spus0 rdcnd pa$arul de ,ere&
F Un "oas" per+ec"0 !se Roone6 # sor, dn pa$arul cu
sco"c$&
Leg)"ura *ea cu Ar$epscopa dn %os"on es"e una des"ul de
co*plca")0 dar0 n ul"*a (re*e0 a* lucra" de c"e(a or pen"ru
e0 ca de"ec"( par"cular& Un ca! a +os" lega" de o pro+esoar) dn
Ando(er& 4usese (ola") de un preo" care preda la acela# lceu&
Un al"ul se re+erea la un adolescen" de cncspre!ece an care
*pu#case un ,)a" dn aceea# paro$e& Ncunul dn"re ca!ur nu
a +os" o e7peren/) pl)cu")0 nc pen"ru *ne0 nc pen"ru
cardnal&
F Anne0 "u cre! n Du*ne!euD n"re,) Roone60 l)sndu.se
pe sp)"arul unua dn"re +o"olle *ele con+or"a,le0 u#or "oc"e&
H s.a p)ru" o n"re,are cuda")0 aproape *per"nen")&
F Da0 cred& 9n +elul *eu +oar"e e#" dn co*un&
F Cre! n Du*ne!eu Ta")l0 n Isus # n Haca
%necu(n"a")D con"nu) cardnalul0 spornd cud)/ena aces"e
n"lnr0 orcu* neo,#nu"e&
A* clp" de c"e(a or&
F Da0 n +elul *eu&
Apo cardnalul Roone6 n"re,):
F 9n cal"a"e de de"ec"( par"cular0 a per*s de por" ar*)D
A* "ras ser"arul ,roulu *eu # .a* ar)"a" unul dn"re cele
*a ,une ps"oale S*"$ O @esson& N.a* consdera" c) era
necesar s). spun c) nu "r)sese* ncoda") cu el&
F E#" anga1a")0 spuse el # d)du pe g" res"ul ,)u"ur& 'o/
pleca la Los Angeles n seara as"aD E acolo ce(a ce "re,ue ()!u"0
Anne&
1P
)
Nu (o u"a ncoda") ora#ul Los Angeles # ceea ce a* g)s"
acolo0 ce a* s*/" acolo&
9*preun) cu *loane de oa*en0 pen"ru pr*a da") ()!use*
*agnle "er,le ,ol pe pos"ul CNN0 ar apo pe "oa"e celelal"e
pos"ur TA& A* ur*)r"0 ngro!")0 cu* cop dn Los Angeles
(eneau n (alur la Cen"rul Hedcal Cedars.Sna0 "o/ cu durer la
nc$ee"ur # +e,r)0 cu s*p"o*e care ar pu"ea o*or un o* n
c"e(a !le&
Cnd a* sos" la Cedars0 scena era *ul" *a n"ens) dec" ce
()!use* eu la "ele(!or& Era a"" de d+er" s) *) a+lu acolo n
*1locul su+ern/e # oror8 Aoa* s) plec0 s) nu *a ()d n*c #
poa"e c) ar + "re,u" s.o +ac& 'oa"e c) ar + "re,u" s) alerg spre
dealurle dn Ioll65ood # s) nu *a es ncoda") de.acolo&
9n +a,ulosul sp"al0 n care do*nea acu* o n()l*)#eal)
"o"al)0 !go*o"ul +rc # al $aosulu dep)#ea cu *ul" 1PP de
dec,el& S"rg)"ele *edclor # ale ass"en"elor dn ca*era de
urgen/) # "nguelle *clor pacen/ rco#au *eda" n pere/
,e1 de cera*c)&
Era a"" de "rs"0 de a*enn/)"or8 Un se*n al ("oruluD
Un ,)e/el cu p)rul crlon/a"0 care a(ea n 1ur de pa"ru an0 n
p1a*a gal,en)0 a#"ep"a s) +e n"u,a"& I.a* +)cu" cu oc$ul #
,)e/elul a reu#" s) * +ac) se*n la rndul lu& 'e o al") *as)0 o
adolescen") era g$e*u") n po!/e de +e"us n 1urul ursule/ulu
e cu ,l)n/) aure& 'lngea0 resprnd cu greu"a"e0 n "*p ce
*edc ncercau s). ndrep"e *e*,rele con"orsona"e& Al/ cop
erau grupa/ n +unc/e de s*p"o*e0 ocupnd as"+el "oa")
ca*era&
'ol/#"0 cu "rans*/)"oarele lor rado care sco"eau sune"e
s"rden"e0 +)ceau scu" la n"rare c" de ,ne pu"eau& 9 /neau pe
p)rn/ dspera/ depar"e de cop lor&
Lungul $ol cu lnoleu* era n/esa" dn"r.un pere"e n cel)lal"
de cop +e,rl0 care se r)suceau n "oa"e p)r/le # se nco(oau
pe p)"urle a#e!a"e pe podea&
4ecare ca*er) a+la") de.a lungul cordorulu +usese
"rans+or*a") n salon pen"ru cop gra( su+ern!& 4a*lle lor
p)reau dn"o"deauna nrud"e dn cau!a $ala"elor su,/r0
al,as"re0 de $r"e # a *)#"lor pe care le pur"au& 4ecare nou)
*agne se n"p)rea pen"ru "o"deauna n *n"ea *ea0 ar apo n
11
su+le"ul *eu&
Hedcul care *ergea lng) *ne se nu*ea Le5s La(ne #
era drec"orul sec/e de peda"re a sp"alulu& Era nal" #
oarecu* s"ngac0 ar *area # cuda"a lu p)l)re neagr)
'o*padour l +)cea s) ara"e # *a nal"Q dar *.a* da" sea*a
c)0 n +elul s)u unc0 era un erou& Doc"orul La(ne a(ea pre!en/a
une s"nc a+la"e n"r.o *are de $aos& 9* ar)") "o" sp"alul0 de#
era clar c) nu a(ea "*p de a#a ce(a&
Aceea# pro+und *s"eroas) ;,oal)= "oc*a !,ucnse n
%os"on& 9nan"e s) plec la Los Angeles0 ()!use* de!as"rul de la
S+& Eca"erna0 un sp"al +oar"e *are ad*ns"ra" de %serc)&
Ar$epscopa *) "r*sese la Los Angeles cu *sunea de a g)s
o e7plca/e& Era* anc$e"a"orul lor&
F G"/ despre ce es"e (or,a0 nuD l.a* n"re,a" pe La(ne n
"*p ce "ra(ersa* n gra,) $olul&
F Da0 ,nen/eles c) da0 * spuse0 dar p)ru s) a,) re/ner
n a con"nua0 n a spune oror pe nu*e& Apo * (or, pe un "on
gra(& 'rac"c e polo*el")0 doar c) de da"a aceas"a (rusul
ac/onea!) *ul" *a rapd0 es"e aproape le"al # pare s) + ap)ru"
dn nean"& A* ncu(n/a" dn cap&
F 9n %os"on es"e la +el& A* (or," *a ,ne de o or) cu
doc"orul Al,er" Sassoon0 de la S+& Eca"erna& Es"e un *edc
e7celen"0 dar es"e # el nedu*er"& E (or,a de polo*el") 2 a
doua !,ucnre a groa!nculu +lagel&
'olo*el"a +usese oda") ,oala ucga#) care +)cuse *a *ul"
de ECP PPP de (c"*e0 dn"re care unele erau adul/0 dar
*a1or"a"ea cop& A ucs n 1ur de 2PR dn"re e0 renun/nd la
celal/0 l)snd ns) n ur*) *e*,re de+or*a"e # spn)r
nco(oa"e0 "rupur care nu a(eau s) se *a (ndece ncoda")&
%oala +usese eradca")0 se spunea c) pen"ru "o"deauna0 de
doc"orul Sal> # (accnurle Sa,n& Dn 1NCJ0 n /ar) *a +useser)
+oar"e pu/ne ca!ur& Aceas") epde*e *s"eroas) a(ea ns) o
ra") a *or"al")/ *ul" *a *are dec" (ec$ea !,ucnre a ,ol&
F To/ ace#" cop erau (accna/D a* n"re,a" eu&
La(ne o+")&
F Ha1or"a"ea& Dar nu pare s) con"e!e& A(e* de.a +ace cu
4ul 'olo*el"e0 spuse el& Aec$ea a*enn/are n"r.o nou)
lo("ur)0 *ul" *a pu"ernc)& A "recu" de (ec$ul (accn +)r)
e!"are& Un dn"re ce de la Organ!a/a Hondal) a S)n)")/ sun"
de p)rere c) o /ea() spar") dn canal!are a con"a*na" o surs)
de ap) # a#a s.a r)spnd"& Dar nu #"* de unde dracuS a ap)ru"
12
n Los Angeles8 Ac& Sau n %os"on& Sau orunde (a !,ucn ar)#&
G cu sguran/) nu #"* cu* s). pune* cap)"&
A*ndo pr(r)* n 1ur la cop ,olna( 2 cop *ur,un!&
4oar"e *ul/ dn"re e nu a(eau s) se n"oarc) acas) # era a""
de "rs"0 de nen/eles&
F Nu0 doc"ore0 nc *edc dn %os"on nu #"u& Nu au nc cea
*a *c) dee cu* de s.a a1uns ac& Dar a").ne8 Ce dracuS se
n"*pl)D
13
*
Roma, cu o sptmn nainte
')rn"ele Nc$olas Rose"" nu +usese n (a/a lu *a
concen"ra" #0 cu "oa"e aces"ea0 a"" de lps" de gndur lu*na"e
# crea"oare& G"a "o"ul despre ;*s"erele=0 "ragedle dn Los
Angeles0 %os"on # dn al"e p)r/& G"a *ul" *a *ul"0 a"" de
*ul"0 nc" # s*/ea capul ga"a s) e7plode!e& Credea c) #"e de
ce !,ucnser) cu*a # ,olle& 1tia ceva de neconceput%
Cons""u/a lu de o* *unc"or a(ea n spa"e an ,un de
*unc) grea0 pe"recu/ n a1u"orul s)raclor& Se *,r)ca s*plu0
dar cu gus"& T*,e"ul lu era de!ar*an" # "r)da sguran/) de
sne0 c$ar # a"unc cnd se s*/ea aproape n "o"al"a"e panca"&
Era de o +ru*use/e *s"eroas)0 lucru nepo"r(" pen"ru un preo"&
N)scu" dn p)rn/ s*pl # s)rac0 Nc$olas se do(edse ns)
+oar"e de#"ep" # a*,/os& 9n/elegea c" de pu"ernc) es"e
%serca dar0 cel *a *por"an"0 c" de pu"ernc) poa"e de(en&
G"a0 pur # s*plu tia! c) n"r.o ,un) ! (a de(en cardnal&
Dar0 oda") $ro"ons" preo"0 se n"*pl) un lucru neo,#nu"
# nea#"ep"a"& Nc$olas Rose"" ncepu s) a,) credn/): pr*
d(nul dar al credn/e& Dn acel *o*en"0 pro*se lu
Du*ne!eu c) # (a dedca (a/a de ac0 de pe p)*n"0 %serc
# oa*enlor e& Era aproape prea ,un ca s) +e ade()ra"0 dar era
consec(en"& As"+el0 n cele dn ur*)0 a a1uns n a"en/a S+n"ulu
Scaun # a 'ape 'us n persoan)& Se #"a c) p)rn"ele Rose"" era
la +el de n"elgen" ca orce preo" dn Ro*a0 dar el era # loal pe
deasupra0 un (er"a,l o* ,un0 care credea cu ade()ra"&
9n "*p ce se pl*,a0 cons"a") c) pr(ea la +a*larele do*ur
aur care s"r)luceau0 la crucle de o "on) # "urlele ascu/"e ale
%a!lc S+& 'e"ru& C)u"a r)spunsur0 dar nu g)sea ncunul&
Acceler) r"*ul0 de1a rapd&
Cnd d)du de +a*lara0 "cs"a 'a/) S+& 'e"ru 2 *aes"uoasa
pa/) cu colonade %ernn 2 nc) au!ea spusele S+n/e Sale 'apa
'us al UIII.lea&
Cu(n"ele r)sunau deasupra !ar(e s"r)!lor Ro*e n/esa"e
de "ur#"0 negus"or a*,ulan/ # cla7oane de au"o*o,le&
F Nc$olas0 spusese 'apa 'us0 (or,ndu. ca unu ade()ra"
con+den"0 "u e#" anc$e"a"orul.#e+ al *racolelor dn "oa") lu*ea&
Areau s) anc$e"e! un *racol pen"ru *ne& De +ap"0 dou)
1:
*racole& Nu "re,ue s) (or,e#" cu n*en despre as"a&
Nc$olas Rose"" "recu n gra,) de cele pa"ru candela,re
cons"ru"e la ,a!a o,elsculu egp"ean care do*nase oda")
cen"rul Crculu lu Nero& Nu. pu"eau e# dn *n"e cu(n"ele
o*ulu care do*na prn au"or"a"e spr"ual) n"reg glo,ul&
F Acu* op"!ec # unu de an0 la 4a"*a0 n 'or"ugala0
%necu(n"a"a Noas"r) Doa*n) a l)sa" un *esa1& Dup) cu* #"0
;secre"ul= de la 4a"*a nu a +os" ncoda") de!()lu"&
9*pre1ur)rle * *pun s)./ (or,esc acu* despre e7"raordnarul
*esa1& Tre,ue s)./ de!()lu aces" secre"0 dar nu a (oe s).l
*p)r")#e#" cu n*enB es"e de o *por"an/) ("al)0 Nc$olas&
Are de.a +ace cu !,ucnrea polo*el"e dn A*erca0 +oa*e"ea
dn Asa # A+rca0 cu a""ea al"e lucrurB "o"ul se leag)& Ae
(edea sngur +oar"e curnd&
Rose"" a1unsese de1a la 'or"a San"SAnna& Ha a(ea pu/n #
e#ea dn Aa"can0 s"a"ul papal de :: $a& 3oi iei i de sub
protecia lui. se n"re,a Nc$olas& "are sunt cu adevrat sin)ur
acum.
9n "*p ce se n"orcea pe (ec$ea0 n)ru"a Aa d 'or"a
Angelca0 preo"ul +u cuprns de o cuda") sen!a/e de a*e/eal)&
Era n)uc"or0 ase*enea une cr!e de (er"1&
S*/ea c) eraB ur*)r" cu privirea%
Durerea s)ge"a n*a0 de parc) n#"e cu/"e s"r)pungeau
pep"ul la"&
Aederea sl),0 *c#orndu.se la o ngus") n"re!)rre a
lu*n&
F O$0 Doa*ne0 #op" el& Ce se n"*pl) cu *neD Ce se
n"*pl)D
Deoda")0 au! o (oce 2 1oas) # pu"ernc)& +u exist niciun
#umne'eu! ntn)ule% +-a existat niciodat$ +iciodat$ Este
imposibil ca un om ntn) s-l cunoasc vreodat pe #umne'eu%
9ncerc) s) se ln#"easc) # se prnse de un s"lp de lu*na"0
s*/nd c).l cuprnde un al" (al de a*e/eal)& Nu se ase*)na ns)
cu sen!a/a n"o7ca/e al*en"are& Era *ul" *a gra(&
F Unu ,)r,a" es"e r)u0 s"rg) cne(a n "alan)& Un ,)r,a"
se s*"e +oar"e r)u8
Nc$olas Rose"" g+& Deoda")0 o durere c$nu"oare /#n n
1os0 pe ,ra/ul s"ng0 #. p)"runse n pcor& 'rn *n"e "recu un
gnd: /unt strpuns%
Au! dn nou Aocea n adncul *n/: 3ei muri i acesta i-e
sfritul% 4n cteva secunde! vei nceta s exiti% 3iaa ta nu a
1C
nsemnat nimic%
Era pos,l s) a,) un a"ac de cordD Nu0 era prea "n)r pen"ru
a#a ce(a8 A(ea doar "re!ec # #ase de an& Era s)n)"os ca un
cal& Cu c"e(a !le n ur*)0 s)n)"a"ea era e7celen")& Cu c"e(a
ore c$ar8 D*nea/)0 alergase cnc *le de.a lungul T,rulu&
Exerciiile tale fi'ice sunt o )lum bun$ &cum ve'i! nu!
ntn)ule.
Se pr),u# pe caldar*ul rece0 de pa"r)& Cerul p)rea s).#
sc$*,e nuan/a de la o clp) la al"a& Culorle "receau cu
repe!cune prn +a/a oc$lor& Deasupra lu se ngr)*)deau
c$pur pe care le ds"ngea cu greu& Erau gro"e#" #.# sc$*,au
con"nuu +or*a&
Se gnd la ncred,la re(ela/e pe care o a(usese0 doar cu
c"e(a clpe n ur*)0 n)un"rul 'ala"ulu Apos"olc cu do*ur
aur"e 2 c$ar n apar"a*en"ele papale&
F Tre,ue s)./ de!()lu un secre"0 ros"se 'apa 'us& Nu a*
de ales& Ascul").*)8 Ascul").*) cu a"en/e8 ')rn"e Rose""0
Doa*na Noas"r)0 ap)ru") la 4a"*a0 a pro*s lu* un copl
d(n& To"ul se n"*pl) c$ar acu*& Tre,ue s) g)se#" +ecoara
care (a + *a*)0 Nc$olas& Doar ea poa"e opr ,olle0 +lagelurle
dn lu*e& Tre,ue s) o g)se#"8
F A) rog0 a1u"a/.*)0 spuse Nc$olas cu r)su+larea
n"re")a")0 n"ns pe spa"e n *1locul s"r)!& Nu po" s) *or
acu*& G"u secre"ul&
F Cu "o/ l #"*0 #op" cne(a dn *ul/*ea aduna")
deasupra lu&
F Cu "o/ #"* secre"ul0 spuser) e n cor& T*,r)& 1tim cu
toii$
A)!u acu* c) erau de*on 2 +ecare dn"re e& S"r)!le erau
plne cu de*on gro"e#"0 ce.# ar)"au col/& ')reau n#"e
(rcolac0 n#"e ,es" plne de ur)0 (coase0 care se spr1neau pe
la,ele pos"eroare&
Au! dn nou Aocea 1oas)&
3ei mer)e de timpuriu n mormnt! ducnd cu tine secretul
tu preios! +icholas% *e duci direct n mpria Iadului$
1E
+
Newport, Rhode Island
-a"$leen %ea(er sc)rpn) cu ner(o!"a"e cca"rcea purpure
# aspr) de la nc$ee"ura *n& 4a"a de #aspre!ece an #
a*n" de clpa cnd se ")ase n %os"on0 dar acu* nu se *a
gndea la as"a& Cel pu/n0 ncerca& Trecuser) lun de !le0 dar
,nen/eles c) nu pu"ea u"a&
Arunc) o pr(re la !arul 7oston (lobe care era pe *)su/a
pen"ru ser(" *cul de1un0 a+la") lng) ea&
T"lul prncpal al ed/e se re+erea la o !,ucnre *s"eroas)
de polo*el") n %os"on& 9n ul"*a (re*e0 n"reaga lu*e p)rea
s.o + lua" ra!na& Sau poa"e c) nu +)cea dec" s).# proec"e!e
proprle "e*er # sen"*en"e asupra lu*&
%rusc0 a(u sen!a/a c) e ce(a n neregul) cu a"*os+era dn
cas)& Era ap)s)"oare # nepl)cu")& 4e"e se p)ru aproape
demonic%
4ncetea'% 4ncetea' odat! # *puse ea&
Acu*0 "o" "*pul a(ea ase*enea gndur& Au!ea (oc& A(ea
de ne,une#"& Dar0 cel pu/n0 -a"$leen #"a c) erau ne,une#"&
De cnd cu n"*plarea dn Sou"$ %os"on0 #"a c) pu"ea s) +e
ne,un)& Dar cne n.ar lua.o pu/n ra!na n ase*enea *pre1ur)rD
n"oarse !arul pe par"ea cealal")& Nu a(ea ne(oe acu* de #"r
proas"e&
O slue") "recu prn +a/a oc$lor&
F Nu (reau ncun *c de1un0 spuse ea *ena1ere0 doa*na
@als$&
F Nu.* (or, pe "onul )s"a0 -a"$60 o do1en cu ,lnde/e
doa*na @als$& A#e!) pe *as) un *c pla"ou pln cu ,un)")/0
+oar"e "en"an"e: +ruc"e proaspe"e0 cereale0 +el de pne pr)1")&
Hasa pen"ru *cul de1un a+la") pe (erand) era a#e!a") n
drec/a lne *alulu s"ncos dn spa"ele case %ea(er dn ora#ul
Ne5por"0 R$ode Island& 9n cele dn ur*)0 -a"$leen !*,& G n
cuda dorn/e e de a + nc)p)/na")0 de a se n+o*e"a0 de a
spune pur # s*plu nu0 n"roduse lngura n cerealele *usl&
F 9$0 spuse ea&
F Cu *ul") pl)cere0 !se doa*na @als$0 *ena1era +a*le
%ea(er de pe (re*ea cnd -a"$leen nu se n)scuse nc)&
4a"a ncepu s) se 1oace cu por/a de cereale0 *andarne #
1J
pne pr)1") de pe +ar+ure& %)u dn ceaul de *u#e/el # se p)ru
nc *a *ul" nc *a pu/n dec" per+ec"0 e7ac" a#a cu*
pl)cea& Apo d)du la o par"e #er(e/elul0 se rdc) de pe scaun #
se ndep)r") u#or de *as)&
F A gr1)0 -a"$leen0 s"rg) doa*na @als$ dup) ea&
O +)cu pe +a") s) !*,easc)& S) a,) gr1)D Nu era un pc
ca* "r!u pen"ru a#a ce(aD
1K
,
Sus/nndu.# a,do*enul proe*nen" cu *na s"ng)0
-a"$leen reu# un sal" u"e pes"e "rep"ele decolora"e de le*n0 dn
a+ara case& 9n ul"*a (re*e0 sngura e pl)cere ne(no(a") era
pla1a care se n"ndea nan"ea oc$lor e&
'e pla1) pu"ea plnge& 'u"ea /pa orc" dorea0 (ocea +ndu.
acoper") de (alurle care se sp)rgeau de /)r*& Dac) dorea0
pu"ea s) se poar"e ne,une#"e& G.# dorea aces" lucru +oar"e
*ul"& Era ns)rcna") n op" lun # aces"a era doar unul dn"re
*ul"ele lucrur al c)ror sens nu.l g)sea& Hedcul care "re,ua s).
+ac) n"reruperea de sarcn) or se snucsese0 or +usese o*or"
2 pol/a nu #"a nc)& Dac) un al" pacen" n.ar + sos" *a "r!u0
g)snd.o sngernd pe podea0 ar + *ur" n acea sear) n Sou"$
%os"on&
A1unse pe pla1) # o+") adnc& S*/ea c) pcoarele u*+la"e
e7plodau n ,asc$e/ N>e& G.ar + des+)cu" #re"urle0 dar nu.#
pu"ea vedea pcoarele0 cu a"" *a pu/n ar + pu"u" s) a1ung) la
ele&
Cu* de s.a n"*pla" as"a eD Cum. #e ce.
4)cndu.# cu greu dru* prn (alurle spar"e ale oceanulu0 #
a#e!) *na pe ,ur"a *ens) # +)cu acela# ges" ca "oa"e +e*ele
ns)rcna"e de pre"u"nden& Hnge u#or0 n sens crcular0 s+era
u*+la")&
Aoa s).l urasc)0 dar0 orc" de +uroas) era pe ea ns)# # pe
ce se n"*pl)0 coplul era al e& G nu pu"ea + +uroas) pe copl&
Coplul e nu +)cuse n*c r)u&
Se a#e!) cu +a/a n drec/a dn care ,)"ea (n"ul de
d*nea/) # ur*)r cu pr(rea un s"ol de +luerar care0 pe
pcoru#ele lor *c ca n#"e ,e/e de c$,r"0 se lup"au cu (alurle
nspu*a"e&
')s)rle colora"e n al, # cenu#u o ur*)reau la rndul lor&
Era *agna/a e prea ,oga")D Sau doar un al"ul dn"re
cuda"ele lucrur care se n"*plau de cnd (ec$ea e (a/)
+usese acapara") cu "o"ul de aceas"a nou)D
Suspn)& 9# a"nse dn nou a,do*enul cu ,lnde/e& 'rn *n"e
"recu un gnd despre epde*a de polo*el")& Se s"r)du s).l
alunge&
8enun! se gnd ea& %ucur)."e de d*nea/) nan"e s) se
"re!easc) p)rn/& 'r(rle 1ena"e0 ag"a"e pe care acu* "oa")
1N
lu*ea le arunca0 +)ceau r)u&
-a"$leen se ndep)r") de ap) # o lu) n sus spre dune& 9n
"*p ce # croa dru* prn"re ,uruenle nal"e0 ce(a /#n # se
a#e!) e7ac" n calea e&
O (e(er/) ro#ca")&
O pr(ea +7 cu oc$ s"r)luc"or0 ng$e/a/& Era sgur) c)
(e(er/a o /n"ua cu pr(rea&
F Ce. cu "neD o n"re,) ea&
'r(nd napo spre elegan"a e cas) n s"l (c"oran0 cu "ocur
al,e la u# # +eres"re0 o,ser() o a doua (e(er/) ro#ca")& O +7a
de pe ra*ura unu copac&
O al"a0 *are # cenu#e0 s")"ea dreap") ca un *c urs c$ar
lng) "rep"e& " urmrea cu privirea.
Apo -a"$leen au! o (oce s"rden") deasupra capulu& 'r(nd
n sus0 ()!u n#"e arp al,e +lu"urnd& Gase sau #ap"e pesc)ru#
n cerc& Co,ornd n pca1& Adunndu.se& 'lu"nd deasupra pla1e
al,e ase*enea unor (apoare n der()&
G p)s)rle aces"ea a(eau un oc$ a/n"" asupra eD
" urmreau cu privirea.
-a"$leen au! un !u*!e"0 ,!"ul nsec"elor n ar,a
unduoas) a dunelor&
E7ac" deasupra er, ap)ru un nor de *u#"e negre& "
urmreau cu privirea.
9ncepu s) "u#easc) ducndu.# a*,ele *n la gur)&
?os pe pla1)0 do cn golden re"re(er0 de o,ce pre"eno#0
ncepur) s) la"re&
Al/ cn dn (ecn)"a"e ncepur) # e s) urle0 s) sc$el)l)e0
s) sc$eaune0 s) *re&
In*a ncepu s). ,a") cu pu"ere&
Ae(er/ele&
'esc)ru# cu glasul s"rden"& Insec"ele ,!"oare& Norul gros
de *u#"e negre& Cn urlnd&
Cu "o/ p)reau s) se adune n"r.un cerc dn ce n ce *a
s"rns n 1urul e& O urau0 nu. a#aD 4nnebunesc.
F 9nce"a/0 nce"a/8 s"rg) ea n"r.un +nal& 4r.ar s) +e0
ncetai$
'ro"e1ndu.# a,do*enul u*+la" cu a*,ele *n0 -a"$leen
se gr), napo spre cas)& Dn pep" e#eau suspne n),u#"e&
Trn" u#a n spa"ele e # alerg) n ca*er)& 9nc) respra greu
cnd se a#e!) lng) +ereas"ra *ens)0 ur*)rnd soarele
d*ne/0 care # con"nua urcu#ul deasupra oceanulu& Nu.#
2P
*agnase n*c& G"a c) nu.# *agnase&
O urmreau cu "o/&
21
-
'anoul au"os"r)! dn +a/) anun/a +e9port! 8%I%! :; de mile%
C)l)"orse* la Los Angeles0 apo la %os"on0 ar acu* *)
ndrep"a* spre a "rea des"na/e0 n decurs de dou) !le&
G"erg)"oarele de par,r! l)sau s) se (ad) un "unel n +or*)
de se*lun)0 pe dreap"a0 # n"uneca"a au"os"rad) n"ers"a"al)&
H) s*/ea* perdu")0 pu/n con+u!) # +oar"e o,os")& 9* (enea
per*anen" n *n"e *agnea acelor ,e/ cop de la Cen"rul
Hedcal Cedars.Sna&
4ur"una cu ploae dn aceas") dup).a*a!) "r!e ,)"use
a*enn/)"or n capo"a ro,us"ulu *eu %H@0 (ec$ de nou) an0
dar a* gnora" a(er"s*en"ul& A* !," cu pu*nul n apara"ul de
de1(rare a par,r!ulu0 apo *.a* concen"ra" asupra lnlor al,e
ce se !)reau n cea/) # care ")au au"os"rada n p)r/ egale0
alunecoase0 cur,a"e&
Hergea* cu *a *ul" de 11P >*Vor)0 ncercnd s) *)
ds"an/e! de *ul/*ea de "ner *ur,un! dn Los Angeles 2 c$ar
# n "*p ce *) ndrep"a* cu ("e!) spre Ne5por"0 n e7"re* de
cuda"a *sune pe care o accep"ase* recen" dn par"ea
Ar$epscope dn %os"on&
Ce leg)"ur) ar pu"ea s) +e n"re epde*a de polo*el") dn
L& A& G %os"on # o +a") dn Ne5por"D G de ce *) anga1ase pe
*ne %serca pen"ru anc$e"area ca!uluD De ce au +os" de acord
cu onorarul *eu de 3PP de dolar pe !0 +)r) *)car s) ncerce s)
negoce!eD
Nu n/elegea* n*c # aces" lucru *) ener(a la cul*e& H.
a* a*n"" de o con(ersa/e pur"a") de d*nea/) cu cardnalul
Roone6& La "ele+on0 (ocea lu +usese la +el de con(ng)"oare ca
n"o"deauna&
;Ca!ul es"e n(es"ga" # de Aa"can0 * spusese el& 9# "r*"
anc$e"a"orul lor& Nu.* pas)0 Ar*e8 Areau s) "e duc la
Ne5por"&=
9* pl)cea cardnalul& Cu #ap"e an n ur*)0 cnd .a* spus
*o"(ele pen"ru care p)r)sea* ordnul # nu *a pu"ea* +
c)lug)r/)0 a +os" n/eleg)"or& Nu a* u"a" ncoda") as"a& H)
s*/ea* da"oare&
A* pleca" la Iar(ard #0 nu dup) *ul") (re*e0 *.a* lua"
dplo*a de *as"er n ps$ologe& Te!a lucr)r *ele0 7ote'ul
focului< Cltoria ntre vrsta de doispre'ece ani i cea de
22
dou'eci a de(en" o car"e cred"a") cu un *pac" real asupra
prac"clor ps$o"erape adolescen/lor& 9n pol/e a* n"ra" ca s)
*) po" n"re/ne n "*pul s"udlor # *.a pl)cu" *a *ul" dec"
*.a# + pu"u" *agna (reoda")& A* pe"recu" "re an # 1u*)"a"e
la Depar"a*en"ul 4or/elor de 'ol/e dn %os"on # *.a pl)cu"
"o"ul0 n a+ar) de *ecans*ele erar$ce& A#a c) a* pleca" # a*
o,/nu" per*s de de"ec"( par"cular& 4)cuse* ,ne s) p)r)sesc
Ordnul Do*ncan& Era* ns) sgur) c)0 oda") ce *.a* pus
$ana c)lug)reasc) la na+"aln)0 (o (edea pen"ru ul"*a oar)
Ar$epscopa dn %os"on&
H.a* n#ela"&
Cardnalul *.a p)s"ra" pe ls"a lu de persoane ac"(e& 4oar"e
ac"(e& 9* "r*"ea un se*n de +ecare da") cnd era*
*en/ona") n (reun ar"col de !ar& H.a anga1a" s) lucre! la
c"e(a ca!ur delca"e& Cardnalul Roone6 nu era doar n"elgen"0
era +oar"e n"elgen"& Ar + "re,u" s) #"u c) p)s"rase leg)"ura cu
*ne dn"r.un *o"( anu*e& G0 dup) c" se pare0 *o"(ul
ap)ruse&
Dru*ul dn %os"on la Ne5por" * luase de1a dou) ore0 "*p
n care a* re*e*ora" "o" ce * spusese Roone6&
F 9n Ne5por"0 se a+l) o +a") de #aspre!ece an0 * se
con+esase el& E (rgn)0 Anne& G es"e ns)rcna")& Areau s) "e
duc s) (e! despre ce. (or,a&
9l respec"a* pe cardnal0 dar nu *) pu"use* a,/ne&
F Tre,ue s) +e o n#el)"ore0 replcase* eu repede& Sun"e*
n secolul UU& Sun"e* n A*erca8 H) ndoesc c) +e"ele mai sunt
(rgne la #aspre!ece an8
El rsese # recunoscuse c) aceas"a +usese # reac/a lu
n/al)&
F DecD Ce se (a n"*plaD
F Anne0 spusese cardnalul0 +).* pe plac de da"a as"a& Tu
cuno#" genera/a "n)r) *a ,ne ca *ne& Dac) ce se spune
despre +a"a aceas"a0 -a"$leen %ea(er0 es"e ade()ra"0 (e #"&
Dac) nu sun" dec" (or,e goale0 (e #" ar)#& 4) ce +ac "u 2
cercetea'%
F Ind+eren" de ceea ce (o descoperD G orce s.ar n"*pl)
ul"erorD Nu a(e/ n*c de o,ec"a" n aceas") pr(n/)0
E*nen/)D
F A,solu" n*c& A *n) l,er)& Doar asgur)."e s) nu / se
n"*ple /e ce(a&
Era a doua oar) cnd Roone6 +)cea alu!e la percol0 dar *)
23
cuprnse un +or de e*o/e& A* e#" de pe au"os"rad) # a* n"ra"
n ("e!) n ora#ul Ne5por"& Era* ner),d)"oare s) o n"lnesc pe
-a"$leen %ea(er& 9ncerca* dn greu s) nu a* pre1udec)/ n
ceea ce.o pr(ea0 dar nu *) pu"ea* s")pn&
Ade()rul era c)0 pur # s*plu0 nu *a credea* n po(e#" cu
+ecoare ns)rcna"e&
2:
.
A* +os" n"*pna") la u#a prncpal) de *ena1era case
%ea(er0 care *.a pre!en"a" n c"e(a cu(n"e doa*ne %ea(er #
apo *.a condus n ;ca*era *ea dn col,)=& Se p)rea c) a(ea*
s) s"au acolo pes"e noap"e&
9n ca*er) erau nu*a 22 de grade0 dar eu reu#se* s)
"ranspr pu/n gndndu.*) la -a"$leen %ea(er& A1unsese* la
*po!an"ul conac nu*" Col,a Soarelu la pa"ru # 1u*)"a"e&
Acu*0 s")"ea* n +a/a une +eres"re *ar dn dor*"orul *culu
*eu apar"a*en"0 care d)dea spre gol+& H) perduse* n
pr(el#"ea oceanulu de nen(ns& Hed"a*0 una dn"re
*odal")/le *ele pre+era"e de rela7are0 cnd a* au!" o ,)"ae
n u#)&
F Da0 cne es"e0 () rogD
Dn $ol r)!,)"u o (oce ,lnd)&
F Sun" doa*na @als$& A* (en" s) () preg)"esc ,aa0
do*n#oar) 4"!gerald& Se poa"eD
F O$0 ar +B *nuna"0 .a* spus eu0 ncercnd s).* ascund
surprnderea& A) rog0 n"ra/8
Doa*na @als$0 o +e*ee su,/re # *cu/) cu c$pul ncadra"
de un p)r al, ca !)pada0 se opr n u#)& 9ncu(n/) dn cap0 apo
se ndrep") cu pa# gr),/ spre ,aa de al)"ur&
A* ur*)r".o u#or ulu")0 prn u#a n"redesc$s)0 n "*p ce
"urna uleul de ,ae su, #u(oul care curgea dn ro,ne"ul
s"r)luc"or de ala*)&
F %aa du*nea(oas"r) es"e aproape ga"a0 spuse *ena1era0
+erndu.# capul0 # apo "recu n gra,) pe lng) *ne&
7aia mea e aproape )ata% +u pot s cred$ 7ine! pot s fac
fa% Cred%
I.a* *ul/u*" # a* n"ra" n ,aa cu un aspec" deose," de
pl)cu"& Doa*na @als$ * se p)rea pu/n cuda")0 un pc
ncorda")0 dar nu era n*c r)u n as"a&
H.a* delec"a" pur # s*plu cu ulu"oarele de"al ale
nc)per: supor"urle de prosop (c"orene0 dul)poarele de s"cl)
ncadra"e n le*n care erau n/esa"e de $ala"e de ,aeQ cada
(ec$e cu pcoare # o splendd) oglnd) de pere"e&
H.a* a!(rl" ,lu!a # pan"alon >a> pe podea # *.a* pr("
n oglnd)&
9ncepuse* no(ca"ul la paspre!ece an0 nan"e ca "rupul
2C
*eu s) se *a"ur!e!e& Era* no(ce n *)n)s"rea do*ncan)
dn %os"on& Ogln!le ncrus"a"e n pere/ a#e!)*n"ulu S+& Hara
erau acoper"e cu (opsea& Sngura *ea oglnd) n care *)
pu"ea* pr( a(ea ca* 1P c*& T*p de do an0 a* pur"a" o ro,)
c)lug)reasc) lung)0 o ,ro,oad) pe cap # nc)l/)r cu #re"ur dn
pele0 cusu"e *anual& C$ar # cnd era* sngur)0 * sco"ea*
sau * punea* len1era dn ,u*,ac pe su, (olu*noasa *ea
c)*a#) de noap"e& ')rul * era acoper" ! # noap"e& Aceas")
*e"od) se nu*ea *or"+carea s*/urlor&
9n/elegea* acu* c) n"rase* la *)n)s"rea S+& Hara ca
al"erna"() la casa noas"r) dn Dorc$es"er& Era*0 ca (rs")0
penul"*ul copl dn ce unspre!ece a +a*le 4"!gerald&
Ha*a *ea era +e*ee de ser(cu0 o+cal alcoolc)& Ta")l *eu
era agen" de asgur)r #0 la +el0 o+cal alcoolc&
A* a+la" despre S+& Hara de la o sor) dn g*na!u0 care.*
n/elesese s"ua/a0 # apo a* +ug" la *)n)s"re& La S+& Hara
era* nu*") ;cea re!s"en") dn Dorc$es"er=0 lucru care *.a
+os" de +olos& Surorle erau ,une cu *ne0 de +ap"0 *.au u," *a
*ul" dec" propr *e p)rn/ # au ncerca" s) *) sal(e!e& Cne
#"e0 poa"e c$ar au reu#"8
'e a"unc0 a# + +os" #oca") dac) a# + pu"u" s).* n"re!)resc
("orul& S).* ()d "rupul de +e*ee *a"ur)& H) $ol,a* la
oglnda de pere"e a,ur")0 nc) ulu")0 cople#") # ds"ra") c)
"recuse* de la pena1ul *eu de r)/u#c) de pe (re*ea
*ona$s*ulu la ceea ce pu"ea + consdera" acu* drep" "rupul
unu *odel& H) rog0 aproape& E ,ne0 n (sele *ele&
H.a* prns cu o *n) p)rul de pe cea+) # apo a* da" nce"
dru*ul *)nunc$ulu s"r)luc"or # gros0 pr(ndu.l cu* se
leag)n) gra/os n 1urul u*erlor& Oda") sa"s+)cu" narcss*ul
*eu pos".adolescen"n0 *.a* !*," # a* n"ra" n cada cu ap)
par+u*a") # +er,n"e&
H.a# pu"ea o,#nu cu a#a ce(a0 a* *ur*ura"&
A* "r)" o clp) de ade()ra") pl)cere $edons")0 dar *)
s"r),)"u un +or rece # *.a* adus a*n"e cu e7ac""a"e unde
era*& Nu era* o r)s+)/a") dn nal"a soce"a"e care se rela7a
dn"r.un salon de +ru*use/e n"r.un cen"ru de rela7are ca T5o
%unc$ 'al*s sau Can6on Ranc$& H) a+la* n casa %ea(er dn
Ne5por"0 R$ode Island&
H) a+la* ac ca s) cerce"e! ca!ul une +ecoare ns)rcna"e0
lucru care * se p)rea0 n cel *a ,un ca!0 o *pos,l"a"e +!c)&
2E
!/
9n 1urul ore cnc0 a* arunca" o pr(re n ,,lo"eca e7"re* de
spa/oas) # pu"ernc lu*na")0 s*/ndu.*) ca un n"rus n (sul
cu(a& 9nan"e s) !)resc pe cne(a0 a* au!" (ocea une +e*e&
F %un) seara0 do*n#oar) 4"!gerald&
Carol6n %ea(er s")"ea n +a/a unu pere"e cu +eres"re
plu*,u"e0 nal"e pn) n "a(an0 care d)deau spre o pa1#"e ce se
n"ndea pn) 1os0 la ocean& 4)cuse* cuno#"n/) cu ea dn c"e(a
(or,e0 cnd a1unsese* ac& 4usese a*a,l)0 dar +or*al) #
re/nu")& Se apropa de cnc!ec de an0 a(ea un c$p o(al0
ds"ns0 po*e/ proe*nen/& ')rul e drep"0 ,lond0 era s"rns la
spa"e cu o panglc) s*pl) de ca"+ea& Se po"r(ea de *nune cu
*agnea soce")/ dn Ne5por"0 3reen5c$ # 'al* %eac$&
H) pre!en") so/ulu e0 C$arles0 un ,)r,a" cu p)rul argn"u0
cu acea pr(re pe!#)0 ")oas) a r)!,onculu0 pre"u"nden
n"ln"& 'ur"a un cos"u* de o* de a+acer0 cenu#u0 o c)*a#)
al,)0 apre"a")0 cu *an#e"e +ran/u!e#"0 ,u"on aur # o cra(a")
de *)"ase n dung&
H.a r)spuns pol"cos la salu"0 apo s.a apleca" pes"e un ,rou
de scrs +oar"e elegan" # a "ras clape"a une ser(e"e negre0
nc$!nd.o& Carol6n s.a a#e!a" pe o canapea acoper") cu o
pn!) de ,u*,ac n+lora")0 n nuan/e pale0 # *.a n("a" s) *)
a#e! pe un scaun cu dung n s"lul Regence& C$arles %ea(er
spuse:
F A(e/ reco*and)r *presonan"e0 do*n#oar) 4"!gerald&
A)d c) a(e/ lcen/a n ps$ologa adolescen/lor& A/ acu*ula"
e7peren/) la sp"alul Helean dn %el*on" n ceea ce. pr(e#"e pe
cop cu "ul,ur)r de co*por"a*en"& G0 ,nen/eles0 *ot ce v-ai
dorit vreodat s tii despre adolescente! dar v-a fost team s
ntrebai%
Nu a+lase prea *ul"e0 dar nu a* spus n*c0 doar .a*
arunca" o pr(re cordal)0 sus/nu")& Dn *o*en" ce cardnalul
Roone6 nu *en/onase # peroada pe"recu") ca de"ec"( n
pol/e0 *.a* decs c) nu era *o*en"ul s) adaug aces" de"alu n
CA.ul *eu&
F 9* cer scu!e0 spuse apo C$arles %ea(er& A +os"
nepol"cos dn par"ea *ea& Sun" sgur c) 7ote'ul focului es"e o
car"e (aloroas)&
F Sun"e* +oar"e s"resa/0 n"er(en Carol6n&
2J
F 9n/eleg0 a* spus eu&
F 4)r) sup)rare0 dar c$ar nu a(e/ cu* s) n/elege/ c" de
"ensona/ sun"e*0 spuse pe un "on dur C$arles %ea(er& Cnd
a* a+la" c) -a"$6 es"e ns)rcna")0 a* (ru" s) o sugru*& 3lasul
se opr n g"le1&
Carol6n "er*n) +ra!a n locul lu&
F Nu a +os" (or,a doar de sarcn)0 c *a ales de +ap"ul c) nu
ea ne.a spus& Apo0 dup) cu* #"/0 a ncerca" s) se snucd)& A# +
pre+era" s) ncerce s) *) o*oare pe *neB
F 9nce"ea!)0 !se C$arles %ea(er& Nu es"e (na "a0 Cee8
Dar so/a lu con"nu):
F 9* doresc s) + +os" *a apropa"e& 9* doresc s).* +
re!er(a" *a *ul" "*p pen"ru ea& 9* doresc0 * doresc8
9# *u") pr(rea n"r.o par"e& A* s*/" c) doa*na Carol6n
%ea(er nu era genul de *a*) o,#nu") # pu"ernc)& 9*
*agna* (l"oarea socal) Ne5por".%os"on.Ne5 Wor> n care
"r)aQ (a/a une +e*e de soce"a"e c)s)"or") cu un #e+
corpora"s"&
F -a"$leen # cu *ne ne u,* cu ade()ra"0 ad)ug) ea
nce"0 dar nu sun"e* ndea1uns de apropa"e& Ha ales acu*& N.
a* +os" ncoda") pre"ene cu ade()ra"&
F Nu.* place cnd (or,e#" a#a0 o n"rerupse ar C$arles
%ea(er& Nu "u a l)sa".o ns)rcna")0 Cee& Nu "u .a ")a" (enele
n"r.o clnc) de a(or"ur dn Sou"$ %os"on&
Tonul lu era +oar"e dur # la +el de nepl)cu"& Apo0
surprn!)"or0 l podd plnsul # lacr*le ncepur) s) se
ros"ogoleasc) pe +a/)&
Ce *a scen)8 9n *od *puls(0 a* n"ns o *n)B #0 "o"
*puls(0 el a s"rns.o& Apo # re"rase *na dn"r.a *ea #.#
#"erse oc$ cu o ,a"s") al,) *p)"ur")&
F Ne cere* scu!e0 spuse ea& Chiar sun"e* +oar"e s"resa/&
F Lua/.o *a u#or0 le.a* sugera" eu& A) rog8 Nu sun" ac ca
s) () 1udec& Nu.* s") n +re s) acu!& Sun" ac s) o a1u" pe
-a"$leen0 dac) po"& G "o"oda")0 n cal"a"e de repre!en"an" al
Ar$epscope&
A* rdca" n *n cea *a dr)gu/) cea#c) de cea pe care o
a"nsese* (reoda")& 'e por/elanul al, cu *argne aure dansau
n#"e "opora# +oar"e s*pa"c&
Carol6n %ea(er !*, #o()"or&
F Sun" sgur) c) "e (e n/elege cu ea& Es"e sens,l) #
u,"oare& Es"e o "n)r) +oar"e pl)cu")&
2K
A* ncu(n/a" dn cap&
F Sun" sgur) de as"a&
C$arles se a#e!) pe canapea lng) so/a lu #. lu) *na&
F Ao ncepe cu ncepu"ul& A"" c" #"* no despre cu* au
ncepu" "oa"e0 spuse el pe un "on gra(&
4)cnd pau!e n "*p ce ordona a*)nun"ele0 C$arles %ea(er
ncerc) s) e7plce& 'r*ele !le +useser) ncred,l de d+cle
pen"ru n"reaga +a*le& 'eroada aceea +usese cea *a grea&
9n"o"deauna a(useser) ncredere n -a"$leen& Sarcna (ense ca o
surpr!) #ocan")& Ur*) dra*a"ca0 aproape "ragca lo("ur) a
"en"a"(e de snucdere a +e"e& G nu*a cnd se ngr1eau de
s)n)"a"ea e0 le de!()luse -a"$leen c) era nc) (rgn)&
F O (rgn) s) nasc)D Ia s) +* sero#8 Cu* s) crede* a#a
ce(aD se n"re,a C$arles %ea(er& Dac) *n"e0 generea!) un
scandal care (a p)"a repu"a/a pe (a/)& Dac) spune ade()rul0
a"unc es"e o ano*ale *edcal)B
F B sau *a*a Hn"u"orulu nos"ru0 spuse nce" Carol6n&
Cu(n"ele. r)*aser) suspenda"e n aer0 pe *)sur) ce eu *)
lup"a* cu aces" concep"&
T)cerea +u n"rerup") de o al") (oce care (enea dn spa"ele
nos"ru0 dnspre n"rarea n ,,lo"ec)&
F A# (rea s) ncerc s) r)spund n"re,)rlor do*n#oare
4"!gerald&
2N
!!
O adolescen") s")"ea lng) *ensa ,,lo"ec) cu u#le dn
s"cl)0 supranc)rca") cu (olu*e de po(e#" # ro*ane
necar"ona"e0 +)r) supracoper/0 dn"r.o al") epoc)&
Era ,lond) # neo,#nu" de dr)gu/)0 cu p)rul lung s"rns n"r.
o coad) groas) care. c)dea pe *1locul spa"elu& 'ur"a o roc$e
lung) de s"o+) ecose!0 care * a*n"ea de cn")rea/a Sara$
Helac$lan0 # ,asc$e/& 'e un ,ra/ # +)cuse un "a"ua1 cu $enna&
A(ea o slue") su,/re0 e7cep"nd #ocan"a ,ur"c) u*+la") a une
+e*e ns)rcna"e n luna a op"a&
G"a*0 ,nen/eles0 c) aceas"a "re,ua s) +e -a"$leen&
I.a* s"uda" +a/a c)u"nd (reun se*n de deprese0 de
ngr1orare0 de "ea*)0 dar nu a* g)s" n*c de aces" gen& Cel
pu/n0 nu la pr*a pr(re& Era ne*apo*en" de cura")0 $anele
+ndu. alese nu doar ca s) o ncap)0 c # +ndc) ar)"au ,ne& 9n
ncun ca! n.a + !s c) e un copl cu pro,le*e care ncercase s)
se snucd) cu c"e(a lun n ur*)&
F H s.a spus c) (e/ (en&
Ce !*,e" +ru*os # cura1os8 nu *.a* pu"u" a,/ne s) nu
gndesc&
F Eu sun" -a"$leen0 a#a cu* pro,a,l () pu"e/ da sea*a
dup) as"a& 9# *nge a,do*enul *ens&
F %un)0 -a"$leen0 a* spus eu&
S"rngea* a"" de "are ,ra/ele +o"olulu0 nc" era* sgur)
c) a* l)sa" ur*e de ung$& Nu.* pu"ea* lua pr(rea de pe
c$pul "nere +e"e&
C$pul *nuna" al +e"e * a*n"ea de %necu(n"a"a
4ecoar) Hara& Nu era nco ndoal)&
3P
!"
Maam Cross, Irlanda
Trecuse o s)p")*n) de la *s"erosul # ,ru"alul a"ac asupra
lu Nc$olas Rose"" dn Ro*a0 c$ar lng) por/le Aa"canulu&
Ar)"a *ul" *a ,)"rn acu*Q se s*/ea *ul" *a ,)"rn&
S*/eaB c) cne(a l ur*)rea cu pr(rea # credea c) #"e
cne es"e # ce (rea& Sngurul lu scu" de ap)rare era $o")rrea de
+er de a ser(0 cu orce pre/0 %serca&
Recen"a lu su+ern/) l nsp)*n"ase # l +rus"rase0 ar
doc"or care "ra"aser) *s"eroasa ,oal) nu a(eau nco
e7plca/e& Tes"ele nu de!()luser) n*c& +imic$ 9nse*nnd ceD
C) a"acul +usese doar n *n"ea luD T*p de cnc !le0 +usese la
un pas de *oar"e& Apo0 durerle acu"e # +e,ra0 s")rle de
ncon#"en/) l.au p)r)s" "oa"e la +el de repede cu* ap)ruser)&
#eci acum sunt bine.
/unt vindecat.
/unt sntos.
')rn"ele conducea *cul au"o*o,l nc$ra" pes"e dealurle
Irlande0 pe ,ru#"ele r)sucr ale dru*ulu0 cu o de"er*nare
sole*n)& De.a,a re*arca +ru*use/ea c*purlor ara"e # a
pa1#"lor care ncadrau dru*urle de /ar)& G nu (edea nc
pus"e"a"ea lor ,!ar)0 acu*0 c) *e +useser) de1a ")a/&
I"nerarul s)u de 22C de >lo*e"r de pe s"rada OSConnell dn
Du,ln la Haa* Cross dn 3al5a6 se apropa de s+r#"& 9ns) #"a
c) ade()ra"a sa c)l)"ore de.a,a ncepuse&
'e *)sur) ce se apropa de Haa* Cross0 an7e"a"ea n +a/a
unu al" a"ac +!c cre#"ea& Dorea cu dsperare s).# con"role!e
"ea*a0 dar # d)dea sea*a c) era *pos,l&
De ce s*/ea c) era ur*)r"D Nu se (edea n*en pe dru*&
G0 de c"e(a !le0 nc nu *a au!se adnca # "er+an"a
3oce%
Ceru n+or*a/ despre dru* la ,en!n)ra a+la") c$ar la
n"rarea n Haa* Cross0 "rgul cu o n+)/#are aproape
*ede(al)& Un *ecanc #"r,0 cu o casc) unsuroas) # o salope")
nnegr")0 l drec/on) *a depar"e spre (es"& O lu) n"r.acolo&
S"lp de pa"r) *arcau ncepu"ul unu dru* lung # cur,a"&
Ra*ur de ul* se *#cau n nal"ul cerulu0 aruncnd u*,re
sc$*,)"oare pe par,r!ul *a#n& C*pul cu ar,) # po* de pe
31
a*,ele la"ur ale dru*ulu p)rea nsngura"0 a"" de ne+resc8
Scoase un o+"a" de u#urare cnd ()!u dru*ul #erpund spre
un popas a+la" n cur"ea une +ru*oase case paro$ale care p)rea
,ne secur!a")&
1coala de -ete /fnta *reime%
#a! acesta era locul%
4a"a era ac& 4ecoara Colleen&
Dac) pu"ea crede aces" lucru&
'arc) 4ordul engle!esc la n"rare # urc) "rep"ele la"e de
pa"r)& 'rn"r.o +ereas"r) desc$s)0 cu grla10 se au!eau (ocle
+e"elor care erau la ora de curs0 dulcea psal*odere repe"a") a
decln)r la"ne#"& &mo! amas! amat,
9# d)du sea*a c) repe"a n *n"e +ap"ele cunoscu"e ale
anc$e"e sale& O l"ane de de *pos,le0 lega"e de o pro+e/e
cu*pl") +)cu") cu decen n ur*) la 4a"*a0 n 'or"ugala&
O +ecoar)0 ac n Repu,lca Irlanda0 locul *s"eroase (!"e
dn 1NJN a 'ape Leo al UIA.lea&
O +ecoar) ns)rcna") n luna a op"a&
O #col)r/) de paspre!ece an care se nu*ea Colleen Derdre
3ala$er&
Un secre" pe care Ro*a # %serca Irlande!) se lup"au dn
greu s).l /n) ascuns&
G acesta era doar ncepu"ulB
')rn"ele Rose"" rdc) a,sen" cercul greu de *e"al # ,)"u la
u#a prncpal) a #col& In*a s)l"a n pep" # s*/ o *are
greu"a"e ap)sndu.l& Era o,ser(a"D Ur*)r"D G dac) da0 a"unc
de c)"re cneD
Cel pu/n Aocea l l)sase n pace&
Curnd0 la n"rare0 ap)ru o +a") nal")0 cu pep"ul pla"& Ele(a
S+n"e Trn")/ pur"a o ,lu!) al,) larg)0 o +us") gr ncre/") #
n#"e pan"o+ negr conser(a"or& ')rea s).l + a#"ep"a"& 4)cu o
re(eren/) # apo l conduse n ")cere pe sc)r0 n ,roul Hac
S"are/e&
Drec"oarea #col l a#"ep"a n ,roul e *c # n"unecos&
F Nu a(e* oaspe/ prea desB cu a"" *a pu/n de la Ro*a0
spuse sora -a"$erne Do*nca cu un !*,e" *los0 care l +)cu
pe Rose"" suspcos& Cu sguran/) c) a(ea ndoel n pr(n/a
ele(e e0 Colleen 3ala$er0 # era ngr1ora") de scopul (!"e
*usa+rulu de la Ro*a0 "oc*a la #coala e& 9ns) sora -a"$erne
nu a(ea s) pun) n"re,)r scod"oare& 9n cal"a"e de s"are/) n"r.o
pro(nce rlande!)0 # cuno#"ea ,ne locul&
32
F Se*es"rul aces"a0 Colleen ur*ea!) cursurle acas)0
co*unc) ea lu Rose""& Celelal"e ele(e 2 # n specal p)rn/ lor
2 n.au reac/ona" deloc +ru*os la aceas") s"ua/e neo,#nu")&
F Neo,#nu")D Da0 cu sguran/) a#a es"e0 ncu(n/) Rose""&
Se s"r)du s) !*,easc) # ros" cu sncer"a"e:
F Eu pro(n dn"r.un or)#el0 sor)& Oa*en po" + cru!& Cred
c) n/eleg ce s.a n"*pla" ac&
F A) duc s) o (ede/ pe Colleen& Apo s"are/a ncu(n/) scur"
dn cap # ad)ug): As")! es"e ac0 la cererea dumneavoastr%
F La cererea *ea # a Aa"canulu0 a*n" el c)lug)r/e cu o
e7prese sole*n)&
33
!(
A#adar0 aceasta era fata pe care inea Papa Pius s o vad Nicholas Rosetti.
Inima-i grav afectat i sri n piept n momentul n care vzu fata de
paisprezece ani. Avea o teribil durere de cap. Pentru el era !ocant c doar cu o
lun n urm cu dou sptm"ni n urm era at"t de sigur pe sine de puternic.
#umne'eul meu! #umne'eul meu! #umne'eul meu$
4a"a care s")"ea n pcoare n +a/a lu a(ea pelea al,) ca
lap"ele0 c/(a s"rop de ps"ru pe nas # o "unsoare nengr1")&
Ar+urle p)rulu e ro#ca"0 crlon/a"0 ar)"au ca # cu* +useser)
roase& Era *,r)ca") n"r.un *per*ea,l ,e1 !dren/)ros0 cura"0
dar prea su,/re pen"ru (re*ea de a+ar)& T(ul une roc$ ro#
dn +lanel a"rna pe dedesu,"& Su, roc$e a(ea o perec$e de
,lug& n pcoare pur"a n#"e #ose"e de ln) ,)e/e#"0 al c)ror
elas"c cedase0 +)cndu.le s) cad) pes"e o perec$e de pan"o+ de
#coal) +oar"e (ec$0 rup/ la dege"e&
G "o"u#0 n*a con"nua s). ,a") pu"ernc& De ceD
'e un ,rou se a+lau c"e(a *anuale0 dar # un (olu* ,ro#a"
F "mnivorii! de L6da Hlle"& Se gnd c) ar + ,ne s) a+le ce e cu
car"ea& Ce era Omnivorii?
Este ea aceea? Doamne Sfinte din Ceruri, este att de tnr, de micu!
A,do*enul proe*nen" p)rea un lucru prea ,ru"al de pur"a"
pen"ru aceas") ,a") +a") a n*)nui.
# $e rog ia loc spuse el. $e rog %olleen. Nu trebuie s stai n picioare
fiindc m aflu eu aici. &unt doar un simplu preot.
' sor aduse biscuii !i ceai iar apoi Nicholas Rosetti ncepu interogaia
formal a &fintei %ongregaii a Riturilor. (ra primul test. Primul din multele dac
ea era aceea.
" tnr copil! n vrst de paispre'ece ani! care pune
foarte inocent misterioasa ei condiie pe seama voinei
#umne'eului *atl! a(ea s) scre n acea noap"e Nc$olas Rose""
n carne/elul s)u& #ar era totui numai un copil%
M ro) pentru Colleen (alaher% Privirii mele! trsturile ei se
arat luminoase! ca i cum ar fi luminate de o strlucire din
interior% Pare s fie fr prihan! o tnr i onest fat irlande'%
" fat n clasa a noua% (reu de imaginat!
Aceast idee m-a izbit rofund! Co""een are e#act vrsta e care o avea
$ecioara %ria din &azaret' c(nd "-a nscut e )isus!
3:
9n "*p ce (or,eau0 o s"udaQ nu.# pu"ea lua oc$ de la ea&
%rusc0 Rose"" +u cuprns de o sen!a/e a"" de $doas) # de
pr*"()8 Hn"ea lu o luase ra!na&
Au! Aocea0 dar nu erau cu(n"e0 doar rse"e& Un rs or,l0
ngro!"or0 pe care preo"ul nu.1 pu"ea opr&
Se *,)r,)"a0 preg)"ndu.se pen"ru un al" a"ac +!c0 dar
sen!a/a era d+er")0 # d)du el sea*a *eda"& Se prnse de
*argnea ,roulu # o,ser() cu* pelea de su, ung$ # perdea
culoarea0 de(ennd al,)&
F A) s*// ,ne0 p)rn"eD n"re,) Colleen& 3lasul e era
dulce0 n*ua" de o real) ngr1orare&
F 4oar"e ,ne0 spuse p)rn"ele Rose""& Dar nu era a#a deloc)
*ocea rosti+ E att de t(nr, de mic, de strmt!
Era e7c"a"& A(ea o erec/e pu"ernc) # se s*/ea acoper" de
ru#ne # (n)& Era e7"re* de "en"a" s) +ac) se7 cu "n)ra +a")
ns)rcna")& O dorea *a *ul" ca pe orce al") +e*ee ()!u")
(reoda")&
Posed-o chiar aici pe podea% " poi avea! +icholas% #ei nu
vei fi primul%
9n gra,a sa de a p)r)s ,,lo"eca0 p)rn"ele Rose"" aproape
c)!u la p)*n"& 4ug dn #coal) "re*urnd0 +)r) s) se poa")
con"rola&
& v'ut tnra fecioar! spuse Aocea n ,a"1ocur)0 *i (i "ace ce
a vzut!
3C
!)
Newport, Rhode Island
S")"ea* n capul sc)rlor de le*n care duceau spre pla1) # o
pr(ea* pe -a"$leen %ea(er0 a+la") *a 1os&
Arunca pe"rcele pla"e n (alur #0 dup) +elul n care le
a!(rlea0 *.a* da" sea*a c) a(ea o cons""u/e a"le"c)& A(ea
un aer de sguran/) # p)rea a"" de cuda"0 de "rs" # de nedrep"
c) ncercase s) se snucd) nu cu *ul" "*p n ur*)&
H.a* pus pe u*er un pulo(er de ca#*r (ec$0 al,as"ru0 #
*.a* ndrep"a" spre +a")&
Deoca*da")0 -a"$leen p)rea s).* accep"e pre!en/a& H.a
+)cu" cu *na0 *.a co*pl*en"a" pen"ru +elul n care *
prnsese* p)rul # *.a spus c) al,as"rul.*arn al pulo(erulu
*eu era cu ade()ra" ;,e"onX&
-a"$leen ar)"a ca *a1or"a"ea +e"elor de (rs"a e0 de# ea era
*a dr)gu/) #0 e(den"0 ns)rcna")& 'ur"a un pulo(er ca+enu cu
glug)0 pan"alon larg0 g$e"e +)r) "oc !dra(ene # o c)cul/) de
ln)& Re*arcase* *)rcle e pre+era"e: Ro760 %lue Asp$al"0
Unon %a6& Era +arda")0 dar nu prea "are&
A +os" un g$d pln de en"u!as* cnd a* +)cu" un "ur al
p"ore#" propre")/ %ea(er& Odnoar)0 +usese o +er*) # pe
do*enu nc) se *a a+lau0 r)!le/e0 c"e(a (ec$ dependn/e&
Conacul a(ea o s"ruc"ur) +ru*oas)0 cu pa"ru arp *pun)"oare
ad)uga"e unu corp prncpal (c"oran *presonan"& Casa a(ea
dou)!ec # pa"ru de ca*ere # op" ,)&
F E +oar"e *presonan")0 a* spus eu&
F Nu e c$ar un *odes" s"aul dn %e"$lee*0 !se -a"$leen&
9* !*,& H.a* gnd" c) cne(a ar "re,u s) sparg) g$ea/a&
A* rs&
F S.a spar"& G" c) sun" de"ec"( par"cular&
F 'or/ ar*)D n"re,) ea&
F 9n ul"*a (re*e0 "oa") lu*ea *) n"rea,) as"a& Da0 a* o
ar*)&
H.a* ndrep"a" spre *argnea nspu*a") a ape0 ocolnd
(alurle care se ros"ogoleau la pcoarele noas"re& I.a* spus:
F 'oa"e ar "re,u s) (or,* despre ceea ce #"u # ce nu #"u
despre "ne&
3E
Trase adnc aer n pep"&
F %ne0 dac) "re,ue&
F Tre,ue0 .a* spus0 spernd c) a* +os" des"ul de
non#alan")& To" ce #"u sgur es"e c) e#" ns)rcna") # a+r* c)
e#" (rgn)&
F Cuda"0 dar ade()ra"8 G #" c) a* ncerca" s) *) snucd&
A* ncu(n/a" dn cap&
F G *a #"u c) Ar$epscopa dn %os"on es"e preocupa") de
s"area "a& G"u c) se s"r)duesc s) /n) po(es"ea c" *a depar"e
de urec$le oa*enlor0 ceea ce e de n/eles& Dar de ce s.au
*plca" n asta de la bun nceput,
-athleen !i ddu peste cap ochii de un albastru intens !i e.trem de frumo!i.
# /ine. 0ns mai nt"i de toate o mic observaie. Ai spus c /iserica este
preocupat de situaia mea1 eu a! spune c este ngrozit. 2arele cardinal a venit
aici n persoan.
N-a fost n stare s m priveasc n ochi. ( foarte ciudat sau cel puin a!a
cred.
# 3up ce am ncercat s-i pun 4lui5 capt zilelor !i apoi mie n cele din
urm mama m-a ascultat. Normal c la nceput nu m-a crezut dar apoi a neles
totul. Nu m a!tept s spun 42aica 3omnului5) Nu literal) 3ar e.act a!a a spus.
6ata era amuzant trebuia s recunosc. (ra fermectoare.
# 7i a contactat biserica local,
# 2da. 3ac era dup tata m-ar fi trimis n (lveia !i ar fi dat copilul spre
adopie...
-athleen se posomori. !i scoase cciulit !i ncepu s-o rsuceasc n m"ini.
Nu m-am putut abine s nu-i pun un diagnostic n timp ce vorbea. Avea un
comportament bipolar, 8nul dintre simptomele comportamentului maniaco-
depresiv este megalomania sau iluzia grandorii. %redina c cineva avea s devin
2aica 3omnului cu siguran se ncadra n aceast categorie.
-athleen !i scarpin cicatricea nc v"nt de la ncheietur !i apoi se
str"mb.
# Pe urm lucrurile au cam. luat-o razna pe aici. Am fost e.aminat de un
ginecolog costisitor pe care l-au adus din /oston. Apoi am fost din nou
e.aminat tocmai de teologii de la 8niversitatea 9arvard. 3up asta au nceput
s vin la noi tot felul de preoi. Iar acum tu) 'ricum tu pari mult mai drgu
dect ceilali. %red c au fcut o gre!eal cnd te-au ales pe tine. &au e!ti viclean,
# 6oarte viclean. -athleen te rog ia-o de la nceput. Am auzit povestea pe
bucele. ( ceva legat de o zi din ianuarie. Acum opt luni. 3up un banchet ai
ie!it cu un biat nu, %ine era biatul, 7i despre ce a fost vorba,
3J
/rusc -athleen !i mut privirea. 'chii ei alba!tri se ntunecar. ' u! pru
s se nchid tr"ntindu-se n faa ncrederii pe care tocmai o cptasem una n
cealalt.
# 0mi pare ru spuse ea. 3du din cap. Nu pot vorbi despre asta. & lsm
acest subiect. *orbesc despre orice altceva.
0i ddur lacrimile !i fu nevoit s-!i acopere faa cu minile. 2 ntrebam
dac m ducea cu pre!ul. 2i-era imposibil s-mi dau seama.
# 2i-e at"t de team !opti ea n cele din urm. &unt at"t de singur !i de
nspim"ntat) 'amenii cred c sunt ori o mincinoas ori o sf"nt. Nu sunt nici
una nici alta. &unt doar eu) &unt eu nu m-am schimbat)
&e aplec spre mine !i am cuprins n brae biata fat care tremura toat. 0i
simeam tririle. $emerile ei ngrozitoarea ei singurtate. :e mai vzusem !i
nainte dar niciodat chiar a!a. %e se nt"mplase cu -athleen /eavier,
3K
!*
Era* ag"a") dup) con(ersa/a cu -a"$leen& 9* pl)cea +a"a&
'unc"& 9* perduse* de1a dn o,ec"("a"e& A* pe"recu"
ncepu"ul ser punnd n"re,)r personalulu0 celor cnc oa*en
care lucrau pen"ru +a*la %ea(er& A* ncerca" s).* +ac "rea,a
ca de o,ce& 'ersonalul o dola"r!a pe -a"$leen # nc unul
dn"re e n.o credea *ncnoas)& Credeau n ea&
A* ur*)r" ed/a de sear) a #"rlor n ca*era *ea # a*
a+la" *a *ul" despre epde*a de polo*el")0 dar # despre
+oa*e"ea dn Inda # cu*a dn Asa& Ce se n"*pla n "oa")
lu*eaD H.a* da" sea*a c)0 n "*p ce.l ur*)rea* pe 'e"er
?ennngs pre!en"nd #"rle0 *) s"rngea* n ,ra/e sngur)&
I*eda" dup) #ap"e # 1u*)"a"e0 l.a* con"ac"a" pe cardnalul
Roone6& I.a* spus c) +)cea* progrese0 dar c)0 deoca*da")0 nu
a(ea* n*c e7"raordnar de rapor"a"& A"unc a arunca" el *ca
sa minge de foc. $rimitea un preot din /oston s stea n casa /eavier.
# 0l trimit pe printele ;ustin '<%arroll mi spuse cardinalul. 0l cuno!ti pe
;ustin.
#a! l cunoteam pe =ustin ">Carroll%
9n seara aceea0 a* lua" cna "r!u0 n 1urul ore nou)0 dar
s")rle *ele au con"nua" s) se sc$*,e pe parcursul *ese&
-a"$leen * se ,)gase pe su, pele dn clpa cnd a* ()!u".o
pr*a oar) # s+da orce "p de e"c$e"are +acl)& Acu*0 *a
(enea # ?us"n OYCarroll& Du*ne!eu s).* dea pu"ere8
9n 1urul ore !ece a* pleca" sngur) s) *) pl*, prn
*pre1ur*& Hn"ea * era supranc)rca") # #"a* c)0 dac) urc
n ca*er)0 nu (o pu"ea dor*&
Este o neltorie% *rebuie s fie% #ar cum fac s dovedesc
asta.
1i ce efect va avea asupra fetei.
-a"$leen *) a(er"!ase s) a* gr1) dac) *) pl*, pe a+ar)
# a* consdera" s+a"ul cuda"& Locul era super, # e7"re* de ,ne
lu*na"& H.a* gnd" c) pu"ea* +ace +a/) orc)ru percol pes"e
care a# + da" ac&
3N
!+
Aerul nop/ era rece # * s.a p)ru" ")os& Sperase* c)
(ue"ul (alurlor *) (a ln#"0 dar0 spre surprnderea *ea0 sune"ul
a "re!" n *ne un sen"*en" de *elancole care *.a lua" pe
nea#"ep"a"e&
9ncercase* s) *) gndesc la al"ce(a dec" la "n)ra +a")& G0
a#a cu* pl"ura de +er es"e a"ras) de *agne"0 a#a # gndurle
*ele erau a"rase drec" de ?us"n OYCarroll& ?a naiba! la naiba! la
naiba% De ce l "r*"ea Roone6D
Nu *) *a gndse* la ?us"n de lun de !le0 dar acu*0 c) o
+)cea*0 * aducea* a*n"e "o"ul *ul" prea ,ne& A* +os"
c)lug)r/) n Ordnul do*ncan doar "*p de do an # a* s*/"
c) a* +)cu" alegerea corec")0 dar apo s.a n"*pla" ce(a cu
"o"ul nea#"ep"a"& L.a* n"ln" pe p)rn"ele ?us"n OYCarroll0
orgnar dn co*"a"ul Cor>0 Irlanda& G0 la na,a0 *.a* ndr)gos""
de el&
L.a* ()!u" pen"ru pr*a da") pe cnd era un +el de ass"en"
socal dn par"ea %serc Ca"olce n Sou"$ %os"on& 'ur"a o
c)*a#) de s"o+)0 ,lug0 ,ocanc de "eren& Nc *)car nu #"a* c)
era preo"& Eu lucra* ca ass"en" socal dn par"ea cardnalulu
Roone6 n ,roul prncpal al Ar$epscope de pe Co**on5eal"$
A(enue&
?us"n era c$pe#Q nu c$ar n genul lu Danel Da6.Le5s0 dar
unde(a pe aproape& La +el credeau # "oa"e *renele de la Cur"ea
de ?us"/e& A(ea ce *a +er*ec)"or oc$ de un al,as"ru n"ens #
crlon/ negr # gro#& Uneor # prndea crlon/ n"r.o coad) de
cal # a"unc era prac"c re!s",l&
Dar re!s"ase* sp"e # nan"e& G"a* ce aducea cu ea:
unspre!ece cop # o (a/) de alcoolc& C$ar # cnd era*
c)lug)r/)0 ,)r,a/ a"r)g)"or * +)ceau uneor a(ansur: "a/
ele(lor *e # ,)r,a/ de pe s"rad) care nu a(eau de unde s) #"e
c) era* c)lug)r/)0 *,r)ca") +nd n $anele de ora#& Dar ?us"n
a(ea ce(a a"" de +ascnan"8 O +or/) *a presus de orce ndoal)
ce *) n"rgaQ nd(dual"a"e # ncredere n proprle pu"erQ o
aparen") nd+eren/) la c)le crude ale lu*& Era un re,el care
lup"a pen"ru o cau!): era de(o"a" celor s)rac0 *a ales coplor&
?us"n a(ea "o"oda") o n"elgen/) apar"e& 'u"ea dscu"a cu
*ul") co*pe"en/) despre o sere n"reag) de su,ec"e0 de la
:P
socologe rlande!)0 *u!c) # ar") clasc)0 pol"c) a*ercan) #
cul"ur) pop0 pn) la ,ase,all& 9l adora pe Ho!ar"Q pl)ceau
+oar"e *ul" U2 # T$e Cran,erres # l.a* prns +redonnd
+rag*en"e dn a*,ele genur *u!cale& A(ea o educa/e
u*ans") # era sens,l0 "*d& Dar era preot! ar eu clu)ri%
No do0 pur # s*plu0 nu pu"ea* + *preun)&
?os pe pla1)0 lng) re#edn/a %ea(er0 *.a* a#e!a" pe un
,u#"ean adus de (alur # a* pr(" *area& I*agnle * se
des+)#urau cu repe!cune n *n"e0 u*plnd locur de a c)ror
e7s"en/) u"ase*&
H.a* a*n"" c" de ,u*ac) # de pros"u/) *) s*/ea* cnd
era* n prea1*a lu # c" de (no(a") # n)"ng) *) +)ceau
aces"e sen!a/& Ca s) +u sncer)0 nu s*/se* ncoda") ce(a
ase*)n)"or& Nor*al0 ?us"n # cu *ne n.a* a,orda" aces"
su,ec" n pr*ul an& Apo a* pleca" la o con+ern/) n"erna/onal)
n @as$ng"on0 D&C&0 n"r.o c)l)"ore care a dura" dou)
s)p")*n&
9n cea de.a doua s)p")*n)0 a* pr*" un "ele+on la *e!ul
nop/& (ra ;ustin.
# %e este, &-a nt"mplat ceva, l-am ntrebat eu.
# &ingurul lucru care s-a nt"mplat este c... i-am auzit vocea ndeprtat
vistoare ... tu e!ti n =ashington eu sunt n /oston !i mi este foarte dor de tine.
2i-am simit inima bt"nd puternic gata s-mi strpung pieptul. Am fost
tentat s nchid telefonul. 3ar nainte s fiu nevoit s gsesc un rspuns ;ustin
trecuse de>a de tcerea st"n>enitoare.
# Nici nu-i dai seama ct de greu mi-a fost s-i dau telefon. Am ridicat
receptorul pentru ca s nchid imediat de cel puin dousprezece ori. 2 simt ca
un idiot Anne dar se pare c nu am avut de ales. A trebuit s te sun!
Ce era de spusD E7presa ;a + n)uc"= a +os" n(en"a") pen"ru
*o*en"e ca aces"a& S). + spus c) # *e * era dor de elD C)
"oa") s)p")*n) nu *) pu"use* concen"ra +ndc) *n"ea *
!,ura *ereu la elD Toa") lunaD To" anulD
Nu0 nu pu"ea*& Nu a(ea* s.o +ac&
A#a c) a* spus0 *a degra,) cu nep)sare:
F H) n"orc n %os"on lunea ("oare&
G apo a* ad)uga" c) "re,ua s) dor* # .a* nc$s
"ele+onul& C") (on/)0 c") con+u!e # c") nesncer"a"e8
H.a* pe"recu" res"ul #eder n @as$ng"on gndndu.*) la
noi% Era* e7"re* de nega"(s")& Cnd *.a* n"ors0 a* ceru" #
a* pr*" *eda" un "rans+er dn %os"on& Depusese* 1ur)*n"e0
:1
* asu*ase* o r)spundere sole*n)0 nu *) *a pu"ea*
n"oarce napo&
?us"n a p)ru" s).* n/eleag) dec!a& Nu *.a scrs # nc nu
*.a "ele+ona" la noua *ea #coal) dn Ando(er& Cu "*pul0
credn/a # 1ur)*n"ele +)cu"e au n(ns&
Apo0 n"r.o dup).a*a!)0 *) a#"ep"a n +a/a lceulu
par"cular unde preda*&
F Tre,ua s) "e re()d0 *.a spus pe "onul cel *a ,lnd
pos,l& 9* pare r)u0 Anne8 H) s*" de parc) nu *a a* de ales&
De parc) nu *a a* l,er"a"ea de a alege&
F E ,ne0 a* spus eu !*,ndu.0 # eu *) ,ucur s) "e ()d&
G a l,er"a"ea de a alege& Ca # *ne0 de al"+el&
A* +)cu" o pl*,are lung) pe s"r)!le or)#elulu& A* ncerca"
s) (or,esc c$,!u"0 logc0 cal*& 9* pare "o"ul a"" de ronc cnd
*) gndesc la dscursul *eu +e,rl dn acea !& Apo0 ,rusc0 aces"
,)r,a" ndscu"a,l super,0 pe care (oa* s).1 u,esc0 *.a prns
de u*er # *.a* "re!" u"ndu.*) n r)()#"or lu oc$ al,a#"r&
S")"ea* n pcoare0 n +a/a unu loc care se nu*ea 'e5"er 'o"
Z
.
Nu-l voi uita niciodat.
# ;ustin am !optit eu te rog nu.
# $e iubesc Anne a spus el fr s-mi dea drumul.
(ra pentru prima dat cnd auzeam aceste cuvinte.
# Nu vreau s te mai vd i-am spus. 0mi pare ru mi pare foarte ru. Apoi
m-am ntors la ma!in !i am plecat spre cas tremur"nd !i suspin"nd tot drumul.
:uni de zile mai trziu am auzit c ;ustin fusese transferat la &f"ntul &caun
din Roma. Nu la mult vreme dup aceea eu eram la 9arvard dar nu mai eram
clugri. A!a cum scria n mod repetat -urt *onnegut ntr-unul din romanele
sale *i a*a mai dearte!
Acu*0 pe o pla1) pus"e0 ,)"u") de (n" # rece0 #"a* c)
(oa* s).1 re()d pe ?us"n& Aoa* s). po(es"esc despre
-a"$leen %ea(er # c" de *ul" *) "ul,urase& Aoa* s) (or,esc
cu ?us"n OYCarroll # nu a(ea* nc cea *a *c) dee de ce
aceas") ne(oe era0 dn"r.oda")0 a"" de cople#"oare&
Dar poa"e n"ua*&
Curnd0 ur*a s) *plnesc "re!ec de an&
G eu era* nc) (rgn)&
Z
Urcor de cos"or Ln&"rM&
:2
17
'e +o"olul dn spa/oasa ,,lo"ec) a case %ea(er se a+la un
*usa+r& G"a* cne es"e # pen"ru ce se a+la acolo& Era #e+ul
sec/e de o,s"e"rc) al sp"alulu Houn" Sna& Cu "oa"e aces"ea0
a* +os" pre!en"a") doc"orulu Nel S$apro0 care +usese adus de
la Ne5 Wor> pen"ru a o e7a*na pe -a"$leen& Un *edc e(reu0
*.a "recu" prn *n"e& E ,ne0 s) +e aces"a un +el de "es" acd la
adresa %sercD
S$apro a(ea un aspec" o,#nu"0 cu p)rul al, r)r"0 # o
cons""u/e sold) care p)rea s) + +os" !druncna") de c)l)"ora pe
care o +)cuse la Ne5por"& Aor,ea repede despre cu* perduse
leg)"urle de !,or # despre o cuda") sen!a/e de a*e/eal) care.
1 cuprnsese n *o*en"ul n care n"rase n ora#&
H.a* a#e!a" lng) Carol6n %ea(er pe canapeaua acoper")
cu o cre"on de ,u*,ac # a* accep"a" o cea#c) de ca+ea&
Sa(ura* n *n"e c"e(a ron lega"e de (!"a lu S$apro0 dar .
a* acorda" *edculu "oa") a"en/a&
F 9n/eleg c) +a"a a *a +os" e7a*na")0 dar a* +os" "o"u#
ruga" s) o ()d # eu& %nen/eles0 un e7a*en gnecologc e+ec"ua"
ac l*"ea!) se(er ceea ce () (o pu"ea spune0 !se S$apro pe
un "on pro+esonal& 9n pr*ul rnd0 (o +olos un sono*e"ru
*anual& G0 a(nd n (edere c) %serca nu per*"e
a*nocen"e!a&&&
F Coplul +e"e poa"e + un copl s+n"0 a* n"er(en" eu0
+)cnd pe a(oca"ul da(olulu& Ar + un ac" de ncon#"en/) s) ne
asu*)* c$ar # cel *a *c rsc n pr(n/a sguran/e lu0 nu
crede/D
F Nu es"e dec!a *ea0 ,nen/eles0 spuse S$apro # apo
surse& Dec0 cu* se simte pacen"a noas"r)D
F Sun" sgur) c) (a + ,ne0 spuse Carol6n %ea(er cu
+er*"a"e&
'oa"e c) ea # -a"$leen c$ar se u,eau0 dar0 +)r) ndoal)0 nu
erau apropa"e& ')reau s) pe"reac) c" *a pu/n "*p pos,l
*preun)&
F Nu a +os" ncn"a") s) aud) c) (en/0 a* recunoscu" eu n
+a/a doc"orulu& G n.o po" n(no()/& H) duc s) ()d ce +ace&
-a"$leen s")"ea n +und0 pe pa"& 'e cu(er"ura *a"lasa") erau
*pr)#"a"e nu*ere dn =ump! Mo@ie)irl # *een People% La rado
:3
se au!ea "are o *u!c) neo.s5ng& E7presa de pe c$pul +e"e
ar)"a clar c) *a a(ea pu/n # ceda& O n/elegea* pe depln #
era* al)"ur de ea&
F De ce s).1 las s) *) e7a*ne!eD n"re,) ea pe ,un)
drep"a"e& S$apro nc *)car nu es"e *edcul *eu& E doar un al"
s"r)n care.* n(adea!) n"*"a"ea8 H) s*" de parc) a# + n"r.
un epsod dn #osarele @% E o (olare "o"al) a n"*")/&
F Te n/eleg0 c$ar "e n/eleg&
F %ne& A"unc a#a r)*ne& C>est fini% Nici un strin nu-mi face mie
un e.amen pelvian.
# $otu!i am continuat eu &hapiro nu are nici un interes n toat povestea
asta. Nu te cunoa!te. Nu este romano-catolic. Publicul nu-? va contesta. 7i
-ath@ acest aspect v va face viaa mai u!oar !i ie !i prinilor ti ca s nu mai
vorbesc de copil.
-athleen aprob din cap.
# /ine spuse ea de!i buzele i tremurau de e.asperare.
%redeam c va pl"nge dar reu!i s-!i nghit lacrimile. (ra puternic.
Am a>utat-o s se dezbrace de vesta grea mult prea mare !i s-!i dea >os
fusta n genul hainelor la m"na a doua pe care le purtase toat ziua. 2-am g"ndit
c mama ei ar fi trebuit s fie acolo cu ea dar %arol@n m refuzase politicos.
&"nii fetei erau umflai iar burta imens. Arta gata s e.plodeze. 3e-abia
a!teptam s aud ce avea de spus &hapiro despre starea ei.
::
!-
F 'o" n"raD n"re,) S$apro pe un "on glu*e/&
F Da0 a""a "*p c" nu *) a"nge/0 r)spunse -a"$leen dn
pa"ul e& G nu cred c) glu*ea&
S$apro se scu!) pen"ru deran1 # apo se a#e!) n"r.un
,alansoar de lng) +ereas"r)& 'r(rea se pl*,) pe pos"erele de
pe pere/: ?us"n T*,erla>e dn +or*a/a SN S6nc& Da(d %oreana!
dn seralul TA 7uffA! spaima vampirilor! Ha"" Da*on # %en
A++lec>& A++lec> a(ea lp") pe +run"e o s"ea de aur&
'e un "on +oar"e cal*0 c" se poa"e de +resc0 *edcul puse
+e"e c"e(a n"re,)r despre greu"a"e0 so*n0 dges"e0 dac) a(ea
+e,r) # unde era u*+la")&
Scoase c"e(a ns"ru*en"e dn "rusa lu& 9 lu) "e*pera"ura #
"ensunea& Apo *)sur) a,do*enul& Scoase dn gean") un
s"e"oscop cu un aspec" cuda"& Era o cu"e de plas"c de 1C
cen"*e"r cu un d+u!or pe o par"e&
F Aces"a es"e un s"e"oscop Doppler0 spuse el +e"e& Es"e ca
un *c apara" cu ul"rasune"e& 'u"e* ascul"a n*a coplulu&
Ap)s) s"e"oscopul pe a,do*enul +e"e0 uns cu gel0 # *#c)
ns"ru*en"ul n "oa"e p)r/le pn) o,/nu cel *a pu"ernc sune"&
-a"$leen era (r)1")0 # eu la +el& Sune"ul care (enea dn
*cu/a cu"e era cap"(an"0 *s"eros # +oar"e real& Era ,)"aa
rapd) a une n*oare&
F -a"$leen0 (re s)./ da 1os c$lo/eD n"re,) doc"orul0 de#
era clar c) nu a#"ep"a un r)spuns nega"(& G (no la *argnea
pa"ulu& Hers0 acu* rdc)./ # ndoae./ pcoarele&
4a"a se de!,r)c) de len1ere # se l)s) pe spa"e& Apo nc$se
oc$&
F -a"$leen0 n"re,) el0 "u n.a +)cu" ncoda") se7 cu un
,)a"D
F Nu0 !se ea cu oc$ nc$#& Ncoda")& Cel pu/n nu n
aceas") (a/)&
F Dar a e#" cu ,)e/0 nuD
F %nen/eles& Cne n.a +)cu".oD
F G a +os" s)ru"a")0 *nga") # a#a *a depar"eD
F G a#a *a depar"eD repe") -a"$leen&
Doc"orul se opr& L.a* s*/" cu* ncearc) c) re+or*ule!e
n"re,area pe un "on *a delca"&
:C
F G" c)0 pen"ru a r)*ne ns)rcna")0 nu "re,ue neap)ra"
ca * ,)a" s) "e p)"rund) pn) n n"erorD
-a"$leen desc$se oc$&
F Nu *.a a"ns n*en0 ncoda")0 acolo 1os0 spuse -a"$leen
g"u") de e*o/e& Ncun penis nu *.a a"ns acolo 1os&
F %ne0 -a"$leen0 *ul/u*esc&
F 4)r) nc cea *a *c) pl)cere&
S$apro * +)cu se*n s).l ass"& A* a(u" sen!a/a c) era
pu/n ca* arogan"0 dar l.a* a1u"a" orcu*& Trase un "a,ure" de
su, *)su/a de "oale") a +e"e #.l aduse la *argnea pa"ulu&
F Are s.o /0 "e rogD !se el # scoase dn ,u!unar o lan"ern)
su,/re pe care *.o n"nse&
9n *od ns"nc"(0 a* drec/ona" lu*na a#a nc" s) poa")
(edea organele gen"ale ale +e"e& 9# a#e!) *na pe par"ea
e7"eroar) a coapse e0 ,)"nd.o u#or0 ca s) o cal*e!e0 # puse
o perec$e de *)nu# c$rurgcale dn la"e7&
F E(den"0 nu po" +olos un dla"a"or0 spuse el0 dac) $*enul
e es"e n"ac"&
Cu dege"ele acoper"e de *)nu#0 des+)cu la,a *are a +e"e0
apo la,a *c)&
F U"e0 * ar)") el0 aces"a es"e $*enul& He*,rana
dn)un"ru era ro!.pal0 cu o *c) desc$!)"ur) (er"cal) n cen"ru&
Or+cul era prea *c0 prea ngus"0 ca s) per*") "recerea a ce(a
*a *are dec" un ,)/ de c$,r"& S$apro a(ea o e7prese ulu")&
F N.a* *a ()!u" ncoda") a#a ce(a0 ng)*) el& Tre,u s)
se cal*e!e nan"e s) (or,easc) dn nou&
F 3a"a0 -a"$60 a* "er*na"& Te po/ *,r)ca&
9# scoase *)nu#le de caucuc #. l)s) +e"e +us"a pes"e
pcoare&
F Nu es"e nco ndoal) c) es"e ns)rcna")0 declar) e7per"ul
dn Ne5 Wor>& Iar $*enul aces"e "nere es"e cu sguran/) n"ac"&
:E
!.
Colleen Derdre 3ala$er0 sngur) n ca*era e *c)0 era
n(el") n p)"ur de ln)0 pro"e1a") de +rgul nop/& 9n a+ara
or)#elulu Haa* Cross0 *a pu/n de dospre!ece oa*en #"au
de s"area e # doar c/(a dn"re e d)deau *por"an/)&
4ecoara Colleen +usese de1a consdera") o n#el)"ore sau
produsul une "ul,ur)r *en"ale de c)"re conser(a"oarea %serc)
a Irlande& Aa"canul #.ar + dor" acela# anon*a" pen"ru
-a"$leen %ea(er0 dar0 n A*erca0 n Aes"ul S)l,a"c0 era *ul"
*a greu de ascuns ce(a&
Colleen era "rea!) #0 a#a cu* +)cea n +ecare sear)0 se ruga
Do*nulu # 4ecoare %necu(n"a"e pen"ru ca pruncul e s) se
nasc) s)n)"os&
F [ne.* coplul s)n)"os0 #op" ea& E "o" ce / cer& Te rog0 +)
ca puul *eu s) a,) o (a/) s)n)"oas)0 ,un)& As"a e "o" ce./ cer0
Doa*ne8
Colleen con"nu) s) repe"e rug)cunea0 n "*p ce a+ar)
(n"ul ,)"ea n)prasnc pes"e c*pur0 prn copac # pes"e casa
e&
F Doa*ne Du*ne!eule0 nu #"u de ce a (en" acel preo" dn
Ro*a& Nc nu.* pas)& H) rog doar ca puul *eu s) se nasc) #
s) "r)asc) n ,necu(n"area "a d(n)&
Era o rug)cune a"" de s*pl)0 ar +a"a rlande!) o spunea
*nuna"0 +ndc) (enea dn su+le"&
O repe") ar # ar0 pn) cnd0 n"r.un "r!u0 ador*&
9n"re "*p0 a+ar)0 cne(a ur*)rea casa0 +a"a # coplul care
cre#"ea n ea&
:J
"/
Cardnalul ?o$n Roone6 #"a c) a1unsese la o conclu!e cel
pu/n neo,#nu") # perculoas)& Dar nu se *a pu"ea a,/ne&
'ur"ase dscu/ seroase cu *edcul S$apro # Anne 4"!gerald& G
ul"eror (or,se cu C$arles # Carol6n %ea(er&
9n cele dn ur*)0 plecase la sp"alul S+& Eca"erna # se
pl*,ase ore n"reg prn saloanele plne pn) la re+u! cu cop
,olna( # *ur,un!& T*pul pe"recu" prn"re cop ,olna( s)rac
l a1u"ase s) a o dec!e& A)!u # s*/ o leg)"ur) n"re epde*a
de polo*el") #B -a"$leen %ea(er&
9# +rec) *nle ngr1ora"& S"cla de 3lenl(e" nu.l a1u"a cu
n*c& 'oa"e +ndc) era e7"raordnar de +rg n %os"on n acea !&
Copii muribun'i! o fecioar nsrcinat! *ed"a el& #oamne
#umne'eule! oare este posibil.
9n n"reg ora#ul por"uar0 dre groase de +u* al,as"ru.cenu#u
se rdcau cu +or/)0 a*es"ecndu.se cu nor u#or a*enn/)"or
dn nal"ul cerulu& Toa") !ua0 po(es"ea une pos,le ;concep/
*acula"e= +usese n a"en/a "u"uror& Se n"re,a cu* anu*e
ap)ruse !(onul& Cne (or,seD
9n"r.un +nal0 du*nc) seara "r!u0 dn ,roul s)u a+la"
unde(a pe Co**on5eal"$ A(enue0 a#"ernu concs pe $r"e:
CA R\S'UNS LA INTERESUL ACORDAT SARCINII TINEREI
-ATILEEN %EAAIER0 LUNI SE AA [INE O CON4ERIN[\ DE 'RES\
LA COLI%A SOARELUI0 RETIDEN[A %EAAIER DIN NE@'ORT&
-ATILEEN %EAAIER AA 4I 'RETENT\ CA S\ R\S'UND\ LA
9NTRE%\RI&
INTRAREA SE AA 4ACE NUHAI 'E %AT\ DE INAITA[IE&
']N\ LUNI0 DUHNETEU S\ A\ %INECUA]NTETE 'E TO[I8
R\H]NE[I 9N RU3\CIUNILE HELE8
Se l)s) pe spa"e0 rec" anun/ul # re+lec") dac) ar "re,u sau
nu s) pre!n"e ca!ul pu,lculu& O (oce dn n"erorul s)u spunea:
#a! ar trebui% Nu #"a dac) (ocea era a sa sau a Du*ne!eulu
s)u& Sau a al"cu(a&
:K
"!
La N:3N seara0 Les 'or"er0 repor"erul n (rs") de "re!ec de
an al !arulu ne56or>e! #ailA +e9s! era acas) n apar"a*en"ul
s)u de la e"a1ul pa"ru al une cl)dr +)r) l+" dn @es" Sde& D)du
dru*ul calcula"orulu #0 n "*p ce u,"a sa0 cu care locua0
n+gea o /epu#) lung) n"r.un co"le" de *el0 # (er+c) po#"a
elec"ronc)& S*/ea c) po(es"ea (a + +)cu") cunoscu") n seara
aceas"a& Ins"nc"ul .o spunea&
9n *o*en"ul n care ()!u *esa1ul ;4 pe +a!)8= de la sursa sa
dn Ro*a0 'or"er u") de "oa"e: *rosul +rp"ur0 po(es"oara
a*u!an") a Rena"e despre !ua pe"recu") la ser(cu n galera
de ar")0 psca lor0 Anne""e 4uncello0 care.# arcu spa"ele # "recu
c$ar pe su, nasul lu cu coada e s"u+oas)&
F Aalea0 spuse el0 *pngnd psca dncolo de "as"a"ur)&
Eu lucre! ac&
Ad)ug) o no") # "r*se e.*alul *a depar"e la To*
Hegoe60 un ed"or de #"r n"erna/onale dn Ne5 Wor>& Lu) apo
"ele+onul +)r) +r # desc$se nc)rca"a sa agend) 4lo+a7 pe
*)su/a de "ele+on l)cu")& Ap)s) "as"ele #0 n"r.un +nal0 reu# s)
+ac) leg)"ura cu %os"onul& A(ea o con+r*are dn Ro*a0 acu*
a(ea ne(oe de una de la ,roul cardnalulu Roone6& O*ul s)u
de leg)"ur) de acolo era p)rn"ele ?us"n OSCarroll& OSCarroll era
n"elgen" # +oar"e desc$s pen"ru un preo"&
F ')rn"e OSCarroll0 * pu"e/ con+r*a #"reaD 9* pu"e/
spune ce(aD OrceD 9* pu"e/ da (reun nu*e0 (reo persoan) pe
care s) o po" con"ac"aD A* dou) con+r*)r # a# (rea s) o o,/n
# pe a "rea& E n n"eresul "u"uror s) o,/n n+or*a/le corec"e&
'or"er # +)cu pal*a c)u# n 1urul recep"orulu& S*/ea c)
aces"a era *o*en"ul&
F Rena"a0 d).l *a nce"0 "e rog8 O pr( ncrun"a" pn) cnd
coloana sonor) a +l*ulu ?es Mis de(en un *ur*ur a,a
ses!a,l&
F %ne0 p)rn"e& Da0 da& A) n/eleg per+ec" s"ua/a& Dar ()
rog0 ascul"a/ ce a* de spus& Ao (or, c$ar acu* cu redac"orul
nos"ru de #"r n"erna/onale& El (a "re,u s) clar+ce s"ua/a n
+a/a redac"orulu.#e+& Ae/ r)*ne n aproperea "ele+onuluD Da0
sncer () n/eleg& 9* dau sea*a c) es"e o #"re +oar"e delca")&
Dar0 () rog0 r)*ne/ n aproperea "ele+onulu& +e9s (a "ra"a"a
#"rea cu sncer"a"e # corec""udne&
:N
Co,ora de1a "rep"ele cl)dr0 ndrep"ndu.se spre ,rourle
!arulu #ailA +e9s de pe s"rada @es" T$r"6."$rd&
La nu*a cncspre!ece *nu"e dup) ce p)r)s apar"a*en"ul0
e#nd n s"rad)0 'or"er se a+la la ,roul lu dn redac/a de #"r 2
cen"rul s)u de co*and)& Desc$se agenda cu adrese dn
calcula"or& 9# "recu pr(rea pes"e nu*ele # nu*erele de "ele+on
a+#a"e pe *on"or& Ap)s) o "as") care +)cea leg)"ura "ele+onc)
n"re el # ?a*es Lapns>60 un cola,ora"or dn %os"on& Lapns>6
era n pa" #0 dup) (ocea r)gu#")0 dor*ea0 cnd 'or"er spuse
c) "re,ue s) *earg) la sedul Ar$epscope de pe
Co**on5eal"$ A(enue&
F %nen/eles c) acu*0 ?*& 9* pare r)u s) aud c) a o
*gren)& 9* pare r)u c) e du*nc) seara& A* ne(oe s)./
con+r*e personal& E urgen"8 ')rn"ele ?us"n OSCarroll / (a rela"a
"o"ul dn punc"ul lor de (edere& E rlande! ge".,ege" # e u"e la
(or,)& Go()e s) a o po!/e clar)0 dar #"e c)0 orcu*0 po(es"ea
(a e# la (eal)& Es"e pur")"orul de cu(n" al lu Roone60 a#a c)
es"e o+cal& 9* pare r)u c)./ s"rc seara0 dragule0 *ur*ur) el0
nc$!nd "ele+onul&
9n "*p ce a#"ep"a ca Lapns>6 s).# +ac) "rea,a0 o lu) spre
cap)"ul cordorulu c)"re ,roul cu pere/ de s"cl) al lu Hegoe6&
Coc)n u#or0 n"r) # nc$se u#a n spa"ele lu&
Apo spuse lu T$o*as Hegoe6 2 ;Colonelul=0 per*anen"
col/os0 c) #"rea "oc*a +usese con+r*a") de p)rn"ele ?us"n
OSCarroll0 de la sedul Ar$epscope dn %os"on&
Dup) ce ascul") "o" ce a(u s). spun) 'or"er0 Hegoe6 rdc)
recep"orul ;lne +er,n/= cu redac"orul.#e+0 ?osep$ Den6eau& 9n
+elul s)u personal0 Hegoe6 era +oar"e persuas(0 dar nu spunea
,al(erne&
Un *nu" *a "r!u0 cnd nc$se "ele+onul0 redac"orul se
n"oarse spre "n)rul # e7"re* de a*,/osul 'or"er&
F Sncer s) +u0 Den6eau nu #"e ce dracuS s) scoa") dn "oa")
po(es"ea as"a& 4ndc) (ne dn ,roul cardnalulu0 e o #"re& La
+el0 ne a1u") +ap"ul c) nu neag) !(onul& Dar (rea s) a,) ce(a la
*n)0 Les&
La 11::C0 ed/a !le0 real!a") pe calcula"or0 ar)"a c) ur*au
s) +e pu,lca"e al"e #"r n pagnle 101N # 32&
La 11:CN0 "pogra+ul.#e+ de la *pr*era dn ora#ul ?erse6
ap)s) pe ,u"on& 9ncepea "p)rrea ed/e de noap"e&
La 12:1E0 *a#nle de "p)r" *ense $uruau& C"e(a su"e de
* de e7e*plare a(eau s) a1ung) n casele !one *e"ropol"ane
CP
pn) la *cul de1un&
Les 'or"er p)r)s cl)drea redac/e cu pu/n nan"e de ora
unu d*nea/a0 cu un !ar proasp)" ap)ru" su, ,ra/& Tarul nc)
era c)ldu/ ca o +ele de pne proasp)" pr)1")& La dracuS0 nu0
!arul aces"a era fierbinte%
Rena"a l a#"ep"a n !ona +a*lar) a ,arulu Ca+e des Ar"s"es0
dou) nu*ere *a sus pe s"rada unde se a+la apar"a*en"ul lor&
Les desp)"ur !arul # l cerce") n lu*na sla,)0 g)l,ue&
9l s"recur) n"re Rena"a # pa$arul e cu S*rno++ dn"r.o
*#care& Rena"a l)s) s). scape un u#or ;uau= cnd c" ""lul
prncpal a#e!a" deasupra nu*elu u,"ulu e&
%ISERICA CATOLIC\ SU'RAAE3IEAT\ 9NDEA'ROA'E O
AIR3IN\ 9NS\RCINAT\ DIN NE@'ORT
F Un copl d(n& Un a+urs" de copl a*ercan d(n8
*ur*ur) Les 'or"er n !go*o"osul Ca+e des Ar"s"es& De la no o
au!/ pen"ru pr*a oar)&
C1
""
Roma, Vatican
S+n/a Sa 'apa 'us al UIII.lea s")"ea n"ns n pa" cu un pcor
r)suc" su, el& 'elea era ca o pn!) acoper") cu r)n desc$se&
Su+erea # era "er,l de nsp)*n"a"&
Dn cau!a epde*e de polo*el") dn A*erca&
Dn cau!a +oa*e"e # cu*e dn Asa # He7c&
Dn cau!a +e"elor (rgne&
Dn cau!a proprulu "rup *ur"or # a ceea ce se pe"recea cu
el&
9nc) pu"ea s) respre& 9nc) pu"ea s) ng$")& 9ns) nu se pu"ea
*#ca0 nc nu pu"ea (or,&
Era prac"c nea1u"ora" n proprul pa"& Nc *)car nu pu"ea s)
apese pe unul dn"re ,u"oanele ss"e*ulu concepu" pen"ru ca!ul
n care ar + a(u" ne(oe de a1u"or&
G 'apa # d)du sea*a c)0 pen"ru pr*a da") n (a/)0 nu se
pu"ea ruga&
G"a c) a(ea s) +e g)s" n dor*"orul lu spar"an n d*nea/a
ur*)"oare& Cardnalul a(ea s) con+r*e *oar"ea sa n pre!en/a
Haes"rulu de Cere*on L"urgce 'apale # a al"or o+cal
*por"an/ de la Aa"can0 "o/ ngr1ora/& Se n"re,a: 3oi sta atunci
n lumina sfnt a #omnului. /au voi fi inut aici! pri'onier al
propriei mini i al propriului meu trup.
S*/ c) nu era sngur& Credea c) da(olul era cu el c$ar n
acel *o*en" # c) +usese cu el pen"ru ceea ce se p)ru o
e"ern"a"e0 ,a"1ocorndu. +ragl"a"ea # a!(rlnd asupra
/esu"urlor *o ale creerulu s)u o +ur"un) de *agn gro"e#"&
Nu pen"ru sne era "ea*)0 se "e*ea doar de (dul pe care l.
ar crea "recerea sa n ne+n/)& Se "e*ea pen"ru oa*en&
G pen"ru +ecoare0 cele dou +e"e care nu a(eau nc cea *a
*c) dee c) des"nele lor se n"re")au&
'r( +7 la cruc+7ul dn le*n a+la" pe pere"ele dn +a/a pa"ulu
# se n"re,) pln de u*ln/) dac) nu cu*(a l de!a*)gse pe
Du*ne!eu& Cu* de +usese n(ns a"" de u#orD Aa + er"a"D Sau
poa"e a(ea s) a1ung) n Iad&
9# ndrep") gndurle spre "n)rul anc$e"a"or0 p)rn"ele
Nc$olas Rose""& 9 spusese despre *racolul de la 4a"*aD Nu
*a era sgur& 3)s ns) a*n"rea acele !le ndep)r"a"e n"r.o
C2
n#) nea"ns) a *n/ sale "ul,ura"e&
De"alle erau nc) la +el de n"ac"e0 a#a cu* +useser) pen"ru
*a ,ne de op"!ec de an&
'apa # a*n" !ua de 13 oc"o*,re 1N1J& 4ap"ul se
n"*plase # +usese rela"a" n !arul londone! *he *imes # n
+e9 BorC *imes%
Se adunaser) pe colnele 'or"ugale 11P PPP de *ar"or dn
"oa") Europa # c$ar de depar"e0 dn SUA& S")"user) n ploaa
"oren/al)0 a#"ep"ndu. pe ce "re *cu/& El nsu# +usese acolo&
9nc) dnan"ea !orlor "oren"ul de ploae nunda +)r) *l)
c*pa p)r)s")& H de u*,rele de culoare nc$s) pro"e1au
*ul/*ea de ploaa rece0 ce le sl),ea "u"uror pu"erea& Hrosul de
*el0 pu # ceap) par/al g)""e0 s"rca"e0 rare+a aerul&
Era a#"ep"a" un *racol c)c0 la acea (re*e0 oa*en *a
credeau n *racole&
9n cele dn ur*)0 la unu # cnc dup).a*a!a0 ce "re cop
ap)rur)& A(eau oc$ larg desc$# # "re*urau0 n *1locul une
procesun co*pac"e de preo/ # c)lug)r/e cu aer se(er& 9n
spa"ele lor (eneau al/ preo/ n su"ane0 u! leoarc)0 /nnd n
*n "or/e ro# care a,a plpau # cruc de aur&
Cop 2 4rancsco0 ?acn"a # (er#oara lor0 Luca 2 ncepur)
deoda") s) ara"e spre nor negr0 a*enn/)"or& Aceea a +os" cea
de.a #asea # ul"*a lor apar/e&
F L)sa/ deopar"e u*,relele # ea (a opr ploaa8 s"rgase
Luca n (rs") de !ece an&
Ordnul *peros al *cu/e /)r)ncu/e # +)cu loc prn
*ul/*e&
F A) rog0 doa*n)0 u*,rela du*nea(oas"r) de soare&
F Do*nule0 u*,rela du*nea(oas"r)0 () rog8
'e 13 oc"o*,re 1N1J0 la 1:1K dup).a*a!a0 nor negr de
+ur"un) care acoperser) cerul nc) dn !or se d)dur) la o par"e&
Hul/*ea de oa*en pr(ea n sus cu oc$ $ol,a/ # gura
desc$s)&
Un lc)r de aur se ( la *argnea norlor0 apo soarele ap)ru
cu o s"r)lucre or,"oare&
F 'r(/8 A e#" soarele8
F 4ecoara es"e ac8
H de oa*en ngenunc$ear) n noroul gros& G0 a#a cu*
*eda" a(ea s) +e rela"a" n +e9 BorC *imes # pre"u"nden0
soarele a*e! ncepu s) "re*ure # s) se ro"easc) ndrep"ndu.
se spre p)*n" cu o ("e!) "er+an")&
C3
O lu*n) s"r)luc"oare co,or pes"e *ul/*ea ncre*en")0 pe
*)sur) ce cu "o/ ur*)reau soarele ce se ros"ogolea napo spre
cer&
F A) rog0 aduce/ rug)cun Hac Noas"re0 *plor) *cu/a
Luca& Ea spune c) r)!,oul *ondal se (a s+r# curnd8 Spune
c)0 de da"a aceas"a0 Da(olul (a + opr" drept semn$
Hul/*ea de +e*e # ,)r,a/ care. ncon1urau pe ce "re
*cu/ se ,)"ea n pep"0 s"rgnd: ;O ()d8 E a"" de +ru*oas)8
Haca Do*nulu s.a n"ors pe p)*n"0 ac0 la 4a"*a8=
S+n/a Sa 'apa 'us al UIII.lea pre/ua aceas") a*n"re& Copl
pe (re*ea aceea0 +usese # el acolo& S")"use pe u*er "a")lu
s)u& 4usese prea *c pen"ru a n/elege cu ade()ra"&
Dar se n"*plase&
Doa*na %necu(n"a") (or,se& Doa*na %necu(n"a")
ap)ruse& 1i ea a prev'ut tot ceea ce se ntmpl acum D absolut
totul$
Cr!a care ur*) spn"ec) deoda") creerul celu *a adora"
o* al cre#"n)")/0 #"ergnd "o"ul0 n a+ar) de un sngur regre"&
Nu (a #" ncoda") care dn"re +ecoare (a da na#"ere
coplulu d(n&
C:
"(
Newport, Rhode Island
/unt preot% /unt aici cu o nsrcinare important din partea
7isericii%
')rn"ele ?us"n OSCarroll s")"ea n"r.un pe"c de lu*n) pe
aleea ce ducea spre casa %ea(er # ncerca s).# "rag) su+le"ul #
s) se ln#"easc) pu/n& A(ea s) +e o ade()ra") pro(ocare&
/unt preot%
'e c$pul lu se sc$/) un surs *a degra,) pro(oca" de
lu*na or,"oare dec" de o an"cpare +erc")& 9n casa aceas"a
a(ea s) o (ad) pe Anne 4"!gerald # nu era sgur c).# dorea
as"a& 9 luase *ul" "*p s) u"e "o"ul& Nu (oa s) re"r)asc)
e7peren/a care. +rnsese n*a&
To"u#0 credea n des"n # a").l acu*0 dn nou0 n aproprerea
lu Anne& G"a c) ea (a + n casa %ea(er dn *o*en" ce el era0
cel pu/n par/al0 r)spun!)"or pen"ru as"a& El o reco*andase
cardnalulu0 care # d)duse acordul *eda"& ?o$n Roone6
a+r*ase c) Anne era re!s"en")0 poa"e c$ar cnc) n aces"
s"adu al (e/ e # "oc*a de as"a era ne(oe n Ne5por"&
Ul"*a oar) cnd o ()!use0 ?us"n cre!use cu ")re c) nu a(ea
s) o *a n"lneasc) ncoda")& 9nc) # a*n"ea +ura e cnd
ap)ruse la #coala de +e"e unde lucra& A(ea drep"a"e s) +e
+uroas)0 dar0 Doa*ne0 Anne d)duse cu (r+ #.ndesa" ceea ce
*er"a&
&nne este o ncercare! gnd n snea lu& O ncercare pe care
o *er"a& 'oa"e c) nan"e a +os" egos"& De da"a aceas"a ns)0 nu
a(ea s) o ,a") la cap cu sen"*en"ele lu&
F Isuse Irs"oase0 *ur*ur) el deoda")0 a".o& Ur*)r cu
pr(rea o "n)r) !,"or de +ru*oas) # de supl) care urca dunele
de nsp ce d)deau spre corpul prncpal al case& Nu era c$ar
preg)"" pen"ru a#a ce(a0 dar ea se a+la n +a/a lu& 'rn *n"e
"recu acela# gnd ca n"o"deauna& Nu se sc$*,ase n*c cu
ade()ra": nc) o u,ea pe +e*ea aceas"a& Doar c) acu* era
ndea1uns de cu*p)"a" ca s) n.o ara"e&
Hersul e sgur era dureros de +a*lar0 la +el # *odul n
care p)rul e negru # des se undua n aderea (n"ulu& ')rea c)
se pl*,) nce" 2 nu e7s"a (reun al" *o"( logc pen"ru care lu)
o e"ern"a"e ca s) a1ung) pn) la el&
CC
Se s*/ea r)scol"& Orc" ar + e7ersa" # s.ar + preg)""0 nu
a(ea cu* s) n"uasc) aceas") clp)&
9n cele dn ur*)0 se a+lar) +a/) n +a/) la n"rarea case
%ea(er& 9n *od cuda"0 spa/ul n care se pe"recea o dra*) p)rea
adec(a" n"lnr lor&
Anne l pr( +70 *u")0 poa"e +uroas) pe el0 +ndc) o luase
ar)# prn surprndere& Ar + pu"u" suna0 #"a ,ne& Ar + pu"u" s) o
a(er"!e!e&
F %un)0 Anne0 spuse el& Era neo,#nu" de ")cu"& G eu +ac
par"e dn personalul Ar$epscope0 dn "oa") aceas") n"rg)&
9n cele dn ur*)0 Anne ng)*) un: ;%un)0 ?us"n=& A""&
Aparen"0 nu a(ea al"ce(a de spus&
?us"n o pr( +7 n oc$ e c)pru *a *ul" dec" ar + "re,u"&
Ar)"a *a ,ne0 *a n/eleap")0 *a +ru*oas) ca orcnd&
Re(ederea e r)()#ea su+le"ul&
F 9* pare r)u c) a* (en" a#a0 se gr), el s) se scu!e0 dar
nu a cu* s) re+u! un cardnal&
F G"u0 ?us"n& Sun" ac dn acela# *o"(&
?us"n r)*ase *pe"r" pe alee0 s*/nd cu* sngele
/#ne#"e cu pu"ere n "*ple0 ur*)rndu. e7presa c$pulu0
doar.doar o (edea un se*n al sen"*en"elor e& Oare (a spune
c) se ,ucur) s).l (ad)D Sau se (a n"oarce0 ndep)r"ndu.seD
Sau (a ncepe s) /peD
Cnd0 n"r.un s+r#"0 un !*,e" # +)cu loc pe c$pul e0 ?us"n
se s*/ ,necu(n"a"&
Anne n"nse *na su,/re& 9n *od +or*al0 dar cu c)ldur)
"o"u#&
F H) ,ucur s) "e ()d0 ?us"n& A(e* *ul") "rea,) ac&
-a"$leen %ea(er es"e o "n)r) ulu"oare& Dar eu nu cred c) (a +
Haca Do*nulu&
CE
")
Dup) cnc ore0 Les 'or"er era pln de adrenaln)& Repor"erul
!arulu #ailA +e9s s"nse a doua /gar) dn acea d*nea/) #
puse scru*era napo pe nop"er)& Dn spa/osul s)u pa" du,lu
dn $o"elul 3oa" Island S$era"on dn Ne5por"0 Les a(ea o
pr(el#"e des"ul de +ru*oas) a podulu ?a*es"o5n0 u#or arcu"&
F Ce au pus n *#care Du*ne!eu # !arul +e9s. *ur*ur)
el pen"ru sne& 'e pod se +or*ase un a*,u"ea1 da,olc 2 de#
poa"e ar + "re,u" s) +oloseasc) aces" "er*en cu c$,!un/)&
Cne erau ace#" oa*en care se gr),eau spre Ne5por"D Erau
crednco#D Erau *na/ de curo!"a"eD A(oca/ care (nea!)
co*pan a+la"e n cr!) +nancar)D Toa"e la un locD
Cu sguran/)0 #"rea despre +ecoara ns)rcna") se r)spndse
rapd& 4o70 Iears" En"er"an*en"0 @arner %ro"$ers ncercaser)
s).l con"ac"e!e pen"ru drep"ul de au"or n cne*a"ogra+e la
nu*a la o +rac/une de secund) dup) ce se*nase un con"rac" cu
UTA& No s) agen/0 Rc$ard # Io5e0 # lnseser) ,u!ele0
asgurndu.l c) po(es"ea cu -a"$leen %ea(er a(ea s). aduc)
,ene+c *por"an"e& G"a de1a& Era un *a"eral de pr*) pagn)
c$ar # pen"ru ("orul ndep)r"a"&
Ha n"0 specula/le dnan"ea na#"er0 cu "oa"e
ngreden"ele *s"erulu0 con"ro(erse0 relge # se7ulu& Iar apo
spec"acolul na#"er ns)#& Era o +ars)D Sau era realD G apo ce
(a ur*aD
'ersonal0 consdera c) +a"a repre!en"a cealal") +a/) a
Ta5ane %ra5le60 dar0 dn punc"ul lu de (edere0 nu con"a dac)
ea era (rgn) sau doar o n#el)"ore ,ne pus) la cale&
A+lase po(es"ea0 dar nu o pu"ea con"rola& 'u"ea ns) s).#
lase a*pren"a personal)& G e7ac" aces" lucru n"en/ona s) +ac)&
Les 'or"er # "rase repede pan"alon de ca"+ea0 un pulo(er
dn ln) */oas) # o $an) de ploae& Ianele cos"au *a *ul"
dec" n"re/nerea apar"a*en"ulu s)u& 9n"o"deauna a(usese o
pasune pen"ru *,r)c)*n"ea de cal"a"e& Doar c) acu*0 pen"ru
pr*a da")0 c$el"uala a(ea s) +e 1us"+ca")& As")!0 ca*erele de
lua" (eder (or + ndrep"a"e spre el%
Ha#na nc$ra") a#"ep"a n +a/a $o"elulu S$era"on #0 n "*p
ce e#ea dn parcare0 real!) c) +)cea ce(a ce nu.# a*n"ea s)
*a + +)cu" de cncspre!ece sau dou)!ec de an&
Les 'or"er0 a,sol(en" al Lceulu Regs # al Colegulu
CJ
Han$a""an0 spuse cal* *atl +ostru% Nu +ndc) ar + cre!u" dn
adncul su+le"ulu n +ecoar)& DarB cu "oa") ,ra(ura sa0 nu prea
pu"ea s) nu cread%
CK
"*
Hul/*ea a ncepu" de "*puru s) se adune n 1urul ;col,e=
%ea(er& 'ol/a dn Ne5por" era pre!en") ;n nu*)r *are= # a*
pe"recu" o 1u*)"a"e de or) pe ,arcade0 (or,nd cu e&
Ha1or"a"ea pol/#"lor erau +oar"e cnc # scep"c n pr(n/a a#a.
!se +ecoare ns)rcna"e& E7ac" ca *ne&
Unul dn"re ce *a (or,)re/ oa*en care asgurau pa!a *.a
spus: ;Nu sun" dec" n#"e ,og)"a# care pro+") de pe ur*a
nenorocrlor=& O +ra!) ,!ar)0 dar cred c) pol/s"ul era c" se
poa"e de seros # poa"e c$ar a(ea drep"a"e&
'e *)sur) ce se apropa ora con+ern/e de pres)0 repor"er #
c/(a pre"en de +a*le au pr*" per*sunea de a n"ra pe
propre"a"e& A* (or," cu c/(a dn"re pre"en # rudele +a*le
%ea(er0 dar n*en n.a +os" n s"are s) arunce *a *ul") lu*n)
asupra *s"erulu&
Huncea* dn greu0 dar nu +)cea* *ar progrese& Oa*en cu
care a* (or," erau s"rc" *p)r// n"re crednco# # scep"c
agres(&
A* ()!u" "re adolescen"e c)rora l s.a re+u!a" n"rarea pe
propre"a"ea %ea(er # care au +)cu" un scandal des"ul de *are&
Erau *,r)ca"e n o,#nu"ul s"l ur,an # p)reau s) +e pre"ene
cu -a"$leen& H.a* ndrep"a" n gra,) spre ele&
F 'o" s) () a1u"0 +e"elorD le.a* n"re,a" pes"e ,arcadele de
le*n rdca"e de pol/a dn Ne5por"&
F Dar tu cne e#"D *) n"re,) s+d)"or una dn"re +e"e& 'ur"a
,lug0 g$e"e de "eren # un $anorac de culoare >a>& Toa"e "re
a(eau ,r)/)r /esu"e @@?D pe *n)& G"a* c) @@?D pu"ea s)
nse*ne or 6hat 6ould =esus #o
E
or 6e 6ant =acC #aniels
:
%
Sau a*,ele&
F Cne sun" euD ')0 acu*0 sun" cea a+la") pe par"ea dn
n"erorul ,arcade& Sun"e/ pre"ene cu -a"$leenD
F A* +os"& 9nan"e de asta! spuse cea dese*na") pur")"orul
de cu(n" al grupulu&
F 9nan"e ca p)rn/ e s). n"er!c) s) *a (ad) pe cne(a0
spuse o ,lond) nal")& ')rn/ e # (r)1"oarea aa rea0 doa*na
@als$&
2
Ce ar +ace IsusD Ln&"rM&
3
No (re* ?ac> DanelSs Ln&"rM&
CN
F No sun"e* pre"enele e 6a.6a0 spuse a "rea +a")&
A* presupus c) as"a a(ea de.a +ace cu car"ea /ecretele
divine ale friei Aa-Aa! pe care0 n"*pl)"or0 o adora*&
F %ne& A"unc n"ra/ # ,ucura/.() de pe"recerea anulu8 Le.
a* +)cu" loc s) n"re # no *e pre"en pol/#" # *agnar) c)
+a*la %ea(er nu a(ea n*c de o,ec"a"&
F Unde e inut. n"re,) lderul +e"elor&
F ?os n p(n/)& De +ap"0 e7s") o p(n/) aflat mai jos care
es"e deose," de +rguroas) # *urdar)0 a* !s eu& Eu sun" Anne&
A* lua" par"e la organ!area de ac0 dar cel pu/n eu a* s*/ul
u*orulu& G0 do*n/elor0 eu (.a* a1u"a" s) n"ra/&
F Sara0 spuse ,londa nal")&
F 4rancesca0 spuse cea plnu/) care p)rea s) +e "alanc)&
F C$uc>0 se pre!en") lderul&
F %ne0 le.a* !s0 $ade/ s) () (ede* pre"ena&
EP
"+
-a"$leen r)*ase n*)r*ur") cnd ()!u c) a* nc)lca"
regulle # .a* adus n cas) pre"enele0 dar un !*,e" super,
ap)ru pe +a/) cnd le ()!u s"rnse n u#a dor*"orulu&
F Sun" doar pre"enele "ale 6a.6a0 u,"o0 spuse C$uc>
")r)g)na" # apo n"rar) n nc)pere # se *,r)/#ar) "oa"e&
Le.a* l)sa" sngure c"e(a *nu"e0 dar *a apo *.a* gnd"
c) de1a nc)lcase* des"ule regul # era (re*ea s) le sco" dn
cas)&
F Hul/u*esc0 *ul/u*esc0 *ul/u*esc0 Anne0 spuse -a"$leen
la u#) # *) s"rnse n ,ra/e cu pu"ere& [.a* *ul/u*"D E ,ne0
*ul/u*esc +oar"e *ul"& 9/ r)*n da"oare&
Trecur)* pe lng) doa*na @als$ care ne arunc) o privire%
Le.a* condus pe Sara0 pe 4rancesca # pe C$uc> napo pe
sc)rle dn spa"e spre c)*ar) #0 pe dru*0 le.a* "ras pu/n de
l*,)&
F De ce nu a(e/ (oe n cas) (o "reD le.a* n"re,a"&
F ')rn/ e sun" n#"e "c)lo# ncred,l de rg!0 ros"
4rancesca& Sun" groa!nc& Carol6n o "ra"ea!) pe -a"$6 de parc)
ar + una dn"re p)pu#le de por/elan dn su+ragera lor rece # +)r)
(a/)&
F Ca*er) de !0 o corec") C$uc>& Ca*er) de !0 nu
su+ragere&
F GD a* n"re,a" eu&
F No0 ))0 no a* a1u"a".o pe -a"$6 cu "en"a"(a e de a(or"&
No a* g)s" clnca& No a* aran1a" "o"ul&
F Dar s.a dus acolo sngur)& De ce a/ l)sa".o s) *earg)
sngur)D
C$uc> se n+ure& Oc$ e erau ca n#"e *)rgelu#e negre&
F Ne.a spus c) progra*area era pen"ru !ua urmtoare%
Nor*al c) ne.a* + dus cu ea8 Ce cre!D
Cnd a* a1uns lng) c)*ar)0 *.a* opr" dn *ers # le.a*
pr("& 9* d)dea* sea*a c) se s*/eau n largul lor n pre!en/a
*ea 2 cel pu/n pn) la un anu*" punc"&
F Dec cne eti "uD n"re,) Sara&
A* e!"a" # apo a* spus:
F Sun" o persoan) care ncearc) s) n/eleag) ce(a dn "oa")
po(es"ea as"a8
F Da0 a"unc ,ne a (en" n clu,& As"a dep)#e#"e orce
E1
logc)& +u se poate s) se n"*ple a#a ce(a0 spuse Sara& Er)o!
nu se n"*pl)&
A* ncu(n/a" dn cap&
F Dec nu crede/ c) -a"$leen e (rgn)D
T)cur) "oa"e # apo ncepur) s) #u#o"easc) n"re ele&
F ')0 de +ap"0 crede*& -a"$leen nu *n"e ncoda")&
Ncoda")0 ncoda")& Are o c$es"e0 ;un cod de onoare= al e& 4)r)
*ncun&
F Dar despre ,)r,a"ul *s"eros dn "oa") po(es"ea as"a #"/
ce(aD a* n"re,a"& G"/ cne es"eD A(ea* r)su+larea n"re")a")0
a,a *a pu"ea* respra&
4rancesca nu se pu"u a,/ne:
F 9l c$ea*) ?a*e ?ordan al Trelea # nu es"e n&"& As"a
nsea*n) nenoroc"ul de "a")0 apropo& De# el 'ice c) e& E un
cre"n #0 +)r) ndoal)0 nu es"e el "a")l noulu Isus&
Toa"e "re +ur) de acord&
A#adar acum a(ea* un nu*e: ?a*e ?ordan III&
E2
",
4e"ele +useser) n cas) 2 acele fete vul)are! stricate! hidoase$
*oate hulitoare$ Hena1era0 doa*na @als$0 cre!u c) o aude pe
-a"$leen (or,nd cu (oce "are n ca*era e0 *eda" dup) ce
plecar) ele& Cu (or,eaD se n"re,) ea&
Curoas)0 arunc) pn!a al,) cura") pe pa"ul dn ca*era de
oaspe/& Apo se s"recur) n $olul sla, lu*na" # se ndrep") n
(r+ul pcoarelor spre ca*era +e"e& Cul urec$le pe su, p)rul e
al,&
Ida @als$ nu n/elegea e7ac" ce spunea0 dar cu sguran/) se
au!ea ca # cu* -a"$leen ar + (or," cu cne(a& Dar cu cneD Nu
*a ()!use pe n*en urcnd "rep"ele dup) ce plecaser)
$ul"oarele&
9# spunea ea rug)cunle nan"e de n"lnrea *por"an") cu
ce de la #"rD %nen/eles0 nor*al c) era ngro!")& C$ar dac)
a#"ep"a un copl0 -a"$leen era ea ns)# un copl&
Ida @als$ +)cu cu a"en/e un pas *a aproape de ca*era
+e"e& 'use *na pe clan/a u# #0 pe c" de slen/os pu"u0
+e*ea de #a!ec de an se s"recur) n nc)pere&
F S+n") In*) a lu Isus8 ros" ea pe ner)su+la"e& 9# duse
gra,nc *nle la gur)& Nu.# pu"ea crede oc$lor sau urec$lor&
9n secunda ur*)"oare0 *ena1era c)!u pe spa"e& Hna e
dreap") ,1,a pe pep"0 c)u"nd !adarnc cruc+7ul care.
a"rna *ereu de lan/ul dn 1urul grulu&
#ispruse$ Crucifixul nu mai era acolo$ Cum putea s
dispar.
#intr-odat! i pieri vederea$ "rbi pe loc$
+u mai putu au'i$ +iciun sunet$ &sur'ise$
Desc$se gura # url) +)r) s) poa") scoa"e un cu(n"& +ici s
vorbeasc nu mai putea$ 9n ")cerea depln)0 cre!u c) asur!se #
a*or/se de "o" sau c$ar *urse& Se pr),u# pe podeaua
acoper") de co(or0 ge*nd # s"rngnd dn oc$&
Apo0 prn"r.o "er,l) s"r)+ulgerare a con#"en"e0 i ddu
seama% Sngur) # +)cuse as"a& Era ase*enea so/e lu Lo"0 care
a pr(" napo spre Sodo*a # a +os" "rans+or*a") n"r.o s"a"ue
de sare&
9l s+dase pe DUHNETEU8
Cu o clp) nan"e s) a*u/easc)0 o ()!use pe -a"$leen
%ea(er (or,nd cu cne(a& Aor,nd cu (oce "are& 3es"culnd cu
E3
n+l)c)rare& Iar apoB -a"$leen ros"se cele *a n+a*e ,les"e*e&
Au!se un al dolea glas 2 # era +oar"e gra( 20 glasul unu
,)r,a"& 3lasul nu con"enea s.o nu*easc) pe -a"$leen "r+)8
Tr+a Sa"ane8 G nu a(ea dec" s) recunoasc)& S) *)r"urseasc)
"u"uror la con+ern/a de pres)&
4ns nu era nimeni altcineva n dormitorul fetei$ +imeni pe
care Ida 6alsh s-l poat vedea$
G n oglnda "nere +e"eB *ena1era era sgur) c) !)rse l*,
de +oc gal,en.ro#0 undundu.se0 rdcndu.se& A)!use "er+an"ele
+l)c)r ale Iadulu&
F Haca Do*nulu0 sal(ea!).*)0 #op" ea0 pr),u#ndu.se n
con(uls pe podea0 ase*enea unu alena" *n"al&
Toc*a ()!use Iadul cu propr oc$ # credea dn "o" su+le"ul
c).l au!se pe Sa"ana nsu# (or,nd cu -a"$leen&
E:
"-
O pcl) n"unecoas)0 u*ed) # pe"ce de cea/) se l)sar)
deasupra Col,e Soarelu& -a"$leen era condus) pe lungul #r de
"rep"e de le*n al (erande dn spa"e& Deasupra0 cerul era
cenu#u0 s"r)+ulgera" de s)ge/ purpur0 lung& Era o pr(el#"e
grandoas)& ?os0 +elnarele de la +eres"rele ca*ere de ! pu"eau +
()!u"e s"r)lucnd cald0 n"r.o lu*n) gal,en)0 a#a cu* +oar"e
pl)cu" ara") lu*nle caselor n nop/le de "oa*n) "r!e # de
arn)&
9n"ruc" ses!ase* clar cu* e (re*ea0 *.a +ug" gndul la
cuda"ele # nsp)*n")"oarele e(en*en"e dn n"reaga lu*e:
epde*0 !,ucnr de cu*) le"al)0 +oa*e"e& To"ul era e7"re* de
n+rco#)"or # nu *) pu"ea* opr s) nu cau" o leg)"ur) n"re ele
# +ecoara ns)rcna")& ApocalpsaD Nu pu"ea* accep"a a#a ce(a&
G "o"u#0 nu.* pu"ea* scoa"e dn *n"e *agnle $aosulu # ale
r)ulu&
A* ()!u".o pe -a"$leen acoperndu.# oc$ a"unc cnd su"e
de apara"e de +o"ogra+a" lu*nar) pa1#"ea n"uneca")& Era o
oca!e ncred,l) pen"ru +o"ogra+a"8
4a*la # pre"en e +or*ar) n 1uru. un se*cerc pro"ec"or
s"rns # ea se aprope de #rul *presonan" de *cro+oane care
+useser) +7a"e pe o *as) +olos") de o,ce la pe"recer0 lung) de
E *e"r&
De par"ea cealal") a *ese se g)seau 1PP de repor"er sau
c$ar *a *ul/0 dn"re care un * erau cunoscu/0 ar n spa"ele
lor se a+la o or,"oare galere de lu*n& Ca*erele (deo se
$ol,au cu oc$ lor ro# nsolen/0 ar pe au"odu,ele parca"e de.a
lungul dru*ulu a* ()!u" *on"a"e c$ar dscur de "rans*se
prn sa"el"&
Gase elcop"ere ale canalelor de #"r ,!au !go*o"os
deasupra& H) ngr1ora pos,l"a"ea pr),u#r unu elcop"er&
Repor"er # ca*era*an se ng$esuau0 se *,rnceau
pen"ru po!/ c" *a ,une&
G0 n cele dn urm! c$ar n +a/)0 era ?us"n& Era ac deoarece
cardnalul a(ea planur *ar cu el& Dn ce al" *o"(D De ce acu*D
De ce +usese* eu # el adu# dn nou *preun)D Nu *) pu"ea*
opr s) cred c) "re,ua s) +e un *o"( anu*e& Aoa* ca "o"ul s)
+e clar0 r)spca" # logc 2 dar (a + oare a#aD
-a"$leen pr( spre scena real)0 !go*o"oas)0 # "re*ur)& H.a
EC
*#ca"&
Dn ce n ce *a *ul"e ca*ere o +o"ogra+au #. ap)reau cu
o,r)!nce n +a/a oc$lor& Clpea repede # lacr*le nundar)
oc$&
9ncepu s).# apuce # s).# s"rng) ncon#"en" "unca0 sngurul
lucru n care *a nc)pea n aceas") peroad)& G"a* ce gndea0
+ndc) * spusese&
Ce credeau ace#" oa*en *por"an/ despre eaD 'ro#" nu
erau #0 n plus0 erau pl)"/ s) +e scep"c& Credeau repor"er c)
ea era o *ncnoas) ne"re,nc)D Un *ons"ruD Ce ar + pu"u"
spune ca s). +ac) s) o cread)D
9nal" # *po!an" n alesele sale (e#*n"e clercale de culoare
ro#e0 cardnalul ?o$n Roone6 ap)ru n"r.un +nal n +a/a
*cro+oanelor&
Con+ern/a de pres) ncepuse& Lu*ea "re,ua s) aud) ceva%
EE
".
A) *ul/u*esc "u"uror c) a/ (en" ac n"r.un "*p a"" de
scur"0 spuse cardnalul pe un "on dn"re cele *a pl)cu"e& T*,
c)lduros spre *ul/*ea ner),d)"oare0 *#c)"oare0 p)rnd c)
pr(e#"e n oc$ pe +ecare dn"re ce pre!en/&
Nu a(ea s) dea ncunua de ,)nu" despre ngr1orarea #
"e*erle sale #0 *a ales0 despre leg)"ura pe care o +)cea el
n"re e(en*en"ele apocalp"ce care !,ucnser) n n"reaga lu*e
n ul"*ele c"e(a s)p")*n&
F %ne(o/ s) lua/ par"e0 n ")cere0 la o rug)cune n"eroar)0
scur")D
9# *preun) *nle # plec) u#or capul& Hul/0 c$ar # acea
care nu +useser) ncoda") n"r.o ,serc) ca"olc)0 # plecar)
cape"ele&
Dup) acel *o*en" de ")cere0 ar$epscopul declar) desc$s)
con+ern/a de pres) pen"ru n"re,)r generale&
9ncepu o +e*ee a"r)g)"oare *,r)ca") n"r.un pardesu
ca+enu&
F Terr6 Ha6er0 Chica)o /un-*imes% Eu # *ul/ dn"re
cunoscu/ *e a(e* *presa c) %serca "rece prn"r.o peroad)
e7"re* de d+cl)& Repor"era a(ea un accen" pl)cu" dn Aes"ul
H1locu& A* au!" !(onur despre pos,l"a"ea une sc$s*e n"re
conser(a"or # l,eral& E7s") (reo leg)"ur) n"re aces"e
pro,le*e pol"ce # ceea ce se n"*pl) as")!D
Cardnalul Roone6 ncepuse de1a s).# *#"e capul0 n se*n
de de!apro,are0 nan"e ca Terr6 Ha6er s) "er*ne n"re,area&
F Nu doresc s) par apologe"c0 dar nu es"e ca!ul s) ne +ace*
ase*enea gr1 a"unc cnd n"re lder %serc e7s")
nen/eleger& %serca este u*an)& Aces"a es"e punc"ul e sla,&
Dar0 n acela# "*p0 es"e +or/a i +ru*use/ea e& C" despre
organ!area %serc # -a"$leen %ea(er0 nu e7s") a,solu" nco
leg)"ur)& Na#"erea aces"u copl nu are n*c de.a +ace cu a#a
ce(a&
Aocea gra() a cardnalulu plan) deasupra *ul/*& Era
deopo"r() seros # n/elep" # cu sguran/) p)rea c) es"e desc$s
# sncer&
Ha r)spunse la c"e(a n"re,)r pn) cnd l recunoscu n"r.
un +nal pe repor"erul !arulu ne56or>e! #ailA +e9s%
F Les 'or"er0 Ne5 Wor>0 #ailA +e9s% ')rn"e Roone60 ar pu"ea
EJ
-a"$leen %ea(er s) ne spun) punc"ul e de (edere n leg)"ur) cu
"oa"e aces"eaD Se +or*ulea!) o sere de po"e!e n aceas")
peroad)& Are* s) au!* ce are -a"$leen de spus&
Cardnalul d)du dn cap gnd"or # apo +)cu se*n +e"e s)
(n) n +a/)&
F Da0 -a"$leen () (a (or,& Area s) +e au!")&
EK
(/
-a"$leen a(u sen!a/a c) r)*)sese +)r) glas0 c) ea ns)# era
a*u/") # real)& T*p de c"e(a secunde0 n "*p ce pr(ea
spera") spre repor"er0 *n"ea de(en un (d "o"al&
Apo0 # ()!u cele "re pre"ene0 Sara0 4rancesca0 C$uc> 2
ceea ce *,un)")/ s"ua/a0 sau d*po"r()& Nu era +oar"e sgur)&
9n nco pr(n/)&
F Nu *.a* adresa" ncoda") unu grup a"" de *are #
*pun)"or ca aces"a0 reu# ea s) spun) n"r.un "r!u& 3lasul e
"una de.a lungul pa1#"0 surprn!nd.o cu pu"erea lu&
Se n"oarse spre Anne0 care !*, #. +)cu cu oc$ul ca s.o
ncura1e!e&
F A#adar0 con"nu) -a"$leen0 nu *) prcep +oar"e ,ne la a#a
ce(a& S) +u sncer)0 a* e7ersa" pu/n n cas) de curnd0 # a*
+os" groa!nc)&
-a"$leen !*, pe sea*a dscon+or"ulu e e(den"&
Deoca*da")0 repor"er p)reau cap"(a/ de s*pl"a"ea #
ones""a"ea e&
F 'r*)(ara "recu")0 con"nu) ea0 a* descoper" s) sun"
ns)rcna") de# era* 2 sun" 2 nc) (rgn)& %nen/eles0 a* +os"
nsp)*n"a") # deru"a")0 dar a* reu#" s).* +ac cura1ul
necesar de a le spune p)rn/lor *e& E *.au dus la *edcul
+a*le noas"re0 care a spus c)0 +)r) ndoal)0 sun" a""
ns)rcna")0 c" # (rgn)& Au ur*a" "es"e +)cu"e de *edc dn
%os"on0 apo de la Un(ers"a"ea Iar(ard& G o *ul/*e de
n"re,)r suspcoase adresa"e de "o" +elul de preo/0 pn) cnd0
n"r.un +nal0 s.a *plca" # Ro*a& S)p")*na "recu")0 a (en"
ac un al" *edc de la Ne5 Wor>& 9nc) o da")0 a (er+ca" dac)
sun" n"ac")& E "o" ce a* de spus& Es"e "o" ce s.a n"*pla"0
deoca*da")& Acu* sun" ns)rcna") n op" lun& Sun" s)n)"oas)&
Coplul es"e +oar"e s)n)"os& 9l ()d o da") pe lun) la sonogra+&
Aocea unu repor"er se rdc) pes"e *ul/*e&
F Do*n#oar) %ea(er0 "oc*a a/ declara": ;E "o" ce a* de
spus=& Nu (reau s) () 1gnesc0 dar de ce a* accep"a aces" lucruD
Hul/ dn"re no sun" de p)rere c) se po" spune *ul" *a *ul"e&
-a"$leen e!")& 9 venea s). spun) "o"ul&
G apo au! Aocea: #a% --o$ /pune-le totul$ /pune-le$
F E ,ne0 n anuare * s.a n"*pla" ce(a0 #op" -a"$leen&
Respra/a era acu* un $uru" a*pl+ca" de ec$pa*en"ul de
EN
sune"&
F Are s) ne spu despre ce es"e (or,a0 -a"$leenD
/pune-le adevrul despre copilul tu de doi bani$ #a! da! da!
f-o acum$
5 9* pare r)u8 -a"$leen d)du dn cap # p)rul s)u ,lond
sa"na" s"r)luc n a"*os+era su*,r)& Sun" c"e(a lucrur despre
care nu () po" spune n*c acu*& 9* pare r)u8 Deoca*da")0 (a
"re,u s) accep"a/ anu*"e lucrur dn credin%
%rusc0 -a"$leen se su+oc) pe *)sur) ce +o"ogra+le se
n*ul/eau& 9 era +rg # "ea*) # se s*/ea a"" de sngur) n +a/a
"u"uror acelor *cro+oane8 Nu (oa s) plng)0 dar nu le pu"ea
spune ade()rul& Nu era n s"are s) o +ac)&
F A) rog s) *) crede/ c) * pare r)u0 se aplec) ea0
repe"nd nc) o da")&
E7ac" n acel *o*en"0 -a"$leen p)ru s).# ndrep"e a"en/a n
al") par"e&
Ce(a se pe"recea lng) un grup de pn n"uneca/ care
s")"eau drep/0 ca n#"e ura#e san"nele0 n spa"ele *ase de
repor"er&
In*a +e"e ncepu s) ,a") repede& Coplul se *#c) n)un"rul
e 2 (olen"& O "oropeal) +er,n"e puse s")pnre pe ea # se
+)cu +rc)&
Au! dn nou Aocea: /pune-le$ /pune-le adevrul! trf$
/pune-le al cui este copilul$
-a"$leen d)du dn cap # apo # rdc) glasul deasupra
*ul/*0 deasupra celeilalte (oc&
F Ea e ac& E ac acu*8
Repor"er pr(r) napo spre locul ar)"a" de +a")&
F Doa*na Noas"r) a (en"&
%ln! oc$ al,a#"r a +e"e se ndrep"ar) n"r.acolo& 'r(rea.
de(en cal*)0 *p)ca")& 4a/a s"r)lucea&
Toa"e ca*erele se n"oarser) s.o +l*e!e de aproape pe
"n)ra care le (or,ea& Cu "o/ doreau s) prnd) nocen/a #
e7"a!ul care se c"eau pe c$p&
F Nu o (ede/D le #op" -a"$leen& 'e o,ra1 curgeau lacr*&
9ncepu s) "re*ure (olen"& ')rea c) e pe punc"ul de a le#na& Nu
o (ede/D O0 "e rog0 Doa*ne0 de ce euD De ce doar euD Ea es"e
ac acu* # ncunul dn"re (o nu o poa"e (edea& E ac0 ()
asgur& O0 Doa*ne0 es"e a"" de +ru*oas)8 C$ar nu o (ede
n*enD
JP
(!
Oa*en au a(u" n"o"deauna ne(oe s) cread) n ce(a0 dar
acu* *a *ul" ca ncoda")& Aoau s) a,) credn/)0 dar poa"e c)
u"aser) cu* s) o o,/n)& 9n acea noap"e a* s"a" n ca*era de
lucru a case %ea(er cu ?us"n0 cardnalul Roone60 do*nul #
doa*na %ea(er # -a"$leen& A* ur*)r" #"rea rela"a") la
pos"urle TA dn n"reaga lu*e&
A +os" cea *a ncred,l) e7peren/)& 9* "o" a*n"ea* *a
(ec$ea e*sune TA Eti acolo. # *) gndea*0 #a! sunt%
O psal*odere r)sun)"oare # "un)"oare p)rea s) se
r)spndeasc) spon"an pe n"reg glo,ul: Fn miracol, Fn miracol$
Un "alan n (rs") de op"!ec de an dansa n(r"ndu.# so/a
n *agn+ca0 e7"re* de cunoscu"a pa/) S+& 'e"ru dn Ro*a& 9n
,ra/ele lu0 +e*ea n"nerse& Un +o"ogra+ local prnse pe +l*
dansul *agc al cuplulu&
Clopo"e de aur cu un da*e"ru de 1K3 c* ncepur) s) ,a")
deasupra pe/e pa(a"e a ,a!lc *aes"uoase& Dang)"ul
clopo"elor "rans*"ea un nou # specal n/eles pen"ru ce pes"e
1P PPP de crednco# aduna/ su, u*,ra n"ns) r)spnd") de
cea *a *are ,serc) dn lu*e&
9n 3er*ana0 un lung #r de oa*en e#ea nce" dn cea *a
renu*") ca"edral) dn %erln0 -aser.@l$el*.3edac$"ns>rc$e&
Grul se n"ndea *ul" pe s"r)luc"oarea s"rad) -ur+urs"enda*n&
La ca"edrala S+& 'a"rc> dn Ne5 Wor>0 cardnalul ?o$n
OSConnor cele,ra o nea#"ep"a") l"urg$e a ora nou)& Aproape
EPPP de ne56or>e! se ng$esu") n ca"edrala go"c)& Cardnal
OSConnor #"a c) "re,ua "rans*s un *esa1 so,ru0 pruden"&
Enora# ns) nu p)reau c).# doreau s).l aud)&
9n Du,ln # Cor>0 s"eagur cu nse*nele papale n al, #
gal,en +lu"urau la po#"a prncpal) de pe s"rada OSConnell0 pe
"oa"e acoper#urle ,arurlor # res"auran"elor0 pe por"alul
+a*oase 3res$a* Iouse&
La ca"edrala No"re.Da*e de 'ars0 ura#ul clopo" pe 13 "onur
dn "urnul de sud "r*se *a depar"e *esa1ul d(n pe *alul
s"ng0 spre La Sor,onne0 Harc$e au7 4leurs # Les Ialles& Su,
*arle "urnur dn 'lace du 'ars0 oa*en de pa!)0 ndr)gos"/0
co*edan/ # a#a.nu*/ ;les cloc$ards= se oprr) c$ar pen"ru
un *o*en" sole*n& Hul/*ea se rug) pen"ru "n)ra +a") dn
A*erca& Iar +rance! erau n *od specal *ndr de ea0
J1
deoarece -a"$leen a(ea snge +ran/u!esc n (ne&
La *e!ul nop/0 dn"r.un *c $orn a+la" deasupra pala"ulu
papal de lng) capel)0 se rdc) +u*ul al,& Hnuna"e lo("ur de
"un cere*onale e7plodar) deasupra e7"raordnare pe/e elp"ce
a lu %ernn0 n +a/a ca"edrale S+& 'e"ru dn Ro*a& &vem un
Pap! s"rgau oa*en n e7"a!&
Sus de "o"0 la una dn"re +eres"rele 'ala"ulu Apos"olc cu
do*ur aur"e0 ap)ru n cele dn ur*) o slue") *cu/) n"r.o
su"an) al,) de *)"ase # un acoper)*n" pe cap& S+n"ul
')rn"e0 noul 'ap)0 %enedc" al UAI.lea0 # des+)cu ,ra/ele spre
oa*en&
Hul/*ea salu") +gura papal) ndep)r"a")& Papa! Papa!
s"rgau e n cor& 3orbete-ne despre fecioar%
J2
("
Maam Cross, Irlanda
9n acea sear)0 n 1urul cne0 dou) *ac ale #col # preo"ul
paro$e (enr) la casa n care locua Colleen& 4a"a ()!u (ec$ul
Aol>s5agen al preo"ulu nan"nd pe c*p # +ug s) se ascund)
n"r.un pod&
9n"r.unul dn ung$ere se a+lau un (ra+ de $ane (ec$ care
*roseau a *ucega0 cear#a+ur de pa" # o p)"ur) !dren/u")& Era
n"unerc0 n cuda ,eculu aprns&
Colleen se ascunse su, $ane n a#a +el nc" s) +e co*ple"
acoper")&
Nu pu"ea (edea n*c0 s*/ea doar *rosul de na+"aln) de la
granulele pe care le *pr)#"ase *a*a e cu ce(a "*p n ur*)&
Dar Colleen au!ea "o"ul&
Acu* se a+lau n cas)0 1os& Aor,r) n"re e # apo o s"rgar)&
F Colleen0 Colleen0 sun" eu0 sora -a"$erne8
F G p)rn"ele 4lanner6& E#" ac0 ColleenD Urcar) n
dor*"orul +e"e0 *preun) cu *a*a e& 4e*ea nu a(ea s).
a1u"e s) o g)seasc)0 c$ar dac) ar + +os" n s"are& Rar *a (or,ea
pe n/elesul cu(a& Nc nu.# *a a*n"ea *are lucru& 9n aceas")
peroad)0 +a"a era prac"c sngur) n cas) 2 cu e7cep/a coplulu0
,nen/eles&
9# cuprnse cu gr1) ,ur"a cu a*,ele *n&
F %un)0 puul *eu drag& Nu./ +e "ea*)8 N*en nu "e (a
r)n0 puule& N*en nu ne (a deran1a& Sun"e* doar no do0 puul
*eu drag& Sun"e* doar no0 dar (o* + ,ne& Ae (edea0 puul
*eu scu*p& Sun"e* doar no do&
J3
((
Irlanda
9n aceea# sear)0 p)rn"ele Nc$olas Rose"" lu) un a(on care
se ndrep"a spre aeropor"ul S$annon& G"a unde "re,ua s)
*earg) acu*& Tre,ua s) (ad) cea de-a doua +a")& Erau dou)
+ecoare& Una n Irlanda& Una n A*erca&
Era *ul/u*" c)0 da"or") +ap"ulu c) +a"a "r)a n"r.un or)#el
a"" de ndep)r"a" # de *c0 (es"ea nu se r)spndse nc)& 9#
dorse acela# lucru # n pr(n/a +e"e dn A*erca0 dar acolo
(es"ea se r)spndse cu repe!cunea +oculu& Rose"" nu
n/elegea de ce& Ce nse*naD Ce. spunea luD Ce spunea as"a
despre cele dou) +e"eD
9ncerc) s) se rela7e!e0 spernd c) Aocea da,olc) nu (a
re(en&
U*plu c"e(a pagn cu no"/e despre Colleen& 9ncerc) apo s)
adoar*)0 dar nu reu#& 9n 1urul lu0 al/ pasager dor*eau ln#"/
# nu se pu"u a,/ne s) nu. n(de!e&
Spr1n" pe sp)"arul apleca"0 Nc$olas Rose"" rec"
co*en"arle scrse& De(enea o,seda"0 nuD Dn"r.oda")0 *cul
a(on ncepu s) se !druncne& 9# a*n" de a"acul dn Ro*a& Ce
se mai ntmpla acum. Pentru numele lui #umne'eu! ce urma
acum.
Rose"" pr( n 1urul s)u& Toa") lu*ea se "re!se ,rusc&
'asager erau nsp)*n"a/&
G apo *o"orul a(onulu %eec$ 1NPP p)ru s) e7plode!e& Era
ca # cu* n capul s)u ar + e7ploda" o *c) ,o*,)&
'en"ru o clp) cre!u c) a(onul s.a cocn" de un al"ul&
Ins"nc"(0 # acoper capul cu *nle& %)r,a"ul de lng) el se
ag)/) de ,ra/ul lu&
F Ne pr),u#*8 Ao* *ur8 s"rga el&
[pe"ele care (eneau dn ca,n) erau *an+es"area e(den")
a +rc& T*pul de(en elas"c& A(onul se pr),u#ea n gol0 cu
s*uc"ur cu*pl"e&
+u se poate% E prea mult! nu se poate% +u se poate! avionul
nu se prbuete%
Dar a(onul se pr),u#ea8 Co,ora n spral)0 +or*nd un cerc
a*plu spre dreap"a0 ceea ce nse*na c) plo"ul nu pu"ea s) (ad)
nco"ro se ndrep"a a(onul& U*e!eala ,)"ea n $u,lou ase*enea
J:
unor dre de ga!& Un ()l de nor acoper&
[pe"ele dn)un"ru de(enr) dn ce n ce *a pu"ernce&
GHI+EHI-3I 7I+E! HI+EHI-3I 7I+EJ! se au! (ocea c)p"anulu&
Rose"" se aplec) # se prnse de gle!ne0 s"rngnd c" pu"u
de "are& Se ruga cu pa"os& In nomine Patris! et -ilii! et /piritus
/ancti, 'rn +a/a oc$lor "recur) c$pul *a*e0 al "a")lu0 al
suror # al +ra"elu *a *are& Apo ()!u c$pul +ecoare Colleen0
!,"or0 nsp)*n")"or de real0 ca # cu* ar + +os" c$ar acolo&
A#"ep") s) aud) Aocea n+rco#)"oare0 dar nu au! n*c&
Hcul apara" de !,or co,or0 l)sndu.se n"r.o par"e0 # apo se
pr),u# prn"re copac0 cu ,o"ul nan"e&
Se au! *e"alul s"r(ndu.se& O al") e7plo!e asur!"oare&
Ca("a"ea "oracc) se !dro, de genunc$ n "*p ce na(a se
ro"ea0 se spul,era0 *pr)#"ndu.se n ,uc)/ pe p)*n"&
Apo +ecare par"cul) sonor) 2 u*an) # *ecanc) deopo"r()
2 nce")& 'ur # s*plu ncet%
Desc$se oc$ n $aosul n"uneca" dn n"erorul a(onulu&
'e nea#"ep"a"e0 deasupra capulu s)u /#nr) +l)c)r care se
n"nser) cu o repe!cune ulu"oare&
3oi muri prin foc% *oi oamenii acetia vor muri% "are sunt n
Iad.
Resprnd greo0 # des+)cu cen"ura de sguran/) cu dege"ele
ude0 "re*urnd& G se !, de "a(an8
De!oren"a"0 Nc$olas Rose"" # lu) a(n" # se ros"ogol&
Descoper c) pcoarele l ascul") #.# cro dru* prn"re ,aga1e
c)!u"e # o,ec"e ude0 *o0 ndrep"ndu.se ns"nc"( spre
desc$!)"ura care +usese oda") e#rea de urgen/)&
9n spa"ele a(onulu0 lu*na se r)spndea pes"e s"r)luc"orul
(erde.s*arald al lanulu de poru*,& De unde (enea lu*naD
&a ceva nu se putea ntmpla% #ar se ntmplase% "amenii
erau mprtiai peste tot! fr suflare%
E!") # apo pr( napo la +l)c)r& C)ldura de(enea dn ce n
ce *a pu"ernc)0 c$nu"oare&
F Es"e cne(a n (a/)D s"rg) el n drec/a +l)c)rlor&
Cnd ()!u c) nu se aude dec" #uera"ul plas"culu care se
"opea0 s)r prn +l)c)rle *#c)"oare pe p)*n"ul s"a,l& Nu a(ea
de ales& Alerg) pe pcoarele. sl),"e spre *1locul c*pulu&
A#"ep") o al") e7plo!e0 cu respra/a n"re")a")0 s*/nd c)
sen!a/a de arsur) s+#e pl)*n&
9n"orcndu.se0 ()!u cea *a *are par"e a ca,ne r)s"urna")0
ds"rus) de un *ens cerc de +oc&
JC
Este Iadul! nu. " poart direct spre Iad%
Aerul ncon1ur)"or *rosea a polcar,on # a carne ars)& Nu
*a "recuse ncoda") prn a#a ce(a&
Sngura *#care dn n"erorul a(onulu era cea a *oleculelor
+er,n/ ale aerulu&
Rose"" # #"erse +run"ea cu dosul pal*e # pr( +ocul de la o
dep)r"are de apro7*a"( CP *& 4usese sngurul care sc)pase dn
de!as"ru& De ce elD
Deoda")0 a(u o scur")0 ru#noas) !,ucnre de ,ucure 2
supra(e/use8
9ns) sen"*en"ul aces"a +u curnd nlocu" de o durere
cople#"oare&
C)!u n genunc$ # se rug) pen"ru su+le"ele celor *or/0 #
a*n" cu(n"ele pon"+ulu adresa"e lu cu pu/n "*p n ur*) la
Ro*a& 3ei fi sin)ur% Aocea l nund)0 ln#"ndu.l ca o
,necu(n"are&
S)r n pcoare #.# ()!u rucsacul negru& Cu* a a1uns acoloD
# spuse c) "re,ue s) gndeasc)0 s) n"oc*easc) un plan&
3nde#"e8 3nde#"e8 Dac) se a+la n"r.un lan de poru*,0
nsea*n) c) unde(a "re,ua s) +e o +er*)& G un ora#&
C)*a#a # pan"alon erau p)"a"e0 dar n"reg& Nu.# perduse
nc nc)l/)*n"ea& Ar)"a de parc) nu ar + dor*" ,ne0 dar al"+el
nu a(ea nco !gre"ur)&
3ei fi sin)ur%
Nc$olas Rose"" # ndrep") 1ac$e"a # porn spre un #r de
"u+#ur care *arca *argnea unu dru*& Ur*)"oarele gndur
(enr) n *n"e c" se poa"e de clar&
Ceva sau cineva ncearc s m ucid%
Iar ceva sau cineva m vrea n via%
JE
()
Newport, Rhode Island
4a"a au! n aproperea e o bufnitur n n"unerc # desc$se
larg oc$& In*a s)l") n pep"& Un ,)r,a" se a+la n dor*"orul
e8 9 (edea n"reaga slue") dn pro+l&
F [.a +os" dor de *neD n"re,) el r!nd& Aocea era 1oas)
# pu"ernc)& Se aplec) deasupra e0 "r*/nd u*,re pes"e pa"&
F Nc *)car o clp)0 r)spunse ea0 pe acela# "on o,ra!nc&
S*/ea cu* pulsul o luase ra!na& 9l (oa adnc n)un"rul e&
'an"alon dn pos"a( aspru c)!ur) la pcoarele ,)r,a"ulu #
dn e se *pr)#"ar) pe 1os c"e(a *onede& Erec/a lu0 "are #
nsnuan")0 lucea n palda lu*n) a lun&
4a"a n"nse o *n) #.l a"nse& El .o duse la gur) # +a"a l
pr* n)un"rul e&
F O$0 Doa*neeee0 ge*u el # apo rse ar&
Ie# dn ea # dn"r.o *#care rapd) arunc) len1era de pa" #.
# n"nse "rupul (n1os al)"ur de al e0 cald # l)p"os& 9# "recu
*na aspr) pes"e ,ur"a e u*+la") cu o *#care ncea")0 "o" *a
a*pl)&
F E#" un dr)cu#or0 spuse ea0 # "e (reau dn nou& Nu *)
sa"ur de "ne8
Un al" ,)r,a" care s")"ea lng) pa" lu) locul pr*ulu&
Sco"oc ner(os n sacul lu de pele& A(ea un cadou pen"ru ea0
un nel de aur0 cu o pa"r) s"aco1e s"r)luc"oare n cen"ru&
F Nu "re,ua& *u eti cadoul *eu0 darul *eu0 spuse ea&
A"nge.*)0 spuse ea& Te rog8 E#" un ngera#&
A"ngerea lu era ca *)"asea& E7per*en"a"0 *nge
rdc)"urle u*ede ale se7ulu e pn) ce l *plor) s) "er*ne n
eaB
Un al "relea ,)r,a" l *pnse deopar"e pe al dolea& Sal"eaua
se l)s) su, greu"a"ea lu&
F A cea *a +n) pele0 #"D spuse el& E#" o *nune8
F G"u& \s"a e ade()rul&
O p)"runse n d(nul0 u*edul loc pe care .l ar)") ea0
cuprn!ndu. sn0 /pndu. n p)r de e7"a!&
Dup) ce "er*n) cu ea0 (en un al pa"rulea& Hrosea a ap) de
*are0 ln) nesp)la") # ace de pn& A(ea doar paspre!ece an #
o u,ea # el& E1acul) pe coapsa e # apo nc) o da") dup) ce o
JJ
p)"runse ar)#&
Ur*) un ,)r,a" *ens care l "rase cu (olen/) pe ,)a" dn
*,r)/#)rle e& Apo # n"nse lng) ea *e*,rele dureroase&
F 9nc)l!e#"e.*)0 u,rea *ea0 spuse el& E +oar"e +rg n
noap"ea as"a&
Era Ge+ul0 cel *a e7per*en"a"0 de depar"e cel *a ,un
a*an"& 9*,r)ca" n pele de oae # "5eed0 *rosea a *osc0
*roden # "u"un0 aro*) pe care +a"a o g)sea a,solu"
re!s",l)& Aocea lu era 1oas) # pl)cu") # suna ca un (oloncel0
ar a"unc cnd ros" nu*ele0 +e"e d)dur) lacr*le&
Se l)s) n genunc$ lng) el0 a"nse ,u!ele cu sn # el
prnse n gur)0 sugndu. pe rnd& Apo +a"a se urc) pe el # l
c)l)r pn) cnd /pe"ele e#r) dn g"le1 n aerul rece al nop/
n"r.un delcos0 n"re")a" #u(o&
F De ce nu * "e supuD url) el deoda")&
-a"$leen %ea(er se "re! ,rusc& Era "ranspra") # g+a de
parc) ar + alerga" s).# sal(e!e (a/a& G plngea8
9nc) pu"ea s) aud) Aocea 2 c$nu"oare0 ronc)&
Era ud) "oa")& Cear#a+urle erau *o"o"ol"e # "ranspra"e0 de
parc) nu le.ar + sc$*,a" de s)p")*n n"reg& Aproape c) *a
au!ea ul"*ele cu(n"e ale Aoc& Cear#a+urle erau *,,a"e cu
un *ros cuda"&
Dar era sngur)& E7ac" a#a cu* +usese n +ecare noap"e0 de
lun de !le&
9n e7ac" acela# *o*en" n care se "re! -a"$leen %ea(er0
Colleen 3ala$er se rdc) # ea ,rusc n pa" # /p)& I*agnle
ap)reau # plpau n +a/a oc$lor e ca n#"e ,aloane de s)pun
*ense& Cear#a+urle de +lanel erau s"rnse n 1urul pcoarelor e
goale& Cu* de se n"*plase aces" lucruD
9ncepu s) plng) s"erc&
JK
(*
Maam Cross, Irlanda
%nen/eles0 erau c/(a oa*en care #"au de Colleen&
Localnc #"au0 dar p)s"rau secre"ul pen"ru e& Era pro,le*a lor0
"rea,a lor # a n*)nu al"cu(a&
4e"ele # ,)e/ dn Haa* Cross erau cru!0 nu a(eau pc de
*l) sau re*u#c)r0 ar *n"e nc a""& 4e"e spuneau ;"r+ul/a
dn L++e6 3lade=& 9n plus0 # e7pr*ar) p)rerea n pr(n/a e cu
(or,e r)u")coase a#"ernu"e cu ro#u pe pere/ proasp)" (ops/ n
al, a HcdonaldSs.ulu dn ora#: COLLEEN SU3E GTREHELEA3URI
4ERHECATE8
Cnd (en n ora#0 +a"a +u ne(o") s) "reac) pe lng) se*nul
acela o,scen0 or,l& I se +)cu r)u&
As")!0 *ergea la cu*p)r)"ur& Ta")l e *urse de cancer&
Ha*a e era n+r*) de *ul/ an& Tr)au a*ndou) dn aloca/a
pr*") de la s"a" # dn ce le *a d)dea ,serca&
DONALD HacCORHAC-0 %\CANUL 4AHILIEI0 era al "relea
dn"r.un #r de *aga!ne cu un e"a10 proasp)" (ops"e0 a+la" la
n"ersec/e& De cnd cu *lardele de lre aduse pen"ru re+acerea
Irlande0 (opseaua proasp)") pu"ea + ()!u") pre"u"nden&
Culorle cl)drlor erau (0 con"ras"an"e: cea a g)l,enelelor0 a
cur*alulu 1apone!0 a (ole"elor0 a lacurlor& 4r*ele erau pole"e
pen"ru a a"rage "ur#"&
Colleen credea c) acu*0 n Irlanda0 (a/a era *a ,un) ca
nan"e0 dar ngus"*ea *n/ # (alorle n(ec$"e se /neau de
oa*en ca scaul de oae&
9n+)#ur) *a ,ne n 1urul ,ur/ e u*+la"e $ana su,/re de
pos"a( pe care o cu*p)rase cu "re an n ur*) de la *aga!nul
Dunnes dn 3al5a6& 'r( n sus spre e7"erorul de culoarea
*andarne al ,)c)ne& 'e lng) dspo!"(ul de "rans*se TA
prn sa"el"0 un co# arunca +u* n nal"ul rece # u*ed&
9# co,or dn nou pr(rea0 de da"a aceas"a pes"e 1u*)"a"ea
de "ors a unu (/el0 care a"rna n ("rna *aga!nulu&
#e')usttor$ /crbos$
Apo o+") # n"r) pen"ru cu*p)r)"ur& %ucurndu.se de lu7ul
deloc +a*lar al *aga!nulu cu nc)l!re elec"rc)0 Colleen
ngr)*)d n co# o 1u*)"a"e de du!n) de ou)0 +)n)0 $erng
s)ra"0 car"o+0 lap"e0 *ere # o ,uca") *are de ,rn!)&
JN
9n "*p ce puse pe "e1g$ea cecul de la ,anc)0 # d)du sea*a
c) +e*ea dn spa"ele case de *arca" o scru"a dn pr(r&
R)()#")0 Colleen p)r)s *aga!nul # se "re! drec" n +a/a lu
Hc$ael Colo* S$eed6&
F O0 +r.ar0 scu!a/.*)0 do*n/)8 Hc$ael s*ula un !*,e"
pol"cos #.# lu) de pe cap ,asca de "5eed& Capul lu ras s"r)luc&
'a"ra neagr) a unu cercel *arca lo,ul urec$& 'ur"a un
$anorac cu glug) # n#"e pan"alon larg # lung0 dar nu +ndc) ar
+ lua" ec$pa*en"ul "a")lu s)u& 9*,r)c)*n"ea de "p gangs"er
era +oar"e agrea") de ace#" ,)e/0 care copau co*por"a*en"ul
,andelor de ora#&
F H)0 s) (e!8 %)a"ul de #aspre!ece an # plesn #oldurle
cu a*,ele *n& E c$ar *cu/a Colleen 3ala$er cu ,ur"a e
ngro!"or de *are # ru#noas) e#") c$ar dn #osarele @% 9nc)
*a e#" ns)rcna") cu 4ul Do*nuluD Cel de.acolo de 1os es"e el
n persoan)D
'r(rea +e"e "recu repede de la Hc$ael la celal/ dn grup0
care se sc$*,aser) cu "o/ de un+or*ele de #coal): pan"alon
gr # "rcour al,as"re& ?o$n OSSull(an0 4n"on Clear60 La*
Henne # pre"ena lu Hc$ael0 3nn6 Anne Drur6&
9# perdeau (re*ea n +a/a *aga!nulu cu dulcur& 9n +undal
se au!ea pesa de succes a lu %lle ;4ndc) (re*=& " ateptau%
Colleen se spere0 +)cu un pas napo0 # *a c) sc)p) dn
*n) al*en"ele&
F Te rog0 Hc$ael0 *a*a es"e +oar"e ,olna()& Tre,ue s) plec
acu*&
F 9$0 Colleen& Nu durea!) dec" o secund)0 dr)gu/o& No
(re* doar s) a(e* o *c) dscu/e n grup& Ce (re* no s) #"*
e dac) Du*ne!eu "e.a dus *a n" la +l* sau /.a "ras.o pur #
s*plu pe ,anc$e"a dn spa"ele *a#n lu&
4e"e se ")e respra/a&
F Nu ar "re,u s) (or,e#" a#a ur"0 Hc$ael&
%rusc0 Hc$ael S$eed6 o rdc) de pe "ro"uar pe *cu/a
Colleen *preun) cu gr)*ada e de cu*p)r)"ur 2 drec" n
soarele ro#u care "oc*a apunea pe dup) acoper#urle ora#ulu&
4a"a p)l& Dn oc$ e de un (erde s"r)luc"or ncepur) s) cad)
lacr*&
F O0 Doa*ne S+n"e0 nu0 Hc$ael S$eed68
F "! #oamne /finte! nu! Michael /heedA$ o *a*u/)r ,)a"ul
pe un "on ,a"1ocor"or0 s"rden"&
To(ar)# lu ncepur) s) rd) # lderul golanlor o pas) pe
KP
Colleen ur*)"orulu dn rnd&
F Ae! ce +ac0 ?o$no& Nu sc)pa *ngea acu*0 pe #umne'eu
n plintatea lui%
?o$no OSSull(an0 cu o greu"a"e de aproape 1CN de >logra*e
la nu*a #aspre!ece an0 c$ar +u c" pe ce s) scape +a"a& Se
prcepea la +o",al0 dar nu se descurca prea ,ne cu *nle&
9n ul"*ul *o*en"0 reu# s.o *png) spre La* Henne0
*na dreap") a lu Hc$ael0 lngu#"or # *"ndu.l n n"reg*e&
'e ,ra/ul drep"0 La* a(ea "a"ua") o !(as"c)&
F Te rog0 La*0 s"rg) Colleen& 3nn6 Anne0 "e rog8 4). s)
nce"e!e8 N.a* +)cu" r)u n*)nu8 Sun" ns)rcna")8
's"rua"ul ,)a" rlande! o /nu pe +a") sus deasupra capulu&
9ncepu s) scande!e ca la un *ec de +o",al& Celal/ l
aco*panar) cu rse"e&
F Are s) spu gra(d) cu un *c ,as"ard& A#a0 "r+ul/)
Colleen8 Cu *ne n.a (ru" s) e#8 Dar u"e0 de +ap"0 "u /.o
"r)gea cu Cel de Sus&
9n acel *o*en"0 pe s"rada pus"e dn Haa* Cross se pe"recu
cel *a neo,#nu" lucru0 cel *a cuda" n"*pla" (reoda") n
an"cul ora# drud&
Dn senn0 cu ("e!a unu glon/0 ap)ru un s"ur! gal,en.
*aronu& Hcu/a pas)re /p) o da") # apo /#n drec" spre capul
lu La* Henne&
Ins"nc"(0 ,)a"ul o puse 1os pe Colleen& 9# duse repede
*nle la +a/) ca s).# acopere oc$ lo(/&
F Al draculu nenoroc"8 /p) La* Helnne de durere0 dup) ce
pas)rea se repe! ar asupra lu& O$0 al draculu nenoroc"8 Oc$
*e8 O0 Isuse8 Oc$ *e8
9n "*p ce se ndep)r"a de "er+an"a scen)0 Colleen se u")
napo& La* s"rngea dn oc$& Sngele. #roa pe +a/)& 4# de
carne nsngera") a"rnau dn o,ra1 ,)a"ulu&
'as)rea nu *a era nc)er& Dsp)ruse la +el de repede cu*
ap)ruse&
'as)rea era un nger0 gnd Colleen& Un nger cu ade()ra"0
"r*s dn Ra ca s). opreasc) pe La* Henne # pe celal/
,)e/ ngro!"or # r)&
K1
(+
New York
Nc$olas Rose"" se "re! ,rusc& 3ndul era "o" la ncred,lul
secre" 2 se gndse la el "oa") noap"ea& Era con(ns c) #"e de ce
+usese a"aca"0 de# n*en n"reg la *n"e nu l.ar + cre!u"&
Clp0 pn) ce ndep)r") dn +a/a oc$lor *agnle *or,de #
(olen"e # # d)du sea*a unde se a+la& O ca*er) de $o"el dn
cen"rul Han$a""anulu0 un ora# pe care nu.l *a (!"ase # unul
care. dspl)cuse +oar"e *ul" de la ,un ncepu"&
9n"orcnd capul0 ()!u "ape"ul de culoarea +lde#ulu0
decolora"0 *o,lerul de *a$on # draperle grele0 dunga"e n
"randa+ru0 ro! # ,e10 care ,locau lu*na de pe %road5a60 la
nord de T*es S<uare&
Ascul") a,sen" srena pol/e care acoperea ,!"ul u#or al
apara"ulu de (en"la/e&
Co*and) cea # c"e(a cornur& Apo +)cu un du#0 sp)lndu.
se0 n s+r#"0 de "ranspra/a dn "*pul nop/&
Se *,r)c) n n#"e pan"alon negr # un pulo(er de ln) gr
cu guler colan"& Dup) ce a#e!) cea#ca de cea pe ,roul a+la"
lng) +ereas"ra cu (edere la s"rad)0 # desc$se sacul negru&
Ac se a+la "oa") *unca lu la aces" ca!& 9n"nse o ,uca") de
!ar (ec$&
K2
CARTEA A DOUA
0at&leen 1i C'lleen
Ir"a ng)l,en") era da"a") 1: oc"o*,re 1N1J0 ar ""lul
ar"colulu era la +el de #ocan" ca e(en*en"ul n sne: ;Hracol la
4a"*a=&
Repor"erul !arulu +e9 BorC *imes scrsese aces"e cu(n"e n
oc"o*,re: /pre uimirea acestor oameni n)ro'ii i nedumerii a
cror atitudine mer)e napoi pn n timpurile biblice! oameni
care! plind de team! cu capetele descoperite! au ndr'nit s
priveasc spre cer D soarele a tremurat violent ct se poate de
clar% /oarele s-a deplasat lateral cu micri brute! nemaiv'ute
pn atunci% &st'i! soarele a fcut un dans macabru pe cer n
timp ce Maica #omnului ar fi GvorbitJ unor copii! trei la numr%
La 4a"*a se d)duse un a(er"s*en" "er+an"& C$ar # +e9
BorC *imes recunoscuse aces" lucru&
Iar secre"ul +usese p)s"ra" de a"unc 2 "*p de aproape
op"!ec # do de an8
9n sacul s)u u*+la" se a+lau cele *a recen"e n+or*a/ #
do(e!& O depo!/e de 1N pagn pe *argnea n"lnr cu +a"a n
(rs") de paspre!ece an dn Haa* Cross0 Colleen 3ala$er&
Dedesu,"0 ur*a un pac$e" cu ")e"ur dn !are (ec$ de dou)0
"re !le& Ar"cole dn *he *imes dn Londra0 ?os &n)eles *imes!
"bserver! Irish Press # al"ele& Rela")r despre (ru# sc)pa/ de
su, con"rol0 cu*)0 *or/ ne7plca,le0 ,!are&
Rose"" # s*/ g"ul /eap)n& Tensunea l cuprndea dn nou0
n (alur& 9 era dn nou "ea*)& Nu se pu"ea ascunde0 nc *)car
n Ne5 Wor>&
'apa 'us de!()luse secre"ul de la 4a"*a& +u! v ro)$
*plor) Rose""& +u sunt demn de aa ceva$
G"a ns) c) secre"ul era ade()ra"& Era credncos0 a#adar
credea&
?a mii de Cilometri deprtare sunt dou fecioare% Fna dintre
fete l va purta pe Mntuitor! -iul #omnului% Cealalt l va purta
pe -iul /atanei%
K3
(,
New York
9n acea dup).a*a!)0 Nc$olas Rose"" se pl*,a pe
aglo*era"ul Eg$"$ A(enue dn Ne5 Wor>0 lup"ndu.se dn
r)spu"er cu dsperarea ne*)rgn") care p)rea s) + pus
s")pnre pe el& Era n Iad0 nu. a#aD
9# +)cu loc prn *ul/*ea de pe"on carac"ers"c) ore de
(r+0 s)rnd ca ars la a"ngerea +rec(en") a s"r)nlor& Era un
*un"e de ner(0 #"a ,ne& Tres)rea la +ecare sune"0 real sau
*agnar&
"tean al lui 0ristos! se gnd el& +u! doar otean% "tean$
9# cro dru* nan"e0 1elnd la gndul *or/ recen"e a S+n/e
Sale 'apa 'us0 un 'ap) ,un0 o perdere "ragc) pen"ru *loane
de oa*en& Iar el o res*/ea *a *ul" ca orcare dn"re e& 4usese
ns)rcna" cu o *sune pe care a(usese grando*ana s) o
accep"e&
G acu* era sngur& 4)r) ndoal)0 era n Iad& Ace#" locu"or a
Ne5 Wor>ulu erau cu "o/ da*na/& Aedea as"a n oc$ lor&
S*/ea r)ul # pus"e"a"ea orunde *ergea&
Tarul #ailA +e9s! g)s" d*nea/) su, u#)0 +usese cau!a
cre#"er de!n)de1d sale& 'e pr*a pagn)0 acolo unde *a *ul"
ca sgur nu a(ea ce c)u"a0 era un ar"col despre -a"$leen
%ea(er&
D+u!area aces"e #"r repre!en"a o eroare regre"a,l)& Dar
era "pc pen"ru A*erca0 nuD Ac0 "o"ul era un ade()ra" crc& Nu
e7s"au secre"e& -a"$leen era ,oga") # a*ercanc) 2 dec su,ec"
de sen!a/e& Colleen era s)rac) # rlande!) 2 ce su,ec" pu"ea s)
as) de.acD 9# dorea s) nu se + #"u" n*c despre ncuna dn"re
+e"e&
Tre,ua s) a+le ce s.a *a n"*pla" 2 aceas"a era *sunea
lu as")!& D)duse c"e(a "ele+oane la Ro*a # apo +usese suna"
el la Ne5 Wor>& La ora #ase0 sos la s"udourle @es" Sde0
propre"a"ea co*pane A%C %roadcas"ng& 4usese escor"a" n"r.o
ca*er) *c) de (!on)r # apo0 cu ndulgen/)0 +u l)sa" sngur&
Se adun)0 cu+undndu.se dn ce n ce *a adnc n +o"olu& Se
s"r)du s) ur*)reasc)B #"rle&
Toa"e erau de r)u augur #B +oar"e nsp)*n")"oare&
'elcula ;nelansa")=0 +l*a") n n"reg*e pe parcursul ul"*e
K:
s)p")*n0 n+)/#a dra*a pro(oca") de o sece") care dura de
cnc lun n s"a"ul ndan Ra1as"$an&
9n pr*a par"e a pelcule0 ca*era de lua" (eder lu*na un
sa" gro"esc s)r)c"0 care se nu*ea Srsa& Cu un "on au"or"ar0
aspru0 crancul descra *agnle pre!en"a"e pe ecran&
;9n *area par"e a Inde !lelor noas"re0 (a/a nu es"e a#a cu*
n s.a pre!en"a" n +l*ele despre Co*pana %r"anc) a Indlor de
Es" sau %engal Lancers& S"a"ul Ra1as"$an0 n *od specal0 es"e
nu*" uneor Harele De#er" Indan0 dn cau!a (as"elor sale
n"nder arde # (n"urlor care nu nce"ea!) s) ,a")0 cunoscu"e
su, nu*ele de s*un # srocoQ o gur) a adulu care cloco"e#"e0
cu o "e*pera"ur) *ede n "*pul !le de :2^C&=
(ur a iadului! gnd Rose""& Fn termen ct se poate de
precis$
;Aces" s"a" ndan0 cu o popula/e de pes"e :: de *loane de
oa*en0 repre!n") cea *a sece"oas) # s)rac) regune dn
n"reaga lu*e& Dn aprle pn) n ule0 un soare ncandescen"
arde p)*n"ul # oa*en ase*enea une "or/e de*once& 'ra+ul
se adun) pe *le n"reg& An"ur su+ocan"e0 +er,n/0 aduc cu ele
pra+ # res"ur pn) n nord0 la Ne5 Del$&
Sa"ele sun" ase*enea unor +urnale& 9n"nsele # ne*#ca"ele
dune de nsp / dau sen!a/a c) an"cele pre!en/e de*once se
a+l) ac0 n de#er"ul ndan&
9ncepnd cu J sep"e*,re anul curen"0 aceas") sece")
groa!nc) perss") de dou) lun0 *a *ul" ca ncoda")& Aces" s"a"
ndan a de(en" n n"reg*e un rug +unerar0 ar!ndu.# *or/ la
+oc *ocn"&
EPP PPP de ,)r,a/0 +e*e # cop au *ur" ac ncepnd cu
luna aprle8 Ha *ul" de EPPP con"nu) s) *oar) n +ecare !8=
Dac) e7s") adul pe p)*n"0 a"unc ac se a+l)0 n
,les"e*a"ul Ra1as"$an&
/e apropie ceasul! gnd Rose""& Cu repe!cune& S*/ea
percolul orunde # ndrep"a pr(rea # nu era o s*pl)
*agna/e a lu0 c ns)# real"a"ea&
're"u"nden0 aces"ea erau se*ne clare ale pre!en/e %es"e&
(heena%
EPP PPP de oa*en *or/8 'en"ru %es"e0 era o n*ca "oa")&
9ncepu s) enu*ere:
Sece"a dn s"a"ul Ra1as"$an0 +oa*e"ea *pos,l de descrs
dn Inda&
H)celul dn RuandaQ un genocd a"" de ,ru"al # de lps" de
KC
sens0 nc" nu pu"ea + nspra" dec" de da(ol&
SIDA care. prnsese n g$earele *or/ pe locu"or dn C$na0
pe *a1or"a"ea celor dn A+rca # acu* pe ce dn Spana #
Scla& Noua +or*) de polo*el") sc$lodea Coas"a de Aes" #
!,ucnse # n Noua Angle&
Un (rus *an+es"a" prn $e*orag pu"ernce0 ase*)n)"or
(rusulu E,ola0 ap)ruse ,rusc n sudul 4ran/e0 de!(ol"ndu.se
lng) locul s+n" de la Lourdes&
Du#*anul (ense n"oc*a cu* +usese pre(es""&
Oas"ea lu Sa"an era ac 2 nger c)!u/0 legun n"reg&
Era (re*ea lor&
KE
(-
Newport, Rhode Island
'e *)sur) ce *ergea* pe c)rarea de lng) ap)0 s*/ea*
+oar"e n"ens aproperea lu ?us"n& G *a real!a* c) *preun)
+)cea* un cuplu +ru*os0 deoarece c/(a oa*en care "recur) pe
lng) no ne pr(r) pe +ur#& Nu*a de.ar + #"u" po(es"ea0
po(es"ea noas"r)8 Eu +usese* c)lug)r/)0 ar ?us"n era nc)
preo"&
9ns) nu era* un cuplu& Nc pe depar"e8 Era ca # cu* n"re
no ar + e7s"a" un gard gros0 elec"r+ca"0 care ne a"r)gea # ne
respngea n acela# "*p&
9n ul"*ele dou) !le0 *ersese* *preun) de "re or0 pe 1os
sau cu *a#na& 're"e7"ul era -a"$leen %ea(er& ?us"n era "r*sul
cardnalulu # era +oar"e seros # +oar"e ,un n ceea ce +)cea&
Nu.* d)dea* sea*a dac) el credea n -a"$leen0 dar0 "eore"c
*)car0 era desc$s "u"uror pos,l")/lor&
%nen/eles0 n"re no era *ul" *a *ul" de.a""& 9* repe"a*
n"runa: +u mai sunt clu)ri% M pot )ndi la =ustin "KCarroll
cum vreau eu%
9n "*p ce ne pl*,a*0 .a* spus o po(es"e ne(no(a")0
scur")0 despre Cl++ @al>0 ngus"a c)rare de lng) ap)0 de "re
*le # 1u*)"a"e0 care se po"r(ea ca un coler n 1urul coas"e de
sud.es" a ora#ulu Ne5por"&
F Odnoar)0 @lla* %ac>$ouse As"or s.a pl*,a" ac al)"ur
de doa*na lu0 ;Regna celor 'a"ru Su"e=
:
0 .a* spus eu0 pro,a,l
ca s) *) +)lesc cu ceea ce #"u& Se pare c) ?o$n -enned6 a
cur"a".o pe ?ac<uelne pe Cl++ @al> pe (re*ea cnd era n
Harn)0 ar ea era de,u"an"a anulu la Ne5por"&
Iar acu*0 real!a* eu0 ?us"n # cu *ne *ergea* pe aceea#
po"ec) s"orc)& 9ns) e7s"a o d+eren/) su,s"an/al)& No nu era*
u,/ # nu a(ea* s) +* (reoda")& E7cep"nd clpa de acu*
dou) !le0 cnd *.a a"ns cu *na0 no do nu ne.a* a"ns
ncoda")& Ca s) +u sncer)0 * dorea* s).l *,r)/#e! *a *ul"
ca orce pe lu*e0 dar #"a* c) n.o (o +ace&
Oare de ce a* +os" adu# ac0 *preun)D Ha degra,)0
:
Carolne As"or era adesea nu*") ;Regna celor 'a"ru Su"e=0 cu
re+erre la nu*)rul de oa*en care nc)peau con+or"a,l n sala e de
,al Ln&"rM&
KJ
a!(rl/ *preun)0 ceea ce.* do(edea c) Du*ne!eu es"e sadc&
Herser)* *a depar"e pe c)rarea #erpu")0 n)p)d") de "u+e
de *ur # +lanca") de case ,oere#" (ec$0 cu gardur nal"e& Era
pur # s*plu per+ec" A* "recu" pe lng) Hllonares Ro50 locul
unde0 1ur) localnc0 Ienr6 ?a*es a n(en"a" ep"e"ul ;ele+an/
al,=& Trecur)* # de propre"a"ea T$e %rea>ers0 de Rosecl++0
proec"a") de S"an+ord @$"e0 de %eec$5ood # de o,sedan"a
Har,le Iouse a lu Rc$ard Iun"&
F G"0 Anne0 spuse ?us"n n"r.un s+r#"0 uneor cred c) "u a
o *agne cuda") asupra propre "ale persoane& 'ar +oar"e
desc$s)0 +oar"e l,er) # co*unca"()& G "o"u# "e / la ds"an/)
de oa*en&
H.a* opr" pe po"ec) # l.a* pr("& 4e c) era ade()ra" sau
nu0 ceea ce spusese *.a r)n"&
F Nu n/eleg ce (re s) spu& A* o *ul/*e de pre"en& 9*
place +oar"e *ul" (a/a *ea& Are s) spu c) nu po" + *pln")
+ndc) nu *.a* *)r"a"D
Surse& Nu (oa s) ne cer")*&
F Nu as"a a* (ru" s) spun0 Anne&
F A"unc0 ceD
F A$0 Anne& To" ce (reau s) spun es"e c) "u a o pasune
+oar"e apar"e # ncn")"oare pen"ru (a/)& Te.a* ur*)r" n
%os"on& G ac0 n Ne5por"& De1a a reu#" s) s"a,le#" o pun"e de
co*uncare e7"raordnar) cu -a"$leen& Dar eti nc$s) n "ne& O0
la dracuS0 ga"a0 * pun lac)" la gur)& G *) pl*,& G * las
*n"ea s) $on)reasc) prn"re ,oga"ele +an"e! ale A*erc de
ncepu" de secol& Es"e +ru*os ac0 "re,ue s) recunosc&
9 era "ea*) s) *) *a pr(easc)& G cnd0 n cele dn ur*)0 o
+)cu0 ()!u lacr*le *ar # sclp"oare #rondu.* pe o,ra1&
H) r)nse0 *) r)nse +oar"e "are& H) a"nsese la punc"ul
sens,l # nu a(ea ncun drep" s.o +ac)&
%rusc0 *.a* ndep)r"a" de el& Nu *a pu"ea* s"a ac& A*
ncepu" s) alerg pe po"eca pres)ra") cu crce de (/)0 +)r) s)
#"u nco"ro *) ndrep"a*& G"a* doar c) "re,ua s) plec de
lng) ?us"n OSCarroll&
KK
(.
-a"$leen s*/ea c) nne,une#"e n casa p)rn/lor& 9# dorea
cu dsperare s) +e cu pre"enele e 2 Sara0 4ran # C$uc> cea de
nes")pn"& Se s*/ea s"rns) ca n n#"e c$ng de pere/ case #
de greu"a"ea ap)s)"oare a proprulu "rup&
Co,or cu gr1) "rep"ele dn spa"e0 /nndu.se s"rns de
,alus"rada su,/re& 4ecare "reap") scria su, greu"a"ea e&
Nu se o,#nuse nc acu* cu sc$*,)rle prn care "recea
corpul e& Sn erau *a *ar ca a *a*e sale& Dege"ele #
gle!nele se ngro#aser)& Oc$ erau u*+la/ # ro#& Iar +ap"ul c)
nu se pu"ea *,r)ca n $anele e nor*ale era de.a drep"ul
ener(an"&
Cnd se (a "er*na "o"ul0 (a rede(en (ec$ea -a"$leenD
Nu*a Du*ne!eu #"a&
'n) la na#"erea coplulu0 sngura e pl)cere era pla1a& 9
*ul/u*ea lu Du*ne!eu pen"ru pla1)8
Hraculos0 -a"$leen a1unse la o+cu +)r) s) o aud) care(a&
Ha ales acu* nu (oa s) dea nas n nas cu doa*na @als$& 9n
ul"*ele s)p")*n0 (ec$ea e pre"en) pur # s*plu nu *a
p)rea s) +e n apele e& %rusc0 ncepuse s) de!apro,e "o" ce
+)cea sau spunea -a"$leen&
9n spa"ele o+culu0 nc)perea de la n"rare era pus"e&
Su, o ,anc) se a+la +ru*os alna") nc)l/)*n"ea& -a"$leen
# puse o perec$e de pan"o+ co*o!& 9n cuer a"rna cardganul
gal,en al "a")lu e # +a"a l *,r)c) pes"e pulo(er&
C"e(a *nu"e *a "r!u se a+la pe /)r*0 ascul"nd # pr(nd
(alurle care se sp)rgeau $pno"c de *al& Doa*ne0 ce *a !8
A+ar) erau aproape 2C^C #0 deoca*da")0 "oa*na +usese
ncred,l de ,lnd)& Se de!,r)c) *eda" de cardgan # l puse
pe ,ra/&
9 (en o dee care. pl)cu la ne,une& C"se *a de*ul" c)
apa reduce dn greu"a"ea corpulu # c) aces" lucru es"e ,ene+c
pen"ru coplul dn pn"ec& Se desc)l/)0 se de!,r)c) de pulo(er #
n"r) n ocean&
'oa"e era nes),u" dn par"ea e0 dar se s*/ea *nuna"& La
supra+a/)0 apa era cald) # sen!a/a da") de (alurle care se
lo(eau de pcoarele e u*+la"e era e7"raordnar de pl)cu")& Se
gnd c) *cle (alur erau ase*enea unor c)/elu# care
lngeau pcoarele&
KN
4)cu al/ c/(a pa#0 +)r) s) se ndep)r"e!e ns) prea *ul" de
/)r*& Acu* aproape c) era n "rans)0 de parc) n.ar + +os" ea
ns)#& S) ndr)!neasc)D Da0 ndr)!n& Trase aer n pep" # #
ndo genunc$0 n a#a +el nc" apa (en aproape pn) la
,)r,e& Sen!a/a era *nuna")8
"h! este de-a dreptul de vis$
Aalurle o rdcau pu/n # apo o l)sau la loc n 1os& Suspn)&
Apo rse cu pu"ere& Se s*/ea n s+r#" u#oar)0 a#a cu* r(nse
a""a (re*e8 Se l)s) dus) de (alurle ,lnde& 9# n"nse *nle0
se l)s) pe spa"e # plu" c"e(a secunde& Culorle se *ple"eau pe
cer n"r.o pr(el#"e +ascnan")& De la al,as"ru la ro!0 la purpuru
# ndgoB
-a"$leen perdu no/unea "*pulu& De c" "*p plu"eaD Cu
greu0 reu# s) se n"oarc) pe ,ur") # # d)du ,rusc sea*a unde
se a+la&
Era de1a *ul" *a depar"e dec" credea& Cu* a#aD +u se
poate$ Ceva nu era n re)ul% Cum ajunsese aa de departe de
mal.
Spera")0 ncepu s) se lup"e cu apa0 no"nd spre /)r*&
')rea c)0 de +ecare da") cnd reu#ea s) nan"e!e0 n
*o*en"ul *eda" ur*)"or curen/ o "r)geau napo&
+u te panica! # spuse&
8mi cu ochii pe cas i noat ntr-acolo%
9ns) nu n/elegea cu* de +usese a"" de ncon#"en")& G"a
+oar"e ,ne de curen/0 #"use as"a de *c)8 Se n"*plase ce(a
+oar"e cuda"& Ca i cum uitase de ea n ap% Era nebun.
%ra/ele o dureau& S*/ea *puns)"ur n a*,ele ,ra/e0 ar
apa rece o (l)gua pur # s*plu& Aru s) s"rge dup) a1u"or0 dar nu
era n*en acolo0 n*en care s.o aud)& Ca # cu* oceanul ar +
+os" un ,)r,a" +oar"e pu"ernc ce.# ncol)cse ,ra/ele n 1urul
*1loculu e0 -a"$leen era "ras) napo # apo *pns) su, (alur&
S"rnsoarea ape o spera&
+u-i fie team! au! ea& Era Aocea0 ns) aproape ln#""oare&
Nu8 4u acoper") de (alur0 dar reu# s) a1ung) ar la
supra+a/)& Scoase un s"rg)" lung # gu"ural&
?as-te purtat de ap! 2athA% &pa este universul i este
etern% -ii una cu apa$
Se !,)"ea n !adar dup) aer0 n "*p ce prn +a/a oc$lor
"receau +rn"ur de *agn& 're"enele e0 *a*a0 "a")l e0 coplul
eB
Ur*)"orul (al o *pnse ar la +und& Durerea ascu/") dn
NP
pl)*n se acu"!) nsupor"a,l nan"e s) +e s"ns) de ap)&
-a"$leen se necaQ la +el # coplul e&
N1
)/
H.a* opr" dn alerga" cnd nc)l/)rle *ele au da" n"r.un
"r!u de caldar*ul +er*ec)"orulu %elle(ue A(enue0 ncadra"
de copac&
Ce se ntmpl cu mine. Ce se ntmpl.
H.a* #"ers lacr*le rdcole de pe o,ra1 cu un #er(e/el
-leene70 dn pac$e"ul pe care l /nea* su, *neca pulo(erulu0
apo *.a* spr1n" de nal"ele por/ negre de +er ale unea dn
case # a* ur*)r" cu pr(rea un au"ocar gal,en.aprns dn
%a"a(a0 Ne5 Wor>0 care (ense nc)rca" cu ;pelern=&
Dup) o (re*e0 a* reu#" s) * (n n +re&
G"a* e7ac" de ce +ugse* de ?us"n& Era l*pede ca lu*na
!le& 9nc) era* ndr)gos"") de el0 nuD Iar acu* era* # +uroas)
pe el& +u ntorsesem spatele vieii$
El o +)cea& El era preo"ul ca"olc rlande!& Era soca,l # #"a
a"" de *ul"e0 dar oare c"e "r)se cu ade()ra"D
Dup) ce *.a* rec)p)"a" su+lul0 a* $on)r" prn spa"ele
caselor pe o alee care ducea spre pla1)& 3ndul *) o,seda0 n
"*p ce *) 1uca* cu *argnea spu*oas) a oceanulu& 'oa"e
c$ar l u,ea* pe ?us"n& H) gndea* "o" "*pul la el& El #
dorea s) *) c)s)"oresc0 s) +u *a*)& 'oa"e c) nu +)cuse dec"
s) e7pr*e un gnd al"rus"& Sau poa"e c) * rea*n"ea ceea ce
#"a* de1a&
H.a* pl*,a" +)r) /n") pe pla1)0 n"orcnd pe "oa"e p)r/le
aces" gnd0 pn) ce apusul acoper cerul n nuan/e dn ce n ce
*a n"uneca"e de al,as"ruQ de la al,as"ru.(erde deasupra
oceanulu la ndgo pres)ra" de s"ele pe *area cupol) a cerulu&
A* pr(" n 1ur ca s).* dau sea*a unde *) a+lu& Ce(a de pe
pla1) *.a a"ras a"en/a&
O slue") era n"ns) pe nsp&
Slue"a une "nere +e*e&
F -a"$leen8 a* s"rga"&
N2
)!
H.a* repe!" nan"e0 s"rgnd c" pu"ea* de "are:
F 2athleen$
Cnd a* a1uns aproape0 *.a* arunca" pe nsp lng) ea& A*
n"ors.o cu gr1) pe spa"e& A* prns.o de su, ,)r,e0
pronun/ndu. ncon"nuu nu*ele& I.a* n"ors +a/a spre *ne& A*
ncepu" s). +ac respra/e gur) la gur)0 dar nu p)rea s) a,)
ne(oe de a#a ce(a&
-a"$leen era n s"are de ncon#"en/)0 dar0 sla() Do*nulu0
nc) respra& De ce era pe pla1)D Cu* de a1unsese ud) leoarc)D
9no"aseD
F Doa*ne0 -a"$60 o$0 Doa*ne8
Era prea grea ca s) o au n ,ra/e # era* sngure pe pla1a
n"uneca")& Ce se n"*plaseD 9# +)cuse ar r)u sngur)D Dar
coplulD
9nc) respra& I.a* pronun/a" ar nu*ele& 9ncerca* s) gndesc
l*pede& A* e(alua" "oa"e op/unle& A(ea* doar dou)&
S) s"au cu ea&
S) alerg c" de repede po" dup) a1u"or&
F Ia0 -a"$60 -a"$6B $a0 ga"a0 e#" ,ne acu*& A* ,)"u".o
u#or pe o,ra!&
9 s*/ea* pelea nc) rece& Luase o suprado!) de
*edca*en"e nan"e s) n"re n ap)D Nu a(ea* de unde s) #"u0
dar nu.* e#ea dn cap gndul c) n "recu" ncercase s) se
snucd)&
G0 e7ac" a"unc0 n*a aproape c) a nce"a" s).* *a ,a") n
pep"& A* *ur*ura":
F O$0 Doa*ne Du*ne!eule8 -a"$68 I.a* s"rga" nu*ele ar #
ar& 4e"e se rupsese apa&
Cnd a* n"ors capul0 l.a* ()!u" pe ?us"n alergnd n ("e!)
spre no&
F ?us"n0 a* s"rga" eu0 -a"$leen perde coplul8
N3
)"
A* sos" la sp"al n urle"ul srene de pe a*,ulan/)& Gase
doc"or # ass"en"e au (en" *eda" s) ne n"*pne& Era*
n+)#ura") n $anoracul lu ?us"n # o p)"ur) "er*c)& H) udase*
leoarc) ncercnd s) o a1u" pe -a"$leen& Ar)"a* rdcol0 dar nu.
* p)sa&
To/ gnecolog dspon,l dn sp"alul dn Ne5por" au +os"
c$e*a/ s) o e7a*ne!e pe -a"$leen& Era con#"en")& Era #
cal*)0 sngura de al"+el&
Au a1uns la un consens cu "o/& A*nosul se rupsese&
Tre,uau s) scoa") coplul prn ce!aran)0 nan"e s) +e prea
"r!u&
-a"$leen se *po"r( cu ")re&
F Coplul (a + ,ne0 spuse ea& L)sa/.ne n pace8 Hedcul e
personal0 doc"orul Ar*s"rong0 o *plorase s) le per*")
doc"orlor s) +ac) n"er(en/a& ')rn/ au dscu"a" cu ea0 cu
lacr* n oc$& Dac) ncercau s) scoa") coplul acu*0 a(ea o
#ans)& Dac) a#"ep"a0 pu"ea s) *oar)& -a"$leen era *nor)&
Aon/a *a1or")/ ar + pu"u" pre(ala& Dar nu era ncdecu* o
n*ca "oa") s) +or/e! o "n)r) +e*ee "o"al co*pe"en") s)
supor"e o ce!aran)&
F Anne0 spune.le& A* ()!u".o pe Doa*na Noas"r)& Ea *.a
spus s) nu.* +e +rc)&
A* p)l" (!,l la suges"a e& Dn punc" de (edere *edcal0 o
ce!aran) era pasul cel *a corec" care "re,ua +)cu"& -a"$6 "r)a0
ar coplul a(ea o #ans) ura#) s) supra(e/uasc)& Era sngurul
lucru ra/onal&
9n aces" ca! ns)0 ,nen/eles c) na#"erea n.ar *a + +os" un
*racol& In"er(en/a ar + a+ec"a" canalul de na#"ere0 ca! n care
%serca nu ar *a + declara" coplul un *racol&
F -a"$leen0 .a* spus eu0 (reau s) ascul/ ce au doc"or de
spus 2 las). s).# spun) p)rerea0 # apo +) a#a cu* cre! "u c)
es"e cel *a ,ne&
A +os" o noap"e ngro!"oare # n.o spun n"r.o doar)& A/pse*
cnd0 ,rusc0 a* real!a" c) cne(a *) scu"ura& Carol6n %ea(er
plngea n $o$o"e& H) cuprnse n ,ra/e&
F E ,ne0 -a"$leen e ,ne0 * !se ea& G coplul e ,ne&
He*,rana s.a re+)cu" de la sne # s.a reu*plu" de lc$d
a*no"c& -a"$leen es"e nc) ns)rcna")& Es"e cu ade()ra" un
N:
*racol8
H s.a e7plca" c) nu era (or,a c$ar de un *racolQ dar +ap"ul
n sne era ndea1uns de neo,#nu" nc" s) u*easc) personalul
*edcal al sp"alulu dn Ne5por"& Sngura persoan) care nu era
surprns) sau *presona") era c$ar -a"$leen&
F 9/ *ul/u*esc c) a a(u" ncredere n *ne0 * spuse
-a"$leen& A +os" sngura care a +)cu".o& Tu e#" cea specal)0
Anne& De.as"a e#" ac& Tu # p)rn"ele ?us"n& Ao sun"e/
pro"ec"or *e specal&
A* s"a" n re!er(a de sp"al cu -a"$leen pn) n 1urul ore unu
d*nea/a0 cnd ?us"n ,)g) capul pe u#)& 9* +)cu se*n s) es
pe cordor& -a"$leen dor*ea0 a#a c) a* e#"&
Cnd a* a1uns pe $ol0 a* ()!u" c) ?us"n era pald # a(ea
oc$ aproape e#/ dn or,"e& H) ngr1or)&
F Ce s.a n"*pla"D E#" ,neD l.a* n"re,a"&
F Ce(a de necre!u" s.a n"*pla" ac la sp"al0 * de!()lu el
n #oap")& Anne0 a ap)ru" un ca! de polo*el")& E ca # cu* ar +
ur*)r".o pe -a"$leen ac&
NC
)(
Irlanda
Colleen 3ala$er a(ea sen!a/a c)0 dac) ar *a + s"a" nc$s)
n cas)0 *n"ea .ar + e7ploda" n * de ,uc)/ele0 *pos,l de
pus la loc (reoda")& Se asgur) c) *a*a e s")"ea con+or"a,l n
ca*era sa0 apo se +ur#) dn cas) # n#eu) calul&
C)l)r pe deal0 cu *na n+)#ura") n coa*a epe *a*e
sale0 3ra6 Lad6& Cn"a pen"ru sne una dn"re pesele pre+era"e
ale "rupe %o6!one0 oprndu.se n *1locul s"ro+e ca s) +ac) se*n
cu *na /ganlor a+la/ pe c*pa de 1os& Aoa s) +e dn nou o
s*pl) #col)r/)Q # (oa (a/a napo&
[gan nu erau n genul rro*lor oac$e# dn Europa Cen"ral)0
c *a degra,) descenden/ a rlande!lor s"r)*u"a/ care #
perduser) ,unurle n "*pul Har 4oa*e"e dn 1K:C& 3enera/
la rnd se *u"aser) dn"r.o /ar) n"r.al"a0 reparnd lucrur0
par"cpnd la curse de "r)sur la ,lcur #0 po"r(" unora0
ocupndu.se cu +ur"ur sau c$ar *a r)u&
Erau dispreuii! la fel ca ea% +u era corect! nu era drept%
9# a*n" acu*0 ru#na")0 c) la rndul e dspre/use /gan&
Apo0 n ur*) cu #ase lun0 se pe"recu ce(a care. sc$*,)
a""udnea&
Ca # as")!0 "recea pe c*pe ndrep"ndu.se spre
,necunoscu"ul loc dlc dn Haa* Cross0 L++e6 3lade& O +e*ee
cu p)rul ro#u.aprns0 care pur"a o +us") de ca"+ea purpure # o
1ac$e") dn "5eed (ec$e +)cu se*n&
[ganca se ndrep") spre ea # oc$ se $ol,ar)& 9# +)cu
cruce # ncepu s) se roage0 s"rngnd pu"ernc ro!arul de parc)
ar + +os" o ancor) de sal(are lega") drec" de Ra&
Colleen +usese #oca") de ges"urle +e*e0 se "e*u0 dar "o"u#
+u curos de ndr)!nea/)& G0 c"e(a clpe *a "r!u0 accep"ase
de1a n("a/a /g)nc de a ,ea un cea n cara(an)& 'e +e*ee o
c$e*a Hargo"0 ar cara(ana e era cuda" alc)"u")& Acolo se
a+lau pol/e cura"e acoper"e de unel"e0 cu" de p)l)r0 cuere n
care $anele a"rnau aran1a"e dup) culoare #0 surprn!)"or0 un
"ele(!or nou0 scu*p0 pe ,a"er&
Lng) "ele(!or se a+la un loc specal nc$na" S+n"e
4ecoare& A(ea o +ru*oas) Hadon) dn por/elan0 cu *nle
rdcare n"ru ,necu(n"are0 pur"nd un #al al,as"ru cu al,0
NE
acoper" de aur (er"a,l0 arunca" pes"e p)rul desple""&
F A ()!u".o n carne # oase0 dar # n spr"0 spuse Hargo"&
G"u c) a ()!u".o& N.a* drep"a"eD
Colleen se n"oarse spre ea0 ulu")& Ce #"a +e*ea aceas"a
cuda")D
F Iu,e#" cop0 Colleen0 con"nu) Hargo"0 cu (ocea u*l) #
re(eren/oas)& Iar pr(rea era ndrep"a") +7 spre a,do*enul
+e"e0 care de.a,a ncepuse s) se u*+le& 9/ #"u secre"ul0 *cu/o&
E#" e7ac" ca ea& Secre"ul ")u (a sc$*,a lu*ea&
NJ
))
4i tiu secretul! micuo$
9n !ua aceea0 Colleen c)l)r alene "oc*a spre nordul
ora#ulu& Acolo se a+la sp"alul /nu"ulu # ea (oa s) +ac) o
consul"a/e nan"e s) nasc)&
O leg) pe 3ra6 Lad6 de un s"e1ar ,)"rn de pe c*pul ,oga"
n (ege"a/e de lng) sp"al& Apo "recu pe pa1#"ea dn spa"e #
n"r) n"r.un $ol *c& Colleen +usese # nan"e la S+& %rendan ca
s).# (!"e!e n#"e rude ,olna(e0 dar nu.# a*n"ea s) + (en"
(reoda") sngur)&
Se s*/ *a"ur)0 # poa"e pu/n neru#na")0 n "*p ce urca
u#or scara snuoas) c)"re al dolea e"a1&
G"a unde (oa s) a1ung) 2 la sec/a de *a"ern"a"e& I*eda"
ce n"ra pe cordorul celu de.al dolea e"a10 la s"nga&
Desc$se u#le ,a"an"e # *eda" +u n"*pna") de o
ass"en")& 4e*ea recunoscu s"area # !*,&
F %un)0 dr)gu/)8
F 4ac doar o pl*,are0 spuse Colleen& G0 de +ap"0 nu era o
*ncun)&
9n"r.una dn nc)per0 o +e*ee ge*ea pu"ernc # c"e(a
secunde *a "r!u ncepu s) /pe&
Aproape ns"an"aneu #0 aparen"0 ca # cu* ar + n/eles.o0 o a
doua +e*ee0 n"r.o ca*er) a+la") ce(a *a depar"e pe $ol0 l)s)
s). scape un /p)" ascu/"&
Colleen se re!e*) de pere"e # ncerc) s) se ln#"easc)&
#oamne! pare n)ro'itor% "are! cnd va veni timpul! voi fi n
stare s fac asta.
Le ascul") pe cele dou) +e*e care con"nuau s) gea*) # s)
/pe&
Una dn"re ele s"rg) nu*ele so/ulu e ar0 apo0 aproape dn
aceea# r)su+lare0 l ,les"e*)&
Eu voi fi sin)ur! se gnd Colleen& 3a trebui s fiu foarte
curajoas%
Cre!use c) (!"a la sp"al era o dee ,un)0 dar nu p)rea s) +e
a#a& Acu* era0 +)r) ndoal)0 *a spera") dec" +usese (reoda")&
Se n"oarse # o lu) n drec/a opus)& Ce era acolo0 n cap)"ul
cordoruluD
Al"e s)l de na#"ereD Al"e +e*e n c$nur groa!nceD
4a"a re*arc) pere/ de s"cl) #. ()!u pe ,e,elu# dn)un"ru&
NK
Un plngeau0 dar *a1or"a"ea dor*eau sau0 pur # s*plu0
pr(eau n 1urul lor0 +)cnd cuno#"n/) cu lu*ea&
Colleen ncepu s) !*,easc)0 poa"e pen"ru pr*a da") dup)
lun de !le0 # #"u c) (a + ,ne& Nu (a *a + sngur)& Aa a(ea
coplul&
NN
)*
Cnd *a a(ea de parcurs doar o 1u*)"a"e de >lo*e"ru pn)
acas)0 Colleen s*/ aerul dulce0 r)coros de la L++e6 3lade& De.
a,a a#"ep"a s) p)"rund) n gro"a care +usese sanc"uar na"ural cu
*ul" nan"e de cre#"n0 c$ar nan"e de dru!& Ac0 la L++e6
3lade0 (enea Colleen cnd (oa s) +e sngur)&
Un !(or rece curgea clpocnd prn gro") spre Loug$ Corr,&
'n # *ol! se aplecau pes"e ap)&
Cu nou) lun n ur*)0 pe 23 anuare0 la L++e6 3lade "r)se
Colleen ceea ce acu* consdera a + +os" o e7peren/) *s"c)&
9nan"e de seara aceea0 n Haa* Cross era cunoscu") drep" o
ele() cu pur")r cu(ncoase a colegulu S+n"a Tre*e&
La #coal)0 Colleen era pl)cu")0 dar nu +usese ncoda")
accep"a") pe depln de *a1or"a"ea coleglor e& Cel *a *ul" era
apreca") de surorle de la *)n)s"re0 care pro,a,l se reg)seau
n ")cu"a # *ed"a"(a +a") care de o,ce era prn"re ce *a
,un dn clas)&
Se s*/ea norocoas) s). a1u"e pe al/ # de aceea luase
dec!a aceas"a& Se $o")r s) de(n) c)lug)r/)&
Apo0 n nu*a o secund)0 la L++e6 3lade "o"ul se sc$*,)&
Colleen 3ala$er de(en *reasa lu Irs"os0 nu doar n spr"0 c #
n "rup&
9n aceas") dup).a*a!) specal) de ncepu" de oc"o*,re0
Colleen c)l)rea cu gr1) pe 3ra6 Lad6 de.a lungul pa1#"lor ude
dn spa"ele c)su/e&
Oda") a1uns) la L++e6 3lade0 leg) apa de un copac #.# +)cu
dru* prn"re crengle +o#n"oare0 ude& 4a"a ngenunc$e pe
co(orul *oale de ace de pn # r)#n)0 n *cu/a capel) n aer
l,er&
Colleen # plec) cre#"e"ul acoper" cu un p)r ro#u s"r)luc"or&
F Ta")l Nos"ru care e#" n Cerur0 sun" cea *a u*l)
slu1"oare a "a& G"u c) s*/ durerea # u,rea *ea pen"ru "ne&
Ta")0 sun" a"" de sngur) acu*& A* +os" nespus de sngur)
aces"e nou) lun&
Dar Colleen 3ala$er nu era sngur)&
Era ur*)r") 2 era n"o"deauna ur*)r")&
1PP
)+
9ncepea* s) accep" deea c) pruncul lu -a"$leen %ea(er
a(ea ce(a specal # aces" lucru *) "ul,ura *a *ul" dec"
pu"ea* recunoa#"e& Ceea ce cu sguran/) *) neln#"ea era
+ap"ul c) ncepea* s) cred c) -a"$leen ar + pu"u" spune
ade()rul # c)0 as"+el0 * perdea* o,ec"("a"ea& Trecuse* de
la ;e o n#el)"ore= la ;s.ar pu"ea s) +e ce(a ade()r ac=&
Cred c) pen"ru pr*a oar) de cnd (ense* la Col,a
Soarelu0 a* a(u" c"e(a ore pen"ru *ne& -a"$leen a/pse n
ca*era lu*na") pu"ernc de soare& Cnd a* n"ra" s) au o
cea#c) de cea0 doa*na @als$ g)"ea cu +rene!e n ,uc)")re&
Carol6n # C$arles %ea(er plecaser) n ora# la cu*p)r)"ur&
?us"n era # el pe unde(a0 s) alerge&
A#"ep"ase* cu ner),dare s) cerce"e! ,,lo"eca +a*le
%ea(er& La +el de *are ca ,,lo"eca unu or)#el0 era un loc unde
pu"ea* +ace cerce")r a*)nun/"e& 'e ra+"ur se reg)seau c)r/
de s"ore0 ,ogra+0 *e"r n"reg de *a"erale despre na(ga/e0
scoc0 gr)dn)r"0 p)s)r # +nan/e&
Iar pe ra+"ul a+la" lng) #e*neu se a+la o sec/une dedca")
c)r/lor de relge& Hul"e dn"re ele erau recen" ac$!/ona"e de la
%arnes O No,le0 Laura"Ss0 Har6>noll0 as"+el c) n"re pagn nc)
se a+lau ,ro#ur cu o+er"e&
4ocul *ocnea n #e*neu& H.a* "urna" o cea#c) de cea #
apo a* lua" un *ald)r de c)r/ despre 4ecoara Hara pe care le.
a* a#e!a" pe *)su/a dn le*n de *a$on a+la") lng) un
con+or"a,l +o"olu "randa+ru& A(nd n (edere c) c"se*
aproape "o" ce se g)sea despre Hara0 a(ea* doar s) +ac o
"recere n re(s")& A* a"ns coper"a (olu*ulu #oamna +oastr
n Evan)helie! #oamna +oastr la -atima! Misterele -emeii<
&ntichitate i Epoca Modern # apo a* desc$s o car"e
*nuna") scrs) la s+r#"ul anlor SJP n""ula") /in)ura dintre
femei% De +ecare da") cnd rec"ea* aceas") car"e0 *)
ndr)gos"ea* dn nou de Hara&
;4ecoara0 *odel su,l* de cas""a"e=0 no"ase au"orul0 ;a
r)*as cea *a s+n") +n/) pe care a* con"e*pla".o (reoda")0
*aga. e7erc"a") asupra *ea +nd a"" de pu"ernc) nc"0 "*p
de c/(a an0 * era *pos,l s) n"ru n"r.o ,serc) +)r) s)
su+)r la gndul pro"ec/e # +ru*use/ *n"ur pe care o
u"ase*& 9* aduc a*n"e c) a* (!"a" No"re Da*e dn 'ars #
1P1
a* s"a" n naos cu oc$ n lacr*&=
Era ade()ra"& As"+el # las) a*pren"a credn/a0 as"+el o
s*/se* # eu& 'u"erea Ha*e %necu(n"a"e es"e aceea
n/eleas) de *ul"e +e*e& Ha depar"e0 n car"ea e0 Harna
@arner scra: ;4ecoara es"e unul dn"re pu/nele persona1e
+e*nne care au do,nd" s"a"u"ul unu *"=& 9l c"a "o"oda") pe
Ienr6 Ada*s0 care no"ase: ;S"udul Doa*ne Noas"re *erge
napo drec" la E(a # n+)/#ea!) pe depln pro,le*a se7ulu=&
O d$o"o*e e7"re* de n"eresan")0 a* re+lec"a" eu&
4ecoara0 despre care nenu*)ra/ # dn ce n ce *a *ul/
oa*en consder) c) ar "re,u n)l/a") la acela# n(el cu 4ul s)u
2 # E(a0 care a +os" sp"") de #arpe0 a *nca" dn +ruc"ul
po*ulu n"er!s # a +os" !gon") dn gr)dna Raulu& E(a l.a
accep"a" pe Sa"ana& Doa*na Noas"r) l.a s"r("&
H.a* perdu" n lec"ur)0 c)u"nd ndc despre s"ua/a dn
Ne5por" # a* u"a" de "*p& %,la o *en/onea!) s+#e"or de
pu/n pe HaraQ sun" doar #ase re+err n "reac)" # nc
docu*en")r s"orce nu sun" prea *ul"e despre ea&
9n cercurle "eologce e7s") dou) "eor *por"an"e0 accep"a"e
de regul)0 ,a!a"e pe ceea ce n()/a/ nu*eau n genere ;"rad/a
cre#"n)=& 'o"r(" celu dn"0 Hara ns)# a +os" concepu")
;*acula"=0 n)un"rul pn"eculu *a*e e 2 as"+el0 n)scndu.se
+)r) a pur"a p)ca"ul orgnar& Cea de.a doua "eore a+r*) c)
a"unc cnd a *ur"0 pro,a,l n ora#ul an"c E+es dn (es"ul Ase
Hc0 Hara s.a n)l/a" cu "rupul # spr"ul drec" la Cerur0 ceea ce
s.a nu*" Ador*rea 4ecoare %necu(n"a"e&
Dup) "o/ ace#" an0 nc) *) u*ea +ap"ul c) Hara era cel
*a pu/n cunoscu") #0 de depar"e0 cea *a *s"eroas) dn"re
"oa"e +gurle ,,lce&
Oare de ceD
Nu era ne(oe s) con"ac"e! o +e*ns") ca s) o,/n un
r)spuns& Hara a +os" +e*ee # *a*)& Scrp"ura a +os" scrs) de
,)r,a/&
De la na#"erea lu Irs"os s.au produs unele sc$*,)r& Aces"
,necu(n"a" e(en*en" *odern dn 1urul lu -a"$leen %ea(er0
dac era aa ceva! a(ea s) +e na#"erea cel *a a"en"
docu*en"a") n aproape 2PPP de an0 +)r) ndoal)0 ur*a") de
c)r/ # de +l*e&
G 2 spera* c) nu era o lu!e de#ar") 2 eu (o s"a la cap)"ul
pa"ulu de na#"ere&
'oa"e a"unc (o #" n"regul ade()r despre +ecoara -a"$leen&
1P2
),
Ha a(ea* *ul" de *unc) #0 n cele dn ur*)0 a* g)s"
"*pul necesar& H.a* lua" (ec$ul *eu pardesu dn dulapul de
pe $ol # *.a* ndrep"a" n gra,) spre *a#n)& 9n doar c"e(a
*nu"e0 "recea* n ("e!) de cele,rul %elle(ue A(enue dn
Ne5por"0 ndrep"ndu.*) spre (es"0 pe He*oral %oule(ard&
A* parcurs o *l) # 1u*)"a"e pn) la Sac$ues" 'on"0 unde
se p)rea c) se oprse -a"$leen cu un ,)a"0 cu aproape nou) lun
n ur*)0 n anuare& Hs"eroasa # poa"e *s"ca sear) de 23
anuare&
Acu*0 c) *) ndep)r"ase* de Col,a Soarelu0 ndoala *ea
la"en") *) cuprnse dn nou& Era* c$ar *a descu*p)n") ca
ncoda") n pr(n/a +e"e& La o pr(re *a a"en")0 n*c nu a(ea
sens n n"reg*e0 "o"ul neces"a credn/) dn par"ea *ea&
Credn/)& De credn/) a +os" (or,a n"o"deauna&
Cardnalul Roone6 p)rea s) accep"e s"ua/a # #"a* c) nu se
l)sa u#or p)c)l"& Cardnalul era un preo" al (ec$ #col0 us"ur)"or
de n"elgen"0 cnc # cu capul pe u*er& Or0 Roone6 credea n
-a"$leen %ea(er& ')rea s) cread) cu ade()ra" c) un copl s+n"
era pe cale de a se na#"e& ?us"n credea la rndu. # nc el nu era
p)c)lcul n*)nu&
De ceD Ce anu*e +)cea s) +e a"" de sgur n pr(n/a eD
Ce "re,ua s) a+lu eu0 ac0 n Ne5por"D Ce *s"er ur*a s).* +e
de!()lu"D
Apo0 *a era -a"$leen& Era (rgn) # ns)rcna")& G"a* sgur
as"a& -a"$leen a+r*ase c) a ()!u".o pe 4ecoara %necu(n"a")0
ar eu0 cu pcoarele pe p)*n" # cnc) la rndu.*0 e*o/onal0
era* con(ns) c) spunea ade()rul0 sau0 cel pu/n0 ade()rul
()!u" prn prs*a e&
Nu a(ea* do(e!0 doar sen"*en"e0 dar *) n(adaser) n
n"reg*e n "*p ce conducea* prn Ne5por"&
G *a era ce(a: -a"$leen ncercase s) se snucd) # nu
reu#se& Dac) pur"a Coplul D(n0 de ce ncercase s). a (a/a0
*preun) cu a eD Sau ar "re,u s) pr(esc re(ersul *edaleD
Cu* se +ace c) a pr*" a1u"or n"r.o clnc) de a(or"ur care ar +
"re,u" s) +e nc$s) la acea or) dn sear)D Un al" pacen" care a
n"r!a"& A1u"or care .a sal(a" +e"e (a/a&
Nu #"a n*en c) +a"a a(ea s) +e acolo n acea !0 nc *)car
cele *a ,une pre"ene ale e& Toa"e "re credeau c) se ducea
1P3
!ua ur*)"oare& A#a pl)nuser)&
G0 n s+r#"0 "re,ua lua") n calcul o perspec"() s"orc)
*por"an")& Cre#"ns*ul se ,a!ea!) pe credn/a n *racole&
Cre#"n de pre"u"nden credeau n concep/a *acula") # n
Isus Irs"os0 4ul lu Du*ne!eu0 de(en" o*& Era ade()r sau *"D
A(ea* ne(oe de o do(ad)& R(nea* dup) un +ap" real0
orc" de nense*na"0 care s) +e do(ada a ceea ce ncepea* s)
cred cu ade()ra"&
9n "*p ce con"nua* s) *erg n 1os pe He*oral %oule(ard0
a* ()!u" un ndca"or n auru # al,as"ru care ar)"a spre s"nga0
*eda" dup) s"rada Sprng: LICEUL RO3ERS&
A* se*nal!a" spre s"nga& 9n lceu era cne(a care pu"ea s).
* o+ere ce * dorea*0 o *c) lu*n) n "oa") aceas") eng*)
+an"as"c)& Cel cu care se n"lnse -a"$leen n seara de 23
anuare&
?a*e ?ordan&
El era real%
1P:
)-
A* condus *a#na spre "unelul de ar/ar cu un color"
*nuna" nu*" s"rada Gcol # a* ap)sa" pe accelera/e&
Ceasul *eu ar)"a 2:CJ& A1unsese* e7ac" la s+r#"ul orelor&
Un clopo/el elec"rc sun) # !ar(a ,)e/lor u*plu aerul "are
de "oa*n)& O *ul/*e de ele( se n()l*)#r) s) as) pe cele op"
u# de s"cl) glsan"e prncpale& Cla7oane de *a#n) "r*,/ar)
# o *nge de +o",al decolora") # u*+la")0 s)rnd dn"r.o par"e
n"r.al"a0 ap)ru dn cl)drea ")cu")0 n s"l colonal&
A* c)u"a" cu pr(rea n *area de pu#"an l)/o#0 ncercnd
s) !)resc un anu*e adolescen" dn"r.a"/a&
A* scru"a" *ul/*ea de c"e(a or&
9n cele dn ur*)0 pr(rea *.a r)*as +7a") pe un ,)a"
*usculos0 nal"0 cu o #u(/) de p)r ,lond c)!u") pes"e oc$&
Se *pngea # se *,rncea cu un coleg care nu. era pe
*)sur)&
A* #"u" c) el era& A)!use* n ca*era +e"e o +o"ogra+e de
grup cu clasa # nu a(ea cu* s) +e al"cne(a& ?a*es ?ordan era
un ,)a" ,ne +)cu"0 de +ap"0 aducea *a *ul" a ,)r,a"&
H.a* gnd" c) a(ea ca* 1KN c* n)l/*e # aproape NP >g&
4)r) ndoal)0 ar)"a ,ne0 dar nu reu#ea* s) *.l *agne! cu
-a"$leen&
H.a +os" pu/n "ea*) la gndul c) poa"e era deplasa" s)
+or/e! o con+run"are0 dar a* con"nua"& Se nu*e#"e "erape
an"+o,c)0 #"a*0 #0 n general0 nu es"e reco*anda") n *esera
*ea&
F %un)0 scu!).*)0 a* spus0 n"rerupndu.l dn $r1oneal)&
Tu e#" ?a*es ?ordanD
%)a"ul se opr0 se n"oarse # * arunc)0 sgur pe sne # +)r)
s) se gr),easc)0 un !*,e" e(alua"or&
F 'resupun c) as"a nsea*n) da0 a* con"nua"& H.a* c)!n"
s) !*,esc n "*p ce el sco"ea o /gar) dn"r.un pac$e" n al, #
ro#u& Nu*ele *eu es"e Anne 4"!gerald& Sun" pre"en) cu
-a"$leen&
?ordan # aprnse /gara # apo arunc) o pr(re la a*c care
ncepuser) s) se s"rng) roa") n 1urul lu& Rn1eau # *)
*)surau dn cap pn).n pcoare0 s"r)dundu.se s) o +ac) n"r.un
*od c" *a pu/n su,"l&
F Hda0 eu sun" ?a*e& G "u e#" ;pre"en)= cu -a"$6D Ce +el
1PC
de pre"en)D
F A# (rea s) (or,esc pu/n cu "ne&
L.a* /n"u" cu pr(rea& Nu *.a* *#ca" deloc& Nu a* ar)"a"
"ea*) sau ndoal) cu* c) nu ar (or, cu *ne&
Curo!"a"ea lu n ceea ce *) pr(ea a c#"ga" "eren n +a/a
a""udn nd+eren"e& G"a* c) a#a (a +& Doar cu as"a *) ocup&
1PE
).
're"en lu s)reau de parc) ar + +os" o cread) de "aur
a//a/& S")"eau prea aproape de *ne0 nclcnd l*"a de spa/u
n(!,l) pe care o p)s"re! de o,ce cu s"r)n # #"au as"a
+oar"e ,ne&
F Cne e#" "uD E#" de la 0ard CopA sau ce(a de genul )s"aD
n"re,) unul dn"re e&
F Nu0 a* r)spuns eu cal*)& Nu sun" repor"er de scandal0
doar o pre"en)&
F %ne0 !se ?a*e0 dup) c"e(a *o*en"e ,une& Ia s)
*erge* s) (or,*0 pre"eno8 A cnc *nu"e la dspo!/e s).*
cap"e! a"en/a&
F O$0 *ul/u*esc0 .a* r)spuns # a* !*," n"r.un s+r#"&
La +el a +)cu" # ?ordan& 9* d)dea* sea*a c) *) place #
"o"oda") c) se consdera prcepu" la +e*e0 c$ar # cnd era
(or,a de una *a n (rs")0 ca *ne&
La cap)"ul c(ar"alulu ncepea o s"rad) pe care se a+lau case
*cu/e cu 1eepur # al"e *a#n de aces" gen parca"e pe alee0
,ccle"e # s>a"e,oard.ur pe "ro"uar& ?ordan era cu un cap *a
nal" dec" *ne # a(ea pep"ul la" ca un c$eres"egu&
N*c nu reu#se (reoda") s).l d)r*e pe ,)a"ul aces"a sau0
cel pu/n0 a#a (oa el s) cred&
F %ne0 !se el *eda" ce n"rar)* pe s"rad)& A a"en/a *ea
orcu*& Cne dracuS e#" "uD 'e ,une8 G ce (reD -a"$6 nu e
pre"en) cu "ne& A""a lucru #"u # eu&
F ?a*e0 nu #" n*c0 .a* !s eu& G )s"a. ade()rul& I.a*
spus cne sun"0 dar nu .a* prec!a" care era *sunea *ea&
To"oda")0 a* adop"a" o ndscu"a,l) a""udne gen ;s) nu "e pu
cu *ne=& Hac$s*ul nu pu"ea + o sa,e cu dou) ")#ur&
F 9n anuare anul aces"a0 a* con"nua"0 a e#" cu -a"$leen
%ea(er& G )s"a e ade()rul0 s"a,l" de1a& A/ a(u" cel pu/n o
n"lnre&
D)du dn cap&
F G"a* c) la porc)ra as"a o s.a1ung8 4ra"e0 sun"e/ a"" de
pre(!,l8 G "u e#" una care scre o car"e0 nuD ') a"unc scre
as"a8 A* e#" o sin)ur dat cu -a"$leen %ea(er& O sngur)
n"lnre& G c"e(a pl*,)r ca s) lu)* un %g Hac sau ce(a de
*ncare0 dup) ore&
F Cu* de a +os" doar o sngur) n"lnreD
1PJ
F Cu* de doar unaD ')0 c" poa"e s) duc) o*ul deoda")D
!se ?ordan&
Era prea orgolos ca s) spun) ade()rul& 4)r) s) (reau0 *)
gndea* c) ,)a"ul era un produs per+ec" al #col %rad '""& El #
-a"$6 ar + +)cu" un cuplu e7"raordnar0 dar0 "o"u#0 nu *.o
pu"ea* *agna cu el& 'oa"e c) a(ea # ea un dra* de n+a"uare0
dar nu. pl)ceau oa*en arogan/&
F 40 "e rog0 cns"" # l)*ure#"e.*)& 'e 23 anuare0 a dus.o
pe -a"$6 la o pe"recere o+cal) a #col& Apo s.a pe"recu" ceva%
-a"$6 *.a *)r"urs"& Dar ce anu*eD
O gr*as) de *ne s"r),)"u c$pul& A* real!a" cu* (a
ar)"a la *a"ur"a"e # nu *.a pl)cu"&
F Ascul")0 nu /.e clarD N.o s)./ spun) pen"ru c) a* +)cu".o
dup) aceea& Toa") lu*ea #"e c) -a"$6 nu es"e ,un) la pa"0
recunosc0 dar as"a n.o +ace s) +e 4ecoara %necu(n"a")8
C)u")"ura lu *) n"*da& Aoa* s).* +ac *nle scu" # s).
spu0 *ers0 pa& Dar nu pu"ea* s) plec& Nu nc)&
F Du*nc) seara a (en" ac un *edc specals"0 un doc"or
care nu a(ea ncun *o"( s) *n")& ?a*e0 a* s"a" c$ar acolo
cnd a con"rola".o& -a"$leen e nc (rgn)& Nu a fcut-o
ncoda") cu cne(a8 Nu cu "ne0 nu cu n*en al"cne(a&
F Ce porc)re8 /p) el la *ne& A* a(u".o8 9# duse *na n"re
pcoarele. lung& Cu as"a8
'ro,a,l c) .a* "rans*s ndoala0 +ndc) *.a arunca" o
pr(re ur")& Apo0 nan"e s) +ac (reun pas0 *.a *pns cu
pu"ere&
A* c)!u" la p)*n"& H.a* prns *na su, pep"& Nu era*
a"" spera")0 c" 1ena")& 'u#"ul *) pusese la p)*n"8 H) durea
par"ea pe care a"er!ase*&
Dar *.a* rdca" *eda"& L.a* *pns pe neo,r)!a"& G nc)
o da")&
F E#" un "p dur0 nuD C" de dur e#"D a* urla" la el& H.a*
repe!" dn nou la el& R)spunde.*8 Ce s.a n"*pla" n seara
aceea la Sac$ues" 'on"D Ce(a s.a n"*pla"& O ()d n oc$ ")
*ncno# de la#& A)d prn "ne&
%rusc0 s.a r)suc" # a lua".o la goan)& A* (ru" s) alerg dup)
el0 dar #"a* c) nu *) (a a1u"a la n*c&
H) *n/ea 2 era* sgur) de as"a&
Dar dac) a(ea* drep"a"e0 a"unc a(ea drep"a"e # -a"$leen&
1PK
*/
To" ce * dorea* era s) a+lu ade()rul gol.golu/0 dar oare nu
as"a ne dor* cu "o/D 9n acea sear) a* s"a" n"r.un ,alansoar
(ec$ dn le*n de pn0 pc"a"0 lng) +ru*osul pa" cu ,aldac$n al
+e"e& Luna "oc*a se rdcase # plu"ea deasupra oceanulu
ase*enea unu *are ,alon gal,en0 dar0 n seara aceas"a0 nu
reu#se s) *) *#"e cu +ru*use/ea sau ln#"ea e&
Capul nc) * !(cnea de la scur"a0 dar "ul,ur)"oarea
n"re(edere cu ?a*e ?ordan& A(ea* du, n aproape orce
pr(n/)& A(ea* ne(oe s) #"u ce se n"*plase n"re ?ordan #
-a"$leen la Sac$ues" 'on"&
-a"$leen era sl),") # epu!a")0 o (edea* pe c$pul e&
Dor*"orul n"uneca" era lu*na" doar de o la*p) *c) a+la") pe
nop"er)& A* da" dru*ul CD pla6erulu cu rado0 a+la" pe un ra+"
dn ,,lo"eca l)cu")0 al,)& Hu!ca n(ada ca*era # a*
recunoscu".o pe ?e5el& Cn"a o ,alad) de dragos"e cunoscu")0 pe
care o ndr)gea&
F Doar nu./ plac c$es"le as"ea sen"*en"ale0 nuD *)
n"re,) -a"$leen&
F Ideea e s) ador* "u0 .a* r)spuns& H.a* rea#e!a" # *.
a* leg)na" n ")cere& Orc" de ngro!"oare +usese con(ersa/a
*ea cu ?a*e ?ordan0 *.ar + +os" "o"u# +olos"oare dac) a# +
a+la" ce(a& De ce nu (oa ncunul dn"re e s) (or,easc) despre
seara aceeaD
F -a"$60 "re,ue s) "e n"re, ce(a0 a* spus eu n"r.un "r!u&
Ea pr(ea n gol0 p)rnd cu+unda") n u"are&
F Cnd * s.a rup" apa0 spuse n cele dn ur*)0 a* +os"
ngro!")& N.a* +os" ncoda") a"" de spera")& Iu,esc coplul
aces"a0 recunoscu ea0 pen"ru pr*a da")0 +a/) de *ne& Nu po"
s).l perd acu*&
H)r"ursrea e *) *#c)& H.a* leg)na" nce" n ,alansoar
*nu"e la rnd0 ncercnd s).* s")pnesc sen"*en"ele&
F -a"$60 "u a ncredere n *neD
'e c$p n+lor acel !*,e" ncred,l de nocen"0 care
d)dea un +ar*ec apar"e&
F A* ncredere n "ne& %nen/eles c) a*& E#" +oar"e
desc$s) # ones")&
A* r)su+la" u#ura")& -a"$leen * pu"ea sc$*,a s"area
orcnd dorea0 cu doar c"e(a cu(n"e& Cu* de *) a+ec"a a#aD
1PN
Oare +ndc) ncepea* s) o credD
F -a"$60 "e rog0 spune.* despre ?a*e ?ordan& As")! a*
+os" la lceul Rogers s).l ()d& A* (or," cu el& H.a spus c)B
F [.a spus c) a* +)cu".o& As"a spune oa*enlor0 deoarece
crede c) as"a a#"eap") e de la el& Sncer0 * pare +oar"e r)u
pen"ru ?a*e& Toa") +an"e!a lu de ,)r,a" dur e a"" de "rs")8
H.a* da" sea*a c) ncerca s).# ascund) durerea& S"rnse
la pep" o p)pu#) +)cu") dn crpe #0 a#a0 ar)"a c$ar *a *c)
de #aspre!ece an&
F Anne0 nu a* +)cu" se7& ?a*e *.a dus cu *a#na la
Sac$ues" 'on"0 dar nu a* (ru" s) +ac n*c cu el& Nu a* (ru"& N.
a* +)cu" n*c cu ?a*e& E "o" ce po" s) spun acu*0 !se ea&
Sun" sgur) c) a(ea* o pr(re goal)0 dar creerul *eu
+unc/ona la capac"a"e *a7*)&
F H) cre!D n"re,) -a"$leen& Te rog0 Anne0 crede.*)8 Dac)
nu crede n*enB ce se (a n"*pl) cu *neD Ce se (a n"*pl)
cu coplul *euD
I.a* +)cu" se*n s) "ac) # apo *.a* rdca"0 .a* aran1a"
p)rul # a* n(el".o cu p)"ura pn) la ,)r,e& 9n *od repe"a" *
spusese c) es"e nocen")0 dar nu.* d)dea pace ceea ce
ad)ugase n"o"deauna: ;E "o" ce po" s) spun acu*=&
Aoa* s) cred c).* spunea ade()rul0 +ndc) /nea* la ea
a"" de *ul"8 DarB nu pu"ea*& 9n seara aceea0 la Sac$ues"
'on"0 +e"e se n"*plase ce(a *por"an"& 4usese* "r*s) la
Ne5por" s) a+lu ce anu*e&
G0 deoca*da")0 nu reu#se*&
11P
*!
?a nord de +e9 BorC
S+& Ioan al Cruc era ad)pos"" n *1locul dealurlor
*p)dur"e0 ca* la 1:C >* nord de Ne5 Wor>0 de.a lungul rulu
Iudson& A+la" la (olanul *a#n care se leg)na prn $r"oape0
Nc$olas Rose"" se "e*ea *a *ul" ca ncoda") pen"ru (a/a #
su+le"ul s)u& Co*ple7ul0 +or*a" dn"r.o cl)dre n genul unu
cas"el # dou)spre!ece c)su/e dn pa"r) de nsp0 era o cas) de
od$n) pen"ru alcoolc0 alena/ *n"al # preo/ cu a,a"er dn
cadrul Ar$epscope ora#ulu Ne5 Wor>&
9ns) ac se a+la cne(a care. d)dea speran/) p)rn"elu
Rose""& Dac) e7s"a a1u"or n aceas") lu*e0 a"unc nu pu"ea s)
(n) dec" dn par"ea *onsenorulu %ernard S"ngle6& Ac era
ul"*a oprre pe care o +)cea Rose""0 nan"e s) plece spre
Ne5por"0 pen"ru a (edea cea de.a doua +ecoar)&
9n)un"rul cl)dr aproape *ede(ale0 Rose"" a +os" n"*pna"
de un c)lug)r sla, # col/uros0 care l conduse prn cordoarele
dn ,locur de pa"r)& Ecoul (oclor # pa#lor lor crea sen!a/a
unor *pu#c)"ur de re(ol(er n"r.un "unel su, p)*n"&
La cap)"ul celu de.al "relea sau al pa"rulea culoar0 c)lug)rul
coc)n n"r.o u#) de s"e1ar nc$s) la culoare # apo o desc$se&
Un preo" n ro,) s")"ea la +ereas"r)& Rose"" # s*/ n*a
crescndu. n pep" cnd l ()!u&
Apo au! Aocea 2 c$co"nd0 r!nd pe n+unda"e& #aK prost
mai eti$ 7trnul sta vanitos nu te poate ajuta% +imeni nu te
poate ajuta$
Honsenorul %ernard S"ngle6 +usese *en"orul # con+esorul
lu la Un(ers"a"ea 'on"+cal) La"eran dn Ro*a& 'reo"ul n
(rs")0 care nu *a scosese ncun cu(n" n ul"* #ase an0 era
un renu*" n()/a"0 preocupa" de s"udul %,le0 recunoscu" n
specal pen"ru screrle sale pe "e*a Apocalpse&
F Nc$olas8 Sngle6 (en spre *ul" *a "n)rul preo" de la
Aa"can #.l *,r)/#)& Nu po" s) cred c) "u e#"& H) ,ucur a"" de
*ul" s) "e ()d8
F %ernard0 spuse Nc$olas adncndu.# +a/a n s"o+a aspr) a
(e#*n"ulu ,)"rnulu&
4u o *,r)/#are s"rns) #0 cnd +)cu un pas napo0 se
alar*) la (ederea rdurlor care ,r)!dau c$pul c$nu"0 "ras0 al
111
preo"ulu nc)run/"&
F A) s*// ,neD n"re,) el&
F Nu pen"ru s)n)"a"ea mea "re,ue s) "e ngr1ore!0
r)spunse ,)"rnul&
Dn nou 2 Aocea rse cu pu"ere n capul lu Rose""& 9ncerc) s)
o gnore0 dar nu pu"u&
Nc$olas Rose"" nc$se cu gr1) u#a n spa"ele lu #.# arunc)
pr(rea pe pere/ acoper/ cu c)r/ a nc)per& 'e la"ura cea *a
lung)0 ra+"urle sus/neau colec/a lu S"ngle6 de s"a"ue"e dn
C$na0 3reca # Oren"ul ndep)r"a"0 n+)/#nd "oa"e c$pul lu
Irs"os& 9n"r.un col/ se a+la un pa" ne+)cu"& Deasupra lu a"rna
un cruc+7 de le*n s*plu& Su, una dn"re cele dou) +eres"re
nr)*a"e se a+la o *as) de lucru n de!ordne&
Ce do se a#e!ar) la *asa cu pr(el#"e spre +lu(ul Iudson
care0 de sus0 ar)"a ca o au"os"rad) de s"cl)& Sc$*,ar)
condolean/e pen"ru *oar"ea 'ape 'us&
Apo S"ngle6 spuse:
F Cred c) #"u de ce a (en"0 Nc$olas& A* un presen"*en"
ur"& De +ap"0 l a* de c"e(a s)p")*n&
Nc$olas Rose"" nu se ndoa c) spunea ade()rul& 'ro,a,l c)
(es"ea s.a r)spnd" *eda" c$ar dn !ua cnd a p)r)s" Ro*a&
Co*un"a"ea Aa"canulu era *c)0 aproape nces"uoas)& 'r(
drec" n +a*lar oc$ al,a#"r0 rec0 a lu S"ngle6& 4)r) ndoal)0
nu era ca!ul s) s"ea la pala(re&
F Honsenore0 tiu c) du*nea(oas"r) cunoa#"e/ secre"ul de
la 4a"*a& 'us *.a spus c) du*nea(oas"r) c$ar a/ c""
cu(n"ele& Hesa1ul 4ecoare: pro*sunea i a(er"s*en"ul&
Honsenorul nu scoase ncun cu(n"& 'r(rea lu nu
"rans*"ea n*c& Ascul"a doar&
Rose"" con"nu)0 dar0 deoda")0 a(u ndoel asupra (ec$ulu
s)u pre"en&
F A/ s"a" cu 'us aproape "o" "*pul cnd s.a *,oln)("
pr*a da")& A"unc0 n SNP& A (or," despre 4a"*a #
du*nea(oas"r) a/ +os" acolo& A/ au!" "o"ul& Iar acu* #"u # eu
ce #"/ du*nea(oas"r)&
'e c$pul *onsenorulu S"ngle6 se a#"ernu su+ern/a&
F 'us nu a(ea ncun drep"& Nu a(ea ncun drep" s)./ cear)
as"a&
F Es"e prea "r!u pen"ru regre"e sau n(nur recproce& G"u
despre cele dou) +ecoare& Una0 a ,nelu0 cealal")0 a r)ulu&
F A"unc nu #" nimic$ S"ngle6 rdc) (ocea& E *ul" *a *ul"
112
de.a""& Du*ne!eu nu creea!) n al, # negru& Nu e a"" de u#or&
Ade()rul are pu/n de.a +ace cu logca o*ulu&
9n "*p ce S"ngle6 (or,ea0 Rose"" s*/ c) *ca nc)pere dn
S"& ?o$n ncepe s) se n(r"easc)0 a!(rlndu.l napo pe "ro"uarul
dn Ro*a0 unde n*a +u s"r)puns) de un cu/" +er,n"e&
Tro"uarul care se ro"ea n +a/a oc$lor de(en a(onul %eec$ care
se ros"ogolea n 1os0 pr),u#ndu.se prn"re copac0 *pr)#"nd
*e"al # oase& Era *a *ul" dec" o $alucna/e sau o a*n"re&
S*/ cu* l cuprnde "oropeala # *rosul p)"run!)"or de carne
ars)&
A!unea era un a(er"s*en"& Pleac de aici$ Pleac acum$
Dar n.o +)cu&
Nu pu"ea s.o +ac)8
Dar de ce era a(er"!a"D De ce +usese cru/a"D
9# au! propra (oce0 ca # cu* (enea de depar"e&
F A) rog0 a* ne(oe s) #"u cu* s) *) preg)"esc pen"ru
a+larea ade()ra"e +ecoare& Ce (re/ s) spune/0 cu* adc) nu
tiu nimic. Areau s) * spune/ cu* (a +& H) "e* c) a ncepu"
de1a c)derea *ea n Iad&
113
*"
&m nceput! +icholas% Hi-ai dat i tu seama n sfrit$ Eti deja
pierdut$ /ufletul tu este damnat$
Aocea rdea n $o$o"e n capul lu Rose""& ')reau s) +e su"e
de (oc0 ar durerea era nsupor"a,l)0 ca # cu* cranul .ar + +os"
despca"&
%)"rnul preo" se rdc) ,rusc # r)s"urn) un scaun *as( de
s"e1ar care scoase un "rosne" r)sun)"or&
F Sun" aici% I.a adus ac8 Oc$ se *)rr) de +rc)& Legunle
sun" ac8 Sun" pes"e "o"8 'o" s) vd ,as"ar! p)c)"o#8 Acu*
a#"eap") s) +e el,era/8
')rn"ele Rose"" ncerc) s) se ndrep"e spre +os"ul lu *en"or0
dar nu.# pu"u *#ca *nle # pcoarele& Le s*/ea grele de o
"on)&
Pentru numele lui #umne'eu! ce se ntmpla cu el. &vea un
atac de cord. Era acesta un alt atac. "are ar putea supravieui
iari.
Nc$olas pr( ngro!" la aceea# +or/) care.l a"aca pe
S"ngle6& 'reo"ul d)dea dn *n0 ncercnd s) ndep)r"e!e o
pre!en/) n(!,l)& Se *pedc) de po$"ele plne de c)r/&
Respr) adnc0 greu& Apo0 corpul *onsenorulu S"ngle6 se
nco(oe&
Cnd (or,0 glasul de.a,a se au!ea # era r)gu#"0 ca # cu*
.ar + +os" greu s) pronun/e cu(n"ele&
F La ncepu" / (e perde con"rolul0 spuse el0 *#cndu.#
capul nan"e # napo cu repe!cune& Ae real!a c) nu *a a
libertatea de a ale)e%
Nu (e *a a(ea l,er"a"ea de a gnd& Nc l,er"a"ea de a
ac/ona& G aces"a es"e doar ncepu"ul8
&sta e nimic$ au! Rose"" Aocea n capul lu& /tai s ajun) la
partea cea mai bun$
F Apo0 (e s*/ cu* / decade "rupul0 *n"ea0 su+le"ul0
Nc$olas& Ae perde orce speran/)& G acea de!n)de1de
p)gu,oas)0 png)r"oare0 acel sen"*en" a,1ec" de nu"l"a"e #
!)d)rnce es"e cea *a do,or"oare dn"re "oa"e "r)rle u*ane&
E un om detept! +icholas% Pentru un preot$ &scult-l$
F Cnd se (a n"*pl)0 cnd nu (e *a a(ea n*c n a+ar)
de acea de!n)de1de n"uneca") # a,sal)0 a"unc (e #" c) a
"recu" pragul Iadulu&
11:
Honsenorul S"ngle6 s")"ea la +ereas"r)0 cu spa"ele nco(oa"0
cu lu*na /#nnd n 1urul lu0 or,ndu.l pe preo"ul de la Aa"can&
9# "recu de c"e(a or *na pes"e pep"0 ca # cu* ar + ncerca"
s) se el,ere!e de o ap)sare # apo (or, dn nou:
F Ar "re,u s).l implor pe Du*ne!eu Ta")l s)./ d)ruasc) dn
*la lu n+n")& Dar as"a ar nse*na s)./ dau speran/e de#ar"e&
Rose"" (ru s) (or,easc)0 s) cear) ,necu(n"area
*onsenorulu0 dar ,)"rnul ncepu ,rusc s) s"rge& 4a/a lu
%ernard S"ngle6 era al,) ca (arul& %u!ele0 *argnea urec$lor #
dege"ele a(eau o #ocan") nuan/) (ole")&
9# ap)s) cu pu"ere *na pe s"ern # dn pep" e# un #uer
adnc& Un *ucus al, # spu*os /#n dn gur) # dn nas&
Url):
5 ?e)iunile de de*on0 de nger c)!u/ sun" pre"u"nden&
'r(e#"e dncolo de cele dou) +ecoare0 p)rn"e& 'r(e#"e dncolo
de +ecoare8 Legunle sun" c$ar n +a/a oc$lor ")&
Rose"" ncerc) s) se duc) la el0 dar nu se pu"u rdca de pe
scaun&
'coarele sla,e ale ,)"rnulu se ndor) # Nc$olas l ()!u
cu* cade n genunc$& Oc$ se d)deau pes"e cap0 ar spu*a
con"nua s) se re(erse pes"e ,u!e0 n 1os pe ,)r,e& Lup"a cu
s)l,)"ce *po"r(a unor +or/e ne()!u"e&
Cu un e+or" e7"raordnar0 Nc$olas Rose"" se desprnse de
scaun& 4u pus la podea& Se "r pe coa"e spre locul unde se
pr),u#se %ernard S"ngle6&
F Nu0 *onsenore8 Du*ne!eule0 nu8 L)sa/.l n pace8 Lua/.
*) pe *ne8
%)"rnul spuse "oa"e aces"ea n #oap")0 dar #oap"a lu aducea
a *uge":
F AEI 4I LUAT GI %LESTEHAT 9N IAD 'ENTRU ETERNITATE&
9N[ELE3I CE 9NSEAHN\ ETERNITATEAD 'RIAEGTE DINCOLO DE
4ECIOARE& R\S'UNSUL SE A4L\ ACOLO8
G0 n acel *o*en" de durere # de "eroare0 p)rn"ele Nc$olas
Rose"" cre!u c) a n/eles ce(a&
Acu*0 el era cu legunle0 ar ele erau Iadul # (enser) pe
p)*n" dn a,sul +oculu&
Honsenorul S"ngle6 s"rga dn r)spu"er:
F I.a de pe *ne8 Te rog0 "e rog8 H) *)nnc) de (u8
11C
*(
-a"$leen s*/ea c) o "rec +or& E7prese *a adec(a") nu
e7s"a&
De# nu se n"*plase n*c0 s*/ o presune n"ens)
crescnd n n"erorul e0 n"und c) ce(a +oar"e r)u se s"recura n
Col,a Soarelu # n "o/ ce care se a+lau acolo0 *a ales n ce
care doreau s) o a1u"e&
Tul,ura") # "e*)"oare0 -a"$leen "rase draperle ,roda"e de
la +ereas"ra dor*"orulu e& La ncepu"0 nu ()!u dec" propra
re+le7e n gea*ul n"uneca"&
Apo0 prn pelcula l)sa") de respra/a e pe gea*0 ()!u
lu*n g)l,u lc)rnd n n"unercQ erau corpurle de lu*na"
a+la"e de.a lungul ale0 care r)spndeau o lu*n) sla,) pes"e
Ocean A(enue&
C/(a agen/ de secur"a"e *,r)ca/ n $anorace groase
s")"eau la poar"a prncpal)& G "o"u#0 pre!en/a lor nu o +)cea s)
se s*") n sguran/)&
O *#care ,rusc) a"rase a"en/a&
C$ar dedesu,"ul +eres"re0 se desc$se o por"er) # un ,)r,a"
e# dn *a#n)&
Ar)"a a*enn/)"or: cos"u* negru0 p)l)re neagr) cu ,orul
"ras *ul" n 1os0 un sac negru u*+la" su, ,ra/&
Ar)"a nfiortor%
C$ar pr(ndu.l de sus0 -a"$leen pu"u s) (ad) c" de gr,o("
era0 de parc) ar + c)ra" n spa"e un *un"e de pa"r)&
G a"unc0 prn *n"e "recu un gnd +oar"e cuda": Ei au (en"
dup) *ne& La plural& Ei sun" ac&
Deoda") se au!r) (oc0 u#a case se desc$se # p)rn"ele
OSCarroll e# pe (erand)& 9n"nse c)lduros *na slue"e
n"uneca"e& A#a #"u -a"$leen cu sguran/) cne era ,)r,a"ul&
Era cel)lal" anc$e"a"or&
'reo"ul de la Ro*a&
C$ar nan"e s) n"re n Col,a Soarelu0 pr( n sus& -a"$leen
se gnd n+ora"): M-a privit direct n ochi% 1tie deja adevrul!
dar nu are credina necesar% Preotul nu crede%
11E
*)
9n s+r#"0 sosse p)rn"ele Rose""& Acu*0 *) gndea* eu0
era* "re cu oc$ pe -a"$60 ncercnd s) a+l)* ade()rul& Era
pre!en/a lu se*nul c) eu d)duse* gre#D
"are.
O n"re(edere +usese de1a s"a,l")& A* lua" loc n"r.un scaun
cu sp)"ar a+la" n"r.unu dn +ru*oasele saloane du,le de la
pr*ul e"a1 al Col,e Soarelu& Era* doar un o,ser(a"or& As"a era
"rea,a *ea la aceas") n"re(edere& 9ns) n*a * ,)"ea de
"ea*) pen"ru -a"$leen&
Ea s")"ea lng) *ne n"r.un +o"olu0 cu ,ur"a e u*+la") care
ar)"a de parc) era ga"a s) plesneasc)& Spera* c) nu se (a
spera prea "are0 c) nu (a + a+ec"a") prea *ul" de s"res&
C$arles %ea(er ne n"re,) dac) ,e* ce(a #0 n"ruc"
re+u!ar)* cu "o/0 # "urn) pen"ru el un Sco"c$ sec& Carol6n0
pald)0 se l)s) pe un scaun0 n par"ea opus) +e"e& ?us"n s")"ea
cel *a aproape de u#le de s"e1ar glsan"e&
'es"e aceas") adunare se l)s) ln#"ea& A#"ep"a* cu "o/ s)
au!* ce a(ea de spus preo"ul de la Ro*a& El cuno#"ea lucrur
ne#"u"e de no # ar)"a al na, de misterios%
'reo"ul a(ea o pre!en/) +or*da,l)& S"ranu0 +)r) ndoal)& Un
*onol" n"uneca" cu o *sune necunoscu")&
L.a* ur*)r" ner),d)"oare cu* # +r)*n"a *nle *ar de
*unc"or&
9n cele dn ur*)0 !*,0 dar era un !*,e" +or/a"&
')rn"ele Rose"" nu a(ea n ncun ca! s"ua/a su, con"rol0
a#a cu* ne l)sase s) crede*& Ne salu") cu o (oce #uer)"oare0
nuan/a") cu "onurle *elodoase ale l*, sale na"(e&
Apo se repe! spre *1locul ca*ere # se pos") n +a/a lu
-a"$leen&
F -a"$leen0 a* +os" "r*s ac de Aa"can0 spuse el& Dac) "e
n"eresea!)0 ""ula"ura *ea o+cal) es"e aceea de anc$e"a"or.#e+
n nu*ele S+n"e Congrega/ a R"urlor& S+n"a Congrega/a a
R"urlor es"e par"e n"egran") a %serc # cerce"ea!) *racolele0
"oa") (are"a"ea de +eno*ene suprana"urale # pre"en/le de
s+n/ene&
F Se pare c) a/ (en" la locul po"r("0 spuse -a"$leen&
'reo"ul cu +a/a la") !*,&
F Cu "oa"e aces"ea0 "e rog0 -a"$leen0 nu./ +e "ea*) de
11J
*ne& Nu sun" cne #"e ce& 9n cuda ""lulu po*pos0 sun" doar un
,rocra"& Sun" ca un nspec"or +nancar al suprana"uralulu&
-a"$leen d)du dn cap&
F Nu.* es"e "ea*) de "ne0 p)rn"e&
H.a* ,ucura" cnd a* au!".o c) spune as"a0 dar * +)cea*
gr1 n pr(n/a e& Era pald) # o,os")& H.era "ea*) c) pu"ea
n"ra n "ra(alu n orce *o*en"&
')rn"ele Rose"" nu p)ru s) ses!e!e aces" a*)nun"& G0 +)r)
ndoal)0 nu era deloc nense*na"&
F -a"$leen0 %necu(n"a"a 4ecoar) es"e acu*0 ac0 cu noD
9 punea o n"re,are cuda")0 a#"ep"nd un anu*" r)spuns0 ca
# cu* ar + #"u" de1a "o"ul& Ca # cu* r)spunsul ar + +os" "ard(&
-a"$leen r)su+l) adnc # # d)du pe spa"e o #u(/) dn p)rul
e ,lond *)")sos&
F Da0 es"e ac0 spuse ea nce"&
F 9n cas)D C$ar ac0 n aceas") nc)pere0 cu noD
F Da& Chiar n aceast nc)pere0 p)rn"e& Sun"e/ surprnsD Nu
crede/ n %necu(n"a"a Ha*)D
F 9* pare r)u0 -a"$leen0 spuse Rose""& 9# +rngea dn nou
*nle& Eu nu sun" o,#nu" s) o a* n prea1*) pe
%necu(n"a"a Noas"r) Ha*)& Es"e +oar"e +ru*oas)D S") n
pcoare0 -a"$leenD Sau poa"e c) #ade n acel scaun al,as"ruD
F ')rn"e Rose""0 !se -a"$leen0 #"u ce +ace/0 dar0 () rog0 nu
ncerca/ s) *) 1uca/ pe dege"e& Nu () onorea!) a#a ce(a&
Doa*na Noas"r) es"e ac cu no& Are aparen/a une doa*ne
,lnde # +ru*oase& Crede/ n ea0 nuD
F -a"$leen0 ceea ce cre! "u *) preocup)0 spuse "r*sul
Aa"canulu pe un "on ")os&
L.a* ses!a" +oar"e ,ne # .a* ()!u" *u#c$ +e/e
ncordndu..se&
Nu *a a(ea* a,solu" nco ndoal)& Tr*sul Aa"canulu era
co*ple" nsp)*n"a" de -a"$leen %ea(er&
#e ce i era fric de 2athleen.
Ce tia el i noi nu.
Ce venise s cercete'e aici.
11K
**
Era* +er*eca") la (ederea p)rn"elu Rose""0 care se *#ca
n cerc n *1locul ca*ere spa/oase& A"*os+era dn)un"rul
Col,e Soarelu era acu* *ul" *a nc)rca") de neln#"e0 dar #
cu energe deopo"r()& G0 /nnd con" de +r)*n")rle #
ner(o!"a"ea dn 1urul *eu0 era clar c) s"ua/a "ul,ura pe "oa")
lu*ea&
Rose"" nsu# se co*por"a ca un leu n cu#c)& ')rea aproape
poseda"& A(ea sguran/a aceea care (ne doar dn"r.o pu"ere
a,solu")&
F A* (e#" e7"raordnare0 spuse el n cele dn ur*)&
H se p)ru c)0 n a+ar) de -a"$leen0 no nu *a e7s"a*
pen"ru el& 9# a/n" pr(rea asupra e&
F Unul dn"re lucrurle pe care le.a* descoper" pn) acu*&
Unul dn"re pu/nele de care sun" +oar"e sgur0 spuse
anc$e"a"orul.#e+0 es"e acela c) e7s") dou +ecoare& -a"$leen nu
es"e sngur)&
H s.a ")a" respra/a& A* da" dn cap0 nencre!)"oare& 9ns)
-a"$leen nu clp deloc& De +ap"0 prn con"ras" cu no0 celal/0
-a"$leen era la +el de senn) ca ln#"ea dnan"ea +ur"un&
F A* s*/" c) sun"e* dou)& Cel puin dou! spuse -a"$leen
a"" de nce"0 nc" a* +os" ne(o") s) culesc urec$le& Ar)"a
aproape ca # cu* ar + +os" n "rans)& Acu*0 "o"ul se n"*pl) la
o scar) *are& I!,ucnrle de cu*)0 decesele0 ,olle0 c$ar #
+ecoarele& Es"e cea *a n+rco#)"oare peroad) dn s"ore&
'reo"ul Aa"canulu o pr( pe su, sprncene&
F De unde #" "u as"a0 -a"$leenD Tre,ue s).* spu "o" ce
#"& &cum s-mi spui%
9n par"ea cealal") a ca*ere0 p)rea c) ar + erup" un (ulcan&
F S) nu *a (or,e#" ncoda") pe "onul aces"a cu +a"a *ea8
C$arles %ea(er0 care /nuse "o"ul n el pn) a"unc0 +er,nd
la +oc *c0 !,ucn +uros&
Dn dou) *#c)r0 se repe! la (oncul preo" al Aa"canulu0
ncepnd s).l lo(easc)&
A* /pa": ;Opr/.()8= n "*p ce ?us"n ncerca s).l
ndep)r"e!e de p)rn"ele Rose""& Se nc)erar)0 C$arles l lo(ea
pe preo" # a*enn/a c).l d) a+ar) dn cas)& Tdul se d)r*ase&
4ca lu era dn nou $)r/u") # nu pu"ea "olera a#a ce(a&
Dup) ce +ca # so/a se repe!r) s).l "rag) deopar"e0 se
11N
desprnse dn s"rnsoare # se *a ln#"&
F 3a"a cu n"lnrle de gradul "re0 spuse C$arles %ea(er pe
un "on ner(os0 ")os& Ce.ar + s).* r)spunde/ *e la o n"re,areD
G $a s) nce")* # cu "*penle gen nspec"or +scal& Care e
"rea,a du*"ale ac0 p)rn"e Rose""D De ce "e a+l n casa
noas"r)0 ncercnd s) ne n+rco#e! de *oar"eD
H.a* u"a" spera") la ?us"n0 care *.a n"ors pr(rea
alar*a")&
-a"$leen se aplec) nan"e& 9# a/n" oc$ e *ar al,a#"r0
spre *ne0 apo spre preo" # "a")l e&
F 'o" s) r)spund eu0 ")"cule& ')rn"ele Rose"" a (en" ac ca
s) a+le care dn"re cele dou) +ecoare es"e cea ade()ra")&
12P
*+
9n noap"ea aceea *.a* dus la culcare ncercnd s) n/eleg
(es"ea "ul,ur)"oare despre e7s"en/a celor dou) +ecoare #
despre se*n+ca/a e pen"ru %serc)& Era pa"ru # 1u*)"a"e
d*nea/a cnd o ,)"ae nss"en") la u#a dor*"orulu *eu *.a
"re!" dn"r.un so*n pro+und&
O *ul/*e de s"ua/ de urgen/) * "recur) prn cap # *.a*
"r" dn pa" 2 doar ca s) g)sesc o (ersune sur!)"oare #
ngr1") a p)rn"elu Rose"" s"nd n +a/a ca*ere *ele&
F Ce s.a n"*pla"D -a"$leen e ,neD a* n"re,a"&
F %un) d*nea/a& 9* pare r)u c) "e "re!esc a"" de
de(re*e0 se scu!) el0 dar +)r) s) par) c). p)sa0 de +ap"&
-a"$leen nc) doar*e ca un prunc&
9* spuse c) ne con(oca la o n"runre&
La ora cnc0 *) a+la* n ,,lo"ec)0 al)"ur de ?us"n # de
"r*sul Aa"canulu& Dup) c"e se p)rea0 ce do dscu"aser) ce(a
(re*e nan"e&
?us"n * spuse pe scur" ce #"a&
F A#a.nu*"a a doua +ecoar) es"e o "n)r) dn Irlanda&
Nu*ele e es"e Colleen #0 dup) cu* ,ne (e!0 r*ea!) cu
-a"$leen& %serca se lup") dn r)spu"er s) /n) "o"ul secre"&
Acolo e *a u#or dec" ac& ')rn"ele Rose"" a (or," cu eaB
F G a# dor +oar"e *ul" s) a+lu # al"e opn0 n"er(en Rose""&
4)r) ndoal)0 (o sun"e/ ce *a n *)sur) s) *) a1u"a/& O
cunoa#"e/ pe -a"$leen # pu"e/ +ace o co*para/e& Cardnalul
Roone6 # Aa"canul au +os" de acord& To"oda")0 sun" de p)rere c)
n/elep" ar + s) p)s"r)* cercul res"rns&
Cu(n"ele lu *.au "re!" cu sguran/)& Ce (oa s) spun)D C)
"re,ua s) plec)* n Irlanda s.o (ede* pe +a"a aceeaD G cu
-a"$leen cu* r)*neaD G ?a*e ?ordanD G noap"ea pe"recu") la
Sac$ues" 'on"D Anc$e"a *ea se des+)#ura la Ne5por"0 nu n
Irlanda&
Ca # cu* *.ar + c"" gndurle0 preo"ul ad)ug):
F A* (or," de1a cu cardnalul dn %os"on& Ao s"a ac cu
-a"$leen # (o a#"ep"a pn) () n"oarce/& 'leca/ repede& A) (e/
pu"ea n"oarce la "*p&
H.a* u"a" spre ?us"n # pr(rle n se n"lnr)& Eu *)
gndea* c) nu prea * pl)cea aces" preo" (en" de la Ro*a& Nu
a(ea* ncredere n el& G /nea* la -a"$leen& 9n plus0 *a a(ea*
121
*ul") "rea,) ac0 n Ne5por"&
Apo Rose"" +)cu ce(a ce *) surprnse& De(en co*ple" u*l&
F A) rog& A* +oar"e *are ne(oe de a1u"orul (os"ru0 spuse el&
Sun" a""ea n 1ocB pen"ru a"/a oa*en dn n"reaga lu*e& Iar
eu nu po" +ace +a/) sngur& A) rog8 Tre,uie s m ajutai%
Su+le"ul * se n*ue n acea clp)&
F %nen/eles c) (o* *erge0 .a* r)spuns& U#urarea lu
Rose"" era (!,l)& T*, dn nou # a* real!a"0 cu un #oc
n"eror0 c) nu era nc pe depar"e a"" de ,)"rn precu*
cre!use* eu& A(ea n 1ur de "re!ec # op" de an0 pa"ru!ec cel
*ul"& H) n"re,a* ce anu*e l *,)"rnse pe aces" o* n a#a
$al& Ce ()!use el nan"e s) (n) la Ne5por"D Ce #"aD Ce ur*a s)
(ede* n Irlanda0 ?us"n # cu *neD Ao* + n percolD S).* au
ps"olulD
F Cred c) o (e/ g)s pe Colleen 3ala$er e7"re* de
n"eresan")& Are *ul"e dn"re cal")/le n"ln"e la -a"$leen0
spuse Rose""& Herge/ # (e/ (edea& A) rog0 *erge/& Ar pu"ea +
suror&
122
*,
Irlanda
Era* n Irlanda # * d)dea* sln/a s) *) concen"re!
asupra une s"ua/ cu "o"ul d+er"e&
9* luase* la re(edere de la -a"$leen # de la p)rn/ e #
(or,se* "o"oda") cu cardnalul Roone60 care *) rug) s)
coopere! cu Ro*a c" *a *ul" pos,l& A#a c) a").*)B pe cale
de a o n"ln pe cea de.a doua +ecoar)0 n"re,ndu.*) despre
se*n+ca/a aces"e no s"ua/& G * luasem revol(erul&
A* gon" pe un dru* de /ar) n"r.un au"o*o,l *cu/0
neo,#nu"0 pe care l.a* condus pe par"ea dreap")& ?us"n p)rea
*ul" *a rela7a" pe p)*n"urle na"ale #0 aparen"0 n"r.o
anu*") *)sur)0 c$ar se ,ucura&
%ucura lu *.a ln#"" # *.a* *nuna" la (ederea +ru*use/
sole*ne a pesa1ulu& Nu*a c)0 n general0 era* ngr1ora") #
"e*)"oare& De1a se n"*plaser) prea *ul"e lucrur ne+as"e&
Dup) ce a* condus aproape dou) ore prn"re dealurle 1oase0
splendde0 colora"e n"r.o su") de nuan/e de (erde0 a* a1uns la
un ndca"or de le*n cenu#u care ndca dru*ul spre ora#& Lng)
nu*ele propru.!s0 +usese scrs cu l"ere negre ngro#a"e: Hinutul
lui #umne'eu% 9n"r.o al") s"ua/e0 rona cu(n"elor *.ar + pu"u"
+ace s) surd0 dar nu acu*&
Dup) ce a* n"ors pe un dru* pa(a"0 ngus"0 a* "recu" de o
adun)"ur) de dru! aproape anacronc: dou)!ec de s)"en0 cu
"o/ *,r)ca/ n cos"u*e p)*n"0 dou)!ec de "c$ de "ar"an
# dou)!ec de perec$ de g$e"e negre0 e(den" crea/a acelua#
c!*ar&
Dou)!ec de perec$ de oc$ aruncnd pr(r suspcoase spre
*a#na noas"r)&
F Ce grup cuda" de oa*en0 a* co*en"a" eu&
F Ul"* /)ran ade()ra/ dn "oa") Europa de Aes"0 spuse
?us"n0 cu un u#or surs care ar + pu"u" s) e7pr*e or *ndra0
or o oarecare 1en)& A* n"ra" o+cal n Haa* Cross&
F A* sen!a/a c) a* n"ra" n"r.un c)"un *ede(al0 .a* spus
eu&
F A#a # es"e0 * r)spunse el&
'e s"rada prncpal) a sa"ulu erau c"e(a *aga!ne s*ple&
'e pere/ erau lp"e pos"ere cu recla*e *n1"e de +unngne:
123
PlaAersKs Please! (uinness for (reatness% 9n"r.una dn cl)dr se
a+la un gra1d cu c$re # gara1& Apo un #r de ,ordee de pa"r)0
acoper"e de curnd cu /gl) # (ops"e proasp)"&
?us"n * spuse c) n +ecare dn"re ,ordee e7s") o ca*er)
de ! de C *
2
0 pln) cu su(enrur0 un "ele(!or # nu*eroase
"a,lour relgoase& Dor*"oarele sun" "oa"e *c # ng$esu"e0 ar
n"eroarele sla, lu*na"e # par+u*a"e cu *rosul greu de "ur+&
G"a* c) pre!en"area caselor era0 n ceea ce.l pr(ea pe
?us"n0 doar o con(ersa/e +)cu") pe +ond ner(os # c$ar se
n"rerupse ,rusc cnd ()!ur)* nscrp/a de pe pere"ele +as".
+ood.ulu care ar)"a nelalocul lu n cen"rul or)#elulu&
O *n) ner(oas) "rasase l"erele ro# cu o pensul) pe
pere"ele proasp)" ()ru"&
COLLEEN SU3E GTREHELEA3URI 4ERHECATE8
F Aa$0 as"a e7plc) "o"ul0 spuse ?us"n # !*, co*p)"*"or&
Ne ndrep"ar)* pr(rle nan"e&
12:
*-
Casa 3ala$er se a+la la apro7*a"( 2 >* # 1u*)"a"e la es"
de ora#& Ne ndrep"ar)* spre ea +)r) nco pro,le*)0 ca # cu*
a* *a + +os" acolo&
A(ea* per*anen" sen!a/a c) s"ua/a ne dep)#ea pe
a*ndo0 lucru care *) nsp)*n"a n"r.un *od cu* nu *a
s*/se* ncoda")& 9n d*nea/a aceea0 0erald *ribune con/nea
ar"cole despre o "er,l) +oa*e"e dn Inda0 o !,ucnre de cu*)
dn He7c # cea de polo*el") dn S"a"ele Un"e& Ar"colele *
a*n"eau de o car"e n+rco#)"oare pe care o c"se* cu an n
ur*)0 n""ula") Lona -ierbinte% E,ola p)ruse a + opera da(ollor&
9n "*p ce "r)gea* *a#na n cur"ea pe"ru")0 nor acoperr)
soarele0 ar *cu/a cas) ()ru") # acoper") cu pae se cu+und)
n se*n"unerc& Nu era n*c pr*"or acolo: nc casa0 nc
gr)dna0 nc *)car aleea&
F Hrosul es"e de "ur,) ars)0 *) n+or*) ?us"n n "*p ce
e#ea* dn *a#na nc$ra")& Su+ocan" # (u& Nu (e u"a *rosul
aces"a&
Ce nu a(ea* s) u" era sen"*en"ul care *) cuprnse cnd
ncepur)* s) nan")* spre cas)& 'en"ru nu*ele lu Du*ne!eu0
era* n Irlanda8 Ha a(ea* pu/n # o (edea* pe cea de.a doua
+ecoar)0 ar p)rerea noas"r) era esen/al) n re!ol(area unu
*are *s"er&
F Ta")l +e"e a *ur" cu apro7*a"( un an n ur*)& Un
ade()ra" ,)r,a" gen 4nn Hecool
C
0 spuse ?us"n& Ha*a e a +os"
do,or") la pa" de o cr!)& 9n plus0 es"e aproape senl) 2 la
pa"ru!ec de an& S") n pa" *a1or"a"ea "*pulu 2 *edc de ac
nu sun" +oar"e co*pe"en/& 4a"a nu se a+l) n cea *a ,un)
s"ua/e& Nu se co*par) cu (a/a n snul +a*le %ea(er&
F -a"$leen nu duce un "ra u#or0 a* spus eu0 s*/nd0 pen"ru
cne #"e ce *o"(0 ne(oa s). au ap)rarea& Nu n ul"*a (re*e&
F G"u as"a0 Anne0 !se ?us"n& -a"$leen * place +oar"e *ul"&
Dar acu* "re,ue s) a+l)* c"e ce(a despre Colleen&
F Cu* ar + *odul n care a reu#" %serca dn Irlanda s) /n)
"o"ul secre"D l.a* n"re,a" eu&
?us"n rdc) dn u*er&
F Nu *) *r)& Dar eu cunosc %serca Irlande!)& Dac) Isus
C
'ersona1 legendar0 conduc)"orul el"e *l"are 4anna0 a s"r)(ec$
Irlande0 care l ap)ra pe rege Ln&"rM&
12C
Irs"os s.ar + n)scu" pe aceas") nsul)0 se prea poa"e s) nu se +
#"u" n*c de el pn) acu*&
9n !dul de pa"r) ce ncon1ura c)su/a se a+la o poar") de +er
rugn") care scr/ cnd o desc$se ?us"n&
9n e7ac" acela# *o*en"0 u#a c)su/e (ops"e n al,as"ru se
desc$se& O *)cu/)0 o +e*ee *as() cu o +gur) se(er)0 al c)re
(e#*n" negru se undua n aderea u#oar) a (n"ulu0 ap)ru n
+a/a noas"r)&
F Sun" sora -a"$erne Do*nca0 ne n+or*) ea pe un "on
")os& Du*nea(oas"r) cne sun"e/D
Ne pre!en"ar)* c)lug)r/e # ea ncu(n/) dn cap& Spuse c)
ne a#"ep"a& De su, ,one"a e al,)0 s"r*")0 e#eau c"e(a #u(/e
nc$se la culoare& Ne arunc) o pr(re nencre!)"oare0 dar ne
pr* n)un"ru&
Sora ar)"a n+rco#)"or0 ca o pre(es"re su*,r)0 # nu
e7agere! deloc& 9ns) a* u"a" de ea *eda" ce *.a* o,#nu" cu
lu*na sla,) dn cas)&
Lng) c)*n se *#c) ce(a& O +a") se rdc) de pe un "a,ure"
scund ca s) ne salu"e&
'ur"a o roc$e de cas) cu *pr*eur0 ar deasupra un #or/ de
dan"el) u!a"& 'e spa"e c)dea n (alur un !,"or p)r ro#u.nc$s&
F %un)0 spuse ea surprns) # cu o e(den") pl)cere& H)
,ucur a"" de *ul" c) sun"e/ ac8 9nsea*n) c) %serca crede n
*ne&
Ra!ele soarelu ng$/"e de nor de deasupra se *a"eral!ar)
c$ar ac& T*,e"ul aces"e +e"e reu# s) lu*ne!e n"erorul
*o$or" # #"ers al c)su/e&
H) $ol,a* la ea0 de# nu (oa* s) par pros".crescu")& 4a"a
aceas"a ns) ar + a"ras "oa"e pr(rle orunde s.ar + dus&
Colleen 3ala$er ar)"a ca o rlande!) au"en"c): pele al,)
"ransparen")0 o,ra1 pln0 oc$ (er! s"r)luc"or #0 ,nen/eles0 un
*nuna" p)r ar)*u& 9ns) "r)s)"urle e lu*noase "receau dncolo
de ceea ce pu"ea + consdera" "pc rlande!&
O descru e7ac" a#a cu* a* ()!u".o& Era o +a") nespus de
dr)gu/)0 o +a") nespus de dr)gu/) care pur"a o sarcn) *ens)&
'aspre!ece an& Nu pu"ea* s) *) a,/n: exact vrsta pe
care o avea Mria din +a'aret cnd s-a nscut Iisus% ')rn"ele
Rose"" *pr*ase aces" gnd n *e*ora a*ndurora& Oare el
credea c) +a"a aceas"a era ade()ra"a +ecoar)D
F Dore#"e cne(a ceaD n"re,) +a"a pe un "on "*d0 dulce&
Sau pu/n) pne +)cu") n cas)0 dup) lunga (oas"r) c)l)"ore dn
12E
A*ercaD
H.a* da" sea*a c) *.a pl)cu" *eda" Colleen 3ala$er&
Cne n.ar + pl)cu".oD Dar aces" lucru * d)dea sen!a/a c) o
"r)da* pe -a"$leen&
Nu era de *rare c) p)rn"ele Rose"" a(ea ne(oe de a1u"or0
*.a* gnd" n snea *ea& Dle*a era ncred,l de d+cl)&
A*,ele +e"e p)reau s) +e per+ec"e&
12J
*.
Colleen ne d)du *eda" *presa c) dorea s) coopere!e c"
pu"ea ea *a ,ne& Ne spuse c) spera # se rugase ca %serca s)
"r*") pe cne(a&
Herser)* n #r ndan pe c)rarea norooas) l)"uralnc) ce
#erpua n spa"ele case 3ala$er& 4a"a spuse c) era un loc po"r("
ca s) (or,* # s) ascultm%
5 E +oar"e dr)gu/ ac0 .a* spus eu&
F Hul/u*esc0 !se ea0 p)rnd *ndr) de /nu"& G eu cred&
Oa*en de ac spun c) es"e /nu"ul lu Du*ne!eu&
Colleen *ergea nan"e0 apo eu0 ar ?us"n (enea n ur*a
noas"r) pe aceas") po"ec) neregula")0 su*,r)0 /esu") n pesa1ul
de un (erde.aprns&
H.a* concen"ra" asupra lu Colleen # la ce spunea ea& 4)r)
nco ndoal)0 (oa s) ne spun) "o"ul&
F Ce (re/ s) #"/D n"re,) ea pe cel *a dulce # ,lnd "on
dn lu*e0 n"orcndu.se spre no&
+u e cumva prea frumos ca s fie adevrat. *) n"re,a* eu&
Dar oare aces" lucru nu era (ala,l # pen"ru -a"$leenD Dou) +e"e
per+ec"e 2 o eng*) per+ec")&
F Ce.ar + s) ncep cu ncepu"ulD .a* sugera" eu& Care es"e
pr*ul lucru pe care /.l a*n"e#" lega" de sarcn)D
F As"a () po" spune& Se prea poa"e s) + +os" prea "r!u ca
s) *a es nenso/")0 !se ea0 dar (n de +oar"e *ul"e or sngur)
la L++e6 3lade& As"a s.a n"*pla" n seara cnd a ncepu" "o"ul&
C*pul se "rans+or*) n"r.o p)dure rar) # apo n codru des&
Cnd ne ncon1ur) n"unercul0 e#r)* ,rusc n"r.un loc desc$s0
a+la" n"re copac&
Colleen ar)") spre o pa"r) pla") e#") n a+ar) pes"e
*argnea unu pru&
F Era* acolo0 spuse ea0 # pr(ea* s"r)lucrea lun n ap) 2
cnd a* au!" (ocle&
F 'e cne a au!"0 ColleenD n"re,) ?us"n& Ce (ocD
O u*,r) se a#"ernu pe +a/a +e"e0 de parc) ln#"ea .ar + +os"
"ul,ura") de o a*n"re ur")&
F Dup) co""ura aceea se a+lau do ,)r,a/ # un ,)a"0 spuse
ea& A* cre!u" c) (nau epur0 sau poa"e pescuau n pru& A*
s"rga" 2 # .a* n"rerup"& 4)ceau ce(a r)u0 spuse +a"a # glasul
se opr n g"le1& Aor,ea a"" de r)gu#"0 nc" cu greu a* pu"u"
12K
s) n/eleg ce spunea& Nu (oau s) ()d eu&
F Ce +el de r)uD a* n"re,a".o& A ()!u"D Ce +)ceau ,)r,a/D
Colleen "u# # apo # l*pe! glasul0 care de(en o #oap")
ner(oas)&
F A(eau pan"alon n (ne0 ar unul dn"re e 2 un ,)r,a"
*are ca un urs 2 a"ngea ,)a"ul cu guraB acolo 1os& %)a"ul
*erge la aceea# #coal) cu *ne& 'e cel)lal" ,)r,a" l cuno#"ea*&
E un preo" dn al" ora#& G se a"ngea sngur&
%rusc0 Colleen ncepu s) plng)& Lacr* *ar #roau pe
o,ra1 +e"e& Le #"erse cu dosul *n e *cu/e& Lacr*le p)reau
reale&
F H.a recunoscu" # a (en" spre *ne0 a#a c) a* rup".o la
+ug)& Au +ug" # e dup) *ne& Le au!ea* respra/a& Le s*/ea*
*rosul& A* +ug" c" de repede a* pu"u"&
F %)r,a"ul cel *are *.a prns de *1loc # *.a "rn"" la
p)*n"& H.a* lo("& 'reo"ul *.a acoper" gura # nasul ca s) nu
po" /pa 2 dar nu *a a(ea* aer8 Apo * se p)ru c) erau *ul/0
+oar"e *ul/0 nu doar ce do ,)r,a/ # ,)a"ul& H s.a p)ru" c)
erau dou)!ec sau "re!ec0 *a *ul/ dec" a* pu"u" eu nu*)ra&
Apo se au! un "rosne" pu"ernc0 *a pu"ernc dec" cel *a
!go*o"os "une"& Sul/e *ar de lu*n) au +)cu" ca cerul s)
s"r)luceasc) n gal,en # al,8 %)r,a/ au dsp)ru"& Orc/ ar +
+os"& S.au c)/)ra" pe prund# # *.au l)sa" sngur)0 !gra") #
sngernd n ploaa care se porn dn"r.oda") n poen/)&
Colleen ar)") n"r.acolo& Un s"e1ar enor* era despca" n dou)
# p)rea s) se + n"*pla" recen"& ?u*)"a"e dn copac se a+la nc)
n pcoare0 n "*p ce cealal") era culca") la p)*n"& Ur*ele
+oculu erau nc) (!,le pe "runc$ul copaculu&
F Nu *.au prns0 spuse +a"a cu +er(oare& 'o(e#"le despre
*ne sun" "oa"e *ncun0 nu sun" ade()ra"e& A* sc)pa" de e
nea"ns)& Sun" (rgn)0 () 1ur0 spuse Colleen0 acoperndu.#
a,do*enul cu a*,ele *n& 'rn ur*are0 cu* * s.a n"*pla"
as"aD Cu* e pos,lD ne n"re,) ea&
S"nd n lc)rrea aces"e ()0 a* o,ser(a" aceea# s"r)lucre
"randa+re pe care o ()!use* uneor (ennd de la -a"$leen0
lu*nnd acu* u#or n 1urul aces"e cople& Oare ?us"n o (edeaD
S) + +os" un n*,D
H.a* n"ors spre el #0 spre u*rea *ea0 a* ()!u" c)
lacr*le curgeau #roae pe o,ra1& G el (edea s"r)lucrea&
Doa*ne0 ce nse*na as"aD Ce era lu*na aceas"a neo,#nu")D
F Dac) nu *) crede/0 () rog0 n"re,a/.l pe doc"orul *eu0
12N
spuse Colleen& S") c$ar ac n Haa* Cross& A) (a spune
ade()rul&
O credea*& Credea* +ecare cu(n/el& G ?us"n la +el&
G nu a(ea* ne(oe de *)r"ura doc"orulu Hurp$6&
De(re*e0 cu o d*nea/) n ur*)0 p)rn"ele Rose"" *
pusese n ,ra/e dosarul despre Colleen0 care con/nea # rapor"ul
*edcal de la Sp"alul Tre* dn Cor>& La cererea Aa"canulu0
"r*seser) # un *edc dn Du,ln care o e7a*nase pe +a")&
C"se* rapor"ul cu oc$ *e0 ca # ?us"n0 de al"+el&
Colleen 3ala$er era ns)rcna") n op" lun # 1u*)"a"e&
G era cu sguran/) (rgn)&
F A) rog0 a1u"a/.*)0 #op" ea& Sun" o +a") ,un)&
13P
+/
Portsmouth! 8hode Island
Era nou) # 1u*)"a"e # ce "re pre"en se a+lau la pr*ul sau
al dolea rnd de ;coc>"alur= n r)u.+a*a"ul La5n %ar al lu
Neel6& ?a*e ?ordan se n"oarse de la "oale") #.# +)cu loc la ,arul
aglo*era" unde C$rs Raleg$ # 'e"er T$o*pson s")"eau apleca/
pes"e c"e(a $al,e de Sa*uel Ada*s nspu*a"e0 cea *a ,un)
,ere dn %os"on sau0 cel pu/n0 a#a sus/neau recla*ele& La
"ele(!orul color de deasupra0 ec$pa Rangers o pul(er!a pe
+a(or"a local)0 %os"on %runs&
Dn pr(rle alunecoase pe care le aruncar)0 ?a*e #"u c)
pre"en lu dscu"aser) "oa") noap"ea despre Sac$ues" 'on"&
Despre ce al"ce(a pu"eau s) + (or,"D As"a l scoase dn s)r"e& 9#
"recu ner(os *na prn p)rul lung # ,lond&
F A.a* spus c) nu dscu")* despre seara aceea& As"a
nsea*n) c) nu discutm despre asta% G as"a nsea*n) c) (o0
cape"e sec0 nu discutai despre asta c" sun" eu la "oale")&
C$rs Raleg$ # d)du oc$ negr pes"e cap&
F Cre"n paranoc& G *a e#" # dus& E#" ,ea"& 'o/ s).l cre!
pe "pul )s"aD
Raleg$ se n"oarse spre 'e"er T$o*pson& 4a/a lu ?a*e
?ordan se +)cu ro#e ca para +oculu&
F T$o*pson0 (or,ea/ despre seara aa sau ceD Dac) nu0 dau
eu runda ur*)"oare&
F T)re sau ,ereD n"re,) T$o*pson0 ncercnd s) cal*e!e
a"*os+era&
Ce "re erau nsepara,l c$ar dn clasele pr*are& Aces"a era
*o"(ul ngr1or)r lor& 9l #"au ,ne pe ?a*e& N*c nu.l a+ec"ase
a"" de "are& Iar acu*0 se p)rea c) totul l d)dea pes"e cap&
F Aor,ea/ sau nuD n"re,) ?a*e dn nou& Aenele de pe
"*pl) se u*+laser) # p)reau c) pulsea!)&
F 're"ene0 e ca'ul s) (or,* despre as"a& Toa") "rea,a as"a
a e#" de su, con"rol& 9n ca!ul n care n.a o,ser(a"0 spuse
T$o*pson #.# ndrep") dege"ul ar)")"or spre pre"enul lu& Tu
real!e! c) lucrurle au lua".o ra!naD E ca!ul s) +ace* ce(a&
A(e* ne(oe de un plan&
4)r) s) *a s"ea pe gndur # s) l a(er"!e!e0 ?a*e ?ordan
d)du aces"ua un pu*n n pep"& %)a"ul ,rune" se de!ec$l,r)
131
de pe scaun # se pr),u# pe lnoleu*ul s"r*,&
;Onora"ul= To* Neel60 propre"arul0 n#+)c) un ,as"on (ec$
dn le*n de esen/) "are # l ro" deasupra ,arulu&
F 3olan de do ,an0 lua/.o dn loc sau () rup pcoarele8 n
,ar se a#"ernu o ")cere *or*n"al)& Hunc"or n (rs") pr(r)
spre col/ul unde !,ucnse scandalul& Ce "re "ner pre"en erau
nal/ # ,ne +)cu/ # p)reau s) a,) n 1ur de dou)!ec de an&
4ecare a(ea un ac" de den""a"e +als0 pe ,a!a c)rua n"rau n
*a1or"a"ea ,arurlor dn !on)&
?a*e ?ordan /#n de lng) pre"en s) # se ndrep") spre
e#re&
Se cocn de c/(a *u#"er o,#nu/ de.a ,arulu0 dar
ace#"a nu +)cur) n*c ca s).l opreasc)& ?ordan a(ea 1NP c* #
cu *ul" pes"e NP de >logra*e0 ar pre"en lu erau la +el de
*pun)"or&
A+ar)0 cu +a/a ,cu") de ,r!a oceanulu0 ?a*e ?ordan se
gnd s) se n"oarc) n ,ar # s) *)"ure podeaua cu Raleg$ #
T$o*pson& O$0 Isuse8 9# "rase o pal*)& -a"$leen %ea(er era
aceea pe care "re,ua s) o co"onogeasc)&
9# a*n" c)0 prac"c0 +usese ne(o" s) se a#e!e n genunc$ #
s.o roage pe Regna de 3$ea/) s) as) cu el& Luase *a#na de
pa"ru or pn) la Sal(e Regna ca s) se n"lneasc) cu ele(a
ca"olc) dup) ce e#ea de la ore& 9# luase c$ar # cel *a ,un
pulo(er Nau"ca #.# c)lcase pan"alon negr&
-a"$leen %ea(er a(ea ce(a specal # d+er"0 "re,ua s)
recunoasc)& ?a*e o dorse *a *ul" ca pe orcne& G nu doar
pen"ru se70 de# c)/eaua ,lond) era se76& ?a*e (oa pur #
s*plu s) +e n prea1*a e& Ea a(ea ;acel ce(a=& Cre!use c) o
u,ea&
'n) n acea sear) la Sac$ues" 'on"&
Unde se n"*plase ce(a r)u&
132
+!
?a*e ?ordan a*,al) *o"orul cos"s"orulu s)u Hercedes SL-&
D)du (olu*ul apara"ulu de rado la *a7*u* # scoase n ("e!)
*a#na spor" dn parcarea pe 1u*)"a"e pln) a ,arulu lu Neel6&
Cn"a c" l /nea gura un cn"ec al lu S*as$ng 'u*p>ns&
're"en lu a(eau drep"a"e n pr(n/a as"a 2 era dus de.a
,nelea&
9n "*p ce gonea pe dealul pa(a" # a,rup" dn spa"ele
,arulu0 se gnd ner(os la seara dn 23 anuare0 cnd o dusese
pe -a"$leen la ,alul organ!a" de Sal(e Regna& ')rn/ lu ?a*e
erau # e des"ul de ns")r/0 dar "o" se s*/ n"*da" cnd *erse
la re#edn/a %ea(er n seara aceea& 'ur"a un cos"u* negru #
#"a c) ar)"a super,0 dar0 cu "oa"e aces"ea0 "o" era nesgur pe el&
C$arles %ea(er desc$sese u#a #.l n("ase s) n"re& Era
ocupa"0 de +ap"0 c$ar pros".crescu"Q (or,ea la "ele+onul *o,l #
de.a,a l salu") pe ?a*e dn cap&
?a*e se ln#" n "*p ce a#"ep"a n ca*era de ! # ncerc) s)
n.o a ca pe ce(a personal& C"e(a *nu"e *a "r!u0 ap)ru
-a"$leen& Nu cu o 1u*)"a"e de or) *a "r!u0 a#a cu* +ac
*a1or"a"ea +e"elor& Aprece aces" lucru # se *a n*ue&
De +ap"0 apar/a e ")e respra/a& Ea nu era doar o al")
ele() dr)gu/) 2 era pur # s*plu super,)&
'ur"a o roc$e Aera @ang +n)0 de un (erde.pal0 # nu una
dn"re acele roc$ pre"en/oase0 *,r)ca"e la ,alul de a,sol(re0
care le +ac pe +e"e s) ara"e rdcol& 9n p)rul e lung # ,lond a(ea o
cordelu/) argn"e& Ar)"a de parc) ar + +)cu" par"e dn"r.o +a*le
regal)0 "recu lu prn *n"e&
Dn ne+ercre0 ,alul de la Sal(e Regna se do(ed c$ar *a
de!as"ruos dec" # *agnase el& Trupa de pe scen) era un
c(ar"e" de (rs") *1loce0 rgd0 care cn"a la "oa"e ceaurle de
"oa") 1ena # la Ne5por" Clu,& 9n plus0 cu un e"a1 *a sus de
rngul de dans se a+la o ps") de alerg)r de*oda")0 dn le*n0
care ncercua sala de spor"& De acolo0 o gr)*ad) de c)lug)r/e
car*el"e ur*)rr) dansul cu oc$ de (ul"ur0 de la ncepu" pn)
la s+r#"& C)lug)r/ele p)reau s) a,) "alen"ul de a rde # a ,a"e
dn pcoare e7ac" n cele *a nepo"r("e *o*en"e&
C$ar dup) pr*ele cnc *nu"e # dorse cu dsperare s)
plece& Dar0 "o"u#0 poa"e c) *er"a s) "reac) prn "oa") "or"ura
pen"ru -a"$leen&
Dup) ,al0 "re,ua s) se /n) o pe"recere cu +ason 2 +useser)
133
"r*se c$ar # n("a/ nscrp/ona"e& 3enii la o petrecere
minunat la casa Elaine /caparella% -a"$leen se lpse de el "oa")
seara0 nne,unndu.l cu par+u*ul e C- # delcosul decol"eu de
su, lna g"ulu0 care0 a//)"or0 nu +)cea dec" s).l pro(oace&
Cnd0 n "*pul ul"*ulu dans0 -a"$leen # puse *na pe
u*)rul lu0 aproape c). s*/ gus"ul& ?a*e #"a c) # ea l (oa&
Nu a(ea nco ndoal)&
Nu. (en s) cread) c" de u#or reu# s) o con(ng) s) sar)
pes"e pe"recerea plc"coas) # s) *earg) la pl*,are lng)
Second %eac$ # Sac$ues" 'on"& Acu*0 # dorea dn su+le" s) nu
+ *ers acolo& 9# dorea s) nu + pus ncoda") oc$ #0 *a ales0
*na pe -a"$leen %ea(er&
13:
+"
?a*e "recu de Second %eac$ # +arurle Hercedesulu
s"r)pungeau cea/a groas) ca de ,as* ase*enea unor s),
s"r)luc"oare& Era des"ul de a*e/"0 dar conducea ,ne& Nu era
pr*a da") cnd se urca ,ea" la (olan&
Conducea napo la Sac$ues" 'on" 2 unde o dusese pe
-a"$leen n ur*) cu aproape nou) lun0 n seara care le.a
sc$*,a" a*ndurora (e/le&
Ce(a r)u se ntmplase acolo& Ce(a ne,unesc&
O #"a&
La +el0 T$o*pson # Raleg$&
G -a"$leen0 c)/eaua aa pre+)cu")& Hncnoasa nenoroc")&
Cuda" era c) ?a*e nu #"a de ce anu*e se n"orcea acolo&
Era ca # cu* # perduse con"rolul& *rebuia s) se duc) acolo n
seara as"a&
Ar) pe o u#oar) cur,) n +or*) de S # o,ser() c) (ederea
se nce/o#)& 4oar"e cuda"8 Iar durerea con+u!)0 surd) dn spa"ele
urec$ s"ng urc) spre oc$&
"h! Iisuse! iari. gnd n snea lu&
'r( spre ,ordul *a#n& Ceasul lu*na" ar)"a N:C:0 ar
ndca"orul de ("e!) pes"e NC de >lo*e"r& G /u"ul ncepu&
Ceea ce nse*na c)0 n curnd0 cre#"e"ul capulu ur*a s).
!(cneasc) de durere& Durere # !go*o" n acela# "*p&
He*oral %oule(ard se ngus"a pe *)sur) ce se apropa de
Sac$ues" 'on"& 9n oglnda re"ro(!oare0 ?a*e (edea lu*nle
ndep)r"a"e dn sud.es"ul ora#ulu Ne5por" # (lele *pun)"oare
de pe coas")&
La un *o*en" da" se gnd c) ar + a"" de u#or s) "reac) cu
*a#na pes"e parape"& Ar + +os" ca un !,or&
Se ncrun") # apo d)du dn cap& Ce gnd do"8 De#0 el era
re!s"en"& Era nal" de 2 *e"r& Era +)cu" dn o/el0 dar #"a c)
*a#na nu pu"ea s) !,oare&
Un al" gnd nea#"ep"a" d)du "rcoale # apo ncepu s).l
do*ne& 2athleen% G0 cu nu*ele e n *n"e0 gndul pre(es""or
de *oar"e0 nss"en"0 l lu) n s")pnre&
Doar s*pla a*n"re l durea nespus& Dar nu pu"ea s)
n"oarc) "*pul napo 2 cnd0 dup) ,al0 le spusese "u"uror c) o
+)cuse cu -a"$leen& ;A* rup" un (agn de la Sal(e Regna&= Se
l)udase # ,ra(ase ca un cre"n0 a#a cu* o +)cea uneor&
?a*e # duse *na la +run"e& Durerea era a"" de acu")0
13C
nc" n"orcea s"o*acul pe dos&
Dn aces" *o"( (oa s) apese pe accelera/e # s.o "ae acu*
2 n !dul de sus/nere dn ,e"on8
Ro/le scr#nr)& Caucucul se "op pe as+al"&
'use a*,ele *n pe (olan # "rase cu pu"ere *a#na spre
*1locul #osele& 9nne,unea0 as"a se n"*pla cu el& S*/ea c).
e7plodea!) capul& O durere ncred,l)8
&tunci pune capt durerii! au! el& " poi face! s tii% *u deii
controlul% 4n plus! tii c merii s mori% 1tii bine ce-ai fcut%
Hercedesul gal,en se cl)"n) spre s"nga # "recu dn nou
pes"e lna du,l) gal,en)& Aolanul p)rea e"erc& Nu.l pu"ea
prnde& Hnle lu ?a*e se desprnser) de (olan #. acoperr)
oc$&
3e'i! poi s-o faci$ Poi s 'bori% P"HI /I L7"8I$
Ha#na spor" e# de su, con"rol # +u c" pe.ac s) se
cocneasc) de un 1eep care (enea dn par"ea opus)0 cu n#"e
unel"e de pescu" care se (edeau *#cndu.se (olen" pe
por",aga1& #oamne! a fost ct pe ce$
'en"ru o clp)0 +arurle gal,en de cro* l or,r)& Un cla7on
ner(os se ndep)r") n cea/a dn ce n ce *a groas)&
Se /nu s"rns0 n "*p ce *a#na con"nua s) derape!e pe
#oseaua n"uneca")0 alunecoas)& Dn"r.oda")0 ncepu s) !,oare n
cea/a cenu#e # dens)& Ro/le dn +a/) se desprnser) de p)*n"
# /#nr) drep" nan"e su, a"rac/a +or/e cen"r+uge&
4arurle *a#n se ndrep"ar) n !adar spre cons"ela/a Oron0
nan"e s) lu*ne!e "raec"ora *a#n n pca1& ?a*e ?ordan /p)
# acoper *u!ca roc> de la rado:
F 9* pare a"" de r)u0 -a"$68 O$0 Doa*ne0 * pare a"" de
r)u pen"ru ce a* +)cu"8 9* pare a"" de r))uuuuu8
13E
+(
Se n"*pla ce(a r)u& -a"$leen a(ea sen!a/a c) se n"*pla
ce(a +oar"e r)u&
Ceasul dg"al de pe *)su/a de noap"e ndca 11:2:0 apo
11:2C # 11:2E& C+rele se sc$*,au ne7ora,l& Dar -a"$leen nu
pu"ea s) doar*)&
+u vreau s dormi! au! Aocea spunndu.& +u vei mai dormi
niciodat% 1i asta nu face bine copilului$
Tele+onul de lng) ea ncepu s) sune&
9# s"recur) nce" *na de su, p)"urle c)lduroase care
co,orau de pe a,do*enu. rdca"& Se n"nse spre "ele+on& 1tiuse
c) a(ea s) sune& Cu* de #"useD Era "elepa")D Cu* era pos,lD
F \)B ,un)& Sun" -a"$leen&
Au! (ocea ndep)r"a") # nesgur) a pre"ene e Sara 'e"re0
care0 n ul"*a (re*e0 nu prea +usese pre!en") n (a/a e&
F O$0 -a"$60 * pare a"" de r)u s) "e sun la o or) a#a de
"r!e& N.a# + +)cu".o0 dar es"e e7"re* de *por"an"& S.a
n"*pla" ce(a groa!nc&
F Sara0 ce eD Ce se n"*pl)D
F -a"$60 e or,l& ?a*e ?ordan s.a pr),u#" cu *a#na la
Sac$ues" 'on"& Toc*a a* au!" la rado& Sara ncepu s) plng)&
9# perdu co*ple" con"rolul& Apo nc$se "ele+onul&
N)uc")0 plngnd la rndul e0 -a"$leen puse 1os "ele+onul&
9# "rase ,lug cu aplca/a elas"c) dn +a/) # se c)!n s) n"re
n"r.o c)*a#) de +lanel0 +)r) s). des+ac) nas"ur& Cnd se aplec)
s).# pun) #ose"ele # g$e"ele (en s) (erse& 9 era a"" de r)u8
Nu doar de la s"o*ac c0 *a r)u0 o durere n n*)0 *a
pu"ernc) dec" orce sen"*en" pe care.l a(usese (reoda") la
perderea cu(a&
La cap)"ul cel)lal" al cordorulu lu*na sla, un ,ec& -a"$leen
o lu) spre lu*na *,e"oare # casa scr#n su, greu"a"ea
pcoarelor e&
Trecu prn"r.o an"ca*er) *c)0 sla, lu*na")0 care ducea n
dor*"orul "a")lu e& U#a era n"redesc$s) #.l au! s+or)nd u#or&
C$ele se a+lau n ser(e"a de pele de pe ,rou&
Le apuc) #0 a"" c" +u n s"are0 o lu) repede0 +)r) !go*o"0 pe
sc)r& 9n#+)c) $anoracul al,as"ru dn cuer&
Tre,ua s) as) # s) (ad) ce era cu ?a*e&
A(ea sen"*en"ul ngro!"or c)0 n"r.un +el sau al"ul0 era (na
e&
13J
+)
-a"$leen conduse Lncolnul "a")lu e pe #oseaua prundu")
care *ergea paralel cu pla1a # apo n"oarse dup) "u+ele de *ur0
la ds"an/) de KPP de *e"r n sud de casa prncpal)&
Tre*ura # pr(rea era nce/o#a") de lacr*& O lu) pe
Ocean A(enue0 acu* alunecos dn cau!a plo& Goseaua de lng)
pla1) era ase*enea une panglc r)suc"e dn s"cl) neagr)
s"r)luc"oare& 4)cea "o" pos,lul s) nu a,) # ea un accden" de
*a#n)0 dar dorn/a de a +ace ca "o"ul s) dspar) era ncred,l de
n"ens)8
Dar n 1oc nu era doar (a/a e& Tre,ua s) se gndeasc) la
copl& Tre,ua s).l pro"e1e!e&
As"+el0 -a"$leen se prnse cu ndr1re de (olan cu a*,ele
*n #.# concen"ra a"en/a spre dungle gal,ene de pe *1locul
#osele&
9n "*p ce conducea0 ncepu s).# a*n"easc) de acea sear)
de anuare&
9n s+r#"0 # aducea a*n"e8 Era aproape de ade()rB
Dar perdu ar +rul e(en*en"elor8
4r.ar8 4r.ar8 4r.ar8
A1unse la Sac$ues" 'on" cu pu/n pes"e 11::C&
F O$0 Doa*ne8 #op" ea0 n "*p ce se u"a la locul unde se
pe"recuse accden"ul&
'an"a gola#)0 pus"e0 care *arca ncepu"ul Re!er(a/e
Na"urale era ndrec" lu*na") de +arurle une lung procesun de
*a#n care (enser) dn ora#& Ha#nle pol/e dn 'or"s*ou"$ #
Ne5por" erau parca"e alandala pe "o" dealul& Dou) *a#n de
po*per0 ro#0 s"r)luc"oare0 # ,alansau sc)rle deasupra rpe
de lng) locul accden"ulu&
Nu a(usese ne(oe de ndca"oare ca s) #"e unde s)
parc$e!e *a#na& G"a e7ac" unde s) *earg)& Ac se n"*plase8
Ac ncepuse "o"ul a"unc0 n anuare8
Aproape c).# a*n"ea 2 dar nu reu#ea s) re(ad) "o"ul&
9# ,loca sngur) a*n"rea& G"a c) as"a +)cea&
De ceD De ceD De ceD
Dnspre ocean (enea un (n" u*ed # rece& Aalurle se lo(eau
ca "une"ul de s"ncle dn 1osul #osele&
O cea/) al,as"ru.cenu#e0 dens)0 se l)s) pes"e n"reaga !on)&
Cel pu/n o su") de oa*en se gr),eau s) as) dn *a#n0
ncercnd s) (ad) c" *a ,ne accden"ul # s) prceap) noua
13K
n"ors)"ur) pe care o luase po(es"ea cu -a"$leen %ea(er& 9# cro
dru* cu coa"ele prn"re *ul/*ea de spec"a"or0 spre locul
accden"ulu0 cnd o recunoscu #e+ul pol/e dn Ne5por"& Dn
p)ca"e0 d)du dn cap0 se*n c) n.o l)sa s) "reac)&
F Tre,ue s) co,or acolo0 spuse -a"$leen& Neap)ra"& H) duc&
C)p"anul @al>er Depe5 # lu) de pe cap c$pul negru #.l
,)"u ner(os de pcor&
F Do*n#oar) %ea(er0 nu e o dee ,un)& E o scen)
ngro!"oare& S.a dus& ?a*e ?ordan e *or"& 9* pare r)u& Nu ()
duce/ acolo&
La au!ul (e#" despre ?a*e0 -a"$leen ncepu s) plng) n
$o$o"e& Trecu de pol/s"ul ro#u la +a/) # ag"a" de parc) nc n.ar
+ +os" acolo& 'r( cu a"en/e prn cea/) # ()!u locul unde
Hercedesul gal,en se !,se de s"nc0 cu *o"orul nan"e&
Aproape $pno"c)0 puse un pcor n +a/a celulal" #0
leg)nndu.# "rupul greo0 ncepu s) co,oare s"nca&
Iubitul tu e mort$ au! o (oce scr#nnd n capul e& E timpul
s recunoti adevrul despre tine i =aime% /pune adevrul!
trf$
-a"$leen (oa s.o +ac)0 dar nu.# pu"ea a*n" ce se
n"*plase&
F +u tiu ce s-a ntmplat! #op" ea prn"re dn/& +u-mi aduc
aminte$
9n spa"e0 un *ur*ur se rdc) # se *pr)#"e n *ul/*ea
care se aduna sus0 pe #osea&
F E ea8 E +ecoara8
F Sla() /e0 Hare0 cea pln) de $ar8 r)sun) (ocea une +e*e
n cea/) # n ploaa *ocn")& 4e"e se p)ru aproape un
sacrlegu&
F Nu0 () rog0 spuse ea # le +)cu se*n s) nce"e!e cu
rug)cunle& 'leca/& A) rog0 pleca/8
Herse nan"e spre lu*na al,as"r) ener(an") care (enea de
la *a#nle de pol/e parca"e lng) au"o*o,lul r)s"urna"&
Un pol/s" dn Ne5por"0 un "n)r *,r)ca" n"r.o 1ac$e") de
pele neagr)0 # n"nse *na pu"ernc) s.o opreasc)&
F Doar pn) ac0 do*n#oar)&
Trecu de el +)r) *)car s). arunce o pr(re& Ncunul dn"re e
nu a(ea cu* s.o opreasc)& Acu* -a"$leen se a+la la *a pu/n de
un *e"ru de ?a*e ?ordan& A)!u spu*a ,ol,orosnd pe *o"orul
*a#n0 precau/e *po"r(a unu al" accden"&
Nu se pu"ea a,/ne s) nu gndeasc): "rice s-a ntmplat aici
13N
n ianuarie, a fost ru% -oarte ru%
1:P
+*
Les 'or"er s")"ea pe #oseaua n pan")0 n *a#na lu
nc$ra")0 n"r.o sear) ng$e/a") dn Noua Angle0 +)r) s)
n/eleag) e7ac" ce se n"*plaQ nu. (enea s) cread) c) se a+la
ac0 *ar"or la a#a ce(a& Nu prea *a a(ea ,a"ere la "ele+onul
*o,l0 ca+eaua era rece # era +r)*n"a" de "o" +elul de n"re,)r&
9n pr(n/a as"a0 nu era sngurul& Aes"ea se r)spndse n
c"e(a *crosecunde dn epcen"ru0 acolo unde Hercedesul
gal,en *,r)/#a s"ncle0 spre *argne0 unde se a+la *ul/*ea&
9n c"e(a *nu"e0 "oa") lu*ea era la curen" cu ul"*ele de"al&
9nan"e s) po/ pronun/a ;n drec" de la Ne5por"=0 repor"er TA0
+ana"c # "ur#" gur).casc)0 ce nu a(eau ce(a *a ,un de
+)cu"0 se *,ul!r) la locul nce/o#a" unde a(usese loc accden"ul
+a"al&
Apo sosse -a"$leen %ea(er& Rar ()!use 'or"er o scen) *a
dra*a"c) n carera lu de repor"er& 4a"a se aprope de
au"o*o,lul care nc) *a +u*ega0 acolo unde ,)a"ul !)cea
n"ns&
9ngenunc$e s) se roage # apo0 o lu*n) pu"ernc) ap)ru
,rusc deasupra *ul/*& Cne(a dn"re ce aduna/ lng) /)r*
ncepu s) s"rge: ;Hracol8 E un *racol8=
-anatici! # spuse 'or"er& S"rana lu*n) ns) p)ru s) se
"rans+or*e n"r.o aureol)& Aenea dn ce n ce *a aproape0 drec"
spre -a"$leen %ea(er&
'or"er d)du dru*ul la rado # c)u") un pos" de #"r 2
concuren/a& Andre5 -lau>0 de la pos"ul de rado @'RO dn
Ne5por"0 "rans*"ea de pe Second %eac$ Road& Trans*sa +u
n"er+era") de para!/ pu"ernc&
9n cele dn ur*)0 se au! o (oce de ,)r,a" "n)r)0 an*a")0
a(nd acea sguran/) ncon+unda,l)0 # ncepu repor"a1ul despre
;Ca!ul 4ecoare=&
;-a"$leen %ea(er ngenunc$ea!) la locul "ragculu accden"
al lu ?a*e ?ordan& Aproape "u"uror n se pare un ges" *#c)"or #
sens,l&
Tn)ra +a") se a+l) la apro7*a"( 1P *e"r de res"urle
*a#n& Tona Sac$ues" 'on" es"e acoper") de o cea/)
n"uneca")0 care con"r,ue la aspec"ul sns"ru al scene&
C/(a oa*en au ncepu" c$ar s) se roage cu (oce "are0
al)"ur de -a"$leen %ea(er&
9n aces"e *o*en"e0 nu po/ s) nu "e gnde#" la pu"erea #
1:1
glora %serc s"r)(ec$0 la rolul pe care l 1uca odnoar) relga
n (a/a a""or oa*en&
O lu*n) pu"ernc) se ndreap") drec" spre +a")& Un dn"re
oa*en au de(en" s"erc& 'ar s) cread) c) lu*na repre!n")
ce(a d(n sau *s"c&
Dar0 s"a/ a#a& E al"ce(a& E7s") o e7plca/eB Lu*na (ne
dnspre o #alup) de pe ocean& Galupa de sal(are a g)r! de
coas") Cas"le Ill0 4or"6.one0 a fos" a"ras) la /)r* de +arurle #
cla7oanele *a#nlor& Dn cau!a ce_0 s.a !)r" carcasa de.a,a
cnd s.a apropa"& Lu*na pe care a* ()!u".o cu "o/ erau
+arurle de c)u"are de la ,ordul 4or"6.one&
N.a +os" niciun miracol la Sac$ues" 'on" n seara as"a&
Lu*na nu era dec" o #alup)&=
Les 'or"er r)*ase cu pr(rea n 1os # o ur*)r pe -a"$leen
%ea(er0 care se ndep)r"a u#or de r)*)#/ele +u*egnde ale
*a#n ,)a"ulu& & fost o neltorie aranjat dinainte. se
n"re,) el& %nen/eles c) a#a eraQ "re,ua s) +e a#a&
1:2
++
Le.a* ()!u" pe pre"enele +e"e cnd a* a1uns la locul
accden"ulu0 lng) ocean& 4rancesca0 Sara # C$uc> p)reau
ndurera"e #0 "o"oda")0 *pe"r"e& Dn nou0 +ur) opr"e n spa"ele
,arcade rdca"e de pol/e # nu se pu"eau apropa de -a"$leen&
A* "recu" pe lng) ele0 n dru*ul *eu spre -a"$6& Era*
sgur) c) era ds"rus) de ceea ce se n"*plase lu ?a*e ?ordan&
F Sun"e/ ,neD a* n"re,a" +e"ele&
F E de.a drep"ul ngro!"or8 spuse 4rancesca # *eda"
d)dur) lacr*le& Accden"ele de *a#n) n care sun" *plca/
"ner sun" cele *a "rs"e "raged& 9n"o"deauna pare a,surd #
+)r) sens0 ar acu* cu a"" *a *ul"&
F 9 (o spune c) sun"e/ ac0 le.a* asgura" eu&
F ?a*e nu s.ar + snucs pen"ru n*c n lu*e0 *) n+or*)
C$uc>& Se pre/ua prea *ul"& N.ar +ace ncoda") a#a ce(a&
A* con"nua" s) co,or dealul a,rup"0 ndrep"ndu.*) spre
locul accden"ulu& De ce * se con+esa C$uc>D Era pos,l ca
?a*e ?ordan s) + +os" ucsD
F Sun" garda +e"e0 a* spus eu0 nan"e s) ncerce care(a s)
*) opreasc)& S*/ea* c) a* drep"ul s) +u acolo&
'e po"ec)0 n spa"ele *eu0 se a+la ?us"nQ le spunea c) era
"r*s dn par"ea Ar$epscope ora#ulu %os"on # c) s")"ea n
casa %ea(er&
-a"$leen ne ()!u (ennd # urc) s"nca spre *ne& Su,"0 *
se +)cu "ea*) pen"ru ea& Ne *,r)/#ar)* s"rns # .a* s*/"
durerea& Tre*ura& A(ea oc$ ro# # p)rea c) plnsese ore
n"reg&
F Anne0 ce(a +oar"e r)u s.a n"*pla" ac& Nu doar n seara
as"a 2 # a"unc0 n anuare& Iar eu nu-mi pot a*n"8 9ncerc dn
r)spu"er0 dar nu po"& Dar dn cau!a as"a a *ur" ?a*e& O$0 Anne0
Anne0 e doar (na *ea& Nu sun" o s+n")& Sun" o "r+ul/)8 Ce *
se n"*pl)D
1:3
+,
9n d*nea/a ur*)"oare0 de parc) ar + +os" un *ens cne
+eroce0 oroarea o cuprnse n g$earele e pe -a"$leen %ea(er # o
"re! (olen" dn"r.un so*n adnc& Ea se "re!ea aproape
n"o"deauna cu sen"*en"ul c) +)cuse ce(a r)u # c) a(ea s) +e
pedeps")& Dar as")! tia c) era ade()ra"&
?a*e ?ordan era *or"& 9nc) nu pu"ea s) accep"e0 nu. (enea
s) cread)0 dar #"a c) a#a era& S*/se greu"a"ea corpul *u"la" al
lu ?a*e dn sacul n care.l a*,alaser)0 de parc) ar + +)cu" par"e
dn ec$pa de *edc care urcase s"ncle cu el& G se s*/ea
sec)"u") de cer""udnea dspar/e lu&
Dncolo de +ereas"ra dor*"orulu e0 (n"ul ada u#or0 dup)
+ur"una n)prasnc) dn noap"ea "recu")& Copac +useser)
de!gol/ de +run!e0 ar oceanul ag"a"&
To"ul era *,,a" cu un *ros *urdar0 greu de descrs& Ca un
+rgder care "re,ue cur)/a"& Sau ca ru+ele nesp)la"e l)sa"e n
por",aga1 pes"e (ar)&
Ca i cum putre'ea ceva%
-a"$leen se n"re,) dac) nu cu*(a *rosul (enea de la ea&
Se s*/ea e7"re* de con+u!) # nelalocul e&
9# rdc) pcoarele a*or/re0 se d)du 1os dn pa" # *erse la
,ae&
4olos "oale"a0 se sp)l) pe dn/ #0 n "*p ce se $ol,a n
oglnd) la +a/a e u*+la") de so*n0 -a"$leen +u asal"a") de
(!unea repe"a") a (no()/e e&
G.l *agn) pe coplul e cu un corp nco(oa" # gro"esc # cu
un cranu d+or*& Cnd plngea0 glasul era ase*)n)"or unu
(/el lua" de lng) *a*a lu # "r" la ")ere& Era o nc$pure
crud) # -a"$leen #"a c) nu era *a *ul" de.a""0 dar0 +ndc)
(enea n *od repe"a" n *n"e0 era o *agne greu de alunga"&
-a"$leen a(ea # al"e ndoel0 preocup)r prac"ce lega"e de
ceea ce (a +ace dup) na#"erea coplulu0 de ceea ce se (a
n"*pla cu (a/a e dup) (enrea coplulu pe lu*e&
G *ul/*ea de curo# cu pr(r laco*e dn noap"ea "recu")8
Se pur"aser) de parc) le apar/nea& Cnd lu*nle se do(edser)
a + de pe #alupa g)r! de coas")0 +)cur) glu*e r)u")coase pe
sea*a e& Un c$ar o n1uraser)&
Cu* (a pu"ea ea s) *a duc) o (a/) nor*al)D N.a ceru" a#a
ce(a& N.a +)cu" n*c ca s) *er"e a#a ce(a&
Aoa s) spun) "o"ul despre seara aceea 2 23 anuare8 S)
1::
spun) "o"ul& +umai de i-ar putea aminti$
9n noap"ea "recu")0 pen"ru pr*a da")0 # a*n" c"e ce(a&
I*agnea e n roc$a de ,al& O *ul/*e de ,)r,a/ adunndu.se
n 1urul e la Sac$ues" 'on"& ')rea des"ul de *pro,a,l0 dar as"a
# a*n"ea deoca*da")& " mulime de brbai care o
ncercuiser # nu. d)duser) (oe s) plece& G apo ce se
n"*plaseD
-a"$leen au! parc$e"ul dn le*n de pn "rosnnd n par"ea
cealal") a dor*"orulu e&
F O$0 (a8 9# duse *na n drep"ul n*& H.a spera"& %un)8
-a"$leen !*, # pr( n oc$ (er!0 "ul,ura/0 a *ena1ere0
doa*na @als$& 9ns) nu au! ncun (esel ;,un) d*nea/a= dn
par"ea e& Ncun cu(n/el& Ce se ntmpla cu doamna 6alsh.
1:C
+-
Ha r)u de.a"" nu se pu"ea8 Acu*0 c$ar # doa*na @als$
era *po"r(a e&
In*a ,)"ea cu pu"ere& 9# *u") pr(rea de la doa*na
@als$& Era spera") # nu (oa ca *ena1era s) #"e&
Se a#e!) pe ,anc$e"a dn +a/a *)su/e de "oale")& Dup) ce
sco"oc dup) #ose"ele e de ln)0 ncepu *ul" prea greoaa
ncercare de a.# n"roduce pcoarele n ele&
'r* cu ,ucure d(ersunea& Oare era doar n *agna/a eD
Sau Ida se pur"ase e7"re* de cuda" n prea1*a e n ul"*a
(re*eD Aense oare *ena1era s) (or,easc) despre as"aD 'oa"e
s). e7plce de ce nu se *a n/elegeauD
'ar"ea de sus a case era nespus de ln#"")& Iar as"a
co*plca s"ua/a0 se gnd -a"$leen& Gose"a de ln) se
*po"r(0 se r)sucea # !)d)rncea e+or"urle0 re+u!a s) +e o
oset%
F Ies n"r.un *nu"& I*eda"0 !se ea&
#e ce nu vorbete cu mine doamna 6alsh. #oamna 6alsh
mi-a fost ntotdeauna o prieten dra)! mai apropiat chiar
dect mama mea%
O lc)rre n oglnd) a"rase a"en/a&
-a"$leen rdc) dn nou pr(rea spre +e*ea n (rs")& 9 lu)
doar o clp)0 de# "*pul p)ru s) s"ea n loc0 ca s) n/eleag) ceea
ce (edea&
9n *na dreap")0 Ida /nea un cu/" cu dou) ")#ur& Era un
cu/" nsp)*n")"or0 n genul acelora +olos"e pen"ru ")erea #
cur)/area pe#"lor n ,uc)")ra %ea(er&
Hena1era scoase un scr#ne" # un urle" gu"ural:
F 9n nu*ele Ta")lu0 l !gonesc pe Sa"ana # pe coplul lu
da(olesc8
Apo se repe! cu pu"ere spre a,do*enul +e"e&
Re+le7ul pro(en" dn"r.un ade()ra" #oc o +)cu pe -a"$leen s)
se dea *eda" la o par"e dn calea ascu/"ulu cu/" scn"ee"or&
La*a cu/"ulu se n+pse adnc n *)su/a de le*n0 la c/(a
cen"*e"r de -a"$leen&
-a"$leen s)r de lng) Ida @als$0 n "*p ce *ena1era
s*n"") se c)!nea dn r)spu"er s) el,ere!e cu/"ul dn
s"rnsoare&
-a"$leen se s"recur) pe lng) ea n dor*"or&
F Ida0 nce"ea!)8 Sun" eu0 -a"$leen8 Ce +acD
1:E
F Nu e#" una dn"re ole lu Du*ne!eu8 Nc *)car nu e#"
-a"$leen8 /pa Ida @als$ dn "o/ r)runc$& Tu eti Sa"ana&
C$pul era con"orsona"0 l(d0 ar oc$ s"r)luceau de ur)&
Hu#c$ ,ra/elor erau ncorda/ # u*+la/& -a"$leen n.o *a
recuno#"ea pe +e*ea care a(usese gr1) de ea dn copl)re&
F Nu0 Ida0 "e rog& Eu sunt -a"$leen8 Ae!0 u"e0 sun" eu0
-a"$leen& Sun" eu # coplul *eu&
[pe"ele +e"e r)sunar) n"re pere/ "randa+r a dor*"orulu
e&
F S) *) a1u"e cne(a8 O$0 Doa*ne8 Te rog0 a1u").*)8 Alerg)
cu greu spre "rep"e0 alunecnd n pragul u#& Se prnse de
,alus"rada care +lanca scara&
Reu#se s) pun) un pcor pe "reap")0 cnd s*/ o
*,rnc"ur) pu"ernc) n spa"e& Apo o cuprnse "er+an"ul0
ngro!"orul sen"*en" de *pondera,l"a"e&
-a"$leen /p) dn nou0 un s"rg)" ascu/"0 lung0 un sune" care.
p)rea s"r)n&
9n"nse *na spre ,alus"rad)0 ns) corpul e n c)dere era
prea greu& Hna r)*ase prns) n #ose") # "re,ua s.o scoa")
de acolo&
"h! #oamne! nu$ Copilul%
C)!u # se lo( ,ru"al cu u*)rul de ,alus"rad)& Le*nul "rosn
# apo gra("a/a o "rase n 1os& Durerea dn *n) era
nsupor"a,l)&
Trep"ele a,rup"e erau ca o pan") pln) de ,olo(an& -a"$leen
ncepu s) se ros"ogoleasc)& Se !,ea de +ecare "reap")0 s*/nd
+ecare lo("ur) crun")& O durere acu") s"r),)"u coa"ele #
+luerul pcoarelor&
'r* o lo("ur) pu"ernc) #.# perdu r)su+larea& Se "e*ea
pen"ru copl&
#oamne #umne'eule$ *e ro)! nu lsa s fie acesta sfritul%
Durerea o s)ge") n ur*a une lo("ur n urec$ea dreap")&
-a"$leen era con#"en") de "o" ce se n"*pla& Nu.# per*"ea
s) le#ne& 9# lo( cu pu"ere sn u*+la/ de podeaua rdca")& Nu.
p)sa& N.o pu"ea l)sa pe Ida s.o prnd)& Spr1nndu.se0 se rdc) cu
greu n genunc$&
Nu era ne(oe s) (ad)0 #"a&
Ida @als$ r)su+la ane(oos0 n)pus"ndu.se pe sc)r0 (ennd
gra,nc n spa"ele e& 9nc) /nea n *n) cu/"ul ucg)"or&
F Sa"an)8 scr#n ea prn"re dn/& E n)un"rul ")u8 E Sa"ana
n persoan)& Nu *a po/ nega&
1:J
+.
9* s)pase* un ad)pos" con"ra (n"ulu co*od prn"re *cle
dune coco#a"e care se rdcau # co,orau de.a lungul pla1e0 n
spa"ele Col,e Soarelu& S")"ea* n"ns) pe spa"e pe o p)"ur) de
ln)0 s*/nd pe +a/) a"ngerea scur"e # ,ru#"e apar/ a
soarelu de (ar) "r!e&
A* nspra" aerul r)coros # cura" de oc"o*,re0 care ,cua
ar,a # apa de un al,as"ru.nc$s0 # a* ascul"a" /p)"ul
ndep)r"a" al unu pesc)ru#&
Splendd0 pur # s*plu splendd&
Acel /p)" r)!le/0 "ngu"or scos de pesc)ru#&
Hed"a* la per+ec/unea acelu *o*en"0 la per+ec/unea
na"ur& Apo gndul * !,ur) la ?us"n # *) cuprnse o sen!a/e
de c)ldur)&
Nu a(ea* nc cea *a *c) dee nco"ro ne ndrep"a* ;no
do= 2 # dac) 2 ns) a(ea* sen!a/a c)0 de da"a aceas"a +)cea*
ceea ce "re,ua& Recunosc0 cu c" l (edea* *a *ul"0 cu a""
de(enea *a re!s",l& Oare el ce gndeaD Era ndr)gos"" de
*neD 9l "ul,ura*0 /nnd con" de 1ur)*n"ul lu de preo"D Sau
era* des"na/ s) +* pe (ece desp)r//D
H) des+)"a* n splendoarea acelu *o*en"0 s"nd *,r)ca")
la soare0 l)snd ,r!a oceanulu s) *) n(ore!e&
9nc) era +oar"e de(re*e0 dar curnd ur*a s) *erg n ora#&
S"a,lse* s) *) n"lnesc cu do dn"re ce *a ,un pre"en de.
a lu ?ordan&
A* ascul"a" dn nou /p)"ul ndep)r"a" al pesc)ru#ulu # a*
au!" salu"ul unu (apor&
9ns) ce(a nu era n regul) cu pesc)ru#ul acela&
H.a* re(en" ,rusc dn (sare # *.a* rdca" n pcoare&
A* pr(" n 1ur0 su," "ul,ura") # "e*)"oare& [p)"ul se au!
dn nou&
Un /p)" ascu/" care p)rea s) (n) dn Col,a Soarelu& Crescu
n n"ens"a"e # apo nce") ,rusc&
Un +or ucse sen!a/a de c)ldur) n"r.o clp)& [p)"ul nu
+usese al une p)s)r& Era -a"$leen8
Apo a* ()!u".o& Se c)/)ra pe acoper#ul Col,e Soarelu&
1:K
,/
-a"$leen alerga descul/)0 r)n") # pln) de snge dn cau!a
c)!)"urlor& Desc$se +ereas"ra dor*"orulu de la n(elul do al
case& Nu a(ea "*p s) s"ea pe gndur& Ida @als$ (enea
a*enn/)"oare dn spa"e 2 cu un cu/" 2 cu o s"r)lucre nu*an)
n pr(re0 dn"re cele *a nsp)*n")"oare # *a ,!are&
9nne,unse&
-a"$leen p)# pe acoper#ul a,rup"0 proec"a" n a+ara ca*ere
de ! prncpale&
F Nu e#" dn"re ole lu Du*ne!eu8 au! ea s"rg)"ul dn
spa"e& E#" Sa"ana8 9/ #"u #re"lcurle8 Deg$!area "a nu *)
n#al) pe *ne8
F Du."e napo8 /p) -a"$leen la ea& Las).*) n pace8 Eu sunt
-a"$leen& Ida0 "e rog0 sun" eu8
Se cl)"n)0 dou) e"a1e deasupra cur/ n"eroare pa(a"e0 care
p)rea s) pulse!e n r"*ul n* e& 'coarele e goale se
spr1neau cu greu de /glele rec de pe acoper#&
F A1u"or8 H) aude cne(aD A1u"or8 s"rg) ea n (n"ul rece0
aprg&
3lasul se perdu n dep)r"are0 ase*enea +u*ulu dn"r.un
$orn& N*en nu p)rea s) o aud)& Unde erau cu "o/D
Au! sune"e n spa"ele e& 9n"oarse capul # ()!u ce se
n"*pla&
Ida @als$ se s"recurase prn +ereas"ra dor*"orulu # acu*
*ergea pe ,rnc pe acoper#ul e7"re* de nclna"0 ncercnd s)
o prnd) pe -a"$leen& %ra/ele # pcoarele e p)reau ncred,l de
pu"ernce # de re!s"en"e&
F Nu e#" -a"$leen8 !,er) ea cu o (oce de ,)r,a"& Do
ngr1"or de "eren care *unceau dedesu," se u"ar) spre
acoper#0 ngro!/&
F A) rog0 a1u"a/.*)8 s"rg) -a"$leen la e& E ne,un)& Are un
cu/"8
Protejea' copilul! de(en sngurul e gnd& Protejea' copilul%
*ot ce contea' e copilul% +u este copilul /atanei% Copilul meu$
'r( napo la +e*ea care o u,ea oda")0 care. pep")na
p)rul0 care spunea rug)cun cu ea # o leg)na pn) ador*ea&
Unde dsp)ruse acea +e*eeD
F Tu nu e#" -a"$leen8 O cunosc pe -a"$leen8 A* u,".o pe
-a"$leen8
4u c" pe.ac s.o prnd)0 dar -a"$leen0 r)n") # greoae0 se
1:N
ndep)r") de ea&
Ida @als$ a(ea oc$ $ol,a/0 go # ncred,l de s"r)luc"or&
')rul e al, se r)spndea ca un e(an"a n (n"&
9n"r.un s+r#"0 -a"$leen ()!u c) Anne alerga dnspre pla1)0
/pnd # *#cndu.# ,ra/ele&
F Sun" ac0 Anne& Te rog0 a1u").*)0 s"rg) ea pes"e *argnea
acoper#ulu&
'u"ea s) cad) n orce *o*en"& Era a"" de aproape de
*argne8
9# ()!u *a*a aplecndu.se de la o al") +ereas"r)& Nu. (enea
s).# cread) oc$lor #0 la rndul e0 ncerca s) as)& %a"a Carol6n&
Curoas) # ngr1ora")& 9ns) ncoda") de un real +olos& Cu "o/ ar
+ a1uns prea "r!u& Nu e7s"a sc)pare de doa*na @als$ # cu/"ul
e&
-a"$leen nan") c" pu"u0 pn) a1unse n"r.un col/ unde
acoper#ul +)cea un ung$ de NP^& Dac) +)cea doar un sngur pas0
a(ea s) cad)& Su, pcoare0 /glele alunecau # se sp)rgeau&
%rusc0 /p) la *ena1er):
F 9/ ordon s) nce"e!8 9/ ordon8
%ra/ul al,0 gol0 al Ide @als$ se n"nse spre -a"$leen& Tgre
cu *na acoper#ul& 4e*ea arunc) o c)u")"ur) pln) de ur)&
Cu/"ul s"r)luc n soare&
F G"u ade()rul despre "ne& 9/ #"u secre"ul *urdar8
'e alee0 su, acoper#0 o slue") ncepu s) alerge& 4e"e era
"ea*) s).# n"oarc) pr(rea de la doa*na @als$ # de la cu/"ul
e& Se gnd c) era Anne& Dar cu* pu"ea s.o a1u"eD Cu* pu"ea s.
o a1u"e cne(a0 orcne ar + +os"D
Un !go*o" "un)"or acoper Col,a Soarelu&
-a"$leen r)*ase cu gura c)sca")0 n)uc") # ngro!")&
Dn g"ul Ide @als$ /#nea snge& 4e*ea ge*u # c$pul
ng$e/) de ur)& Apo corpul e c)!u de pe acoper# ca o pa"r)
grea0 se lo( de caldar* # r)*ase ne*#ca"&
Era ln#"e0 cu e7cep/a !go*o"ulu ndep)r"a" # al *uge"ulu
(alurlor&
-a"$leen # co,or pr(rea spre locul unde se a+la Anne& A(ea
pcoarele dep)r"a"e0 n po!/e de "ragere& 9n *n /nea un
ps"ol&
Anne sal(ase (a/a0 e # coplulu e&
1CP
,!
H.a* /nu" ,ne s) nu n"ru n s"are de #ocQ nu.* per*"ea*
a#a ce(a& Credea* c) a* n/eles n s+r#" de ce *) a+la* la
Col,a Soarelu& A* n/eles0 a#a cu* "re,ue s) n/eleag) un
solda" a"unc cnd duce un r)!,o c)0 uneor0 nu a de ales0
"re,ue s) uc!&
H.a* a*n"" cnd *) n"re,ase ?o$n Roone6 dac) a*
per*s de por"ar*)& Acu* n/elegea*& Nu era de glu*"& Nu *)
a+la* ac doar pen"ru a cerce"a ca!ul +e"e& Era* ac # s) o
pro"e1e!&
De(enea dn ce n ce *a greu s) nu cred n n*c& 9n
-a"$leenD 9n ColleenD 9n ,neD 9n r)uD Ce s.a n"*pla" n
d*nea/a aceea a +os" c" se poa"e de real& A* *pu#ca" # au
ucs pe cne(a0 o +e*ee n (rs") de #a!ec # do de an0 care se
nu*ea Ida @als$& Era or,l0 "er+an"0 era ns)# esen/a r)ulu& Iar
acu*0 a1unsese* s) pr(esc r)ul # al"+el&
-a"$leen # cu *ne ne.a* cu,)r" una n cealal") n leag)nul
dn nc)perea sc)lda") n soare0 pr(nd n gol spre oceanul
sc$*,)"or&
Leg)na* pe ,ra/e o -a"$leen cu lacr* n oc$ cnd a* au!"
"ele+onul sunnd 1os& Ce *a eraD 'ol/a dn Ne5por" "r*sese
de1a c/(a o+/er s) *) n"erog$e!e& A*,ulan/a luase corpul
doa*ne @als$&
" ucisesem% Cum de s-a ntmplat aa ceva.
Cu pu/n "*p nan"e de unu0 p)rn"ele Rose"" ne.a c$e*a"
ar)# la una dn"re +a*oasele lu n"runr& 4a*la %ea(er0 ?us"n
# cu *ne ne.a* aduna" n ,,lo"ec)0 unde Rose"" ne.a
n+or*a" c) pr*se ordne de la Ro*a nu cu *ul" "*p nan"e&
Aparen"0 n"*plarea elec"r!ase Aa"canul& Sau poa"e era
al"ce(a de care nu #"a*D -a"$leen0 *preun) cu c/(a
apropa/0 a(ea s) p)r)seasc) *eda" ora#ul Ne5por"& Col,a
Soarelu nu *a pre!en"a sguran/)0 lucru la care *) a#"ep"a*&
Dar e7s"a (reun loc sgurD
La unu # 1u*)"a"e0 "re au"o*o,le Lncoln negre co"r) pe
elegan"a porte-cochere de la Col,a Soarelu& 9n *o*en"ul n
care poar"a prncpal) se desc$se0 nenu*)ra/ 1urnal#" se
c)lcar) n pcoare pe alee&
La un se*nal0 #ap"e dn"re no a* +os" escor"a/ a+ar) dn
cas)0 n cele "re *a#n&
Cu gea*urle rdca"e0 por"erele ncua"e # cen"urle de
1C1
sguran/) prnse s"rns0 *ca noas"r) cara(an) a /#n" spre
poar") # a p)r)s" propre"a"ea0 n sune"ele s"rden"e ale
srenelor pol/e care ne escor"a& A* "recu" n ("e!) pe lng)
repor"er u*/&
Tgo*o"ul asur!"or # ("e!a accelera") se po"r(eau per+ec"
cu s"area *ea&
A* lua".o pe #oseaua prncpal) #0 c"e(a *nu"e *a "r!u0
*ergea* cu *a *ul" de 12K >*Vor)& H.a* n"ors s) pr(esc n
ur*)&
Au"odu,e u*plu"e pn) la re+u! cu repor"er +rene"c erau
de1a la doar c"e(a *a#n dep)r"are de plu"onul nos"ru
*o"or!a"&
H.a* /nu" ,ne # *.a* ruga" ca +a"a s) +e n sguran/) n"r.
una dn celelal"e *a#n& H.era "ea*) ca nu cu*(a s) n"re n
"ra(alu dn cau!a $r"oapelor # co""urlor& H) nsp)*n"a
deea c) o *#care gre#") ar + pu"u" "r*"e *a#na drec" n"r.
un copac sau n"r.o s"nc)&
Drep" nan"e se a+la o n"ersec/e pe pa"ru ,en!& La ("e!a cu
care rula*0 p)rea perculoas)& Ce "re #o+er0 care p)s"rau
per*anen" leg)"ura prn s"a/ de e*se.recep/e0 #"au ce s)
+ac)& Cel pu/n0 a#a spera* eu&
O *a#n) o lu) spre (es"0 ar al"a spre es"&
Cea de.a "rea0 a noas"r)0 se ndrep") spre nord0 spre
aeropor"ul Logan In"erna"onal dn %os"on&
H.a* cu+unda" n ,anc$e")0 preg)"ndu.*) pen"ru c)l)"ore&
A* nc$s oc$0 dar nu (edea* al"ce(a dec" corpul doa*ne
@als$0 n c)dere de la al dolea e"a1&
F -a"$leen0 -a"$leen0 urlar) repor"er cnd ne ncon1urar)
*a#na pe aeropor"&
A* co,or" dn l*u!n) # *.a* da" 1os ()lul negru ce.*
acoperea capul& A* a#e!a" pe ,anc$e"a dn spa"e perna pe care
*.o ndesase* su, roc$e&
F H.e "ea*) c) nu sun" -a"$leen %ea(er0 a* spus #
+e*ea.o+/er de pol/e care se a+la n *a#n) cu *ne nu.# pu"u
ascunde !*,e"ul&
'resa +rus"ra") # +uroas) # *an+es") ner(o!"a"ea la
a+larea #re"lculu& Deg$!area *en") s) pard) ur*a +e"e
+unc/onase& Ia,ar n.a(eau c) ea se urca n"r.un al" a(on0 pe un
al" aeropor"&
C)l)"orea* dn nou al)"ur de ?us"n& H) n"re,a* de ce& Apo
*.a* l)sa" prad) so*nulu0 de care a(ea* neap)ra" ne(oe& A*
1C2
sos" pe aeropor"ul Orl6 dn 'ars la 1P::C d*nea/a&
De.a,a p)#r)* pe p)*n" c) a* # n"re!)r" +o"ogra+a +e"e
d+u!a") pe *on"oarele dn)un"rul "er*nalulu prncpal&
H.a* opr" s) ()d #"rea de la CNN&
'e *on"orul de deasupra *agnle rulau pe rnd& Cop lo(/
de +e,r) # durer (eneau n (alur la sp"alul un(ers"ar %roussar
dn 'ars& Dn nou polo*el")& Epde*a s)rse pes"e Oceanul
A"lan"c # se r)spndse n Aes"ul Europe&
A* s*/" c) *) las) pu"erle # a "re,u" s) *) a#e!& H.a*
a*n"" ce ()!use* la Cen"rul Hedcal Cedars.Sna dn Los
Angeles&
Hureau cop& Nu e7s"a nco e7plca/e logc)& 9ns) era
ae(ea& G "o"ul p)rea n *od *s"eros lega" de -a"$leen sau de
coplul pe care l pur"a&
1C3
,"
Colleen 3ala$er se "re! depr*a") sau *a curnd cu o s"are
cuda") pe care nu #.o pu"ea e7plca& Cu +ecare !0 clp)0
de(enea dn ce n ce *a r)u0 *ul" *a r)u dec" #.ar + pu"u"
*agna ea (reoda")&
Aoa s) *earg) s) se spo(edeasc)0 s).# pur+ce su+le"ul&
A(ea ne(oe de er"are& &cum%
O ,necu(n"are& &cum%
Aoa s.o +ac) pen"ru coplul care. cre#"ea n pn"ec& 'en"ru a.
l cns" pe Du*ne!eu& 'en"ru a ar)"a c) de(o"a*en"ul #
dragos"ea e erau de necln""&
F Areau s) *erg la ,serc)& Areau s) *) rog& A) rog0
spuse ea *)cu/e -a"$erne pe un "on s*plu0 dar $o")r"0
*pos,l de co*,)"u"& C)lug)r/a # d)du acordul&
Era d*nea/) # dealurle *pun)"oare care ncon1urau
or)#elul rlande! Haa* Cross s"r)luceau prn"r.un ()l de ploae
ce/os& 'e o po"ec) s"r)1u") de s"nc0 care co,ora dn"re colne0
*ergeau +ecoara # c)lug)r/a n(e#*n"a"e n negru0 cape"ele
lor leg)nndu.se pe +undalul une *)r de (erde lu7uran"&
[nu"ul Do*nulu8
Dup) 1u*)"a"e de or) sau c$ar *a *ul"0 a1unser) la
r)scrucea s"ncoas)0 p)r)s")0 care ducea spre ora#& Acolo0 cnc
s)"en0 ce erau n *od e(den" produsul (e/ aspre dn regune0
a#"ep"au ca*onul cu lap"e dn ora#ul Cos"elloe&
Cnd le ()!ur) pe cele dou) +e*e apropndu.se0 ,)r,a/
rdcar) capul&
F Colleen0 "a")l es"e prn"re noD s"rg) unul dn"re s)"en cu
glasul s)u p/g)a" # nec!ela"&
F Nc *)car as"a nu ne spu0 dr)gu/oD Cne. ")"cul
pu#"uluD n"re,) al"ul cu o +a/) !,rc") ce se (ea de su, o
#apc) "ras) pes"e oc$&
F Eu a# !ce c) e preg)"") pen"ru Tea"rul A,,e6&
Repre!en"a/a e s.ar po"r( de *nune acolo&
F Eu a# !ce c) e An"$rs"ul8 url) unul *ens #
nsp)*n")"or cu o (oce care se*)na *a degra,) cu un r)ge"&
3 spun eu$ &ntihristul$
Colleen # *)cu/a -a"$erne Do*nca nan"ar) c/(a pa#
pe dru*ul pln de pra+ cnd0 deoda")0 o pa"r) grea c)!u cu
!go*o"0 rdcnd un nor de pra+ la pcoarele lor& 'a"ra ar + pu"u"
lo( cu u#urn/) pe orcare dn"re ele&
1C:
F N.o lua/ n nu*e de r)u8 s"rg) # rse unul dn"re ,)r,a/&
'e"rele # ,e/ele nu () +ac n*c&
F Da0 "r+) *c)0 da8 Colleen s"rca"a8
4a"a se r)suc cu +a/a spre grupul de ,)r,a/& Le arunc) o
pr(re acu!a"oare0 +oroas) #.# pro"e1) ,ur"a cu *nle&
F Da0 la#lor8 /p) ea& Oa*en de n*c # *a r)u de.a""8
Sun" +ecoar)8 As"a sun"8 Sun" o +a") cu*n"e # a#a a* +os"
n"o"deauna&
Irlande! con"nuar) s) rd) cu po+") pn) cnd unul dn"re
e0 apo do #0 n cele dn ur*)0 "o/ se u"ar) n sus0 la cerul de
deasupra cape"elor lor&
Dn "oa"e p)r/le0 a"" c" pu"eau cuprnde cu pr(rea0
(eneau n !,or p)s)r ura#e0 negre0 care se adunau laolal")0
+or*nd un nor n"uneca"0 *ens0 a#a cu* nu *a ()!user)
ncoda")&
%)r,a/ a*u/r) pe loc&
1CC
,(
')s)rle dsp)rur) la +el de repede # de *s"eros precu* se
adunaser) # Colleen # con"nu) dru*ul n ora# +)r) al"e
ncden"e& Se s*/ea ns) *a ,ne& Se s*/ea pro"e1a")&
%serca S+& Ios+ era un ed+cu de pa"r) *pun)"or0
*pre1*u" de un +ru*os gard de pa"r) de ru& Era rdca") n
cen"rul ora#ulu # aspec"ul s)u *peca,l0 de un al, *acula"
con"ras"a !,"or cu celelal"e cl)dr0 *a1or"a"ea runa"e&
Colleen se s"rop cu ap) s+n/") dn +n"na de la n"rare&
An"cpa ner),d)"oare *nurle # pasa1ele dn Scrp"ur)0 care
a(eau s) o aduc) aproape de Ta")l& Spera c) rug)cunea o (a
pur"a c)"re El& Tre*ura # ardea de ner),dare s) pr*easc)
,necu(n"area&
I*eda" ce a1unser)0 u#a ,serc se desc$se # p)rn"ele
4lanner60 "n)rul preo" al ora#ulu0 ap)ru n arcada de pa"r)
*as()& Era nou.(en" n paro$e0 de doar c"e(a lun& 'reo"ul o
/n"u cu pr(rea o (re*e # Colleen +)cu la +el& ')rul lu negru0
proasp)" sp)la"0 era a"en" pep")na" spre s"nga& 4a"a ncepu s)
"re*ure& I se p)ruse cel *a +ru*os ,)r,a" pe care.l ()!use
(reoda")& 9ns) preo"ul care (ense dn A*erca0 p)rn"ele ?us"n
OSCarroll0 l n"recea& Unde era p)rn"ele OSCarroll acu*D se
n"re,) ea& Unde era a1u"orul0 a"unc cnd a(ea a""a ne(oe de
elD De ce era l)sa") sngur) n aces" sa" s)rac # u"a" de lu*eD
9nsea*n) c) Du*ne!eu a(ea un *o"( ,ne n"e*ea"&
F Colleen 3ala$er0 (reau s) s")* pu/n de (or,)0 se adres)
preo"ul pe un "on ,lnd& Ano0 "e rog0 n casa paro$al)& Tre,ue
neap)ra" s) (or,*&
Se n"oarse # +)cu se*n *)cu/e s). lase sngur& Conduse
+a"a n)un"ru # nc$se u#a grea de le*n n spa"ele lu&
F Ce e0 p)rn"eD Areo (es"e de la Ro*aD S.a lua" (reo
dec!eD
In*a +e"e ncepu s) ,a") dn ce n ce *a "are cnd n"r) n
nc)perea a+la") n penu*,r)& 9n"oarse capul n drec/a
preo"ulu0 a#"ep"nd ner),d)"oare ns"ruc/un de la el& Era
desc$s)0 (ulnera,l)& 9l u,ea pe Du*ne!eu&
'reo"ul # n"nse *na cu dege"e lung # *nge o,ra!ul
+e"e& &tin)erea lui i prjoli pielea%
F Nu a +)cu" n*c r)u0 copla *ea& Acu* e#" o +e*ee
+ru*oas)0 +oar"e +ru*oas)& Nu. n*c r)u n as"a&
')rn"ele 4lanner6 n"nse a*,ele ,ra/e #. cuprnse sn n
1CE
pal*e&
Colleen scoase un /p)" u#or #.# s"rnse *nle la pep"&
4)cu un pas napo # se *pedc) de o pern/) pen"ru
ngenunc$ea"& 4u c" pe.ac s) cad)&
F Nu0 #op" ea& Da/.() la o par"e0 da/.() la o par"e8 Sun"e/
preo"8 Sun" ns)rcna")&
F Dar eu "e u,esc0 declar) p)rn"ele 4lanner6&
Era *a u"e dec" adolescen"a gra(d) # greoae& O prnse #
o "rase aproape de el #.# lp ,u!ele de ale e& Dn nou0 +a"a #
s*/ carnea ar!nd la a"ngerea lu0 ca # cu* ,u!ele. erau
ncandescen"e&
F Nuuu8
9l pr( +7& 'ur # s*plu l privi fix% %)r,a"ul se opr ,rusc&
9ncepu s) gea*) # s) se "nguasc)&
Colleen se el,er) dn s"rnsoarea lu& Se n"oarse # e# n
gra,) pe u#a ngus")0 oprndu.se pe "erenul pr)+u" dn pa/a
sa"ulu&
De(ense dn nou ,a"1ocura "u"uror& Iuduel # glu*e
r)u")coase c)deau n 1urul e ca grndna& Areo #ase s)"en se
adunaser) de1a a+ar)& A+laser) c) sosse ea n ora#&
F Nu are drep"ul s) n"re n ,serc)8 s"rg) o +e*ee0 c)rea
se al)"urar) cu "o/&
F Nu n ,serca noas"r)8 Nu n ,serca noas"r)8 Un ,)e/el
rdc) o pa"r) # o arunc) spre ea& Colleen ncerc) s) +ug)0 dar
nu pu"ea& Era prea pr*e1dos # nu a(ea de gnd s) pun) coplul
n percol& Se *pedc) # apo o lu) greo pe s"r)du/ele
n"or"oc$ea"e&
Nu era corec"0 nu era drep"8 Se n"re,) dac) Hara dn
Na!are" supor"ase acelea# nsul"e0 aceea# cru!*e # Colleen
era sgur) c) lucrurle se pe"recuser) la +el& C$ar # Ios+0
logodncul Hare0 nu cre!use n ea de la ,un ncepu"&
F Sun" ceea ce spun c) sun"0 !se ea prn"re lacr*& O
+ecoar) ns)rcna")&
'e dru*ul napo spre cas)0 p)s)rle ap)rur) n ()!du$0
pro"e1nd.o&
1CJ
,)
-rana
H.a* a+unda" n ,anc$e"a dn pele a ,erlne& 9ncordarea #
+)cuse culcu# n cea+a *ea # perss"en"a durere de cap *
a1unsese pn) n or,"e&
E(en*en"ele de!as"ruoase se n*ul/eau pe ! ce "recea&
Epde*a de polo*el") nu era dec" nc) o nenorocre care
p)rea lega") de *nen"ele concep/ *acula"e& Nu n/elegea*
care era cone7unea dn"re "oa"e cele pe"recu"e0 dac) e7s"a
(reuna&
H) gndea* la Colleen 3ala$er0 care.# pe"recea (a/a n
cocoa,a pe care o nu*ea cas)& -a"$leen 2 orunde se a+la cu
p)rn"ele Rose"" 2 a#"ep"a # ea s) nasc)& Dup) aceeaB oare ce
se (a n"*plaD
9n "*p ce *a#na noas"r) gonea prn /nu"ul ")cu"0 n"uneca"0
spre sa"ul C$an"ll60 a* re()!u" n *n"e corpul n c)dere al Ide
@als$& 9nc) au!ea* ul"*ele /pe"e& Nu ucsese* ncoda")
pn) a"unc pe n*en # nu cre!use* c) a# +ace.o (reoda")Q nc
*)car n peroada pe"recu") n cadrul sec/e de pol/e dn
%os"on&
Su,"0 * ap)ru n +a/) *agnea corpulu e !dro," n cur"ea
pa(a") a Col,e Soarelu # n urec$ *.a r)suna" e7plca/a
p)rn"elu Rose""&
;Da(olul0 * spusese el0 es"e n *od re!s",l a"ras de
-a"$leen& Nu #"u care es"e *o"(ul& Nu nc)& /atanas ?uciferi
excelsi%J
Ce (ose s) spun) prn: ;Da(olul (a + de!lega"D= UndeD
CndD De unde #"a el as"aD Aa"canul era renu*" pen"ru
p)s"rarea secre"elor # Rose"" era0 e(den"0 un prac"can" scus"
al aces"e ar"e& Ce secre"e #"a elD
H.a* lua" pr(rea de la au"os"rada de un gr.nce/o#a"0
$pno"c& Un gea* gros ne separa0 pe *ne # pe ?us"n0 de #o+er0
un ,)r,a" cu cea+a la")0 ")cu"0 care pur"a o #apc) neagr)& Cne
era el. De unde a(ea* no sguran/a c) era de ncredereD 9n acel
*o*en"0 paranoa p)rea 1us"+ca")& Dac) doa*na @als$ a
de(en" ,rusc poseda")0 a"unc acela# lucru se pu"ea n"*pla
orcuB c$ar # lu ?us"n sau *e&
/atanas ?uciferi excelsi%
F G"u ce s.a n"*pla" as")!0 se "re! ?us"n dn (sare&
1CK
E*o/onal ns)0 e ca # cu* s.ar + n"*pla" n (s& Nu se poa"e
s) se n"*ple a#a ce(a0 dar am v'ut cu ochii mei%
5 Da0 .a* r)spuns eu& To"ul pare ,!ar& Acela# gnd *
"rece prn cap de nenu*)ra"e or& Cons"an"& A* +os" ,)ga") n
po(es"ea as"a ca s) de*asc o #arla"ane0 ca s) +ac pe scep"cul
pl)""0 dar * dau sea*a c) n.o *a po" +ace& Nu po" nega ceea
ce a* ()!u" cu oc$ *e0 ceea ce a* +)cu" cu *nle *ele&
?us"n # "recu *na prn ,ar,a crescu") de o !0 care.*
pl)cea de al"+el& Su, oc$ a(ea cearc)ne negre # sun" sgur) c)
nc eu nu ar)"a* prea ,ne& Nu.* *agna* un al" o* cu care
s).* + dor" s) +u n acel *o*en"& Trecuser)* *preun) prn
(re*ur dn"re cele *a ngro!"oare0 care ne apropaser) +oar"e
*ul" unul de cel)lal" n"r.un "*p e7"re* de scur"&
F Ce se n"*pl) acu* * a*n"e#"e de peroada cnd era*
cop n Cor>& Nco persoan) dn"re cele cu autoritate nu ne
r)spundea la n"re,)r& De orce +el ar + +os" ele& Era*
n"o"deauna l)sa/ prad) gnoran/e& A* ncu(n/a" dn cap&
F De cele *a *ul"e or0 cop percep (a/a ca pe ce(a
*agc0 dar "o"oda") a*enn/)"or&
F Aa/a0 spuse ?us"n0 are ce(a dn a*,ele&
L.a* prns de *n) # l.a* /nu" a#a pn) a* a1uns& G *)
gndea*: Mna unui preot%
1CN
,*
H.a* "re!" ,rusc0 n"re,ndu.*) unde *) a+lu& H.a*
a*n"" c) era* n"r.una dn l*u!nele +a*le %ea(er& A+ar) era
n"unerc0 ar cea/a se ndesse0 n()lund n n"unerc "o" ce nu
era lu*na" de +arurle *a#n care gonea prn /nu"ul +rance!& Ce
c)u")* no acD Ce se pe"receD
Hergea* +oar"e repede0 prea repede # *.a* n+p" ung$le
n ,ra/ul lu ?us"n& Nu a(u nco reac/e0 ca # cu* ar + +os" +oar"e
depar"e cu gndul& H.a* opr" pr(rea pe c$pul lu pen"ru o
clp) # l.a* s"uda"& Un (al de "andre/e *) cuprnse # ar)# *.
a* n"re,a" ce rol a(ea* no do n aces" *s"er&
Ne ndrep"a* spre o cas) sgur)0 n/al aleas) drep" loca/e
pen"ru na#"ere& Era o +er*) +ru*oas)0 propre"a"ea lu Ienr6
%ea(er0 +ra"ele *a *c al lu C$arles0 care "r)a acolo cu so/a #
cop& Oda") a1un# acolo0 a(ea* s) a#"ep")* ns"ruc/unle
p)rn"elu Rose""& Era clar c)0 acu*0 Aa"canul # Rose"" dc"au&
Cnd se aprope de un gard (u +oar"e lung0 cu+unda" n
n"unerc0 *a#na nce"n # se opr n +a/a unor por/ negre de
+er0 care se con"urau a*enn/)"or& 4ap"ul c) n s+r#"
a1unseser)* * lu) o pa"r) de pe n*)0 nu*a c) # cea *a
*c) ,ucure * era a+ec"a") de neln#"e& Ala *ens) p)rea
a*enn/)"oare la acea or)&
'or/le ac/ona"e de un ss"e* elec"rc se desc$ser) larg #0
*eda"0 o au"odu,) al,)0 ap)ru") dn cea/)0 +rn) ,rusc& Apo se
au! sune"ul *e"alc0 a,ra!(0 al por"erelor glsan"e&
'e una dn"re la"urle au"odu,e a* ()!u" o nscrp/e al,as"r)
2 3DT.TA&
Era o a*,uscad)& H) +)cea s) *) s*" or,l&
Ca*era*an cu apara"e *c0 a#e!a"e pe u*)r0 se gr),r) s)
as) dn *a#n)& 9n acela# "*p0 un grup pes"r/ de repor"er
ap)ru n +a/a noas"r) de su, n#"e "u+#ur n"uneca"e&
F Au sos"8 Au sos"8 s"rg) cne(a n +rance!)& 'e capo") se
au! o ,u+n"ur) pu"ernc)&
O +gur) era presa") de gea*ul dnspre *neQ era de+or*a")0
cu o ,ar,) /epoas)& O al"a ap)ru la gea*ul dn spa"e&
F #e ce a/ (en" n 4ran/aD Nu0 nu se poa"e0 nu e#"
-a"$leen8 Unde es"e -a"$leen %ea(erD
4arurle "r*"eau ra!e s"r)luc"oare # lu*n (eneau #
dnspre cur"ea de dncolo de por/& 'es"e "oa") $)r*)laa se +)cu
au!") srena pol/e&
1EP
Go+erul nos"ru ap)s) pe accelera/e # *a#na /#n nan"e&
Un repor"er care se ag)/ase de capo") +u a!(rl" n "u+#&
S)ge"a* cu pr(rea *pre1ur*le0 c)u"nd un du#*an
necunoscu"& H.a* opr" la un ,)r,a" care s")"ea cal* n
se*n"unerc& A(ea p)rul negru0 lung # pur"a oc$elar& Era
*,r)ca" n"r.o $an) >a>0 care ar)"a !,"or de s"r)luc"oare n
lu*na +arurlor&
L.a* pr(" cu* arunc) pe #osea o /gar)0 care +)cu un arc
gra/os0 len"& E7presa lu calcula") # cal*) era dsonan")&
Hodul nss"en" n care ne +7a cu pr(rea *) deran1a la +el de
*ul"&
Cne eraD De ce supra(eg$ea +er*aD 're!en/a lu acolo nu.*
*rosea a ,ne& 9n adncul su+le"ulu0 s*/ea* c) nu a(ea ce
c)u"a acolo& La +el # repor"er& Cne le (nduse pon"ulD
Un *nu" *a "r!u0 *a#na se a+la la u#a prncpal) a (le #
+ur)* gr),/ s) n"r)* n)un"ru&
Do s"r)n ne luar) $anele # ne conduser) n"r.o ,uc)")re
*ens)0 care *rosea *,e"or& Acolo n se al)"urar) C$arles #
Carol6n %ea(er0 care sosser) nan"ea noas"r)& Ne.a*
*,r)/#a" ado*a unor pre"en de de*ul"Q ne *,)r,)"a*
recproc& Era* ca o +a*le&
Aoa* cu dsperare s) *) s*" n sguran/)0 ln#"") #
nor*al)0 s) nu.* +e +rc)0 s) nu +u paranoc)& Era o del)sare
dn par"ea *ea0 ce. drep" de n/eles0 dar "o"u#0 o del)sare& A*
u"a" de cea/) # de n"unerc& A* u"a" de pr*e1da de a+ar)&
H) gndea* doar la -a"$leen0 la Colleen # la prunc lor&
1E1
,+
')rn"ele Rose"" se aprope de -a"$leen&
F Ascul").*)0 -a"$leen& H) ascul/D *rebuie s) *) ascul/ cu
a"en/e& N*c dn ceea ce a "r)" pn) acu* nu "e.a preg)""
pen"ru a#a ce(a& N*c dn ceea ce a* "r)" pn) acu* nu *.a
preg)"" pen"ru a#a ce(a&
F Ce u#urare0 +u "o" ce reu# +a"a s) r)spund)&
F E ,ne0 surse Rose""0 de# a""udnea "a es"e cu sguran/)
de n/eles0 nu *) a1u") cu n*c&
F 9* pare r)u0 spuse -a"$leen n cele dn ur*)& Nu #"u unde
sun"e* sau de ce ne a+l)* ac& Sun" ngr1ora")&
F E de n/eles& Ne a+l)* acolo unde nu s.ar a#"ep"a n*en
s) +*0 acolo unde0 s) sper)*0 nu "e (a c)u"a n*en& G sun"e*
*preun) +ndc) es"e ("al s) s"au o (re*e al)"ur de "ne&
F H) cerce"a/0 *) "es"a/D
F Da0 cred c) as"a +ac& U"e0 / spun ns) c) sun"e* n dru*
spre Ro*a&
-a"$leen # p)rn"ele Rose"" s")"eau n"r.un co*par"*en" de
clasa a II.a0 n"r.un "ren care pleca dn 4ran/a cu des"na/a I"ala&
'n) acu*0 s"ra"ega lu +unc/onase 2 n*en nu le d)duse de
ur*)& Calea +era") era propre"a"ea Soce"e Na/onale des
C$e*ns de +er 4rancas LSNC4M& Trenul n"r) cu ("e!) n"r.un
"unel n"uneca"0 ar lu*nle dn co*par"*en" plpr) # se
s"nser)&
9n"unercul nu n"rerupse deloc dscursul lu Rose""& Nc nu
p)rea s) o,ser(e # -a"$leen se n"re,) dac) p)rn"ele pu"ea s)
(ad) per+ec" # n n"unerc& 9ncerca s). co*unce ce(a
*por"an"0 # d)dea sea*a& Dar ea era a"" de o,os") # de
nsp)*n"a")8
Dorul de cas) era c$nu"or& Era0 n acela# "*p0 depar"e de
cas) # +)r) nco locun/) care s) +e a e& Unde "r)a ea acu*D
C)ru loc apar/nea eaD G coplulD
F -a"$leen0 "e rog0 d).* (oe s)./ spun un lucru0 con"nu)
Rose""& Es"e ce(a n care eu cred0 n care crede %serca dn
Ro*a& E un lucru pe care "e rog s) ncerc s).l accep/ la rndul
")u dn credn/)&
F Ce es"e0 p)rn"eD Sun" +oar"e o,os")0 spuse ea (l)gu")&
Tre,ua s) se concen"re!e0 +ndc) accen"ul p)rn"elu ds"orsona
cu(n"ele&
F Eu cred c) r)ul es"e o +or/) "ang,l) # pu"ernc) ac0 pe
1E2
p)*n"& R)ul es"e la +el de real ca no do& C$ar # as")!0
Da(olul e7s")& Da(olul es"e un *"a"or e7celen"0 -a"$leen& Un
*aes"ru al **)r per(erse& 'oa"e s) par) c) nu es"e nc)er0
dar el es"e pretutindeni$ Ce care neag) e7s"en/a r)ulu 2 pe
"e*eur ra/onale0 spun e 2 neag) ceea ce ()d n lu*e0 ceea ce
aud0 ceea ce gndesc # s*" n aproape +ecare ! dn (a/a lor&
Neag) ceea ce c"esc n !are& Crede.*)0 -a"$leen0 r)ul ne
ncon1oar) c$ar acu*& G"u c) es"e ade()ra"&
F S) #"/ c) *) spera/ +oar"e "are0 spuse ea0 # sun" de1a
+oar"e spera")& Nu *a supor"& Nu () *a po" ascul"a&
F Da0 #"u0 !se el # d)du dn cap& Dar "u "e "e* de al"ce(a0
nu de ceea ce "re,ue& Tre,ue s)./ +e +rc) de Da(ol0 nu de un
n"unerc no+ens(0 nu de cuvintele pe care / le spun&
I*eda" ce curen"ul re(en0 lu*n/ele dn "a(an se aprnser)&
-a"$leen pr( +7 n oc$ negr a p)rn"elu& 9l credea& A)!use0
*rosse0 s*/se r)ul n aer& De acu*0 nu *a era +er") de r)u&
Nc *)car pen"ru o secund)& G se s*/ea la *la acele +n/e
sau energ care o re(endca&
'en"ru pr*a da") n (a/)0 +e"e era cu*pl" de +rc) de
Da(ol& G"a c) era aproape0 c$ar acolo0 n "ren0 cu e& +u voia ca
ea s dea natere pruncului%
1E3
,,
Colleen au! cn l)"rnd # se s"r)du s) se rdce dn
,alansoarul n care n()/a dn"r.o car"e de s"ore& Dn pr*a ! de
#coal) a(usese nu*a no"e e7celen"e # nu (edea ncun *o"(
pen"ru care s) negl1e!e n()/)"ura0 c$ar # acu*& Colleen
descoper c) dn s"udul a"en" al c)r/lor a+la *a *ul"e dec" dn
cursurle /nu"e de pro+esor e&
9 lu) ce(a "*p ca s) a1ung) la u#a de la n"rare0 dar cnd
!,u" r)*ase cu gura c)sca")&
Un au"o,u! de #coal) por"ocalu.aprns0 pe care scra #ublin
*our era parca" pe aleea dn +a/)&
Ha *ul/ oa*en0 *a1or"a"ea +e*e # c/(a cop # ,)r,a/0
co,orau dn au"o,u!&
O +e*ee ,lond)0 n"r.un *per*ea,l (erde0 nan") spre
cas)0 n "*p ce celal/ r)*aser) n spa"e&
Colleen desc$se u#a # e# n prd(or&
F DaD 'o" s) () a1u" cu ce(aD
4e*ea ,lond) !*, pl)cu"&
F Te rog0 scu!).ne c) "e deran1)*&
Colleen nu n/elegea ce se n"*pl)&
F 'o+"*D De ce sun"e/ acD
4e*ea de(en ,rusc 1ena")&
F O$0 (a *e8 A* ncerca" s) sun)* nan"e0 dar a* a+la" c)
nu a "ele+on&
Colleen rdc) dn u*er #0 n cele dn ur*)0 !*,&
F De +ap"0 a(e* "ele+on& Ce nu a(e* sun" ,an pen"ru pla"a
a,ona*en"ulu lunar&
4e*e re(en !*,e"ul pe ,u!e&
F A* (en" "oc*a dn Du,ln s) o (ede* pe Colleen
3ala$er& Tu e#" ColleenD
F Da0 eu # n*en al"a& Dar de ce a/ (en "oc*a dn Du,ln
s) *) (ede/D n"re,) ea&
O al") +e*ee se desprnse de grupul care r)*)sese lng)
au"o,u!&
F Ha*a # sora *ea locuesc n sa"& Ele *.au spus despre
;s"area "a specal)=& Sora Eleanor 2 +e*ea ar)") spre ,lond) 2 a
(or," cu o pre"en) a e de la #coala noas"r)& Sun"e* ac0 e
,ne0 deoarece crede* c) ac0 n Irlanda0 se (a pe"rece ce(a
+oar"e specal& O na#"ere& A* n/eles c) un preo" de la Aa"can a
+os" la #coala la care n(e/&
1E:
Colleen *#c) dn cap n se*n de de!apro,are0 dar nu pu"ea
+ sup)ra") pe oa*en acea dr)gu/ dn Du,ln& 9n plus0 "n1ea
dup) co*pana lor #0 poa"e0 dup) a"en/a pe care .o acordau&
F A.a# n("a n)un"ru darB spuse ea # +)cu se*n spre casa
*c)&
Sora Eleanor d)du dn cap&
F Nu e ne(oe& Ne es"e de a1uns s) "e (ede*& A""& Her") s)
+ +)cu" aceas") c)l)"ore& 4ap"ul c) "e.a* ()!u" # /.a* au!"
(ocea repre!n") r)spla"a noas"r)&
Dn"r.oda")0 pe Colleen o n)p)d plnsul&
Cne(a credea n ea 2 n s+r#"0 cne(a credea n ea&
1EC
,-
H.a* "re!" dn"r.un so*n adnc0 dar a* real!a" c) nc)
era* o,os") # de.a,a * pu"ea* *#ca *nle # pcoarele&
S")"ea* n"ns) pe un pa" con+or"a,l dn casa s"ua") n
pro(nca +rance!)& H) gndea* la -a"$leen # la Colleen #
spera* c) "recuser) cu ,ne de noap"e&
T*pul se apropa # *) n"re,a* dac) a(eau s) dea na#"ere
prunclor n aceea# !0 la aceea# or)0 poa"e n acela# *o*en"&
Credea* cu ade()ra" c) orce era pos,l&
#oamne #umne'eule! *.a* !s0 cred% Cred cu adevrat%
G e7ac" n acea clp) a* au!" o (oce& Nu n ca*er)0 c
unde(a n)un"rul capulu *eu& A* recunoscu".o& Era aceea# pe
care o au!ea* cu *ul/ an n ur*)0 pe cnd era* *a "n)r) #
credea* # *) ruga* *ereu&
Era o (oce c)rea *) adresa* # cu care pur"a* con(ersa/
n rug)cunle *ele& Uneor p)rea s) +e glasul unu ,)r,a"0 al"eor
al une +e*e0 dar n"o"deauna era n/eleg)"or0 pln de
co*pasune # de u,re&
&m nevoie de ajutorul tu! .a* spus eu aces"e pre!en/e dn
*n"ea *ea& *e ro)! ajut-ne pe toi! noi cei ce trim pe pmnt!
dar mai ales pe cele dou biete fete%
Apo a* au!" cel *a s*plu *esa1 cu pu"n/): &nne! acum
trebuie s fii curajoas i foarte puternic% &cesta este motivul
pentru care te afli aici% *u eti cea mai curajoas dintre toi% &i
fost adus aici cu un scop%
A* ascul"a" cu(n"ele care *) ln#"r) # *,)r,)"ar)0 c$ar
dac) nu n/elegea* e7ac" ce nse*nau&
'en"ru pr*a da")0 de a""a a*ar de (re*e0 credea* #
u,ea* aces" sen"*en"&
G0 cred0 era* u,")&
1EE
,.
8oma
Un ,)r,a" n (rs")0 sold0 cu o ,ere") # o $an) lung) # grea
de Harn) se pl*,a alene pe o alee *urdar)0 pa(a") cu
,olo(an0 a+la") dncolo de Aale dell Un(ers"a& Ter*n0 nu*"
dup) gara a+la") n apropere0 era un ag"a" la,rn" de s"r)du/e #
de ale& Era un ")r* u"a" de lu*e0 cu nc)per e+"ne *o,la"e
cu pa"ur de ca*pane0 plne pn) la re+u! de *gran/ s)rac&
'scle (aga,oande erau pre!en"e pes"e "o"0 cu oc$ lor
*o,l ur*)rnd "o"ul de su, *a#nle parca"e # runele ,)
pu,lce rdca"e n "*pul lu Docle/an& Erau la +el de (clene #
de agle ca # supra(e/u"or une cala*")/ sau a unu r)!,o&
G.l urmreau cu privirea pe ,)"rnul gr,o("&
Cl)drle ncon1ur)"oare erau n"er*na,le # depr*an"e0 ca
# ur"ul c*"r cu ale dn c*en" pln de *ausolee *oderne& Era
greu de cre!u" c).# dorea cne(a cu ade()ra" s) "r)asc) ac&
S"r)nul se opr n +a/a unea dn"re cl)drle cenu# #.# rdc)
pr(rea spre +eres"rele acoper"e de +unngne& O,ser() o an"en)
TA ndo") pe acoper# # un a+# decolora" care era de +ap" o
recla*) pen"ru (nul C6nar& Re*arc) pscle& %)"rnul urc) cu
greu "rep"ele cr)pa"e # sun)&
Dup) o (re*e0 o +e*ee corpolen")0 n"re dou) (rs"e (en
#c$op)"nd la u#)& 9n ,ra/e /nea o psc)&
F 7uon)iorno! /i)nora% Per favore% #esidero una camera
tranMuilla% L%un) !ua0 doa*n)& A) rog0 a# dor o ca*er)
ln#"")&M
/i)nora Ducc l pr* *eda" pe ,)r,a"ul *as(0 s)r)c)cos
*,r)ca"& Se apropa de cnc!ec sau #a!ec de an0 gnd ea&
9nc) ar)"a n pu"ere& 4)r) ndoal)0 un o* *unc"or& Era pu/n
pro,a,l s) *oar) pes"e arn)0 cel pu/n0 se gnd casnca
"alanc)&
F A* o ca*er)& Tre,ue s).* da/ pla"a pe o lun) n a(ans&
4e*ea # ncle#"a *a7larul ca s).# ara"e n"ransgen/a n
aceas") pr(n/)& 'sca e scoase un #uera"&
F Doresc s) s"au doar o s)p")*na sau dou)0 /i)nora% Nu
a* ,an *ul/&
F 'la"a pe o lun) n a(ans& As"a es"e regula *ea& Sun" *ul"e
al"e ca*ere n Ro*a&
O+"nd0 ,)r,a"ul spuse:
1EJ
F A) (o pl)" c" dor/&
O or) *a "r!u0 /i)nora Ducc l ()!u pe ,)r,a" urcnd
"rep"ele de la n"rare al)"ur de o "n)r)& 4a"a pur"a $ane larg0
dar p)rea dr)gu/)0 la o pr*) pr(re& Nu p)rea s) se
*po"r(easc) ,)r,a"ulu0 re*arc) /i)nora Ducc&
T*,& Cu(n"ele mireas copil (enr) pe ,u!e& A)!use
ce(a s"ranu # n+rco#)"or n oc$ ,)r,a"ulu0 dar acu* #"a
despre ce era (or,a 2 po+") "rupeasc)&
Sus0 n cl)drea (ec$e0 Nc$olas Rose"" "rase *a n"
draperle *urdare # apo # desc$ee $ana&
9nc$se u#a&
Credea c) g)sse o ascun!)"oare per+ec") pen"ru el #
-a"$leen& Se a+la ac ca s) o pun) la ncercare0 s) cerce"e!e 2
dar # ca s) apere +a"a0 dac) a(ea cu*&
1EK
-/
Tre e"a1e deasupra s"r)! n"uneca"e0 a,ur"e0 un drep"ung$
gal,en de lu*n) s"r)lucea aprns0 ca un as"ru o,long0 pes"e
car"erul ro*an n run)&
-a"$leen s")"ea lng) +ereas"r)& 9# cuprnsese cu ,ra/ele
a,do*enul u*+la"0 s*/nd ,)"aa n* coplulu n)un"rul e& Nu
*a +usese a"" de spera") de cnd cu (!"a la clnca de
a(or"ur0 dar sen!a/a de acu* era *ul" *a ur")&
"rice mi se poate ntmpla acum% "ameni au murit! au fost
ucii% 7olile au i'bucnit aa cum se ntmpla doar n vremuri de
demult% M simt de parc a fi pit n pa)inile 7ibliei%
9ncerc) s) nu se *a gndeasc) la "oa"e aces"ea&
-oarte curnd! voi fi mam% *ot ce contea' este copilul meu%
+imic altceva% 4l iubesc pe copilaul acesta% *otul va fi bine
datorit copilaului meu%
De par"ea cealal") a c)*)ru/e n care erau *pr)#"a"e !are
# recpen"e cu res"ur de *ncare de la prn! # cn)0 Rose"" se
ruga n #oap")& 'reo"ul era a"" de prns0 a"" de concen"ra"
asupra necunoscu"ulu # ne()!u"ulu0 nc" o spera&
Se n"oarse spre "ele(!orul al,.negru0 e+"n a c)ru *agne
"re*ura0 a#e!a" deasupra une l)! de a*,ala1& Un repor"er
(or,ea n "alan)0 n "*p ce0 pe ecran0 *agn n+)/#au
+er(oarea cu care era ea c)u"a") n Europa de Aes"& Cne(a rela")
c) +usese ()!u") n 4ran/a& Al"cne(a spunea c) se n"orsese n
A*erca&
F H.a/ spus s) () anun/ cnd sun" preg)"")0 p)rn"e0 spuse
-a"$leen n cele dn ur*)0 cu o (oce "re*ur)"oare& Cred c) sun"
preg)"")0 #op" ea&
Anul "recu" pe (re*ea as"a0 d)dea pro,e pen"ru ec$pa de
*a1ore"e0 na(ga pe Eas"on %a60 al)"ur de ec$pa1ul Ne5por"
Ne5"s& Acu* s")"ea apleca") pes"e ,ur"a e *are n"r.o ca*er)
*!er) dn Ro*a& Nu. (enea s) cread) c) aceas"a era (a/a e
de acu*&
Rose"" # desc$se sacul negru # scoase de acolo c"e(a
lucrur: o cruce0 un pa"ra+r0 (n ro!aru de argn"0 o s"clu/) cu
ap) s+n/") # dou) c)r/ negre0 groase& -a"$leen cre!u c) (ede
cu coada oc$ulu u*,re care ap)reau # dsp)reau& Ha era
cne(a acoloD
F S)./ spun ce se (a n"*pla0 -a"$leen& Ha n"0 (o c" de
ac& Rose"" rdc) o car"e preo/easc)0 pe coper"a c)rea era
1EN
*pr*a") o cruce ro#e ca sngele& Se nu*e#"e R"ualul Ro*an&
9n aceas") car"e se a+l) unele dn"re cele *a pu"ernce rug)cun
scrse (reoda")&
F ')rn"e0 spune.* ade()rul8 Te rog0 nce"ea!) cu aurelle
as"ea& E un e7orcs*D n"re,) ea cu greu&
F Nu0 nu es"e un e7orcs*& Dar0 -a"$leen0 eu cred c)
Da(olul es"e ac0 n aceas") ca*er)& Da(olul se a+l)0 +)r) doar
# poa"e0 n apropere& Ce(a ne pro"e1ea!) de el&
F Cel pu/n pn) acu*0 !se +a"a&
F Da0 pn) acu*& Ia s) *en/ne* lucrurle a#a& 9l (o*
n(nge pe Sa"ana& 'oa"e + n+rn"& La ur*a ur*e0 e doar un
nger c)!u"&
Rose"" s)ru") sole*n pa"ra+rul de culoarea purpure # apo
#.l arunc) pes"e u*er la/& -a"$leen ()!u c) *nle lu *ar
"re*urau&
Aocea (,ra u#or:
F R)ul es"e uneor nu*" Holo$& G"a as"a0 -a"$leenD Sau
Hor*o 2 care nsea*n) Regele Arcolaclor& Sau %el!e,u" 2 care
nsea*n) 9*p)ra"ul Hu#"elor& 9n unele p)r/ dn A+rca0 oa*en
*a spun nc) Da*,alla0 %es"a& Dar n Europa # A*erca0 nu
*a are un nu*e& As"a pen"ru c) +oar"e *ul/ oa*en dn aces"e
locur nu *a cred n e7s"en/a lu Sa"ana& El pare n(!,l0 dar
es"e pretutindeni%
Rose"" # d)du sole*n ,necu(n"area& Apo0 ,)r,a"ul cu
u*er la/ ncepu s) nan"e!e spre -a"$leen0 *)"urnd podeaua
cu pa"ra+rul& Nu.# lu) oc$ de pe c$pul e nc *)car o clp)&
4a"a (ru s) +ug) de el0 dar n.o +)cu0 nu +u n s"are& Corpul p)rea
s). +e /n"u" de scaun&
-a"$leen se cu"re*ur) # ncepu s) se roage cu (oce "are:
F S")pne Du*ne!eule0 Ta")l dn Cerur0 ap)r) coplul
dn)un"rul *eu& Te rog0 pro"e1ea!).* pruncul8
1JP
-!
')rn"ele Rose"" ge*u0 apo se opr0 ca # cu*0 deoca*da")0
nu ar + (ru" s) nceap) r"ualul s+n"& 1tia la ce s se atepte% Ha
n"0 s*/ea 're!en/a a"o"p)"run!)"oare0 ngro!"oare& Apo0
ur*a n+or)"oarea Aoce0 *pos,l de u"a"& G0 la ur*)0 poa"e
c$ar apariia Celu R)u n persoan)&
9# a*n"ea per+ec" !ua n care se pr),u#se la por/le
Aa"canulu& A(usese a"unc do(ada c) Da(olul era pre"u"nden0
c$ar # la S+n"ul Scaun& 9# a*n" c) ()!use o ar*a") de da(ol0
nu doar unul sngur& S*/ c) l ncon1oar) # n c)*)ru/)& Erau ca
o *are de scursor&
F Doa*ne Du*ne!eule0 "e rog0 d).ne un se*n& Rose""
ncepu cea *a *por"an") rug)cune dn (a/a lu& Se s*/ea a""
de de!n)d)1du" n +a/a a,sulu8 Credea dn "oa") n*a c) +)cea
pr*ul pas spre Iadul e"ern&
9n *n) /nea un ceas de ,u!unar dn argn"& 9l pr*se la
Hlano0 de la p)rn/ lu0 n !ua $ro"onsr)& 9 ar)") +e"e
cadranul ceasulu (ec$&
F E dou)spre!ece +)r) un s+er"0 spuse& Care dn"re +ecoare
l (a na#"e pe Hn"u"orul Nos"ruD Care dn"re +ecoare (a na#"e
%es"a odoas) a aces"or "*purD n"re,) el0 pe un "on e7"re* de
cuda"0 care d)du +e"e sen!a/a c) (or,ea al"cne(a&
Aproape ns"an"aneu0 s*/ # ea ngro!"oarea 're!en/)& 9
()!u pe a*an/ dn (sele e0 doar c) acu* se a+lau cu ea n
*ca nc)pere& 9# spuse c) nu es"e pos,l0 ns) a*an/ dn (s
erau cu sguran/) n ca*er)&
F ')rn"e0 po/ (edeaD n"re,) ea& Te rog0 spune.* c).
(e!&
F L)sa/.ne8 s"rg) el deoda") # s"rop cu ap) s+n/") nspre
e&
La a"ngerea ape0 se "rans+or*ar) ,rusc n an*ale 2 cn
+eroce0 lup urlnd # ur# spr1nndu.se pe la,ele pos"eroare&
-a"$leen pr( nedu*er") cu* se *e"a*or+o!ea!) n p)s)r #
apo n psc0 e7ac" ca cele de pe s"r)!le car"erulu Ter*n&
G apo se presc$*,ar) la loc n a*an/ dn (s& T*,eau cu
ng*+are spre preo" # -a"$leen&
F Sun" da(ol0 nuD n"re,) ea& E sun" nger c)!u/D
Rose"" nu (or, 2 doar ascul"a # o,ser(a&
C/(a dn"re a*an/ erau go0 ar un pur"au pan"alon s"r*/
sau len1ere s"r*")0 # cu "o/ o ur*)reau cu acea "er,l)
1J1
dorn/) de posese n pr(r& O pr(eau cu nss"en/)&
A(eau oc$ pron/ pe abdomenul e& Nu clpeau0 n.o sl),eau
dn pr(r # p)reau n+o*e"a/0 $)*es/& Oare (or ncerca s)
*)nnce coplulD
F 9 *a po/ (edeaD l n"re,) ea pe Rose""&
F 'o" s) ()d orce (e! "u0 -a"$leen& Cne sun" )#"aD 9
cuno#"D
F Nu0 r)spunse ea& Adc) da0 dar nu*a dn (s& Nu sun" real&
Nu se poa"e s) +e&
F Ce se n"*pl) n (sD n"re,) p)rn"ele Rose""& Tre,ue s).
* spu "o" ce./ a*n"e#"& S) nu.* ascun! n*c&
-a"$leen ncepu s) "re*ure& Aoa ar)# s) se snucd)0 s)
plece de ac& 4elul n care o pr(eau a*an/ era a"" de
ngro!"or # de (ulgar8 N*en n.o *a pr(se (reoda") cu a""a
ur) # dspre/& C$ar # cnd se "rans+or*ar) n an*ale0 p)s"rar)
acea pr(re a,1ec")&
F An la *ne aproape n +ecare noap"eB # +ac dragos"e cu
*ne0 *)r"urs ea cu *are greu"a"e& Uneor o +ac ca animalele%
F Cu* "e s*/ cnd / +ac as"aD
F E or,l8 Nu0 p)rn"e0 nu /.a* spus "o" ade()rul& Uneor0
s*" o *are pl)cere +!c)& H) !)p)ce#"e&
9n "*p ce preo"ul (or,ea0 a*an/ con"nuau s) o pr(easc) #
s) se adune nce" n 1urul e& -a"$leen a(u pu"ernca sen!a/e c)0
dac) ar pu"ea0 ar r)n.o& De ce nu o a"acauD Era a"" de sns"ru
# de!gus")"or8 Nu.# luau oc$ de la ,ur"a e&
Apo0 n"r.un s+r#"0 (or, Ge+ul lor0 ar +a"a recunoscu Aocea
pe care o au!ea de a""ea lun nl)un"rul s)u8
F Areau doar ceea ce * apar/ne0 ceea ce Ta")l *.a
promis! nenoroc"ul0 *ncnosul& Areau coplul& Coplul *eu&
F Spune.* cu* "e s*/ cnd (n la "ne0 con"nu) p)rn"ele
Rose"" s.o n"re,e&
F Aola")0 !se ea& Dar0 o+0 p)rn"e0 a* s*/" # pl)cere& G o
ru#ne cu*pl")&
F Dn ce cau!)D
F 'en"ru c) nu *a sun" (rgn)B # sun" ns)rcna")&
F -a"$leen0 n"re,) p)rn"ele0 "u a cunoscut (reoda") un
,)r,a"D 'e "o/ ace#" ,)r,a/D
9n acea clp)0 a*an/ se n)pus"r) cu "o/ asupra e& Hrau0
ge*eau0 sco"eau sune"e an*alce0 gro"e#"0 dar # un #uera"
care aducea a cu(n"ul daa% #aa% #aaa$ 4e"e se +)cu grea/)& O
p)"runser) 2 orunde pu"ur)& 'ensurle lor erau ase*enea unor
1J2
cu/"e ce. s"r)pungeau pelea n !ec de locur&
Se s*/ dn nou (no(a") # ru#na")& Nu (oa ca preo"ul s)
(ad) a#a ce(a& G"a c) e se a+lau acolo ca s). r)neasc) pruncul&
F \s"a e coplul nos"ru8 /p) Aocea& No "e.a* regula" # "u a
!)*sl"& Spune. preo"ulu8 H)r"urse#"e& Spune. lu Du*ne!eu8
Spune ade()rul8
-a"$leen /p)0 dar /p)"ul era unul nep)*n"ean& 9# *#c)
,ra/ele n aer& Se !(rcolea0 d)dea dn pcoare #.# *#ca (olen"
capul nan"e #.napo& 9# d)du oc$ pes"e cap&
Dsp)ruser)& 'ur # s*plu&
9n nc)pere se a#"ernu ln#"ea&
Era doar p)rn"ele Rose"" # ceasul lu de ,u!unar0 dn argn"&
F Ce s.a n"*pla"D #op" ea0 pr(nd ngro!") la ca*era
goal)&
F Te.a* $pno"!a"0 r)spunse preo"ul& 'oa"e c) a +os" "o"ul
nu*a n *n"ea "a0 -a"$leen&
1J3
-"
Sora -a"$erne Do*nca (en acas) la Colleen n acea sear)0
dup) plecarea au"o,u!ulu dn Du,ln& C)lug)r/a n (rs") s")"ea
n +a/a +e"e0 n *cu/a ca*er) de !0 nc)l!") de un +oc de
c)r,un&
F Ha*a "aD Doar*e de1aD n"re,) *)cu/a&
F E "rea!)& Dar e "o" una& Ha1or"a"ea "*pulu nc nu #"e
cne sun"&
C)lug)r/a d)du dn cap a co*p)"*re&
F Tre,ue s)./ +e +oar"e greu&
F Ne n/elege* ,ne0 !se +a"a& Ne descurc)*&
F Ha a (e#" de la preo"ul )la dn Ro*aD
Colleen nu se pu"u a,/ne s) nu se ncrun"e&
F Eu nu *a #"u n*c de el& Du*nea(oas"r)D
F I*B a!0 a "recu" un au"o,u! prn ora#& G" ce(a despre
as"aD
Dec as"a era& Acu*0 Colleen n/elese *o"(ul pen"ru care
(ense *)cu/a n (!")& Aoa s.o *n") # s). spun) c) nu
v'use au"o,u!ul0 dar nu pu"ea s.o +ac)0 nu pu"ea s) *n")& Nc
*)car pe ,)g)coasa sor) -a"$erne&
F Da0 au"o,u!ul s.a opr" ac& Erau c)lug)r/e # +ra/ *ren&
Un preo" pensonar& Au (en" s) *) (ad)0 sor)& Au au!" de
s"area *ea specal)&
Sora plesc) u#or&
F Doar a""D
Colleen se gnd la ce r)spuns a(ea s). dea&
F Au spus c) e cred c) Hn"u"orul se (a na#"e n Irlanda& Nu
es"e un lucru *nuna"D E cred n concep/a *acula")0 sor)&
Du*nea(oas"r) crede/D
1J:
-(
-rana
A* au!" sune"ul prelung de )on) # *.a* ro"" pr(rea spre
c)*nul dn *ar*ur) # le*n nc$s la culoare& Ceasul ,)"use
*e!ul nop/& Era 11 oc"o*,re& Cu dou) !le nan"e de
s)r,)"oarea *s"eroase apar/ a 4ecoare la 4a"*a& Cu dou)
!le nan"e de precon!a"a na#"ere a prunclor&
Cel n)scu" de -a"$leen&
Cel n)scu" de Colleen&
Nc eu0 nc ?us"n nu p)r)sser)* (la de la *cul de1un&
9*pr)#"ase* !are pe co(or0 pe *ese # a* da" locul pes"e cap
dn dorn/a noas"r) de a ti% Ce se n"*pla n lu*eD Unde era
-a"$leenD 'resa dn S"a"ele Un"e # dn n"reaga Europ) nu #"a
unde se a+la& Aa"canul re+u!ase s) +ac) (reo declara/e& G nu
(oa s) ne pun) n leg)"ur) cu p)rn"ele Rose"" sau -a"$leen&
?us"n apuc) International 0erald *ribune # c" nc) o da")
ar"colele cu *are a"en/e&
F Anne0 *) s*" a"" de nepu"ncos # eu nu sun" o,#nu" cu
as"a& Ce.ar "re,u s) +ace*D S) s")* ac pur # s*plu # s)
a#"ep")* na#"erea sau0 *) rog0 na#"erleD Oare p)rn"ele Rose""
ne.a da" (reun ndcu0 ce(a0 orceD Sau poa"e a !s -a"$leen
ce(a& Unde po" +D
H.a* rdca" pr(rea de pe !arele *pr)#"a"e&
Ne ,)"use* capul cu aceas") s"ua/e de a""ea or nc"0 n
*n"ea *ea0 "o"ul ar)"a ca o $ar") #+ona")&
Cnd nu *) gndea* la oroarea dn a+ara celor pa"ru pere/0
*n"ea * !,ura la ?us"n& Nu *) pu"ea* a,/ne& Tre,ua s) +e
un *o"( pen"ru care se n"*pla as"a& E7s"a un plan0 doar c)
no nu #"a* care era aces"a0 nu nc)&
F H) duc s) *) pl*,0 a* ne(oe de aer0 a* !s& Are s) (
cu *neD
9n ul"*a or)0 cea/a se "rans+or*ase n ploae *ono"on) #
dens)& 9n a+ara cl)dr *pre1*u"e0 *a#nle n ("e!) sco"eau
n#"e sune"e ase*)n)"oare unu u"la1 ggan"c +olos" pen"ru
*arca" au"os"rada0 "ras de pe caldar*& Repor"er con"nuau s)
a#"ep"e dncolo de por/& Erau la +el de +rus"ra/ # de nedu*r/
ca # no de dspar/a +e"e&
Lng) n"rare se a+la o u*,rel) *are # ?us"n o desc$se&
9*pnse u#a # un *ros cura"0 proasp)" ne ncon1ur)& A* a"ras
1JC
adnc aer n pep"&
A* e#" pe o c)rare cu pe"r#0 a+la") n"re "u+ele de *er#or
a"en" ngr1"e& 'a# no#"r !dro,eau pe"r#ul la unson&
Dar nu era* n s"are s) *) rela7e!& Nu +usese* sncer) n
"o"al"a"e cu ?us"n # gndul aces"a *) n"rs"a& H) n"re,a* c"
"*p *a a(ea* de s"a" *preun)&
Tre,ua s). spun ce(a0 s). spun ade()rul& Care era nu*ele
acelu 1oc +oar"e popular 2 Ade()r sau 'ro(ocareD
F H) gndesc "o" "*pul la "ne0 a* recunoscu" n cele dn
ur*)& A* cre!u" c) a* ros"" cele *a cura1oase cu(n"e spuse
(reoda")& H) pro"e1ase* sngur) de a+ec/une sau dragos"e de
a""a (re*e0 dar acu* *) cuprnseser) cu "o"ul& #e ce acum.
?us"n nce"n0 dar *.a* spr1n" de ,ra/ul lu # l.a* "ras
nan"e&
F Te /n la ds"an/) dn !ua cnd "e.a* cunoscu"& Dar nu *.
a +olos" prea *ul"0 nuD 9n ul"*a (re*e0 (a/a *ea pare s) +e
n"uneca") de *o*en"e de dsperare0 ar "u "e a+l n *1locul lor&
A* rs pe sea*a *ea& Nu *) pu"ea* a,/ne& Cel pu/n0 as"a
* r)*)sese 2 rsul au"orone0 ones"0 ,un& ?us"n !*,&
F Nu. de rs0 a* spus0 con"nund s) !*,esc&
Ne con"nuar)* pl*,area ,ra/ la ,ra/& 9* pl)cea
sen"*en"ul& C)rarea acoper") de pe"r# ducea spre o +ru*oas)
ser) n care se cul"(au legu*e&
Creng ,oga"e de po* +ruc"+er *,r)/#au !durle& Legu*e
de arn)0 prn"re care nap0 pra! # (ar!) de %ru7elles0 se rdcau
*ndre0 ordona"e pe rndur& Ar)"au ca o "apsere n+)/#nd
3r)dna Raulu& 'c)"ur de ploae c)deau de pe s"ra/le
u*,rele pe pan"o+ *e&
H.a* rdca" pr(rea # *.a* u"a" drec" n oc$ lu& 'uplele
lu ?us"n erau *ar # a"" de +ru*oase0 pr(rea. a"" de sncer)
# de cald)0 nc" a* a(u" sen!a/a c) po" s). ()d su+le"ul&
Aocea * "re*ura&
F S)p")*na ("oare (o* + dn nou depar"e unul de
cel)lal"& G (reau doar s)./ spunB s*" nevoia s-i spunB c) "e
u,esc *a *ul" dec" *.a* *agna" (reoda") c) ar + pos,l&
Nu #"u de ce / spun as"aB
S)ru"ul lu +u a"" de "andru0 nc" * (en s) plng& H.a*
d)ru" acele clpe& I.a* s*/" ,u!ele # a* s"a" a#a0 ncercnd s)
*e*ore! +ecare sen!a/e& 9* +olosea* ,u!ele ca s). "rans*"
")ra sen"*en"elor *ele # s).* cer er"are pen"ru "oa"e acele
*o*en"e cnd l respnsese*& Ca s) n()/ cu* es"e s) s)ru/ un
1JE
o* dn "o" su+le"ul&
A* s*/" u*,rela c)!nd la p)*n"& A* au!".o +)cnd
ro"ocoale0 pur"a") de (n"0 pe c)rarea pe"ru")& Nu a* +ug" s.o
prnd&
?us"n *) rdc) de la p)*n" n"r.o *,r)/#are pu"ernc) #
ne.a* s)ru"a" dn nou& De da"a aceas"a0 era un s)ru" *ul" *a
pasonal0 care *) +)cea s) cede! co*ple"& H.a* l)sa" pur"a") de
sen!a/e& H) s*/ea* a"" de *nuna"0 a"" de (e8 Hul")0 +oar"e
*ul") (re*e * dorse* s) *) u,easc) cne(a a#a& %rusc0 a*
real!a" de ce nu se n"*plase& 4ndc) nu +usese* capa,l) s)
d)ruesc u,re n*)nu& Acu* pu"ea*&
9n "*p ce ne s)ru"a*0 a* /nu" oc$ nc$# # acu*0
desc$!ndu.0 a* ()!u" c) cne(a ne pr(ea& Ce naiba. *.a*
!s& Cne. acoloD
La ncepu"0 *.a* ru#na"& Dar apo *.a* a*n"" c" de *ul"
*) ,ucurase* c).l s)ru"ase* pe ?us"n #0 prac"c0 altceva *)
deran1a la cel ce ne pr(ea&
H.a* da" sea*a cne ne spona& Era ,)r,a"ul ,rune" n $an)
>a> dn noap"ea "recu") 2 cel care *) sperase cnd a1unsese*&
F ?us"n0 e cne(a ac& E n spa"ele ")u& L.a* ()!u" # noap"ea
"recu")&
?us"n se n"oarse # apo s"rg) pe un "on s"rden":
F Ce +ac acD Ie0 tu$
O*ul ncepu s) se re"rag)0 dar nu a(ea* de gnd s).l l)s)*
n pace cu una0 cu dou)& 'resupun c) era* n+o*e"a/ dup)
r)spunsur 2 orce +el de r)spunsur&
A* ncepu" a*ndo s) alerg)*& L.a* ur*)r" pe "p napo
n l(ada cu *er dn spa"ele sere& 9l a1ungea* dn ur*)& 9n
s+r#"0 a(ea* s) o,/ne* n#"e r)spunsur&
O*ul real!) s"ua/a0 +ndc) nce") s) *a alerge& Se opr #
ne a#"ep")& Se u") +7 la no0 ne pr( (ennd prn ploae # ncepu
s) rd) n"r.o *aner) dn"re cele *a dspre/u"oare&
F H) cunoatei! !se el n"r.un s+r#"0 cnd ne a+la* la doar
c/(a *e"r dep)r"are& G"/ e7ac" cne sun"& Sun" dorn/a
(oas"r)&
G apo0 c$ar su, oc$ no#"r0 dsp)ru&
F Toc*a a* ()!u" a#a ce(aD l.a* n"re,a" pe ?us"n&
F A*ndo l.a* ()!u"& Era c$ar acolo% G acu* nu *a es"e&
O (oce nopor"un) s"rg) n "*p ce no s")"ea*
descu*p)n/0 pr(nd nspre locul unde0 cu doar o clp) n ur*)0
s")"use ,)r,a"ul&
1JJ
F ?us"n8 Anne8 Sun"e/ acoloD Anne8 Unde sun"e/D Era
Carol6n %ea(er& A(ea o lan"ern)& 9n *n) /nea un "ele+on *o,l&
F E -a"$leen0 ne anun/) ea& Doa*ne0 e -a"$leen la "ele+on8
E n sguran/)&
A* n"ns *na dup) apara" # l.a* rdca" la urec$e&
Tn1ea* s). aud glasul&
F Anne0 "e rog0 (re s) ( s) *) eD Are s) ( acum.
suspn) -a"$leen& E (re*ea s) nasc&
1JK
-)
A doua !0 d*nea/a de(re*e0 a* pleca" spre Ro*a
*preun) cu ?us"n& Ha era +oar"e pu/n "*p pn) la *o*en"ul
na#"erlor0 *o"( pen"ru care era* *a *ereu "ensona")& ?ocul
*s"eros al lu Rose"" nu *) a1u"ase cu n*c&
O+/er de pol/e0 al)"ur de c/(a solda/ dn ar*a"a "alan)
au reu#" s) ds"rag) a"en/a repor"erlor care (enser) s) ne
a#"ep"e la aeropor"& A* g)s" un #r de "a7ur 4a"0 *c #
ndesa"e& Unde(a0 n"re ele0 se a+la l*u!na noas"r)&
9n "*p ce l*u!na gonea pe Aa Crs"o+oro Colu*,o0
alunecoas) dn cau!a plo0 # apo spre cen"rul Ro*e0 l.a* /nu"
de *n) pe ?us"n& Apo #o+erul ne a!(rl n u*,rele cl)drlor
an"ce dn Ter*n0 unul dn"re car"erele *!ere ale Ro*e&
F De ce s"au ac # nu la Aa"canD *.a* e7pr*a" cu (oce
"are gndurle0 #"nd c) ?us"n nu a(ea ncun r)spuns& Toa")
s"ua/a as"a *) +ace s) *) gndesc la +l*e de groa!)& Rose"" e
nne,un" s) de/n) con"rolul&
?us"n cuprnse cu pr(rea s"r)!le *o$or"e ale ora#ulu&
F 9n ul"*a (re*e * (ne n *n"e *agnea ,)")le dn"re
Ar$ang$elul H$al # Luc+er cu legunle sale0 o lup") n"re ,ne #
r)u&
H.a* u"a" la el&
F G "u e#" H$alD l.a* n"re,a"& 3lu*ea* doar pe 1u*)"a"e&
?us"n surse&
F Nc pe depar"e&
F E ,ne0 a(e* ne(oe de H$al # de nger lu& Se pare c)
sun"e* prea pu/n& 'u"erle n"unerculu sun" pe cale s) c#"ge
lup"a&
Ha#na noas"r) +rn) lng) "ro"uarul une s"r)! r)u +a*a"e
dn Ter*n& A* co,or" # a* urca" n gra,) "rep"ele de la
n"rarea une (ec$ cl)dr d)r)p)na"e&
U#a era descua")& 9n)un"ru0 scara se rdca n cercur spre
e"a1ul cu+unda" n n"unerc&
A* urca" a*ndo "rep"ele n sal"ur spre un $ol de la ul"*ul
e"a10 n cap)"ul c)rua se a+lau "re u# cenu#0 *urdare0 # o
lucarn) care lu*na sla, dn cau!a +unngn& O psc) neagr)
s)r dn"r.un ung$er n"uneca" # ne spere pe a*ndo&
?us"n se n"oarse spre *ne # spuse:
F De(ne dn ce n ce *a cuda"&
F As"a e par"ea la care spec"a"or care ur*)resc +l*ul
1JN
s"rg): ;Nu () duce/ acolo8=
F A#a c)0 ,nen/eles0 no con"nu)* s) nan")*0 !se el&
%rusc0 una dn"re u# se desc$se # n*a ncepu s).* ,a") cu
pu"ere& Nc$olas Rose"" s")"ea n lu*na al,) care nunda $olul
# scara&
F Sla() Do*nulu0 ?us"n # Anne8 A) rog0 n"ra/& A)
*ul/u*esc c) a/ (en"&
Rose"" ncerc) s) !*,easc)0 dar era ncred,l de pald& 9n
*a pu/n de o s)p")*n)0 anc$e"a"orul Aa"canulu p)rea s) +
sl)," aproape 1P >logra*e& Era p)*n"u la +a/) # pelea se
l)sase n 1urul o,ra1lor # a oc$lor s) negr& ')rn"ele Rose""
ar)"a de parc) se a+la n pragul *or/B
F Sun"e/ ,neD l.a* n"re,a"&
F %nen/eles0 ,nen/eles& H) ,)"u u#or pe u*)r # ne
conduse n)un"ru& Sun" *a pu"ernc dec" par0 # eu par
pu"ernc&
9n par"ea cealal") a nc)per *c # goale0 -a"$leen s")"ea pe
o canapea de dou) locur0 l)sa") su, greu"a"ea e& Se rdc) cu
greu"a"e # nan") spre no0 cl)"nndu.se& G ea p)rea epu!a") #
a(ea o paloare cada(erc)&
H) lu) n ,ra/e # ncepu s) plng)&
F H) ,ucur a"" de *ul" s) "e ()d0 spuse ea prn"re lacr*&
9* es"e nespus de +rc)& E ngro!"or8 S) +u ns)rcna") # s) *)
a+lu aici% Anne0 "re,ue s) (or,*&
F Ce se n"*pl) acD H.a* n"ors # a* /pa" ner(oas) la
Rose""& Ce .a/ +)cu"D De ce a/ (en" acD -a"$leen "re,ue s) +e
()!u") de un *edc&
Rose"" +)cu un se*n cu *na0 de parc) n"re,area *ea era
*ul" prea nense*na") ca s).* r)spund)&
F 'ur # s*plu nu a* "*pul necesar s)./ e7plc "o"ul8 *
(or,ea pe un "on dur0 care se po"r(ea cu cel +olos" de *ne&
-a"$leen n.ar + +os" n sguran/) dac) nu era* eu cu ea& Dac) nu
n/eleg0 n.a dec"& Dar acu* "re,ue s) plec)* de ac& Herge*
n s+n"ul sanc"uar al Aa"canulu0 unde "re,ue s) se nasc)
pruncul&
?us"n0 care era nal" # ,ne +)cu"0 se ndrep") +uros spre
Rose""& 'e (re*ur0 +usese un +o",als" dur # acu*0 cu sguran/)0
d)dea aceas") *prese&
F I.a/ pus viaa n pr*e1de 2 a ei # a coplulu0 /p) el&
F Nu0 n.a* +)cu" a#a ce(a& Nu a# pune ncoda") n percol
(a/a cu(a& 'ur # s*plu nu n/elege/ cu* s"au lucrurle&
1KP
F A"unc spune/.ne cum stau% Spune/ ce(a0 url) ?us"n0 cu
(enele g"ulu u*+la"e& 9nc) ar)"a ga"a.ga"a s).l lo(easc) pe
Rose""& Ce #"/D /punei-ne$
H.a* pus *na pe ,ra/ul lu ?us"n # .a* s*/" ncordarea
# pu"erea&
F Sun" de aceea# p)rere0 p)rn"e Rose""& Ne.a* s)"ura" s)
+* /nu/ n n"unerc& Spune/ c) a(e/ ne(oe de a1u"or0 dar nu
ne spune/ ncoda") de ce& Credei! spune/ du*nea(oas"r)& 9n
ce s) crede*D
F 9* pare r)u0 !se Rose"" pe un "on care. "r)da o,oseala&
A* ncredere n a*ndo& Es"e +oar"e greu pen"ru *ne0 dar a*
ncredere& G"u c) /ne/ la -a"$leen& G"u c) sun"e/ a*ndo n#"e
oa*en ,un& De as"a # sun"e/ ac& Dar nu po"& A* pro*s& O$0
Doa*neB
')rn"ele Rose"" ncepu s) (or,easc) despre un +oar"e
nsp)*n"a" S+n" ')rn"e care #"a un secre" "er+an"&
F G apo0 !se Rose""0 'apa a +os" r)pus n so*n8 Eu
accep"ase* de1a *sunea& 9nan"e de as"a0 +usese* un preo"
o,#nu" al S+n"e Congrega/ a R"urlor& Cal")/le *ele cons"au
n +ap"ul c) era* un anc$e"a"or *e"culos # un preo" ,un& Sun"
de"ec"( dn par"ea %serc& #ac *) a1u"a/ acu*0 con"nu) el0
(e/ a+la "o"ul curnd& 4ecare n"ors)"ur) n+ernal) a s"ua/e dn
ul"*a (re*e0 +ecare #re"lc al a,o*na,le %es"8 Sun"e/ sgur
c) (re/ s) #"/ ce "re,ue s) +acD Sun"e/ ga"a s) n+run"a/ R)ul
n persoan)D A(e/ a*ndo $arul necesarD
F Dar dumneavoastr. l.a* pro(oca" pe Rose""& Ar)"a/ ca
un ne,un& A) a#"ep"a/ s) +ace* cu* spune/ du*nea(oas"r)0
doar +ndc) (en/ dn prea.nal"ul # s+n/"ul Aa"can0 S+n"ul
Scaun& Spune/.ne ade()rul8 /punei-ni-l acum$
Rose"" o+")0 d)du dn cap # apo ced)0 sau cel pu/n a#a
p)rea& Aor, n #oap")0 n a#a +el nc" s) au!* nu*a no&
F 4oar"e curnd0 Da(olul se (a na#"e su, c$p de o*& Nu*a
dup) na#"erea prunculu se po" n*ul/ legunle pen"ru a lua n
s")pnre p)*n"ul& Dar se (a na#"e n acela# "*p # un
Hn"u"or& Un Hn"u"or se (a na#"e dn una dn"re cele dou)
+ecoare& Anne0 ?us"n0 nc) nu #"u care dn"re +e"e es"e aceea&
Tre,ue s) *) a1u"a/ s) a+lu&
1K1
-+
A doua ! d*nea/a0 .a* a#"ep"a" pe -a"$leen # pe p)rn"ele
Rose"" n"r.o ca+enea 1alnc) dn car"erul Ter*n& Era* a"" de
ncorda")0 c) nu.* pu"ea* /ne *nle loculu # nc nu.*
pu"ea* po"ol gndurle n acel *o*en" *pos,l de descrs&
C$ar (oa* s) a+lu ceea ce Rose"" pre"ndea c) #"eD Aoa*
s) 1oc dup) regulle luD
Era* preg)"") s) n+run" r)ul0 orcare era aces"aD
9n"re,)rle p)reau co*ple" a,surde # *elodra*a"ce& G
"o"u#0 "re,ua s) a+lu r)spunsurle& A* real!a" c) *)
sc$*,ase* +oar"e *ul" dn !ua n care (ense* la Ne5.por"&
Credea* c) a(ea s) se n"*ple ce(a e7"re* de *por"an"0 doar
c) nu #"a* ce anu*e&
Hcu/a noas"r) *as) de *e"al era prns) n"re un rada"or0 un
pere"e de culoarea +s"culu pe care a"rnau par""ur *u!cale #
un ,)r,a" *as( care # $r)nea sc$nau!erul cu res"ur de
*ncare& Era greu s) por/ o con(ersa/e n !ar(a acele ore dn
d*nea/)0 dar0 n"r.un +el0 !go*o"ul # *rosurle erau
recon+or"an"e& ')reau normale% Lu*ea real) nc) e7s"a&
Toc*a ne pe"recuser)* noap"ea pe podeaua ca*ere
nc$ra"e de Rose"" pen"ru el # -a"$leen& ')rn"ele se rugase
nen"rerup" "oa") noap"ea # c$pul era a"" de con"orsona" de
parc) ar + ndura" o durere cu*pl")&
9n se*n"unerc0 la lu*na sla,) a unu corp de lu*na" dn
s"rad)0 *.a* *agna" c) Rose"" s")"ea la pnd)& O san"nel)
sol"ar) ascul"nd0 a#"ep"nd s) se apropeB ceD " alt ,oal)
*or"al)D De*onD 'ropra. *oar"eD
Apo ne.a (or," "*p de o or)& Ne.a spus ce a(ea* de +)cu"
# de ce& Ne.a !s c) a(ea* dou) op/un: or pleca*0 or ne
,a!a* pe cu(n"ul lu&
?us"n *) pr( n oc$&
F Anne0 #" c) nu "re,ue s) +ace* ceea ce ne.a ceru"
Rose""&
A* ncu(n/a" dn cap& G"a* c) ?us"n a(ea ndoel n
pr(n/a credn/e sale0 dar0 n"r.un *od oarecu* per(ers0 a *ea
de(ense *a pu"ernc)&
F ?us"n0 eu "re,ue s.o +ac& Rose"" (ne dn par"ea S+n"e
Congrega/ a R"urlor& Nu. o p)c)leal)& A#a cu* nu sun" nc
-a"$leen # nc Colleen& Tre,ue s).l a1u")*8
Era* a*ndo sup)ra/ # n+rco#a/ # +oar"e0 +oar"e o,os/&
1K2
9n c"e(a *nu"e0 a(ea* s) ne desp)r/*& Unul dn"re no a(ea
s) *earg) cu -a"$leen la Aa"can& Cel)lal" "re,ua s) plece n
Irlanda0 s) s"ea lng) Colleen& Unul dn"re no s.ar pu"ea a+la n
*are percol& 'oa"e a*ndo&
G ac nu era (or,a nu*a despre o su+ern/) "rec)"oare0
co"dan)0 c despre su+ern/a e"ern)&
4)r) s).* dau sea*a0 *.a* +)r*/a" pr)1"ura papassino%
?us"n # *pnse la o par"e +ar+ura # arunc) pe *as) c"e(a
*onede& Ne.a* rdca" # ne.a* ndrep"a" s"ng$er spre e#re&
Eu *.a* opr" c$ar n +a/a n"r)r # a* n"ns *nle dup)
el& A* s*/" pe cne(a "recnd pe lng) *ne pe "ro"uarul
ngus"0 *ur*urnd G/cusiJ! dar nu a* rdca" pr(rea s) ()d
cne era& To"ul era a"" de s"ranu # de(enea dn ce n ce *a
greu de supor"a"0 ce(a +oar"e n"ens0 era aproape *pos,l de
n/eles&
H.a* cu+unda" +a/a n pulo(erul lu # .a* s*/" ,ra/ele
cuprn!ndu.*)& Lacr*le * #roau pe o,ra1& Nu le pu"ea*
opr& 9n ul"*a (re*e *) sc$*,ase* a"" de *ul"0 nc" nc nu
*) *a recuno#"ea*& Oda") ce0 n s+r#"0 * per*sese* s)
s*"0 nu.* *a pu"ea* re/ne e*o/a& Sen"*en"ele se
con"opeau n *ne n (alur a*e/"oare0 nal"e& H) n"re,a* dac)
*a a(ea* (reun con"rol asupra *ea&
F Te u,esc0 .a* spus prn"re lacr*0 +)r) s).* rdc capul&
De ce nu a* +os" n s"are s)./ spun un lucru a"" de s*pluD
F 'oa"e +ndc) nu es"e c$ar a"" de s*plu0 r)spunse el& H)
/nea s"rns0 spr1nndu.# o,ra!ul de cre#"e"ul *eu # *) leg)na
nce"0 n "*p ce "rec)"or "alen ne ocoleau& Era a"" de
pu"ernc0 a"" de ,un8 Cu* de a* pu"u" s) renun/ la el a"unc0
de*ul"D Ce a(ea s) se n"*ple cu no de acu* ncoloD
F H) n"orc0 * spuse& 'ro*"&
Dou) ,erlne de culoare al,as"ru.nc$s sosr) n parcarea de
lng) $o"elul *!er unde pe"recuse* ul"*ele dou)!ec # pa"ru
de ore& 9n cele dn ur*)0 ap)rur) # Rose"" cu -a"$leen& A* pr("
c$pul +e"e& Era "o" pald0 ar +a"a ar)"a la +el de epu!a")&
Curnd0 a(ea s) n"re n "ra(alu&
Ce (a ur*a apoD
Noap"ea "recu") ador*se a"" de repede # c)!use n"r.un
so*n a#a de adnc0 nc" nu a* a(u" oca!a s) (or,*& Apo0
d*nea/a0 * se p)ru c) Rose"" o /nea depar"e de *ne&
Aense (re*ea s) plec)*0 (ense (re*ea s) *) despar" de
?us"n&
1K3
Eu pleca* cu -a"$leen&
El pleca spre Colleen&
Ne.a* *,r)/#a" pen"ru ul"*) da") #0 ,rusc0 *.a* gnd"
c) poa"e nu a(ea* s).l *a ()d ncoda") pe ?us"n OSCarroll&
Dup) ce plec) ?us"n0 eu # p)rn"ele Rose"" a* r)*as
*pe"r/ pe "ro"uar& 'reo"ul * lu) a*,ele *n n"r.ale sale #0
surprn!)"or0 a"ngerea era cald)& ')rea aproape u*an&
9* spuse n #oap"):
F Anne0 ceea ce./ (o cere "e (a ngro!0 / (a pro(oca
repulse& Aa "re,u s) "rec dncolo de orce prncpu& Dar a*
ne(oe s).* pro*/ as"a&
3ura * se usc) n "*p ce.l ascul"a*& H) ruga* s) a*
pu"ere& Nu a(ea* nc cea *a *c) dee unde (oa s) a1ung)0
dar #"a* c) nu a(ea s).* plac) deloc&
Rose"" con"nu):
F Sper c) n curnd (o #" ade()rul despre cele dou)
+ecoare& Hesa1ul de la 4a"*a ne.a o+er" o cale de ur*a"& %,la
ne.a +urn!a" ndc n screrle apocalp"ce&
Rose"" s"rnse dn oc$0 ca # cu* ar + pr*" o lo("ur)
,rusc)&
F Dar0 Anne0 nu sun" sgur& 9n cele dn ur*)0 "o"ul (a + o
c$es"une de credn/)& Nu (a + s*plu& N*c nu es"e s*plu&
Aocea de(en aspr)&
F Tre,ue s) + a"en") la un se*n clar& 9n *o*en"ul na#"er0
n se (a da un se*n0 a#a cu* n s.a pro*s& Ao* #" care dn"re
cop es"e %es"a # care es"e Hn"u"orul& *u (e #"&
H) s*/ea* de parc) *) pr(ea* sngur) n"r.un (s& To"ul
p)rea real&
F A* n/eles0 p)rn"e& Dar apo ce +acD
4u +er*0 de necln"":
F Anne0 %es"a "re,ue ucs)& Coplul Da(olulu "re,ue
o*or"& Iar coplul Do*nulu "re,ue pro"e1a" cu orce pre/& Cu
orice pre/&
A)!ndu.* #ocul n"p)r" pe +a/)0 Rose"" # +)cu se*nul
cruc&
F Cnd (a (en "*pul0 (e #" ce s) +ac0 * #op"& De as"a "e
a+l ac&
A(ea* credn/)0 dar una era s) cred n Du*ne!eu # al"a s)
o*or un nou.n)scu"& 'u"ea* s) +ac a#a ce(aD Nu credea* c) (o
*a + n s"are s) ucd&
F Nu #"u0 p)rn"e0 a* ng)*a"&
1K:
F Anne0 eu cred n "ne0 * !se Rose""& E#" un o* ,un& Tu
e#" cea *a pu"ernc) dn"re no "o/& Nu*a "u po/ n(nge
%es"a&
1KC
--
Aces"a era *o"(ul pen"ru care *ergea* eu cu -a"$leenD
4ndc)0 aparen"0 era* o persoan) pu"ernc)D Dar de ce n
Irlanda *ergeau # ?us"n # Rose""D De ce0 dn"r.oda")0 lu
Colleen se acorda *a *ul") a"en/eD
A* p)"runs n n"erorul rece al l*u!ne care *) a#"ep"a&
-a"$leen s.a n"ns spre *ne # a* *,r)/#a".o& 9n acela# "*p
ns)0 a* s*/" o durere n n*)& Aa "re,u s) o "r)de!D 'e ea #
coplul eD Aa "re,u s) +ac ce(a *ul" *a r)u de.a""D
Ha#na +usese "r*s) de Aa"can& Era un 4a" +a,rca" specal0
cu nu*ere o+cale& 9n)un"ru se a+lau do *e*,r a 3)r!
El(e/ene
E
& Unul conducea0 ar cel)lal" s")"ea lng) el nar*a"&
Aederea lor *) +)cu s) *) gndesc la escapadele p)rn"elu
al)"ur de -a"$leen dn ul"*ele !le0 dar0 a#a cu* #"use*
n"o"deauna0 necunoscu"e # cuda"e sun" c)le %serc&
De nda") ce a* e#" pe #osea0 a* "res)r" la (ederea unu
+urncar de o+/er de pol/e pe *o"occle"e& Ap)ruser) ,rusc # ne
+lancaser) *a#na& 9n c"e(a clpe0 a* n/eles de ce era necesar)
a""a secur"a"e& Aparen"0 se a+lase unde era -a"$leen&
Tro"uarele se "rans+or*aser) n"r.o *as) sold) de oa*en
care /pau # se *,rnceau 2 cu "o/ ncercnd s) o (ad) pe
"n)ra +ecoar) a*ercanc)& H de crednco#0 dar # a*a"or de
curo!")/0 se ng$esuau pe a*,ele la"ur ale ngus"e #osele de
,e"on& Se a"rnau de pasa1ele superoare0 dn pa"r)0 ale
dru*ulu&
-a"$leen * /nea *na a"" de s"rns0 c) aproape * oprse
crcula/a& Cnd ne apropar)* de 'or/le Aa"canulu0 de.a,a
pu"ea* s) *a respr&
F Doa*ne0 -a"$leen0 a* #op""& To/ oa*en ace#"a au (en"
pen"ru "ne0 "o" ce se n"*pl) es"e pen"ru "ne&
F Nu0 Anne0 !se ea& Nu e deloc pen"ru *ne& N*c dn "oa"e
as"ea& E pen"ru el& 'en"ru coplul dn *ne&
Ne aruncar)* pr(rea spre *)re/ele 'or/ ale Aa"canulu0
pala"ele cu s"uca"ur # crucle de aur care s"r)luceau
pre"u"nden n nal"& 'e "ro"uarul cu ,u"cur # res"auran"e de pe
Aa Herulana0 +or*nd o coloan) lung)0 crednco# o n"*pnau
cu ,ucure pe +ecoar)&
E
Corp de ar*a")0 n+n/a" n anul 1CPE de 'apa Iulan al II.lea0 pen"ru
pro"ec/a 'ape # a Aa"canulu Ln&"rM&
1KE
Go+erul ne (or, n"r.o engle!) s"rca"):
F E spun c) sun" 2PP PPP de oa*en # )s"a es"e doar
ncepu"ul&
Cnd "recur)* pe lng) *ul/*ea *presonan")0
nenu*)ra"e +lor ,o*,ardar) *a#na& S"rg)"e de ,ucure se
re()rsar) asupra noas"r) n"r.un (al *ens de e*o/e&
'ar"ea dn *ne care r)*)sese o ,un) cre#"n) n/elegea
+oar"e ,ne& Oa*en ace#"a # doreau cu dsperare s) cread) n
ce(a& Scena cople#"oare0 *aes"uoas) care se des+)#ura n +a/a
noas"r) ne *#ca pro+und& De(o"a*en"ul # u,rea sncer) dn
pr(rle oa*enlor erau u*le& H) "recur) +or la gndul
*pac"ulu pe care l.ar a(ea un *racol n aceas") epoc) a#a.!s
ra/onal)0 dar s"ranu de sens,l)& Tre*ura* de e*o/e # *)
s*/ea* ncred,l de n)uc)&
In"ra* n Aa"can pen"ru pr*a da") n (a/)0 #e!nd al)"ur
de o +a") care0 dup) c" se p)rea0 a(ea s).l nasc) pe Hesa&
9ndoala *ea dsp)ruse co*ple"& A(ea* ar)# credn/) # era
cel *a *nuna" sen"*en" pe care l "r)se* (reoda")&
1KJ
-.
'e *)sur) ce pr(ea* la *area de c$pur0 a* s*/" c) *)
*e"a*or+o!e!& Un sen"*en" cuda"0 care.* d)dea +or0 *
cuprnse "o" corpul& H.a* u"a" la -a"$leen&
F -a"$60 (oa s).* (or,e#"0 .a* a*n""&
F Da& 9n ul"*ele !le0 c" a* s"a" cu p)rn"ele Rose""0 *.a*
adus a*n"e de ce(a& A#"eap") pn) a1unge* la sp"al # *)
ln#"esc& 9/ spun a"unc& 9nc) *a es"e "*p&
F OareD a* n"re,a".o& E#" sgur)D
F Da0 sun" sgur)& Es"e "*p& 9# n"oarse pr(rea spre s"rad)&
Doa*ne0 u")."e la "o/ oa*en )#"a8
4)r) ndoal)0 -a"$leen $a,ar nu a(ea de ce +usese ea aleas)
pen"ru as"a0 dar un lucru era cer": # #"a ros"ul& G"a de ce se
a+l) pe p)*n"& Era* la +el de *#ca") ca # ea& Oc$ * 1ucau n
lacr*&
Cnd *a#na se opr n +a/a sp"alulu unde -a"$leen ur*a s)
nasc)0 a* ()!u" un so de gard colora"0 +or*a" dn o+/er a
3)r! El(e/ene care ne a#"ep"au& 4)cur) repede un cerc de
pro"ec/e n 1urul l*u!ne& [neau deopar"e *ul/*ea de oa*en
care +lu"urau ,a"s"e0 s)reau # se *pngeau ca s) o !)reasc) pe
-a"$leen&
C"e(a rndur de preo/0 n s"$are al,e # su"ane negre care
+lu"urau n (n"0 au ngenunc$ea" # au +)cu" se*nul cruc&
')reau cuprn# de e7"a!& Le.a* percepu" dragos"ea ca pe o +or/)
+!c)& Era cople#"oare8
A* co,or" dn *a#n) # .a* n"ns *na +e"e& Dup) ce se
s"r)du s) as) # a"nse p)*n"ul cu pcoarele0 un *ur*ur
pu"ernc cuprnse "o" ,ule(ardul&
'e +a") o n)p)d plnsul& He nu *.au da" lacr*le0 dar era
c" pe ce& H.a* a*n"" cu(n"ele lu Rose"": *u eti cea mai
puternic dintre noi toi, #e ce "re,ua s) +u pu"ernc)D
'r(rea * !,ur) spre *ul/*ea (u colora") # ag"a")& A*
()!u" o sp)r"ur) n gardul (u +)cu" de agen/ # o+/er de pol/e&
O *#care rapd)&
Apo l.a* ()!u"& In*a * se opr&
Era cel care ne ur*)rse pe *ne # pe ?us"n&
A* s"rga" c" de "are a* pu"u" ca s) acop)r lar*a:
F Acolo8 Opr/.l8
Ar)"a* spre un ,)r,a" *,r)ca" n"r.un *per*ea,l >a>0 cu
un p)r negru "uns scur" # oc$elar& Era ,)r,a"ul dn /nu"ul
1KK
+rance! 2 cel care dsp)ruse c$ar n +a/a oc$lor *e& Da(olulD
Unul dn"re nger c)!u/D Un asasnD
9# +)cea loc prn sp)r"ur) # nan"ea nce" spre -a"$leen&
Ce(a n *na lu s"r)lucea n lu*n)&
F O ar*)8 a* s"rga"& O ar*)8 Nu era* sngura care o
()!use*&
In*a * s)l"a n pep"& Eu nu a(ea* ps"olul0 era *pac$e"a"
n ,aga1e& %)r,a"ul se aplecase pu/n *a n +a/) # se apropa dn
ce n ce *a *ul"& Apo ncepu s) alerge spre no cu ,ra/ul drep"
rdca"&
F Are o ar*)8 a* s"rga" dn nou&
Apo *.a* arunca" n"re ,)r,a"ul care (enea n ("e!) #
-a"$leen& Nu a* s"a" pe gndur nco clp)&
T*pul se dla")& 3"ul * se r)suc ,rusc spre dreap"a&
'ep"ul * !(cn0 pr*nd o ngro!"oare lo("ur)&
Apo a* dsp)ru" n *,ul!eala de solda/ c)!u/ # pol/#"&
H) s*/ea* a,sor,") n"r.un $)u&
9n *1locul !dulu gros de oa*en a(u loc o e7plo!e
pu"ernc)0 al,)0 or,"oare& -a"$leen /p) lung # ascu/"& A* /pa"
# eu&
'ol/#" spera/ # r)suceau ,as"oanele de caucuc n "oa"e
p)r/le&
O au!ea* pe -a"$leen0 dar nu pu"ea* s.o ()d&
F Anne8 s"rga ea plngnd& Anne8
S")"ea* n"ns) la p)*n"& Aedea* c) ,)r,a"ul n
*per*ea,l sngera& A(ea r)n la cap # la g"& 9n "*p ce era
"r" spre au"odu,a pol/e0 *) /n"u cu pr(rea& Aor, n
engle!)0 ()rsnd ur) dn el:
F -a"$leen %ea(er nu es"e una dn"re ole lu Du*ne!eu8
Tre,ue s.o o*or& *u "re,ue s) o*or coplul& *u "re,ue s.o +ac&
Dn"r.oda")0 nu *a era* sgur) dac) era acela# ,)r,a" pe
care.l ()!use* n 4ran/a& Aederea * se n"unec) # "o"ul se
n(r" n 1urul *eu& Se derula "o"ul a"" de repede8 H.a* c)!n"
s) *) rdc n pcoare0 n cuda s+a"urlor # nde*nurlor
pol/#"lor "alen&
F -a"$leen8 a* /pa"0 ()!nd c) era dus) n sp"al&
Ea *) s"rg) pe nu*e # a#"ep") s) (n0 apo ne gr),r)*
a*ndou) s) "rece* dncolo de u#le grele& Ne.a* *,r)/#a"
s"rns&
F A* cre!u" c) a *ur"0 c) "e.a *pu#ca" # a *ur"0 ros" ea
prn"re suspne& O+0 Anne0 *.a +os" a#a de "ea*) pen"ru "ne8
1KN
F Sun" ,ne0 sun" ,ne0 a* *ur*ura" eu0 +)r) s). dau
dru*ul dn *,r)/#are&
H) gndea* c) era o +a") ,un)& Da(olul nu pu"ea s) +e
n)un"rul aces"e "nere +e*e& Nu n)un"rul e& Colleen 3ala$er
"re,ua s) +e aceea&
G "o"u#0 # ea * se p)ruse o +a") a"" de cu*secade8
1NP
CARTEA A TRE%A
Na1terea
./
Colleen se s*/ea surprn!)"or de ,ne0 a(nd n (edere c)
*a a(ea +oar"e pu/n "*p pn) la "er*en& Curnd voi fi mam
cu adevrat$ Fn copil micu de tot va iei din mine! se gnd ea&
9nc) nu. (enea s) cread)& 9 d)dea o speran/) # o ,ucure care o
a1u"aser) s) *earg) nan"e # s) "reac) pes"e nop/le lung
pe"recu"e n c)su/)&
Colleen +)cea un cea dn plan"e *edcnale pen"ru ea0 *a*a
e # pen"ru sora -a"$erne& T)e +el dn"r.o ,uca") de pne de
cas)0 nse*na") cu "rad/onala cruce&
S*plul ac" al prepar)r unu cea o a1u"a s) nu se *a
gndeasc) la "o" ce se n"*pla0 la "oa"e acele lucrur pe care nu
le n/elegea # pe care0 pro,a,l0 nu a(ea s) le n/eleag)
ncoda")&
Cum voi avea )rij de mama i de micu. 3oi putea s m
ntorc la coal.
F A* doar paspre!ece an0 #op" n cele dn ur*) +a"a&
Hnle e *c # ps"rua"e "re*urau a"" de "are0 nc" capacul
ceanculu !dr)ng)n& A) rog0 s) *) a1u"e cne(a& Sun" o +a")
cu*secade&
Aduse ceaul # pnea +er,n"e n ca*era de !& Unde era
sora -a"$erneD 4usese acolo cu doar c"e(a *nu"e n ur*)&
Colleen o s"rg)& Ncun r)spuns& Ha*a e ador*se dn nou&
Nu a(ea s) se "re!easc) "*p de c"e(a ore& Descue u#a de la
n"rare # e# a+ar)&
Sora -a"$erne nu era nc)er&
O slue") n"uneca") ns) # croa dru*0 sus0 pe c)rare&
Colleen ()!u c) era un preo"8 O+0 Doa*ne0 era p)rn"ele 4lanner6
dn ora#& Cu* de ndr)!nea s) (n)D
Se ascunse dup) n#"e gro!a*e0 ale c)ror ra*ur +or*au o
,arcad) groas)& " v'use. Credea c) nu&
Nu supor"a s) +e n prea1*a lu& Era ce(a n neregul) cu
preo"ul acela& Tre,ua s) +e& Al"+el0 de ce ar + a"ns.o # ar +
s)ru"a".o n casa paro$al)D
Colleen se s"r)du s) parcurg) c" de repede pu"u ce
1N1
dou)!ec de pa# pn) la #opron& 9*pnse u#a cu greu"a"ea
corpulu e&
3+nd0 se s"recur) n)un"ru& Dn"r.oda")0 se s*/ o,os") #
+)r) r)su+lare& G +oar"e0 +oar"e spera")0 l au! pe preo" s"rgnd.
o pa"e"c:
F Colleen0 a* (en" s) "e ,necu(n"e!0 copl)&
F Du*ne!eu s) *) a1u"e0 dar nu o (e +ace0 #op" ea& Colleen
cuprnse cu pr(rea #opronul n"unecos& 4nul de pe podea p)rea
s) +ac) (r"e1ur n 1urul pcoarelor e # un curen" de aer cald
*nge o,ra1& 3ra6 Lad6 nec$e!) n se*n de n"*pnare&
4a"a se s*/ea pro"e1a") de ce(a ne()!u"& De ce(a sau de cne(a
care o u,ea&
9n spa"ele #opronulu se a+la o ,o7)& Era n"uneca") #
*pregna") cu *ros de lanoln)0 ar acu* era ocupa") de o oae
,)"rn)0 /nu") pen"ru ln)&
F Tac0 %rde60 !se Colleen spre oae0 dnd.o la o par"e& Se
s"recur) n cel *a ndep)r"a" ung$er # se acoper cu pae&
Hrosul n/epa n)rle # se a,/nu s) nu s"r)nu"e&
A+ar)0 glasul p)rn"elu 4lanner6 de(en lngu#"or0 plng)cos&
F Colleeeen$ Ia0 (no la *ne& Sun" preo"ul ")u&
Apo (ocea de(en ")oas)0 pln) de +ure&
F Colleen0 nu "e *a ascunde8 A* (en" ac "r*s de
Du*ne!eu&
+u! nu cred% #umne'eu nu pipie i nu srut fetele%
#umne'eu nu este un porc$
Colleen nc$se oc$ #. /nu c" de s"rns pu"u& 9n cele dn
ur*)0 nu *a au! dec" sune"ul scos de an*ale0 care d)deau
dn pcoare # *es"ecau +n n #opron& Ac era pace # *rosea
pl)cu"& 'rn pod se s"recura o ra!) de soare0 o s)gea")
s"r)luc"oare de lu*n)&
A"unc # d)du sea*a& Se po"r(ea per+ec"& Ac a(ea s) dea
na#"ere prunculu&
A#a cu* se n"*plase n %e"$le$e*0 Du*ne!eu ar)"ase
calea spre o esle&
1N2
.!
Nc$olas Rose"" sosse n Haa* Cross # ngro!"oarea0
da,olca Aoce nc) l ur*a0 ncercnd s). ds"rag) a"en/a de la
*sunea pe care o a(ea0 s). a *n/le& A1unse ac nan"ea lu
?us"n OSCarroll& Aces"a plecase la Du,ln s) (ad) un *edc care
o e7a*nase pe Colleen&
+imeni nu are dreptul s-i cear aa ceva% / te condamni
sin)ur la chinurile Iadului pentru eternitate! #op" Aocea n
urec$e& Eternitatea nseamn o vreme lun)! foarte lun)!
+icholas% *u habar n-ai! dar eu tiu$
')rn"ele Rose"" se c)!n s) a1ung) n ca*era *c) de $o"el&
9# arunc) sacul pe podeaua cleoas)0 acoper") cu un co(or ros&
Nc *)car nu se o,os s) aprnd) lu*na&
#a! obinuiete-te cu ntunericul% 3e'i tu! n Iad! focul nu
rspndete lumin% +u tiai asta! nu. #ar eu tiu%
Se ndrep") spre o +ereas"r) pe care #roa apa # s")"u acolo0
pr(nd ora#ul ud # ln#""& Tre,ua s) +e aproape de ade()r #
"o"u# se "e*ea c) nu +)cea dec" s) cad) n p)ca"ul orgolulu
cre!nd as"+el&
Acu* co#*arurle l ur*)reau nu nu*a noap"ea0 c # n
"*pul !le& In*a lu *are p)rea s) o a ra!na +)r) (reun
a(er"s*en" # dansa n caden/e neregula"e n pep"& Dar #
p)s"rase *n"ea ascu/")& %es"a recursese la #re"lcur0 lu!0
*"a/0 su,*n)r0 l ndru*ase pe c) gre#"e& Nc$olas Rose""
(edea dncolo de "oa"e aces"ea sau0 cel pu/n0 a#a credea&
9nc) era n (a/)0 nuD Nu +usese a!(rl" n Iad& Nu nc)&
Curnd! +icC! l "ac$na Aocea& Eti att de aproape de porile
eterne ale osndei$ &i )rij pe unde calci% -oarte mare )rij% E o
cdere lun)! foarte lun)%
9n sac a(ea docu*en"ele care de!()luau ceea ce #"a&
9nan"e s) plece s) o (ad) pe Colleen 3ala$er (a l)sa $r"le n
se+ul $o"elulu&
+u exist loc ferit de mine! +icC% 4nc nu tii asta.
O ,)"ae n u#) l "re! dn re(era lu c$nu"oare& Ar "re,u s)
+e ?us"n0 sla() Do*nulu&
Dar n $ol nu s")"ea ?us"n OSCarroll0 c un ,)r,a" s+r1"0 nu
*a nal" de 1 n # EJ c*0 *,r)ca" n"r.un cos"u* de "5eed de
,un) cal"a"e& ')rea s) a,) n 1ur de pa"ru!ec # cnc de an #
a(ea aerul unu pro+esons"&
F Sun" Denns Hurp$6& Derdre *.a spus 1os0 la recep/e0 c)
1N3
a/ sos"0 spuse o*ul dn +a/a u#& Doc"orul Denns Hurp$60
ad)ug)& Acu* paspre!ece an0 a* adus.o pe lu*e pe Colleen
3ala$er& H.a* gnd c) ar "re,u s) (ede/ as"a0 (or, el cu
accen" rlande!&
Rose"" r)*ase *u" n u#) n "*p ce doc"orul Hurp$6
n"nse un plc pe care "*pul # l)sase a*pren"a& 9n col/ul dn
dreap"a sus0 era no"a" cu creonul un nu*e0 n s"lul +ru*os0
curs( da" de educa/a #col ca"olce&
Rose"" lu) plcul # c" nu*ele nscrp/ona"& Colleen (alaher%
Apo des+)cu plcul # c" ce era n)un"ru& Urec$le /ur)
pu"ernc # s*/ o g$ear) n co#ul pep"ulu&
Lu*ea dn 1urul lu se pr),u#& 'elea de(en rece ca g$ea/a&
As"a a(ea ne(oe s) #"e0 nuD Aces"a era se*nul pe care l c)u"a&
Aces"a trebuia s) +e se*nul&
9# rdc) pr(rea0 dar doc"orul Hurp$6 nu se *a a+la acolo&
Alerg) pe $ol0 dar nc acolo nu era n*en& Sun) 1os0 la recep/e0
unde exista o Derdre&
F ')rn"e0 nu n/eleg0 !se ea0 Denns Hurp$6 a *ur" cu cel
pu/n !ece an n ur*)& Doc"orul Hurp$6 es"e *or"&
Rose"" nc$se "ele+onul #0 *eda"0 au! n *n"ea sa rse"e
pu"ernce&
#eci unde este semnul tu preios! +icholas. Cum vei afla
adevrul. 8spunsul este att de simplu$ +-o vei face%
1N:
."
9n noap"ea aceea0 pa!nc nar*a/ s")"eau n +a/a re!er(e
unde se a+la -a"$leen& Supra(eg$eau $olul0 dar eu cerce"a*
*nu/os orce persoan) care n"ra n ca*er)&
La sp"al erau +oar"e *ul"e +e/e s"r)ne # +ecare necunoscu"
era o pos,l) a*enn/are pen"ru copl&
/e spunea c existau le)iuni de diavoli! aadar! de ce nu
puteau s pun stpnire pe noi pur i simplu. Ce anume l inea
pe Cel 8u la distan. Tre,ua s) e7s"e un *o"( pe care eu nu.
l n/elegea*&
H.a* a#e!a" pe un scaun "are0 lng) pa"ul +e"e0 # a*
ur*)r" #"rle *preun)& Ten"a"(a de asasnare era repor"a1ul
prncpal& Un repor"er cu o e7prese aspr) spuse c) -a"$leen
%ea(er n"rase n Sal(a"ore Hund0 un sp"al pr(a"0 unde (eneau
cardnal # c$ar 'apa pen"ru ngr1r *edcale& O ec$p) de
*edc a*ercan # "alen ur*au s) ass"e na#"erea0 a#"ep"a")
dn"r.un *o*en" n"r.al"ul&
'r*a declara/e o+cal) dn par"ea sp"alulu Sal(a"ore Hund
o d)du c$rurgul.#e+& A* ur*)r" anun/ul pe CNN&
Doc"orul Leonardo Annun!a"a era un ,)r,a" ,rune"0 elegan"0
care se apropa de cnc!ec de an& Se *puse cu u#urn/) n +a/a
repor"erlor0 n"r.o sal) de con+ern/e de un al, *acula"&
F Do*n#oara -a"$leen %ea(er es"e n"r.o s"are e7celen")&
Hedcul (or,ea n engle!) # a(ea o (oce pl)cu")& An"cp)*
na#"erea coplulu n ur*)"oarele 12 pn) la 2: de ore& Sun"e*
de p)rere c) nu (or e7s"a co*plca/&
Ne.a* pr(" # a* ncepu" s) rde* a*ndou)0 pen"ru pr*a
da") de !le n"reg&
F 'e doc"orul Annun!a"a s.ar pu"ea s).l a#"ep"e o surpr!)0
!se ea&
9n noap"ea aceea0 pe CNN se derular) nu*a #"r nega"(e&
De!as"rele na"urale de pe n"reg glo,ul con"nuau #0 de +ap"0
p)reau s) se n"e/easc)&
9n "*p ce ne u"a* la #"r0 ne /nea* de *n)& Nu e7s"a
nco leg)"ur) logc) n"re ,ol0 +oa*e"e # e(en*en"ele
pe"recu"e la Ro*a # Haa* Cross0 Irlanda0 dar ns"nc"ul *
spunea c) o cone7une "re,ua s) e7s"e # c)0 n curnd0 a(ea*
s) a+l)* care era aceea&
F 'oa"e c) (ne s+r#"ul lu*0 spuse -a"$leen gnd"oare&
Sau poa"e c) puul *eu (a opr "oa"e aces"ea&
1NC
/au copilul nscut de Colleen! nu *.a* pu"u" eu a,/ne s) nu
gndesc&
1NE
.(
Cu +ecare or) paranoa noas"r) se accen"ua& 'ercepea*
scurgerea "*pulu deopo"r() ca prea len") sau prea rapd)&
A#"ep"area c$nu"oare se apropa de s+r#"0 dar eu nu era* nc)
preg)"") pen"ru ce a(ea s) ur*e!e&
9n s+r#"0 -a"$leen a/p0 ar eu s*/ea* c) a* ne(oe de o
pau!)0 "re,ua s) ncerc s).* l*pe!esc *n"ea& Cu greu
pu"ea* s) +u o s"nc) a 3,ral"arulu cnd0 la rndul *eu0 *)
s*/ea* a"" de nesgur) # de #o()elnc)&
Iei la o mic plimbare! a* au!"& Merii%
Eu a* spus as"aD Cred c) eu&
I.a* spus pa!nculu dn +a/a u# ce a(ea* de gnd s) +ac&
Apo a* e#" pe cordorul pus"u dn *ar*ur) # pa"r)0 care
*rosea pu"ernc a de!n+ec"an"& A#e!a" n"r.un lung rnd de
s"a"u relgoase0 un "n)r pol/s" "alan cu o pu#c) n *n)
pr(ea n "*p ce *) apropa* de el&
F /i)norina! !se el& 9# duse *na la co!oroc0 #"nd c) era*
nso/"oarea +ecoare& Se s*"e ,neD Tn)ra +a")0 -a"$leena0 e
,neD
F Da0 "o"ul es"e n regul)0 l.a* asgura"& Acu* doar*e&
9nc)l/)rle *ele scr/au pe podeaua *peca,l de cura") #
ecoul r)suna n ln#"ea d*ne/& H) n"re,a* ce +)ceau ?us"n #
Rose""& 'ro,a,l c) a1unseser) de1a la c)su/a unde locua
Colleen&
H) gndea* adesea la Colleen # o +)cea* cu drag& Era *a
*c) dec" -a"$leen #0 *a *ul" ca orce0 +oar"e nocen")& H.a*
a*n"" pelea e al,)0 "ransparen") # aura "randa+re pe care
p)rea s.o e*ane&
A*,ele +e"e p)reau per+ec"e pen"ru rolul des"na" lor& Dar
a"unc0 care dn"re ele se pre+)ceaD Care ar + pu"u" + o
*ncnoas)D
A* ocol" un al" ung$er n"uneca" # a* real!a" c) a1unsese*
la cap)"ul cel)lal" al cl)dr& Hersese* prea depar"e&
H) cuprnse ,rusc neln#"ea0 a#a c) *.a* n"ors # prac"c
a* alerga" napo spre nc)perea unde dor*ea -a"$leen& Era n
sguran/)D Cu* de *.a* dus a#a depar"eD Ce.a +os" n capul
*euD
A* da" ,u!na n *ca nc)pere& -a"$leen dor*ea *p)ca")&
Cu r)su+larea n"re")a")0 *.a* apleca" pes"e ea # a* ur*)r".o
dor*nd ln#"") pen"ru o ,un) peroad) de "*p&
1NJ
Recen"0 c"se* c"e(a c)r/ pe "e*a *a"ern")/& 9n)un"rul
+e"e0 *) gndea* eu0 se a+la un copl care s")"ea cu capul n 1os
n pn"ecul e0 ase*enea unu acro,a" de la crc& Coplul /nea
u#or cordonul o*,lcal cu o *nu/)&
Capul era ,loca" n colul u"ern& He*,rele0 dege"ele *nlor0
ale pcoarelor0 ung$le0 sprncenele # genele erau "oa"e
co*ple" +or*a"e& %)"aa n* era regula") # per+ec")& S*/ul
()!ulu0 al au!ulu # al pp)"ulu nu erau nc) de!(ol"a"e0 dar
a(eau s) se de!(ol"e curnd0 n ur*a e7puner la s"*ul&
Coplul a(ea pro,a,l CP de cen"*e"r # pu/n pes"e 30C
>logra*e 2 d*ensun o,#nu"e& 9n +ecare celul) *nuscul) a
creerulu e7s"au u,rea # ,un)"a"ea0 capac"a"ea pen"ru
"rs"e/e # +ercre deopo"r()0 genal"a"ea0 spr"ul0 "oa")
dragos"ea pen"ru +ru*os # dorn/a de supra(e/ure n rndul
rase u*ane&
9n "oa"e aces"e pr(n/e0 aces"a era un copl ca orcare al"ul&
H) ruga* ca pruncul e s) + "ras ,le"ul cel norocos0 +ndc)
*) ndoa* dn "oa") n*a c)0 c$ar dac) ar e# cu coarne #
coad)0 (o + ndea1uns de pu"ernc) s). au r)su+larea pre/oas)&
Cu* s) o*or un nou.n)scu"D Orce nou.n)scu"D Cu* ar
pu"ea cne(a s) +ac) a#a ce(aD Dar0 *a ales o +e*eeD
H.a* a#e!a" pe scaun # *.a* nclna" u#or pe spa"e& A*
pr( prn +ereas"r) # a* !)r" soarele0 colora" n nuan/e de
por"ocalu.aprns # ro#u0 r)s)rnd deasupra car"erulu
Tras"e(ere&
Era un r)s)r" super,&
G0 cu sguran/)0 un se*n&
1NK
.)
A* a/p" pe scaunul de lng) pa"& -a"$leen a ge*u" n so*n
# *.a "re!" ,rusc&
F Anne0 a sos" "*pul0 * #op" repede&
Era pa"ru d*nea/a& Era* sngure n re!er(a :P1.:P1A a
sp"alulu Sal(a"ore Hund0 a*ndou) ngro!"e # pre"n!nd c)
nu e7s"a ncun *o"( de ngr1orare&
Cl)drea sp"alulu a(ea pa"ru e"a1e0 era cons"ru") dn
c)r)*d) de culoare gal,en.pa # a(ea +eres"re *ar0 n genul
celor dn ,serc)& Era ncon1ura") de un !d nal" de c)r)*d)0
ad)pos"") la u*,ra unor pn nal/&
Au!se* c) n a+ara !dulu se adunaser) KP PPP de oa*en&
Al"e su"e de * se adunau n 'a/a S+& 'e"ru&
H) "o" n"re,a* ce se n"*pla n aces" "*p n *cu/ul "rg
Haa* Cross dn Irlanda&
Lng) *ne0 n re!er(a de sp"al de un al,as"ru.desc$s0
recon+or"an")0 -a"$leen # cuprnse a,do*enul cu *nle&
Scoase un sune"0 o co*,na/e n"re un gea*)" # un /p)"& Apo
se rela7) la loc&
F -a"$60 nu *pnge0 .a* spus& Nu *pnge deoca*da")0
n"r.un +el0 *) s*/ea* de parc) a# + n)scu" eu& A#a0 respr)B #
acu*0 od$ne#"e."e&
F Doa*ne0 *) doare a"" de "are8 !se ea prn"re dn/& ')rul
e lung # ,lond era "ranspra"& C$pul era de1a "ras dn cau!a
e+or"ulu& G"a* a*ndou) c) nc) nu era preg)"") s) nasc)& Dar
*a a(ea pu/n&
9n "*p ce. punea* un #er(e/el u*ed pe +run"e a* re*arca"
c) +a"a se u"a unde(a0 dncolo de *ne& I.a* ur*)r" pr(rea #
*.a* da" sea*a c) nu *a era* sngure& H.a spera" al na,
de "are&
Su, arcada dn pa"r) care d)dea n nc)pere0 s")"ea un
,)r,a"& Un ,)r,a" n (rs")0 de*n0 pe care l.a* recunoscu"
*eda"&
'apa %enedc" al UAI.lea (ense n persoan) s) o (ad) pe
-a"$leen&
Ra!ele o,lce ale soarelu de d*nea/)0 care p)"rundeau prn
+ereas"r)0 n()lur) u*er ngu#" +)cndu.l s) par) ase*enea
une coane dn aur pur0 de parc) nu *a a(ea n*c o*enesc n
el&
Ne.a* pr(" recproc& 9n cele dn ur*)0 'apa (or,:
1NN
F -a"$leen0 a ce(a de spusD Are s) "e spo(ede#"D o n"re,)
pe +a") pe un "on pln de +or/)& Sun" ac s) "e a1u"&
-a"$leen p)l&
Apo0 ,rusc0 a(u o cr!)& 9# d)du oc$ pes"e cap& N)rle se
l)rgr)& Desc$se gura *a *ul" dec" credea* c) es"e pos,l&
9ncepu s) /pe0 ar # ar& Nu *a +usese* ncoda") *a surprns)
sau *a spera")& Su,"0 a* a(u" sen!a/a c) n.o cunosc a,solu"
deloc pe -a"$leen&
Cnd *.a* u"a" napo spre u#)0 a* ()!u" c) 'apa %enedc"
pleca& Nu a pr(" napo&
2PP
.*
Un preo" "n)r # ar)"os0 cu p)rul negru0 s")"ea cu +a/a spre
super,a "eras) de pa"r) a 'ala"ulu Apos"olc& 9n +a/a lu0 se a+lau
*a *ul" de :PP PPP de oa*en0 care u*pleau pn) la re+u!
grandoasa 'a/) S+& 'e"ru0 n"n!ndu.se c" pu"ea cuprnde cu
pr(rea&
Aor, la un *cro+on pe care l /nea n *n)& Aocea lu pln)0
de ,ar"on0 "un) pes"e *area *as) de cape"e dn 'a/a S+& 'e"ru&
&cesta era *o"(ul pen"ru care *,r)case $ana preo/easc) 2
aceas") pu"ere gloroas)0 aceas") *)re/e&
Hul/*ea dn Ro*a r)spunse rug)cun sale n cor0 cu
pu"erea unu "une"&
9n He7co0 aproape "re s+er"ur de *lon de crednco#
par"cpau la o slu1,) la +el de *presonan") n n"erorul # n
1urul %a!lc 3uadalupe0 locul unde %necu(n"a"a 4ecoar) se
ar)"ase unu localnc ndan n secolul al UAI.lea&
9n Spana # Olanda0 n 4ran/a # %elga0 n 'olona0 3er*ana0
Irlanda # Angla0 *)re/ele ca"edrale ncepeau s) se u*ple dn
nou la n"reaga capac"a"e& Locu"or Europe doreau s) cread)
ar n ce(a& Acu*0 a(eau n ce&
La r)s)r"ul soarelu0 #rur lung se re()rsar) n ,sercle dn
A*s"erda*0 Hunc$en0 'ars0 %ru7elles0 4ran>+ur"0 Londra0
Hadrd0 Ia*,urg0 Aar#o(a # %erln& Aersurle *nulu &ve Maria
se n)l/au *aes"uos n aerul de "oa*n)&
9n S"a"ele Un"e0 un sa"el" TA a per*s cone7unea *eda") a
celor dn Ne5 Wor>0 dn Aes"ul H1locu # dn Cal+orna& Orce o*
care a(ea un "ele(!or n cas) ur*)rea #"rle s) a+le despre
na#"ere&
La Los Angeles0 se /nu o n"runre specal) n a*+"ea"rul
Ioll65ood %o5l0 proec"a" de 4ran> Llo6d @rg$"& 9n"ns pe o
supra+a/) de pes"e CP de acr0 n a*+"ea"ru pu"eau n"ra *a
*ul" de JP PPP de oa*en& Acus"ca na"ural) era +urn!a") de
dealurle d*pre1ur0 +)cnd *cro+oanele de prsos pen"ru
cele,r")/le # oaspe/ relgo#&
9n acea d*nea/)0 slu1,a +u /nu") pen"ru o nu*eroas)
adunare de +a*l # pre"en a celor lo(/ de polo*el")&
Spuser) rug)cunle *preun)& Se rugau pen"ru un *racol& Se
rugau la 4ecoar) s). (ndece0 cu ,lnde/ea Sa0 pe ce drag&
La %a!lca S+& 'e"ru0 ecoul glasulu "n)rulu preo" con"nua
s) se r)spndeasc) n"re colonade # coloanele an"ce deose,"
2P1
de *pun)"oare&
F Roag)."e pen"ru no0 p)c)"o#0 acu* # n ceasul *or/
noas"re& A*n&
F A(e* credn/) n (oa Do*nulu8 s"rgau oa*en
*preun)0 n"r.un cor asur!"or&
9n "oa") lu*ea0 dup) an de greu")/0 dup) decen de sl),re
a spr"ual")/0 +oar"e *ul/ oa*en nc) *a a(eau credn/)&
Dar ,olle0 +oa*e"ea0 !,ucnrle ne7plca,le de polo*el")0
*a ales la cop0 # con"nuau nea,)"u" dru*ul&
're"u"nden0 oa*en (or,eau despre Apocalps)0 despre
s+r#"ul lu*&
Ceea ce e7plca0 poa"e0 de ce0 dn"r.oda")0 a"/a oa*en
*ergeau la ,serc)&
2P2
.+
?us"n # Rose"" se apropau de casa 3ala$er& Ncunul nu *a
()!use (reoda") a""ea p)s)r& Copac erau pln de ele0 precu*
# cerul n"uneca"&
4ordul engle!esc ,!a de.a lungul dru*ulu de /ar) care
#erpua ln& ?us"n s*/ ap)sarea cerulu *e"alc0 greu0 care se
rdca deasupra lu& Era pus la ncercare acu*& 9n *n"e r)sun)
o (oce pu"ernc)&
1tii c n-ar trebui s fii aici% Credina ta nu-i ndeajuns de
puternic% +ici mcar nu mai vrei s fii preot%
3rei s fii cu ea% E sin)urul lucru care mai contea' pentru
tine% " iubeti pe &nne -it')erald mai mult dect l iubeti pe
#umne'eu% Pleac de aici%
#u-te la &nne%
/au mori$
Nu pu"ea s) pun) cap)" gndurlor "ul,ur)"oare& Se n"re,)
dac) p)rn"ele Rose"" s*/ea c$nul n"eror& 9n"oarse *a#na
pe aleea care "recea prn"r.un c*p desc$s&
9n cele dn ur*)0 a1unser) la casa 3ala$er0 s"ua") la e#rea
dn Haa* Cross& Dar e cuda"0 se gnd ?us"n0 pr(nd la ,!arul
#opron "encu" care ap)ruse n +a/a pr)+u"ulu lor 4ord Cor"na&
+u era ca nainte% Ceva se schimbase%
5 Ce(a nu. n regul)0 *ur*ur) el # opr *a#na n +a/a
case&
Rose"" nu scoase o (or,)& T)cuse *a "o" "*pul dru*ulu&
?us"n s"ude casa *c)& A)!u o an"en) TA pe care nu #.o
a*n"ea& Ar)"a ca o ra*ur) r)suc")0 prns) de acoper#ul dn
s"u+& A"rna0 ca # cu* +usese a!(rl") de o +ur"un)& Iar,a era
gal,en) acu*0 nu *a a(ea acea culoare (erde.aprns& C)su/a
p)rea s) se lase n"r.o par"e&
+u era bine deloc! # era aproape sgur c) *e*ora nu. 1uca
+es"e& To"ul ar)"a d+er" sau era nu*a *agna/a luD
1iretlicuri$ gnd ar)#& #iavolul recur)e la iretlicuri% #iavolul
este aici! la Maam Cross.
Cnd a1unser) la u#)0 ()!u c) Rose"" de(en e7"re* de
ag"a"& Desc$se u#a grea dn le*n +)r) s) ,a")& C)u") prn cas)
"*p de c"e(a secunde # apo e# n +ug) a+ar)& 9n oc$ *)r/
se c"ea groa!a&
F ?us"n0 *a*a +e"e es"e *oar")& A"rn) de "a(an& La +el #
c)lug)r/a de la #coala de *ac& Tre,ue s) o g)s* pe Colleen&
2P3
A1u").*)0 p)rn"e&
O luar) spre $a*,ar # n +a/) le ap)ru un "n)r preo" (onc&
An"ul r)s+ra ple"ele ro#ca"e& 'reo"ul le ,loc) n"rarea n
$a*,ar& A(ea pu*n s"rn# # oc$ *)r/&
F Colleen e ac n)un"ru0 !se el "are& Eu sun" p)rn"ele
4lanner60 de la paro$e& Eu a* gr1) de ea acu*& No a(e* gr1)
de a no#"r&
F Dspar0 Sa"an)8 url) Rose"" la preo"& Nu a nco pu"ere
asupra *ea8 Nu a nco pu"ere asupra p)rn"elu OSCarroll& Nu a
nco pu"ere ac pe p)*n"& Cel pu/n0 nu nc)&
Rose"" l *pnse pe preo"ul ro#ca" dn"r.o sngur) *#care
pu"ernc)& 4lanner6 # rec)p)") *eda" ec$l,rul& Trecu pe
lng) Rose"" # se arunc) dn nou n"re el # n"rare&
F Nu pu"e/ s) n"ra/8 Nu () pr(e#"e8 4a"a e de.a noas"r)8
F Nu8 /p) Rose"" cu "oa") pu"erea& Ncoda")8 Nu a nco
pu"ere asupra aces"e ,e"e cople nocen"e&
9n "*p ce ?us"n pr(ea0 Rose"" n#+)c) o +urc) spr1n") de
#opron&
F H#c)0 l a(er"!) pe un "on ce anun/a percolul& H#c) sau
/ s"r)pung n*a dr)ceasc)8
F E coplul *eu0 !se deoda") preo"ul #uernd # c$pul se
sc$*onos de +ure& Eu sun" "a")l aces"u copl& Eu sun" unul
dn"re "a/ coplulu8 !se # apo rse !go*o"os&
F Tu nu e#" "a")l8 !,ucn Rose""& [nea +urca n a*,ele
*n0 rdca") la n(elul pep"ulu lu 4lanner6& A (en" dn Iad #
acolo "e (e n"oarce8
Nc$olas Rose"" n+pse cu pu"ere +urca n pep"ul preo"ulu
ro#ca"& Aces"a c)!u pe spa"e # r)*ase ne*#ca" n noroul dn
cur"e&
Oc$ s) go erau a/n"/ spre cerur&
F Du."e drec" n Iad8 !se Rose""&
2P:
.,
Nc$olas Rose"" pur") +a"a pe ,ra/e a+ar) dn $a*,ar&
Colleen # (r capul su, ,)r,a lu& ')rea s) se lase co*ple" n
(oa lu0 accep"ndu. pro"ec/a& Era a"" de "n)r) # a"" de
aproape de a na#"e8
F Hn/ea0 !se Colleen& Nu #"u de ce0 dar *n/ea& Nu e "a")l
aces"u copl& A) 1ur& Tre,ue s) *) crede/&
F G"u0 Colleen& Nu./ +ace gr1& Tre,ue s) + pu"ernc) de
dragul coplulu&
Rose"" se adres) lu ?us"n0 care l ur*a ndeaproape:
F Sora -a"$erne nu a +os" ndea1uns de pu"ernc)8 !se el n
"*p ce "ra(ersau cur"ea& No "re,ue s) +* pu"ernc0 ?us"n& Ier
*.a ceru" s) a* ncredere n "ne& E ,ne0 a*& A* ncredere
doar n no do& A""& Nu perde dn oc$ corpul p)rn"elu
4lanner6& Dac) es"e necesar0 ucide-l din nou pe -lannerA$
Cnd p)"runse n c)su/)0 pe ?us"n l cuprnse a*e/eala& To"ul
se n(r"ea n 1urul lu& Ca*era de ! ar)"a al"+el& O pendul) *are
de *a$on care a"ngea grnda "c)a su*,ru& Nu +usese ac
nan"e&
Doa*ne0 "oc*a ass"ase la ucderea unu preo"& G nu +)cuse
n*c& De ceD
#eoarece credea n ru. #eoarece era nconjurat de el.
#eoarece Iadul era chiar aici! pe pmnt.
5 Coplul %ea(er ar "re,u s) se nasc) n secre"& 4er" de
oc$ lu*0 e7ac" ca aces"a0 se plnse Rose""& Hul/*ea dn
Ro*aB e o *are gre#eal)&
F De ce sun"e* acD n"re,) ?us"n& De ce ColleenD
F G eu * pun aceea# n"re,are0 p)rn"e& Ao* a+la +oar"e
curnd&
Aplecndu.se ca s) e("e grn!le grele0 Rose"" # ?us"n
n"rar) n nc)perea *c) prn ,uc)")re& ?us"n d)du la o par"e
p)"urle u!a"e& 9l a1u") pe Rose"" s.o a#e!e pe +a"a ns)rcna")
con+or"a,l pe pa"&
F O$0 durerea e ngro!"oare0 /p) Colleen& 9# ncle#")
pu*nul n 1urul cruc+7ulu care. a"rna de un lan/ la g"&
Rose"" se u") spre ?us"n&
F ?us"n0 (re "e rog s).* aduc pa"ra+rulD G Hanualul& Era
e(den" c) +a"a a(ea spas*e se(ere # n"rase n durerle na#"er&
4a/a e ps"rua") p)rea lps") de (a/)& Era acoper") de sudoare&
?us"n ()!u c)0 su, p)"ur0 n pn"ecul u*+la" al +e"e0 pruncul se
2PC
*#ca&
F Unde es"e *edculD n"re,) el deoda")& De ce nu a a1uns
doc"orul pn) acu*D
Rose"" se ncrun")&
F No (o* aduce coplul pe lu*e0 #op" el&
2PE
.-
Cerul nu +usese ncoda") a"" de n"uneca" # de r)u
pre(es""or deasupra Ro*e& Apo s)ge/ de lu*n) +ulgerar)
ora#ul& 'loaa c)dea "oren/al&
Sala de na#"er dn sp"alul Sal(a"ore Hund era ln#"")0
nc)p)"oare # s"r)lucea de cur)/ene0 de# +e"e se p)ru
pro,a,l n+or)"oare ca o *org)& He cel pu/n0 * l)s) aceas")
*prese&
-a"$leen p)rea s) se s*") dn nou ,ne& [pase #.# perduse
con"rolul cnd n"rase 'apa n re!er(a e0 dar acu* era dn nou
ea ns)# # nu.# a*n"ea deloc (!"a lu sau reac/a e0
ngro!"oare0 aproape (olen")&
Un grup ag"a" de suror *edcale0 *,r)ca"e n $ala"e de un
al, *acula" # cu ,one"e pe cap0 "recuse repede la "rea,)0
ass"nd ec$pa specal) de *edc& ')rn/ +e"e (enser) la
sp"al0 dar ncunul dn"re e nu p)rea s) se s*") con+or"a,l n
sala de na#"er& G0 aparen"0 nc -a"$leen nu le dorea pre!en/a
acolo&
F Anne0 "u r)*D *) n"re,) nda") ce plecar) e&
F %nen/eles& S"au c" (re "u&
Dou) dn"re surorle *edcale o *u"ar) +)r) ncun e+or" dn
c)rucor pe *asa de na#"er # -a"$leen nc$se oc$&
Surorle ncepur) s) o preg)"easc)& Cu gr1)0 prnser)
pcoarele n ,rde o,s"e"rce de *e"al0 rec& A""&
Ro"r) o oglnd) n a#a +el nc" s) se poa") (edea& Se u") n
propr e oc$ # *.a* n"re,a" ce anu*e (edea ea acolo&
F Nu8 A) rog8 /p) -a"$leen de r)sun) n"reaga sal)&
F Ln#"e#"e."e0 -a"$leen8 To"ul *erge de *nune0 au! o
(oce ln#""oare de ,)r,a"&
Ne n"oarser)* a*ndou) capul spre locul de unde (ense
(ocea&
A* ()!u" un ,)r,a" ar)"os *,r)ca" n"r.un $ala" al,& Oc$
c)pru s"r)luceau de ncn"are& 9n spa"e lc)rea sup)r)"or o
ra!) de lu*n)& 'arc) /#nea dn oc$ul drep" al *edculu&
F Eu sun" doc"orul Annun!a"a& 9/ aduc a*n"e de *neD A*
+)cu" cuno#"n/) seara "recu")0 n re!er(a "a& -a"$leen0 a# (rea
s)./ dau ce(a care s) "e a1u"e s) na#"& No spune* anes"e!e
epdural)& %neD
-a"$leen r)spunse cu un gea*)" adnc&
F Nu *) s*" ,ne& Cred c) ce(a nu e n regul)& A* o
2PJ
sen!a/e cuda") n s"o*ac& O sen!a/e +oar"e nepl)cu")& Ca #
cu* ar + *a *ul/ cop0 nu doar unul sngur&
Hedcul Annun!a"a d)du dn cap0 n se*n c). n/elege
"e*erle&
F E doar un copl0 / pro*"& C$ar dac) nu *) cre!0 a+l) c)0
pn) acu*0 "o"ul a decurs a,solu" per+ec"& E#" s)n)"oas) "un0
a#adar a s"area necesar) pen"ru a a(ea un copl super, as")!&
F Sper0 ng)*) -a"$leen&
Un al dolea *edc n+pse n ea un ac su,/re # lung& H)
durea nu*a (ederea acelu ac care. p)"rundea n carne& Apo
()!u c) o pr(ea* de dup) o *asc) al,)0 s"erl)&
F Nu (e pleca0 a#a.D Ind+eren" ce se (a n"*plaD
F Ind+eren" de ce se (a n"*pla0 .a* pro*s # a*
*nga".o& Nc dac) a# + (ru"0 nu pu"ea* s) plec& A(ea* de
ndepln" o *sune&
F -a"$leen0 (e a(ea un copl +ru*os0 !se *edcul& Aces"a
es"e cel de.al :3E:.lea copl pe care l aduc pe lu*e& G"aD E c"
se poa"e de ade()ra"& E o n*ca "oa")0 #op" apo ca s.o
*,)r,)"e!e& Nu se poa"e n"*pla n*c r)u&
2PK
..
N*en nu a(ea cu* s) n/eleag) prn ce "recea -a"$leen&
4e"e nc) nu. (enea s) cread) c) se n"*pla a#a ce(a& 9n
aceas") pr(n/)0 nu se sc$*,ase n*c de cnd cu clnca de
a(or"ur dn %os"on& 9nc$se oc$ #. s"rnse c" de "are pu"u&
A#a0 era "o"ul *a (u # *a lu*nos dec" n sala de na#"er&
A(u sen!a/a c) cne(a o rdc) # o poar") depar"e de Sal(a"ore
Hund& 9n (e#nca *#care a un(ersulu # n "*pul n+n"0 coplul
e era nese*n+ca"(&
*otul este peste puterea mea de nele)ere% E oribil% *rebuie
s fie un comar%
Ce se ntmpl. "h! #oamne! mor. se gnd ea& *e ro)! las-
m s m tre'esc din visul acesta%
F 9*pnge0 o au! pe Anne nde*nnd.o #0 pen"ru o clp)0
(or,ele e o aduser) napo n pre!en"& ')rn"ele Rose""
spusese s) a,) ncredere n Anne0 nd+eren" ce a(ea s) se
n"*ple& A(ea ncredere n ea& Anne era sngura pe care se
,a!a& Anne era cea *a ,un) dn"re "o/ ce a+la/ n nc)pere0 cea
*a pu"ernc)0 poa"e cea *a s+n")&
'rn"re genele. n"redesc$se0 o *agne "recu +ugar prn
+a/a oc$lor& /e ntmpla acum nou luni% Era noaptea cu dansul!
E: ianuarie%
9# a*n" "o"ul ca # cu* se pe"recea dn nou&
Roc$a e0 o crea/e Aera @ang de sa"n0 de un (erde.pal0
pen"ru care # *plorase *a*a n *aga!nul dn %os"on ca s) .o
cu*pere era #+ona")0 rdca") pn) su, sn& 'e pep" s*/ea o
greu"a"e ap)s)"oare& A,a !,u"ea s) respre&
Se ()!u n Hercedesul gal,en n ("e!)& Da0 # a*n"ea as"a&
?a*e conducea # ar)"a a,solu" super,& 9 (edea +ecare de"alu
al +e/e # al p)rulu # +elul n care o pr(ea& 4ru*use/ea lu o
spera0 dar +)cea o *are pl)cere n acela# "*p&
Ha#na a(ea un n"eror nc$s la culoare0 lucos # un ,ord
pln de ,ecule/e s"r)luc"oare& La rado se au!ea "are *u!c)
roc>0 o "rup) dup) al"a 2 Ha"c$,o7 2P0 Sl(erc$an0 3reen Da60 SN
S6nc&
Apo "o"ul se sc$*,) 2 n"r.o clp")&
Au opr" n parcare0 ar el (oa s) *earg) pn) la cap)"&
A#"ep"a acela# lucru de la ea& %rusc0 ?a*e ncepu s) /pe la ea0
acopernd *u!ca roc>& 4olosea un (oca,ular o,scen0 crud #
deose," de suges"(& -a"$leen # /nea a*,ele *n la urec$&
2PN
Se a+lau la Sac$ues" 'on"0 n n"unerc # n cea/)0 "r!u n
noap"e& Nu *a era n*en prn prea1*)&
F [.a* spus nu$ s"rg) n cele dn ur*) la el& Nu nsea*n)
nu% ?a*e0 "e rog8 Te rog0 ascul") ce./ spun& S) nu cu*(a s)
ndr)!ne#" s) *) a"ng8 Du.*) acas)8 H) e7pr* des"ul de
l*pede pen"ru "neD
Apo0 ?a*e o lu) co*ple" ra!na0 de(en +uros # a*enn/)"or&
-a"$leen s*/ *na prn!ndu. grosolan sn0 presnd.o n"re
pcoare& Aocea lu ?a*e de(en ,rusc *ul" *a 1oas) #
n+rco#)"oare& Era *a greu dec" ea cu CP de >logra*e # a(ea
+or/)&
9 era ngro!"or de +rc) de el& G se s*/ea a"" de
nea1u"ora") n parcarea pus"e # n"uneca")8
Nu #"a ce s) +ac) sau cu* s).l opreasc)& 9l *u#c) adnc de
*na n"ns)& ?a*e url) de durere&
Desc$se u#a de pe par"ea e # apo o *pnse ,ru"al& ?a*e
s"rga la ea0 +olosnd cu(n"e o,scene0 cele *a dure pe care le
au!se ea (reoda")0 c$ar # la #coal)& 4a/a lu era ncred,l de
ro#e&
F Du."e acas) pe 1os0 Ice `ueen
J
8 Du."e pe 1os0 cur()8
Dn"r.oda")0 o al") *a#n) "rase la locul ndr)gos"/lor&
Dn ea e#r) do ,)e/& Se cl)"nau0 p)reau ,e/ sau droga/0
or a*,ele& 9 cuno#"ea& Erau 'e"er T$o*pson # C$rs Raleg$&
Herseser) n spa"ele HercedesuluD
-a"$leen se *pedc) pe #oseaua ng$e/a") care. scr/a
su, pcoare& Hrosul oceanulu rece ca g$ea/a u*plu n)rle&
Corpul "re*ura dn cau!a +rgulu us"ur)"or&
?a*e # celal/ do ,)e/ (enr) pe la spa"e& ?a*e se repe!
la ea& Ncoda") nu *a ()!use pe cne(a care s).# pard)
co*ple" con"rolul # a"" de +uros ca el& Celal/ do ,)e/ erau
aproape la +el de r)&
Nu (oa s).# *a a*n"easc) n*c dn noap"ea aceea&
Nu (oa s) #.l a*n"easc) pe ?a*e ?ordan # ceea ce se
n"*plase cu ade()ra" la Sac$ues" 'on"&
F 9*pnge0 -a"$leen0 au! ea&
J
Regna de 3$ea/) Ln&"rM&
21P
!//
Transpra/a curgea #roae lu ?us"n de pe +run"e pe o,ra1&
9n dor*"orul *cu/ era !)pu#eal) # un aer nc$s0 nepl)cu"& Era
cea *a n"*) e7peren/) de care a(usese (reoda") par"e 2 s)
ass"e la o na#"ere0 s) (ad) aceas") copl) aducndu.# pruncul
pe lu*e&
Au!ea la nes+r#" cu(n"ele dnl)un"rul s)u: #ac nu cre'i c
acum se ntmpl un miracol! o natere divin cum poi s spui
c ai avut vreodat credin.
Colleen 3ala$er se dla"ase de1a ndea1uns # se s"r)dua dn
greu s) nasc) pruncul& El era c$ar acolo0 lng) ea&
?us"n se n"re,a dac) +a"a de paspre!ece an +usese
preg)"r) n (reun +el pen"ru durerea n"ens) prn care a(ea s)
"reac)& Acu*0 n/elegea pu/n dn ceea ce se n"*pla une
+e*e la na#"ere& E7peren/a l u*plu de u*ln/)& 9n acela# "*p0
s*/ dragos"e # "andre/e pen"ru r),d)"oarea +a") a+la") n
su+ern/)& G0 *a *ul" ca orce0 se s*/ea ,necu(n"a"&
#ac nu cre'i c acum se ntmpl un miracol,
#ar credea! pentru numele lui #umne'eu! credea cu
adevrat$
De c"e(a or0 gndul !,ur) dncolo de *cu/a nc)pere dn
Haa* Cross& Se n"re,a ce se pe"recea la Ro*a& 9 era ngro!"or
de +rc) pen"ru Anne # -a"$leen& Nu #.ar er"a ncoda") dac) l
s.ar n"*pla ce(a r)u&
9n ul"*ele *nu"e su+er o sc$*,are pro+und)& 9ncepea s)
cread) c) *cu/a Colleen era ade()ra"a +ecoar)0 c) al e era
pruncul d(n& Dac) a#a s")"eau lucrurle0 ce ur*a s) se n"*ple
la Ro*aD Ce se ntmpla de fapt. 4usese Anne pus) n percol de
p)rn"ele Rose""D
9n pa"ul ngus" cu p)"ur !dren/)roase0 copla rlande!)
plngea nce" # ncerca s) +e cura1oas)& Era *ul" *a dr)gu/)
dec" cre!use& Na#"erea coplulu e era "ensona") #
n+rco#)"oare0 dar era "o"oda") # cel *a +ru*os lucru la care
ass"ase (reoda") ?us"n n (a_a lu&
F 4 ga"a pen"ru orce0 l au! pe Rose"" a(er"!ndu.l dn
par"ea cealal") a pa"ulu& Te la# pur"a" de gndur&
Concen"rea!)."e0 ?us"n0 r)* ac cu no8
F Sun" ac0 p)rn"e& Sun" preg)""&
F E#" preg)"" pen"ru asta. n"re,) Rose""&
?us"n pr( a"en"& Un cap *cu/ ncepu s) as) dn"re
211
pcoarele su,/r ale +e"e& %rusc0 (edea (a/a n"r.un +el pe care
nu.l n/elesese nan"e& 9n/elese ce(a lega" de c)s)"ore0 dragos"e
# se70 ce(a ce nu concepuse nan"e&
?us"n n"nse *na # #.o plas) cu gr1) su, capul *cu/ al
coplulu& A(ea un p)r des0 nc$s la culoare0 e7ac" ca Isus& 4u
cople#" de ad*ra/e0 de "ea*) # de u*re0 "oa"e laolal")&
F E ac8 anun/) Colleen pe un glas e(la(os0 cald& A (en"8
212
!/!
F 9*pnge0 au! -a"$leen&
4mpinse% Doa*ne0 cu* *a mpinse% 9l mpinse deopar"e pe
?a*e ?ordan # ncerc) s) alerge c" de repede pu"u spre dru*ul
care e#ea dn Sac$ues" 'on"&
'ar"ea de 1os a roc$e e de sa"n era s"r*") #. l*"a
pos,l"a"ea de *#care& G.o rdc) n 1urul "ale # alerg)& ?a*e
nne,unea cnd nu o,/nea ce.# dorea& Ce era n capul luD Ce
+)ceaD Dar celal/ ,)e/D Ce c)u"au acoloD
9n spa"ele e0 a*,ele *a#n accelerar)0 a!(rlnd pe"rcele0
+u* al,0 nsp # pra+& ?a*e # celal/ ,)e/ se n"orceau la
Ne5por" +)r) eaD
"h! #oamne! n)he de fri)! real!) ea # n"r) n panc)& +u
se poate s m lase aici pur i simplu% Cum poate s fie att de
furios. +u-i aparin% +u are niciun drept% +u l-am dus de nas% +u
i-am promis nimic%
Lacr*le nce/o#aser) (ederea& An"ul pu"ernc0 aspru0 care
(enea dnspre ocean ,)"ea drec" prn *,r)c)*n"ea e #
!,ur) de pe cap +ru*oasa cordelu/) argn"e& 4ulg pu+o# de
!)pad) se ro"eau n (r"e1ur n 1urul pan"o+lor e cu "alp)
su,/re&
*rebuie s se ntoarc dup mine! altfel n)he aici% Pot s
mor% 3oi muri$
-a"$leen *erse *a depar"e pe dru*ul greu& Nu a(ea de
ales& Era sngurul dru* spre ora# # se n"ndea pe *le n"reg&
Se ndrep") spre plcul de lu*n ndep)r"a" care era ora#ul
Ne5por"& Orunde pr(ea0 p)*n"ul a(ea o s"r)lucre s"ns)0
sns"r)& Oceanul *ugea ca un escadron de a(oane care !,oar)
la al""udne 1oas)& N*en nu. pu"ea au! s"rg)"ele dup) a1u"or&
Se lo( cu un pcor de o pa"r) ascu/")& C)!u # se !, cu
pu"ere de p)*n"& 3e*u # ncepu s) plng) ar)#& 9# scrn"se
pcorul& Se g$e*u la p)*n"& Se s*/ea *a ,ne a#a0 dec" s)
s"ea n ,)"aa (n"ulu&
Se n"re,) cu* ar + s) adoar*) ac& D*nea/a ar + ,ne0
nu*a s) doar*)& Nu0 ar *ur& Ar ng$e/a de +rg&
Cu* pu"user) ?a*e # celal/ s) o lase sngur) acD
Apo au! n#"e *a#n (ennd n ("e!) pe #oseaua care ducea
spre parc& Lu*nle pu"ernce s"r)luceau prn"re copac de!gol/0
n sus0 spre #oseaua n"uneca") # pus"e& I*agn op"ce dansau
n +a/a oc$lor& Tr*"eau cercur ro# # (ole"e& Ro"ocoale de
213
argn"0 ca n"r.o sal) de ,al +eerc)&
-a"$leen se rdc) n genunc$& 'e"re ascu/"e n"rau n
*n& 9# scu"ur) roc$a p)"a") # rup")0 care +usese oda") a""
de +ru*oas)B
Apo0 o lo("ur) (en dn spa"e # o n*er n drec" n cap&
9n "*p ce c)!u0 l recunoscu pe ?a*e& O lo(se ncred,l de
"are&
Fnde era. Cdea! cdea! cdea n ntuneric%
F 9# re(ne0 au! ea& Era C$rs Raleg$& Era apleca" deasupra
e& Cu "o/ erau&
'e"er T$o*pson # +reca ,ru"al *nle de sn e& Apo
scoase dn roc$e& Hnle ,)a"ulu erau ngro!"or de rec&
F Nu0 "e rog0 #op" ea& Te rog0 nu *) a"nge& Te rog& 'rn
cea/)0 -a"$leen ()!u c$pul a*enn/)"or al lu ?a*e deasupra e&
[nea ce(a n *n)& 4a/a era ro#e # "r)da un e+or" deose,"&
Ce(a al, /#n dn *n)8
-a"$leen #"a ce e& 9 ()!u pensul u*+la"& ?a*e ?ordan e1acula
pe corpul e& Era or,l0 ndescrp",l0 n*agna,l s). s*")
sper*a cald) *pro#cnd.o&
F 9*pnge0 au! ea& -a"$60 "re,ue s) *png8
-a"$leen /p)& Nu era n Ne5por"8 9# d)du sea*a c) se a+la n
sala de na#"er dn Ro*a& C$pur acoper"e de *)#" al,e erau
apleca"e "oa"e deasupra e& Doc"or # ass"en"e *edcale&
Apleca/ deasupra e&
F 3a"a0 -a"$leen0 ln#"e#"e."e8 Tre,ue doar s) *a *png&
9*pnge8
Ce se n"*plaD Se a+la la gran/a dn"re dou) real")/ 2 pla1a
de lng) Ne5por" # sp"alul dn Ro*a& Trecea dn"r.una n
cealal")0 +)r) s) se poa") con"rola&
F Da/.() 1os de pe *ne8 Da/.() 1os de pe *ne8 Lua/ as"a
de pe *ne8 /p) ea&
A(ea c$lo/ n+)#ura/ n 1urul gle!nelor& ?a*e # +reca
pensul n"re pcoarele e& Era u*ed) # lpcoas) acolo 1os&
=aime$ =aime o fcuse% Acu* #"a& 9n s+r#"0 # a*n"ea8 ?a*e
o l)sase ns)rcna") n noap"ea aceea0 pe pla1)&
Era (rgn)0 ns) na#"erea coplulu e nu a(ea cu* s) +e
d(n)& Oare a#a eraD ?a*e ?ordan o l)sase ns)rcna")& Era c"
se poa"e de sgur)& 9# a*n" "o"ul de parc) se n"*plase cu
c"e(a secunde n ur*)&
Se au! un plnse"8
Cne plngeaD
21:
Unde se a+laD
9# desc$se ,rusc oc$& %nen/eles& Era la sp"alul dn Ro*a&
S*/ un #oc pu"ernc n corp0 o sen!a/e cu"re*ur)"oare0 de
parc) ar + pr*" un pu*n& 'el(sul se con"rac")& Era o,os")
cu* nu +usese ncoda")&
A)!u lu*n/ele dn "a(an *#cndu.se ca n#"e s+rle!e
deasupra capulu e& Apo pe ass"en"ele # pe *edc care
*#unau n 1urul s)u #0 n s+r#"0 pe Anne0 care s")"ea c$ar
lng) pa"&
Apo ()!u capul coplulu e#nd& A)!u un c$p # le#n)&
21C
!/"
Colleen 3ala$er ncepu s) plng) n $o$o"e cnd ()!u
+oar+ec) ascu/") p)"run!nd n a,do*enul e&
Ce. +)ceau ce do preo/D Se u") la p)rn"ele OSCarroll0 care
")e cu gr1) cordonul o*,lcal # *eda" dup) aceea0 preo"ul0
"ranspra" # epu!a"0 l nnod)& ')rn"ele Rose"" /nea coplul n
,ra/e&
4a"a s*/ c) se +)cuse drep"a"e& Era o +ecoar) ade()ra")0
ar acu* n)scuse coplul& Ce se (a n"*pla cu e de ac nan"eD
Coplul era /nu" sus0 ca un *el *nuna"0 ca un po"r rdca" la
L"urg$a S+n"e Eu$ars" n *nle pu"ernce ale preo"ulu&
Aoa s). (ad) c$pul& Surse la aces" gnd&
9n"nse *nle # ()!u c). "re*urau +oar"e "are& Era ncred,l
de sl),")Q nu se s*/se ncoda") a#a& %nen/eles c) nuQ doar
era *a*) pen"ru pr*a oar)&
F ')rn"e0 "e rog0 las).*) s).l ()d8
I se p)ru c) lu*na care p)"rundea prn +ereas"r) /esea un
(e#*n" de aur n 1urul u*erlor coplulu& A(ea oc$ n lacr*&
/unt mam%
F Areau s).l ()d& Areau s) * ()d copla#ul& 'o"D
F I*eda"0 Colleen&
')rn"ele Rose"" ncepu s) +rece g"ul coplulu cu *#c)r de
du."e.(no& Apo l cur)/) de *uco!")/ cu o ,uca") de pn!)
de!n+ec"a")& 9 lo( u#or ")lple0 ca s) se asgure c) respr)&
F E (u # s)n)"os0 spuse pe un "on ,lnd +e"e& E +oar"e
,ne&
F Areau s).l ()d0 l rug) ea dn nou& Areau s).* /n coplul n
,ra/e&
Dar p)rn"ele Rose"" duse coplul a+ar) dn dor*"or& N.o l)s)
pe *a*) s).# a"ng) pruncul& N.o l)s) nco clp) s) (ad) c$pul
+ulu e&
O l)s) pe Colleen plngnd& 4a"a nc) nu n/elegea n*c dn
cele pe"recu"e&
F A) rog0 coplul *eu& De ce nu *) l)sa/ s).* ()d coplulD
21E
!/(
Ce do preo/ p)r)sr) n gra,) c)su/a sngura"c) # se
ndrep"ar) spre *a#n)& Cu sguran/) ar)"au de parc) ar + r)p"
coplul0 gnd ?us"n& Dar poa"e "oc*a as"a +)cuser)&
F ')rn"e0 a#"eap")0 s"rg) el& Cu* r)*ne cu +a"aD %a"a
Colleen8
Dar Rose"" gr), pasul0 pur"nd n ,ra/e coplul n+)#a"& Se
urc) n gra,) pe ,anc$e"a dn spa"ele *a#n&
F Condu0 p)rn"e& Se*narul @ood,ne& Herg drep" nan"e&
F Dar +a"aD ColleenD nss") ?us"n&
F 9 "r*"e* a1u"or cnd a1unge* la @ood,ne& Condu& 4)
cu* / spun&
Ha#na acceler) pe dru*ul de /ar) pe"ru" # se ndep)r") de
c)su/a p)r)s")& 9 ducea pe p)rn"ele ?us"n OSCarroll # pe
anc$e"a"orul.#e+ al S+n"e Congrega/ a R"urlor0 care l leg)na
nce" pe nou.n)scu"&
?us"n +er,ea de a""ea n"re,)r # a(ea sen"*en"ul c) +)cea
o gre#eal) enor*)& Ce a(eau s). +ac) copluluD Ce plan a(ea
p)rn"ele Rose""D
Care era ade()rul despre coplul n)scu" de ColleenD Dar
despre cel n)scu" la Ro*a de -a"$leenD A(ea un sen"*en"
cuda"0 r)u.pre(es""or&
Conduse *a#na +)r) s) scoa") o (or,)& Se s*/ea a*or/"&
Tr)a un co#*ar +)r) s+r#"& Ce c)u"a el n *a#na aceas"aD De
ce elD 8pise coplul +e"e& O l)sase pe ,a"a Colleen sngur)0 la
doar c"e(a clpe dup) ce n)scuse&
F Printe 8osetti$ Nu po" s) +ac as"a&
F Condu0 +r.ar s) +e8 Te a+l ac la ordnul S+n"ulu ')rn"e
dn Ro*a& Supune."e lu8 Supune."e *e8 Condu$
'e dru*ul spre Cos"elloe0 "recur) pe lng) +er*e n paragn)0
sns"re& Trecur) de c*pur n"nse de car"o+ # or!& Trecur) de
n#"e ,)r,a/ cu p)rul ro#ca"0 care *ergeau n"r.o c)ru/)
desclea") "ras) de un *)g)ru# # care. pr(r) ncrun"a/ # de o
"n)r) +e*ee *,r)ca") n"r.un *per*ea,l0 cu o ,one") dn
*a"eral plas"c pe cap 2 o +a") care. a*n" de ,a"a Colleen&
Se n"oarse cu +a/a spre ,anc$e"a dn spa"e&
F ')rn"e0 n"re,) ar0 cu* r)*ne cu ,a"a +a")D
Dar Rose"" re+u!) s). r)spund)& Trecuse n"r.o lu*e nu*a a
lu0 dar nu.# lua pr(rea de la copl nco clp)&
Urcar) pe un dru* #erpu" # d)dur) pes"e o *la#"n) seca")&
21J
O cea/) nec)coas) ncepu s) se rdce dn p)*n"0 +or*nd
ro"ocoale0 s+#ndu.se *eda" ce *a#na gon drec" prn ea&
Cerul era ncred,l de n"uneca" # de a*enn/)"or&
O "ea*) "er,l) # +)cu loc n su+le"ul lu ?us"n& S*/ea c) nu
pu"ea s) respre& Se n"oarse0 ncercnd s).l !)reasc) pe coplul
n+)#ura" n p)"ur)0 dar nu reu# s). (ad) dec" #u(/ele negre&
F Unde anu*e se a+l) aces" Se*nar @ood,ne spre care ne
ndrep")*D n"re,) el&
F Drep" nan"e& E aproape& [.a* spus0 condu& G "e rog s)
"ac dn gur)&
9n acea clp)0 dru*ul co" spre Harea Irlande!) # "recur) de
un *c ndca"or dn le*n care anun/a: 6oodbine N Cm%
F @ood,ne0 repe") el pen"ru sne0 u#ura" c) e7s") un
ase*enea loc&
9n "*p ce conducea *a#na de.a lungul s"nclor calcaroase0
l au! pe Rose"" rugndu.se n la"n) pe ,anc$e"a dn spa"e&
?us"n # ncle#") *nle pe (olan&
Au! clar:
8eMuiem aeternam dona eis%
9ng$e/)& ')rul se +)cu *)cuc)&
Recunoscu s+n"ele rug)cun dn Ungerea %olna(lor&
Rug)cunle ro*ano.ca"olclor pen"ru ce gra( ,olna( sau
recen" deceda/&
Rug)cun pen"ru ce a+la/ n percol de *oar"e&
?us"n ap)s) pu"ernc pedala de +rn)&
Hcu/a *a#n) gr se r)suc *ul" spre s"nga # l)s) o ur*)
adnc) pe caldar*& Hasca *a#n re"e!) # *pr)#"e un #r de
ar,u#" de pn& An(elopele scr#nr) # sune"ul lor aducea a
plnse" de ,ans$ee
K
&
Ha#na se ro" cu 3EP^0 prn"re pe"re # "u+#ur co"uroase0 #0
n cele dn ur*)0 se lo( pu"ernc de un ,rad ,)"rn&
?us"n se !, cu "*pla de par,r!& Capul se r)suc n"r.o
par"e # apo ,)r,a c)!u pe pep"&
De# r)n"0 ()!u cu coada oc$ulu o *#care0 un sal" u"e&
Rose"" s)rea dn *a#n)& 9n"r.unul dn ,ra/e /nea s"rns o
leg)"urc) dn p)"ur ro!& Coplul plngea # ?us"n #"u c) "re,ua
s).l sal(e!e&
K
9n +olclorul rlande!0 !n) pre(es""oare de *oar"e Ln&"rM&
21K
!/)
?us"n se ros"ogol a+ar) dn *a#n) # se lu) dup) e0
cl)"nndu.se& %r!a rece a *)r ,cua +a/a # corpul& Cerul
de(enea dn ce n ce *a n"uneca"& An"ul sco"ea un gea*)"
ascu/"0 p)"run!)"or&
F ')rn"e8 ')rn"e0 "e rog0 opre#"e."e8 Unde "e ducD ')rn"e
Rose""8 s"rg) ?us"n& Opre#"e."e0 ne*erncule8 Cr*nalule8
9ncepu s) alerge0 ncordndu.# *u#c$ # ap)sndu.#
pep"ul ar!nd de durere& 9n +a/a lu0 coplul con"nua s) plng)&
Harea Irlande!) se ar)") n +a/a oc$lor *eda" ce a1unse n
(r+ul unu pro*on"oru pus"u0 un ,loc de pa"r) proec"a" n
a+ar)0 deasupra ape& S"nca nal") # a,rup")0 n()lu") n
n"unerc0 ")e respra/a&
Erau cel pu/n NP de *e"r pn) 1os0 unde (alur *ense
*ugeau n *o*en"ul n care se !,eau de rocle ascu/"e0
ase*enea unor pe"re +unerare&
're"u"nden0 deasupra ape0 erau p)s)r0 * de p)s)r care
/pau *a s"rden" dec" +usese lu da" s) aud) (reoda")&
F Doa*ne Du*ne!eule8 url) el& Ce se pe"rece acD ?us"n
s)r0 cl)"nndu.se0 pes"e o *argne de 3P de cen"*e"r0 pe
ur*)"orul pla"ou de pa"r)0 care era pres)ra" cu lc$en& An"ul
aspru "recea prn $ane #. ,cua pelea& Se s"r)du s) se rdce
pe o pa"r) #s"oas) care se nclna cu un ung$ de EP^&
%ro,oane de "ranspra/e s"r)luceau pe +run"e& A(ea
sen!a/a c) pl)*n lu erau ga"a s) e7plode!e& #oamne! d-mi
putere$
La N *e"r deasupra lu0 slue"a lu Rose""0 n(e#*n"a") n
negru0 s")"ea rdca") pe o al") s"nc) nclna")& 9n 1urul capulu
s)u0 cerul era acoper" de p)s)r& To"ul de(enea ncred,l de
n"uneca" dedesu,"ul lor& De# era *e!ul !le0 era n"unerc ca
noap"ea&
?us"n ()!u o ,uca") dn p)"ura ro!& Coplul8 %e"ul prunc
con"nua s) plng)&
F ')rn"e0 "e rog0 opre#"e."e8 Nu po/ + sgur8 E#" sgurD
F [.a perdu" credina% Aocea pu"ernc) a p)rn"elu Rose""
r)sun) n"re s"ncle a,rup"e& Ncunul dn"re (o nu *a crede8
Nc n Do*nul Du*ne!eu0 nc n Sa"ana8 Nu *a crede/ n
n*c8
Rose"" /nea coplul cu un sngur ,ra/& Erau a*ndo pe
*argnea s"nc&
21N
Un gnd l n+or) pe ?us"n& I se +)cu grea/)& 8osetti ar putea
s fie nsui /atana% #e unde tiu eu c nu e aa. 4n acest
moment! /atana ar putea s-l in n mini pe Mntuitorul
omenirii%
*rebuia s vad cu ochii lui chipul copilului% &ceasta era
misiunea lui% #oar de asta se afla aici! nu.
9ngro!"0 l ()!u pe Rose"" rdcnd coplul n aer cu *ensele.
*n& Oc$ preo"ulu de(enser) n#"e g)ur negre0 a,sale&
Deasupra s"nc0 p)s)rle se n)pus"eau asupra lor& H de
p)s)r !,urau ag"a" n "oa"e drec/le& Tgo*o"ul /pe"elor lor era
asur!"or& An"ul (ua aproape la +el de "are&
?us"n era a"" de nsp)*n"a"0 nc" cu greu pu"ea respra&
Se pe"recea ce(a suprana"ural& Urec$le /uau # ncepur) s).l
doar)&
Aocea lu Nc$olas Rose"" era aspr) # de nerecunoscu"&
F Aceas"a es"e %es"a8 S) nu "e ndoe#"0 ?us"n8 S.au *pln"
"oa"e se*nele pre(es""e la 4a"*a& 4ecoara *.a ndru*a"
n"oc*a spre aces" loc0 cu aces" copl& Ia") %es"a8 Sa"ana es"e
a"" de n/elep"0 nc +a"a nu a #"u" n*c& 9/ es"e c$ar a"" de
greu s) cre!D Nu *a a pu"erea s) accep/ ce(a doar dn
credn/)D Cre! n Du*ne!eu0 Ta")l Nos"ru CerescD Doar credn/a
"a "e (a sal(a acu*0 c)c "e a+l n percol de *oar"e& Toa"e
aces"e p)s)r negre0 odoase0 sun" da(ol& 9nger c)!u/& Copilul e
s")pnul lor& Copilul le.a c$e*a" ac&
?us"n nu.# pu"ea lua oc$ de la ,e"ul prunc nea1u"ora"& Nu
pu"ea s) cread) pur # s*plu& Tre,ua s) vad%
5 Cne e#" "uD url) la Rose""&
F Dac) /.a# spune c) sun" Ar$ang$elul H$alD Te.ar
*ul/u*D %ne a"unc0 eu sun" Mihail$ Eu sun" Mihail% Dac) al"+el
nu po/0 a"unc crede as"a&
F Las).*) s) ()d coplul8 A spus c) a ncredere n *ne&
Las).*) s).l ()d0 p)rn"e8
Deasupra lor0 s"nca se rdca la o n)l/*e de EP de *e"r&
Cele *a nal"e rdc)"ur p)reau s) s"r)pung) nor& Dn ce n ce
*a *ul"e p)s)r negre se s"rngeau n cerc pes"e cape"ele lor&
[pau ner(os& [pau la Rose""& Erau aces"ea legunleD Spunea
Rose"" ade()rul despre da(ol # despre coplul care le
porunceaD
?us"n # ocro" oc$ # s"rg) ar la Rose"":
F Cu* po/ s) + sgurD De unde #" c) nu / n ,ra/e un
prunc ne(no(a"D ')rn"e8 Eu nu ()d ncun se*n&
22P
F E#" ca To*a necredncosul& Tre,ue n"o"deauna s) ve'i
ca s) cre!D A"unc cu* po/ + sgur c) Isus Irs"os s.a n"rupa"D
Aocea lu Rose"" r)suna de +ure& Cu* po/ + sgur c) Isus
Irs"os ne.a sal(a" su+le"ele de la +ocul e"ern al IaduluD
F Oare a +)cu".oD l n"re,) la rndul lu ?us"n& Ne.a *n"u"
el0 ne.a sc)pa" de +l)c)rle IaduluD Eu a# spune c) por/le Iadulu
sun" larg desc$se c$ar acu*&
F E "*pul lor0 e rndul lor& Dar pu"e* opr& 9nc) nu au
pu"ere pe p)*n"& E po" ac/ona doar prn oa*en& Coplul es"e
o*&
Ideea era *ons"ruoas) # era n concordan/) cu "o" ceea ce
c"se ?us"n despre nger c)!u/&
9l cuprnse a*e/eala& 'ur"a el un dalog cu Da(olulD Sau lua
par"e lu Sa"ana0 *po"r(a a "o" ceea ce era s+n" # ,un n lu*eD
Ce #"a p)rn"ele Rose""D Ce ()!use elD Ce /nea n *nD
?us"n #"a c) nu pu"ea s) pr(easc) n 1os la (r"e1ul care.l
sp"ea0 ncercnd s).l a"rag) dncolo de s"nc)&
9nc) o da")0 s"rg) pes"e (alurle care se !,eau de s"nc0
pes"e /pe"ele s"rden"e ale pesc)ru#lor0 corlor # g#"elor de
*are care acopereau cerul deasupra +ale!e& Url) pes"e /pe"ele
da(ollor&
F 'u"e* *erge la Se*narul @ood,ne8 'u"e* e7orc!a
coplul& ')rn"e8 S"a s) (or,*& G" c) e cel *a ,ne cu* spun
eu&
?us"n pr( spre cer # ()!u u*er la/ a lu Rose""
nco(ondu.se n +a/)& 'reo"ul +)cu cu gr1) un pas napo0
ndep)r"ndu.se de *argnea s"nc& Dn col/ul gur0 ncepu s).
curg) un lc$d gal,en.nc$s& Dn nas curgea snge& Era pe
*oar"eD
F Ano ac0 p)rn"e0 spuse preo"ul Aa"canulu0 pe un "on
cuda" de cal*& Dac) "re,ue neap)ra"0 (no la *ne& Ano s) (e!
coplul cu oc$ ")&
?us"n +)cu un sngur pas pe s"ncle #u,rede0 *#c)"oare&
%r!a ,cu +a/a& Ce(a l a(er"!) s) nu urce *a *ul" de a""&
/ nu se apropie de 8osetti i de copil% / nu urce mai sus! pe
stncile alunecoase! nvluite n ntuneric%
Dar p)# +er* pe s"nca a,rup")& 9# s*/ea ,ra/ele ca n#"e
,locur de pa"r)& 9 era "ea*) c)0 dac) a1unge lng) Rose""0 nu
(a + n s"are s) /n) coplul& 9 era "ea*) c) ur*a s) *oar)0 +)r)
s) + #"u" ade()rul despre cele dou) +ecoare&
'corul greu ca de plu*, se *#c) nan"e0 *po"r(a (on/e
221
lu&
Cnd0 n cele dn ur*)0 # rdc) dn nou pr(rea0 se u"a
drec" n oc$ n()p)a/ a p)rn"elu Nc$olas Rose""&
F Are s) (e!D A"unc pr(e#"e0 ?us"n OSCarroll& Des+a")./
oc$& 'r(e#"e coplul& 'r(e#"e8 Privete$
222
!/*
-a"$leen ros" n #oap"):
F Doc"ore0 coplul *euD E ,neD
Era glasul une +e"e de #aspre!ece an0 nespus de e*o/ona")
# de "e*)"oare& 3lasul une cople de(en"e *a*)&
9# rdc) pr(rea la coplul gol # oac$e#& Hedcul /nea
,e,elu#ul la cap)"ul cel)lal" al *ese de na#"ere& Se c)!n s).
(ad) c$pul&
F S.a n"*pla" ce(aD l.a* n"re,a" pe doc"orul Annun!a"a
n #oap")0 ca nu cu*(a s) *) aud) -a"$leen&
F Nu0 nu0 ,nen/eles c) nu0 ng)*) el0 dar nu #"a* dac)
s).l cred sau nu& Hedcul se co*por"a cuda"&
9n"re "*p0 celal/ doc"or # ass"en"ele de la Sal(a"ore Hund
se u"au la *a*) # la copl n ")cere0 cople#/0 aproape cu
(enera/e& O+/er 3)r! El(e/ene pr(eau # e # a#"ep"au&
Agen/ de pa!) nc) p)reau "ensona/& Ce a#"ep"auD Ce
ordne a(eauD A* re*arca" c) erau nar*a/& Se a+lau ac pen"ru
pro"ec/a +e"e # a copluluD Sau dn"r.un al" *o"(D
Ge+ul sec/e de o,s"e"rc) d)du coplulu o pal*) u#oar) la
+undule/& Hcu/ul # +)cu da"ora # ncepu s) plng)0 sco/nd
sune"e +)r) ndoal) umane! descu*p)n"e&
9n"r.un s+r#"0 doc"orul Annun!a"a !*,& To/ ce pre!en/0
dn par"ea %serc sau a sp"alulu0 !*,r) # e la na"urale/ea
r)spunsulu coplulu& C$ar # *e*,r 3)r! El(e/ene se
rela7ar) pu/n # !*,r)&
La rndul *eu0 ncerca* s) gndesc po!"(& Coplul era ca
no& Coplul era u*an& Coplul era ,un # +ru*os& O nou) (a/)
ap)ruse pe lu*e #0 ca n"o"deauna0 era un *racol&
Era ns) na#"erea "o"oda") un semn. 4usese ea pro*s) la
4a"*a0 cu *a *ul" de op"!ec de an n ur*)D
H.a* apropa" de doc"orul Annun!a"a&
F Doc"ore0 e (reo pro,le*)D
Hedcul se u") la *ne&
F Nu0 nu c$ar o pro,le*)& Dar e oB s"ua/e delca")&
223
!/+
Nc$olas Rose"" # d)du sea*a c) se ln#"se ,rusc # se
n"re,a dac) nu era doar un al" "er"p +olos" de Sa"ana& Curnd0
a(ea s) scape de *ensa po(ar) pe care o pur"ase de cnd l
n"lnse pe 'apa 'us& 9# nc$ease anc$e"a0 "rea,a lu se
s+r#se& Credea c) a+lase ade()rul&
F Tre,ue s) #"u0 s"rg) ?us"n OSCarroll ncercnd s) acopere
urle"ul (n"ulu # /pe"ele n+or)"oare ale p)s)rlor& ')rn"e0 urc
la "ne8
Doar dragos"ea # *la l +)cur) pe Rose"" s). *)r"urseasc)
"n)rulu preo":
F Dac) nu *a a pc de credn/)0 a"unc crede as"a0 !se el&
Crede n medicin% Crede n tiin% Ascul").*)& Colleen 3ala$er
a +os" ,o"e!a") Colin 3ala$er& Coplul s.a n)scu" cu a*,ele "pur
de organe gen"ale& Hedcul dn ora# a +)cu" "o" ce a pu"u"&
F Nu n/eleg0 r)spunse ?us"n0 +)cnd se*n cu *na spre
copl& Ce (re/ s) spune/D
F Colleen 3ala$er nu are o(are0 spuse Rose"" r)gu#"& I.au
+os" e7"rpa"e&
Rose"" /nea coplul n aer& A(ea un glas c$nu"0 aproape
nco*pre$ens,l&
F Coplul aces"a es"e n*en al"ul dec" coplul da(olulu&
Coplul aces"a (a sc$*,a lu*ea&
Un plnse" n+unda" !,ucn de su, p)"ura ro! #.l spere pe
?us"n& Era plnse"ul unu prunc%
9ndoala n(ad) gndurle& 'e cne s) cread)D Da(olul era
n"elgen" # pre!en" pre"u"nden&
An"ul ng$/ u"e plnse"ul # p)s)rle se adunar) n 1urul
p)rn"elu Rose""& ')reau ga"a s) co,oare # s). s*ulg) coplul
dn ,ra/e&
?us"n au! un s"rg)" n agone0 (ennd de deasupra sa&
F ')rn"e OSCarroll0 roag)."e pen"ru *ne&
'reo"ul Aa"canulu0 ale c)ru *n "re*urau0 d)du la o par"e
p)"ura de ln)& Gop" o rug)cune #0 cu dege"ul0 +)cu se*nul
cruc pe +run"ea nou.n)scu"ulu& Hcu/ul url) de durere # se
!,)"u cu pu"ere&
Apo0 p)rn"ele Rose"" ar)") lu ?us"n c$pul&
?us"n pr( +7 n oc$ coplulu 2 # * de oc$ l pr(r) de
acolo& Aedea l*pede nenu*)ra/ oc$0 n n"erorul celor a
prunculu& Legunle erau c$ar acolo&
22:
4)cu un pas napo0 se *pedc) # +u c" pe ce s) p)#easc)
n gol& In*a ,)"ea cu pu"ere n pep"& La ncepu"0 ()!use c$pul
unu copl0 dar *eda"0 aces"a do,nd c$pur ne,)nu"e c$ar n
+a/a lu& Ce ()!u el era gro"esc& De(en +a/a celu *a +oros
an*al0 apo a *ul"or an*ale0 cuprnse n"r.unu sngur0 # r)gea
pln de +ure la el& 9ncercase s).l spere # aproape c) reu#se&
Sune"ul era $dos # nep)*n"ean& An*alul se s*uc +uros0
cu o pu"ere ncred,l) #0 apo0 cnd real!) c) preo"ul nu.l
el,era dn s"rnsoare0 # n+pse dn/ ascu// n o,ra!ul lu&
An*alul0 %es"a0 urla nence"a"& Era ca # cu* "o/ da(ol
dn)un"rul coplulu urlau n acela# "*p&
Dar preo"ul nu se l)s)& Nc$olas Rose"" con"nua s) /n)
%es"a rdca") n drep"ul +e/e lu&
F A ()!u"0 ?us"n& Oc$0 legunle& G"& Acu*0 n"oarce."e la
Ro*a& 4ecoara ade()ra") es"e acolo& Te rog0 p)rn"e0 roag)."e
pen"ru *ne8
Rose"" p)# dncolo de *argnea s"nc& 'reo"ul # pruncul
c)!ur) n gol *preun)& T*p de c"e(a secunde0 p)rur) s) +e
suspenda/ de o +rng$e n(!,l)& Coplul con"nua s) se !,a")
#.# n+pse dn/ n ,)r,a lu Rose""&
')s)rle plu"eau n 1urul preo"ulu n c)dere& Arple lor
$uruau ca n#"e * de ,ra/e de elce& [pau # p)reau s) ncerce
s).l prnd) pe Rose""0 s).l opreasc) dn c)dere&
9n"r.un s+r#"0 Rose"" # coplul lo(r) apa n(ol,ura") # rece
# dsp)rur) su, (alurle ag"a"e # o,scure& Un nor de +u* se
rdc) dn *are& Apa #uer) r)sun)"or&
')s)rle de *are de deasupra s"nc ncepur) s) /pe *a
"are ca orcnd # se n)pus"r) n nu*)r *are n ap)& 9#
sc$*,au +or*a0 de(ennd lup !,ur)"or& 'lon1ar) n (alur0 +)r)
s) *a apar)0 +)r) s) *a as) la supra+a/)&
9n cele dn ur*)0 ?us"n co,or s"nca nal")0 ros"nd nence"a"
prn"re suspne 8eMuiem aeternam dona eis% Se ruga pen"ru
su+le"ul ne*ur"or al lu Nc$olas Rose"" # pen"ru proprul s)u
su+le"&
A)!use c$pul lu Sa"ana&
22C
!/,
Ses!ase* dn pln ln#"ea aproape ne+reasc) ce se
a#"ernuse pes"e sala dn sp"al& Ha n" ")cere0 apo rse"e #B
dn nou0 ")cere&
Hedc0 ass"en"ele # "e$ncen de la Sal(a"ore Hund
s")"eau ne*#ca/0 pr(nd u*/ # oarecu* "e*)"or la pr*ele
*#c)r s"ngace ale copla#ulu& Ar)"au de parc) "r)au cel *a
+ru*os # *por"an" *o*en" dn (a/a lor&
Era *pos,l s) +e cne(a *a a+ec"a" ca *ne& 9ncepuse* s)
"re*ur0 s*/ea* c) ng$e/ de +rg0 de# nc)perea era nc)l!")&
?a timpul potrivit! vei tii ce s faci% Eti cea mai puternic
dintre noi toi% 9n *od repe"a"0 au!ea* cu(n"ele pe care * le
adresase preo"ul Rose"" cnd l ()!use* ul"*a oar)&
&nne! m ro) i sper c acum tiu adevrul despre tinerele
fecioare% #ar 7estia trebuie ucis%
Era* a*e/") # pe punc"ul de a n"ra n panc)0 dar0 ,rusc0
*.a* au!" nu*ele& Cne(a l ros"se cu o (oce re!onan") #
1oas)& Nu #"a* ce s) +ac&
H.a* u"a" la *edcul de lng) *ne& +u el mi rostise
numele%
H.a* n"ors cu +a/a spre un "e$ncan cu p)rul #a"en.nc$s0
care *on"or!a apara"ul E-3& 3ocea nu era nici a lui%
9* (or, dn nou& Ha "are& Ha +er*& Ha aproape&
&nne! *) *,e& *rebuie s moar sau murim noi%
Ima)inea'-i o eternitate de suferin pentru omenire% Fcide
7estia! &nne$ Fcide copilul acum$
H.a* apropa" de *edc& H.a* apropa" de copl&
Tre*ura* dn "o" corpul&
4n numele *atlui! ucide-l pe copilul ntunericului$
Fn semn ni s-a promis n momentul naterii! * spusese
p)rn"ele Rose""& H) a(er"!ase c) es"e o c$es"une de credn/)&
A(ea* eu credn/)D G de ce euD De ce a* +os" eu aleas) s) +u
la Ro*aD
A* spus n gnd c"e(a rug)cun dn copl)re& %ucur)."e0
Hare8 Sla() Ta")lu8 H) s*/ea* ngro!"or de sngur) n ca*era
de sp"al&
A* au!" dn nou Aocea gra()&
4n numele *atlui! al -iului i al /fntului #uh D FCI#E
C"PI?F?$
Hnle * "re*urau # nu *a a(ea* (lag) n pcoare& Cu
22E
greu pu"ea* s) s"au dreap")0 dar a* *a +)cu" un pas spre
copl&
A* n(en"ara" cu pr(rea o *as) pe care se a+lau
ns"ru*en"e de *e"al ascu/"e0 +olos"e n "*pul na#"er& E7s"a
un ,s"uru pe care l pu"ea* +olos&
3ndul * pro(oc) o s"are de le#n& Era respng)"or&
*rebuie! &nne% &cesta este motivul pentru care te afli aici%
F Da/.*.l0 a* ros"" n cele dn ur*)0 dar a(ea* sen!a/a
c) (ocea nu era a *ea& Da/.* coplul s).l /n& S) .l dau lu
-a"$leen&
A* n"ns ,ra/ele0 dar doc"orul Annun!a"a se r)suc ,rusc pe
pcoare # d)du coplul unea dn"re ass"en"e&
Ce(a dn pr(rea *edculu *) puse pe gndur&
Era *agna/a *eaD Sau o,ser(ase ce(a la -a"$leenD Ce(a
ce "re,ua s) #"u&
Hedcul * (or, nce"0 n secre":
F 4a"a nu *a es"e n"ac")& -a"$leen %ea(er nu *a es"e
(rgn)&
I.a* ses!a" regre"ul dn glas&
F Aces"a nu es"e un copl d(n& Dar es"e0 +)r) doar # poa"e0
un copl al Do*nulu&
Aocea dn capul *eu nce") ,rusc& 'runcul nu era
Hn"u"orul& Dar era un pu de o* nocen"&
Ass"en"a l n+)#) dn c"e(a *#c)r agle& Apo ar)") +e"e
,e,elu#ul&
-a"$leen # lu) coplul n ,ra/e& 9ncepu s) plng)& A*
o,ser(a" c) *cu/ul a(ea acea# oc$ al,a#"r ca a e&
-a"$leen se u") la c$pul dulce al coplulu # a* ()!u"
dragos"ea *a"ern) n()lund.o&
F 4ul *eu0 !se ea& 'uul *eu8
Credea*& Credea* n *a*) # n +ul e& G *a credea* c)
anc$e"a se nc$ease&
22J
!/-
9n s+r#"0 se "er*na& Aparen"0 su+ern/a se s+r#se pen"ru
nenu*)ra/ al/ oa*en&
9n seara aceea0 se duse (es"ea c) n Inda plouase acolo
unde0 "*p de lun n"reg0 oa*en nu a(useser) par"e dec" de
soare ar!)"or # !)pu#eal) c$nu"oare& 9n sp"alele dn %os"on0
Los Angeles # dn al"e p)r/0 nce"aser) s) *a (n) cop ,olna(
de polo*el")& Cu*a care !,ucnse (olen" n He7c # Asa
dsp)ruse ,rusc0 *raculos& Era "rea,a al"cu(a s) n"erpre"e!e #
s) scoa") de su, arpa *s"erulu "o" ceea ce se n"*plase&
9n ncun ca! a *ea&
9nc) nu #"a* ce se pe"recuse n Irlanda& Nu pu"ea* da de
?us"n sau de Colleen& N*en de acolo nu sunase la Ro*a0 sau
cel pu/n eu nu #"a*&
La $o"elul dn apropere * +usese re!er(a") o ca*er) # *.
a* $o")r" s) *erg pe 1os pn) acolo0 de la sp"al& Era*
epu!a")0 dar orcu*0 nu credea* c) era* n s"are s) dor*&
A* ncerca" s) *) /n depar"e de s"r)!le prncpale0 de
"ea*) s) nu +u recunoscu")& Nc nu #"a* nu*ele s"r)du/e
ngus"e # pe"ru"e pe care p)#ea*0 dar nu con"a& Aoa* s) +u
sngur)0 # era*&
Deoda")0 a* +os" r)pus) n genunc$ de o pu"ernc) lo("ur)
n spa"e& Su+erea* cu*pl"0 dar cnd a* reu#" s) *) n"orc0 nu
a* !)r" pe n*en&
Corpul ncepu s).* "re*ure +)r) n"rerupere&
O (oce gra() * (or, # s*/ea* n n)r o r)su+lare
pu"uroas)0 +er,n"e&
Hi-ai de'am)it 7iserica% &i ratat din nou%
Nu (edea* pe n*en n 1ur&
F Nu cred0 a* pro"es"a"& Nu a* ra"a"8
A* +os" lo(") dn nou0 c$ar *a pu"ernc dec" pr*a da")&
Apo a* +os" /n"u") la p)*n"0 cu +a/a pe s"rada pa(a") cu
,olo(an& 9n gur) a(ea* pra+ # proprul *eu snge& Era*
ngro!")0 dar a* re+u!a" s) o ar)"&
Eti ndrtnic i nesupus% 1i acum! i-a venit i ie rndul
s mori% Poi s te alturi printelui 8osetti i printelui "KCarroll%
Ei sunt deja mori% &u suferit o moarte cumplit n Irlanda%
F Nu8 a* s"rga" c" de "are a* pu"u"0 cu nasul # gura lp"e
de p)*n"& Nu sun" *or/& Las).*) n pace8
A* pr*" o al") lo("ur) cu*pl")0 ca # cu* *.ar + da"
22K
cne(a cu o ,") de ,ase,all pes"e cap # cea+)&
H.a* a"ns n locul unde pr*se* lo("ura& +u era nicio
pictur de sn)e$
F Nu.* po/ +ace ncun r)u8 a* urla"0 de da"a aceas"a c$ar
*a "are&
H.a* rdca" n pcoare # a* pr(" s+d)"or n drec/a dn
care p)rea s) (n) Aocea&
F Unde e#"D De ce nu "e ar)/D ?aule$ a* urla"& %rusc0 n
+a/a *ea ap)ru Nc$olas Rose""&
S")"ea n pcoare0 dar *.a* da" sea*a c) era *or"& 'elea
era pald) # al,)s"rue pe alocur ca de cear)& Nu.# *#ca oc$
deloc& Dar 3ocea e#ea dn gura lu0 ase*enea unu "ruc e+"n de
(en"rloc&
Hi-am spus c 8osetti e mort% &cum cre'i n puterea mea.
4nc mai cre'i c nu-i pot face niciun ru.
H.a* u"a"0 ndurera") # #oca")0 la ,e"ul p)rn"e Rose""&
Apo0 n locul lu ap)ru ?us"n& ?us"n ar)"a *a pln de (a/) dec"
Rose""& Tr)aD
4nc mai cre'i c nu-i pot face niciun ru! &nne. n"re,) ar
Aocea&
F Da& Da& Cred0 a* s"rga"& Nu po/8
H.a* ndrep"a" spre ?us"n cu lacr* n oc$& Nu *.a* opr"
nco clp) #0 cnd a* a1uns lng) el0 a* n"ns nce" *na&
?us"n dsp)ru ,rusc0 nan"e s).l po" a"nge&
F Nu a nco pu"ere asupra *ea8 a* urla" ca o ne,un) n
s"rada pus"e& 9n nu*ele DOHNULUI0 per8 Nu.* po/ +ace ncun
r)u& Dspar8 Na,a s) "e a0 dspar8
Nu *) l)sa*& Eram pu"ernc)& ')rn"ele Rose"" a(ea
drep"a"e n aceas") pr(n/)&
9n secunda ur*)"oare a* le#na"& H.a* pr),u#" la p)*n"
ca un sac de nsp& Dar nu era un s*plu le#n0 c o perdere
cu*pl") a cuno#"n/e0 a#a cu* nu * se n"*plase ncoda")&
9* era "ea*) s) nu *or&
22N
!/.
A* "r)" sen!a/a c) a* e#" dn proprul *eu "*p # a* a(u"
o (!une a*pl)0 co*plca")& A* ncerca" s) +u scep"c)0 a#a
cu* se cade unu anc$e"a"or0 dar nu a* reu#"& A!unea era
*ul" prea pu"ernc)0 de.a drep"ul cople#"oare& Nu a(ea* de
ales0 "re,ua s) o accep"&
A* ()!u" o cas) dn lu"0 rdca") unde(a deasupra une pe/e
aglo*era"e& Aerul era usca" # +er,n"e # a* #"u" *eda" c) *)
a+la* n"r.un or)#el nu*" Na!are"& Ia,ar nu a(ea* cu*0 dar
#"a*& O "n)r) +a") co,ora "rep"ele dnspre casa de lu" n care
locua&
Herse al)"ur de *ne& H) pr( cu n#"e oc$ (er!.al,)s"ru
+ascnan/& Era +oar"e "n)r) # a(ea ,ur"ca *are& A* #"u" c)
+a"a aceas"a care * !*,ea era 4ecoara Hara& Era *a*a lu
Isus Irs"os&
A* pr(" adnc n oc$ Hare # a* !)r" n e ade()rul
despre +e*n"a"e0 ade()rul despre *ne&
F A drep"a"e0 Anne& Nu./ poa"e +ace ncun r)u& Nu ac pe
p)*n"& Doar n Iad& E#" prea pu"ernc) s) "e poa") a"nge& E#" o
persoan) specal)& Du*ne!eu s) "e a,) n gr1) # s) "e
,necu(n"e!e8
La scur" "*p dup) aceas"a0 nenu*)ra"e *agn * "recur)
prn +a/a oc$lor& Ap)reau # dsp)reau n c"e(a +rac/un de
secund)& H.a* da" sea*a c) percepea* "oa"e de"alle cu *ul")
u#urn/)0 ca # cu* #"a* de1a "o"ul0 ar (!unea era doar o
s*pl) a*n"re&
9n dep)r"are0 pes"e o n"ndere de nsp0 l.a* ()!u" pe Isus0
dar parc) era* n pre!en"& Era /n"u" pe o cruce de le*n
grosolan)0 cu *e*,rele con"orsona"e gro"esc& Apo0 era* lng)
el0 pr(ea* c$pul a+la" deasupra *ea # plngea*0 ()!ndu.l
c$nu" n"r.un +el a"" de o,scen # de nsp)*n")"or8
Isus era un ,)r,a" pl)cu"0 cu "enul nc$s& A(ea oc$ nc$#&
Corpul era ,cu" # pln de r)n& O coroan) *ple"") dn spn0
$doas)0 s"r)pungea capul& C"se* rela")rle dn E(ang$ele
despre r)s"gnrea pe cruce& Dar acu* le n/elegea* pen"ru
pr*a oar)&
I*agnea se sc$*,)& A* a(u" o s"r)+ulgerare dn pre!en"&
G"a* cne sun" # unde *) a+lu& Ce este vi'iunea aceasta. *.a*
n"re,a"& A* nne,un"D
H.a* gnd" ar la ?us"n& Oare "r)aD
23P
Apo gndul *.a !,ura" la *)n)s"rea unde * depusese*
1ur)*n"ele *ona$ale&
H l.a* a*n"" pe ,e"ul p)rn"e Rose"" # n"re,)rle lu
p)"*a#e # a* #"u" c)0 n"r.ade()r0 *urse&
I*agnle care se perndau cu repe!cune se sc$*,ar)& Ce(a
ase*)n)"or unu cu"re*ur de p)*n" *) !gl/& 'r(ea*
"eror!a") la un (al de +lu7 care acoperea s"r)!le unu ora# *are&
Cl)drle se pr),u#r)& H de oa*en *urr) n"r.o secund)
nc)rca") de oroare # nenorocre& A* s*/" pre!en/a
p)"run!)"oare0 a"o"pu"ernc) a %es"e& Aocea * ros" ar nu*ele
# "o"ul era a"" de real8 H.a* ruga"& 8espin) 8ul cu toat fora
mea% 8espin) 8ul% 8espin) 8ul%
A* desc$s oc$&
A* s*/" o *#care n)un"rul *eu& Era dureroas) dar0
curnd0 s.a ln#""& A* #"u" c) se n"*plase un *racol& G * se
n"*plase *e&
G"a*0 n s+r#"0 ce c)u"a* eu n "oa") aceas") po(es"e0
#"a* de ce *) a+la* ac&
Era* ns)rcna") # era* (rgn)&
231
!!/
9n d*nea/a ur*)"oare0 *.a* "re!" de(re*e0 la /r"ul
"ele+onulu de lng) pa"ul dn ca*era de $o"el& A* rdca"
recep"orul # a* au!":
F Sun" ac& Anne0 po" s) urcD
H.au da" lacr*le& Tre*ura* dn "o" corpul&
F Da0 (no acu*0 .a* r)spuns lu ?us"n& Tr)a # era la
Ro*a8
Au "recu" c"e(a *nu"e pn) s) urce la e"a10 "*p n care *.
a* sp)la" cu pu/n) ap) pe +a/) # *.a* pep")na"& A(ea* o
sen!a/e cuda") n ,ur")0 dar nu era ne(oe s) * se aduc)
a*n"e c) sun" ns)rcna")& Era* sgur)& 9nan"e s) *erg la
culcare0 cu*p)rase* un "es" de sarcn) care e#se po!"(&
Se au! o ,)"ae n u#) # *.a* gr)," s) desc$d& H.a* da"
sea*a c) era* descul/) # pur"a* o c)*a#) de noap"e (ec$e0
dar nu.* p)sa&
A* desc$s u#a # *.a* arunca" n ,ra/ele lu& A* !,ucn" n
plns& Ne.a* *,r)/#a" # ?us"n *.a s)ru"a"& Dac) *a a(ea*
(reo ur*) de ndoal) asupra dragos"e *ele pen"ru el0 e ,ne0
dsp)ru pe loc&
H.a* da" napo0 s).l ()d *a ,ne& 9* era nespus de drag&
Nu.* (enea s) cred c) l)sase* s) "reac) a"/a an +)r) s) s*"
ce s*/ea* acu*& A""a (re*e n care nu #"use* ce es"e
dragos"ea8 Tre,ua s) e7s"e un *o"(0 ar acu* credea* c) #"u
care era&
F Anne0 #op" ?us"n0 *.a +os" dor de "ne0 +oar"e dor& Anne0
*.a +os" "ea*) c) n.a* s) "e *a ()d ncoda")& 3ndul *.a
n+ora" *a "are dec" deea c) (o *ur n Irlanda&
F Spune.* "o"ul& ?us"n0 pruncul n)scu" de -a"$leen nu es"e
Hn"u"orul& -a"$leen nu es"e +ecoar)&
F G"u0 !se el& 9n ul"*ele ore pe"recu"e *preun)0 p)rn"ele
Rose"" *.a spus "o" ce #"a& E *or"& A a(u" o *oar"e cu*pl")0 la
+el # coplul n)scu" de Colleen& Coplul era %es"a&
I.a* po(es"" ce ()!use* pe s"r)du/a l)"uralnc) dn"re
sp"alul Sal(a"ore Hund # $o"el& Apo .a* *)r"urs" c) era*
ns)rcna")&
?us"n *) pr( n oc$&
F Rose"" *.a spus c) +ecoara ade()ra") es"e ac0 n Ro*a&
Anne0 la "ne se re+erea& H.a spus c)0 po"r(" *esa1ulu de la
4a"*a0 sun" *a *ul"e +ecoare ns)rcna"e # c) una (a na#"e
232
Hn"u"orul # una (a na#"e %es"a&
F ColleenD l.a* n"re,a"& Tr)e#"eD E ,neD
F A* dus.o la Se*narul @ood,ne& 'r*e#"e ngr1r acolo&
Anne0 l.a* ()!u" pe Sa"ana& Oc$ legunlor de nger c)!u/ erau
n)un"rul oc$lor prunculu& H de oc$0 ca n#"e g)*)l de ac
*nuscule& E7s"a a""a r)u"a"e # ur) n ace oc$8 Nu se
asea*)n) cu n*c dn ce a* ()!u" sau *.a* *agna"
(reoda")&
F [ne.*) s"rns0 .a* spus0 # ?us"n *) *,r)/#)& H)
s*/ea* pro"e1a") n ,ra/ele lu& H) s*/ea* depln accep"a") #
u,")&
F Anne0 "e u,esc a"" de *ul"8
9* spuse ceea ce s*/ea* de1a cu "oa") +n/a&
F Te u,esc0 ?us"n& Ce ne +ace* no doD
9ngenunc$e n +a/a *ea #.# plec) u#or capul&
F Te u,esc dn "o" su+le"ul& G"u c) "e (o u, o e"ern"a"e&
Tre,ue s) renun/ la preo/e& Dup) aceea0 "e rog0 "e *)r/ cu
*neD *) n"re,)&
A* ngenunc$ea" # eu& Aoa* s) +u c" *a aproape de el&
S*/ea* ne(oa s).l pr(esc n oc$ lu +ru*o#&
F Da0 *) *)r" cu "ne0 .a* r)spuns&
233
!!!
+ou luni mai tr'iu! /pitalul de Pediatrie! 7oston!
Massachusetts
Cne poa"e #" c)le Do*nuluD Cne poa"e n/elege cu
ade()ra"D Cu sguran/)0 nu eu&
[nea* n ,ra/e cel *a scu*p # *cu/ ,e,elu#& Se n)scuse
cu doar c"e(a clpe n ur*)& A(ea oc$ desc$# # *) pr(ea
lung0 de.a drep"ul nss"en"& Nu o *e0 c do oc$ al,a#"r super,&
Era un copl per+ec" # nu a(ea* ne(oe ca *edcna s).*
con+r*e aces" lucru& 1tiam% Pur i simplu tiam%
Doc"or/a Hara Ruocco se aplec) spre *ne& Era o +e*ee
dr)gu/)0 care nu se a+la n sp"al dn par"ea %serc& Cu ,lnde/e0
* d)du p)rul de pe +run"e la o par"e& A* !)r" ce(a n pr(rea
e& Aces" *edc0 sgur pe sne0 care adusese pe lu*e * de cop0
era "ul,ura"&
9n cele dn ur*)0 * (or,:
F Anne0 !se respec"uoas)0 u#or "e*)"oare0 a r)*as intact%
F G"u0 .a* spus&
Coplul scnc0 ncepu s) plng) # apo *) "rase cu pu"ere0
n"r.un *od a,solu" gloros& Lacr* de +ercre * *ngar)
o,ra1& H.a* des+)cu" $ala"ul # .a* da" prunculu snul& I.a*
*ul/u*" lu Du*ne!eu& Nu n/elegea* "o"ul0 dar #"a* c) e
,ne0 c) e a#a cu* "re,ue s) +e& Trecuser) nou) lun de cnd
pr*se*0 su," # *s"eros0 darul ncred,l al *a"ern")/&
T)*slse* +)r) s) a* rela/ se7uale& Iar acu*0 n)scuse* un
copl s)n)"os&
?us"n s")"ea aproape de *ne& Hasca s"erl) a"rna la g"&
C$pul lu +ru*os r)spndea lu*n)& 'r(rea era nc)rca") de
u,re0 pen"ru *ne # copl& 'e peroada sarcn0 ?us"n *.o
do(edse de * de or& Acu*0 l u,ea* c$ar *a *ul" dec" n
!ua aceea0 la Ro*a&
G credea 2 a*ndo credea* n *racolul de su, oc$ no#"r&
Nu #"a* ce se (a n"*pla dup) ce (o p)r)s sp"alul0 cu*
(a + (a/a coplulu sau a *ea& Dar n acea ! a* a+la" ce
nsea*n) +ercrea # (oa* s) nu se s+r#easc) ncoda")&
9l pr(ea* pe aces" copl 2 pe aces" copl s+n" 20 aceas")
+e"/) nu*") Noelle&
Hn"u"orul nos"ru era o +e"/)&
23:
EP%LOG
N'elle2 N'elle
!!"
Noelle a(ea op"spre!ece an cnd +u *ar"or) la "er,lul
accden" de *a#n) de pe Aande*eer A(enue& Tr)a cu +ra/0
surorle0 *a*a # "a")l e0 ;clanul OSCarroll=0 n"r.un or)#el dn
Hne&
Era s"uden") # (oa s) de(n) *edc0 s) +ac) ,ne0 a"" c"
(a s"a n pu"ere& 9n()/ase aces" lucru de la p)rn/ e0 a*ndo
oa*en de su+le"& 'redau la Un(ers"a"ea Hane0 dar se ngr1eau
"o"oda") de un c)*n pen"ru "nerele +e"e re,ele& 4useser)
n"o"deauna p)rn/ gr1ul0 u,"or&
9n ce op"spre!ece an a s)0 Noelle nu *a ()!use ce(a a""
de ngro!"or ca accden"ul de la n"ersec/a Aande*eer A(enue0
de o,ce ln#"")& O #oc) # o n"rs"a0 s*ulgndu. lacr*& O +)cu
s) se s*") (ulnera,l)0 *ur"oare # "e*)"oare&
Dn"r.oda")0 o cuprnse o ndoal) "er,l) # c$ar +ura0 n
ceea ce pr(ea c)le de nen/eles ale Do*nulu& 9# lu) pr(rea de
la *a#na ds"rus)0 respng)"oare&
Ca*one"a Aol(o gal,en) se !,se de un cas"an& Copacul
nendupleca" rupsese n dou) (e$culul0 "recnd prn carcasa
*o"orulu # locurle dn +a/) # dn spa"e&
Go+erul # "n)ra sa so/e *urr) pe loc& Tre cop *c p)reau
s) +e # e *or/& Era "o"ul a"" de a,surd # de "ragc8
Un al pa"rulea copl0 o +e"/) adora,l)0 n p1a*a # papuc0
+usese a!(rl") a+ar) dn *a#n)& Era n"ns) pe "erenul dn +a/a
une case0 gra( r)n")&
4e"/a plngea nce" # era ngr1") de oa*en dn car"er0
care (enser) n gra,) la locul accden"ulu&
Noelle nu *a pu"ea supor"a nco clp) cu*pl"a su+ern/)&
Hoar"ea aces"or oa*en o n+urase& Se n"oarse cu spa"ele la
su+ern/a nsupor"a,l)0 la srenele asur!"oare ale a*,ulan/elor
# *a#nlor de pol/e care se apropau&
Nu +usese ncoda") a"" de a+ec"a")& O durea capul& Nu pu"ea
supor"a& Tre,ua s) +ac) ce(a s) a1u"e +a*la&
Se rug) dn "oa") n*a pen"ru ren"regrea +a*le& Nu #"a
dac) pu"ea s) o +ac)& 9n *n"ea e0 v'u ( # ne()")*a/&
23C
'r( apo la +e"/a dn ar,) 2 nu se n"*plase n*c&
?as aceast familie s triasc% Merit o a doua ans% #-le
o alt ans! se rug) ea&
3enii la via$ 3enii la via! micuilor$ 3enii la via! mam
i tat$
Au! /pe"e lng) *a#n):
F Sun" (8 Cu "o/& Sun" (8
Adusese +a*la la (a/)0 n"oc*a cu* +)cuse Isus cu La!)r0
dn co*pasune # dragos"e& Era pr*ul e *racol #0 n "*p ce
se u"a la copla#0 la *a*a # "a")l lor0 n*a "res)l") de
,ucure # *plnre&
Noelle se ndep)r") n gra,)0 ca nu cu*(a s) +e ()!u")& Nu
a(ea de unde s) #"e c) era ur*)r")&
Oc$ o ur*)rr) cu nesa/ n "*p ce urca s"rada ln#"")0
*)rgn") de s"e1ar& To" dru*ul0 pn) acas)& Erau oc$
+an"o*a"c a unu "n)r care +usese pur"a" de (alur0 n+o*e"a"
# ng$e/a"0 pe o pla1)0 cu nou)spre!ece an n ur*)& Un ,)a"
care +usese arunca" n recea Hare Irlande!) # supra(e/use
"o"u#&
'e +run"ea "n)rulu era un se*n ro#u es"o*pa"0 o cruce
+)cu") cu dege"ul de un slu1"or al Do*nulu&
Se*nul l ardea *ereu # canal!a ura&
A#"ep"ase "o/ ace#" an& 4usese r),d)"or& Dar acu*0 pr(nd
la Noelle # la +a*la e0 n"en/ona s). a ceea ce. apar/nea lu
de drep"&
O ur*)reaB cu * de oc$ sa"anc0 r)!,un)"or&
23E

S-ar putea să vă placă și