Sunteți pe pagina 1din 2

În cadrul prezentului apel, valorile minime acceptate ale indicatorilor din cadrul proiectelor sunt

prezentate in tabelele mai jos:


Indicatori de realizare
Cod Denumire indicator Valoare minima în cadrul
proiectului (regiuni mai
puțin dezvoltate)
4S87 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru  
participarea la programe de educație (EICP) -
4S87.2 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educație (EICP), din care: copii 3-5 ani
 4S87.2.1 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin
pentru participarea la programe de educație (EICP),
din care: copii 3-5 ani, din care: roma
4S87.2.2 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin
pentru participarea la programe de educație (EICP),
din care: copii 3-5 ani, din care: din zona rurală
4S91 Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care  
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de
educație (învăţământul primar şi secundar), din
care:Învățământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14
ani)/secundar superior(14-16 ani)
4S91.1 Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin
pentru participarea la programe de educație
(învățământul primar și secundar), din care: elevi din
învățământul primar (6-10 ani)
 4S91.1.1 Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin
pentru participarea la programe de educație
(învă ță mâ ntul primar și secundar), din care: elevi
din învă ță mâ ntul primar (6-10 ani), din care: roma
4S91.1.2 Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin
pentru participarea la programe de educație
(învă ță mâ ntul primar și secundar), din care: elevi
din învă ță mâ ntul primar (6-10 ani), din care: din
zona rurală
 
4S91.2 Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin
pentru participarea la programe de educație
(învățământul primar și secundar), din care: elevi din
învățământul gimnazial (11-14 ani)
 4S91.2.1 Persoane (elevi) care beneficiază de
sprijin pentru participarea la programe de
educație (învă ță mâ ntul primar și secundar), din
care: elevi din învă ță mâ ntul gimnazial (11-14 ani),
din care: roma
4S91.2.2 Persoane (elevi) care beneficiază de
sprijin pentru participarea la programe de
educație (învă ță mâ ntul primar și secundar), din
care: elevi din învă ță mâ ntul gimnazial (11-14 ani),
din care: din zona rurală
4S91.3 Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin
Indicatori de realizare
pentru participarea la programe de educație
(învățământul primar și secundar), din care: elevi
din învățământul secundar superior (14-16 ani)
 

4S91.3.1 Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin


pentru participarea la programe de educație
(învă ță mâ ntul primar și secundar), din care: Elevi din
învă țămâ ntul secundar superior (14-16 ani), din care:
roma

 
4S91.3.2 Persoane (elevi) care beneficiază de
sprijin pentru participarea la programe de
educație (învă ță mâ ntul primar și secundar), din
care: Elevi din învă ță mâ ntul secundar superior
(14-16 ani), din care: din zona rurală