Sunteți pe pagina 1din 7

Elemente de limbaj muzical

Sunetul muzical şi zgomotul


 Tot ce auzim poartă numele de sunet.
 Dintre sunetele placute auzului, cele produse de vocea umană cultivată sau de
instrumentele muzicale se numesc sunete muzicale.
 Sunetele neplăcute auzului se numesc zgomote.
Numiţi obiectele care produc sunete plăcute şi care produc zgomote:
SUNETUL MUZICAL
 Sunetul muzical are patru calităţi:
 înălţime (sunete înalte, subţiri, joase, groase)
 durată(lungime)
 intensitate (tărie)
 timbru (sonoritatea specifică a vocilor sau a instrumentelor)
Ritmul muzical
 Ritmul muzical grupează pe timpi duratele sunetelor.
 Timpul este unitatea ce măsoară durata sunetelor muzicale (prin bătaie sau tactare).
 Duratele muzicale sunt:
 -pătrimea(corespunde unui timp)
 -optimea(două optimi corespund unui timp)
 -doimea(durează doi timpi)