Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Portofoliu
Victimologie

A elaborat :Corfonenco Valeria


Profesor:Cearneavschi Viorica

Chișinău 2020