Sunteți pe pagina 1din 1

4.

2Ghid de interviu a persoanelor în vârstă

1.Ce vârstă aveți?


2.Cu cine locuiți?/Singur?/Familie/Soț?
3.Lucrați?
4.Ați lucrat? Unde?
5. Cum vă simțiți?
6.Cu ce probleme vă confruntați?
7. Care este relația dumneavoastră cu cei din jur?
8. Cum vă descurcați în activitățile casnice?
9. Aveți momente de violență,sau dacă ați avut?
10. Ce părere aveți despre generația de astăzi?
11.Cum vă petreceți timpul liber?
12.Aveti prieteni?
13.Talente aveti?
14.Ce obișnuiți să citiți,cărți sau ziare?
15.Considerati că viata de pana acum a fost una fericită?

Pentru o parte din oameni, bătrâneţea este legată de bolile care apar odată cu înaintarea în vârstă –
cum ar fi incontinenţa urinară, osteoporoza, reumatismul, obezitatea, demenţa, etc.
Deteriorarea condiţiei fizice – aceasta duce la dependenţa de alte persoane şi la creşterea
frustrărilor.
Multe persoane în vârstă cred că sunt respinse de societate. Aceste sentimente sunt însoţite de
singurătate – copiii îşi trăiesc propiile vieţi.
Scăderea calităţii vieţii – pensiile sunt mai mici în comparaţie cu salariul pe care îl aveau înainte.
Persoanele în vârstă devin triste din cauza faptului că viaţa lor se apropie de sfârşit. Gândul la
oportunităţile ratate şi visele neîmplinite îi fac să devină depresivi.

La persoanele de vârsta a III-a apar o serie de transformări de tip psihologic care constau în:
• Modificarea atenţiei: atenţia de scurtă durată este afectată mai mult, în detrimen- tul celei de
lungă durată, astfel scade capa- citatea de concentrare.
• Modificări ale gândirii: în urma re- ducerii numărului de neuroni o modifi- care la nivelul memoriei
şi gândirii este normală, de aceea caracteristic vârstei a treia este scăderea spontaneităţii şi flexi-
bilităţii.
• Modificări ale instinctelor: în aceas- tă perioada de viaţă, la femeia vârstnică, observăm manifestări
sexuale diferenţiate faţă de cele ale bărbatului vârstnic. La băr- baţi, deficitul sexual parvine lent, pe
când comportamentul sexual la femei este net influenţat de factori psihologici şi sociali. Tot la nivelul
instinctelor se simte o creş- tere a poftei de mâncare sau dimpotrivă, după afirmaţiile unor
gerontopsihologi, se simte prezenţa unui instinct de conserva- re, pe care vârsnicii îl numesc
„instinctul morţii”.
• Modificări afective: sunt bine cu- noscute stările depresive cu tendinţe de izolare şi de singurătate.
Acestea pot fi influenţate de numeroşi factori cum ar fi tulburările somatice sau sen- timentul de
izolare pe care îl produce pensionarea.