Sunteți pe pagina 1din 1

M4, PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI

Prof. Moisă Vica

TEST 2

I. Pentru imaginea de mai jos completaţi în săgeata de intrare, materiile prime, materialele,
utilajele,etc. utilizate la obţinerea produselor indicate în săgeata de ieşire.

II. Figurile de mai jos reprezintă componente ale proceselor de producţie:

Fig1 Fig2

Fig3 Fig4

Notaţi în dreptul fiecărei categorii indicate în dreptunghiurile de mai jos numărul figurii a cărei
componentă este reprezentată în desen.