Sunteți pe pagina 1din 1

M4, PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI

Prof. Moisă Vica

TEST
ELEMENTE DE CALCUL ALE UNEI LINII DE PRODUCŢIE ÎN FLUX
1. Găseşte varianta corectă de răspuns. Tactul liniei de producţie în flux se calculează:
a) ca raport între fondul de timp disponibil al liniei pe perioada considerată şi cantitatea
de producţie prevăzută a se fabrica pe linie în aceeaşi perioadă;
b) ca raport între fondul de timp şi producţia realizată în luna precedentă;
c) ca produs între fondul de timp al unei perioade de o lună şi producţia prevăzută a se
executa în acea lună;
d) ca raport între coeficientul de utilizare a timpului de lucru şi producţia prevăzută a se
executa;
e) ca raport între producţia prevăzută a fi executată într-o perioadă şi fondul de timp
disponibil al liniei de fabricaţie pentru acea perioadă.

2. Identifică varianta corectă de determinare a tactului unei linii de producţie în flux,


cunoscându-se următoarele date:
tactul se calculează pe o perioadă de trei luni, timp de 25 zile lucrătoare pe lună, cu
două schimburi de câte 8 ore pe zi, timpul de întreruperi pe schimb fiind de15 minute,
iar producţia prevăzută a se executa este de 6.000 de bucăţi.
a) 9 min/buc;
b) 15,5 min/buc;
c) 11,6 min/buc;
d) 5 min/buc;
e) 13 min/buc