Sunteți pe pagina 1din 2

Modul: ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

Prof. Moisă Vica

FIȘĂ DE LUCRU
ANALIZE DE LABORATOR SPECIFICE PIEILOR ȘI ÎNLOCUITORILOR DE PIELE

I.Precizați tipul de produs, caracteristicile de formă și materialele pentru fiecare element ce


formeaza produsul.Completează conform tabelului de mai jos.

Fig. 2 Fig. 1

Articolele se caracterizează prin următoarele specificații tehnice:


Tipul încălţămintei :
Destinaţia :
Înălţimea tocului :
Grosimea tălpii :

Materiale de bază Articol 1 Articol 2


(pantofi) (ghete)
ansamblul
superior
feţe
căptuşeli exterioare
bombeu
ştaif
ansamblul
inferior
branţ
întăritura de branţ
umplutură
glenc
talpă + toc
II. Indică corect corespondența între cele două coloane

a)aria pieilor; grosimea pieilor; masa pieilor; densitatea


1. Verificarea calității pieilor prin pieilor;caracteristici de transfer; absorbția la apă a
caracteristici senzoriale pieilor finite; permeabilitatea la aer și vapori de apă a
pieilor finite;conductibilitatea termică a pieilor finite

2. Norme indicatoare comparative b) culoare, netezime, grad de luciu, desenul porilor


pentru calitate

3. Verificarea calității pieilor prin d) Rigla, compas, șubler, echer


proprietatile fizico-chimice
4.Parametrii tehnici de verificare e)Aspect; tipul materialului; dimensiuni; confecționare;
pentru încălțăminte marcarea și ambalare.

5. Verificarea calității pieilor prin f) STR; NT; STS


proprietatile fizico-mecanice
6.Instrumente de masură pentru g)comportarea la solicitări mecanice: alungirea relativă
dimensiuni la sarcina de 1 dan/mm2; alungirea relativă la
rupere; rezistența la rupere; rezistența la sfâșiere;
comportarea la solicitări mecanice; alungirea relativă la
sarcina de 1 dan/ mm2; alungirea relativă la crăparea
feței; rezistența la cusătură; rezistența la uzură prin
frecare; rzistența la flexiune; rigiditatea și flexibilitatea;
rezistența vopsirii.