Sunteți pe pagina 1din 1

M4, PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI

Prof. Moisă Vica

TEST 2

I. Utilizând desenul alăturat care indică organizarea


producţiei în flux a unui produs, completaţi
enunţurile de mai jos:

Organizarea producţiei în………… se


caracterizează prin:
-divizarea procesului tehnologic pe
……………………..sub raportul volumului de
muncă şi precizarea celei mai raţionale succesiuni a
executării lor,
- repartizarea executării unei operaţii sau a unui grup restrâns de operaţii pe ………………….,
- amplasarea locurilor de muncă în ordinea impusă de ……………………. executării operaţiilor tehnologice,
- trecerea diferitelor materii prime, piese şi semifabricate de la un loc de muncă la altul în mod
………………………………cu ritm reglementat sau liber în raport cu gradul de sincronizare a executării
operaţiilor tehnologice;
- executarea …………………………..a operaţiilor la toate locurile de muncă în cadrul liniei de producţie în
flux,
- deplasarea materialelor, a pieselor, semifabricatelor sau produselor de la un loc de munca la altul
…………………… adecvate,
- executarea în cadrul formei de organizare a producţiei în flux a unui ……………… de produs sau piesă sau a
mai multor produse asemănătoare din punct de vedere constructiv, tehnologic şi al materiilor prime utilizate.