Sunteți pe pagina 1din 1

Cuvântul vălurele, sg.

vălurel, s-a format prin derivare, de la cuvântul de bază val, la care

s-a adăugat sufixul diminutival -urel.

Cuvântul domol s-a format prin conversiune, fiind un adverb de mod, provenit din

adjectiv propriu-zis. Două cuvinte care conțin diftong, din primele șase versuri ar putea fi iarna, cu
diftongul ia

și grea, cu diftongul ea. Cuvântul proaspăt s-a format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale,
fiind un

adverb provenit din adjectiv propriu-zis.

Cuvântul trandafirii, sg. trandafiriu, s-a format prin derivare, de la cuvântul de bază trandafir,

la care s-a adăugat sufixul –iu. 2 x 2 p. = 4 puncte

4. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din primele două versuri ale poeziei. 4 puncte

Două cuvinte care conţin diftong, din primele două versuri, sunt: drumului (diftongul ui),

limpezimea ( diftongul ea).

Cuvântul copilașul este format prin derivare cu sufixul -aș de la substantivul copil.

Cuvântul binele este format prin conversiune/ schimbarea valorii gramaticale, substantiv provenit

din adverb de mod. 2 x 2 p. = 4 puncte

4. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din secvența a aflat pesemne de la slujitori că mireasa

făgăduită lui, încă din pruncie, e preafrumoasa Fată din Dafin. 4 puncte

Două cuvinte care conțin diftong din secvența dată sunt: mireasa, lui. 2 x 2 p. = 4 puncte

5. Scrie două moduri de expunere identificate în textul dat. 4 puncte

Două moduri de expunere identificate în textul dat sunt: narațiunea, Două cuvinte care conțin diftong,
din strofa a treia ar putea fi toată, cu diftongul oa și frumusețea, cu

diftongul ea. Cuvântul ciudat s-a format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale din

adjectivul propriu-zis ”ciudat”, care devine în text, adverb de mod. Cuvântul vânătorească s-a format
prin derivare cu sufixul -esc de la substantivul vânător. lacomul – substantiv provenit din adjectiv
propriu-zis; iepuraș – format prin derivare cu sufixul -aș de la substantivul iepure) –