Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul al III-lea 30 puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român modern de la constituire până la
obţinerea independenţei, având în vedere:

- prezentarea unui fapt istoric extern care a dus la înfăptuirea statului român modern;

- precizarea rolului Convenţiei de la Paris în organizarea statului român modern;

- prezentarea unui fapt istoric, desfăşurat pe plan intern, care contribuie la consolidarea statului
român modern în secolul al XIX-lea;

- menţionarea unei acţiuni la care participă România în planul relaţiilor internaţionale din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi a unei consecinţe a acesteia;

- formularea unui punct de vedere referitor la evoluţia României moderne de la constituire până la
obţinerea independenţei statale şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea


relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă
cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea
eseului în limita de spaţiu precizată.