Sunteți pe pagina 1din 19

9.

Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in relatiile internationale, in


secolele al XIX-lea – al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a doua documente internationale, din secolul al XIX-lea si/ sau din prima jumatate
a secolului al XX-lea si a cate unei prevederi a fiecaruia dintre acestea referitoare la Romania;
- prezentarea unei actiuni la care a participat Romania in cadrul “Razboiului rece”, pe plan extern,
dupa 1950 si precizarea unei consecinte a acesteia;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romaniei in relatiile internationale in secolele
al XIX-lea – al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

10. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada „Razboiului rece”,
avand in vedere:
- precizarea secolului in care s-a desfasurat “Razboiul rece”;
- mentionarea a doua caracteristici ale unui regim politic din Romania, in perioada „Razboiului
rece”;
- prezentarea unui fapt istoric prin care Romania s-a implicat in „Razboiul rece”, pe plan extern si
mentionarea a doua consecinte ale faptului istoric precizat pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere cu privire la pozitia Romaniei fata de „Razboiul rece” si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

11. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman modern intre proiect
politic si realizare, avand in vedere:
- precizarea unui secol in care conducatorii romanilor au abordat problema modernizarii statului;
- mentionarea a doua actiuni politice desfasurate in plan intern, care au dus la realizarea statului
roman modern;
- prezentarea unei actiuni prin care statul roman modern s-a afirmat in relatiile internationale si
mentionarea a doua consecinte ale acesteia;
- formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea constituirii statului roman modern si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

12. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman modern de la proiect
politic la Romania Mare, avand in vedere:
- precizarea secolului in care s-a realizat statul roman modern;
- prezentarea unei actiuni politice care a contribuit la realizarea statului roman modern;
- mentionarea unei cauze a infaptuirii Romaniei Mari si a doua actiuni politice, prin care s-a
realizat acest fapt istoric;
- mentionarea unei consecinte a constituirii Romaniei Mari;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia statului roman modern si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

13. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania postbelica, avand in vedere:
- precizarea unui regim politic din Romania postbelica si prezentarea unui fapt istoric desfasurat,
in plan intern, in aceasta perioada;
- mentionarea a doua fapte istorice desfasurate pe plan international, in perioada postbelica, in
care a fost implicata si Romania, respectiv, a cate unei consecinte a fiecarui fapt pentru statul
roman;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia Romaniei postbelice si sustinerea acestuia
printr-un argument istoric.

14. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in relatiile internationale ale
secolului al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a doua aliante politice internationale din prima jumatate a secolului al XX-lea si
prezentarea atitudinii Romaniei fata de una dintre acestea;
- precizarea uneia dintre marile aliantele internationale, din a doua jumatate a secolului al XX-lea;
- mentionarea unui fapt istoric in care s-a implicat alianta precizata si a atitudinii Romaniei fata
de acest fapt;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romaniei in relatiile internationale ale
secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

15. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania si marile puteri din Europa, in
secolele al XIX-lea si al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea unei actiuni desfasurate in Romania, in secolul al XIX-lea sau in prima jumatate a
secolului al XX-lea si precizarea unei consecinte, in plan intern, a acesteia;
- precizarea unei atitudini a Romaniei fata de o mare putere din Europa, in secolul al XIX-lea sau
din prima jumatate a secolului al XX-lea si mentionarea unui eveniment desfasurat de statul
roman care ilustreaza aceasta atitudine;
- prezentarea unui fapt istoric, desfasurat in Europa, la care a participat Romania, alaturi de o
mare putere, in a doua jumatate a secolului al XX-lea si mentionarea unei consecinte a acestui
fapt;
- formularea unui punct de vedere referitor la relatiile dintre Romania si marile puteri din Europa
si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

16. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania, de la stalinism la national-
comunism, avand in vedere:
- precizarea epocii istorice in care s-a instaurat stalinismul in Romania si mentionarea unei cauze
a acestui fapt istoric;
- prezentarea unui fapt istoric, desfasurat in plan extern, la care a participat Romania in timpul
regimului stalinist;
- mentionarea a trei elemente de continuitate intre stalinism si national-comunism;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul stalinismului si al national-comunismului in
Romania si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

17. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre national-comunism si disidenta


anticomunista in Romania, avand in vedere:
- mentionarea unei cauze a instaurarii regimului comunist in Romania si precizarea secolului in
care s-a desfasurat acest proces istoric;
- prezentarea unui fapt istoric initiat de regimul national-comunist in Romania;
- mentionarea a doua actiuni ale disidentei anticomuniste in Romania;
- mentionarea unei atitudini adoptate de Romania fata de „Razboiul rece” in timpul regimului
national-comunist;
- formularea unui punct de vedere cu privire la instaurarea national-comunismului in Romania si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

18. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre stalinism si disidenta anticomunista in
Romania, avand in vedere:
- precizarea epocii istorice in care s-a instaurat regimul stalinist in Romania;
- prezentarea unui fapt istoric initiat pentru instaurarea regimului stalinist in Romania;
- mentionarea a doua actiuni ale disidentei anticomuniste in statul roman si a doua consecinte ale
manifestarii disidentei;
- formularea unui punct de vedere cu privire la instaurarea stalinismului in Romania si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.
19. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in timpul „Razboiului rece”,
avand in vedere:
- prezentarea unui fapt istoric prin care Romania a participat la relatiile internationale, in perioada
„Razboiului rece” si precizarea secolului desfasurarii acestui fapt;
- mentionarea a doua actiuni, desfasurate in Romania, in timpul regimului stalinist;
- mentionarea unei actiuni desfasurate in Romania, in timpul regimului national-comunist si a
unei consecinte, pe plan intern, a aceste actiuni;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia Romaniei in timpul „Razboiului rece” si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

20. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania si „criza orientala”, avand in
vedere:
- prezentarea unei actiuni la care a participat Romania in cadrul „crizei orientale” si precizarea
secolului in care s-a desfasurat aceasta actiune;
- mentionarea unui document international elaborat in cadrul „crizei orientale” si a doua prevederi
referitoare si la Romania;
- mentionarea unei consecinte, pe plan politic intern, a implicarii Romaniei in „criza orientala”;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul „crizei orientale” in istoria Romaniei si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

21. Elaborati, in aproximativ, doua pagini, un eseu despre national-comunism si disidenta


anticomunista in Romania, avand in vedere:
- mentionarea a patru fapte istorice initiate, in plan politic si/ sau ideologic, de regimul national
-comunist in statul roman;
- precizarea unei forme de disidenta anticomunista si prezentarea unei actiuni a acesteia
desfasurate, in Romania, in timpul regimului national-comunist;
- formularea unui punct de vedere referitor la disidenta anticomunista in Romania si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

22.Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman si constitutiile sale, avand
in vedere:
- mentionarea anilor in care s-au adoptat doua dintre constitutiile Romaniei;
- prezentarea unui element de continuitate intre doua constitutii ale Romaniei si precizarea unei
deosebiri dintre acestea;
- mentionarea a doua consecinte ale aplicarii uneia dintre cele doua constitutii;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanta legilor fundamentale pentru statul roman
si sustinerea acestuia printr-un argument istoric

23. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre ideea romanitatii romanilor in viziunea
istoricilor, avand in vedere:
- precizarea unei epoci istorice in care a fost abordata ideea romanitatii romanilor;
- prezentarea unui motiv pentru care, in abordarea acestei idei, s-au implicat istoricii;
- numirea a doi istorici care au abordat problema romanitatii romanilor;
- mentionarea a doua idei prin care istoricii au sustinut romanitatea romanilor;
- formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea studierii romanitatii romanilor si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

24. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre proiecte politice romanesti si realizarea
lor, avand in vedere:
- precizarea unui proiect politic referitor la statul roman modern elaborat in secolul al XVIII-lea
sau in prima jumatate a secolului al XIX-lea si mentionarea a doua idei sustinute de acesta;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat pe plan intern, prin care s-a realizat statul roman modern,
in a doua jumatate a secolului al XIX-lea;
- mentionarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, care a contribuit la formarea Romaniei
Mari si a unei consecinte a constituirii acesteia;
- formularea unui punct de vedere referitor la contributia proiectelor politice la faurirea statului
roman modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

25. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada stalinista, avand in
vedere:
- precizarea secolului instaurarii stalinismului in Romania;
- mentionarea unui factor intern si a unui factor extern favorabili instaurarii stalinismului in
Romania;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat in Romania in timpul regimului stalinist;
- mentionarea a doua fapte istorice desfasurate de Romania, pe plan international, in timpul
regimului stalinist;
- formularea unui punct de vedere referitor la consecintele stalinismului in Romania si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

26. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada postbelica, avand
in vedere:
- precizarea tipului de regim comunist existent in Romania anterior instaurarii national-
comunismului si mentionarea a doua fapte istorice desfasurate pe plan intern, intre 1948-1965;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat in Romania, in timpul regimului national-comunist;
- mentionarea a doua fapte istorice la care a participat Romania in cadrul „Razboiului rece”, pe
plan extern;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului national-comunist in Romania si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

27. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada regimului
comunist, avand in vedere:
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat in Romania in timpul regimului stalinist;
- mentionarea a doua fapte istorice la care a participat Romania in cadrul „Razboiului rece”, pe
plan extern;
- precizarea tipului de regim comunist instaurat in Romania dupa regimul stalinist si mentionarea
a doua fapte istorice desfasurate pe plan intern, intre 1965-1989;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului stalinist in Romania si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

28. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre importanta constitutiilor in istoria
Romaniei, avand in vedere:
- precizarea anilor adoptarii a doua constitutii in Romania si prezentarea unui fapt istoric care a
facut necesara adoptarea uneia dintre ele;
- mentionarea a doua asemanari si a doua deosebiri dintre cele doua constitutii;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanta constitutiilor in istoria Romaniei si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

29. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman modern in contextul„crizei
orientale”, avand in vedere:
- mentionarea a cate unui eveniment desfasurat pe plan international, respectiv, pe plan intern, in
secolul al XIX-lea, care a contribuit la constituirea statului roman modern;
- precizarea unei mari puteri implicate in „criza orientala”;
- prezentarea unui fapt istoric care ilustreaza implicarea Romaniei in „criza orientala”, in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea si mentionarea a doua consecinte ale acestuia;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman modern in contextul „crizei
orientale” si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

30. Elaborati, in aproximativ, doua pagini, un eseu despre Romania si marile puteri din Europa, in
secolul al XX-lea, avand in vedere:
- numirea a doua mari puteri din Europa, in prima jumatate a secolului al XX-lea; – prezentarea
unui fapt istoric, din prima jumatate a secolului al XX-lea, la care a participat
Romania alaturi de mari puteri din Europa si mentionarea a trei consecinte ale acestui fapt pentru
statul roman;
- mentionarea unei actiuni desfasurate de Romania in cadrul „Razboiului rece”, pe plan extern, in
a doua jumatate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la raporturile dintre Romania si marile puteri din
Europa, in secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

31. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre romanitatea romanilor in viziunea
istoricilor, avand in vedere:
- precizarea unui secol in care a fost abordata ideea romanitatii romanilor;
- prezentarea unei cauze a implicarii istoricilor in abordarea romanitatii romanilor;
- mentionarea a doua idei prin care istoricii au sustinut romanitatea romanilor;
- mentionarea a doi istorici care au abordat problema romanitatii romanilor;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul ideii romanitatii romanilor in scrierile
istoricilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

32. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania si marile puteri din Europa de
la „criza orientala” la marile aliante ale secolului al XX-lea, avand in vedere:
- numirea a doua mari puteri implicate in „criza orientala”;
- mentionarea unui fapt istoric prin care Romania s-a implicat in „criza orientala”, in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea, respectiv, a unei cauze a acestei implicari;
- prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, prin care Romania s-a alaturat marilor puteri
si mentionarea a doua consecinte ale acestuia pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la relatiile Romaniei cu marile puteri din Europa in
secolele al XIX-lea – al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

33. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania postbelica, avand in vedere:
- precizarea celor doua tipuri de regim comunist existente in Romania dupa 1948 si mentionarea a
cate doua fapte istorice desfasurate, in plan intern, in cadrul fiecaruia dintre ele;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat de Romania in cadrul „Razboiului rece”, pe plan extern;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist in Romania si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

34. Elaborati, in aproximativ doua pagini un eseu despre statul roman modern, avand in vedere:
- prezentarea unei actiuni desfasurate in secolul al XIX-lea, pe plan intern, care a contribuit la
realizarea statului roman modern si mentionarea unei consecinte a acestei actiuni;
- mentionarea a doua fapte istorice care ilustreaza raporturile statului roman modern cu marile
puteri din Europa si a unei consecinte, din secolul al XIX-lea, a unuia dintre aceste fapte pentru
statul roman;
- precizarea unei actiuni, de la inceputul secolului al XX-lea, la care a participat statul roman
modern;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman modern si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

35. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada „Razboiului rece”,
avand in vedere:
- precizarea unui tip de regim comunist existent in Romania in timpul „Razboiului rece” si
mentionarea a patru fapte istorice desfasurate in plan intern, intre 1946-1989;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat de Romania, pe plan international, in cadrul„Razboiului
rece”;
- formularea unui punct de vedere referitor la situatia Romaniei in cadrul „Razboiului rece” si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

36. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre constitutiile statului roman, avand in
vedere:
- precizarea anilor adoptarii a doua dintre constitutiile Romaniei si prezentarea unei asemanari
intre prevederile celor doua legi fundamentale;
- mentionarea a doua deosebiri dintre prevederile celor doua constitutii;
- mentionarea a cate unei consecinte a adoptarii fiecareia dintre cele doua constitutii;
- formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adoptarii unor legi fundamentale in
statul roman si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

37. Elaborati, in aproximativ, doua pagini, un eseu despre evolutia Romaniei in perioada
postbelica, avand in vedere:
- precizarea secolului instaurarii national-comunismului in Romania;
- prezentarea unui fapt istoric din timpul perioadei national-comuniste in Romania si mentionarea
a doua consecinte ale acestuia;
- mentionarea a doua evenimente internationale desfasurate in cadrul „Razboiului rece”, la care a
participat si Romania;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul national-comunismului in istoria Romaniei si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

38. Elaborati, in aproximativ, doua pagini, un eseu despre proiecte politice romanesti din epoca
moderna, avand in vedere:
- precizarea unui secol in care romanii au elaborat proiecte politice in epoca moderna si
mentionarea a doua dintre acestea;
- prezentarea unui fapt istoric, care reflecta aplicarea, in plan intern, a uneia dintre ideile
promovate de proiectele politice precizate;
- mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romania, pe plan extern, in epoca moderna;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanta proiectelor politice in evolutia statului
roman in epoca moderna si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

39. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre relatiile internationale ale statului
roman, in secolele al XIX-lea – al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a doua documente juridice internationale, elaborate in secolul al XIX-lea, pe fondul
„crizei orientale”, care cuprindeau prevederi referitoare la Romania;
- prezentarea unui fapt istoric la care a participat Romania in cadrul „crizei orientale”, in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea;
- mentionarea a doua evenimente, desfasurate pe plan international, la care a luat parte Romania,
in secolul al XX-lea si precizarea a cate unei consecinte a fiecaruia dintre ele pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romaniei in relatiile internationale in
secolele al XIX-lea – al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.
40. Elaborati, in aproximativ, doua pagini, un eseu despre Romania postbelica, avand in vedere:
- mentionarea a doua tipuri de regim comunist in Romania postbelica si a cate unui fapt istoric
desfasurat in timpul fiecaruia dintre aceste tipuri de regim politic, pe plan intern;
- prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan extern, care atesta implicarea Romaniei
in„Razboiul rece” si precizarea unei consecinte a acestuia pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romaniei postbelice si sustinerea acestuia
printr-un argument istoric.

41. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman in secolele al XIX-lea – al
XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a cate unui factor favorabil infaptuirii statului roman modern, respectiv, a
Romaniei Mari;
- mentionarea unei asemanari intre actiunile prin care romanii si-au realizat statul modern,
respectiv, au infaptuit Romania Mare;
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romania Mare, in secolul al XX-lea;
- precizarea unei consecinte a infaptuirii Romaniei Mari;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia statului roman in secolele al XIX-lea – al
XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

42. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre modernizarea statului roman, in secolul
al XIX-lea, avand in vedere:
- mentionarea unui proiect politic intern referitor la modernizarea statului roman, redactat in
secolul al XIX-lea si a doua idei inscrise in acesta;
- mentionarea unui document juridic international care a favorizat modernizarea in spatiul
romanesc si prezentarea unei actiuni prin care romanii si-au constituit statul modern;
- precizarea unei actiuni desfasurate de statul roman modern, pe plan international, in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la procesul de modernizare a statului roman si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

43. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre proiecte politice si modernizare in statul
roman, avand in vedere:
- mentionarea unui proiect politic elaborat de romani, in secolul al XVIII-lea sau in prima
jumatate a secolului al XIX-lea, si a doua prevederi ale acestuia referitoare la constituirea statului
modern;
- prezentarea unei actiuni prin care romanii si-au modernizat statul, in a doua jumatate a secolului
al XIX-lea;
- mentionarea unei actiuni prin care romanii au realizat Romania Mare si precizarea secolului in
care s-a infaptuit acest deziderat;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul proiectelor politice in modernizarea statului
roman si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

44. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre influenta „crizei orientale” asupra
spatiului romanesc, avand in vedere:
- precizarea unui secol in care s-a desfasurat „criza orientala” si mentionarea a doua mari puteri
implicate in aceasta;
- prezentarea unui fapt istoric la care a participat Romania in cadrul „crizei orientale” si
mentionarea a doua documente juridice internationale legate de „criza orientala” care cuprindeau
prevederi referitoare si la romani;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicatiile „crizei orientale” asupra Romaniei si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

45. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre relatiile internationale ale Romaniei in
secolul al XX-lea, avand in vedere:
- precizarea unui obiectiv al Romaniei, in prima jumatate a secolului al XX-lea si prezentarea
unei actiuni pe care a desfasurat-o, pe plan international, pentru atingerea acestuia;
- mentionarea a doua atitudini pe care le-a adoptat Romania, in cadrul politicii sale de aliante, in a
doua jumatate a secolului al XX-lea si a cate unei actiuni care sa ilustreze fiecare atitudine;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul jucat de Romania in cadrul relatiilor
internationale, in secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

46. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului roman modern, avand
in vedere:
- precizarea secolului in care s-a infaptuit statul roman modern;
- prezentarea unui fapt istoric prin care romanii si-au constituit statul modern si mentionarea unei
consecinte, pe plan intern, a acestui fapt;
- mentionarea unei asemanari intre doua evenimente, desfasurate pe plan international, la care a
participat statul roman modern;
- mentionarea a doua consecinte ale participarii Romaniei la unul dintre evenimentele
internationale pentru care ati optat;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman modern si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

47. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre disidenta anticomunista din Romania,
avand in vedere:
- prezentarea unei cauze a constituirii disidentei anticomuniste in Romania si precizarea epocii
istorice in care aceasta s-a afirmat;
- mentionarea a doua forme de manifestare a disidentei anticomuniste in Romania;
- mentionarea a doua consecinte ale manifestarii disidentei anticomuniste romanesti;
- formularea unui punct de vedere referitor la disidenta anticomunista din Romania si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

48. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre stalinism si national-comunism in


Romania, avand in vedere:
- precizarea secolului in care s-a instaurat, in Romania, atat stalinismul cat si national-
comunismul;
- prezentarea unei asemanari, pe plan politic intern, intre stalinism si national-comunism in
Romania;
- mentionarea unei deosebiri dintre fapte istorice desfasurate in Romania in timpul stalinismului,
respectiv, al national-comunismului;
- mentionarea a cate unei atitudini adoptate de Romania, in timpul stalinismului, respectiv, al
national-comunismului fata de „Razboiul rece”;
- mentionarea unei cauze a prabusirii national-comunismului in Romania;
- formularea unui punct de vedere referitor la stalinism si la national-comunism in Romania si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

49. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in secolul al XX-lea, avand in
vedere:
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romania Mare;
- mentionarea unui factor extern favorabil modificarii regimului politic din Romania, la mijlocul
secolului al XX-lea si a doua caracteristici ale acestui regim politic;
- precizarea a doua mari aliante ale secolului al XX-lea si mentionarea a cate unei atitudini
adoptate de Romania, intre 1918-1989, fata de fiecare dintre acestea;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman in secolul al XX-lea si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

50. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada „Razboiului rece”,
avand in vedere:
- mentionarea a doua evenimente desfasurate in Romania in timpul „Razboiului rece” si
precizarea unei consecinte, pe plan intern, a unuia dintre acestea;
- prezentarea unui element de continuitate in implicarea Romaniei in evenimente desfasurate pe
plan international, in perioada „Razboiului rece”;
- mentionarea a doua consecinte ale implicarii Romaniei, pe plan international, in „Razboiul
rece”;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea Romaniei in „Razboiul rece” si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

51. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului roman, in secolele al
XIX-lea – al XX-lea, avand in vedere:
- precizarea unui eveniment desfasurat pe plan international care a influentat constituirea statului
roman modern, in secolul al XIX-lea;
- prezentarea unui eveniment desfasurat pe plan extern care a permis afirmarea Romaniei in
relatiile internationale ale secolului al XIX-lea si mentionarea unei consecinte, pentru statul
roman, a acestui eveniment;
- mentionarea unui eveniment, din secolul al XX-lea, care a favorizat realizarea Romaniei Mari si
a doua actiuni prin care romanii si-au indeplinit obiectivul national;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman, in secolele al XIX-lea si al
XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

52. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in relatiile internationale ale
secolului al XX-lea, avand in vedere:
- precizarea unei asemanari intre doua fapte istorice, din prima jumatate a secolului al XX-lea,
desfasurate pe plan international, in care s-a implicat si Romania;
- mentionarea a cate unei actiuni prin care Romania a luat parte la fiecare dintre faptele istorice
pentru care ati optat si a cate unei consecinte, din prima jumatate a secolului al XX-lea, a fiecarei
actiuni;
- prezentarea unei actiuni desfasurate de statul roman, pe plan extern, in a doua jumatate a
secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romaniei in relatiile internationale ale
secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

53. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre proiecte de realizare a statului roman
modern, avand in vedere:
- precizarea unui secol in care romanii au elaborat proiecte de realizare a statului roman modern;
- mentionarea a doua proiecte de realizare a statului roman modern si a doua prevederi
asemanatoare inscrise in acestea;
- prezentarea unei actiuni prin care s-a constituit sau s-a consolidat statul roman modern;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul statului roman modern in istoria romanilor si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.
54. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in contextul international
(secolele al XIX-lea – al XX-lea), avand in vedere:
- mentionarea unei asemanari intre doua evenimente desfasurate pe plan international, in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea – prima jumatate a secolului al XX-lea, in care s-a implicat si
Romania;
- mentionarea a cate unei cauze a participarii Romaniei la fiecare dintre evenimentele pentru care
ati optat si a unei actiuni prin care statul roman a luat parte la unul dintre aceste evenimente;
- prezentarea unei actiuni desfasurate de Romania, pe plan international, in a doua jumatate a
secolului al XX-lea si precizarea unei consecinte a acesteia pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia Romaniei in contextul international al
secolelor al XIX-lea – al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

55. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania si marile aliante ale secolului
al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a doua aliante ale marilor puteri, din prima jumatate a secolului al XX-lea si a cate
unei atitudini pe care Romania a adoptat-o fata de fiecare dintre aceste aliante;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat in Romania ca urmare a unui eveniment international in
care a fost implicata una dintre aliantele mentionate, in prima jumatate a secolului al XX-lea;
- precizarea unui fapt istoric la care a luat parte Romania alaturi de o mare putere, in a doua
jumatate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere cu privire la Romania si marile aliante ale secolului al XX-lea
si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

56. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre comunism in Romania, avand in
vedere:
- precizarea secolului in care s-a instaurat regimul comunist in Romania si mentionarea a doua
cauze ale acestui proces istoric;
- prezentarea unei caracteristici a regimului comunist in Romania;
- mentionarea a doua fapte istorice desfasurate pe plan international, la care a participat Romania
in perioada regimului comunist;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist in Romania si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

57. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre implicarea istoricilor in abordarea
romanitatii romanilor, avand in vedere:
- numirea a doi istorici care au abordat problema romanitatii romanilor si precizarea unui secol in
care au aparut scrieri referitoare la ideea romanitatii romanilor;
- prezentarea unui motiv pentru care s-au implicat istoricii in abordarea romanitatii romanilor;
- mentionarea a doua idei prin care istoricii au sustinut romanitatea romanilor;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea istoricilor in abordarea romanitatii
romanilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

58. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania postbelica, avand in vedere:
- precizarea unei cauze a instaurarii regimului comunist in Romania postbelica;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat in Romania in timpul regimului comunist si mentionarea
unei consecinte a acestui fapt;
- mentionarea a trei actiuni desfasurate de Romania, pe plan extern, in perioada postbelica;
- formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist din Romania si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.
59. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre realizarea statului roman modern si
afirmarea lui pe plan international, avand in vedere:
- precizarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan international, care a contribuit la realizarea
statului roman modern si prezentarea unei consecinte a acestuia pentru statul roman, in secolul al
XIX-lea;
- mentionarea a doua actiuni prin care statul roman modern s-a afirmat, pe plan international, la
inceputul secolului al XX-lea si a cate unei consecinte, pe plan intern a fiecareia dintre acestea;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanta constituirii statului roman modern si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

60. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre impactul relatiilor internationale asupra
Romaniei, in secolul al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea unei asemanari intre doua fapte istorice, desfasurate in relatiile internationale, in
care a fost implicata si Romania, in prima jumatate a secolului al XX-lea si a cate unei consecinte
a fiecarui fapt pentru statul roman;
- prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan international, la care a participat si Romania, in
a doua jumatate a secolului al XX-lea si precizarea unei consecinte a acestei implicari pentru
statul roman;
- formularea unui punct de vedere cu privire la impactul relatiilor internationale asupra Romaniei
in secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

61.Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului roman, in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea si la inceputul secolului al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea unei actiuni prin care romanii si-au constituit statul modern, in a doua jumatate a
secolului al XIX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan politic intern, prin care s-a consolidat statul
roman modern;
- mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romania, pe plan international, in a doua jumatate a
secolului al XIX-lea si la inceputul secolului al XX-lea si a unei consecinte a uneia dintre acestea
asupra spatiului romanesc;
- precizarea unei mari puteri prin interventia careia s-au produs modificari in evolutia statului
roman in perioada mentionata;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman in a doua jumatate a
secolului al XIX-lea si la inceputul secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument
istoric.

62. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in timpul regimului comunist,
avand in vedere:
- precizarea secolului in care comunistii au preluat puterea politica in Romania;
- mentionarea a doua fapte istorice favorabile instaurarii regimului comunist in Romania;
- prezentarea unei caracteristici a regimului comunist, instaurat in Romania;
- mentionarea a doua actiuni desfasurate de statul roman, pe plan extern, in timpul regimului
comunist;
- formularea unui punct de vedere referitor la consecintele instaurarii regimului comunist asupra
evolutiei Romaniei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

63. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre proiectele politice romanesti din
secolele al XVIII-lea – al XIX-lea si infaptuirea lor, avand in vedere:
- mentionarea a doua proiecte politice elaborate de romani, in secolul al XVIII-lea – prima
jumatate a secolului al XIX-lea si a unei idei comune ambelor proiecte;
- numirea unei mari puteri din secolul al XIX-lea si mentionarea unui eveniment international in
care aceasta a favorizat aplicarea unei idei promovate si de proiectele romanesti;
- prezentarea unei actiuni, din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, prin care romanii au
infaptuit una dintre ideile promovate in proiecte elaborate anterior;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul proiectelor politice romanesti elaborate in
secolul al XVIII-lea – al XIX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric

64. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada „Razboiului rece”,
avand in vedere:
- precizarea secolului in care s-a desfasurat „Razboiul rece”;
- mentionarea a doua evenimente, care au favorizat instaurarea unui nou regim politic in
Romania, in timpul „Razboiului rece” si prezentarea unui fapt istoric desfasurat, pe plan intern, in
cadrul noului regim politic;
- mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romania, in relatiile internationale, in perioada
„Razboiului rece”;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul „Razboiului rece” in istoria Romaniei si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

65. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman in relatiile internationale
din a doua jumatate a secolului al XIX-lea si la inceputul secolului al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a doua evenimente care au favorizat crearea statului modern roman;
- prezentarea unei actiuni intreprinse de Romania, pe plan international si mentionarea unei
consecinte a acesteia pentru statul roman, in a doua jumatate a secolului al XIX-lea;
- precizarea unui fapt istoric desfasurat de Romania, pe plan international, la inceputul secolului
al XX-lea si mentionarea unei cauze a deciziei adoptate de statul roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul statului roman in relatiile internationale din a
doua jumatate a secolului al XIX-lea si la inceputul secolului al XX-lea si ustinerea acestuia
printr-un argument istoric.

66. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada comunista, avand
in vedere:
- precizarea unui fapt istoric din perioada postbelica, care a favorizat modificarea regimului
politic din Romania;
- prezentarea unui fapt istoric la care a participat Romania, pe plan international, in timpul
regimului comunist;
- mentionarea a doua actiuni de represiune politica, desfasurate de regimul comunist din Romania
si a doua forme de manifestare a disidentei anticomuniste;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist asupra evolutiei Romaniei
si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

67. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman modern in a doua jumatate
a secolului al XIX-lea si la inceputul secolului al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a doua actiuni realizate de romani, una pe plan intern si alta pe plan extern, care au
contribuit la constituirea si/ sau la consolidarea statului roman modern, in a doua jumatate a
secolului al XIX-lea;
- numirea unei mari puteri din Europa care a luat atitudine fata de constituirea/ consolidarea
statului roman modern in a doua jumatate a secolului al XIX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric, de la inceputul secolului al XX-lea, prin care s-a afirmat statul
roman modern in relatiile internationale si mentionarea a doua consecinte ale acestuia pentru
Romania;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanta formarii statului roman modern si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

68. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania de la stalinism la national-
comunism, avand in vedere:
- mentionarea a cate doua fapte istorice din timpul regimului stalinist, respectiv, al celui national-
comunist in Romania si precizarea unui element de continuitate intre aceste fapte;
- prezentarea unui fapt istoric, din a doua jumatate a secolului al XX-lea, la care a participat
Romania in relatiile internationale;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul stalinismului sau al national-comunismului
in Romania si sustinerea acestuia printr-un argument istoric

69. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in relatiile internationale ale
secolului al XX-lea, avand in vedere:
- precizarea unei aliante din prima jumatate a secolului al XX-lea, alaturi de care a actionat
Romania;
- mentionarea unei cauze si a unei consecinte a aderarii statului roman la alianta precizata;
- prezentarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, in a doua jumatate a secolului al
XX-lea, la care a participat si Romania si mentionarea a doua consecinte ale acestuia pentru statul
roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romaniei in relatiile internationale ale
secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

70. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului roman modern in
secolul al XIX-lea si la inceputul secolului al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea unui proiect politic, din secolul al XIX-lea, care viza modernizarea statului roman;
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a constituit statul roman modern si mentionarea a doua
consecinte ale acestui fapt istoric;
- mentionarea unui eveniment desfasurat pe plan international la care a luat parte statul roman
modern la inceputul secolului al XX-lea si precizarea unei consecinte a acestei participari;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanta infaptuirii statului roman modern si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

71. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre actele constitutionale romanesti, avand
in vedere:
- precizarea anilor adoptarii a doua dintre actele constitutionale ale Romaniei si mentionarea a
cate unei cauze a fiecarui fapt istoric;
- prezentarea unui element de continuitate a celor doua acte constitutionale precizate;
- mentionarea a doua deosebiri dintre cele doua acte constitutionale precizate;
- formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptarii unui act constitutional in
Romania si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

72. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in timpul regimului comunist,
avand in vedere:
- precizarea unei cauze a instaurarii regimului comunist in Romania;
- mentionarea a doua etape distincte ale regimului comunist in Romania si a cate unui fapt istoric
desfasurat in fiecare din cele doua etape;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat de Romania, in cadrul relatiilor internationale, din
perioada comunista;
- formularea unui punct de vedere referitor la consecintele instaurarii regimului comunist asupra
evolutiei Romaniei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric

73. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in secolele al XIX-lea – al
XX-lea, avand in vedere:
- precizarea anului adoptarii unei constitutii a Romaniei, in epoca moderna sau contemporana;
- prezentarea unui fapt istoric, din secolele al XIX-lea – al XX-lea, care a contribuit la schimbarea
regimului politic si mentionarea a doua caracteristici ale regimului politic nou instaurat;
- mentionarea a doua evenimente desfasurate de Romania, in secolele al XIX-lea – al XX-lea, pe
plan international;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romaniei in secolele al XIX-lea – al XX-
lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

74. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre relatiile internationale ale Romaniei, in
secolele al XIX-lea – al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a doua evenimente din cadrul „crizei orientale” care au influentat Romania si a
unei consecinte, din secolul al XIX-lea, a unuia dintre aceste evenimente, pentru statul roman;
- precizarea a doua mari aliante la care a aderat Romania, in prima jumatate a secolului al XX-lea
si mentionarea unei cauze a deciziei de aderare a statului roman la una dintre acestea;
- prezentarea unui fapt istoric international, din cadrul „Razboiul rece”, in care s-a implicat
Romania, in a doua jumatate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romaniei in relatiile internationale, in secolele
al XIX-lea – al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

75. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia Romaniei in secolul al XX-lea,
avand in vedere:
- precizarea unui eveniment desfasurat pe plan international, la inceputul secolului al XX-lea,
favorabil constiturii Romaniei Mari si mentionarea a doua fapte istorice prin care romanii au
realizat acest stat;
- mentionarea unui fapt istoric, care a favorizat modificarea regimului politic din Romania, la
mijlocul secolului al XX-lea si prezentarea unei caracteristici a noului regim politic;
- mentionarea unui eveniment international in care s-a implicat Romania, in a doua jumatate a
secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romaniei in secolul al XX-lea si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

76. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului roman in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea si in secolul al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a cate unei actiuni prin care s-a realizat statul modern, respectiv, Romania Mare si
a unui element de continuitate intre aceste actiuni;
- mentionarea unei consecinte, pe plan intern, a infaptuirii Romaniei Mari;
- prezentarea unui fapt istoric la care a participat statul roman, pe plan extern, intre 1919-1989 si
precizarea unei consecinte a acestuia;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia statului roman in a doua jumatate a
secolului al XIX-lea si in secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

77. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului roman modern, avand
in vedere:
- mentionarea a doua documente internationale si a cate unei prevederi referitoare si la
Principatele Romane/ Romania, inscrise in fiecare dintre acestea, in secolul al XIX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XIX-lea, prin care romanii si-au constituit statul
modern;
- precizarea unei actiuni prin care s-a consolidat statul roman modern, la inceputul secolului al
XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman modern si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

78. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia Romaniei, in secolele al XIX-
lea – al XX-lea, avand in vedere:
- precizarea anului adoptarii unei constitutii in Romania, in secolele al XIX-lea – al XX-lea si
prezentarea unei caracteristici a regimului politic consacrat prin aceasta lege fundamentala;
- mentionarea a doua evenimente la care a participat Romania, pe plan international, in secolele al
XIX-lea – al XX-lea si a cate unei consecinte a fiecaruia pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romaniei, in secolele al XIX-lea – al XX-
lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

79. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre regimul comunist in Romania
postbelica, avand in vedere:
- precizarea unui eveniment istoric, care a contribuit la instaurarea regimului comunist in
Romania;
- mentionarea a doua masuri adoptate, in plan intern, de statul roman in perioada comunista;
- prezentarea unei forme de manifestare a disidentei anticomuniste in Romania;
- mentionarea a doua evenimente, desfasurate pe plan international, la care a participat statul
roman in aceasta perioada;
- formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist in Romania postbelica si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

80. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada „Razboiului rece”,
avand in vedere:
- precizarea unui regim politic instaurat, in perioada „Razboiului rece”, in Romania si
mentionarea a doua caracteristici ale acestuia;
- prezentarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, in timpul „Razboiului rece”, la
care a participat Romania si mentionarea a doua consecinte ale acestuia pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la situatia Romaniei in perioada „Razboiului rece” si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

81. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre adoptarea constitutiilor in Romania,
avand in vedere:
- precizarea anilor adoptarii a doua dintre constitutiile Romaniei;
- mentionarea unei cauze si a unei consecinte a adoptarii uneia dintre aceste constitutii;
- prezentarea unui principiu inscris intr-una dintre cele doua constitutii;
- mentionarea a doua deosebiri dintre cele doua constitutii;
- formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptarii unei constitutii in Romania si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

82. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre regimul comunist in Romania, avand in
vedere:
- precizarea secolului in care s-a instaurat regimul comunist in Romania;
- mentionarea unei cauze si prezentarea unei consecinte, pe plan intern, a instaurarii regimului
comunist in Romania;
- mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romania, in timpul regimului comunist, in relatiile
internationale si a unui element de continuitate intre acestea;
- formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist in Romania si sustinerea acestuia
printr-un argument istoric.

83. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman modern de la constituire
pana la realizarea Romaniei Mari, avand in vedere:
- prezentarea unui fapt istoric intern care a contribuit la realizarea statului roman modern;
- precizarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan international, favorabil realizarii sau consolidarii
statului roman modern;
- mentionarea unei cauze a infaptuirii Romaniei Mari si a trei actiuni prin care s-a realizat aceasta;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman modern de la constituire
pana la realizarea Romaniei Mari si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

84. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada „crizei orientale”,
avand in vedere:
- mentionarea a doua mari puteri implicate in „criza orientala”;
- prezentarea unui fapt istoric din cadrul „crizei orientale” la care a participat Romania, in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea;
- mentionarea a doua documente internationale, elaborate de marile puteri pe fondul „crizei
orientale”, referitoare si la Romania si precizarea unei asemanari intre deciziile adoptate in acest
sens;
- formularea unui punct de vedere referitor la Romania in perioada „crizei orientale” si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

85. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului roman in epoca
moderna si contemporana, avand in vedere:
- precizarea secolelor constituirii statului roman modern, respectiv, a Romaniei Mari;
- mentionarea unei actiuni prin care s-a infaptuit statul roman modern;
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romania Mare;
- mentionarea unui element de continuitate intre constituirea statului roman modern si a Romaniei
Mari;
- mentionarea a doua consecinte ale realizarii Romaniei Mari;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman in epoca moderna si
contemporana si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

86. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre regimul comunist in Romania, avand in
vedere:
- precizarea secolului in care s-a instaurat regimul comunist in Romania;
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a instaurat sau s-a consolidat regimul comunist in
Romania;
- mentionarea a doua evenimente la care a luat parte Romania, in relatiile internationale, in
perioada „Razboiului rece” si a cate unei consecinte, pe plan intern, a fiecaruia;
- formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist in Romania si sustinerea acestuia
printr-un argument istoric.
87. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in cadrul „crizei orientale”,
avand in vedere:
- mentionarea unei mari puteri implicate in „criza orientala”;- prezentarea unui fapt istoric
desfasurat de Romania in cadrul „crizei orientale” si precizarea secolului desfasurarii acestuia;
- mentionarea a doua documente juridice internationale adoptate in timpul „crizei orientale” si a
unei asemanari intre prevederile, referitoare la Romania, ale acestor documente;
- formularea unui punct de vedere referitor la Romania in cadrul „crizei orientale” si sustinerea
acestuia printr-un argument istoric.

88. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in perioada 1945-1989, avand
in vedere:
- mentionarea unei cauze a instaurarii stalinismului in Romania;
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat, in perioada stalinismului, in Romania si precizarea unei
consecinte, din anii 1948-1964, a acestuia pe plan intern;
- mentionarea a doua evenimente desfasurate in Romania, intre anii 1965-1989;
- mentionarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, la care a participat Romania, in
perioada 1945-1989;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romaniei, in perioada 1945-1989 si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

89. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului roman in epoca
moderna si contemporana, avand in vedere:
- precizarea secolelor constituirii statului roman modern, respectiv, a Romaniei Mari;
- mentionarea unei actiuni prin care s-a infaptuit statul roman modern;
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romania Mare;
- mentionarea unui element de continuitate intre constituirea statului roman modern si a Romaniei
Mari;
- mentionarea a doua consecinte ale realizarii Romaniei Mari;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman in epoca moderna si
contemporana si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

90. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre implicarea Romaniei in relatiile
internationale ale secolelor al XIX-lea – al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a cate unui obiectiv urmarit de Romania prin implicarea sa in „criza orientala”,
respectiv, in relatiile internationale din prima jumatate a secolului al XX-lea;
- prezentarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, in a doua jumatate a secolului al
XX-lea, in care s-a implicat Romania si precizarea unei consecinte a acestuia pentru statul roman;
- mentionarea unei asemanari si a unei deosebiri dintre actiunile desfasurate de Romania, pe plan
international, in prima, respectiv, in a doua jumatate a secolului al XX-lea;

91. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre ideea romanitatii romanilor, avand in
vedere:
- mentionarea a doua epoci istorice in care a fost studiata ideea romanitatii romanilor;
- numirea unui istoric si prezentarea unei cauze pentru care acesta a abordat ideea romanitatii
romanilor;
- mentionarea a doua idei formulate pentru sustinerea ideii romanitatii romanilor;
- formularea unui punct de vedere referitor la semnificatia studierii romanitatii romanilor si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.
92. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre implicarea Romaniei in relatiile
internationale din cadrul „crizei orientale” si din secolul al XX-lea, avand in vedere:
- precizarea unei mari puteri implicate in „criza orientala”;
- mentionarea unui eveniment din cadrul „crizei orientale” in care a fost implicata Romania si a
unei consecinte, din secolul al XIX-lea, a acestui eveniment pentru statul roman;
- prezentarea unui eveniment desfasurat pe plan international, in secolul al XX-lea, la care a luat
parte Romania si mentionarea a doua consecinte ale acestui eveniment pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romaniei in relatiile internationale ale
secolelor al XIX-lea – al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

93. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre implicarea Romaniei in relatiile
internationale din cadrul „crizei orientale” si din secolul al XX-lea, avand in vedere:
- precizarea unei mari puteri implicate in „criza orientala”;
- mentionarea unui eveniment din cadrul „crizei orientale” in care a fost implicata Romania si a
unei consecinte, din secolul al XIX-lea, a acestui eveniment pentru statul roman;
- prezentarea unui eveniment desfasurat pe plan international, in secolul al XX-lea, la care a luat
parte Romania si mentionarea a doua consecinte ale acestui eveniment pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romaniei in relatiile internationale ale
secolelor al XIX-lea – al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

94. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman in relatii internationale din
secolul al XX-lea, avand in vedere:
- numirea unei mari aliante la care a aderat Romania, in prima jumatate a secolului al XX-lea si
prezentarea unei actiuni desfasurate de statul roman in temeiul aceastui fapt istoric;
- precizarea unei mari aliante din care a facut parte Romania, in a doua jumatate a secolului al
XX-lea si mentionarea unui motiv pentru care statul roman a adoptat aceasta decizie;
- mentionarea unei actiuni, din a doua jumatate a secolului al XX-lea, intreprinse de Romania
alaturi de state din alianta precizata si a doua consecinte ale acestei actiuni;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romaniei in relatiile internationale in secolul
al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

95. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre modelul stalinist in Romania, avand in
vedere:
- precizarea epocii istorice in care s-a consolidat regimul stalinist, in Romania;
- mentionarea unei cauze a impunerii modelului stalinist in statul roman si prezentarea unei
consecinte, pe plan intern, a acestui fapt;
- mentionarea a doua actiuni intreprinse de Romania, pe plan extern, in timpul regimului stalinist
si a unei consecinte a uneia dintre aceste actiuni;
- formularea unui punct de vedere referitor la aplicarea modelului stalinist in Romania si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

96. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre national-comunism si disidenta


anticomunista in Romania postbelica, avand in vedere:
- mentionarea a doua actiuni desfasurate in Romania, prin care s-a consolidat regimul national-
comunist;
- prezentarea unei actiuni prin care s-a manifestat disidenta anticomunista;
- mentionarea a doua evenimente internationale la care a participat Romania, in timpul regimului
national-comunist si precizarea unei consecinte a unuia dintre acestea, pentru statul roman;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului national-comunist in Romania si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.
97. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre comunism si disidenta anticomunista in
Romania, avand in vedere:
- mentionarea a patru actiuni desfasurate in Romania, prin care s-a instaurat si/ sau s-a consolidat
regimul comunist;
- prezentarea unei forme de manifestare a disidentei anticomuniste;
- precizarea unui eveniment la care a participat Romania, pe plan extern, in timpul regimului
comunist;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul disidentei anticomuniste in Romania si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

98. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania comunista si „Razboiul rece”,
avand in vedere:
- mentionarea unei cauze a instaurarii regimului comunist in Romania si precizarea secolului in
care a avut loc acest eveniment istoric;
- prezentarea unei actiuni desfasurate in timpul regimului comunist in Romania si mentionarea a
doua consecinte ale acesteia, pe plan intern;
- mentionarea unei actiuni desfasurate de Romania in cadrul „Razboiului rece”, pe plan extern; –
formularea unui punct de vedere referitor la rolul comunismului in Romania si sustinerea acestuia
printr-un argument istoric.

99. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului de la Principatele
Romane la Romania Mare, avand in vedere:
- prezentarea unui fapt istoric desfasurat in Principatele Romane, in secolul al XVIII-lea sau in
prima jumatate a secolului al XIX-lea, in vederea modernizarii statului;
- mentionarea a doua fapte istorice desfasurate pe plan intern, in a doua jumatate a secolului al
XIX-lea, prin care s-a constituit statul roman modern;
- mentionarea unei actiuni, desfasurate pe plan international, prin care s-a afirmat statul roman
modern si a unei consecinte interne, din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, a acestei actiuni;
- precizarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romania Mare, la inceputul secolului al XX-
lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanta constituirii statului roman modern si
sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

100. Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre stat in spatiul romanesc, in secolele al
XVIII-lea – al XX-lea, avand in vedere:
- mentionarea a doua actiuni desfasurate de romani pentru modernizare statala, in secolul al
XVIII-lea si/ sau in prima jumatate a secolului al XIX-lea;
- mentionarea unei actiuni desfasurate pe plan intern, prin care s-a constituit statul roman modern
si prezentarea unui fapt istoric prin care acesta a fost consolidat, in a doua jumatate a secolului al
XIX-lea;
- precizarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romania Mare si mentionarea unei consecinte a
constituirii acesteia;
- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului in spatiul romanesc in secolele al
XVIII-lea – al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.