Sunteți pe pagina 1din 4

1SUBIECTULUI (30 de puncte)

Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre constitutiile din Romania, avand in vedere: - precizarea anului adoptarii unei constitutii din Romania; prezentarea unei cauze a adoptarii constitutiei precizate; - mentionarea unei asemanari si a unei deosebiri dintre prevederile a doua dintre constitutiile din Romania; - mentionarea a cate unei consecinte a adoptarii fiecareia dintre cele doua constitutii pentru care ati optat; - formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adoptarii unor legi fundamentale pentru statul roman si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 2. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre legile fundamentale din Romania, avand in vedere: - precizarea secolului adoptarii unei constitutii din Romania si mentionarea unei cauze a acestui fapt istoric; - mentionarea a doua asemanari si a unei deosebiri dintre prevederile a doua dintre constitutiile din Romania; - prezentarea unei consecinte a adoptarii uneia dintre cele doua constitutii pentru care ati optat; - formularea unui punct de vedere cu privire la importanta constitutiilor pentru Romania si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 3. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre semnificatia constitutiilor pentru Romania, avand in vedere: - precizarea epocii istorice in care s-a adoptat una dintre constitutiile Romaniei si prezentarea unei cauze a acestui fapt istoric; - mentionarea unei asemanari si a doua deosebiri dintre prevederile a doua dintre constitutiile Romaniei; - mentionarea unei consecinte a adoptarii uneia dintre cele doua constitutii pentru care ati optat; - formularea unui punct de vedere cu privire la semnificatia constitutiilor pentru Romania si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 4. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre rolul legilor fundamentale pentru statul roman, avand in vedere: - prezentarea unei cauze a adoptarii uneia dintre constitutiile Romaniei in epoca moderna sau contemporana; - mentionarea a doua asemanari si a doua deosebiri dintre prevederile a doua dintre constitutiile Romaniei; - precizarea unei consecinte a aplicarii uneia dintre cele doua constitutii; - formularea unui punct de vedere cu privire la rolul legilor fundamentale pentru statul roman si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 8. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania in secolele al XlX-lea - al XX-lea, avand in vedere: - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat in plan intern, care contribuie la formarea statului roman, in secolul al XlX-lea; - precizarea unei actiuni din timpul "crizei orientale" la care participa si Romania si mentionarea a doua consecinte ale acestei actiuni pentru statul roman; - mentionarea unei aliante la care participa Romania in secolul al XX-lea si a unei consecinte a acestui fapt istoric pentru statul roman; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul participarii Romaniei la "criza orientala" si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 11. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman modern intre proiect politic si realizare, avand in vedere: - precizarea unui secol in care conducatorii romanilor abordeaza problema modernizarii statului; - mentionarea a doua actiuni politice desfasurate in plan intern, care au dus la realizarea statului roman modern si a cate unei consecinte a fiecareia; - prezentarea unei actiuni prin care statul roman modern s-a afirmat in relatiile internationale; formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea constituirii statului roman modern si sustinerea acestuia printrun argument istoric.

12. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman modern de la proiect politic la Romania Mare, avand in vedere: - precizarea secolului in care s-a realizat statul roman modern; - prezentarea unei actiuni politice care a contribuit la realizarea statului roman modern; mentionarea unei cauze care a dus la formarea Romaniei Mari; - mentionarea a doua actiuni politice, prin care s-a infaptuit Romania Mare si a unei consecinte a acestui fapt istoric; - formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia statului roman modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 20. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania si "criza orientala", avand in vedere: - prezentarea unei actiuni la care participa Romania in cadrul "crizei orientale" si precizarea secolului in care sa desfasurat aceasta actiune; - mentionarea unui document international elaborat in cadrul "crizei orientale" si a doua prevederi referitoare si la Romania; - mentionarea unei consecinte, pe plan extern, a implicarii Romaniei in "criza orientala"; - formularea unui punct de vedere cu privire la rolul "crizei orientale" in istoria Romaniei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 22SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre statul roman si constitutiile sale, avand in vedere: - mentionarea anilor in care s-au adoptat doua dintre constitutiile Romaniei; - prezentarea unui element de continuitate intre doua constitutii ale Romaniei si precizarea unei deosebiri dintre acestea; - mentionarea a doua consecinte ale aplicarii uneia dintre cele doua constitutii; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta legilor fundamentale pentru statul roman si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 23. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre ideea romanitatii romanilor in viziunea istoricilor, avand in vedere: - precizarea unei epoci istorice in care a fost abordata ideea romanitatii romanilor; - prezentarea unui motiv pentru care in abordarea acestei idei s-au implicat istoricii; numirea a doi istorici care au abordat problema romanitatii romanilor; - mentionarea a doua idei prin care istoricii au sustinut romanitatea romanilor; - formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea studierii romanitatii romanilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 24. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre proiecte politice romanesti si realizarea lor, avand in vedere: - precizarea unui proiect politic referitor la statul roman modern elaborat in secolele al XVIII-lea -al XlX-lea si mentionarea a doua idei sustinute de acesta; - prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, care a contribuit la formarea Romaniei Mari si mentionarea a doua consecinte ale constituirii Romaniei Mari; - formularea unui punct de vedere referitor la contributia proiectelor politice la faurirea statului roman modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 28. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre importanta constitutiilor in istoria Romaniei, avand in vedere: - precizarea anilor adoptarii a doua constitutii in Romania si prezentarea unui fapt istoric care a facut necesara adoptarea uneia dintre ele; - mentionarea a doua asemanari si a doua deosebiri dintre cele doua constitutii; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta constitutiilor in istoria Romaniei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

29. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre spatiul romanesc in contextul "crizei orientale", avand in vedere: - precizarea unei mari puteri care se implica in "criza orientala"; - mentionarea a doua actiuni desfasurate in spatiul romanesc, in prima jumatate a secolului al XlX-lea; - prezentarea unui fapt istoric care ilustreaza implicarea Romaniei in "criza orientala", in a doua jumatate a secolului al XlX-lea si mentionarea a doua consecinte ale acestuia; - formularea unui punct de vedere referitor la consecintele "crizei orientale" asupra spatiului romanesc si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 31. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre romanitatea romanilor in viziunea istoricilor, avand in vedere: - precizarea unui secol in care a fost abordata ideea romanitatii romanilor; - prezentarea unei cauze a implicarii istoricilor in abordarea romanitatii romanilor; mentionarea a doua idei prin care istoricii au sustinut romanitatea romanilor; - mentionarea a doi istorici care au abordat problema romanitatii romanilor; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul ideii romanitatii romanilor in scrierile istoricilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 34. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini un eseu despre statul roman modern, avand in vedere: - prezentarea unei actiuni desfasurate in secolul al XlX-lea, pe plan intern, care a dus la realizarea statului roman modern si mentionarea unei consecinte a acestei actiuni; - mentionarea a doua fapte istorice, din secolul al XlX-lea, care ilustreaza raporturile statului roman modern cu marile puteri din Europa si a unei consecinte a unuia dintre aceste fapte; - precizarea unei actiuni, de la inceputul secolului al XX-lea, la care participa statul roman modern; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului roman modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 36. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre constitutiile statului roman, avand in vedere: - precizarea anilor adoptarii a doua dintre constitutiile Romaniei si prezentarea unei asemanari intre prevederile celor doua legi fundamentale; - mentionarea a doua deosebiri dintre prevederile celor doua constitutii; - mentionarea a cate unei consecinte a adoptarii fiecareia dintre cele doua constitutii; - formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adoptarii unor legi fundamentale in statul roman si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 38. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ, doua pagini, un eseu despre proiectele politice romanesti din epoca moderna, avand in vedere: - precizarea unui secol in care au fost elaborate proiecte politice in spatiul romanesc; - mentionarea a doua proiecte politice elaborate in spatiul romanesc si prezentarea unui fapt istoric, care reflecta aplicarea, in plan intern, a uneia dintre ideile promovate de proiectele politice din epoca; - mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romania, pe plan extern, in epoca moderna; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta proiectelor politice in evolutia statului roman in epoca moderna si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 39. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre relatiile internationale ale statului roman, in secolele al XlX-lea - al XX-lea, avand in vedere: - mentionarea a doua documente juridice internationale elaborate pe fondul "crizei orientale" care cuprind prevederi referitoare si la Tarile Romane/ Romania in secolul al XlX-lea; - prezentarea unui fapt istoric referitor la implicarea Romaniei in "criza orientala", in a doua jumatate a secolului al XlX-lea; - mentionarea a doua evenimente internationale la care participa Romania, in secolul al XX-lea si precizarea a cate unei consecinte a fiecaruia dintre ele;

- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romaniei in relatiile internationale in secolele al XlX-lea al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 41. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre realizarea si evolutia statului roman modern, in secolele al XlX-lea - al XX-lea, avand in vedere: - mentionarea unui motiv al realizarii statului roman modern; - mentionarea unui proiect politic referitor la formarea statului roman modern, in secolul al XlX-lea si a doua idei sustinute de acest proiect; - prezentarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romania Mare, in secolul al XX-lea si precizarea unei consecinte a acestuia; - formularea unui punct de vedere referitor la realizarea statului roman modern si sustinerea acestuia printrun argument istoric. 42. SUBIECTUL III (30 de puncte) Elaborati, in aproximativ doua pagini, un eseu despre modernizare in spatiul romanesc al secolului al XlX-lea, avand in vedere: - mentionarea unui proiect politic intern referitor la modernizarea statului roman, redactat in secolul al XlX-lea si a doua idei inscrise in acesta; - mentionarea unui document juridic international care a favorizat modernizarea in spatiul romanesc si prezentarea unei actiuni prin care romanii si-au constituit statul modern; - precizarea unei actiuni desfasurate de statul roman modern, pe plan international, in a doua jumatate a secolului al XlX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la procesul de modernizare a societatii si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.