Sunteți pe pagina 1din 7

ENUNTURI BACALAUREAT

I DEMOCRATIE SI TOTALITARISM

A. Argumentati...............

1 Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia o practica politica din Romania
Mare a contribuit la evolutia democratica a acesteia( se puncteaza prezentarea unui fapt istoric relevant
si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

2. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia exista asemanari intre practicile
politice specifice regimurilor totalitare din Europa secolului XX( se puncteaza prezentarea unui fapt
istoric relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

3. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia o practica politica din Romania
in perioada national comunismului reflecta regimul totalitar( se puncteaza prezentarea unui fapt istoric
relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

4. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia actiunile desfasurate in Romania
postdecembrista au asemanari( se puncteaza prezentarea unui fapt istoric relevant si utilizarea
conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

5. . Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia In Europa de est exista
paractici politice totalitare in perioada postbelica( se puncteaza prezentarea unui fapt istoric relevant si
utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

6. . Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia exista asemanari intre
practicile politice specific regimurilor democratice din Europa secolului XX( se puncteaza prezentarea
unui fapt istoric relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

7. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia o practica politica din Romania
in perioada comunismului de tip stalinist reflecta regimul totalitar( se puncteaza prezentarea unui fapt
istoric relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

8. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia In Europa de est exista paractici
politice democratice in perioada interbelica( se puncteaza prezentarea unui fapt istoric relevant si
utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

9. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia practicile politice democratice
sunt o caracteristica a Europei in prima jumatate a secolului XX( se puncteaza prezentarea unui fapt
istoric relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

`10 Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia regimurile politice
democratice din Europa de Vest prezinta caracteristici asemanatoare in perioada interbelica( se
puncteaza prezentarea unui fapt istoric relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si
concluzia)
11. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia ideologiile totalitare sunt o
carcateristica a Europei in prima jumatate a secolului XX( se puncteaza prezentarea unui fapt istoric
relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

12. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia practicile politice democratice
sunt o carracteristica in Europa de vest in a doua jumatate a sec XX( se puncteaza prezentarea unui
fapt istoric relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

13 Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform careia exista asemanari intre
regimurile democratice din Estul Europei in a doua jumatate a sec XX( se puncteaza prezentarea unui
fapt istoric relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

14. Argumentati printr-un fapt istoric relevant afirmatia conform carei statele din Europa de Est
prezinta caracteristici democratice in a doua jumatate a sec XX( se puncteaza prezentarea unui fapt
istoric relevant si utilizarea conectorilor ce exprima cauzalitatea si concluzia)

15Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia politica internă a României se
caracterizează prin democrație, în perioada la care se referă sursa dată. (Se punctează prezentarea unui
fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)

16. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia o practică politică utilizată în
România, în primele două decenii după evenimentele la care se referă sursa dată, a contribuit la
consolidarea democrației

17.Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia totalitarismul din România se
consolidează și printr-o practică politică, .(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

B. Prezentati/Mentionati/Formulati

1.Formulati un punct de vedere referitor la democrația din România în ultimul deceniu al


secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

2. Prezentaţi două practici politice totalitare utilizate în Europa, în prima jumătate a secolului
al XX-lea,

3. Menţionaţi o caracteristică a unei ideologii specifice democrației din Europa, în secolul al


XX-lea.

4. Menţionaţi o asemănare între practicile politice utilizate în Europa, în ultimul deceniu al


secolului al XX-lea

5. Menționati a două ideologii totalitare din Europa Occidentală şi a câte unei caracteristici a
fiecăreia, în prima jumătate a secolului al XX-lea;

6. Prezentati doua practici politice totalitare utilizate în Europa de Est, în a doua jumătate a
secolului al XX-lea și precizarea unui stat care a utilizat această practică politică;
7. Formulati un punct de vedere referitor la practicile politice democratice din Europa, în a
doua jumătate a secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

8. Menţionaţi o asemănare între regimurile democrate din Europa de Est, la sfârșitul secolului
al XX-lea

9. Menţionaţi o caracteristică a democrației din Europa de Est, în a doua jumătate a secolului


al XX-lea.

10. Prezentaţi două practici politice democratice utilizate în Europa de Vest, în a doua
jumătate a secolului al XX-lea.

11. Menţionaţi o caracteristică a unui regim totalitar din Europa Occidentală, în prima
jumătate a secolului al XX-lea.

12. Prezentati doua ideologii din Europa Occidentală din a doua jumătate a secolului al XX-
lea și menționarea a două caracteristici ale acestora

13. Mentionati adouă practici politice utilizate în România, în perioada 1971-1988;

14. Formulati un punct de vedere referitor la practicile politice din România, în perioada
19902000 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

15. Menţionaţi o caracteristică a regimului politic instaurat în România la sfârșitul secolului


al XX-lea

16. Menţionaţi o asemănare între practicile politice utilizate în România, în ultimul deceniu al
secolului al XX-lea.

I CONSTITUTIILE DIN ROMANIA

A Argumentati...............

B Prezentati/Mentionati/Formulati

1. Mentionati o cauza și o consecința a adoptării constituției României din deceniul, trei


/cinci/zece al secolului al XX-lea
2. Formulati un punct de vedere referitor la democrația din România în ultimul deceniu al
secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric
3. Mentionati două prevederi ale Constituției, statului roman modern/Romaniei
Mari/postdecembriste
4. Prezentati un punct de vedere referitor la regimul din România în deceniul patru al
secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
5. Menţionaţi un principiu politic consacrat prin legea fundamentală adoptată de statul român
în 1991.
6. Prezentati o asemănăre între prevederile Constituției României adoptată în 1952 și cele
ale Constituției din 1965/ Constituției Unificarii adoptată și Constitutai Carlista
7. Menţionaţi o prevedere a legii fundamentale adoptată în statul român în 1866.
8. Prezentati cele două constituții adoptate în România, în primele patru decenii ale secolului
al XX-lea și a câte unei prevederi a fiecăreia dintre acestea
9. Prezentati doua asemănări între prevederile legilor fundamentale ale României, adoptate în
1948, respectiv în 1952;
10. Formulati un punct de vedere referitor la organizarea politică a României în ultimul deceniu
al secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
11. Prezentaţi două caracteristici ale prevederilor Constituției din 1965/1991
12. Prezentati un motiv al adoptării Constituției din 1866 și menționarea a două prevederi ale
acesteia;
13. Formulati un punct de vedere referitor la rolul Constituției din 1938 pentru viața politică
din România şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
14. Mentionati unui punct de vedere referitor la Constituția României din 1965 si susținerea
acestuia printr-un argument istoric.
15. Prezentati actul fundamental adoptat în România între anii 1930-1940 și prezentarea unei
caracteristici a acesteia

I Institutii Medievale si Moderne in Spatiul romanesc

A Argumentati...............

1 .Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia caracteristicile instituției
politice centrale din Țara Românească sunt modificate în secolul al XVIII-lea, după 1716. (Se
punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă
cauzalitatea şi concluzia.)

2. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia organizarea


instituțională a Transilvaniei se modifică în secolele al XII-lea – al XVI-lea. (Se punctează
prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi
concluzia.)

3. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în secolele al XII-lea – al
XIII-lea au loc modificări instituționale în spațiul românesc intracarpatic. (Se punctează
prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi
concluzia.)
4. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia institutiile medievale
romanesti de la sud si est de Carpati au contribuit la consolidarea statelor medievale
extracarpatice.. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor
care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

5. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia organizarea


instituțională a Transilvaniei sufera transformari in momentul cuceririi maghiare. (Se punctează
prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi
concluzia.)

B Prezentati/Mentionati/Formulati

1. Menționarea a două instituții centrale constituite în spațiul intracarpatic, în secolele al XII-lea – al


XIV-lea și a câte unei caracteristici a fiecăreia;
2. Prezentarea unei instituții centrale înființate în spațiul românesc extracarpatic, în a doua jumătate
a secolului al XIV-lea;
3. Precizarea unui fapt istoric referitor la instituții centrale din spațiul românesc, desfășurat în secolul
al XVI-lea;
4. Formularea unui punct de vedere referitor la evoluția unei instituții centrale din Moldova, în
secolul al XVIII-lea, după 1711 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
5. Menționarea a două caracteristici unei instituții centrale constituite, în perioada modena, în
spațiul extracarpatic
6. Menționarea a două instituții centrale constituite, în secolele al XII-lea – al XIV-lea, în spațiul
intracarpatic;
7. Prezentarea unei instituții centrale organizată în spațiul românesc intracarpatic, în secolul al XIV-
lea;
8. Formularea unui punct de vedere referitor la organizarea unei instituții centrale din spațiul
românesc, în primele două decenii ale secolului al XVIII-lea şi susţinerea acestuia printr-un
argument istoric
9. formularea unui punct de vedere referitor la evoluția unei instituții politice centrale din spațiul
românesc în secolul al XVI-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric
10. Menționarea a două caracteristici unei instituții centrale constituite, în secolele al XII-lea – al XVII-
lea, în spațiul extracarpatic.
11. Formularea unui punct de vedere referitor la modificările instituționale din spațiul românesc, în
secolele al XVI-lea – al XVIII-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
12. Menţionaţi o caracteristică a unei instituții centrale din spațiul românesc, în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea.
13. Menţionarea a două fapte istorice referitoare la instituții centrale din spațiul românesc,
desfășurate în secolul al XVI-lea;
14. Formularea unui punct de vedere referitor la evoluția unei instituții centrale din Moldova, în
secolul al XVIII-lea, după 1711 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric

I Autonomii locale sau statele medievale romanesti

A Argumentati...............

1. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul medieval
Moldova se consolidează în secolul al XIV-lea prin acțiuni desfășurate în politica internă.
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care
exprimă cauzalitatea şi concluzia.)
2. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia constituirea
statului medieval din Estul Carpaților s-a realizat și prin acțiuni militare desfășurate în
secolul al XIV-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)
3. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia constituirea
statului medieval din sudul Carpaților s-a realizat și prin acțiuni militare desfășurate în
secolul al XIII-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

B Prezentati/Mentionati/Formulati

1. Prezentaţi două acțiuni desfășurate în secolul al XIV-lea pentru formarea statului


medieval Țara Românească
2. Menţionaţi o caracteristică a autonomiilor locale atestate în spațiul românesc din Sudul
Carpațior, în secolul al XIII-lea.
3. Precizarea unei autonomii locale atestate în spațiul românesc, în secolele al IX-lea – al
XIII-lea și menționarea a două caracteristici ale autonomiilor din această perioadă;
4. Prezentaţi două fapte istorice desfășurate în contextul constituirii statelor medievale, în
secolul al XIV-lea..
5. Menţionaţi o asemănare între autonomiile locale din spaţiul românesc intracarpatic, în
Evul Mediu
6. Menţionarea a trei autonomii locale atestate în spațiul românesc, în secolele al IX-lea –
al XI-lea;
7. Prezentarea unei autonomii locale atestate în spațiul românesc, în secolul al XIII-lea și
menționarea unei caracteristici a acesteia;
8. Prezentaţi două acțiuni care au contribuit la formarea statului medieval românesc din
Estul Carpaților desfășurate în secolul al XIV-lea.
9. Menţionaţi o asemănare între autonomiile locale atestate în spațiul românesc, în
secolele al IX-lea-al X-lea și cele din secolul al XIII-lea.
10. Precizarea statului medieval din spațiul românesc sud-carpatic și prezentarea unei
acțiuni desfășurate pentru constituirea acestuia în secolul al XIV-lea;
11. Menționarea a două fapte istorice desfășurate pentru constituirea sau consolidarea
statului românesc din Estul Carpaților, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea și a câte
unei caracteristici a fiecăruia;
12. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la spațiul românesc, desfășurate în secolul al
XIV-lea.
13. Menţionaţi o asemănare între autonomiile locale atestate în spațiul românesc, în
secolele al XI-lea – al XIII-lea.
14. Menţionarea a câte două autonomii locale atestate în spațiul românesc intracarpatic,
respectiv în spațiul românesc extracarpatic, în secolele al IX-lea – al XIII-lea;
15. Precizarea unui stat medieval din spațiul românesc și prezentarea unei acțiuni
desfășurate pentru constituirea acestuia în secolul al XIV-lea;