Sunteți pe pagina 1din 4

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Nume
Clasa Pregătitoare
Test de evaluare – semestrul I
Data

1. Unește imaginile animalelor domestice cu cele ale animalelor sălbatice ale căror denumiri încep cu
același sunet, ca în model:

2. Colorează doar imaginile care sugerează cuvinte ce se termină cu sunetul E:

3. Unește fiecare obiect din imagine cu litera inițială a cuvântului care o denumește, după model:

1
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
4. Colorează bulina corespunzătoare sunetului R, ca în model:

5. Scrie în casetă numărul de silabe ale fiecărui cuvânt sugerat de imaginile următoare, după model:

6. Scrie literele ca în model:

7. Scrie litera inițială a fiecărei cifre, ca în model:

*Notă:
Cerința fiecărui exercițiu va fi citită de către profesor.

2
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Timp efectiv de lucru – 35 de minute.
COMPETENȚE VIZATE:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;
1.3 Identificarea sunetului inițial și/ sau final dintr-un cuvânt și a silabelor din cuvinte rostite clar și rar;
3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar;
3.2 Identificarea semnificației unor imagini familiare;
4.1 Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate;

3
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR – MATRICEA ITEM-ELEV
Nr. Numele și Item realizat (+) / nerealizat(–) Total
crt prenumele Itemu Itemul Itemul Itemul Itemul Itemul Itemul itemi
. elevului l 2 3 4 5 6 7 realizați
1