1

DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE
NR. CRT. 1. 2. 3.

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

ARIA CURRICULARĂ Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână – 260 ore anual

SEMESTRUL Sem. I Sem. Al II-lea TOTAL

NR. ORE 136 136 272

MANUAL Abecedar AUTORII Olga Pîrîială EDITURA Aramis - 2005

1

1.3. OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

1.2 OBIECTIVE DE REFERINŢA
O1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.1 Să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral 1.2 Să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate l .3 Să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt şi sunetele dintr-o silabă l .4 Să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat l .5 Să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă O2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală date
2.1 Să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii

2.2 Să integreze cuvinte noi în enunţuri 2.3 Să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi

O3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) textul tipărit şi în textul scris de mână 3.2 Să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc 3.3 Să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3.4 Să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut 3.5 Să manifeste curiozitate pentru lectură O4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4.1 Să scrie corect litere, silabe, cuvinte 4.2 Să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii scurte
3.1 Să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în

2

scrierea cu majusculă) 4.4 Să manifeste interes pentru exprimarea scrisă

4.3 Să utilizeze convenţii ale limbajului scris(punctul, semnul întrebării,

3

LIMBA ROMANĂ – PLANIFICARE ANUALĂ
SEMESTRUL I
Nr. UNITATEA DE INVATARE Crt. 1. Obiective de referinta De la grădiniţă la şcoală 1.1. Comunicare orală – iniţierea unor 1.4. dialoguri 1.5. Evaluări predictive 2.1. 2.3. 3.5. Noi acum suntem şcolari 1.1. Comunicare orală – propoziţia, 1.2. cuvântul, sunetul 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.2. 4.1. Primii paşi în lumea literelor 1.3. Comunicare orală şi scrisă – 2.2. Literele alfabetului, propoziţia, 3.1. cuvântul, silaba 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Bucuriile iernii 1.1 Sunet şi literă 1.2. Cuvânt şi propoziţie 1.3. Recapitulare, sistematizare şi 1.4. evaluare 1.5. 2.1. CONTINUTURI -“Sunt scolar in clasa I” -“De la gradinita la scoala” -“Animale si plante” -“Timpul liber” -“Lumea povestilor” -“In clasa” -Evaluari predictive a achizitiilor preprimare - Familiarizarea cu propozitia, propozitia formata din doua si trei cuvinte - Cuvinte monosilabice, formate din doua si trei silabe - Familiarizarea cu vocalele: a, e, i, o, u si consoanele: s, z, r, l - Grafisme izolate si grupate - Proba de evaluare -Sunetele: a, m, r, u, n, e, I, c, l, c; -Literele de tipar si de mana: a, A, m, M, r, R, u, U, n, N, e, E, i, I,c;C; -Situatii concrete de comunicare – convorbiri tematice -Scrierea cuvintelor si a propozitiilor -Copieri, transcrieri, dictari -Probe de evaluare -Sunet şi litere ( l/L, o/O, p/P, ă /Ă, t/T, s/S, v/V, d/D, î/Î, ş /Ş) - Propoziţia enunţiativă şi interogativă -Scrierea propozitiei -“Scrisoare lui Mos Craciun” -Obiceiuri şi tradiţii de iarnă NR. ORE 14 PERIOADA III-IV 28.IX-7.X OBSERVATII Perioada preabecedară

2.

26

IV-VII 9.X-30.X

Perioada preabecedară

3.

36

VIII-XII 9.XI-9.XII

Perioada abecedară

4.

50

XII-XVII 11.XII-29.I Sem II I 8.02- 12.02

Perioada abecedară

4

2.2. 4.1. 4.3.

-Exerciţii de citire şi scriere - Aşezarea în pagină ( data, alineatul în scrierea propoziţiilor, spaţiul dintre cuvinte) - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul, semnul întrebării

5

SEMESTRUL al II-lea
Nr. UNITATEA DE INVATARE Crt. 5. Obiective de referinta Limba română- patria mea 1.3. Comunicare orală şi scrisă – 2.2. Literele alfabetului, propoziţia, 3.1. cuvântul, silaba 3.2. Grupuri din două litere 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. În familie 1.1; 1.3; Comunicare orală şi scrisă – 1.4; 1.5; Literele alfabetului, propoziţia, 2.1; 2.2; cuvântul, silaba 2.3; 3.1; Grupuri din trei litere 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. CONTINUTURI NR. ORE 64 PERIOADA OBSERVATII

6.

7.

Ştiu să scriu şi să citesc! Recapitulare finală

1.1; 1.3; . 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5, 4.1; 4.2, 4.3; 4.4

Sunetele şi literele â/Â, b/B, g,/G, f/F, h/H, j/J, - Grupurile de sunete: ce, ci, ge, gi; - Grupurile de litere: ce, Ce, ci, Ci, ge, Ge, gi, Gi Scrierea şi citirea cuvintelor şi a propoziţiilor; - Copieri, transcrieri, dictări; - Convorbiri tematice; - Recapitulări şi sistematizări; - Probă de evaluare - Sunetele: z, ţ, x, k,q, w, y; - Grupurile de sunete: che, chi, ghe, ghi; - Literele de tipar si de mana: z, Z, ţ, Ţ, x, X, k, K, q, Q, w, W, y, Y; - Grupurile de litere: che, Che, chi, Chi, ghe, Ghe, ghi, Ghi; Scrierea şi citirea cuvintelor şi a propoziţiilor; - Copieri, transcrieri, dictări; - Convorbiri tematice; - Recapitulări şi sistematizări; - Citirea textelor -Comunicarea- schimb de informaţii între oameni - Probă de evaluare - Alfabetul limbii române -Recapitularea literelor invatate – citirea unor texte, scrierea literelor, cuvintelor, propozitiilor, copieri, transcrieri, dictari; -Grupuri de litere – exercitii applicative; -Rebusuri, jocuri didactice, dramatizari, recitari, ghicitori si proverbe; -Proba de evaluare.- Convorbiri tematice; - Recapitulari si sistematizari;

II- IX 15.02- 16.04

Perioada abecedară

46

X- XV 19.04 – 28.05

Perioada abecedară

16

XVI-XVII 31.05-11.06

Perioada postabecedară

6

-“Fapte bune”, de Florentina Popa; -“Gandacelul”, de Elena Farago; -Jocuri pentru vacanta mare, vizită la biblioteca; -Orientari pentru lectura de vacanta. Rebusuri. jocuri didactice, dramatizari, recitari, ghicitori şi proverbe; -Propoziţia -Textul - Punctuaţia - Probă de evaluare

7

LIMBA ROMÂNĂ DETALIERI DE CONŢINUT SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR. DE ORE: 14 PERIOADA: 28.IX – 7.X

8

Nr. Crt. 1.

Obiective de referinta “Sunt scolar in clasa I”- 1.1. desen pentru 1.4. diagnosticarea elevilor 1.5. 2.1. 2.3.

Continuturi

Activitati de invatare
-povestea piticilor care invatau la scoala din padure; -initierea unor dialoguri invatator-elev, elev-elev despre prima zi de scoala, festivitatea de deschidere a noului an scolar, viata de scolar; -citirea regulamentului elevilor; -exercitii de recunoastere si denumire a colegilor de clasa, a domnisoarei invatatoare, a numelui scolii; -“Cine lipseste din banca?”- joc cu miscare; -proba practica: desen la libera alegere; -“Bine ati venit!”, dialog despre prima zi de scoala; -povestea despre zmeul de hartie inaltat in vacanta; -proba pentru determinarea raportului dintre perceptie si reprezentare: “Testul zmeului”; -convorbire despre activitatile desfasurate la gradinita; -exercitii de recunoastere a culorilor; -“Spune-mi numele a ceva verde!”-joc didactic -exercitii de formulare corecta a propozitiilor dupa ilustratia data; -exercitii de intuire a imaginilor din manual si formularea de enunturi; -recunoasterea si denumirea rechizitelor scolarului; -initierea unui dialog despre jocurile individuale si de grup; -exersarea unui joc individual; -descrierea unui joc in grup: “Aricii”; -“Eu spun ceva, tu vei continua”, joc; -“Din ce este facut?”-descrierea lucrurilor din jur; -convorbire pe baza imaginilor animalelor de la ferma; -exercitii de intuire a imaginilor din manual si formularea de enunturi; -descoperirea unei reguli dintr-un sir logic de imagini;

Resurse
-imaginea din manual, pag.1; -creioane colorate, hartie pentru desen; -exercitii-joc de prezentare;

Evaluare
-observare sistematica; -activitate frontala, pe grupe si individuala; evaluare predictive a achizitiilor preprimare;

Data
28.09

2.

“De la gradinita la scoala”verificarea acuitatii vizuale si auditive; -Testul zmeului de jucarie;

1.1. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3.

-imaginea din manual, pag.6-7; -jetoane cu culori -obiecte diferite; -instrumente de desen;

-observare sistematica; -activitate frontala; -activitate pe grupe; -activitate individuala; -evaluare predictive a achizitiilor preprimare;

28.09

3.

“Jocurile copilariei”proba de constatare a calitatii pronuntiei -Linia oblică pe un spaţiu

1.1. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3.

-imaginile din manual, pag.8; -rechizitele scolarului din penar; -fise de munca independenta;

-observare sistematica; -activitate frontala, pe grupe si individuala; -evaluare predictive a achizitiilor preprimare;

29.09 29.09

4.

“Mama si puiul”-proba pentru determinarea vocabularului - Grupul de două linii oblice pe spatiu mic;

1.1. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3.

- imaginile din manual, pag.9 -jetoane cu imagini cu animale: “Mama si puiul”; -siruri de obiecte dupa

-observare sistematica; -activitate frontala, pe grupe si individuala; -evaluare predictive

30.09 30.09

9

NR. DE ORE: 26
Nr. Crt 9.

Continuturi

de referinta “Fata babei si fata 1.1. mosneagului”, de Ion 1.2. Creanga 1.4. -Propozitia 2.1. -Scrierea liniei oblice pe 2.3. supraspatiu 4.1. -Scrierea grupului de doua linii oblice pe un supraspatiu

UNITATEA DE INVATARE 2:NOI ACUM SUNTEM ŞCOLARI Comunicarea orală- Propoziiţa. Cuvântul. Sunetul. PERIOADA: 9.X – 30.X Obiective Activitati de invatare Resurse Evaluare
-citirea titlului unei povesti; -retinerea numelui autorului unei povesti; -recunoasterea autorului Ion Creanga in medalionul din carte; -formularea de propozitii dupa imaginile din manual; -audierea unor fragmente din poveste; -joc de rol-dramatizarea unui fragment din povestea “Fata babei si fata mosneagului”, de Ion Creanga; -exercitii-joc de scriere a liniei oblice pe supraspatiu; -exercitii de scriere corecta a liniei oblice pe supraspatiu, respectand liniatura caietului; -exercitii de scriere corecta a grupului de doua linii oblice pe supraspatiu, respectand liniatura caietului; -citirea titlului lectiei; -recunoasterea unei povesti si a personajelor acesteia; -formularea de propozitii formate din doua cuvinte dupa imaginile din manual; -imaginile din manual, pag.16-17; -caietul tip I; -plansa cu elementul grafic marit; -povestea “Fata babei si fata mosneagului”; -imagini din poveste; -observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

Data
9X

10.

“Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă -Propozitia formata din doua cuvinte

2.2. 2.3. 3.2. 4.1.

-imaginile din manual, pag.18; -caietul auxiliar, pag.6

-observare sistematica; -evaluare reciproca;

9.X

10

-Scrierea liniei supraspatiu si subspatiu

pe pe

11.

“Programul meu zilnic” -Propozitiă formata din trei cuvinte -Scrierea grupului de doua linii oblice pe supraspatiu si pe subspatiu

2.2.. 2.3. 3.2. 4.1.

12.

“Povestea gâştelor”, de George Cosbuc -Cuvinte formate din două şi trei silabe -Scrierea cârligului

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

-joc de rol-dramatizarea unui fragment din povestea “Capra cu trei iezi”, de Ion Creanga; -audierea unor fragmente din poveste; -exercitii de schimbare a locului cuvintelor in propozitie; -exercitii-joc de scriere a liniei oblice pe supraspatiu si pe subspatiu; -exercitii de scriere corecta a liniei oblice pe supraspatiu si pe subspatiu, respectand liniatura caietului; -trasarea picaturilor de ploaie care cad din nori; -convorbire pe baza unor teme variate: familie, scoala,intamplari, programul zilnic; -initierea unor dialoguri; -formularea de propozitii formate din trei cuvinte dupa imaginile din manual; -exercitii de reprezentare grafica a propozitiilor, cuvintelor prin segmente de dreapta colorate diferit; -exercitii-joc de intuire si familiarizare cu elementul grafic, de incalzire a musculaturii mainii; -exercitii de scriere corecta a liniilor oblice pe supraspatiu si pe subspatiu, respectand pozitia corecta in timpul scrierii si a liniaturii caietului; -observarea ilustraţiilor şi denumirea lor; -enumerarea animalelor domestice cunoscute; -trecerea cuvintelor date la forma de plural; -“Eu spun una, tu spui multe”- joc didactic; -despărţirea cuvintelor în silabe; -exerciţii de identificare şi numărare a silabelor dintr-un cuvânt; -formularea de propoziţii cu cuvinte formate din două şi trei silabe dupa imaginile din manual; -exercitii de reprezentare grafică a silabelor, cuvintelor prin segmente de dreaptă colorate diferit; -exerciţiu de memorizare a primelor trei strofe din poezia “Povestea gâştelor”, de George Coşbuc; -exercitii de familiarizare cu reţeaua de linii a caietului şi aşezarea în pagină; - exerciţii de scriere corectă a cârligului pe subspaţiu;

-povestea “Capra cu -autoevaluare; trei iezi”, de Ion Creanga; -imagini din poveste; -plansa cu elementul grafic marit;

-imaginile din manual,pag.19; -caietul auxiliar, pag.7 -plansa cu elementul grafic marit;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

12.X

-imaginile din manual,pag. 20; - planşa cu elementul grafic mărit; -“Poezii”, de George Coşbuc; -jetoane cu animale domestice;

-observare sistematica; -evaluare reciprocă; -autoevaluare;

12.X

11

13.

“La gradina zoologică” -Cuvinte formate dintr-o silabă -Scrierea bastonasului cu intorsatura in jos pe spatiu mic si pe supraspatiu

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

14.

“Toamna” -Cuvântul. Silaba. Sunetul. -Familiarizarea cu vocala “a”; -Scrierea bastonaşului cu întorsătura în sus pe spaţiu mic şi pe supraspaţiu;

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

15.

“In livadă” Familiarizarea cu vocala “e” -Scrierea zalei pe unul si doua spatii

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

16.

“La vie” Familiarizarea vocala “i”

1.4. cu 2.2. 2.4.

-exercitii de pronuntie corecta a cuvintelor monosilabice; -convorbire tematica: “La gradina zoologica”; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe si de izolare a cuvintelor monosilabice, cu utilizarea de imagini, simboluri; - exercitii de alcatuire de propozitii in care se introduc cuvinte monosilabice; - exercitii de transformare a cuvintelor monosilabice in cuvinte bisilabice sau trisilabice; - exercitii de scriere corecta a bastonasului cu intorsatura in jos pe spatiu mic si pe supraspatiu; -convorbire tematica cu tema:”Toamna”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,; -identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe si de identificare a sunetului “a” si a pozitiei acestuia in cadrul cuvantului; - exercitii de scriere corecta a bastonasului cu intorsatura in sus pe spatiu mic si pe supraspatiu; - exercitii de reprezentare grafica a cuvintelor prin segmente de dreapta colorate diferit; - “Frunza ruginita si randunica”- joc de rol; -imaginarea unui dialog intre un mar fermecat si un copil; -convorbire tematica cu tema:”In livada”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,; -identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe si de identificare a sunetului “a” si a pozitiei acestuia in cadrul cuvantului; - exercitii de reprezentare grafica a cuvintelor prin segmente de dreapta colorate diferit; -exercitii de scriere corecta a zalei pe unul si douaspatii; -reguli de igiena pentru consumul fructelor proaspete; -convorbire tematica pe marginea ilustratiei din manual:”La vie”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,;

-imaginile din manual,pag. 21; - caietul auxiliar, pag 9; - plansa cu elementul grafic marit; - jetoane cu animale salbatice; - jetoane cu imagini ale cuvintelor monosilabice; -imaginile din manual,pag. 22; - caietul auxiliar, pag 10; - plansa cu elementul grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “a”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

13.X 13.X

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

14.X 14.X

-imaginile din manual,pag. 23; - caietul auxiliar, pag 11; - plansa cu elementul grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “e”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

16.X 16.X

-imaginile din -observare manual,pag. 24; sistematica; - caietul auxiliar, pag -evaluare

19.X 19.X

12

-Scrierea semnului 4.1. grafic “coada coasei” pe supraspatiu si pe subspatiu

17.

“La bunici” Familiarizarea cu vocala “o” -Scrierea buclei pe supraspatiu si subspatiu

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

18.

“Cu trenul” Familiarizarea cu vocala “u” -Scrierea noduletului sub spatiu pe unul si doua spatii

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

19.

“Pe lac” 1.4. -Familiarizarea cu 2.2. consoana “s” 2.4. -Scrierea noduletului cu 4.1.

-identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; - exercitii de reprezentare grafica a cuvintelor prin segmente de dreapta colorate diferit; -exercitii de pronuntie corecta a sunetului “i”; -exercitii de scriere corecta a semnului grafic “coada coasei” pe supraspatiu si pe subspatiu; - exercitiu de memorizare a poeziei “Toamna”, de Demostene Botez; -convorbire tematica pe marginea ilustratiei din manual:”La bunici”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,; -identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe, numararea lor, identificarea noului sunet; -exercitii de pronuntie corecta a sunetului “o” in cuvinte; - exercitii de reprezentare grafica a cuvintelor prin segmente de dreapta colorate diferit; -exercitii de scriere grafica a cuvantului, silabei, sunetului; -exercitii de scriere corecta a buclei pe supraspatiu si subspatiu; -invatarea strofei a patra a cantecului “Toamna”; -convorbire tematica pe marginea ilustratiei din manual: “Cu trenul”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,; -identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe, numararea lor, identificarea noului sunet; -exercitii de pronuntie corecta a sunetului “u” in cuvinte; -exercitii de scriere grafica a cuvantului, silabei, sunetului; -exercitii de scriere corecta a noduletului sub spatiu pe unul si doua spatii; -convorbire tematica pe marginea ilustratiei din manual: “Pe lac”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,; -identificarea cuvintelor dintr-o propozitie;

12; reciproca; - plansa cu elementul -autoevaluare; grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “i”; -imaginile din manual,pag. 25; - caietul auxiliar, pag 13; - plansa cu elementul grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “o”; -observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; 20.X 20.X

-imaginile din manual,pag. 26; - caietul auxiliar, pag 14; - plansa cu elementul grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “u”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

21.X 21.X

-imaginile din manual,pag. 27; - caietul auxiliar, pag 15;

-observare sistematica; -evaluare reciproca;

23.X 23.X

13

bucla deasupra liniei

20.

“O dupa-amiaza placuta” -Familiarizarea cu consoana “z” -Scrierea ovalului pe spatiu mic

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

-exercitii de despartire a cuvintelor in silabe, numararea lor, identificarea noului sunet; -exercitii de pronuntie corecta a sunetului “s” in cuvinte; -exercitii de scriere grafica a cuvantului, silabei, sunetului; -exercitii de scriere corecta a noduletului cu bucla deasupra liniei; -convorbire tematica pe marginea ilustratiei din manual: “O dupa-amiaza placuta”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,; -identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe, numararea lor, identificarea noului sunet; -exercitii de pronuntie corecta a sunetului “z” in cuvinte; -exercitii de scriere grafica a cuvantului, silabei, sunetului; -exercitii de scriere corecta a ovalului pe spatiu mic; -convorbire tematica pe marginea ilustratiei din manual: “Nepoteii”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,; -identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe, numararea lor, identificarea noului sunet; -exercitii de pronuntie corecta a sunetului “r” in cuvinte; -exercitii de scriere grafica a cuvantului, silabei, sunetului; -exercitii de scriere corecta a semiovalului pe spatiu mic; -convorbire tematica pe marginea ilustratiei din manual: “Povestea lebedelor”; -audierea unor fragmente din poveste; -joc de rol-dramatizarea unui fragment din povestea“Povestea lebedelor”, de Hans Christian Andersen; -formularea de propozitii dupa ilustratii,;

- plansa cu elementul -autoevaluare; grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “s”;

-imaginile din manual,pag. 28; - caietul auxiliar, pag 16; - plansa cu elementul grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “z”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

26.X 26.X

21.

“Nepoteii” -Familiarizarea cu consoana “r” -Scrierea semiovalului pe spatiu mic

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

-imaginile din manual,pag. 29; - caietul auxiliar, pag 17; - plansa cu elementul grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “r”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

27.X 27.X

22.

“Povestea lebedelor”, de Hans Christian Andersen -Familiarizarea cu consoana “l” -Scrierea elementelor grafice invatate

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

-imaginile din manual,pag. 30; - caietul auxiliar, pag 18; - plansa cu elementul grafic marit; -jetoane cu imagini

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

28.X 28.X

14

23.

“In lumea povestilor” -Propozitie. Cuvant. Silaba. Sunet -Scrierea elementelor grafice invatate EVALUARE

1.4. 2.2. 2.4. 4.1.

-identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe, numararea lor, identificarea noului sunet; -exercitii de pronuntie corecta a sunetului “l” in cuvinte; -exercitii de scriere grafica a cuvantului, silabei, sunetului; -exercitii de scriere corecta a semiovalului pe spatiu mic; -convorbire tematica pe marginea ilustratiei din manual: “Alba-ca-zapada si si cei sapte pitici”; -audierea unor fragmente din poveste; -joc de rol-dramatizarea unui fragment din povestea“Alba-ca-zapada si cei sapte pitici”; -formularea de propozitii dupa ilustratii,; -identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe, numararea lor, identificarea noului sunet; -exercitii de pronuntie corecta a sunetelor in cuvinte; -exercitii de scriere grafica a cuvantului, silabei, sunetului; -exercitii de scriere corecta a elementelor grafice invatate;

ale cuvintelor care contin sunetul “l”;

-imaginile din manual,pag. 31; - caietul auxiliar, pag 19; -test de evaluare; - plansa cu elementul grafic marit; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “l”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare;

30.X 30.X

15

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3: PRIMII PAŞI ÎN LUMEA LITERELOR Comunicarea orală şi scrisă – Literele alfabetului. Propoziţia.Cuvântul. Silaba NR. DE ORE: 36
Nr. crt.
24.

PERIOADA: 9.XI – 9.XII
Activităţi de învăţare
-exerciţii de delimitare a cuvintelor din enunţuri; -exercitii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; -jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt; -exerciţii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt; -identificarea cuvintelor ce conţin sunetul “a” şi despărţirea lor în silabe; -jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; -exerciţii de despărtire a cuvintelor în silabe; -intuirea literei “a” mic de tipar ţş identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exerciţii de asociere a sunetului “a” cu litera “a”; -exerciţii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe şi integral; -simulari ale unor situaţii de comunicare; jocuri de rol;

Conţinuturi
“ Hai la joacă” -Sunetul “a” şi litera “a” mic de tipar -Litera “a” mic de mână

Obiective de referinţă
1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

Resurse
-imaginile din manual, pag. 32; -culegerea “Să dezlegăm tainele abecedarului”, pag.5; - planşa cu literele “a/ A” de tipar şi de mână mărite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care conţin sunetul “a”; -alfabetarul copiilor şi al învăţătoarei;

Evaluare
-observare sistematică; -evaluare reciprocă; -autoevaluare; -evaluare continuă;

Data
9.XI 9.XI

16

25.

“La doctor” -Sunetul “a” şi litera “A” mare de tipar -Litera “A” mare de mână

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

-exerciţii de reglare a tonului, volumului şi a vitezei vorbirii; -exerciţii de dicţie; -exerciţii de asociere a sunetului”a” cu litera “a” mic de mână; -exerciţii de identificare a elementelor grafice din care este constituită litera “a”mic de mână; -exerciţii-joc de scriere a literei “a” mic de mână pe diferite suporturi; -exerciţii de scriere corectă a literei “a”mic de mână pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii şi aranjării în pagină; -exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri; -formularea propoziţiilor după imaginea centrală; -exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; -jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt; -exerciţii de distingere a sunetului iniţial al unui cuvânt- nume; -identificarea cuvintelor ce conţin sunetul “a” şi desparţirea lor în silabe; -jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini, folosind cuvinte date, legate de o situaţie creată; -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; -intuirea literei “A” mare de tipar şi identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exerciţii de asociere a sunetului “a” cu litera “A”; -identificarea situaţiilor în care avem nevoie de litera mare şi stabilirea poziţiei iniţiale a acesteia în cadrul cuvintelor; -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet; -exerciţii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe şi integral; -simulari ale unor situaţii de comunicare;

-imaginile din manual, pag. 33; -culegerea “Să dezlegăm tainele abecedarului”, pag.6; - planşa cu literele “a/ A” de tipar şi de mână mărite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care conţin sunetul “a”; -alfabetarul copiilor şi al învăţătoarei;

-observare sistematică; -evaluare reciprocă; -autoevaluare; -evaluare continuă;

10.XI 10.XI

17

26.

“La mare” -Sunetul “m” şi litera “m” mic de tipar -Silaba “ma” -Litera “m” mic de mână

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

- jocuri de rol: “La doctor”; -exerciţii de reglare a tonului, volumului şi a vitezei vorbirii; -exerciţii de dicţie; -exerciţii de asociere a sunetului”a” cu litera “A” mare de mână; -exerciţii de identificare a elementelor grafice din care este constituită litera “A”mare de mână; -exerciţii-joc de scriere a literei A” mare de mână pe diferite suporturi; -încercuirea literei “A” într-un şir de cuvinte date; -exerciţii de scriere corectă a literei “A”mare de mână pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii şi aranjării în pagină; -exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri; -formularea propoziţiilor dupa imaginea centrală; -exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor în cuvânt; -exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt; -identificarea cuvintelor ce conţin sunetul “m” şi despărţirea lor în silabe; -jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini, folosind cuvinte date, legate de o situaţie creată; -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; -intuirea literei “m” mic de tipar şi identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exerciţii de asociere a sunetului “m” cu litera “m”; -exerciţii de citire a silabei “ma”; -exerciţii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsă; -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet;

-imaginile din manual, pag. 34; -culegerea “Să dezlegăm tainele abecedarului”, pag.6, 7; - planşa cu literele “m/M” de tipar şi de mână mărite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care conţin sunetul “m”; -alfabetarul copiilor şi al învăţătoarei;

-observare sistematică; -evaluare reciprocă; -autoevaluare; -evaluare continuă;

11.XI 11.XI

18

27.

“În parc” -Sunetul “m” şi litera “M” mare de tipar -Litera “M” mare de mână -Silaba “Ma”

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

-exerciţii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe şi integral; -simulări ale unor situaţii de comunicare; - jocuri de rol: “La mare”; -exerciţii de reglare a tonului, volumului şi a vitezei vorbirii; -exerciţii de dicţie; -exerciţii de asociere a sunetului”m” cu litera “m” mic de mână; -exerciţii de identificare a elementelor grafice din care este constituită litera “m”mic de mână; -exerciţii-joc de scriere a literei “m” mic de mână pe diferite suporturi; -exerciţii de scriere corectă a literei “m”mic de mână pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii şi aranjării în pagină; -exerciţii de copiere a unor silabe, cuvinte simple pe caiete tip I; -exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri; -formularea propoziţiilor după imaginea centrală; -exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; -jocuri de identificare a poziţiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “M” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “M” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “a” cu litera “M”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia

-imaginile din manual,pag. 35; -culegerea “Să dezlegăm tainele abecedarului”, pag.7; - planşa cu literele “m/M” de tipar şi de mână mărite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care conţin sunetul “M”; -alfabetarul copiilor şi al învăţătoarei;

-observare sistematică; -evaluare reciprocă; -autoevaluare; -evaluare continuă;

13.XI 13.XI

19

28.

“In ograda” - Sunetul “r” si litera “r” mic de tipar -Litera “r” mic de mana

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

in cadrul cuvintelor; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”Mergem in parc la plimbare”; -exercitii de dictie; -exercitii de asociere a sunetului”m” cu litera “M” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “M”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “M” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “M”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de transcriere corecta a cuvantului “Mama”pe caiete tip I; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de descoperire a unor cuvinte care sa inceapa, sa contina sau sa se termine cu silaba “ra”; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “r” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de compunere a cuvintelor pornind de la

-imaginile din manual,pag. 36; - caietul auxiliar, pag 24; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.8; - plansa cu literele “r/ R” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “r”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

16.XI 16.XI

20

29.

“Micii pictori” -Sunetul “r” si litera “R” mare de tipar -Litera “R” mare de mana

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

o silaba data; -intuirea literei “r” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “r” cu litera “r”; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol: “Ratele”; -exercitii de reglare a tonului, volumului si a vitezei vorbirii; -exercitii de dictie; -exercitii de asociere a sunetului”r” cu litera “r” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “r”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “r” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “r”mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “R” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe;

-imaginile din manual,pag. 37; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.9; - plansa cu literele “r/R” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “R”; -alfabetarul copiilor si al

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

17.XI 17.XI

21

30.

“La cules de mure” -Sunetul “u” si litera “u” mic de tipar -Litera “u” mic de mana

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

-intuirea literei “R” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “r” cu litera “R”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”Pictorii”; -exercitii de reglare a tonului, volumului si a vitezei vorbirii; -exercitii de dictie; -exercitii de asociere a sunetului”r” cu litera “R” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “R”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “R” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “R”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere a unor cuvinte simple care incep cu litera “A”; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “u” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de construire corecta a unor enunturi

invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 38; - caietul auxiliar, pag 26; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.10; - plansa cu literele “u/U” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

18.XI 18.XI

22

31.

“Ursii la circ” -Sunetul “u” si litera “U” mare de tipar -Litera “U” mare de mana

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “u” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “u” cu litera “u”; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de alcatuire de enunturi cu anumite cuvinte date; -exercitii de reglare a tonului, volumului si a vitezei vorbirii; -exercitii de asociere a sunetului”u” cu litera “u” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “u”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “u” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “u”mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere a unor cuvinte cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “U” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “U” mare de tipar si identificarea

cuvintelor care contin sunetul “u”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 39; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.11; - plansa cu literele “u/U” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

20.XI 20.XI

23

32.

“Nuferii pe lac” -Sunetul “n” si litera “n” mic de tipar -Litera “n” mic de mana

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “u” cu litera “U”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”La circ”; -exercitii de reglare a tonului, volumului si a vitezei vorbirii; -exercitii de dictie; -exercitii de asociere a sunetului”u” cu litera “U” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “U”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “U” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “U”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant, a sunetelor in silaba; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “n” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe;

contin sunetul “U”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 40; - caietul auxiliar, pag 28; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.12; - plansa cu literele “n/N” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “n”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

23.XI 23.XI

24

33.

“Nica la scaldat” -Sunetul “n” si litera “N” mare de tipar -Litera “N” mare de mana

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

-exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -intuirea literei “n” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “n” cu litera “n” mic de tipar; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -exercitii de schimbare a sensului unui cuvant prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”Pe lacul cu nuferi”; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de dictie; -exercitii de asociere a sunetului”n” cu litera “n” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “n”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “n” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “n” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “N” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o

-alfabetarul copiilor si invatatoarei;

al

-imaginile din manual,pag. 41; - caietul auxiliar, pag 29; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.12; - plansa cu literele “n/N” de tipar si de mana marite; -jetoane cu

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

24.XI 24.XI

25

34.

“Elefantul la zoo” -Sunetul “e” si litera “e” mic de tipar -Litera “e” mic de mana

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “N” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “n” cu litera “N”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de asociere a sunetului”n” cu litera “N” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “N”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “N” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “N”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “e” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele

imagini ale cuvintelor care contin sunetul “N”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 42; - caietul auxiliar, pag 30; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.12; - plansa cu literele “e/E” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

25.XI 25.XI

26

35.

“Ene vine pe la gene” -Sunetul “e” si litera “E” mare de tipar -Litera “E” mare de mana

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

lipsa; -intuirea literei “e” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “e” cu litera “e” mic de tipar; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -exercitii de schimbare a sensului unui cuvant prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; -exercitii de citire selectiva; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de dictie; -exercitii de asociere a sunetului”e” cu litera “e” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “e”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “e” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “e” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume;

contin sunetul “e”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 43; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.13; - plansa cu literele “e/E” de tipar si de mana marite; -jetoane cu

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

27.XI 27.XI

27

-exercitii de citire selectiva; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “E” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “E” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “e” cu litera “E”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”Mos Ene”; -exercitii de asociere a sunetului”e” cu litera “E” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “E”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “E” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “E”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate;

imagini ale cuvintelor care contin sunetul “E”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

28

36.

“Trenul literelor” -Consolidarea literelor invatate -Evaluare formativa 2 ore

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

37.

“La doctor” -Sunetul “i” si litera “i” mic de tipar -Litera “i” mic de mana

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3.

-exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -exercitii de citire a unor propozitii; -exercitii de schimbare a sensului unui cuvant prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; -exercitii de citire selectiva; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de dictie; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -transcrierea si copierea unei propozitii date, pe caietele de scriere tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau

-imaginile din manual,pag.44, 45; - caietul auxiliar, pag 32, 33; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.14; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

30.XI 30.XI

-imaginile din manual,pag.46; - caietul auxiliar, pag 34; -culegerea “Sa dezlegam tainele

-observare sistematica; -evaluare reciproca;

2.XII 2.XII

29

3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

38.

“Povestea Inei”

1.2.

din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “i” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -intuirea literei “i” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “i” cu litera “i” mic de tipar; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -exercitii de schimbare a sensului unui cuvant prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; -exercitii de citire selectiva; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de dictie; -exercitii de asociere a sunetului”i” cu litera “i” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “i”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “i” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “i” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala;

abecedarului”, -autoevaluare; pag.15; - plansa cu literele -evaluare “i/I” de tipar si de continua; mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “i”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile

din -observare

4.XII 30

-Sunetul “i” si litera “I” mare de tipar -Litera “I” mare de mana

1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.5. 4.1.

-exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “I” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “I” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “i” cu litera “I”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate pe silabe si integral; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”La spectacol”; -exercitii de asociere a sunetului”i” cu litera “I” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “I”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “I” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “I”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate;

manual,pag. 47; - caietul auxiliar, pag 35; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.16; - plansa cu literele “i/I” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “I”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

4.XII

31

39.

“La stomatolog” -Sunetul “c” si litera “c” mic de tipar -Litera “c” mic de mana

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

-exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “c” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -intuirea literei “c” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “c” cu litera “c” mic de tipar; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de schimbare a sensului unui cuvant prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei interogative; -exercitii de reglare a tonului interogativ; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de plasare a semnelor de punctuatie intrun text. -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in

-imaginile din manual,pag. 48; - caietul auxiliar, pag 36; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.17; - plansa cu literele “c/C” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “c”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

7.XII 7.XII

32

40.

“Cu prietenii” -Sunetul “c” si litera “C” mare de tipar -Litera “C” mare de mana

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

propozitii; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de asociere a sunetului”c” cu litera “c” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “c”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “c” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “c” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “C” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “C” mare de tipar si identificarea

-imaginile din manual,pag. 49; - caietul auxiliar, pag 37; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.17, 18; - plansa cu literele “c/C” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “C”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

8.XII 8.XII

33

41.

“La sanius” -Consolidarea literelor invatate -Evaluare 2 ore

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2.

ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “c” cu litera “C”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor illustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”Acasa”; -exercitii de asociere a sunetului”c” cu litera “C” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “C”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “C” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “C”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de

-imaginile din manual,pag.50, 51; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

9.XII 9.XII

34

4.3.

litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei interrogative; -exercitii de reglare a tonului interogativ; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de plasare a semnelor de punctuatie intrun text. -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate;

UNITATEA DE INVATARE 4: Sunet si litera. Cuvant si propozitie Recapitulare, sistematizare si evaluare NR. DE ORE: 8
42. “Lalele” - Sunetul “l” si litera “l” mic de tipar -Litera “l” mic de mana 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1.

PERIOADA:11.XII.2009-12.II.2010
-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “l” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -imaginile din manual,pag.52; - caietul auxiliar, pag 38; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.18, 19; - plansa cu literele “l/L” de tipar si de mana marite; -observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

35

4.2. 4.3.

43.

“La bunica” -Sunetul “l” si litera “L” mare de tipar -Litera “L” mare de mana

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5.

-exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “l” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “l” cu litera “l” mic de tipar; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de plasare a semnelor de punctuatie intrun text. -jocuri de ordonare logica a literelor in cuvinte; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de asociere a sunetului”l” cu litera “l” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “l”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “l” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “l” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant, a sunetelor in silaba; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -jocuri de ordonare logica a literelor in cuvinte; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor;

-jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “l”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 53; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.20; - plansa cu literele “l/L” de tipar si de mana marite; -jetoane cu

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

11.XII 11.XII

36

4.1. 4.2. 4.3.

44.

“Corul” -Sunetul “o” si litera “o” mic de tipar -Litera “o” mic de mana

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2.

-identificarea cuvintelor ce contin sunetul “L” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “L” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “l” cu litera “L”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”La bunica”; -exercitii de asociere a sunetului”l” cu litera “L” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “L”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “L” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “L”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant;

imagini ale cuvintelor care contin sunetul “L”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag.54; - caietul auxiliar, pag 40; -culegerea “Sa

-observare sistematica; -evaluare reciproca;

15.XII 15.XII

37

2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

-exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “o” si despartirea lor in silabe; -jocuri de punere in corespondenta a unui cuvant auzit cu imaginea corespunzatoare; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -intuirea literei “o” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “o” cu litera “o” mic de tipar; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de schimbare a sensului unui cuvant prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de plasare a semnelor de punctuatie intrun text. -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de asociere a sunetului”o” cu litera “o” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “o”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “o” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “o” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor,

dezlegam tainele abecedarului”, -autoevaluare; pag.21; - plansa cu literele -evaluare “o/O” de tipar si continua; de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “o”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

38

45.

“Cu oile la pasune” -Sunetul “o” si litera “O” mare de tipar -Litera “O” mare de mana

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “O” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “O” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “o” cu litera “O”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol:”Orarul”; -exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei interrogative; -exercitii de reglare a tonului interogativ; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”o” cu litera “O” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “O”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “O” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “O”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte

-imaginile din manual,pag. 55; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.22, 23; - plansa cu literele “o/O” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “O”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

16.XII 16.XII

39

46.

“Flori de iarna” -Recapitulare -Evaluare 2 ore

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei interogative; -exercitii de reglare a tonului interogativ; -formularea corecta a formei de plural a substantivelor; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -exercitii de eliminare a unui cuvant care nu se potriveste ca inteles cu celelalte dintr0o lista audiata; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin

-imaginile din manual,pag.56, 57; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.24, 25; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

18.XII 18.XII

40

47.

“Paunul” -Sunetul “p” si litera “p” mic de tipar -Litera “p” mic de mana

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “p” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de completare a unor cuvinte cu silabele lipsa; -intuirea literei “p” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “p” cu litera “p” mic de tipar; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de schimbare a sensului unui cuvant prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”p” cu litera “p” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “p”mic de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “p” mic de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “p” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate;

-imaginile din manual,pag.58; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.26; - plansa cu literele “p/P” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “p”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

4.I 4.I

41

-exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; 48. “Poneiul” -Sunetul “p” si litera “P” mare de tipar -Litera “P” mare de mana 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “P” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “P” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “p” cu litera “P”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”p” cu litera “P” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “P”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “P” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “P”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -imaginile din manual,pag. 59; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.27, 28; - plansa cu literele “p/P” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “P”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei; -observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua; 5.I 5.I

42

-exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; 49. Vine Craciunul! 1.2. -Scrierea propozitiei 1.3. enuntiative 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei enuntiative; -exercitii de completare a cuvintelor posibile intr-o propozitie ; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -formularea corecta a formei de plural a substantivelor; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -exercitii de eliminare a unui cuvant care nu se potriveste ca inteles cu celelalte dintr-o lista audiata; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si -fise individuale de evaluare; -imaginile din manual,pag.3245; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare formativa; -evaluare sumativa; 6.I

43

50.

Scrisoare Craciun -Scrierea interogative

lui

Mos 1.2. 1.3. propozitiei 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

51.

Buna dimineata la Mos Ajun! -Exercitii de citire si scriere

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3.

propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei interogative; -exercitii de reglare a tonului interogativ; -formularea corecta a formei de plural a substantivelor; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -exercitii de eliminare a unui cuvant care nu se potriveste ca inteles cu celelalte dintr-o lista audiata; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera

-fise individuale de evaluare; -imaginile din manual,pag.4657; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare formativa; -evaluare sumativa;

6.I

-fise individuale de evaluare; -imaginile din manual,pag.58, 59; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”;

-evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare formativa; -evaluare

8.I 8.I

44

3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

52.

-EVALUARE

1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei interogative; -exercitii de reglare a tonului interogativ; -formularea corecta a formei de plural a substantivelor; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -exercitii de eliminare a unui cuvant care nu se potriveste ca inteles cu celelalte dintr-o lista audiata; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -formularea corecta a formei de plural a substantivelor; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -exercitii de eliminare a unui cuvant care nu se potriveste ca inteles cu celelalte dintr-o lista audiata; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate;

- plansa cu sumativa; literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-fise individuale de evaluare; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare formativa; -evaluare sumativa;

12.I 12.I

45

-exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate;
NR. CRT.

CONTINUTURI
“Gargarita” -Sunetul “ă” si literele “ă”,mic de tipar si “Ă”, mare de tipar -Literele “ă”, mic de mana si “Ă”, mare de mana

53.

Obiective de referinta 1.1. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

ACTIVITATI DE INVATARE
-observarea faptului ca , in limba romana, nu exista cuvinte care sa inceapa cu “a” mic; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de distingere a sunetului final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “a” si despartirea lor in silabe; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literei “a” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “a” cu litera “a” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de asociere a sunetului”a” cu litera “a” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “a”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “a” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera

RESURSE -imaginile din manual,pag. 60; - caietul auxiliar, pag 46; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.28; - plansa cu literele “a/ A” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “a”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

EVALUARE -observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

Data 13.I 13.I

46

54.

“Camila” -Consolidarea sistematizarea cunostintelor

1.1. si 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

55.

“Trenul” -Sunetul “t” si litera “t” mic de tipar -Litera “t”mic de mana

1.1. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

“a”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei interogative; -exercitii de reglare a tonului interogativ; -formularea corecta a formei de plural a substantivelor; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice;; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -rebusuri in care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “t” si despartirea lor in silabe; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literei “t” mic de tipar si identificarea ei din alte

-imaginile din manual,pag. 61; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.29, 30; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

15.I 15.I

-imaginile din manual,pag. 62; - caietul auxiliar, pag 47; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.30, 31; - plansa cu literele

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare

25.I. 25.I.

47

56.

“Tractorul” -Sunetul “t” si litera “T” mare de tipar -Litera “T”mare de mana

1.1. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “t” cu litera “t” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de asociere a sunetului”t” cu litera “t” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “t”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “t” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “t”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvantnume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “T” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “T” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “t” cu litera “T”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”t” cu litera “T” mare de

“t/ T” de tipar si de continua; mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “t”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 63; - caietul auxiliar, pag 48; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.31, 32; - plansa cu literele “t/ T” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “T”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

26.I. 26.I

48

57.

“Camera mea” -Sunetul “s” si litera “s” mic de tipar -Litera “s” mic de mana

1.1. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “T”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “T” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “T”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “T”; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “s” si despartirea lor in silabe; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literei “s” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “s” cu litera “s” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de asociere a sunetului”s” cu litera “s” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “s”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “s” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “s”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si

-imaginile din manual,pag. 64; - caietul auxiliar, pag 49; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.33; - plansa cu literele “s/ S” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “S”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

49

58.

“Rica” -Sunetul “s” si litera “S” mare de tipar -Litera “S” mare de mana

1.1. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

59.

“Un vis” -Sunetul “v” si litera “v” mic de tipar -Litera “v” mic de mana

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2.

propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvantnume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “S” si despartirea lor in silabe; -intuirea literei “S” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “s” cu litera “S”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”s” cu litera “S” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “S”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “S” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “S”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “S”; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “v” si despartirea lor in silabe; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia

-imaginile din manual,pag. 65; - caietul auxiliar, pag 50; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.34, 35; - plansa cu literele “s/ S” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “S”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

-imaginile din manual,pag. 66; - caietul auxiliar, pag 51; -culegerea “Sa dezlegam tainele

-observare sistematica; -evaluare reciproca;

50

3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

60.

“Violonistul” -Sunetul “v” si litera “V” mare de tipar -Litera “V” mare de mana

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

(mima, desen); -intuirea literei “v” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “v” cu litera “v” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri didactice de omonimie: vara, vesela; -exercitii de alcatuire de propozitii cu cuvintele omonime, avand sensuri diferite; -exercitii de asociere a sunetului”v” cu litera “v” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “v”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “v” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “v”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvantnume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “v” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “V” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “v” cu litera “V”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor;

abecedarului”, -autoevaluare; pag.35, 36; - plansa cu literele -evaluare “v/ V” de tipar si continua; de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “v”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 67; - caietul auxiliar, pag 52; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.37; - plansa cu literele “v/ V” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “V”; -alfabetarul copiilor si al

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

27.I 27.I.

51

61.

“La spectacol” -Sunetul “d” si litera “d” mic de tipar -Litera “d” mic de mana

1.1. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-formularea unei propozitii alcatuita din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -jocuri didactice de antonimie: vesel- trist, voios- suparat, venire- plecare; -exercitii de citire a unor texte cunoscute; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”v” cu litera “V” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “V”mare de mana; -exercitii-joc de scriere a literei “V” mare de mana pe diferite suporturi; -exercitii de scriere corecta a literei “V”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “d” si despartirea lor in silabe; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literei “d” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “d” cu litera “d” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor;

invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 70; - caietul auxiliar, pag 54; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.38; - plansa cu literele “d/ D” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “d”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

29.I. 29.I.

52

62.

“Aniversarea” -Sunetul “d” si litera “D” mare de tipar -Litera “D” mare de mana

1.1. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de asociere a sunetului”d” cu litera “d” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “d”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “d” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “d”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvantnume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “d” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “D” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “d” cu litera “D”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”d” cu litera “D” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “D”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “D”mare de mana pe

-alfabetarul copiilor si invatatoarei;

al

-imaginile din manual,pag.71 ; - caietul auxiliar, pag 55; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.39, 40; - plansa cu literele “d/ D” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “D”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

8.II. 8.II.

53

63.

“Campionul” -Sunetul “î” si litera “î” mic de tipar -Litera “î” mic de mana

1.1. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “D”; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -prezentarea regulii de scriere cu “i” a cuvintelor in pozitie initiala si finala; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de distingere a sunetului initial si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “i” si despartirea lor in silabe; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literei “i” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “i” cu litera “i” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de asociere a sunetului”i” cu litera “i” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “i”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “i” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “i”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor;

-imaginile din manual,pag. 72; - caietul auxiliar, pag 56; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.40, 41; - plansa cu literele “i/ I” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “i”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

9.II. 9.II.

54

64.

“Inotatorul” 1.1. -Sunetul “Δ si litera “Δ 1.3. mare de tipar 2.1. -Litera “Δ mare de 3.1. mana 3.2. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-prezentarea regulii de scriere cu “I” a cuvintelor in pozitie initiala si finala; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de distingere a sunetului initial si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “i” si despartirea lor in silabe; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literei “I” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “I” cu litera”I” mare de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de asociere a sunetului”i” cu litera “I” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “I”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “I” mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “I”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor;

-imaginile din manual,pag. 72; - caietul auxiliar, pag 56; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.42; - plansa cu literele “i/ I” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “I”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

10.II. 10.II. 12.II. 12.II.

55

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5: Comunicare orală şi scrisă. Literele alfabetului.Propoziţia. Cuvântul. Silaba LIMBA ROMÂNĂ – PATRIA MEA NR. DE ORE: 64 15.02.2010-16.04.2010
NR. CONŢINUTURI Obiective ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CRT. de referinţă
1. “Tema” -Cuvant propozitie. Consolidarea sistematizarea cunostintelor -Dictarea propozitii 1.1. si 1.3. 2.2. si 3.1. 3.3. 3.4. unei 4.2. 4.3. 4.4. -exercitii de citire selectiva; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de asociere a cuvintelor cu imaginile corespunzatoare; -exercitii de formulare corecta a formei de plural a

RESURSE
-imaginile din manual,pag. 68; caietul auxiliar, pag 53; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.36; - planse cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

EVALUARE DATA
-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua; 15.02 15.02

2.

“Animale obiecte” -Sunete si

si 1.1. 1.3. litere. 2.2.

-imaginile din -observare manual,pag. 69; sistematica; caietul

16.02 16.02

56

Sistematizarea si 3.1. consolidarea 3.3. cunostintelor 3.4. -Spatiul intre 4.2. cuvintele unei 4.3. propozitii 4.4.

3.

“In cort” -Propozitia interogativa -Semnul intrebarii. -Evaluare sumativa

1.1. 1.3. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4. 4.2. 4.3. 4.4.

substantivului; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de citire selective; -exercitii de completare a unor propozitii cu prepozitiile necesare; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -jocuri didactice de antonimie: incuiat/ descuiat; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de dialog cu persoane diferite; -simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; -memorari de versuri: ”Dimineata”;

auxiliar, pag 53; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.37; - planse cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

-imaginile din manual,pag. 73; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.43, 44; - planse cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

17.02 17.02

57

-exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; 4. “Miezul iernii” -Evaluare sumativa 1.1. 1.3. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4. 4.2. 4.3. 4.4. -exercitii de compunere a cuvintelor pornind de la o silaba; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare a unor intrebari in vederea clarificarii unor nelamuriri legate de o cerinta data; -povestirea unor intamplari personale ale copiilor; -exercitii de punere in ordine a unor propozitii pentru a forma un text inteligibil; -exercitii de delimitare a cuvintelor in enunturi; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de acordare corecta a substantivelor comune in cazul nominativ; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; -exercitii de folosire a punctului, semnului intrebarii si a scrierii cu majuscula; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.45, 46, 47, 48; - planse cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei; -observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare sumativa; 19.02 19.02

58

NR. CRT
5.

CONTINUTURI
“Misu” -Sunetul “ş” si litera “ş” mic de tipar -Litera “ş” mic de mana

Obiective de referinta
1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

ACTIVITATI DE INVATARE
-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “ş” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii textului audiat, prin apelare la diferite modalitati de redare a acestuia (repovestire, desen, dramatizare); -jocuri didactice de omonimie; -exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, inlocuirea sau adaugarea unui cuvant; -intuirea literei “ş” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “ş” cu litera “ş” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de asociere a sunetului” ş” cu litera “ş” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “ş”mic de mana;

RESURSE
-imaginile din manual,pag. 74; - caietul auxiliar, pag 57; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.49, 50; - plansa cu literele “s/S” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “s”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

EVALUARE
-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

Data
15.II. 15.II 16.II. 16.II.

59

6.

“Stirile” -Sunetul “ş” si litera “Ş” mare de tipar -Litera “Ş” mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

7.

“România” -Sunetul “â” si literele “â” mic de

1.2. 1.3. 2.1.

-exercitii de scriere corecta a literei “ş” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “ş”; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “s” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “S” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “s” cu litera “S”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de asociere a sunetului”s” cu litera “S” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “S”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “S”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “S”; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -observarea faptului ca , in limba romana, nu exista cuvinte care sa inceapa cu “â”mic; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala;

-imaginile din manual,pag. 75; - caietul auxiliar, pag 58; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.50, 51; - plansa cu literele “s/S” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

17.II 17.II

-imaginile din -observare manual,pag. 76; sistematica; - caietul auxiliar,

19.II 19.II

60

tipar si litera “” mare de tipar -Litera “â” mic de mana si litera “”mare de mana

2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

8.

“Patria mea” -Sistematizarea si consolidarea literelor invatate

1.2. 1.3. 1.5. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1.

-exercitii de distingere a sunetului din interiorul unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “â” si despartirea lor in silabe; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literei “â” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “â” cu litera “â” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii-joc de alcatuire a familiei de cuvinte a lui “roman”; -exercitii de asociere a sunetului” â” cu litera “â” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “â”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “â” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “â”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultator, vizand formarea comportamentului de ascultator activ; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -exercitii de delimitare a cuvintelor in propozitii; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice;

pag 59; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.52; - planseacu literele “a/A” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care se scriu cu “a”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

-imaginile din manual,pag. 77; - caietul auxiliar, pag 60; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.53, 54; -jetoane cu imagini ale

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

22.II 22.II 23.II. 23.II.

61

4.2. 4.4.

9.

“In parc” -Sunetul “b” si litera “b” mic de tipar -Litera “b” mic de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “b” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -jocuri didactice de omonimie; -exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, inlocuirea sau adaugarea unui cuvant; -exercitii de asociere a sunetului “b” cu litera “b” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de stimulare a atentiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit; -exercitii de asociere a sunetului”b” cu litera “b” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “b”mic de mana;

cuvintelor; -alfabetarul copiilor si invatatoarei;

al

-imaginile din manual,pag. 78; - caietul auxiliar, pag 61; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.55, 56; - plansa cu literele “b/B” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “b”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

24.II 24.II

62

10.

“Poveste” -Sunetul “b” si litera “B” mare de tipar -Litera “B” mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-exercitii de scriere corecta a literei “b” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “b”; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -intuirea literei “B” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “b” cu litera “B”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de povestire a basmelor cunoscute de copii; -exercitii de asociere a sunetului”b” cu litera “B” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “B”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “B”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “B”; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte;

-imaginile din manual,pag. 79; - caietul auxiliar, pag 62; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.57, 58; - plansa cu literele “b/B” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

26.II 26.II

63

11.

“Povestea gastelor”,de George Cosbuc -Sunetul “g” si litera “g” mic de tipar -Litera “g” mic de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “g” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -jocuri didactice de omonimie; -exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, inlocuirea sau adaugarea unui cuvant; -intuirea literei “g” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “g” cu litera “g” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”g” cu litera “g” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “g”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “g” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “g”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor;

-imaginile din manual,pag. 80; - caietul auxiliar, pag 63; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.58, 59; - plansa cu literele ”g/G” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “g”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

1.III 1.III

64

12.

“Grigoras” -Sunetul “g” si litera “G” mare de tipar -Litera “G” mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -intuirea literei “G” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “g” cu litera “G”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”g” cu litera “G” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “G”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “G”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “G”; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate;

-imaginile din manual,pag. 81; - caietul auxiliar, pag 64; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag 60, 61; - plansa cu literele “g/G” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

2.III 2.III

65

13.

“La masa” -Sunetul “ce” si grupurile de litere “ce” si “Ce” de tipar -Grupurile de litere “ce” si “Ce” de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “ce” si despartirea lor in silabe; -intuirea grupurilor de litere “ce” si “Ce” de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “ce” cu grupurile de litere “ce” si “Ce” de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii pentru largirea campului visual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei, recunoasterea unor cuvinte care se repeta intr-un text, recunoasterea unor modele repetitive; -exercitii de asociere a sunetului”ce”cu grupurile de litere “ce” si “Ce” de mana; -exercitii de identificare literelor din care este constituit grupul de litere “ce” de mana; -exercitii de scriere corecta a grupurilor de litere “ce” si “Ce” de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “ce”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -exrcitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare,

-imaginile din manual,pag. 82; - caietul auxiliar, pag 65; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.62; - plansa cu grupul de litere “ce/Ce” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin grupul de litere “ce”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

3.III 3.III. 5.III 5.III.

66

anunturi, invitatii);

14.

“8 Martie – Ziua martisorului” -Sistematizarea si consolidarea cunostintelor -Proba de evaluare scrisa

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-exercitii de asociere a cuvintelor cu imaginile corespunzatoare; -exercitii de formulare corecta a formei de plural a substantivului; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de incadrare corecta in pagina a textului (data, alineat); -exercitii de folosire a punctului, semnului intrebarii si a scrierii cu majuscula; -exercitii de copiere/ transcriere a unor substantive proprii, a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interrogative; -expunerea caietelor elevilor in vederea incurajarii performantelor individuale;

-imaginile din manual,pag. 83; - caietul auxiliar, pag 66; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.63; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

8.III. 8.III. 9.III. 9.III.

67

15.

“La film” -Sunetul “f” si litera “f” mic de tipar -Litera “f” mic de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “f” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii textului audiat, prin apelare la diferite modalitati de redare a acestuia (repovestire, desen, dramatizare); -jocuri didactice de omonimie; -exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, inlocuirea sau adaugarea unui cuvant; -intuirea literei “f” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “f” cu litera “f” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de stimulare a atentiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit; -exercitii de asociere a sunetului”f” cu litera “f” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “f”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “f” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si

-imaginile din manual,pag. 84; - caietul auxiliar, pag 67; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.64, 65; - plansa cu literele “f/F” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “f”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

10.III 10.III

68

16.

“Fluierul fermecat”, dupa Victor Eftimiu -Sunetul “f” si litera “F” mare de tipar -Litera “F” mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “f”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “f” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “F” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “f” cu litera “F”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”f” cu litera “F” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “F”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “F”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “F”; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte;

-imaginile din manual,pag. 85; - caietul auxiliar, pag 68; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.66, 67; - plansa cu literele “f/F” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

12.III 12.III

69

-exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate;

17.

“La circ” -Sunetul “ci” si grupurile de litere “ci” si “Ci” de tipar -Grupurile de litere “ci” si “Ci” de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “ci” si despartirea lor in silabe; -intuirea grupurilor de litere “ci” si “Ci” de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “ci” cu grupurile de litere “ci” si “Ci” de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii pentru largirea campului visual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei, recunoasterea unor cuvinte care se repeta intr-un text, recunoasterea unor modele repetitive; -exercitii de asociere a sunetului”ci”cu grupurile de litere “ci” si “Ci” de mana; -exercitii de identificare literelor din care este constituit grupul de litere “ci” de mana; -exercitii de scriere corecta a grupurilor de litere “ci” si “Ci” de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “ci”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -exrcitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare,

-imaginile din manual,pag. 86; - caietul auxiliar, pag 69; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.68, 69; - plansa cu grupul de litere “ci/ Ci” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin grupul de litere “ci”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

15.III. 15.III.

70

anunturi, invitatii);

18.

“Lumea povestilor” -Sistematizarea si consolidarea cunostintelor -Proba scrisa

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

19.

“La hora” -Sunetul “h” si litera “h” mic de tipar -Litera “h” mic de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2.

-exercitii de formulare corecta a formei de plural a substantivului; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de incadrare corecta in pagina a textului (data, alineat); -exercitii de folosire a punctului, semnului intrebarii si a scrierii cu majuscula; -exercitii de copiere/ transcriere a unor substantive proprii, a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interrogative; -expunerea caietelor elevilor in vederea incurajarii performantelor individuale; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant;

-imaginile din manual,pag. 87; - caietul auxiliar, pag 70; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.69, 70; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

16.III 16.III

-imaginile din manual,pag. 88; - caietul auxiliar, pag 71; -culegerea “Sa dezlegam tainele

-observare sistematica; -evaluare reciproca;

17.III 17.III 19.III. 19.III

71

3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-identificarea cuvintelor ce contin sunetul “h” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii textului audiat, prin apelare la diferite modalitati de redare a acestuia (repovestire, desen, dramatizare); -jocuri didactice de omonimie; -exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, inlocuirea sau adaugarea unui cuvant; -intuirea literei “h” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “h” cu litera “h” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de stimulare a atentiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit; -exercitii de asociere a sunetului”h” cu litera “h” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “h”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “h” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “h”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor;

abecedarului”, -autoevaluare; pag.71, 72; - plansa cu literele -evaluare “h/ H” de tipar si continua; de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “h”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

72

20.

“Haiduc” -Sunetul “h” si litera “H” mare de tipar -Litera “H” mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “h” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “H” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “h” cu litera “H”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”h” cu litera “H” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “H”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “H”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “H”; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte;

-imaginile din manual,pag. 89; - caietul auxiliar, pag 72; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.73, 74; - plansa cu literele “h/ H” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

22.III 22.III

73

-exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate;

21.

“Mingea” -Sunetul “ge” si grupurile de litere “ge” si “Ge” de tipar -Grupurile de litere “ge” si “Ge” de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

22.

“Bujorel” -Sunetul “j” si litera

1.2. 1.3.

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “ge” si despartirea lor in silabe; -intuirea grupurilor de litere “ge” si “Ge” de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “ge” cu grupurile de litere “ge” si “Ge” de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii pentru largirea campului visual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei, recunoasterea unor cuvinte care se repeta intr-un text, recunoasterea unor modele repetitive; -exercitii de asociere a sunetului”ge”cu grupurile de litere “ge” si “Ge” de mana; -exercitii de identificare literelor din care este constituit grupul de litere “ge” de mana; -exercitii de scriere corecta a grupurilor de litere “ge” si “Ge” de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “ge”; -exercitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare, anunturi, invitatii); -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si

-imaginile din manual,pag. 90, 91; - caietul auxiliar, pag 73, 74; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.75, 76, 77; - plansa cu grupul de litere “ge/ Ge” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin grupul de litere “ge”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

23.III 23.III

-imaginile din manual,pag. 92;

-observare sistematica;

24.III. 24.III 74

“j” mic de tipar -Litera “j” mic de mana

2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

23.

“La plaja” -Sunetul “j” si litera “J” mare de tipar -Litera “J” mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2.

final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “j” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii textului audiat, prin apelare la diferite modalitati de redare a acestuia (repovestire, desen, dramatizare); -exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, inlocuirea sau adaugarea unui cuvant; -intuirea literei “j” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “j” cu litera “j” mic de tipar; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de stimulare a atentiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit; -exercitii de asociere a sunetului”j” cu litera “j” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “j”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “j” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “j”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe;

- caietul auxiliar, pag 75; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.78, 79; - plansa cu literele”j/ J” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “j”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

26.III 26.III

-imaginile din manual,pag. 93; - caietul auxiliar, pag 76; -culegerea “Sa dezlegam tainele

-observare sistematica; -evaluare reciproca;

29.III 29.III

75

3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

24.

“Gimnastii” -Sunetul “gi” si grupurile de litere “gi” si “Gi” de tipar -Grupurile de litere “gi” si “Gi” de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-intuirea literei “J” mare de tipar si identificarea ei din alte surse; -exercitii de asociere a sunetului “j” cu litera “J”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”j” cu litera “J” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “J”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “J”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “J”; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “gi” si despartirea lor in silabe; -intuirea grupurilor de litere “gi” si “Gi” de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “gi” cu grupurile de litere “gi” si “Gi” de tipar; -exercitii de omonimie;

abecedarului”, -autoevaluare; pag.79, 80, 81; - plansa cu literele -evaluare de tipar si de mana continua; marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 94, 95; - caietul auxiliar, pag 77; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.81, 82; - plansa cu grupul de litere “gi/ Gi” de tipar si de mana marite;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

30.III 30.III

76

25.

“Primavara a sosit!” -Consolidarea grupurilor de litere invatate -Cuvinte care se scriu cu grupurile de litere invatate

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei, recunoasterea unor cuvinte care se repeta intr-un text, recunoasterea unor modele repetitive; -exercitii de asociere a sunetului”gi”cu grupurile de litere “gi” si “Gi” de mana; -exercitii de identificare literelor din care este constituit grupul de litere “gi” de mana; -exercitii de scriere corecta a grupurilor de litere “gi” si “Gi” de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “gi”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -exercitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare, anunturi, invitatii); -exercitii de asociere a cuvintelor cu imaginile corespunzatoare; -exercitii de formulare corecta a formei de plural a substantivului; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei;

-jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin grupul de litere “gi”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 96, 97; - caietul auxiliar, pag 78; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag. 83, 84, 85; - planse cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

31.III 31.III 2.IV 2.IV

77

26.

Recapitulări Sistematizări

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4

-exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de incadrare corecta in pagina a textului (data, alineat); -exercitii de folosire a punctului, semnului intrebarii si a scrierii cu majuscula; -exercitii de copiere/ transcriere a unor substantive proprii, a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interrogative; -expunerea caietelor elevilor in vederea incurajarii performantelor individuale; exercitii de asociere a cuvintelor cu imaginile corespunzatoare; -exercitii de formulare corecta a formei de plural a substantivului; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate;

copiilor si al invatatoarei;

- planse cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

12.IV14.IV

78

-exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de incadrare corecta in pagina a textului (data, alineat); -exercitii de folosire a punctului, semnului intrebarii si a scrierii cu majuscula; -exercitii de copiere/ transcriere a unor substantive proprii, a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interrogative; -expunerea caietelor elevilor in vederea incurajarii performantelor individuale; 27. Evaluare 16.IV

79

UNITATEA DE INVATARE 6: Comunicare orala si scrisa. Literele alfabetului, Propozitia, cuvantul, silaba ÎN FAMILIE NR. DE ORE: 34
1 “In zori” -Sunetul “z” si litera “z” mic de tipar -Litera “z” mic de mana 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4. -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “z” si despartirea lor in silabe; -exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii textului audiat, prin apelare la diferite modalitati de redare a acestuia (repovestire, desen, dramatizare); -jocuri didactice de sinonimie; -exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, inlocuirea sau adaugarea unui cuvant; -intuirea literei “z” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “z” cu litera “z” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de stimulare a atentiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit; -exercitii de asociere a sunetului”z” cu litera “z” mic -imaginile din manual,pag. 98; - caietul auxiliar, pag 79; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.86, 87; - plansa cu literele “z/ Z” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “z”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei; -observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

80

2

“Ziua mamei” -Sunetul “z” si litera “Z” mare de tipar -Litera “Z” mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “z”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “z” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “z”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de distingere a sunetului initial al unui cuvant- nume; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “z” si despartirea lor in silabe; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -intuirea literei “Z” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “z” cu litera “Z”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de citire a cuvintelor ilustrate; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de eliminare a unui cuvant care nu se potriveste ca inteles cu celelalte dintr-o lista audiata; -exercitii de asociere a sunetului”z” cu litera “Z” mare de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “Z”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “Z”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina;

-imaginile din manual,pag. 99; - caietul auxiliar, pag 80; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.88, 89; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

81

3

“Ochelarii” -Sunetul “che” si grupurile de litere “che” si “Che” de tipar -Grupurile de litere “che” si “Che” de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “Z”; -exercitii de punere in corespondenta a cuvantului scris de mana sau de tipar cu imaginea; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “che” si despartirea lor in silabe; -intuirea grupurilor de litere “che” si “Che” de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “che” cu grupurile de litere “che” si “Che” de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului”che”cu grupurile de litere “che” si “Che” de mana; -exercitii de identificare literelor din care este constituit grupul de litere “che” de mana; -exercitii de scriere corecta a grupurilor de litere “che” si “Che” de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “che”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -exrcitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare, anunturi, invitatii);

-imaginile din manual,pag. 100; - caietul auxiliar, pag 81; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.90; - plansa cu grupul de litere “che/ Che” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin grupul de litere “che”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

82

4

“Racheta” -Consolidarea grupurilor de litere invatate -Cuvinte care se scriu cu grupurile de litere invatate

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

5

“Lectia de teatru” -Sunetul “ţ” si litera “ţ” mic de tipar -Litera “ţ” mic de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2.

-exercitii de asociere a cuvintelor cu imaginile corespunzatoare; -exercitii de formulare corecta a formei de plural a substantivului; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de incadrare corecta in pagina a textului (data, alineat); -exercitii de folosire a punctului, semnului intrebarii si a scrierii cu majuscula; -exercitii de copiere/ transcriere a unor substantive proprii, a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interrogative; -expunerea caietelor elevilor in vederea incurajarii performantelor individuale; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevi; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -exercitii de distingere a sunetului initial, median si final al unei silabe sau al unui cuvant; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “ţ” si despartirea lor in silabe; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii textului audiat, prin apelare la diferite modalitati de redare a

-imaginile din manual,pag. 101; - caietul auxiliar, pag 82; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag. 91, 92; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

-imaginile din manual,pag. 102; - caietul auxiliar, pag 83; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.93, 94; - plansa cu literele “t/ T” de tipar si

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua; 83

4.4.

6

“Curatenia” -Sunetul “ţ” si litera “Ţ” mare de tipar -Litera “Ţ” mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

acestuia (repovestire, desen, dramatizare); -jocuri didactice cu diminutive; -exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, inlocuirea sau adaugarea unui cuvant; -intuirea literei “ţ” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “ţ” cu litera “ţ” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de stimulare a atentiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit; -exercitii de asociere a sunetului “ţ” cu litera “ţ” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “ţ”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “ţ” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “ţ”; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -jocuri de identificare a pozitiei silabelor in cuvant; -exercitii de citire selectiva; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “ţ” si despartirea lor in silabe; -intuirea literei “Ţ” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “ţ” cu litera “Ţ”; -identificarea situatiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitiei initiale a acesteia in cadrul cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii de asociere a sunetului” ţ” cu litera “Ţ” mare de mana;

de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin sunetul “t”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 103; - caietul auxiliar, pag 84; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag. 94, 95, 96; - plansa cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

84

7

“Cartea” -Sunetul “chi” si grupurile de litere “chi” si “Chi” de tipar -Grupurile de litere “chi” si “Chi” de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “Ţ”mare de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “Ţ”mare de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “Ţ”; -exercitii de copiere a unei propozitii cu cuvintele invatate; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “chi” si despartirea lor in silabe; -intuirea grupurilor de litere “chi” si “Chi” de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “chi” cu grupurile de litere “chi” si “Chi” de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii pentru largirea campului visual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei, recunoasterea unor cuvinte care se repeta intr-un text, recunoasterea unor modele repetitive; -exercitii de asociere a sunetului”chi”cu grupurile de litere “chi” si “Chi” de mana; -exercitii de identificare literelor din care este constituit grupul de litere “chi” de mana; -exercitii de scriere corecta a grupurilor de litere “chi” si “Chi” de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “chi”; -exercitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare, anunturi, invitatii);

invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 104; - caietul auxiliar, pag 85; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag. 96, 97, 98, 99, 100; - plansa cu grupul de litere “chi/ Chi” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin grupul de litere “chi”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

85

8

“Familia mea” -Sunetele “cs” si “gz” si literele “x” mic de tipar si litera “X” mare de tipar -Litera “x” mic de mana si litera “X”mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

9

“Pisicuta lui Anghel” -Sunetul “ghe” si grupurile de litere “ghe” si “Ghe” de tipar -Grupurile de litere “ghe” si “Ghe” de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-observarea faptului ca , in limba romana, nu exista cuvinte care sa inceapa cu “x” mic; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “x” si despartirea lor in silabe; -intuirea literei “x” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetelor “cs” si “gz” cu litera “x” mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de asociere a sunetelor “cs” si “gz” cu litera “x” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “x”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “x” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “x”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “ghe” si despartirea lor in silabe; -intuirea grupurilor de litere “ghe” si “Ghe” de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “ghe” cu grupurile de litere “ghe” si “Ghe” de tipar; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei, recunoasterea unor cuvinte care se repeta intr-un text, recunoasterea unor modele repetitive;

-imaginile din manual,pag. 106, 107; - caietul auxiliar, pag 86, 87; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.101, 102, 103; - plansa cu literele “x/ X” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care se scriu cu “x”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

-imaginile din manual,pag. 108, 109; - caietul auxiliar, pag 88; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.104, 105; - plansa cu grupul de litere “ghe” de tipar si de mana marite;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

86

10

“In drumetie” -Sunetul “k” si literele “k” mic de tipar si litera “K” mare de tipar -Litera “k” mic de mana si litera “K”mare de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-exercitii de asociere a sunetului”ghe”cu grupurile de litere “ghe” si “Ghe” de mana; -exercitii de identificare literelor din care este constituit grupul de litere “ghe” de mana; -exercitii de scriere corecta a grupurilor de litere “ghe” si “Ghe” de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “ghe”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -exercitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare, anunturi, invitatii); -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “k” si despartirea lor in silabe; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literei “k” mic de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “k” cu litera “k”mic de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de asociere a sunetului”k” cu litera “k” mic de mana; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care este constituita litera “k”mic de mana; -exercitii de scriere corecta a literei “k” mic de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “k”;

-jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin grupul de litere “ghe”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-imaginile din manual,pag. 110, 111; - caietul auxiliar, pag 89, 90; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.107; - plansa cu literele “k/ K” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care se scriu cu “k”; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

87

11

“Desenele animate” -Sunetele “c”, “v” si “i” si literele “q”, “w” si “y” mici de tipar si literele “Q”, “W” si “Y” mari de tipar -Literele “q”, “w” si “y” mici de mana si literele “Q”, “W” si “Y”mari de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

12.

“Neghinita”, dupa Barbu Stefanescu Delavrancea -Sunetul “ghi” si grupurile de litere “ghi” si “Ghi” de tipar -Grupurile de litere “ghi” si “Ghi” de mana

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

-observarea faptului ca , in limba romana, cuvintele care folosesc aceste litere sunt imprumutate din alte limbi; -exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o propozitie; -exercitii pentru demonstrarea intelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen); -intuirea literelor “q”, “Q”, “w”, “W”, “y” si “Y” de tipar si identificarea lor din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de citire selectiva; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de formulare de intrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care il insotesc; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de identificare a elementelor grafice din care sunt constituite literele de mana invatate; -exercitii de scriere corecta a literelor de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala; -exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; -identificarea cuvintelor ce contin sunetul “ghi” si despartirea lor in silabe; -intuirea grupurilor de litere “ghi” si “Ghi” de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare, reviste); -exercitii de asociere a sunetului “ghi” cu grupurile de litere “ghi” si “Ghi” de tipar; -exercitii de citire selectiva; -exercitii pentru largirea campului vizual prin identificarea silabelor in structura cuvintelor si a cuvintelor in structura propozitiei, recunoasterea unor cuvinte care se repeta intr-un text, recunoasterea unor modele repetitive; -exercitii de asociere a sunetului”ghi”cu grupurile de litere “ghi” si “Ghi” de mana;

-imaginile din manual,pag. 112, 113; - caietul auxiliar, pag 91; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag. 107, 108, 109; - planse cu literele “q/ Q”, “w/ W” si “y/ Y” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care se scriu cu “q”, “w” si “y”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

-imaginile din manual,pag. 114, 115; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.109, 110, 111; - plansa cu grupul de litere “ghi/ Ghi” de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor care contin grupul de litere “ghi”;

-observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;

88

-exercitii de identificare literelor din care este -alfabetarul constituit grupul de litere “ghi” de mana; copiilor si al -exercitii de scriere corecta a grupurilor de litere invatatoarei; “ghi” si “Ghi” de mana pe caiete tip I, cu respectarea liniaturii si aranjarii in pagina; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu litera “ghi”; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate, respectand forma, marimea lor; -exrcitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare, anunturi, invitatii); 13 Recapitulare Evaluare

UNITATEA DE INVATARE 10: Alfaberul limbii române NR. DE ORE:6
Alfabetul limbii romane -exercitii de formulare corecta a formei de plural a substantivului; -exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; -formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte care incep cu acelasi sunet; -jocuri pentru alcatuirea de propozitii continand cuvinte noi; -exercitii de completare a unor propozitii eliptice; -jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; -exercitii de tipul adevarat/ fals; -exercitii de citire integrala a cuvintelor; -exercitii de citire la prima vedere a unor texte scurte; -exercitii de copiere si transcriere a unor cuvinte cu literele invatate; -imaginile din manual,pag. 116, 117; -culegerea “Să dezlegam tainele abecedarului”, pag.112; - planse cu literele de tipar si de mana marite; -jetoane cu imagini ale cuvintelor; -alfabetarul copiilor si al -observare sistematica; -evaluare reciproca; -autoevaluare; -evaluare continua;`

1

CONSOLIDARE

1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4.

89

-exercitii de scriere corecta a cuvintelor si invatatoarei; propozitiilor; -exercitii de scriere dupa dictare a literelor, cuvintelor si propozitiilor cu literele invatate; -exercitii de incadrare corecta in pagina a textului (data, alineat); -exercitii de folosire a punctului, semnului intrebarii si a scrierii cu majuscula; -exercitii de copiere/ transcriere a unor substantive proprii, a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interrogative; -expunerea caietelor elevilor in vederea incurajarii performantelor individuale;

UNITATEA DE INVATARE 10: Cheia citirii si taina textelor literare NR. DE ORE: 16 Obiective de referinta

Nr. crt

CONTINUTURI

ACTIVITATI DE INVATARE
-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala, stabilirea locului cuvintelor; -identificarea situatiilor in care folosim litera mare; -exercitii de citire a textului: in lant, stafeta, selective; -exercitii de despartire in silabe a unor cuvinte date; -exercitii-joc: “Eu spun una, tu spui multe”; -exercitii de scriere a unor cuvinte, a unui text scurt; -exercitii de ordonare a cuvintelor pentru obtinerea propozitiilor; -exercitii de gasire a unor cuvinte ce au acelasi sens, ori sensuri diferite; -exercitii de alcatuire a unor enunturi care sa ilustreze mai multe sensuri ale aceluiasi cuvant; -exercitii de construire a unor propozitii pornind de la cuvinte date; -exercitii de formulare de raspunsuri pentru intrebari

RESURSE

EVALUARE

Data

Cheia citirii si taina 1.4. textelor literare 2.5. 3.1. Texte suport: 3.2. -“Povestea literelor”, 4.1. dupa Ionel Teodoreanu;

-“Scoala lui Fanuta”, dupa Spiridon Vangheli

-imaginile din -observare manual,pag. 118, sistematica 119, 122, 124, 125; -tema in clasa -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131; -jetoane cu cuvinte; -alfabetarul copiilor si al 90

-“Anotimpurile”

2.

CONSOLIDARE SI 1.4. SISTEMATIZARE 2.5. 3.1. 3.2. 4.1.

date; exercitii de formulare a unor intrebari pe baza imaginilor prezentate; -exercitii de memorare a unui text in versuri; -identificarea elementelor componente ale unui text in versuri (titlu, autor, versuri, strofe, rima); -exercitii de completare a unor enunturi lacunare; -gaseste insusiri potrivite pentru cuvintele date; -ordoneaza propozitiile respectand ordinea logica a evenimentelor; -formularea propozitiilor dupa imaginea centrala, stabilirea locului cuvintelor; -identificarea situatiilor in care folosim litera mare; -exercitii de citire a textului: in lant, stafeta, selective; -exercitii de despartire in silabe a unor cuvinte date; -exercitii-joc: “Eu spun una, tu spui multe”; -exercitii de scriere a unor cuvinte, a unui text scurt; -exercitii de ordonare a cuvintelor pentru obtinerea propozitiilor; -exercitii de gasire a unor cuvinte ce au acelasi sens, ori sensuri diferite; -exercitii de alcatuire a unor enunturi care sa ilustreze mai multe sensuri ale aceluiasi cuvant; -exercitii de construire a unor propozitii pornind de la cuvinte date; -exercitii de formulare de raspunsuri pentru intrebari date; exercitii de formulare a unor intrebari pe baza imaginilor prezentate; -exercitii de memorare a unui text in versuri; -identificarea elementelor componente ale unui text in versuri (titlu, autor, versuri, strofe, rima); -exercitii de completare a unor enunturi lacunare; -gaseste insusiri potrivite pentru cuvintele date; -ordoneaza propozitiile respectand ordinea logica a evenimentelor; -exercitii de transcriere, copiere si dictare;

invatatoarei;

-imaginile din -observare manual,pag. 119, sistematica 120; - caietul auxiliar, -tema in clasa pag 93; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag.118, 119, 132, 133,134, 135; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

91

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 11: Textul in versuri! NR. DE ORE: 8
Nr. crt 1.

CONTINUTURI
Textul in versuri Texte suport: -“Fapte bune”, Florentina Popa

Obiective de referinta

ACTIVITATI DE INVATARE
-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala, stabilirea locului cuvintelor; -identificarea situatiilor in care folosim litera mare; -exercitii de citire a textului: in lant, stafeta, selectiv; -exercitii de despartire in silabe a unor cuvinte date; -exercitii-joc: “Eu spun una, tu spui multe”; -exercitii de scriere a unor cuvinte, a unui text scurt; -exercitii de ordonare a cuvintelor pentru obtinerea propozitiilor; -exercitii de gasire a unor cuvinte ce au acelasi sens, ori sensuri diferite; -exerciţii de recunoastere a unor momente din textul audiat, pe baza unor imagini prezentate; -exercitii de alcatuire a unor enunturi care sa ilustreze mai multe sensuri ale aceluiasi cuvant; -exercitii de construire a unor propozitii pornind de la cuvinte date; -exercitii de formulare de raspunsuri pentru intrebari date; exercitii de formulare a unor intrebari pe baza imaginilor prezentate; -exercitii de reglare a tonului, volumului si a vitezei vorbirii ; -exercitii de dictie, frământări de limbă; -exercitii de memorare a unui text in versuri; -identificarea elementelor componente ale unui text in versuri (titlu, autor, versuri, strofe, rima); -exercitii de completare a unor enunturi lacunare; -gaseste insusiri potrivite pentru cuvintele date; -ordoneaza propozitiile respectand ordinea logica a evenimentelor; -activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte,

RESURSE -imaginile din manual,pag. 119, 121, 122, 123; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag. 120, 121, 122, 124; -jetoane cu cuvinte; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei;

EVALUARE -observare sistematica -tema in clasa -evaluare individuală

1.4. 2.5. 3.1. de 3.2. 4.1.

-“Gandacelul”, Elena Farago

de

92

întâmplări cunoscute; 2. CONSOLIDARE SI 1.4. SISTEMATIZARE 2.5. 3.1. 3.2. 4.1. -identificarea situatiilor in care folosim litera mare; -exercitii de citire a textului: in lant, stafeta, selective; -exercitii de despartire in silabe a unor cuvinte date; -exercitii-joc: “Eu spun una, tu spui multe”; -exercitii de scriere a unor cuvinte, a unui text scurt; -exercitii de ordonare a cuvintelor pentru obtinerea propozitiilor; -exercitii de gasire a unor cuvinte ce au acelasi sens, ori sensuri diferite; -exercitii de alcatuire a unor enunturi care sa ilustreze mai multe sensuri ale aceluiasi cuvant; -exercitii de construire a unor propozitii pornind de la cuvinte date; -exercitii de formulare de raspunsuri pentru intrebari date; exercitii de formulare a unor intrebari pe baza imaginilor prezentate; -exercitii de memorare a unui text in versuri; -identificarea elementelor componente ale unui text in versuri (titlu, autor, versuri, strofe, rima); -exercitii de completare a unor enunturi lacunare; -gaseste insusiri potrivite pentru cuvintele date; -activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte, întâmplări cunoscute; -ordoneaza propozitiile respectand ordinea logica a evenimentelor; -exercitii de transcriere, copiere si dictare; - caietul auxiliar, pag 94; -culegerea “Sa dezlegam tainele abecedarului”, pag. 125 -jetoane cu cuvinte; -alfabetarul copiilor si al invatatoarei; -observare sistematica -tema in clasa -evaluare scrisă -evaluare orală finala finală

93

2
DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE

MATEMATICĂ

ARIA CURRICULARĂ

Matematică şi ştiinţe ale naturii Matematică Extins 4 ore pe săptămână – ore anual

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL Sem. I Sem. al II-lea TOTAL

NR. ORE 68 68 136

MANUAL AUTOR

Matematică Mihaela Singer

EDITURA Aramis - 2004

94

2.1. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

2.2.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
O1 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.1 sa înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor( din zeci si unităţi), utilizând 1.2 sa scrie, sa citească, sa compare si sa ordoneze numerele naturale de la 0 la 100; 1.3 sa efectueze operaţii de adunare si scădere: - in concentrul 0-30, fără trecere peste ordin; -*in concentrul 0-100, fără trecere peste ordin. O2 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 2.1 sa stabilească poziţii relative ale obiectelor in spaţiu; 2.2 sa recunoască forme plane, sa sorteze si sa clasifice obiecte date sau desene după criterii diverse; 2.3 sa sesizeze asocierea dintre elementele a doua grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date; 2.4 sa continue modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere mai mici decât 10; 95

2.5 sa exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici decât 30 in suma sau diferenţa , folosind obiecte, desene sau numere; *sa exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici decât 100 in suma sau diferenţa folosind obiecte, desene sau numere; 2.6 sa rezolve probleme care presupun o singura operaţie dintre cele învăţate; 2.7 sa formuleze oral exerciţii si probleme cu numere de la 0 la 30; 2.8 sa măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsura nestandard aflate la îndemâna copiilor; 2.9 sa recunoască orele fixe pe ceas. O3 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.1. -să verbalizeze modalităţi de calcul folosite în rezolvarea unor probleme prectice şi de calcul. O4 Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 4.1 sa manifeste o atitudine pozitiva si disponibilitate fata de utilizarea numerelor; 4.2 sa conştientizeze utilitatea matematicii in viata cotidiana. 2.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL I Nr. Crt Unit. de învăţare Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice 1. Ob. de ref. Nr. ore 21 Perioada

Conţinuturi - Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu - Aprecierea şi compararea intuitivă a obiectelor - Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice - Grupare de obiecte după anumite criterii - Compararea numărului de elemente

2.1 2.2 2.3 2.4 4.2

96

2.

Numere naturale de la 0 1.1 la 10 1.2 4.1 Adunarea şi scăderea 1.3 numerelor naturale de 2.5 la 0 la 10 2.6

- Numerele naturale în concentrul 0-10 (citire, scriere, 19 comparare, ordonare)

3.

2.7 3.1 4.2 Numere naturale de la 10 la 30 1.1 1.2

- Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0- 24 10. - Simboluri matematice : „+”,”-„, „=”; - Probleme care se rezolva prin adunări şi scăderi în concentrul 0-10.

4.

-Numerele de la 10 la 20 (citire, scriere, comparare, 4 ordonare); -Numerele naturale de la 20 la 30 (citire, scriere, comparare , ordonare).

2.3 2.4

SEMESTRUL AL II-LEA Nr. Crt 1. Unit. de învăţare Adunarea si scăderea numerelor naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordin Ob. de ref. Nr. ore Săpt

Conţinuturi

1.3 2.6 2.7

-Adunări de numere formate din zeci cu numere formate 17 din unităţi; -Adunări de numere formate din zeci si unităţi cu numere formate din unităţi; -Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie 97

3.1 4.1 4.2 Numere naturale de la 1.1 30 la 100 1.2 2.5 Adunarea şi scăderea 1.3 numerelor naturale de la 2.5 0 la 100 fără trecere 2.6 peste ordin 3.1 4.1 4.2 Figuri geometrice 4. 2.2 Unităţi de măsură 5. 2.8 2.9 Recapitulare finală -Măsurarea lungimii -Măsurarea capacităţii -Măsurarea masei -Măsurarea timpului -Numere naturale de la 0 la 100 -Operaţii cu numere naturale 10 2.1 -Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc; -Exerciţii de observare a figurilor. 4 -Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci -Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi -Probleme care se rezolvă prin două operaţii 18 -Numerele naturale de la 30 la 100 (citire, scriere, 5 comparare, ordonare).

2.

3.

6.

14

98

2.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea şi formarea unor concepte matematice. Figuri geometrice Număr ore alocate: 12
Nr. crt . 1. Conţinuturi/detalieri De la grădiniţă la şcoală Ob. ref. 2.1 2.2 Activităţi de învăţare • Exerciţii de recunoaştere a culorilor; • Exerciţii joc de recunoaştere a instrumentelor de lucru pentru ora de matematică; • Evaluarea competenţelor şi a cunoştinţelor elevilor; • Exerciţii joc de observare şi orientare în pagina cărţii, de răsfoire, de aşezare pe bancă, în ghiozdan, de închidere/deschidere; Resurse metodologice, materiale • Conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul; • Activitate frontală şi individuală; • Culori, caietul cu foaie velină, rechizite; • Jocul didactic; • Conversaţia, exerciţiul, manualul, caietul cu foaie velină, culori, Activitate individuală; Evaluarea -instrumenteObservarea sistematică Data

2.

Orientare spaţială şi localizări în spaţiu

2.1

Observarea sistematică Proba practică

99

3.

Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu

2.1

Poziţionarea obiectelor în spaţiu ( pe/sub/lângă;jos/sus; deasupra/dedesubt; aproape/departe; stânga/dreapta; interior/exterior); Elemente grafice exersate la grădiniţă;

Coversaţia, explicaţia, elemente de problematizare, exerciţiujoc; • Manual, obiecte simbol, jetoane colorate, caiet foaie velină, culori; • Activitate frontală, individuală; Jocul didactic, observarea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă; Manual, caietul cu foaie velină, creioane colorate, obiecte simbol;

Observarea sistematică; Analiza caietelor; Temă în clasă; Probă practică;

4.

Gruparea de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate

1.1 1.2 2.4

5.

Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc;

2.3 3.1

6.

Sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate;

1.1 2.2

Jocuri de grupare a obiectelor în spaţiul apropiat după criterii date: format, mărime, întrebuinţare, poziţie; • Elemente grafice; • Obiectele şcolarului- desen; • Sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare: precizarea criteriilor utilizate; • Exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice cunoscute; • Identificarea formelor plane în modele simulate în natură; • Gruparea figurilor geometrice după formă, culoare, după formă şi culoare; • Selectarea, conturarea şi decuparea figurilor geometrice; • Elemente grafice exersate în grădiniţă; • Grupuri de obiecte ( colecţii sau mulţimi)- exerciţii practice de sortare, clasificare a obiectelor după formă mărime, culoare; exerciţii de reprezentare a mulţimilor, folosind ca simboluri ale elementelor figuri geometrice; • Elemente grafice exersate în

Observarea sistematică; Probă practică;

• Exerciţii joc, conversaţia, observaţia, explicaţia, munca independentă, elemente de creativitate; • Lucrul frontal, pe grupe, individual; • Figuri geometrice;

Observarea sistematică; Tema de lucru în clasă; Probă practică;

• Exerciţii joc, observarea, explicaţia, problematizarea, munca independentă; • Caiet cu foaie velină, manualul, obiecte simbol; • Activitate frontală, pe echipe;

Observarea sistematică; Probă practică; Probă orală;

100

7.

8.

Aprecierea globală, compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate, inclusiv punere în corespondenţă Ce ştim şi cât ştim?

2.3 3.1

grădiniţă; • Exerciţii joc de formare şi completare a unor mulţimi, respectând criteriile date; • Corespondenţă între mulţimi de obiecte; • Exerciţii de comparrae a numărului de elemente din două mulţimi prin apreciere, prin diferite procedee; • • Exerciţii de orientare în spaţiu; Exerciţii de recunoaştere a figurilor geometrice; • Exerciţii de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date; • Exerciţii de comparare a numărului de elemente a două mulţimi prin procedee diferite; • Evaluare

Conversaţia, observarea, explicaţia, problematizarea, munca independentă, exerciţii joc; Fişe d elucru, caiete foaie velină; Conversaţia, munca independentă; Fişe de lucru, cu itemi de completare; Activitate individuală;

Observarea sistematică; Probă practică; Temă de lucru în clasă;

1.1 2.1 2.2 2.3

Probă orală; Probă practică; Probă scrisă;

Unitatea de învăţare: Numere naturale de la 0 la 10 şi operaţii cu acestea Număr ore alocate: 23+23
Nr. crt . 1. Conţinuturi/detalieri Numărul şi cifra 1 Ob. Ref. 1.2 Activităţi de învăţare • Exerciţii practice de selectare din mediul înconjurător a unor mulţimi cu un obiect; • Exerciţii joc de reprezentare prin desen sau obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe) a mulţimilor cu un element şi asocierea acestora cu numărul 1; • Citirea, scrierea şi identificarea cifrei 1; Resurse metodologice, materiale • Conversaţia, explicaţia, exerciţii joc ; • Obiecte, reprezentări simbolice ale mulţimilor; • Activitate frontală şi individuală; Evaluarea -instrumenteProbă orală; Probă scrisă; Data

101

2.

Numărul şi cifra 2

1.2 2.3 2.4 4.1

3.

Numărul şi cifra 3 Numerele naturale 1,2,3 Numărul şi cifra 0

1.2,2.3 2.4,2.5 , 3.1,4.1

Identificarea unor mulţimi cu două elemente; • Reprezentarea simbolică a mulţii cu 2 elemente şi asocierea cu numărul 2; • Citirea, scrierea, identificarea cifrei 2; Exerciţii de numărare „înainte” şi „înapoi” cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; Exerciţii de stabilire a corespondenţei element cu element şi de comparare a numerelor; • Exerciţii de raportare „ cantitate-număr-cifră”; • Scrierea şi citirea cifrei 3;

• Jocul didactic; • Conversaţia, exerciţiul, manualul, caietul cu foaie velină, culori, Activitate individuală; 1 oră

Observarea sistematică Proba practică

Exerciţii joc , conversaţia, explicaţia, problematizarea; • Beţişoare, numărătoare, manual; • Activitate frontală şi individuală; 1 oră

Probă orală; Probă scrisă;

4.

Numărul şi cifra 4 Numerele naturale 0,1,2,3,4

1.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1

Numărarea, compararea, ordonarea numerelor naturale 1,2,3; • Exerciţii de compunere şi descompunere a numărului 3 utilizând obiecte; • Jocuri didactice de recunoştere a mulţimii vide ca mulţimea fără nici un element; • Exerciţii de citire şi scriere a cifrei 0; • Exerciţii de identificare a mulţimilor cu 4 elemente şi ascocierea acestora cu numărul natural 4;

Învăţarea prin joc, conversaţia, explicaţia, problematizarea; • Imagini suport, numărătoare, beţişoare, planşe; • Activitate frontală şi individuală;

Observarea sistematică; Probă practică;

102

5.

Numărul şi cifra 5 Numerele naturale 0,1,2,3,4,5

1.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1

Exerciţii de numărare , comparare, ordonare a numerelor 0,1,2,3,4; • Compunerea şi descompunerea numerelor; • Exerciţii de asociere a mulţimii cu 5 elemente cu numărul natural 5; • Scrierea şi citirea cifrei 5;

1 oră

• Exerciţii joc , conversaţia, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire; • Ilustraţii, planşe, jetoane; • Activitate frontală şi individuală; 1 oră

Probă orală; Probă practică; Temă de lucru în clasă;

6.

Ce ştim şi cât ştim? Numerele naturale 0,1,2,3,4,5;

7.

Numărul şi cifra 6 Numerele naturale 0,1,2,3,4,5,6

1.2 2.3 2.5 3.1 4.1 4.2 1.2 2.3 2.5 3.1 4.1 4.2

Numărarea, ordonarea, compararea numerelor naturale 0,1,2,3,4,5; • Compunerea şi descompunerea numărului 5; • Exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor; • Exerciţii practice de construire de mulţimi; • Compuneri şi descompuneri; • Numărare înainte şi înapoi; • Compararea numerelor; • Identificarea mulţimilor cu 6 elemente şi asocierea lor cu numărul natural 6; • Citirea , scrierea şi recunoaşterea cifrei 6;

Fişe de muncă independentă;

Probă scrisă; Probă practică;

Învăţarea prin joc, conversaţia, explicaţia, problematizarea; • Imagini suport, numărătoare, beţişoare, planşe; • Activitate frontală şi individuală; • Învăţarea prin joc, conversaţia, explicaţia, problematizarea; • Imagini suport, numărătoare, beţişoare,

Observarea sistematică; Probă practică; Prăbă orală;

Completarea şirului numeric 06 pe baza şirului obiectual; • Şirul numerelor 0-6, compararea numerelor, compunerea şi descompunerea lor, şirul crescător

Probă orală; Probă practică;

103

şi descrescător; 8. Numărul şi cifra 7; Numerele naturale 0,1,2,3,4,5,6,7; 1.2 2.3 2.5 3.1 4.1 4.2

Identificarea mulţimilor cu 7 elemente şi asocierea lor cu numărul natural 7; • Citirea, scrierea, recunoaşterea cifrei 7;

planşe; Activitate frontală şi individuală; • Învăţarea prin joc, conversaţia, explicaţia, problematizarea; • Imagini suport, numărătoare, beţişoare, planşe; Activitate frontală şi individuală; • Învăţarea prin joc, conversaţia, explicaţia, problematizarea; • Imagini suport, numărătoare, beţişoare, planşe; Activitate frontală şi individuală; • Învăţarea prin joc, conversaţia, explicaţia, problematizarea; • Imagini suport, numărătoare, beţişoare, planşe; Activitate frontală şi individuală; 1 oră • Probă orală; Probă practică;

Şirul numerelor 0-7, compararea numerelor, compunerea şi descompunerea lor, şirul crescător şi descrescător; • Relaţia „ mai mare decât...”

9.

Numărul şi cufra 8; Numerele naturale 0,1,2,3,4,5,6,7,8;

1.2 2.3 2.5 3.1 4.1 4.2

Identificarea mulţimilor cu 8 elemente şi asocierea lor cu numărul natural 8; • Citirea, scrierea, recunoaşterea cifrei 8;

Probă orală; Probă practică; Observarea sistematică;

10.

Numărul şi cifra 9; Numerele naturale 0,1,2,3,4,5,6,7,8;

1.2 2.3 2.5 3.1 4.1

Şirul numerelor 0-8, compararea numerelor, compunerea şi descompunerea lor, şirul crescător şi descrescător; • Relaţia „ mai mare decât...” • Jocuri de estimare a obiectelor; • Exerciţii de raportare cifrănumăr- cantitate; • Citirea, scrierea şi identificarea cifrei 9;

Învăţarea prin joc, conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul; • Imagini suport, numărătoare, beţişoare,

Temă de lucru în clasă; Probă orală;

104

planşe; Activitate frontală şi individuală; • Şirul numerelor 0-9, compararea, compunerea şi descompunerea lor, şirul crescător şi descrescător; • Asocierea numărului 10 mulţimii cu 10 elemente; • Exerciţii de scriere a numărului 10 prin cele două cifre;

1 oră Temă de lucru în clasă; Probă orală; Probă scrisă;

11.

Numărul 10; Şirul numerelor naturale 0-10

1.2 2.3 2.5 3.1 4.1

Învăţarea prin joc, conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul; • Imagini suport, numărătoare, beţişoare, planşe; • Activitate frontală şi individuală; 1 oră

12.

Exersăm să nu uităm!

1.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2

13.

Evaluare

1.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2

Exerciţii în şirul numerelor naturale 010: numărare, ordonare, completare, comparare, estimare, compunere, descompunere; • Exerciţii de scriere a şirului numeric 0-10 ( în ordine crescătoare şi descrescătoare); • Exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene, numere; • Exerciţii în şirul numerelor 010: de numărare cu pas dat „înainte”, „ înapoi”, de orodnare, completare, comparare, compunere, descompunere; • Exerciţii de scriere a şirului numeric 0-10 ( în ordine crescătoare şi descrescătoare); • Exerciţii în şirul numerelor 010: de numărare cu pas dat „înainte”, „ înapoi”, de orodnare, completare, comparare, compunere,

Exerciţiul, conversaţia, jocul didactic, munca independentă; • Fişe de lucru, jetoane , planşe, numărătoare, beţişoare; • Activitate frontală, individuală şi pe grupe;

Probă orală; Probă practică;

Fişe de lucru;

Evaluare scrisă

105

descompunere; 14. Adunarea şi scăderea numerelor 0-10 - Adunarea cu 1; - Scăderea cu 1; - Adunarea cu 2; - Scăderea cu 2; - Exersăm, învăţăm; - Adunarea cu 3; - Scăderea cu 3; - Adunarea cu 4; - Scăderea cu 4; - Adunarea cu 5; - Scăderea cu 5; - Exersăm, învăţăm; - Adunarea , scăderea cu 6, 7; - Adunarea, scăderea cu 8, 9; - Adunarea, scăderea cu 0; - Legătura dintre adunare şi scădere: calculul sumei şi diferenţei; - Probleme adunare; - Probleme scădere; - Exersăm să nu uităm; - Ce ştim? Cât ştim? Cum ştim? 1.3 3.1 4.1 • Introducerea conceptului de „adunare” prin operaţii cu muţimi de obiecte concrete şi cu reprezentări simbolice; • Introducerea conceptului de „scădere” prin operaţii cu mulţimi de obiecte concrete şi cu reprezentări simbolice; • Reprezentarea grafică a operaţiei de adunare prin simbolurile + şi = ; • Reprezentarea grafică a operaţiei de scădere prin simbolurile – şi =; • Enunţarea prin limbaj matematic a operaţiei de adunare/scădere; • Înţelegerea şi efectuarea operaţiilor de adunare/scădere; • Aflarea numărului necunoscut; • Exerciţii de calcul, cu şi fără sprijin în obiecte şi desene; • Exerciţii de observarea a legăturii din tre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei; • Exerciţii joc de completare a semnelor de operaţii corespunzătoare rezultatelor date; • Exerciţii de adăugare sau de extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; • Întrebări pentru adunare/scădere; • Corelarea operaţiilor cu situaţiile problemă create; • Rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene; • Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, elemente de problematizare; • Beţişoare, numărătoare, manualul, jetoane, planşe; • Munca independentă; • Fişe de lucru; • Activitate frontală, individuală şi pe grupe; • Jocul didactic, exerciţii joc; • Caiet, caiet culegere, manualul; Observarea sistematică; Evaluare orală; Evaluare scrisă;

106

Rezolvarea unor probleme simple cu suport intuitiv; • Compunere (oral) de probleme după imagini date care se rezolvă printr-o singură operaţie; • Exerciţii şi probleme cu operaţiile învăţate în concentrul 0-10 fără trecere peste ordin; • Compuneri de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desen;

Unitatea de învăţare: Numere naturale de la 10 la 20 Număr ore alocate: 4
Nr. crt . 1. Conţinuturi/detalieri Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 10 la 20 Ob. Ref. 1.1 1.2 2.3 4.1 4.2 Activităţi de învăţare Resurse metodologice, materiale • Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic; • Beţişoare, numărătoare, planşe; Evaluarea -instrumenteProbă orală; Probă practică; Data

2.

Ordonarea şi compararea numerelor naturale de la 10 la 20;

1.1 1.2 2.5 3.1 4.1 4.2

Gruparea obiectelor câte 2, 3, 4....10; • Jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; • Exerciţii de trecere de la şirul obiectual, la şirul numeric şi invers; • Exerciţii de numărare cu pas dat „înainte” şi „înapoi” cu şi fără sprijin de obiecte sau desene; • Exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 10 la 20; • Exerciţii de ordonare şi de comparare a numerelor naturale de la 10 la 20; • Exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate; • Exerciţii de completare a unui şir de numere, descoperind regula; • Exerciţii de scriere a şirului numeric 10-20 ( în ordine

• Conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, munca independentă, jocul didcatic; • Beţişoare, numărătoare, planşe;

Probă orală; Temă de lucru în clasă;

107

crescătoare/descrescătoare);

3.

Ordonarea şi compararea numerelor naturale de la 10 la 20

1.1 1.2 2.5 3.1 4.1 4.2

4. Exersăm să nu uităm!

1.1 1.2 2.3 2.5 4.2

Exerciţii de stabilire a succesorului şi predecesorului unui număr; • Exerciţii de continuare a unor modele repetitive; • Exerciţii de determinare a unor numere naturale care să îndeplinească anumite condiţii date; • Exerciţii de ordonare, comparare, completare, compunere, descompunere; • Exerciţii în şirul numerelor naturale 10-20 de numărare, ordonare, comparare;

Exerciţiul, jocul didactic, munca independentă, conversaţia; • Manualul, caiet culegere, beţişoare, fişe de lucru; • Activitate frontală, individuală, pe echipe;

Probă orală; Probă practică;

Exerciţiul, explicaţia, fişe de lucru;

Probă scrisă;

Unitatea de învăţare: Numere naturale de la 20 la 100 Număr ore alocate: 8
Nr. crt . 1. Conţinuturi/detalieri Citirea şi scrierea numerelor naturale formate numai din zeci Ob. Ref. 1.2 2.3 3.1 4.1 Activităţi de învăţare Resurse metodologice, materiale • Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic; • Beţişoare, numărătoare, planşe; • Activitatea frontală şi individuală; Evaluarea -instrumenteObservarea sistematică; Probă practică; Data

Exerciţii practice de formare a grupurilor de câte 10 obiecte; • Exerciţii de identificare a mulţimilor de câte 10, 20, 30...100 de obiecte din mediul apropiat; • Exerciţii de numărare din 10 în 10, în concentrul 10-100; • Exerciţii de scriere a numerelor naturale formate numai din zeci;

108

2.

Şirul descrescător al numerelor formate din zeci, compararea şi ordonarea

1.2 2.3 3.1 4.1

Exerciţii de scriere a numerelor formate numai din zeci, în ordine crescătoare/descrescătoare; • Exerciţii de comparare; • Exerciţii joc de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor formate din zeci şi asocierea grupurilor de obiecte cu numărul corespunzător;

3.

Numere naturale formate din zu şi u ( 0100) şirul crescător

1.2 2.3 3.1 4.1

4.

Numere naturale formate din zu şi u ( 0100) şirul descrescător

1.2 2.3 3.1 4.1

5.

Ordonarea şi compararea numerelor naturale de la 0 la 100

1.2 1.3 2.5 3.1 4.1

• Conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, elemente de problematizare, jocul didactic, munca independentă; • Beţişoare, numărătoare, caiet culegere; Lucrul individual, în perechi; • Exerciţiul, jocul • Exerciţii practice de formare, didactic, explicaţia, citire şi reprezentare prin obiecte conversaţia, munca sau desene a numerelor formate independentă; din zeci şi unităţi şi asocierea grupurilor de obiecte sau desene cu • Beţişoare, numărul de obiecte corespunzător; numărătoare, obiecte suport; • Exerciţii de numărare; • Lucrul individual, • Exerciţii de grupare şi frontal, pe echipe; regrupare a obiectelor; • Exerciţii de scriere în ordine crescătoare a şirului de numere naturale din concentrul 0-100; • Exerciţii de numărare; • Conversaţia, exerciţiul, jocul didactic, • Exerciţii de grupare şi elemente de regrupare a obiectelor; problematizare; • Exerciţii de scriere în ordine • Beţişoare, descrescătoare a şirului de numere numărătoare; naturale din concentrul 0-100; • Activitate frontală, • Exerciţii de numărare cu pas individuală; dat „înainte” şi „ înapoi” cu şi fără sprijin de obiecte; • Exerciţii de compunere şi • Explicaţia, exerciţiul, descompunere a numerelor în conversaţia euristică, zecile şi unităţile din care sunt elemente de formate; problematizare, jocul didactic; • Exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte • Numărătoare, folosind procedee diferite; beţişoare; • Exerciţii de comparare a • Activitate frontală, numerelor folosind diferite individuală; reprezentări ale acestora;

Probă orală; Temă de lucru în clasă;

Probă orală; Probă practică;

Probă orală; Temă de lucru în clasă;

Probă orală; Probă practică;

109

6.

1.2 Ordonarea şi 1.3 compararea 2.5 numerelor naturale de 3.1 la 0 la 100 4.1

7.

Exersăm să nu uităm!

1.2 3.1 4.1

8.

Ce ştim şi cât ştim?

1.2 3.1 4.1

Exerciţii de comparare folosind algoritmul de comparare; • Exerciţii de aşezare în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date; • Exerciţii de descoperire a vecinilor numerelor date; • Exerciţii de numărare din 1 în 1; din 2 în 2 etc, „înainte” şi „înapoi” cu şi fără sprijin de obiecte sau desene; • Exerciţii de numărare „ înainte” şi „ înapoi” cu pas dat, fără sprijin în obiecte; • Exerciţii de identificare a vecinilor unui număr dat; • Exerciţii de comparare; • Exerciţii de completare a unor numere lipsă pe axa numerelor; • Exerciţii de scriere, numărare, comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0-100;

Explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, elemente de problematizare, jocul didactic; • Numărătoare, beţişoare; • Activitate frontală, individuală;

Probă orală; Probă practică;

Exerciţiul, conversaţia, jocul didactic; • Fişe de lucru; • Activitate frontală, pe grupe;

Probă orală; Temă de lucru în clasă;

Activitate independentă;

Probă scrisă

UNITATEA DE ÎNVAŢARE: NUMERE NATURALE DE LA 10 LA 30. ADUNARI ŞI SCADERI 1. Numere naturale 1. -formarea grupurilor de câte 10 obiecte 10-30 1 -reprezentarea unor obiecte sau desene (punct, 2. Numere formate 1. cerculeţ, liniuţă) din zeci 2 asocierea grtupului de obiecte sau desene cu 2. numărul de obiecte corespunzător 3 -numărarea din 10 în 10 în ordine crescătoare şi descrconcentrul 0-30 -scrierea şi citirea numerelor formate din zeci

Manual Numărătoare Beţişoare Jetoane Creioane colorate Activitate frontală Activitate independentă Activitate în grup

Observare sistematică

Fişe de lucru

3.

Numere naturale formate din zeci şi

1. 2

-exerciţii de formare, citire şi scriere a numerelor formate din zeci şi unităţi

110

unităţi

2. 3 4. 1

4.

Compararea 1. numerelor de la 0 la 2 30 4. 1 Adunarea numerelor formate din zeci cu numere formate din unităţi 1. 3 2. 4 2. 5 3. 1 1. 3 2. 5 3. 1 1. 3 2. 4 2. 5 1. 2 1. 3 2. 1 2. 4 2.

5.

6.

Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci

7.

Adunarea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi cu numere formate din unităţi Scăderea numerelor naturale formate din unităţi din numere formate din zeci şi unităţi

-reprezentarea lor prin desene sau obiecte -asocierea grupurilor de obiecte sau desene cu numere de obiecte corespunzătoare -exerciţii de numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare cu şi fără sprijin de obiecte sau desene -copierea, transcrierea, scrierea după dictare a numerelor formate din zeci şi unităţi -scrierea în ordine crescătoare şi descrescătoare a numerelor în concentrul 0-30 -identificarea celui mai mare/mic număr dintr-un şir de numere naturale în concentrul 0-30 -jocuri cu numere -însuşirea algoritmului de efectuare a adunărilor oral şi în scris a unui număr format din zeci cu un număr format din unităţi -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exprimarea cu voce tare a etapelor de calcul -rezolvarea de probleme în care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -însuşirea algoritmilor de adunare şi scădere -exprimarea cu voce tare a etapelor de calcul -utilizarea terminologiei specifice : termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă -exersarea compunerii enunţului şi rezolvarea unor probleme simple pe baza imaginilor -însuşirea algoritmului de adunare a unui număr format din zeci şi unităţi cu numere formate din unităţi -rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie -însuşirea algoritmului de scădere a unui număr format din unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi -verbalizarea modalităţilor de calcul folosite în rezolvarea problemelor -rezolvarea de probleme în care numerele sunt date prin desene simple -crearea de probleme pornind de la numere date

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

8.

-II-

-II-

111

9.

Adunarea/scăderea zecilor la/dintr-un număr format din zeci şi unităţi

5 1. 2 1. 3 2. 1

-însuşirea algoritmului de adunare a unui număr format din zeci cu un număr format din zeci şi unităţi şi a algoritmului de scădere a unui număr format din zeci dintr-un număr format din zeci şi unităţi -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, folosind reprezentări -crearea de probleme pornind de la exerciţii -însuşirea algoritmilor de adunare/scădere a 2 numere formate din zeci şi unităţi -exprimarea cu voce tare a etapelor de calcul -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -rezolvarea de probleme cu enunţ dezvoltat

Manual Numărătoare Metoda activparticipativă Activitate frontală Activitate independentă Activitate în perechi -II-

Proba orală

Proba practică

10.

Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi

11.

Numărăm şi calculăm

1. 3 2. 4 2. 5 3. 1 1. 1 1. 2 1. 3 2. 2 2. 4 2. 5

-II-

-formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale din concentrul 0-30 -completarea numerelor carre lipsesc din şirul dat -numărarea succesivă sau într-un interval dat -exerciţii de sdunare şi scădere cu numere naturale din concentrul 0-30 -aflarea unui termen necunoscut dintr-o egalitate -rezolvarea de probleme care presupune o singură operaţie din cele învăţate -crearea de probleme

-II-

-II-

12.

Evaluare

UNITATEA DE ÎNVAŢARE: NUMERE NATURALE DE LA 30 LA 100 1. Numere naturale 0-II- Vezi unitatea de învăţare anterioară 100 Numere formate din zeci 2. Numere naturale -II-IIformate din zeci şi unităţi 3. Adunarea şi scăderea 1. -însuşirea algoritmului de adunare şi scădere,

-II-

-II-

-IIManual

-IIObservare

112

numerelor formate din zeci

3 2. 2 2. 5

oral/în scris a numerelor naturale formate din zeci -efectuarea adunărilor şi scăderilor, utilizând suport intuitiv -compunerea de probleme cu sprijin concret în obiecte

Culegeri de exerciţii şi probleme Metoda activparticipativă -activitate frontală, individuală, în grup -II-

sistematică

Fişe de lucru

4.

Numărul necunoscut

1. 3 3. 1 4. 1 1. 3

5.

Adunarea numerelor naturale formate din zeci cu numere formate din unităţi

6.

Adunarea/scăderea numerelor naturale formate din unităţi la/dintr-un număr format din zeci şi unităţi

1. 2 1. 3 2. 4 2. 5 1. 3 2. 5

7.

Adunarea/scăderea unui număr format din zeci cu/dintr-un număr format din zeci şi unităţi

-aflarea termenului necunoscut la adunare şi scădere dintr-o egalitate -utilizarea limbajului matematic adecvat -verbalizarea modalităţilor de calcul a termenului necunoscut -jocuri cu numere -însuşirea algoritmului de adunare, oral şi în scris a unui număr format din zeci cu un număr format din unităţi -verificarea rezultatelor adunării cu ajutorul obiectelor -rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -însuşirea algoritmului de adunare/scădere oral şi în scris a numerelor formate din zeci şi unităţi cu numere formate din unităţi -verificarea rezultatelor adunării/scăderii cu ajutorul obiectelor -rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie din cele învăţate -compunerea de probleme folosind datele din tabel -exerciţii de adunare a unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din zeci -exerciţii de scădere a unui număr format din zeci dintr-un număr format din zeci şi unităţi -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -rezolvarea de probleme de tipul a+/-b =x -crearea de probleme pornind de la numere date -crearea şi rezolvarea unor situaţii-problemă -însuşirea algoritmului de adunare şi scădere, oral şi în scris a 2 numere formate din zeci şi unităţi

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Manual Culegeri Obiecte simbol Metoda activparticipativă Activitate frontală, individuala, în perechi

8.

Adunarea/scăderea a 2 numere formate din zeci şi unităţi fără

1. 3 2.

113

trecere peste ordin

1 2. 4 1. 3 2. 4 2. 5 1. 2 1. 3 2. 4 2. 5

9.

Probleme

10.

Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin

-descompunerea numerelor mai mici decât 100 în sumă de numere formate din zeci şi unităţi -rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie -rezolvarea de probleme cu enunţ dezvoltat ce presupun o singură operaţie utilizând oricare dintre modalităţile de reprezentare şi de calcul prin care se poate finaliza problema -rezolvarea unor probleme simple legate de situaţii practice -exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale în concentrul 0-100 -scrierea unui număr ca o sumă sau ca diferenţă -completarea semnelor operaţiilor potrivite în egalităţi -rezolvarea de probleme simple şi compunerea de probleme fără sprijin

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

11.

Evaluare

UNITATEA DE ÎNVAŢARE: FIGURI GEOMETRICE Forme plane 1. -identificarea formelor plane în modele simulate şi 4 în nnatură 1. -gruparea unor obiecte după anumite criterii 5 stabilite -poziţionarea obiectelor în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, interior, exterior) -completarea unor şiruri de obiecte după o 2. anumită regulă 2 Figuri geometrice 1. -identificarea şi denumirea figurilor geometrice : 4 dreptunghi, pătrat, triunghi, cerc 1. -recunoaşterea formei obiectelor din mediul 5 înconjurător 3. -selectarea figurilor geometrice cunoscute dintre 1 alte forme plane -descrierea verbală a figurilor geometrice întâlnite -desenarea formelor plkane cu şablon şi/sau mâna liberă

Manual Riglă Culori Metoda activparticipativă Activitate frontală, individuală, în perechi Manual Figure geometrice Şabloane Jetoane Riglă Beţe de chibrit Metoda activparticipativă

Observare sistematică Proba practică

Observaţie sistematică Proba orală Proba practică

114

-decuparea unor figure desenate -identificarea interiorului şi exteriorului unei figure geometrice Evaluare

Activitate frontală, independentă, în grup

UNITATEA DE ÎNVAŢARE 1. Măsurarea lungimii. Unităţi nestandard pentru măsurarea lungimii

2.

3.

: UNITAŢI DE MASURA 1. -observarea şi analiza unor desene prezentate în 6 manual, în vederea obţinerii unor informaţii 2. -măsurarea dimensiunilor unor obiecte folosind 3 etaloane neconvenţionale date (palmă, pasul, 3. degetul, lungimea braţului, etc.) 1 -compararea şi ordonarea obiectelor având 2. aceeaşi lungime sau lungimi diferite 4 -folosirea corectă a unor expresii ca: mai lung, mai puţin lung, mult mai lung, cel mai lung, mai scurt -estimarea distanţelor cu ajutorul pasului -descrierea verbală a procedurii de măsurare şi comparare a obiectelor -rezolvarea unor probleme simple legate de situaţii practice de măsurare a lungimii Măsurarea 1. -exerciţii de măsurare a capacităţii unor vase volumului (a 6 folosind unităţi de măsură nestandard capacităţii) Unităţi 2. -exerciţii practice de măsurare a volumelor unor de măsură 3 vase cu ajutorul altor vase mai mici nestandard 2. -identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură 5 uzuale pentru capacităţi -compararea şi ordonarea după capacităţi a unor obiecte măsurate cu un etalon comun -compunerea de probleme pornind de la o temă dată Măsurarea masei 1. -exerciţii de măsurare a masei corpurilor ; Unităţi de măsură 6 folosorea unităţilor nestandard nestandard pentru 2. -alegerea instrumentelor de măsură potrivit măsurarea 3 unităţii de măsură date în situaţii variate corpurilor 2. -prezentarea unor tipuri de cântare, balanţe 4 -compararea, ordonarea corpurilor în funcţie de masa lor -rezolvarea de probleme legate de situaţii practice

Manual Activitate frontală, individuală, în perechi, în grup Desene-support Creioane Beţişoare Alte obiecte Metoda activeparticipativă

Observaţie sistematică

Proba practică

-II-

-II-

-II-

-II-

115

4.

Măsurarea timpului Unităţi de masură: ora, ziua, săptămâna, luna, anul Recunoaşterea orelor fixe şi a jumătăţilor de oră pe ceas

1. 6 2. 3 4. 1

5.

Măsurarea mărimilor

1. 6 3. 1 2. 4

-plasarea în timp a unor evenimente din viaţa cotidiană a elevilor -prezentarea unor instrumente diferite pentru măsurarea timpului -interpretarea unor imagini în ordinea derulării evenimentelor -recunoaşterea, prin exemple concrete, a unităţilor de măsură a timpului : ora, ziua, săptămâna, luna, anul -activităţi practice : confecţionarea unui cadran de ceas din carton -citirea ceasului -exerciţii de citire a orei şi a jumătăţilor de oră pe ceas -compararea duratei unor activităţi asemănătoare sau nesimilare -exerciţii-joc de măsurare cu unităţi nestandard a lungimii, capacităţii, masei unor obiecte -ordonarea unor obiecte în funcţie de grosimea, lungimea, întinderea sau forma lor -alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare; măsurarea aceloraşi obiecte folosind etaloane de forme şi mărimi diferite -consemnarea rezultatelor şi discutarea lor -recunoaşterea necesităţii unui etalon comun pentru efectuarea unor comparaţii -descrierea verbală a procedurii de măsurare şi comparare a obiectelor -rezolvarea unor probleme simple legate de situaţii practice de măsurare a mărimilor

Manual Imagini-support Ceas Clepsidră Metoda activparticipativă Activitate frontală Activitate individuală

Proba orală Proba practică Autoevaluare

Manual Imagini adecvate Obiecte Etaloane Fişe de lucru Metoda activparticipativă Activitate frontală, individuală, în perechi

Observare sistematică Proba orală Proba scrisă

6.

Evaluare

Proba orală Proba scrisă

UNITATEA DE ÎNVAŢARE : RECAPITULARE FINALĂ 1. Numeraţia în 1. -scrierea şi citirea numerelor naturale în concentrul 0-100 2 concentrul 0-100 2. numărarea în ordine crescătoare şi 2 descrescătoare fără sprijin de obiecte 2. sau desene 3 -compararea numerelor naturale din concentrul 04. 100 1 -jocuri de estimare a numărului de obiecte din

Manual Culegeri Beţişoare Culori Obiecte Activitate frontală, independentă

Observare sistematică Fişe de lucru

116

2.

Adunări şi scăderi în concentrul 0-30 şi 30-100*

3.

Figuri geometrice

1. 3 2. 1 2. 4 3. 1 4. 1 1. 4 1. 5 4. 1

mediul cotidian jocuri cu numere -exe4rciţii de adunare şi scădere cu numere naturale -exprimarea cu voce tare a etapelor de calcul -rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie -rezolvarea de probleme de tipul a- b+c=x, a-bc=x -crearea de probleme pornind de la numere date -conturarea şi decuparea figurilor geometrice cunoscute -decuparea pătratului Tangram şi alcătuirea şi alcătuirea cu figuri obţinute a unor forme plane, după model -identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură -jocuri cu figuri geometrice -măsurarea cu unităţi nestandard a lungimii, capacităţii şi masei unor obiecte -compararea şi ordonarea mărimilor -rezolvarea de probleme simple legate de situaţii practice de măsurare a mărimilor -exerciţii-joc de construcţie utilizând piese Lego

-II-

-II-

Manual Pătrat Tangram Jetoane Figuri geometrice Metoda activparticipativă Activitate frontală, independentă, în grup -IIpiese Lego etaloane

Proba orală

Proba practică

4.

Măsurarea mărimilor

1. 6 2. 1 3. 4

-II-

5.

Evaluare

Proba orală Proba scrisă

117