Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

TIPOGRAFIA
SRL Certificat Reg.Com:J40/7590/2008, CUI : RO10235121
Sos.Vergului nr. 50, Bucuresti
Tel: 004021/ 360.25.22, Fax: 004021/360.25.22, email: office@tipografia.ro
Cont: RO22ingb092295652511RO01 Banca :ING BANK Vergului
Capital social subscris si varsat : 50.000 RON

PROCES VERBAL
NR 5/06.04.2010

Incheiat astazi, 06.04.2010, la sediul societatii din Sos.Vergului 50, Bucuresti, cu ocazia
cercetarii disciplinare prealabile, cu privire la abaterea savarsita de salariatul Ghita Alexandru.

Au fost prezenti urmatorii:

- Dl/Dna Maria Ghoerghe – Sef comisie


- Dl/Dna Dorel Anghel – Membru comisie
- Dl/Dna Victor Ioan – Membru comisie

In cursul cercetarii s-a formulat urmatoarea acuzatie:

- angajatul Ghita Alexandru a fost vazut fumand in afara spatiilor amenajate special pentru fumat,
acesta incalcand Regulamentul de ordine interioara, punand in pericol materiile prime extrem de
inflamabile aflate in apropiere

In urma celor discutate se va lua o decizie care va fi comunicata salariatului in termen legal.

S-ar putea să vă placă și