Sunteți pe pagina 1din 2

CONVENTIA DE LA OVIEDO/ 1997

Trebuie să știți cum să vă apărați drepturile și integritatea fizică și


psihică în cazul în care se va incerca impunerea vaccinarii obligatorii.
Trebuie să știți că nicio lege internă nu primează adică nu are putere în
fața tratatelor internaționale.
Țările semnatare ale tratatelor internaționale (asa cum e si Romania)
sunt obligate să respecte aceste tratate și conventii prin Convenția de la
Viena privitoare la tratate (din 1969), se obligă să respecte prevederile
acestora iar în cazul în care Constituțiile naționale contravin acestor
tratate, sunt obligate să schimbe legile sau constituțiile proprii. În
traducere, convențiile și tratatele internaționale bat orice lege națională
inclusiv constituția.
Convenția de la Oviedo, din 1997, spune așa:
Articolul 1
Scopul şi obiectul
Părţile la aceasta convenţie protejeaza demnitatea şi identitatea fiinţei
umane şi garantează oricărei persoane, fără discriminare, respectul
integrităţii sale şi al celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale faţă de
aplicatiile biologiei şi medicinei.
Fiecare parte va lua în legislaţia sa interna măsurile necesare pentru a da
efect dispoziţiilor prezentei convenţii.
Articolul 2
Intaietatea fiinţei umane
Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului
unic al societăţii sau al ştiinţei.
Articolul 3
Accesul echitabil la ingrijirile de sănătate
Părţile iau, ţinând seama de nevoile de sănătate şi de resursele
disponibile, măsurile adecvate în scopul de a asigura, în sfera jurisdicţiei
lor, accesul echitabil la îngrijiri de sănătate de calitate adecvată.
Articolul 4
Obligaţii profesionale şi reguli de conduita
Orice intervenţie în domeniul sănătăţii, inclusiv cercetarea, trebuie să se
facă cu respectul normelor şi obligaţiilor profesionale, precum şi al
regulilor de conduita aplicabile în speta.
Capitolul 2 Consimţământul
Articolul 5
Regula generală
O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce
persoana vizata şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţa de cauza.
Aceasta persoana primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinta
scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinta consecinţelor şi
riscurilor.
Persoana vizata poate în orice moment să îşi retragă în mod liber
consimţământul.
Acestea sunt doar primele 5 articole, găsiți legea întreagă pe net.
După cum vedeți, prin articolul 5
-nimeni nu are voie să vă atingă fără consimțământul vostru pe care,
chiar dacă l-ati dat, dacă va razganditi îl puteți retrage absolut în orice
moment.
O atenție specială o dau și articolului 2, care înseamnă
-că binele vostru individual are întîietate adică e mai tare decât binele
colectiv. Adică nimeni nu va poate obliga reprosandu-vă că trebuie să vă
gândiți la binele și sănătatea colectivă.
Legile apără ființa umană, nimeni nu va poate forța să faceți nimic
impotriva vointei voastre, nici politicienii, nici judecătorii, nici miliția,
nici armata și nici Dumnezeu din cer. Aparati-va drepturile.