Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Şcoala Gimnazială
Clasa a III-a A
Data:
Efectivul: de elevi
Loc de desfăşurare: Teren de sport
Profesor:

TEME :
Tema 1.Dezvoltarea calităţii motrice îndemânărea in regim de viteză
Tema 2. Consolidarea deprinderii motrice Aruncare – Prindere prin jocuri

COMPETENŢE:

1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii de mediu.
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta.
3.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice.
4.Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere,in funcţie de un sistem de reguli acceptate.
5.Aplicarea sub formă de întrecere a deprinderilor fundamentale şi a celor sportive de bază.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1.Metode şi procedee:conversaţia,explicaţia,demonstraţia,exersarea,corectarea.
2.Materiale didactice:fluier,jaloane,cercuri,gărdulete,mingi de baschet, mingi de handbal
Momentele şi Conţinutul lecţiei Dozare Indicaţii metodice şi organizatorice Obs
durata lecţiei şi Formaţii de lucru şi forme de exersare
codifica
re
I. Alinierea elevilor; 1’
Organizarea Raportul ; 1’ -alinierea se realizează în linie pe un rând
colectivului de elevii Verificarea stării de sănătate şi a ţinutei; 30’’
3’-5’ Enunţarea temelor de lecţii; 30’’
Exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei. 2’-3’

II. Variante de mers:


Pregătirea - mers cadenţat ½ tură
organismului pentru - mers obişnuit ½ tură -deplasarea se realizează în jurul terenului
efort - mers pe vârfuri cu braţele sus ½ tură
5’-7’ - mers pe călcâi cu braţele la spate ½ tură
- mers ghemuit cu mâinile pe creştet ½ tură
Variante de alergare:
- alergare obişnuită
- alergare cu pendularea gambelor 1 tură
spre înapoi ½ tură
- alergare cu genunchii sus
- alergare cu pas săltat ½ tură
- alergare cu pas sărit ½ tură -deplasarea se face câte doi pe mijlocul terenului
- alergare cu pas adăugat ½ tură
- sărituri alternative: ½ tură 0000000000000
stg. 2 paşi şi drt. 2 paşi ½ tură 0000000000000
- sărituri pe ambele picioare stânga ½ tură X
dreapta
- alergare cu spatele pe direcţia de ½ tură
deplasare ½ tură
- alergare accelerată
- mers cu mişcări ample de respiraţie 20 m.
½ tură
III.  Exercițiul Nr. 1 -coloană de gimnastică câte 4 cu o lungime de 2 brațe
Influeţarea selectivă a Stând cu palmele pe șolduri: 1x 8T între elevi.
aparatului locomotor T1- T2 - aplecarea capului înainte;
7’-8’ T3- T4 - aplecarea capului înapoi - prin * * * *
arcuire; * * * *
T1- T2 - îndoirea capului spre stânga; * * * *
T3- T4 - îndoirea capului spre dreapta- prin * * * *
arcuire; ×
T1- T2 - răsucirea capului spre stânga; -urechea atinge umărul
T3- T4 - răsucirea capului spre dreapta; -bărbia atinge pieptul
 Exercițiul Nr. 2
Stând departat cu brațele îndoite la piept:
T1- T2 - arcuirea brațelor la piept; 4x 8T -palmele orientate în sus.
T3- T4 - arcuirea brațelor lateral;

 Exercițiul Nr. 3
Stând depărtat:
T1- T2 - arcuirea brațelor spre înapoi cu
brațul drept ridicat și brațul stâng pe lângă 4x 8T -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
corp;
T3- T4 – același procedeu cu inversarea
brațelor;

 Exercițiul Nr. 4
Stând depărtat:
- rotări ale brațelor spre înainte și înapoi, 8x -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
simultan și alternativ;

 Exercițiul Nr. 5
Stând depărtat cu palmele pe șolduri: -spatele drept, privirea înainte.
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre stânga; 4x 8T
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre dreapta;
T5- T6 - îndoirea trunchiului spre stânga cu -se execută liber în ritm moderat cu amplitudine;
brațul drept întins deasupra capului; -la îndoirea tr. picioarele întinse şi blocate la nivelul art.
T7-T8 - îndoirea trunchiului spre dreapta genunchilor.
cu brațul stâng întins deasupra capului;
Exercițiul Nr. 6
Stând depărtat cu trunchiul aplecat inainte 8X -picioarele și brațele perfect întinse.
cu bratele lateral: -se execută amplu în ritm moderat.
T1- T2 -ducerea bratului stang la piciorul
drept:
T3- T4 -ducerea bratului drept la piciorul
stang;
 Exercițiul Nr. 7
Stând depărtat:
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre înainte și 4x 8T -spatele drept,palmele în sprijin pe genunchi, privirea
atingerea solului cu vârful degetelor; înainte, cu piciorul opus celui fandat perfect întins.
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre înapoi cu
ducerea palmelor la spate - prin arcuire;
 Exercițiul Nr. 8
Stând cu palmele pe șolduri:
T1- T4 - fandare înainte cu
piciorul drept; -contactul cu solul pe pingea cât mai elastic.
T5- T8 - fandare înainte cu 4x 8T
piciorul stâng;
T1- T4 - fandare în lateral dreapta cu -spatele drept, privirea înainte.
piciorul drept;
T5- T8 - fandare în lateral stânga cu
piciorul stâng;
 Exercițiul Nr. 9
Stând drept:
- sărituri de pe loc cu palmele pe șolduri;
- sărituri în depărtat cu ducerea brațelor 8x
deasupra capului și lovirea palmelor;
- Streching : încercare de atingere a
palmelor pe la spate;
- mișcări de respirație și relaxare. 4x
Ştafetă printre jaloane
IV. Se împarte colectivul în două echipe. Jocul
Dezvoltarea calităţii se desfăşoară sub formă de ştafetă, cu
motrice îndemânarea alergare de viteză printre jaloane pe traseu.
(12’)
a) Alergarea printre jaloane la dus se
face prin ocolire
b) Alergarea printre jaloane la intoarcere
se face prin încercuire
Fuga prin tunel
Jucătorii sunt aşezaţi în cerc, doi
câte doi, faţă în faţă, şi se prind de mâini,
formând cu braţele un tunel. Un jucător
fără pereche aleargă în afara cercului şi
loveşte cu mâna o pereche. Jucătorii loviţi
aleargă unul intr-o parte, al doilea in partea
cealaltă, pe sub tunelul de braţe. Jucătorul
fără pereche ocupă locul perechii care a
fugit. Jucătorul care a alergat prin tunel
mai repede şi ajunge primul la locul de
unde a plecat se apucă de mâini cu
jucătorul fără pereche şi formează cu el
tunelul. Elevul rămas fără pereche iese in
afara cercului şi jocul continuă.
V. Jocul nr.1(Aruncă şi fugi)
Învăţarea,consolidarea, Elevii aşezaţi pe două şiruri, având
perfecţionarea şi în faţa fiecărui şir la o distanţă de 3-4 metri
evaluarea deprinderilor un căpitan care are o minge în mână. La
si priceperilor motrice comanda de începere, căpitanul aruncă
Aruncare - prindere mingea primului jucator din şirul său,
(15’) acesta o transmite înapoi şi aleargă în
spatele căpitanului. Câstigă echipa cea mai
aliniată, care a terminat prima şi nu a
scăpat mingea.
Reguli :
-Fiecare scăpare a mingii înseamnă un
punct penalizare
Jocul nr.2(Mingea roşie si cea galbenă)
Jucătorii sunt aşezaţi în formaţie de
cerc în stând depărtat cu mâinile în faţă.
Copiii vor număra din 2 in 2. Primul copil
primeşte mingea roşie, iar cel de lânga el
pe cea galbenă. Numerele 1 formează o
echipă , iar numerele 2 o altă echipă.
La comanda de începere a jocului
mingea roşie este trimisă spre dreapta din 2
in 2, iar cea galbenă sprea stânga din 2 in
2. Fiecare caută ca mingea echipei lui să
fie transmisă cât mai repede. Câştigă
echipa a cărei minge a ajuns prima la
copilul de unde a plecat.
În funcţie de vârstă, pentru a
diferenţia echipele , cei care au mingea
galbenă vor avea eşarfe galbene, iar ceilalţi
roşii.

VI. -mers cu scuturarea braţelor şi picioarelor ½ tură


Revenirea organismului -mers cu mişcări de respiraţie şi relaxare ½ tură -elevii se deplasează în coloană câte unul
dupa efort -mers cadenţat şi redresarea ţinutei ½ tură
2’-3’

VII. -evidenţierea aspectelor pozitive şi 1’


Concluzii, aprecieri şi negative constate pe parcursul lecţiei - elevii se aliniază pe un rând
recomandări -notarea elevilor 30’’
1’-2’ -recomandări individuale şi generale pentru 30’’
activitatea independentă
-salutul

S-ar putea să vă placă și