Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE DE LICENŢĂ

NECESITATEA REDEFINIRII PIEȚELOR TURISTICE PRIN


MANAGEMENT ȘI MARKETING HOTELIER
HOTEL LIVADIA

Introducere
Capitolul 1
PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND HOTEL ,,LIVADIA”
1.1. Scurt istoric al Hotel ,,Livadia”
1.2. Obiect de activitate al hotelului
1.3. Obiectivele generale ale S.C. ,,TBRCM” S.A
1.4. Organizarea si conducerea hotelului,,Livadia”
1.5. Organizarea departamentului de cazare al hotelului ,,Livadia”
1.6. Concurența hotelului,,Livadia”
Capitolul 2
ANALIZA OFERTEI SI CERERII TURISTICE
2.1 Oferta turistică a S.C. ,,TBRCM” S.A
2.1.1 Structuri de cazare
2.1.2 Structurii de alimentație
2.1.3 Baza de tratament
2.2 Analizarea ofertei turistice la hotelul ,,Livadia’’
2.3 Cererea turistica
2.3.1 Indicatori ai cererii turistice la hotel ,,Livadia”
Capitolul 3
ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI HOTELULUI
,,LIVADIA
3.1 Evoluția în dinamica si structura a veniturilor
3.2 Evoluția în dinamica si structura a cheltuielilor
3.3 Evoluția în dinamica si structura a profitului brut
3.4Analiza SWOT
Capitolul 4
PROPUNERI DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII LA
HOTELUL ,,LIVADIA”
4.1 Direcții de creștere a eficienței economice a hotelului ,,Livadia”
4.2În domeniul punctelor ,,forte” si punctelor ,,slabe”
4.3În domeniul resurselor materiale
4.4 În domeniul resurselor umane .
Concluzii
Bibibliografie

S-ar putea să vă placă și