Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

I.P Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Examinat la ședința catedrei Aprob:

din 30.11.2020 Director adj. instruire

__________ L.Obadă

Examen la disciplina

Decizii pentru modul sănătos de viață

Varianta II

Specialitatea: Rețele de calculatoare Nume prenume _______________________________

Grupa _____ Data ________

1 Definește noțiunile:
a)Discriminare
____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b)Valoare_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Completează tabelul de mai jos


Valoarea Modul de manifestare
Profesia/Cariera

Sunt atent la hainele ce la îmbrac, iar dicția mea


impresionează pe cei din jur.
Sunt foarte atent cu obiectele personale, și chiar cum sa
câștig un ban.
Cunoștințele

3 Încercuește litera A pentru afirmațiile adevărate și litera F pentru afirmațiile false


A F Stereotipul de gen nu iau în calcul trăsăturile individuale ale oamenilor.
A F Violența fizică se întâmplă prin contact fizic, viol, agresiune, mângâiere.
A F Grăsimile hidrogenate (trans-) reduc riscul de îmbolnăvire.

4 Enumeră 3 cauze din care adolescenții incep să consume alcool și explică consecința
acestui viciu pentru sănătatea tinerilor:
Cauze:
1 ______________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________
3
_____________________________________________________________________
__
Consecința: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Este exagerată cerința de a face o testare medicinală înainte de a începe o relație
sexuală?. Înaintează câte trei argumente pro/contra.
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6 Mediul are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii. Indică problemele
mediului care influențează sanatatea omului, argumentează răspunsul.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7 Dezvoltă în 8 enunțuri afirmația ,, Non-violența este arma celor puternici,,


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Elaborează planul de dezvoltare personală pentru următorii 5 ani și expune
scopurile
propuse și activitățile ce contribuie la realizarea lor
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 10
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Barem de notare:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-2 3-5 6-8 9-12 13 - 20 21-26 27-32 33-38 39-41 42-44

Profesor ________ Polucci T. șef catedră_________ Golic.L