Sunteți pe pagina 1din 83

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


PROFESIONAL ŞI TEHNIC

PROIECTUL PHARE TVET RO 01 08. 01

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII
Meseria: Instalator instalaţii încălzire centrală

Număr calificare din Nomenclator - 85

Nivel 2

BUCUREŞTI
2003

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
2

AUTORI:

Prof. Ing. Gr.1 VIOLETA DRAGOS ; Colegiul Tehnic de Constructii ,, Anghel Saligny’’,

Cluj-Napoca

Prof. Ing. GrII. ANDREI FEHER ; Colegiul Tehnic de Constructii ,, Anghel

Saligny’’, Cluj-Napoca

Prof. Ing. Gr. II SONIA PASCOCI ; Scoala Nationala de Gaz Medias

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
3

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE
2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ
4. ASIGURAREA CALITĂŢII
5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI
6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ
8. ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALAŢII
9. PERFORMAREA INSTALAŢIILOR ÎN CONSTRUCŢII
10. ECHIPAREA CENTRALELOR TERMICE ŞI PUNCTELOR TERMICE
11. EXECUŢIA REŢELELOR TERMICE
12. EXECUŢIA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
13. EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE
CENTRALĂ

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
4

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
5

Titlul Unităţii: 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2)

Nivel: 2

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1.1 Formulează opinii personale pe o temă dată

1.2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

1.3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

1.4. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
6

Titlul unităţii 1: COMUNICARE SI NUMERAŢIE (Nivelul 2)

Competenţa 1.1.: Formulează opinii personale pe o temă dată

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi

Condiţii de aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentate

Expunere de motive: argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat,


preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite,


reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează ca este capabil sa elaboreze opinii
personale pe o tema data, in limbaj de specialitate, conform criteriilor de performanta (a) si
condiţiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
7

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează ca este capabil sa expună o
intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, conform criteriilor de performanţă (b)
şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
8

Titlul unităţii 1: COMUNICARE SI NUMERAŢIE (Nivelul 2)

Competenţa 1.2.: Realizează o scurta prezentare utilizând imagini ilustrative

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare

Condiţii de aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează,


contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale,
limbajul trupului, vorbire clara

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
9

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa selecteze, sa ordoneze
informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si sa prezinte materialul
realizat conform criteriilor de performanta (a), (b) şi (c), şi condiţiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
10

Titlul unităţii 1: COMUNICARE SI NUMERAŢIE (Nivelul 2)

Competenţa 1.3.: Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale

(c) Completarea sau redactarea corecta a documentaţiei pentru sarcini de lucru

Condiţii de aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corecta: ortografie, punctuaţie, forma structurata

Documentaţie: registre, bonuri, evidente simple, jurnale, corespondenta oficiala,


CV-uri

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
11

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil sa selecteze documentele, sa
extragă si sa sintetizeze informaţiile necesare pe o anumita tema, conform criteriului de
performanta (a), in concordanta cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa utilizeze limbajul de specialitate
în activităţi profesionale, conform criteriului de performanta (b), în concordanta cu condiţiile
de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa completeze
documente, conform criteriului de performanta (c), in concordanta cu condiţiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
12

Titlul unităţii 1: COMUNICARE SI NUMERAŢIE (Nivelul 2)

Competenţa 1.4.: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcina


dată

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate

(c) Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor

Condiţii de aplicabilitate :

Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice: schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corecta: scara, legenda, forma îngrijită, acurateţe, toleranta

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi,


comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
13

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa calculeze, să opereze cu
mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriilor de performanta a),
b) şi (c), în concordanta cu condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
14

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA


INFORMATIEI ( 2)

Nivel: 2
Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

2.1. Exploatează baze de date

2.2. Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

2.3. Comunică prin Internet

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
15

Titlul unităţii: 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA


INFORMATIEI (Nivelul 2)

Competenţa 2.1.: Exploatează baze de date

Criterii de Performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date

(b) Prezentarea structurii unei baze de date

(c) Încărcarea unei baze de date

(d) Întreţinerea unei baze de date

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere,


memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei


auxiliare

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
16

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa exemplifice tipuri de date conform
criteriului de performanta (a) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie structura unei baze
de date conform criteriului de performanta (b) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.
Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa intretina o baza de date conform
criteriilor de performanta (c) si (d) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze o baza de date
conform criteriului de performanta (e) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
17

Titlul unităţii: 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA


INFORMATIEI ( Nivelul 2)

Competenţa 2.2.: Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini

Criterii de Performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor

(b) Completarea unui format cu text, numere si imagini

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese

(d) Prezentarea aplicatiei

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de actiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
18

Probe de evaluare:

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa completeze formatul de
prezentare, sa realizeze si sa prezinte o expunere, conform criteriilor de performanta (a), (b), (c)
si (d) si conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
19

Titlul unităţii: 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA


INFORMATIEI (Nivelul 2)

Competenţa 2.3.: Comunicare prin Internet

Criterii de Performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii

(b) Extragerea informatiilor relevante

(c) Folosirea metodelor de schimb al informatiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informatii: Internet, fisiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de cautare: motoare cautare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discutie a informatiilor

Probe de evaluare:

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
20

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze tehnici de cautare, sa
extraga si sa faca schimb de informatii, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) si
conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
21

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2)

Nivel: 2

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

3.1. Receptează mesaje orale

3.2. Receptează mesaje scrise

3.3. Exprimă mesaje orale

3.4. Exprimă mesaje scrise

3.5. Participă la conversaţii

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
22

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (Nivelul 2)

Competenţa 3.1.: Receptează mesaje orale

Criterii de Performanţă:

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi
cotidiene, petrecerea timpului liber)

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes
personal/profesional

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă

Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi


legături afectiv-emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale,


culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
23

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă
punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de
performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături
între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
24

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (Nivelul 2)

Competenţa 3.2.: Receptează mesaje scrise

Criterii de Performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific
personal/profesional

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame

Condiţii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici si încadrare in context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice


domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
25

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă
texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în
condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii,
aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
26

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (Nivelul 2)

Competenţa 3.3.: Exprimă mesaje orale

Criterii de Performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din
proximitate

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune

(c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi: specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro si contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare:

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
27

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să
utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a),
(b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile
personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
28

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (Nivelul 2)

Competenţa 3.4.: Exprimă mesaje scrise

Criterii de Performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes


personal/profesional

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi


profesionale repetate

Corespondenţă/
documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de
evidenţă primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neîmpliniri profesionale,


motivaţie, relaţii în echipă, interese

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
29

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să
elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de
performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
30

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (Nivelul 2)

Competenţa 3.5.: Participă la conversaţii

Criterii de Performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes


personal şi profesional

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate

Condiţii de aplicabilitate:

Conversaţie
pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte
limba sau limba este selectata convenţional, despre timpul liber,
familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu
alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul


aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare:

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie
aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b)
şi în condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
31

Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII (2)

Nivel: 2
Domeniul: Construcţii şi lucrări publice
Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
32

Valoare Credit: 0,5

Competenţe:

4.1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

4.2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII (Nivelul 2)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
33

Competenţa 4.1.: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi


indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare, ieşiri)

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să
utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile de
performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul să demonstreze că eeste capabil să prezinte criteriile de calitate
din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b)
şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
34

Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII (Nivelul 2)

Competenţa 4.2.: Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
35

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat


de organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii


din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de
modelul de managemnt al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control – ordonate


logic - corespunzătoare metodelor standardizate definite mai sus

Probe de evaluare:

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
36

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice
metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performaţă
(a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 5: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII


PERFORMANŢEI (2)
Domeniul: Construcţii şi lucrări publice
Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
37

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

5.1. Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

5.2. Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

Titlul unităţii 5: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII


PERFORMANŢEI (Nivelul 2)
Domeniul: Construcţii şi lucrări publice
Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
38

Competenţa 5.1.: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în


dezvoltarea carierei

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare
personală: diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare
profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze
caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de
performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
39

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze
potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi
cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 5: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII


PERFORMANŢEI (Nivelul 2)
Domeniul: Construcţii şi lucrări publice
Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
40

Competenţa 5.2.: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare


profesională

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formere profesională

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o
opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în
corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) - (c) şi cuprinzând
toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 6: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
41

Nivel: 2

Valoare Credit: 0,5

Competenţe:

6.1. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă,


prevenirea şi stingerea incendiilor

6.2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă

Titlul unităţii 6: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (Nivelul 2)


Domeniul: Construcţii şi lucrări publice
Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
42

___________________________________________________________________________

Competenţa 6.1.: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi


sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea
incendiilor
___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de


muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de
protecţia muncii

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de


protecţie la locul de muncă

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea


individuală şi colectivă

Condiţii de aplicabilitate :

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă


(ecrane de protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor


de protecţie

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
43

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi
responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) , acoperind aria de aplicabilitate
specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea
mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol
securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de
aplicabilitate specificată.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
44

Titlul unităţii 6: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (Nivelul 2)


___________________________________________________________________________

Competenţa 6.2.: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc


___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc

(b) Raportarea prezenţei factorilor de risc

(c) Înlăturarea factorilor de risc

Condiţii de aplicabilitate :

Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer,


temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii,
radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de


protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul
de muncă conform criteriilor de performanţă (a) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
45

Probe scrise /orale prin care elevul este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă
conform criteriilor de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
46

Titlul unităţii 7: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2)

Nivel: 2

Valoare Credit: 0,5

Competenţe:

7.1. Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

7.2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

7.3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
47

Titlul unităţii 7: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (Nivelul 2)

Competenţa 7.1.: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea


obiectivelor

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale

Sarcini: profesionale, sociale

Resurse: informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele
lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă a)
şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
48

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze
resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor
din condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
49

Titlul unităţii 7: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (Nivelul 2)

Competenţa 7.2.: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup

(c) Iniţierea acţiunilor în grup

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă,


supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea
rezultatelor

Probe de evaluare:

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să
raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive
în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă a), b), c) şi a precizărilor
din condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
50

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
51

Titlul unităţii 7: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (Nivelul 2)

Competenţa 7.3.: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului in echipă

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de


motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan


comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea
sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului


comun, recunoaşterea meritelor

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
52

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil
să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei,
conform criteriilor de performanţă a), b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte
unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă c) şi a
precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
53

Titlul Unităţii 8 ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALAŢII (2)


Nivel: 2
Valoare Credit 1

Competenţe: 8.1Utilizează semnele convenţionale de instalaţii


.8.2 Citeşte planuri de instalaţii
.8.3. Schiţează desene de execuţie

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
54

Titlul Unităţii 8 ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALAŢII (NIVEL 2)

Competenţa 8.1 Utilizează semnele convenţionale pentru instalaţii:

Criterii de performanţă:

(a) Reprezentarea conductelor şi armăturilor conform standadelor


(b) Reprezentarea aparatelor şi accesoriilor conform standadelor
(c) Trasarea tipurilor de instalaţii utilizând semnele convenţionale standardizate

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Tipuri de semne convenţionale: pentru conducte , armături , aparate şi
accesorii de îmbinare şi montaj a instalaţiilor:
Colecţie de: standarde, cataloage, pliante
Tipuri de instalaţi interioare şi exterioare de apă, canalizare, gaz,
încălzire şi de vntilare şi condiţionare

Probe de evaluare
Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze semnele
convenţionale pentru: conducte, armături, aparate şi accesorii, aşa cum se specifică în criteriile
de performanţă
(a) şi (b). Performanţa se va demonstra prin rezolvarea unor fişe de evaluare.

Probe de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să traseze tipuri de
instalaţii. Acest lucru ar trebui demonstrat prin fişe de lucru în care să se selecteze semnele
convenţionale specifice trasării instalaţiilor, conform criteriului de performanţă (c).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
55

Titlul unităţii 8 ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALAŢII (NIVEL 2)

Competenţa 8.2 Citeşte planuri de instalaţii:

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea conductelor şi armăturilor pe planuri de instalaţii


(b) Identificarea aparatelor şi accesoriilor pe planuri de instalaţii
(c) Citirea planurilor de instalaţii

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Planuri de instalaţii: : tehnico- sanitare şi de gaze, de încălzire, de
ventilare şi condiţionare a aerului
Colecţie de: standarde, proiecte

Probe de evaluare
Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze semnele
convenţionale pentru:conducte, armături, aparate şi accesorii, aşa cum se specifică în criteriile
de performanţă
(a) şi (b). Performanţa se va demonstra prin citirea unor: desene şi proiecte de execuţie, fişe de
evaluare,

Probe de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să citească tipuri de
planuri de instalaţii. Acest lucru ar trebui demonstrat prin analizarea şi interpretarea planurilor
specifice, conform criteriului de performanţă (c).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
56

Titlul unităţii 8 ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALAŢII (NIVEL 2)

Competenţa 8. 3 Schiţează desene de execuţie

Criterii de performanţă:
(a) Trasarea instalaţiilor tehnico- sanitare şi de gaze
(b) Trasarea instalaţiilor de încălzire centrală
(c) Trasarea instalaţiilor de ventilare şi condiţionare a aerului
(d) Întocmirea planurilor de execuţie pentru o locuinţă nivel parter cu trei camere

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Tipuri de desene de execuţie: în plan şi schemă pentru: instalaţii tehnico-
sanitare şi d gaze, de încălzire, de ventilare şi
condiţionare a aerului
Colecţie de: standarde, cataloage, pliante
Planuri de execuţie pentru branşament: de apă, de canal şi de gaz
natural combustibil
Probe de evaluare
Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să traseze instalaţii: tehnico-
sanitare şi de gaze, de încălzire centrală, de ventilare şi condiţionare a aerului, aşa cum se
specifică în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c). Performanţa se va demonstra prin rezolvarea
unor fişe de evaluare.
Probe de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să traseze desene de
execuţie a branşamentelor aferente clădirilor de locuit. Acest lucru ar trebui demonstrat prin
întocmirea de planuri de execuţie, conform criteriului de performanţă (d).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
57

Titlul Unităţii 9 PERFORMAREA INSTALAŢIILOR ÎN CONSTRUCŢII ( 2)

Nivel: 2
Valoare Credit 2

Competenţe
1 Adaptează instalaţiile tehnico-sanitare la tehnologiile actuale
2. Promovează noi tehnologii in instalaţiile de gaz natural combustibil
3. Performează instalaţiile de încălzire centrală
Optimizează instalaţiile de ventilare şi condiţionare

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
58

Titlul unităţii 9 PERFORMAREA INSTALAŢIILOR ÎNCONSTRUCŢII


(NIVEL 2)

Competenţa 9 .1 Adaptează instalaţiile tehnico-sanitare la tehnologiile actuale

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea modalităţilor de performare


(b) Utilizarea materialelor nou apărute pentru conducte şi armături
(c) Utilizarea materialelor nou apărute pentru aparate şi accesorii
(d) Performarea instalaţiilor utilizând tehnologii actuale

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Tehnologii actuale: pentru instalaţii de apă exterioare: conducte din materiale


plastice şifontă ductilă; armături ; aparate şi accesorii de
îmbinare şi montaj. pentru instalaţii interioare; conducte din
materiale plastice şi cupru, aparate şi accesorii de îmbinare şi
montaj. pentru instalaţi interioare şi exterioare de canal:
conducte , tuburi şi piese de legătură; obiecte sanitare şi
accesorii moderne
SDV-uri : trusa instalatorului, dispozitiv de îmbinare prin electrofuziune
Colecţie de documente: standarde, cataloage, pliante, planuri de execuţie şi fişe
tehnologice

Probe de evaluare
Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie modul de
adaptare a instalaţiilor tehnico-sanitare depăşite la tehnologiile actuale, aşa cum se specifică în
criteriile de performanţă (a) şi (d)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
59

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze performarea
instalaţiilor tehnico-sanitare depăşite la tehnologiile actuale, aşa cum se specifică în criteriile
de performanţă (b) şi (c).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
60

Titlul Unităţii 9 PERFORMAREA INSTALAŢIILOR ÎN CONSTRUCŢII


(NIVEL 2)

Competenţa 9. 2 Promovează noi tehnologii în instalaţii de gaz natural combustibil

Criterii de performanţă:
(a) Prezentarea noilor tehnologii pentru instalaţii interioare de gaz
(b) Montarea conductelor şi armăturilor conform documentaţiei tehnice
(c) Montarea aparatelor şi accesoriilor conform documentaţiei tehnice
(d) Performarea instalaţiilor utilizînd materiale şi tehnologii actuale

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Tehnologii actuale: pentru reţele exterioare: conducte din materiale plastice,


armături ,aparate şi accesorii de îmbinare şi montaj.
pentru instalaţii interioare; conducte , aparate şi accesorii de
îmbinare şi montaj.
SDV-uri : trusa instalatorului, dispozitiv de îmbinare prin electrofuziune
Colecţie de documente: Normativul I 6., standarde, cataloage, pliante, planuri de
execuţie şi fişe tehnologice

Probe de evaluare
Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie şi să
execute instalaţii exterioare şi interioare de gaze naturale combustibile adaptate tehnologiilor
actuale, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
61

Titlul Unităţii 9 PERFORMAREA INSTALAŢIILOR ÎN CONSTRUCŢII


(NIVEL 2)

Competenţa 9.3 Performează instalaţiile de încălzire centrală

Criterii de performanţă:
(a) Descrierea modului de performare a instalaţiilor de încălzire centrală
(b) Montarea conductelor şi armăturilor conform documentaţiei de execuţie
(c) Montarea aparatelor şi accesoriilor conform documentaţiei de execuţie
(e) Performarea instalaţiilor utilizînd materiale şi tehnologii actuale

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Tehnologii actuale: pentru reţele exterioare termice: conducte preizolate,
aparate şi accesorii de îmbinare şi montaj. pentru instalaţii
interioare; conducte din materiale plastice şi cupru, centrale
de apartament şi accesorii.
SDV-uri : trusa instalatorului, dispozitiv de îmbinare prin
electrofuziune trusă pentru îmbinarea conductelor din cupru
Colecţie de documente:, standarde, cataloage, pliante, planuri de execuţie şi fişe
tehnologice

Probe de evaluare
Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie şi să
execute instalaţii exterioare şi interioare de încălzire centrală adaptate tehnologiilor actuale, aşa
cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b),(c) şi (d).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
62

Titlul Unităţii 9 PERFORMAREA INSTALAŢIILOR ÎN


CONSTRUCŢII (NIVEL 2)

Competenţa 9. 4 Optimizează instalaţiile de ventilare şi condiţionare

Criterii de performanţă:
(a) Prezentarea modului de performare a instalaţiilor de ventilare şi condiţionare
(b Montarea tubulaturilor şi pieselor speciale în condiţii standard
(c) Montarea aparatelor şi accesoriilor în condiţii standard
(d) Optimizarea instalaţiilor utilizînd materiale şi tehnologii actuale

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Tehnologii actuale: pentru instalaţii de ventilare; tubulaturi flexibile şi
articulate, aparate accesorii de îmbinare şi montaj.
pentru instalaţii de condiţionare: agregate şi centrale de
aer condiţionat
SDV-uri : trusa instalatorului de ventilare
Colecţie de documente: standarde, cataloage, pliante, planuri de execuţie şi fişe
tehnologice
Probe de evaluare
Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie şi să
execute instalaţii de ventilare şi condiţionare a aerului adaptate tehnologiilor actuale, aşa cum se
specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
63

Titlul unităţii 10: ECHIPAREA CENTRALELOR TERMICE ŞI PUNCTELOR


TERMICE (2)
Nivel: 2
Valoare Credit 2

Competenţe 10.1 Montează armături şi AMC-uri la cazanele de apă caldă


10.2 Racordează echipamente în centrale termice şi puncte termice
10.3 Exploatează centrale şi puncte termice

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
64

Titlul Unităţii 10: ECHIPAREA CENTRALELOR TERMICE ŞI PUNCTELOR


TERMICE (NIVEL 2)

Competenţa 10.1 Montează armături şi AMC-uri la cazane de apă caldă

Criterii de performanţă:
(a) Montarea termometrelor pe instalaţia de încălzire din centralele şi punctele termice
(b) Montarea manometrelor pe distribuitoarele şi colectoarele din centrală
(c ) Montarea sticlelor de nivel pe rezervorul tampon închis
(d) Montarea dispozitivelor de siguranţă pe cazane
(e) Prezintarea operaţiilor de montare a AMC- lor pe instalaţia din centrală

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Tipuri de armături şi AMC: termometru, regulator de temperatură, manometru, sticlă de nivel,
supapă de siguranţă
Echipamente termice: cazane, schimbătoare de căldură, distribuitoare, colectoare, vas de
expansiune închis
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, norme ISCIR,
norme şi normative de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului

Probe de evaluare
Probe scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie şi să
monteze armături şi AMC-uri, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d)
şi (e)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
65

Titlul unităţii 10: ECHIPAREA CENTRALELOR TERMICE ŞI PUNCTELOR


TERMICE (NIVEL 2)

Competenţa 10.2 Racordează echipamente în CT şi PT

Criterii de performanţă:

(a) Racordarea distribuitoarelor – colectoarelor la echipamente şi conducte conform


normelor ISCIR
(b) Racordarea pompelor la instalaţie conform documentaţie tehnice de execuţie
(c) Legarea vasului de expansiune la instalaţie conform normelor ISCIR
(d) Racordarea compresorului la vasul de expansiune conform documentaţiei de execuţie

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Tipuri de echipamente amplasate: distribuitoare – colectoare, pompe, vas de expansiune,
Compresor, cazan, schimbătoare de căldură
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante,norme
ISCIR, norme de protecţia muncii, PSI şi de protecţia
mediului

Probe de evaluare
Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să racordeze
echipamente din CT şi PT, conform criteriului de performanţă (a), (b), (c), (d)
Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modalităţile
de racordare a echipamentelor din CT şi PT, aşa cum se specifică în criteriul de
performanţă (a), (b), (c), (d)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
66

Titlul unităţii 10: ECHIPAREA CENTRALELOR TERMICE ŞI PUNCTELOR


TERMICE (NIVEL 2)

Competenţa 10.3 Exploatează centrale şi puncte termice

Criterii de performanţă:
(a) Descrierea modalităţilor de: verificare, punere în funcţiune, remediere şi
exploatare a instalaţiilor din CT şi PT
(b) Verificarea execuţiei lucrărilor conform instrucţiunilor tehnice de metrologie
(c) Punerea în funcţiune a instalaţiilor respectănd documentaţia tehnică
(d) Exploatarea instalaţiilor în condiţii de securitate a muncii şi PSI

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


CT şi PT dotate cu instalaţii aferente
Probe de verificare: conform instrucţiunilor tehnice de metrologie
Defecte posibile : la: fisurarea conductelor, neetanşeitatea îmbinărilor,
blocarea armăturilor, dereglarea aparatelor de măsurare
Modalităţi de remediere: înlocuiri, refaceri de îmbinări , deblocare, reglare, reparaţii
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, cataloage, norme de exploatare şi
întreţinere, reglementări ISCIR şi metrologice şi norme de
protecţie a muncii

Probe de evaluare
Probe scrise, orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să
verifice execuţia lucrărilor şi să remedieze defecte conform criteriului de performanţă (a)şi (c)
Probe scrise, orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pună în
funcţiune instalaţiile aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi (d)
Probe scrise,orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să exploateze
instalaţiile în siguranţă aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
67

Titlukjhl Unităţii 11: EXECUŢIA REŢELELOR TERMICE (2)


Nivel: 2
Valoare Credit 1

Competenţe 11.1. Montează conducte în reţele exterioare de încălzire


centrală
Racordează consumatorii de energie termică la reţeaua
termică

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
68

Titlul unităţii 11: EXECUŢIA REŢELELOR TERMICE (NIVEL 2)

Competenţa 11.1 Montează conducte în reţele exterioare de încălzire centrală

Criterii de performanţă:
(a) Prezentarea tehnologiei de montare
(b) Montarea conductelor preizolate
(c) Izolarea îmbinărilor
(d) Efecuarea probelor de verificare

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Elemente componente: conducte de oţel preizolate, piese de îmbinare, armături,
calorimetre, materiale izolatoare spume poliuretanice, ţevi de
protecţie
SDV-uri şi utilaje: pentru executarea săpăturilor, îmbinarea, izolarea, verificarea şi
probarea reţelelor
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI, de protecţia mediului şi ISCIR

Probe de evaluare
Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie tehnologia de
montare şi probare a reţelelor exterioare termice din ţeavă de oţel preizolată aşa cum se
specifică în criteriile de performanţă (a), (b),(c) şi( d).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
69

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute montarea şi
probarea reţelelor exterioare termice din ţeavă de oţel preizolată aşa cum se specifică în
criteriile de performanţă (b), (c) şi (d)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
70

Titlul unităţii 11: EXECUŢIA REŢELELOR TERMICE (NIVEL 2)

Competenţa 11.2 Racordează consumatorii de energie termică la reţeaua termică

Criterii de performanţă:
a (a) Montarea conductelor
(b) Legarea consumatorilor la conducte exterioare
b (c) Verificarea execuţiei
c (d) Izolarea îmbinărilor
d (e) Refacerea structurii iniţiale a terenului
e (f) Prezentarea modalităţilor de racordare

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Materiale: conducte preizolate, izolaţii termice şi hidrofuge, piese de
îmbinare şi
de tecere
Utilaje şi dispozitive: de săpare, de lansare a conductelor în şanţ, de îmbinare, de
verificare
şi de izolare conductelor
SDV-uri şi truse pentru: îmbinarea, izolarea şi probarea instalaţiilor
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI şi legislaţie de protecţia mediului

Probe de evaluare
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să racordeze consumatorii la
conductele preizolate ale reţelelor termice aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a),
(b), (c) şi (d)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
71

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să refacă structura iniţială a
terenului, conform legislaţiei de protecţie a mediului aşa cum se specifică în critriul de
performanţă (e)
Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modalităţile
de racordare a consumatorilor la conductele preizolate ale reţelelor termice aşa cum se
specifică în criteriul de performanţă (f)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
72

Titlul unităţii 12: EXECUŢIA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE


CENTRALĂ (2)
Nivel: 2
Valoare Credit 2

Competenţe:
Prezintă montearea coonductelor orizontale şi a coloanelor verticale
Montează corpuri de încălzire în clădiri
12.3 Verifică lucrările conform standardelor de calitate în vigoare
12.4. Montează centrale termice de apartament

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
73

Titlul unităţii 12: EXECUŢIA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE


CENTRALĂ (NIVEL 2)

Competenţa 12.1 Prezintă montarea conductelor orizontele ş a coloaneor verticale

Criterii de performanţă:
(a) Prezentarea tehnologiei de montare a conductelor orizontele ş a coloaneor verticale
conform documentaţiei de execuţie
(b) Montarea conductelor de ducere conform documentaţiei de execuţie
(c) Montarea conductelor de întoarcere conform documentaţiei de execuţie
(d) Montarea conductelor de dezaerisire conform documentaţiei de execuţie
(e) Efectuarea probelor de verificare conform standardelor în vigoare

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Clădiri de: locuit şi socio-culturale P+2E
Conducte şi accesorii: coloane tur- retur, robineţi de trecere, robineţi de golire, robineţi
de dezaerisire, teuri, coturi, cruci, vase de dezaerisire,
SDV-uri trusa instalatorolui pentru: montarea, imbinarea si probarea
instalaţiei
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului,procese verbale de
recepţie a lucrărilor, instrucţiuni şi norme de calitate

Probe de evaluare
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monteze conducte în
instalatii de încălzire asa cum se specifica in criterile de performantă (b), (c) şi (d)
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze probe de
verificare a instalaţiilor, aşa cum se specifică în criteriul(e)
Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte montarea
conductelor în instalatii de încălzire asa cum se specifica in criteriile de performanţă (a) şi (e)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
74

Titlul unităţii 12: EXECUŢIA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE


CENTRALĂ (NIVEL 2)

Competenţa 12.2 Montează corpuri de încălzire în clădiri

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea modalităţilor de montare şi probare a corpurilor de încălzire


(b) Montarea radiatoarelor pe poziţie conform documentaţiei de execuţie
(c) Racordarea radiatoarelor la instalaţie
(d) Probarea instalaţiei conform cerinţelor standard

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Instalaţii de încălzire montate: în locuinţe S+P+E, în clădiri socio-culturale
Radiatoare şi accesorii: radiatoare din fontă, radiatoare din tablă, robinet de închidere pe
tur,
cot de reglaj pe retur, dispozitive de susţinere, termostate.
SDV-uri şi utilaje: truse pentru montarea, îmbinarea şi probarea instalaţiilor
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului

Probe de Evaluare
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monteze şi să probeze
radiatoare aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b), (c)si (d) .
Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie modalităţile de
montare şi probare a radiatoarelor din instalaţii de încălzire, aşa cum se specifică în criteriul de
performanţă (a)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
75

Titlul unităţii 12: EXECUŢIA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE


CENTRALĂ (NIVEL 2)

Competenţa 12.3 Verifică lucrările conform standardelor în vigoare

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea modului de verificare a lucrărilor executate


(b) Verificarea corespondenţei dimensionale dintre proiect şi execuţie
(c) Încercarea etanşeităţii îmbinărilor conform standard
(d) Încercarea funcţionării instalaţiei conform standrd

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Instalaţii de încălzire: cu apă caldă din: locuinţe S+P+E, clădiri socio-culturale
SDV-uri,AMC-uri şi utilaje: truse pentru verificarea, probarea, AMC
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului
Verificări dimensionale: diametre, pante, puncte de prindere, amplasamente, AMC-uri,
aparate şi dispozitive
Verificări de lucrări: izolaţii, instalaţii: conducte, radiatoare din tablă şi fontă, armături,
AMC-uri
Verificări de: etanşeitate, funcţionalitate, eficacitate
Efectuări de: probe şi reglări pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă

Probe de Evaluare
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze verificarea
calităţii lucrărilor, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b), (c) şi (d) .
Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modul de
verificare a calităţii instalaţiilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
76

Titlul unităţii 12: EXECUŢIA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE


CENTRALĂ (NIVEL 2)

Competenţa 12.4 Montează centrale termice de apartament

Criterii de performanţă:
(a) Prezentarea tehnologiei de montare a centralei termice de apartament în condiţii de
siguranţă
(b) Montarea corpurilor de încălzire pe poziţie
(c) Montarea conductelor de tur - retur
(d) Montarea centralei de apartament conform standardelor
(e) Executarea legăturilor între elementele instalaţiei
(f) Punerea în funcţiune în condiţii de siguranţă

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Instalaţii existente: instalaţie interioară de alimentare cu apă rece, instalaţie interioară
de gaze naturale combustible
Conducte armături conducte tur – retur din cupru sau din materiale plastice, conducte
de alimentare cu apă caldă din cupru sau din materiale plastice a
obiectelor sanitare, coliere, brăţări, suporţi de calorifer, robineţi de
gaz, robineţi de închidere la centrală, robineţi ventil de colţ pentru
corpuri de încălzire
Corpuri de încălzire: din tablă, din fontă
Aparate contor individual şi regulator de gaz, centrală termică complet
echipată, termostat
SDV-uri şi utilaje: truse pentru montarea, îmbinarea şi probarea instalaţiilor
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, cărţi tehnice,
normativ I.6., normativ ISCR, norme de protecţia muncii, PSI şi
protecţia mediului

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
77

Probe de evaluare
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monteze instalaţii de
încălzire cu centrală termică de apartament în condiţii de siguranţă, aşa cum se specifică în
criteriile de performanţă (b), (c), (d),(e) şi (f)
Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte tehnologia de
montare a instalaţiilor de încălzire cu centrală termică de apartament în condiţii de siguranţă,
aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a).

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
78

Titlul unităţii 13: EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZRE


CENTRALĂ (2)
Nivel: 2
Valoare Credit 2

Competenţe: 13.1 Prezintă modalităţile de funcţionare în siguranţă


13.2 Enumeră defectele de funcţionare a instalaţiei de încălzire
13.3 Stabileşte metodele de remediere a defectelor
13.4. Verifică funcţionarea instalaţiei de încălzie centrală

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
79

Titlul unităţii 13: EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZRE


CENTRALĂ (NIVEL 2)

Competenţa 13.1 Prezintă modalităţile de funcţionare în siguranţă

Criterii de performanţă:
(a) Enumerarea modalităţilor de funcţionare în siguranţă
(b) Descrierea modului de etanşare a îmbinărilor
(c) Respectarea pantelor de montaj a conductelor
(d) Dezaerisirea şi golirea instalaţiei de încălzire
(e) Descrierea dispozitivelor de siguranţă

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Dotări tronsoane de conducte, coloane tur- retur, instalaţie interioară de încălzire centrală cu
apă caldă, corpuri de încălzire robineţi de trecere, robineţi de
golire, robineţi de dezaerisire, teuri, coturi, cruci, vase de
dezaerisire,
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, fişe de documentare, fişe tehnologice,
instrucţiuni ISCIR standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului.

Probe de evaluare
Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modalităţile
de funcţionare în siguranţă a instalatiilor de încălzire asa cum se specifica in criteriile de
performanţă (a),(b),(c),(d), şi (e)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
80

Titlul unităţii 13: EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZRE


CENTRALĂ (NIVEL 2)

Competenţa 13.2 Enumeră defectele de funcţionare a instalaţiei de încălzire

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea defectelor ivite în funcţionarea instalaţiei de încălzire


(b) Descrierea cauzelor apariţiei defectelor
(c) Descoperirea defectelor ivite în funcţionarea instalaţiei
(d) Prezintarea necesarului de SDV-uri

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:


Instalaţii de încălzire montate în clădiri socio-culturale
SDV-uri şi utilaje: truse pentru montarea, îmbinarea şi probarea instalaţiilor
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, fişe de documentare, fişe tehnologice,
instrucţiuni ISCIR standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului.

Probe de Evaluare
Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere defectele
apărute în funcţionarea instalaţiilor de încălzire precum şi cauzele acestora, aşa cum se
specifică în criteriile de performanţă (a),(b),(c) şi(d)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
81

Titlul unităţii 13: EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZRE


CENTRALĂ (NIVEL 2)

Competenţa 13.3 Stabileşte metodele de remediere a defectelor

Criterii de performanţă:
(a) Enumerarea metodelor de remediere a defectelor
(b) Încercarea etanşeităţii la instalaţia de încălzire conform standardelor
(c) Încercarea funcţionării instalaţiei de încălzire la parametri proiectaţi
(d) Efectuarea remedierilor în condiţii de siguranţă

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Instalaţii de încălzire: cu apă caldă din: locuinţe S+P+E, clădiri socio-culturale
SDV-uri,AMC-uri şi utilaje: truse pentru verificarea, probarea, AMC : manometru,
termometru, termostat, calorimetru
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului
Verificări dimensionale: diametre, pante, puncte de prindere, amplasamente, AMC-uri,
aparate şi dispozitive
Verificări de lucrări: izolaţii, instalaţii: conducte, radiatoare din tablă şi fontă, armături,
AMC-uri
Verificări de: etanşeitate, funcţionalitate, eficacitate
Efectuări de: probe şi reglări pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă

Probe de Evaluare
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze remedierea
defectelor depistate în funcţionarea instalaţiei, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă
(b), (c) şi (d) .
Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere modalităţile
de efetuare a remedierilor pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor, aşa cum se specifică în
criteriul de performanţă (a)şi(d)

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
82

Titlul unităţii 13: EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZRE


CENTRALĂ (NIVEL 2)

Competenţa 13.4 Verifică funcţionarea instalaţiei interioare de încălzre centrală

Criterii de performanţă:
(a) Prezentarea modului de verificare a funcţionării instalaţiei interioare de încălzre
centrală
(b) Verificarea corespondenţei dimensionale dintre proiect şi execuţie
(c) Încercarea etanşeităţii instalaţiei interioare de încălzre centrală
(d) Încercarea funcţionării instalaţiei interioare de încălzre centrală
(e) Verificarea lucrărilor conform prescripţiilor tehnice

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:


Instalaţii de încălzire: cu apă caldă din: clădiri socio-culturale
SDV-uri,AMC-uri şi utilaje: truse pentru verificarea, probarea, AMC : manometre,
termometre, termostate, calorimetre
Documentaţie tehnică: proiecte de execuţie, standarde, cataloage, pliante, norme de
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului şi ISCIR
Verificări dimensionale: diametre, pante, puncte de prindere, amplasamente, AMC-uri,
aparate şi dispozitive
Verificări de lucrări: izolaţii, instalaţii: conducte, radiatoare din tablă şi fontă, armături,
AMC-uri
Verificări de: etanşeitate, funcţionalitate, eficacitate
Efectuări de: probe şi reglări pentru instalaţii de încălzire cu apă caldă

Probe de Evaluare
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze verificarea
calităţii lucrărilor, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b), (c), (d) şi (e) .
Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modul de
verificare a calităţii instalaţiilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a)
Domeniul: Construcţii şi lucrări publice
Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
83

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Nivel: 2
Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală