Sunteți pe pagina 1din 206

Cuprins

INSTALA II DE CLIMATIZARE
CUPRINS
Unitatea de nv are 1 Titlu INTRODUCERE MRIMI I PROCESE TERMODINAMICE Obiectivele unit ii de nv are nr. 1 1.1. Mrimi termodinamice i transformri de stare 1.2. Principii termodinamice 1.2.1. Primul principiu al termodinamicii 1.2.2. Principiul al doilea al termodinamicii 1.3. Diagramele de stare ale fluidelor reale 1.4. Transformri de stare i diagrame de stare specifice instala iilor frigorifice i de climatizare 1.5. Cicluri frigorifice Test de autoevaluare 1 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 1 Rspunsuri la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 1 ELEMENTE DE TRANSMITEREA CLDURII I CURGEREA FLUIDELOR. CARACTERISTICILE AERULUI UMED Obiectivele unit ii de nv are nr. 2 2.1 Elemente de transmitere a cldurii 2.1.1 Aspecte de baz n transferul cldurii 2.1.2 Conduc ia termic 2.1.3 Convec ia termic 2.1.4 Radia ia termic 2.1.5 Transferul global de cldur 2.2 Elemente de curgere a fluidelor 2.3 Aerul umed 2.3.1. Mrimi caracteristice ale aerului umed 2.3.2. Diagrame de stare specifice aerului umed Test de autoevaluare 2 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 2 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 2 Pagina 7 9 10 10 13 13 14 15 18 19 21 22 22 22 22 23

24 24 24 25 26 27 27 28 29 29 32 34 36 36 36 36 1 INSTALA II DE CLIMATIZARE

Cuprins 3 TEHNICA OB INERII TEMPERATURILOR SCZUTE Obiectivele unit ii de nv are nr. 3 3.1 Principiul de func ionare a instala iilor de climatizare 3.2 Elemente componente ale agregatelor frigorifice din cadrul instala iilor de climatizare 3.3 Agen i de lucru ai instala iilor frigorifice i de climatizare 3.3.1. Caracteristicile agen ilor de lucru al instala iilor frigorifice i de climatizare 3.3.2. Clasificarea agen ilor frigorifici 1.2.3. Agen i intermediari Lucrare de laborator Test de autoevaluare 3 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 3 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 3 INSTALA II FRIGORIFICE I DE CLIMATIZARE CU COMPRIMARE DE VAPORI Obiectivele unit ii de nv are nr. 4 4.1. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori ntr-o treapt 4.1.1 Instala ii frigorifice cu subrcirea agentului frigorific la ieire din condensator 4.1.2 Instala ii frigorifice cu supranclzire de vapori 4.1.3 Instala ii frigorifice cu subrcire regenerativ 4.1.4 Instala ii frigorifice cu separatoare de lichid 4.2. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori n dou trepte 4.2.1 Instala ii frigorifice n dou trepte cu rcire intermediar incomplet 4.2.2 Instala ii frigorifice n dou trepte cu rcire intermediar complet 4.2.3 Instala ii frigorifice n dou trepte cu dou nivele de temperaturi de vaporizare la consumatori 4.3. Instala iei frigorifice cu comprimare mecanic n cascad Lucrare de laborator Test de autoevaluare 4 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 4 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 4 INSTALA II FRIGORIFICE I DE CLIMATIZARE Obiectivele unit ii de nv are nr. 5 5.1. Instala ii frigorifice cu absorb ie 37 38 38 44 47 47 50 50 51 55 55 55 56 56 57 58 58 60 62 62 63 64 65 66 67 68 69 76 76 77 78 78 79 80 80

2 INSTALA II DE CLIMATIZARE

Cuprins Lucrare de laborator 5.2. Instala ii frigorifice cu ejec ie 5.3. Instala ii frigorifice cu efect termoelectric Test de autoevaluare 5 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 5 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 5 SCHEME DE ALIMENTARE A VAPORIZATORELOR. COMPRESOARE FRIGORIFICE Obiectivele unit ii de nv are nr. 6 6.1. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor 6.1.1 Alimentarea vaporizatoarelor prin robinet de laminare termostatic 6.1.2 Alimentarea vaporizatoarelor prin gravita ie i termosifon 6.1.3 Alimentarea vaporizatoarelor prin pompare 6.2 Compresoare frigorifice 6.2.1 Clasificarea compresoarelor frigorifice 6.2.2. Elementele componente ale compresoarelor cu piston 6.2.3 Compresorul teoretic 6.2.4 Compresorul real 6.2.5 Mrimile caracteristice ale compresorului cu piston 6.2.6 Calculul frigorific al compresorului Test de autoevaluare 6 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 6 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 6 7 REGLAREA AUTOMAT A MRIMILOR FIZICE Obiectivele unit ii de nv are nr. 7 7.1. Reglarea temperaturii mediului rcit 7.1.1 Reglarea temperaturii camerelor frigorifice cu rcire direct 7.1.2 Reglarea temperaturii camerelor frigorifice cu rcire indirect Lucrare de laborator 7.2. Reglarea umidit ii aerului 7.3. Reglarea presiunii 7.3.1 Reglarea presiunii de vaporizare 7.3.2 Reglarea presiunii de condensare 7.4. Reglarea nivelului Test de autoevaluare 7 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 7 81 87 88 91 91 92 92 92 93 94 94 94 97 98 99 99 100 101 103 104 104 106 106 107 108 108 109 110 110 111 113 114 123 125 125 125 128 129 129

3 INSTALA II DE CLIMATIZARE

Cuprins Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 7 PROTEC II I ELEMENTE DE AUTOMATIZARE Obiectivele unit ii de nv are nr. 8 8.1 Protec ii ale instala iilor frigorifice i de climatizare 8.1.1 Protec ia automat mpotriva creterilor sau scderilor exagerate de presiune 8.1.2 Protec ia automat mpotriva creterilor sau scderilor exagerate de temperatur 8.1.3 Protec ia automat a ungerii compresorului 8.1.4 Protec ia automat a motoarelor i circuitelor electrice 8.1.5 Protec ia automat "om nchis" 8.2 Comanda automat n instala iile frigorifice i de climatizare 8.2.1 Echipamente de uz general folosite n instala iile frigorifice i instala iile de climatizare 8.2.2 Dispozitive speciale de reglare i protec ie bipozi ionale 8.2.3 Dispozitive de automatizare cu func ii combinate Test de autoevaluare 8 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 8 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 8 STRUCTURI DE INSTALA II DE VENTILARE Obiectivele unit ii de nv are nr. 9 9.1 Clasificarea instala iilor de ventilare i climatizare 9.2 Instala ii de ventilare general 9.2.1 Instala ia de nclzire cu aer cald 9.2.2 Instala ia de rcire cu aer 9.2.3 Instala ia de ventilare cu dezumidificarea aerului 9.3 Perdele de aer 9.4 Ventilarea teatrelor, slilor de concert i cinematografelor 9.5 Ventilarea slilor pentru piscine Test de autoevaluare 9 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 9 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 9 STRUCTURI DE INSTALA II DE CLIMATIZARE Obiectivele unit ii de nv are nr. 10 10.1 Instala ii de climatizare general 130 130 130 131 132 132 132 133 134 134 134 135 136 145 149 151 151 152 152 152 153 154 154 156 157 158 158 160 162 163 164 164 165 165 166 167 168 168

10

4 INSTALA II DE CLIMATIZARE

Cuprins 10.1.1 Instala ii de climatizare nalt presiune 10.1.2 Instala ii de climatizare cu un canal 10.1.3 Instala ii de climatizare cu dou canale 10.2 Instala ii de climatizare local Lucrare de laborator Test de autoevaluare 10 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 10 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 10 ELEMENTE ALE INSTALA IILOR DE VENTILARE I CLIMATIZARE Obiectivele unit ii de nv are nr. 11 11.1 Ventilatoare 11.1.1 Ventilatoare pentru ventilarea general 11.1.2 Alegerea ventilatoarelor 11.1.3 Curbele de performan ale ventilatoarelor i caracteristicile sistemului 11.2 Baterii (module) de nclzire i rcire 11.3 Recuperatoare de cldur 11.4 Filtre de aer 11.5 Canale de aer 11.6 Atenuatoare de zgomot Test de autoevaluare 11 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 11 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 11 169 169 170 171 175 183 183 184 184 184 185 186 186 186 192 193 194 197 201 202 203 205 205 205 206 206

11

5 INSTALA II DE CLIMATIZARE

Motto

Motto: A trai n aer condiionat nseamn a trai mai mult i mai bine

6 INSTALA II DE CLIMATIZARE

Introducere

INSTALA II DE CLIMATIZARE
INTRODUCERE

Obiectivul cursului "Instala ii de climatizare", const n familiarizarea studen ilor cu fenomenele aeraulice i termice din instala iile frigorifice i de climatizare. Prin con inutul su, disciplina i propune s asigure studentului prin activit ile de studiu individual i laborator urmtoarele cunotiin e i abilit i: - n elegerea procedeelor de definire a diferitelor mrimi fizice i parametri de stare; - nsuirea tehnicilor de ob inere a frigului i de realizare a condi ionrii aerului; - formarea unor capacit i intelectuale de analiz, sintez i compara ie care s-i asigure posibilitatea efecturii unor prognoze corecte precum i capacitatea de a aprecia corect rezultatele unor determinri specifice efectuate pe model numeric, pe stand experimental sau pe instala ie n exploatare. Cursul "Instala ii de climatizare", abordeaz din punct de vedere func ional, energetic i constructiv, dou tipuri de instala ii termice, care func ioneaz dup acelai tip de cicluri termodinamice i anume instala iile frigorifice i cele de climatizare sau pompele de cldur. Diferen ele dintre aceste instala ii nu sunt de natur func ional, ci constau numai n nivelurile de temperatur ntre care se lucreaz. Din acest motiv, cele mai multe probleme sunt abordate din punctul de vedere al instala iilor frigorifice, iar concluziile pot s fie extrapolate i la instala iile de climatizare sau pompele de cldur. Aceste tipuri de echipamente se ncadreaz la ora actual n categoria celor mai rspndite. Se ntlnesc n apartamente, birouri, hotele, restaurante sau spa ii publice, se utilizeaz pentru pstrarea produselor alimentare i condi ionarea aerului, n industria alimentar, pentru realizarea unor procese tehnologice, sau pentru depozitarea produselor, n industria chimic, pentru asigurarea condi iilor de desfurare a unor reac ii, n industria constructoare de maini, n medicin, farmaceutic i n multe alte domenii. n principiu, toate no iunile sunt abordate de la simplu la complex, iar pentru o bun n elegere s-a apelat acolo unde a fost cazul, la exemple practice. Cele mai importante aspecte practice de comportare n exploatare a acestor tipuri de echipamente sunt abordate detaliat n numeroase paragrafe. 7 INSTALA II DE CLIMATIZARE

Introducere Pentru proiectarea din punct de vedere termic i constructiv a aparatelor componente ale acestor instala ii sunt prezentate numeroase elemente de calcul i solu ii pentru automatizarea func ionrii acestor instala ii. Cursul este structurat pe Unit i de nv are, fiecare Unitate de nv are acoper cte o tem din programa analitic a disciplinei. O Unitate de nv are con ine elementele teoretice i practice referitoare la tema abordat, iar la final con ine teste de evaluare a cunotiin elor, lucrare de verificare a cunotiin elor, rspunsurile i comentariile la testele de evaluare, respectiv concluziile finale ale Unit ii de nv are. Din punct de vedere al lucrrilor practice studen ii trebuie s n eleag no iunile teoretice aferente lucrrii, prezentate n platformele de laborator, s realizeze n cadrul lucrrilor determinrile experimentale solicitate de fiecare lucrare, s realizeze referatul de laborator pe baza datelor experimentale ob inute. Evaluarea activit ii de laborator se face sptmnal, ncepnd cu edin a a doua de laborator, prin lucrri i teme de control. Aceast evaluare are o pondere de 50% din nota final. Evaluarea final const ntr-o lucrare de verificare ce are o pondere de 50% din nota final. Lucrarea de verificare se bazeaz pe testele i lucrrile de verificare de la fiecare Unitate de nv are.

8 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice

Unitatea de nv are nr. 1


MRIMI I PROCESE TERMODINAMICE
Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 1 1.1. Mrimi termodinamice i transformri de stare 1.2. Principii termodinamice 1.2.1. Primul principiu al termodinamicii 1.2.2. Principiul al doilea al termodinamicii 1.3. Diagramele de stare ale fluidelor reale 1.4. Transformri de stare i diagrame de stare specifice instala iilor frigorifice i de climatizare 1.5. Cicluri frigorifice Test de autoevaluare 1 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 1 Rspunsuri la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 1 Pagina 10 10 13 13 14 15 18 19 21 22 22 22 22

9 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 1 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 1 sunt: Obiectiv 1: Fixarea cunotin elor privind mrimile termodinamice i transformrile de stare. Obiectiv 2: nsuirea cunotin elor privind transformrile de stare i diagramele de stare specifice instala iilor frigorifice i de climatizare. Obiectiv 3: Reprezentarea principalelor cicluri frigorifice pe care se bazeaz instala iile de climatizare

1.1 Mrimi termodinamice i transformri de stare


Pentru studiul fenomenelor termice, se introduce no iunea de sistem termodinamic, ce reprezint un corp sau un ansamblu de corpuri care schimb energie i substan cu mediul ambiant. Din punctul de vedere al interac iunii dintre un sistem termodinamic i mediul ambiant, se pot ntlni: a) sisteme deschise sau nchise dup cum exist sau nu schimb de substan cu mediul ambiant; b) sisteme adiabatice la care nu exist schimb de cldur cu exteriorul. Un sistem termodinamic este determinat prin mrimile fizice care l caracterizeaz, numite parametrii sau mrimi de stare. Deoarece n climatizare intervin, n multe aplica ii lichidele i gazele, mai jos sunt redate mrimile de stare principale ale fluidelor. Masa m a fluidului reprezint o msur a cantit ii de substan . Presiunea p este rezultatul loviturilor moleculelor fluidului asupra vasului n care se afl sau a suprafe elor oricrui corp cu care fluidul vine n contact direct. n practic lundu-se ca origine presiunea atmosferic se utilizeaz i no iunea de presiune relativ, care reprezint diferen a dintre presiunea absolut care domnete ntr-un sistem i presiunea atmosferic. Temperatura T exprim gradul de nclzire a unui corp, fiind rezultatul agita iei moleculelor acestuia. Dac T este temperatura n Kelvin iar t este temperatura n grade Celsius, atunci rela ia: T = t + 273,1 10 INSTALA II DE CLIMATIZARE (1.1)

1. Mrimi i procese termodinamice Volumul specific V reprezint volumul unit ii de mas, adic:
V= v , [m3/kg] m

(1.2)

n care: V i m volumul pe care-l ocup fluidul, respectiv masa sa. Ecua ia care arat interdependen a dintre cei patru parametri m, p, V, T, se numete ecua ia caracteristic de stare: F(m, p, V, T) = 0 introducerea volumului specific: F(p, v, T) = 0 presiuni mici i temperaturi ridicate, este ecua ia lui Clapeyron: (1.4) Una din ecua iile de stare, aplicabil cu oarecare aproxima ie, gazelor reale, aflate la (1.3) Ecua ia caracteristic exprimat pentru masa unitate rezult din rela ia de mai sus prin

p V = m R T
Iar pentru unitatea de mas:

(1.5)

p V = R T
n care: R este constanta gazului respectiv i se exprim n (J/Kg K ).

(1.6)

Atunci cnd un fluid i schimb starea, parametrii de stare capt noi valori. Se spune c fluidul a suferit o transformare de stare sau un proces termodinamic. Fie starea 1 a unui fluid caracterizat de parametrii p1, V1, T1 i starea 2 caracterizat de parametrii p2, V2, T2 (Fig. 1.1). La trecerea fluidului din starea 1 n starea 2, varia ia mrimilor caracteristice depinde numai de starea ini ial 1 i de starea final 2 i este independent de drumul transformrii. Pentru ca un proces termodinamic s fie perfect determinat este necesar cunoaterea nu numai a strilor ini iale i finale ci totalitatea strilor intermediare. Dac la transformarea din starea 1 n starea 2, succesiunea de stri la transformarea de la starea 2 la starea 1, fr ca n mediul ambiant s se produc vreo schimbare remanent, procesul se numete reversibil. Dac strile intermediare sunt diferite n cele dou transformri, procesul este ireversibil. Un ciclu termodinamic poate fi reprezentat ntr-o diagram avnd ca abscis volumul, iar ca ordonat presiunea. Deoarece prin cunoaterea presiunii i a volumului, o stare oarecare a sistemului este determinat, rezult c unui punct din diagrama p-V i corespunde o anumit stare i numai una. n acest fel, un ciclu oarecare 1ABC1 (Fig. 1.1) poate fi reprezentat n aceast diagram.

11 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice

Fig. 1.1 Transformri de stare a unui fluid

Procesele, la care starea final este alta termodinamice deschise.

dect cea ini ial, se numesc procese

Fluidul care parcurge o transformare termodinamic de stare se numete agent termic sau agent de lucru. Exist procese caracterizate prin faptul c la trecerea de la o stare la alta unul dintre parametrii de stare rmne constant. De exemplu, procesul izobar (n care presiunea rmne constant), procesul izoterm (n care temperatura rmne constant) .a. Rela iile dintre parametrii de stare, caracteristice unor astfel de procese se pot deduce din ecua ia de stare, nlocuind parametrul care nu variaz cu o constant. De exemplu pentru procesul izoterm, nlocuind n ecua ia de stare Clapeyron temperatura cu o constant, rezult: (1.7)

pV = const.,
care reprezint ecua ia izotermei.

T=ct

Fig. 1.2 Ecua ia izotermei

12 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice Similar, se ob in ecua iile izobare


V = const. T

P= ct.

(1.8)

i izocore:
p = const. T

V= ct.

(1.9)

Se poate arta c pentru un proces termodinamic adiabatic, n care nu se schimb cldura cu exteriorul, ecua ia transformrii este: PVk = const., n care K se numete exponentul adiabatic. (1.10)

1.2 Principii termodinamice


n aceast subcapitol sunt prezentate numai principiile termodinamice care stau la baza func ionrii instala iilor frigorifice i de climatizare.

1.2.1 Primul principiu al termodinamicii


Primul principiu al termodinamicii reprezint aplicarea la fenomenele termice a principiului conservrii energiei. El este rezultatul experien ei de milenii a omenirii i are un caracter axiomatic adic nu poate fi demonstrat. nainte de a-l enun a, se vor defini cteva no iuni cu care opereaz primul principiu. Lucrul mecanic este o form microscopic de transmitere a energiei care se desfoar cu micare. n cazul termodinamicii acest transfer de energie este nso it ntotdeauna de o varia ie de volum. Pentru un sistem termodinamic, lucrul mecanic nu este o mrime de stare, deoarece el intervine numai la o transformare n care exist i deplasare. Energia este capacitatea unui sistem de a produce lucru mecanic la trecerea sa de la o stare la alta. Cldura este o form microscopic de transmitere a energiei ntre dou corpuri cu temperaturi diferite datorit exclusiv micrii moleculare. Deoarece n tehnica frigului i n climatizare se ntlnesc adesea transformri termodinamice ciclice, se particularizeaz primul principiu pentru acest caz i anume: ntr-un ciclu termodinamic, cantitatea de cldur schimbat de sistem cu exteriorul este egal cu lucrul mecanic efectuat pe ciclu: (1.11)

Q=I
echivalent cldur.

Astfel spus, se poate produce lucrul mecanic consumnd pentru aceasta n cantitate

13 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice Se definete ca fiind lucru mecanic tehnic Lt acea parte din lucrul mecanic total L care se schimb efectiv cu exteriorul. Cealalt parte din lucrul mecanic total L se consum pentru ocuparea propriului volum a agentului de lucru n curgere (varia aia energiei de dislocare). primul principiu se mai poate scrie: Q = I + L t Sau pentru unitatea de mas: q = i + l t (1.12) innd seama de aceasta,

(1.13)

n care i reprezint o nou mrime de stare numit entalpie. n acest mod, primul principiu al termodinamicii se exprim astfel: ntr-o transformare deschis, cldura schimbat de sistem cu exteriorul este egal cu creterea entalpiei, la care se adaug lucrul mecanic tehnic. Pentru o transformare adiabatic n care Q = 0: Lt = - I Adic lucrul mecanic tehnic este dat de scderea entalpiei I , a sistemului. (1.14)

1.2.2 Principiul al doilea al termodinamicii


Principiul al doilea afirm c n mod natural, cldura trece la un corp mai cald ctre un corp mai rece i nu invers. Sistemele frigorifice transfer totu i cldur de la un nivel de temperatur sczut ctre un nivel de temperatur ridicat, pentru aceasta fiind ns necesar un consum de energie. Transformarea pe care o sufer un sistem frigorific, astfel nct starea final coincide cu starea ini ial, constituie un ciclu frigorific. Ciclul frigorific se poate prezenta n diagrama p-V (fig. 1.3.) printr-o curb nchis (la 2 b 1). Pe por iunea (l a 2) se cedeaz cldura sursei calde Qced , iar pe por iunea (2 b 1) se absoarbe cldur de la sursa rece Qabs

Fig.1.3. Digrama p-V

14 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice Pentru a fi posibil func ionarea, n ciclu se consum lucru mecanic L reprezentat n diagrama p-V de aria (la 2 b 1). Deoarece schimburile de cldur depind de nivelul temperaturii la care au loc, s-a introdus o mrime de stare s numit entropie, a crei varia ie este egal cu raportul dintre cantitatea de cldur schimbat ntr-un proces i temperatura, n grade Kelvin la care a avut loc schimbul;
s = Q T

(Kcal K)

(1.15)

n procesele reversibile adiacente, varia ia entropiei este nul, deci entropia se conserv. n toate procesele ireversibile, entropia crete, deci:
s > 0

(1.16)

Cum toate transformrile din natur sunt ireversibile, al doilea principiu al tremodinamicii se poate enun a i astfel: orice fenomen real se produce cu cretere de entropie.

1.3 Diagramele de stare ale fluidelor reale


Comportarea fluidelor reale n cadrul transformrilor de stare este foarte complex i difer de la fluid la fluid. Discontinuitatea, caracteristic de baz a materiei, se manifest i n domeniul termodinamicii fluidelor sensul c atunci cnd parametrii de stare presiune i temperatur ating anumite valori strict determinate i ntotdeauna acelai, un fluid real i schimb brusc propriet ile fizice. Strile sub care se poate prezenta o substan din punct de vedere al rezisten ei la deformare prin for e exterioare definesc strile de agregare. n natur se gsesc trei stri fundamentale de agregare: solid , lichid i gazoas. Trecerea unei substan e dintr-o stare de agregare n alta se numete transformare de faz. Parametrii de stare ai fluidelor reale folosite n tehnica frigului i n climatizare au fost msura i i calcula i, rezultatele trecndu-se n tabele sau reprezentndu-se n diferite diagrame numite diagrame de vapori. Pentru fiecare fluid real se poate trasa o diagram de stare. Ca schimb ri de faz exist topirea (solid-lichid), solidificarea (lichid-solid), vaporizarea (lichid-vapori), condensarea (vapori-lichid), sublimarea (solid-vapori) i desublimarea (vapori-solid). Toate transformrile de faz ale substan elor pure se produc la temperatura constant dac presiunea rmne constant. Valorile temperaturii i presiunii la care are loc schimbarea de stare definesc aa-numita stare de satura ie. 15 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice


Diagrama presiune-entalpie, larg utilizat n tehnica frigului, are reprezentate n

abscis entalpii specifice n J/Kg sau Kcal/Kgf, iar n ordonat presiuni n bar sau Kgf/cm2. Diagrama cuprinde curba de satura ie corespunztoare transformrii de faz lichid vapori (vaporizare) i valori lichid (condensare). n figura 1.4 este reprezentat diagrama lg p-i (se prefer ca n ordonat s se reprezinte logaritmi zecimali ai presiunii n loc de presiune, acest lucru asigurnd o citire mai exact a valorilor parametrilor de stare n domeniul temperaturilor sczute). Cmpul diagramei este mpr it de ctre curba de satura ie i izoterma care trece prin punctul critic (numit izoterma critic) n 4 zone:

Fig. 1.4 Diagrama de stare presiune entalpie (lg p-i)

- zona I de lichid, situat n stnga curbei de satura ie pn n punctul K i sub izoterma critic. Ramura (aK) a curbei de satura ie se numete curb de satura ie a lichidului; - zona II de vapori supranclzi i, n dreapta curbei de satura ie i sub izoterma critic. Ramura (Kb) a curbei de satura ie poart denumirea de curb de satura ie a vaporilor; - zona III de vapori umezi, numit astfel deoarece aici exist n echilibru cele dou faze lichid i vapori; - zona IV de stare gazoas. n figura 1.5, a sunt reprezentate curbele de transformri simple (izoterme, izobare, izocore, izentrope). Izotermele (T = const.) sunt curbe de forma (a12b) care traverseaz zonele de lichid, vapori umezi i vapori supranclzi i. Izobarele (p = const.) sunt drepte paralele cu axa absciselor, de forma (c12d). 16 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice

lgp [bar]

T=Tcr

T [K]

T=Tcr
T=ct

K x=1

K x=0 z x=1 2 n b i[J/kg] s=ct w v=ct d p=ct a c

x=0 1

v=ct w d b 2 p=ct T=ct

a c 1

p=ct, T=ct z i=ct s=ct

p=ct, T=ct

s [J/kgK]

Fig. 1.5 Principalele tipuri de curbe din diagramele de stare presiune- entalpie (a) i temperatur- entropie (b)

n domeniul vaporilor umezi, izotermele se suprapun peste izobare deoarece transformarea de baz lichid-vapori are loc la temperatur i presiune constant. Izotermele (s = const.) sunt curbe de forma (n2 ), iar izocorele au forma (z2w) cu schimbare de pant 2n punctul de intersec ie cu curba de satura ie. n domeniul vaporilor umezi, mai apar pe diagram curbele de titlu al vaporilor constant, x = const. Se definete titlul de vapori ca fiind raportul dintre masa vaporilor mv, i masa total m a agentului frigorific: x=

m v (Ki log ram de vapori) m ( Ki log ram de agent )

( 1.17)

Toate curbele de titlu constant converg n punctul critic K. Exist o coresponden biunivoc ntre strile fluidului real i punctele din diagrama
lgp-i, adic unui punct de pe diagram i corespunde o singur stare a fluidului respectiv i

numai una.
Diagrama temperatur-entropie (T-s) are reprezentat n abscis entropiile specifice s

n J/kgK, iar n ordonat temperatura n K. n figura 1.5 b, este redat diagrama T-s cu principalele tipuri de curbe. Din punct de vedere al lucrului cu diagramele de stare este necesar s precizm propriet ile fundamentale ale diagramelor lgp-i i T-s. n diagrama lgp-i , cantit ile de cldur n transformrile izobare i lucrul mecanic n transformrile adiabate sunt reprezentate 17 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice de segmente de dreapt paralele cu axa absciselor, cuprinse ntre dou drepte paralele cu axa ordonatelor care trec prin punctele de nceput i sfrit de transformare. n diagrama T-s, cantit ile de cldur n transformrile izobare sunt reprezentate de arii cuprinse sub curba transformrii, axa absciselor i dou drepte paralele cu axa ordonatelor, care trec prin punctele de nceput i sfrit de transformare, fapt care face ca aceast diagram s se numeasc i diagram caloric.

1.4 Transformri de stare i diagrame de stare specifice instala iilor frigorifice i de climatizare
Comprimarea este procesul de micare a volumului unui fluid sub ac iunea unei for e exterioare. Aceasta poate s decurg izoterm, adiabatic sau politropic. Transformarea politropic este cea mai general transformare de stare. Dac se consider fluidul descris de ecua ia de stare Clapeyron, pVn =const. n care n este exponentul politropic. n practica frigorific, procesul de comprimare este considerat adiabatic reversibil i deci izentrop, fr ca aceast simpilficare s se introduc erori considerabile. n fig. 1.6 este reprezentat procesul de comprimare n diagramele lg p-i i T-s.
T p2
pVk =ct.

(1.18)

p2 p1

T2

p1

pV =ct.
T1 i1 i2 i

Fig. 1.6 Reprezentarea procesului de comprimare n diagrame de stare

Laminarea este procesul de scdere a presiunii unui fluid la trecerea acestuia printro ngustare a sec iunii de curgere. Dac aceast transformare se face fr schimb de cldur cu exteriorul, deci adiabatic, atunci I=0. Se poate afirma deci, c procesul de laminare este adiabatic i izentalpic. n instala iile frigorifice, laminarea agentilor de lucru este nso it, n general de o scdere a temperaturii fenomen ce st la baza ob inerii efectului frigorific. 18 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice

Fig. 1.7 Reprezentarea procesului de laminare n diagrame de stare

Vaporizarea i condesarea sunt transformri de faz n care dac p=ct i T=ct

Fig. 1.8 Reprezentarea procesului de laminare n diagrame de stare

Lichidul cu starea de satura ie 1, primete cldur i ncepe s vaporizeze, n aa fel nct punctul 1 reprezint un amestec bifazic de vapori cu starea 2 i lichid cu starea 1, propor ia masic dat de titlul x1. Dup ce ultima pictur de lichid s-a vaporizat, starea de fluidului este reprezentat de punctul 2, adic vapori satura i usca i. Condensarea este transformare de faz invers vaporizrii i se produce cu cedare de cldur, vaporii parcurgnd starile 2-1-1-1.

1.5 Cicluri frigorifice


Comform principiilor termodinamicii se pot imagina, pe baza propriet ilor fluidelor reale, cicluri frigorifice, care, printr-un consum de energie s realizeze un transport de cldur de la sursa rece la sursa cald. Ciclul pe care se bazeaz instala iile frigorifice i de climatizare pleac de la ciclul Carnot inversat (fig. 1.9). Acesta con ine dou izoterme (o vaporizare la nivelul sursei reci, i o condensare la nivelul sursei calde) i dou adiabate (o comprimare adiabat i o destindere izentrop). 19 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice

Fig. 1.8 Ciclul Carnot inversat

n instala iile frigorifice reale se lucreaz cu cicluri de forma:

Fig. 1.10 Ciclul frigorific teoretic

Ciclul frigorific teoretic este realizat prin urmtoarele transformri succesive: - comprimarea izentrop 1-2 a vaporilor satura i de stare 1, n timpul creia se consum lucru mecanic de comprimare lc; evacuarea cldurii qc ctre sursa cald, (2-2-3), 2-2- reprezentnd rcirea vaporilor satura i usca i, iar 2-3 condensarea acestora la temperatura Tk i presiunea pk; destinderea izentalpic (3-4), care se produce de obice ntr-un robinet de laminare; vaporizarea lichidului lichidului de stare 5, (4-1) la temperatura T0 i presiunea p0 care se produce cu absorb ia cldurii q0 de la sursa rece.

De re inut !
Mrimi termodinamice i transformri de stare; Principiile termodinamicii; Diagrame de stare i cicluri frigorifice.

20 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice

Test de autoevaluare 1
1. Sistemul termodinamic nchis este sistemul ale crei frontiere: a) nu permit schimbul de mas cu exteriorul; b) nu permit schimbul de cldur cu exteriorul; c) nu permit schimbul de cldur i lucru mecanic cu exteriorul. 2. Sistemul termodinamic izolat adiabat este sistemul ale crei frontiere: a) nu permit schimbul de lucru mecanic cu exteriorul; b) nu permit schimbul de cldur cu exteriorul; c) nu permit schimbul de cldur i lucru mecanic cu exteriorul. 3. Presiunea, temperatura i volumul sunt: a) parametrii de stare termodinamic; b) func ii de stare termodinamic, care nu pot fi msurate direct; c) mrimi termodinamice care pot fi msurate direct. 4. Un sistem izolat, aflat n echilibru intern: a) nu mai poate iei din aceast stare; b) nu poate iei din aceast stare, dect printr-o interven ie din exterior; c) nu poate iei din aceast stare, dect printr-un schimb energetic interior. 5. Temperatura este mrimea care reflect la nivel macroscopic: a) energia intern a unui corp; b) energia total a unui corp; c) energia poten ial a unui corp. 6. Cldura i lucru mecanic sunt: a) mrimi termodinamice de stare; b) mrimi termodinamice de proces; c) mrimi termodinamice dependente de natura transformrii prin care trece sistemul. 7. Starea de echilibru termodinamic, pentru un sistem, este caracterizat de: a) presiune constant n toat masa sistemului; b) temperatur constant n toat masa sistemului; c) echilibru energetic.

21 INSTALA II DE CLIMATIZARE

1. Mrimi i procese termodinamice 8. Temperatura de 0oC, corespunde: a) 275,13 K; b) 0 K; c) 373,15 K. 9. Procesul de laminare este nso it de: a) o cretere a presiunii; b) o scdere a temperaturii; c) o scdere a presiunii. 10. n ciclul frigorific teoretic procesul de vaporizare i condensare se realizeaz: a) la presiune i temperatur constant; b) la entropie constant; c) la entalpie constant.

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 1


1. Reprezint i comenteaz principalele curbe caracteristice n cele dou diagrame de stare (presiune-entalpie, temperatur-entropie) 2. Reprezint i comenteaz ciclul frigorific teoretic n cele dou diagrame de stare.

Rspunsuri la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. a; 2. b; 3. a,c; 4. b; 5. a; 6. b, c; 7. a,b,c; 8. c; 9. b,c; 10. a.

Concluzii
Aceast Unitate de nv are prezint o sintez a no iunilor de termodinamic, no iuni cu care se va lucra n continuare i care stau la baza func ionrii nstala iilor de climatizare.

Bibliografie
1. Feidt, M., L., Termodinamica i optimizarea energetic a sistemelor i proceselor, Editura BREN, Bucureti, 2001. 2. Gavril Marin, Tehnica frigului i echipamente de climatizare, Ed.Universitaria, Craiova, 2003. 22 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed

Unitatea de nv are nr. 2


ELEMENTE DE TRANSMITEREA CLDURII I CURGEREA FLUIDELOR. CARACTERISTICILE AERULUI UMED
Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 2 2.1 Elemente de transmitere a cldurii 2.1.1 Aspecte de baz n transferul cldurii 2.1.2 Conduc ia termic 2.1.3 Convec ia termic 2.1.4 Radia ia termic 2.1.5 Transferul global de cldur 2.2 Elemente de curgere a fluidelor 2.3 Aerul umed 2.3.1. Mrimi caracteristice ale aerului umed 2.3.2. Diagrame de stare specifice aerului umed Test de autoevaluare 2 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 2 Rspunsuri la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 2 Pagina 24 24 24 25 26 27 27 28 29 29 32 34 36 36 36 36

23 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 2 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 2 sunt: Obiectiv 1: Identificarea i nsuirea elementelor de baz referitoare la transmiterea cldurii n procesele termice; Obiectiv 2: Fixarea cunoatiin elor privind propriet ile fizice ale fluidelor; Obiectiv 3: Cunoaterea caracteristicilor i a diagramei de stare a aerului umed.

2.1 Elemente de transmitere a cldurii


n toate procesele care stau la baza producerii temperaturilor sczute i ridicate, intervine transferul de cldur.

2.1.1 Aspecte de baz n transferul cldurii


Principalele moduri de transmitere a cldurii sunt: - conduc ia termic, care reprezint schimbul de cldur, n interiorul aceluiai corp, lipsit de micri aparente n care exist diferen e de temperatur, sau ntre dou corpuri, care sunt n contat direct i au temperaturi diferite; - convec ia termic, care are loc prin micarea unui fluid, transportul clduri facndu-se din zone mai calde ctre zone mai reci ntre fluid i un corp solid, care se gsete n contact cu fluidul; - radia ia termic, care reprezint transferul de cldur su form de energie radiat ntre dou suprafe e cu temperaturi diferite ntre acestea gsindu-se un mediu care permite trecerea radia iilor termice. Pentru corecta n elegere i utilizare a cunotiin elor n domeniul transferului de cldur, se vor aminti mai jos cteva no iuni de baz. Un proces de transfer a cldurii poate avea loc n dou mari categorii de situa ii: - n regim sta ionar (stabilizat sau permanent), caz n care temperaturile oricrui punct rmn nemodificate n timp; - n regim nesta ionar (nepermanent, nestabiliazat, variabil, dinamic), caz n care temperaturile tuturor punctelor se modific n timp. 24 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed Cmpul de temperaturi ntr-un corp oarecare sau o por iune de spa iu, reprezint totalitatea valorilor temperaturilor din punctele acelui corp la un moment dat. Ecua ia cmpului de temperaturi, n coordonate rectangulare este:

t = f ( x, y , z , ) au aceeai temperatur.

(2.1)

Suprafe ele izoterme din cmpul de temperaturi, reprezint totalitatea punctelor care Gradientul de temperatur este un vector care reprezint limita raportului dintre varia ia de temperatur t i distan a n, dintre izoterme msurat pe normala la izoterm. Modulul acestui vector este dat de rela ia:
gradf = lim t dt = n 0 n dn (2.2)

Unitatea de msur a gradientului de temperatur este (K/m) sau (oC/m), iar sensul su este n sensul creterii temperaturii. Cderea de temperatur este o mrime a crui modul este egal cu modulul gradientului
i are semn contrar acestuia. Fluxul de cldur , exprimat n W sau Kcal/or (debit de clur sau putere

termic), este o mrime vectorial a crui modul reprezint cantitatea de cldur Q (J sau Kcal) transmis n intrvalul de timp (s sau h):
= Q

(2.3)

Densitatea de flux termic, q (W/m2 sau Kcal/or m2), definit numai n cazul n care

transferul de cldur se face prin intermediul unei suprafe e, reprezint un vector al crui modul exprim fluxul de cldur transmis prin unitatea de suprafa :
q= A

(2.4)

n care: A(m2)- este suprafa a prin care are loc transferul de cldur.

2.1.2 Conduc ia termic


Conduc ia termic se produce de la o particul la alta i este specific corpurilor solide sau fluidelor ale cror particule se gsesc n repaus sau n micare de transla ie, n acest din urm caz, cldura propagndu-se perpendicular pe direc ia transla iei. Conduc ia termic are la baz legea experimental a lui Fourrier, care exprim propor ionalitatea fluxului termic cu aria sec iunii normale de transmitere a cldurii A (m2),

25 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed cu diferen a de temperatur T (oC) i cu un coeficient (W/mK) denumit conductivitate termic sau coeficient de conductibilitate termic:
cond = A T

(2.5)

n care: (m)- este grosimea stratului din corp prin care are loc transferul de cldur.
Conductivitatea termic depinde de natura corpului i de condi iile de transfer de

cldur.

2.1.3 Convec ia termic


Convec ia termic reprezint transferul de cldur dintre un fluid i suprafa a unui corp solid cu care acesta vine n contact, ntre fluid i corp existnd o diferen de temperatur. Procesul de convec ie termic este influen at de o multitudine de factori: natura fluidului, vitez i propriet ile termo-fizice ale acestuia, natura i forma suprafe elor corpului, etc. Legea care st la baza convec iei termice este legea lui Newton care exprim propor ionalitatea fluxului termic cu aria suprafe ei A (m2) de transfer termic al corpului solid, diferen a dintre temperatura Ts(K) a suprafe ei i temperatura Tf (K) a fluidului i cu un coeficient de propor ionalitate (W/m2K) denumit coeficient de convec ie termic. Dac se consider Ts > T f , atunci se pot scrie rela iile pentru fluxul termic la convec ie

conv (W) i al densit ii de flux termic la convec ie qconv (W/m2)


conv = A (Ts T f

(2.6) (2.7)

qconv = (Ts T f

Dup cauza apari iei i ntre inerii micrii fluidului pot exista dou cazuri: convec ie liber (sau natural), n care micarea este determinat de diferen e de densitate n masa fluidului, creeate de diferen ele de temperetur; convec ie for at, n care micarea este determinat de cauze exterioare fluidului (ventilator, pomp, etc.). Cele dou forme de convec ie pot coexista. n practic se pot ntlni situa ii n care att convec ia liber ct i cea for at se pot desfura : 26 INSTALA II DE CLIMATIZARE fr schimbarea strii de agregare a fluidului; cu schimbarea strii de agregare a fluidului (vaporizare sau condensare).

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed

2.1.4 Radia ia termic


Radia ia termic este un fenomen de transfer de cldur avnd drept suport material undele electromagnetice cu lungimea de und cuprins ntre 0,4 ...400m. Ea este rezultatul unor exerci ii interatomice complexe.

2.1.5 Transferul global de cldur


n fenomenele termice din tehnic, cele trei moduri de transfer de cldur, conduc ie, convec ie i radia ie nu se ntnlesc separat, ci n cele mai multe cazuri ele se produc simultan. Schimbul de cldur dintre dou fluide care curg pe de o parte i de alta a unui perete solid, despr itor, are loc prin convec ie i radia ie de la fluidul mai cald ctre perete i de la perete ctre fluidul mai rece i prin conduc ie, n perete. Fie un perete plan de arie A(m2), omogen, de grosime (m), cu un coeficient de conductivitate
(W/mK), coeficien ii de convec ie de cele dou pr i ale peretelui 1,

respectiv 2(W/m2K), temperaturile celor dou fluide T1, respectiv T2 (K). Rezult expresia fluxului de cldur:
=

(T1 T2 )A
1

1 + 2

[W]

(2.8)

Se definete coeficientul global de transmitere a cldurii, ce are expresia: k= 1

1 + + 1 2

[ W/m2K]

(2.9)

Cu (2.9), expresiua fluxului de cldur devine


= k A (T1 T2 ) [W]

(2.10)

Pentru un perete plan neomogen cu n straturi, expresia coeficientului global de transmitere a cldurii devine: k= 1 1 + + 1 i =1 2 1
n

(2.11)

n mod similar pentru un perete cilindric, cu lungimea l, i diametru interior d1 i cel exterior d 2, fluxul de cldur se poate calcula cu expresia: = l k l (T1 T2 ) iar coeficientul global de transfer kl(W/mK) (2.12)

27 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed


kl = 1 d 1 1 1 + ln 2 + d1 2 d 2 1 d 1 2 (2.13)

De re inut !

Conduc ia termic; Convec ia termic; Transferul global de cldur.

2.2 Elemente de curgere a fluidelor


Prin defini ie, fluidul este un mediu continuu, omogen i izotrop care, ntr-un cmp de for e exterioare (de exemplu cmpul gravita ional) ia forma vasului n care se afl i n care n stare de repaus exist numai tensiuni normale (presiuni). n sens hidrodinamic, lichidele sunt considerate fluide incompresibile iar gazele i vaporii, fluide compresibile. Principalele caracteristici ale fliudelor, care sunt necesare a fi cunoscute n studiul curgerilor acestora sunt: densitatea, vscozitatea, compresibilitate, dilata ia termic, tensiunea superficial (la lichide ).
Densitatea (Kg/m3), reprezint masa unit ii de volum i are expresia

m , V

( 2.14)

n care: m(Kg) este masa fluidului, iar V(m3)- volumul ocupat de fluid.
Vscozitatea este proprietatea fluidului de a opune rezisten micrii particulelor sale.

Aceast proprietate este eviden iat de efortul tangen ial, care apare ntre dou straturi de fluid n micare relativ, exprimat n micare relativ, exprimat prin legea lui Newton

= grad
este vscozitatea dinamic a fluidului.

(2.15)

n care: grad, este gradientul vitezei dup o direc ie perpendicular pe direc ia micrii, iar Fluidele care respect rela ia (2.15) se numesc fluide newtoniene, iar cele care nu o respect se numesc fluide nenewtoniene. Prin mp r irea vscozit ii dinamice la densitatea a fluidului se ob ine vscozitatea

28 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed

cinematic:

(2.16)

n SI, vscozitatea dinamic se msoar n (Pa s), iar vscozitatea cinematic n (m2/s.) n cazul gazelor, vscozitatea este practic independent de presiune i variaz n fuc ie de temperatur, conform rela iei:

= AT n ,
varia ia presiunii.

(2.17)

Compresibilitatea fluidelor este proprietatea acestora de a-i modifica volumul la

Rela ia care exprim varia ia densit ii unui fluid compresibil determinat de varia ia presiunii de la p0 la p, este:

= 0 [1 + ( p p 0 )]
coeficientul de compresibilitate. Coeficientul nu variaz cu presiunea dar este func ie de temperatur.

(2.18)

n care: i 0 sunt densit ile corespunztoare presiunii p i respectiv p0, iar este

Dilata ia termic este proprietatea fluidelor de a-i modifica volumul la varia a

temperaturii.
Tensiunea superficial este for a exercitat pe unitatea de lungime de la suprafa a unui

lichid ca urmare a interac iunii dintre moleculele de la suprafa i moleculele din interiorul lichidului.

2.3 Aerul umed


Aerul umed este un amestec format din aer uscat i vapori de ap, un amestec n care componen ii nu interac ioneaz chimic i sunt considera i gaze perfecte. Dintre componentele aerului umed, vaporii de ap se afl n apropierea curbei de lichefiere (condensare), n timp ce celelalte componente, n condi ii uzuale de temperatur i presiune atmosferic se gsesc foarte departe de curbele lor de lichefiere. Datorit acestui lucru, propor ia de vapori de ap n aerul umed este limitat, n condi ii precizate de temperatur, la o valoare maxim, peste care surplusul nu se mai poate afla n stare de vapori n amestecul de componente ale aerului umed.

2.3.1. Mrimi caracteristice ale aerului umed


Principalele mrimi de stare caracteristice ale aerului umed sunt: presiunea, temperatura, umiditatea, entalpia specific, volumul specific.
Presiunea pam a aerului umed este dat de rela ia:

29 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed


p am = p a + p v

(2.19)

unde:
pa- presiunea par ial a aerului pv- presiunea par ial a vaporilor

Presiunea par ial a unui gaz i, dintr-un amestec, este presiunea pe care ar avea-o acest gaz dac ar ocupa singur incinta n care se afl amestecul, la aceeai temperatur. n cazul amestecurilor de gaze, legea lui Dalton spune c: presiunea amestecului este
egal cu suma presiunilor par iale ale gazelor componente, la aceeai temperatur.

Avnd n vedere faptul c presiunea par ial a vaporilor de ap con inu i n mod uzual n aerul atmosferic este foarte sczut, vaporii de ap din aer sunt supranclzi i.
Con inutul de umiditate reprezint masa de vapori de ap dintr-un kilogram de aer

uscat :
x= mv [kg vapori de ap/kg aer uscat] ma

(2.20)

Conform legii lui Dalton rezult:


x= mv p V Ra T p pv = v = 0,622 v = 0,622 ma p aV Rv T pa p am p v

(2.21)

Umiditatea relativ, , a aerului umed este raportul dintre cantitatea de vapori

existent n aer i cantitatea maxim de vapori de ap pe care o poate absorbi aerul la acea temperatur.
= v p v u pu

(2.22)

Aerul poate absorbi vapori de ap n cantit i variabile, n func ie de temperatura la care se afl. Un volum de aer uscat absoarbe o cantitate din ce n ce mai mare de vapori, pe msur ce temperatura crete. Presiunea par ial a vaporilor crete odat cu cantitatea de vapori. La o anumit temperatur a aerului umed, umidificarea acestuia poate continua pn cnd presiunea par ial a vaporilor atinge valoarea presiunii de satura ie corespunztoare acelei temperaturi. n aceste condi ii aerul este saturat. Aerul saturat con ine cantitatea maxim de vapori de ap, la temperatura considerat.
Exemplu: Aerul umed dintr-o incint, aflat la temperatura de 20 oC , con ine vapori de

ap cu presiunea par ial de 18 mbar. Aerul umed nu este saturat, din diagrame reiese c presiunea de satura ie corespunztoare temperaturii de 20 oC este ps= 23,37mbar. Asta nseamn c putem introduce n incint vapori de ap pn cnd presiunea par ial a vaporilor 30 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed devine 23,37mbar i n acest moment aerul umed cu temperatura de 20 oC este saturat. Un aport ulterior de vapori determin condensarea vaporilor n exces. Starea de satura ie este caracterizat de valoarea =1 sau =100%. n tehnica instala iilor de climatizare se utilizeaz urmtoarele temperaturi:
Temperatura termometrului uscat, temperatura msurat cu un termometru protejat

mpotriva radia iilor termice.


Temperatura termometrului umed, temperatura msurat cu un termometru al crui

bulb este nfurat cu o crp umed. Este definit ca fiind temperatura de satura ie adiabatic
i izobar a aerului umed. Temperatura punctului de rou, temperatura la care ncepe condensarea vaporilor de

ap, la rcirea izobar a aerului umed, cu con inut de umiditate constant.


Cldura specific a aerului umed, variaz cu temperatura i presiunea. n domeniul

ventilrii i climatizrii, varia iile de presiune fa de cea atmosferic sunt neglijabile, de aceea procesele se consider izobare, iar cldura masic se ia ca valoare medie cp. Pentru domeniile de temperatur: -20 oC 80 oC, se pot considera valorile medii urmtoarele:
c pa = 1, [KJ / kg K ] , cldura specific a aerului uscat,
c pa = 1.84, [KJ / kg K ] , cldura specific a vaporilor de ap

Pentru amestec (aer umed), cldura specific se ob ine cu rela ia:


c pa = c pa + x c pv , [KJ / kg K ]

(2.23)

Entalpia specific a aerului umed se calculeaz n func ie de entalpia celor dou componente ale amestecului. n calculul acestor mrimi, pentru comoditate se consider c entalpia specific a apei la temperatura t=0oC este nul. Rezultatele sunt corecte deoarece se lucreaz doar cu diferen e de entalpii. Aadar, entalpiile specifice ale celor dou componente ale aerului umed sunt date de rela iile:

Entalpia specific a aerului uscat, ha: (2.24)

ha = c pa T

Entalpia specific a vaporilor de ap, hv: (2.25)

ha = c pa T + l0

unde: l0- cldura latent masic de vaporizare a apei la temperatura t = 0 o C , l 0 = 2500[kJ / kg ] Bilan ul con inutului total de cldur al amestecului conduce la egalitatea:
h(ma + mv ) = ha ma + hv mv

(2.26)

din care, dac inem cont de rela ia (2.21), rezult entalpia specific a aerului umed, h:
31 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed


h( x + 1) = ha + x hv
h= ha + x hv (x + 1)

(2.27)

Deci, entalpia unei mase de aer umed va fi:


H = mam h

(2.28)

2.3.2. Diagrame de stare specifice aerului umed


Studiul aerului umed se face cu ajutorul diagramei entalpie-con inut de umiditate, hx. Cu ajutorul acestei diagrame o anumit stare a aerului umed se poate defini complet, prin toate mrimile sale caracteristice: h, x, t, . Diagrama are axele nclinate, unghiul dintre axa umidit ii Ox i axa entalpiei Oh fiind de 135o. Pentru uurarea utilizrii diagramei, valorile con inutului de umiditate, x al aerului umed sunt transferate de pe axa real nclinat, pe axa orizontal. Izoterma de 0oC este orizontal. Linii de entalpie constant sunt paralele cu axa Ox nclinat, iar liniile de con inut de umiditate constant sunt paralele cu axa Oh. Temperatura este msurat n grade Celsius. Izotermele formeaz un fascicul divergent de drepte. n figura 2.1 sunt reprezentate mrimile caracteristice ale aerului umed n starea A: temperatura tA, entalpia hA, umiditatea relativ A i con inutul de umiditate xA.

Fig.2.1 Reprezentarea mrimilor caracteristice aerului umed n starea A

Trecerea aerului umed dintr-o stare ini ial A, ntr-o stare final B (fig. 2.2) este caracterizat de varia ia de etalpie specific h i de varia ia de umiditate x .

32 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed Raza procesului, notat cu este mrimea care d sensul transformrii i este definit ca fiind raportul:
= h ; [J / kg ] x
(2.29)

Raza procesului este figurat pe diagrama h-x prin direc iile , trasate pe margine. Raza pozitiv caracterizeaz procesele de nclzire, iar raza negativ este specific rcirii. Direc ia vertical cu = + reprezint nclzirea fr varia ia con inutului de umiditate x. Analog, direc ia vertical cu = , reprezint rcirea fr varia ia con inutului de umiditate. Direc ia
= 0 corespunde unui proces la care entalpia rmne constant.

Fig.2.2 Reprezentarea trecerii aerului umed din starea B, n starea A, printr-un proces de raz

n figura 2.3 s-a reprezentat cazul particular la care evolu ia aerului umed se desfoar cu men inerea con inutului de umiditate x=ct.

33 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed


Fig. 2.3 Evolu ia aerului umed la con inut de umiditate constant

Se observ c: - rcirea aerului umed, cu ajutorul unor baterii de rcire prin care circul un agent termic rece, produce scderea entalpiei i n acelai timp i a temperaturii, iar umiditatea relativ crete (procesul A-B, fig. 2.3); - nclzirea aerului umed, cu ajutorul unor baterii de nclzire, i mrete entalpia, i crete temperatura, umiditatea relativ scade (procesul invers B-A, fig. 2.3).

& Debitul masic de aer vehiculat ntr-o instala ie, m, [kg / s ] poate prelua debitul de
cldur:

& & Q = m h, [W ]
i debitul de umditate:
& & G = m x , [W ]

(2.30)

(2.31)

unde: h -diferen a dintre entalpia aerului umed neventilat i entalpia aerului dup ventilare;
x -diferen a dintre con inutul de umiditate al aerului umed neventilat i con inutul de

umiditate al aerului dup ventilare.

De re inut !
Propriet ile fizice ale fluidelor; Caracteristicile aerului umed; Diagrama de stare a aerului umed

Test de autoevaluare 2
1. Umiditatea absolut, sau con inutul de umiditate, x, al aerului umed reprezint: a) cantitatea de vapori de ap dintr-un kilogram de aer umed b) cantitatea de vapori de ap dintr-un kilogram de aer uscat c) masa vaporilor de ap dintr-un volum dat. 2. Introducerea vaporilor de ap ntr-un volum de aer umed saturat, fr a modifica temperatura: a) conduce la creterea umidit ii absolute; b) conduce la creterea umidit ii relative c) condensarea vaporilor de ap n exces.

34 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed

3. Rcirea aerului umed, efectuat astfel nct con inutul de umiditate s rmn constant, determin: a) scderea entalpiei i creterea umidit ii relative b) scderea temperaturii i creterea umidit ii relative c) scderea temperaturii i a umidit ii relative 4. nclzirea aerului umed, efectuat astfel nct con inutul de umiditate s rmn constant, determin: a) creterea entalpiei i creterea umidit ii relative b) creterea temperaturii i scderea umidit ii relative c) creterea temperaturii i a entropiei. 5. Rcirea aerului umed, efectuat astfel nct entalpia s rmn constant, determin: a) creterea umidit ii relative b) scderea umidit ii relative c) creterea umidit ii absolute. 6. Fluxul de cldur reprzint: a) debitul de cldur b) cantitatea de cldur ntr-un interval de timp c) cldura degajat de un corp 7. Unitatea de msur a densit i de flux termic este: a) [J/kg] b) [Kcal] c) [W/m2] 8. Unitatea de msur a densit i fluidelor este: a) [Kg/m3] b) [W/m2] c) [kg/m2] 9. Un corp gazos, care trece n faz lichid: a) absoarbe din mediu cldura latent de condensare; b) evacueaz n mediu cldura latent de condensare; c) are temperatura constant n timpul condensrii.

35 INSTALA II DE CLIMATIZARE

2. Elemente de transmiterea cldurii i curgerea fluidelor. Caracteristicile aerului umed

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 2


1. Eviden iaz transferul de cldur printr-un perete neomogen cu n straturi; 2. Reprezint i comenteaz diagrama de stare a aerului umed n cazul men inerii umidit ii constante.

Rspunsuri la ntrebrile din testul de autoevaluare


1.b; 2.c; 3.a,b; 4.b; 5.a,c; 6.a,b; 7.c; 8. a; 9. b,c.

Concluzii
Aceast Unitate de nv are prezint no iunile de baz referitoare la transferul de cldur. De asemenea, propriet ile fizice ale fluidelor, precum i caracteristicile aerului umed sunt sintetizate n aceast Unitate de nv are. Aadar, aceste no iuni sunt esen iale n vederea alegerii i dimensionrii instala iilor de climatizare.

Bibliografie
1. Gavril Marin, Tehnica frigului i echipamente de climatizare, Ed. Universitaria, Craiova, 2003. 2. Niculi Petru, ndrum torul specialitilor frigotehniti din industria alimentar , Ed. Ceres, 1991

36 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute

Unitatea de nv are nr. 3


TEHNICA OB INERII TEMPERATURILOR SCZUTE
Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 3 3.1 Principiul de func ionare a instala iilor de climatizare 3.2 Elemente componente ale agregatelor frigorifice din cadrul instala iilor de climatizare 3.3 Agen i de lucru ai instala iilor frigorifice i de climatizare 3.3.1. Caracteristicile agen ilor de lucru al instala iilor frigorifice i de climatizare 3.3.2. Clasificarea agen ilor frigorifici 3.3.3. Agen i intermediari Lucrare de laborator Test de autoevaluare 3 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 3 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 3 Pagina 38 38 44 47 48 50 50 51 55 55 55 56 56

37 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 3 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 3 sunt: Obiectiv 1: Cunoaterea principiului de func ionare a instala iilor de climatizare; Obiectiv 2: Cunoaterea elementelor componente ale agregatelor frigorifice din instala iile de climatizare; Obiectiv 3: Cunoaterea caracteristicilor i propriet ilor
agen ilor de lucru ai instala iilor frigorifice i de

climatizare.

3.1 Principiul de func ionare a instala iilor de climatizare


Instala iile frigorifice, instala iile de climatizare sau pompele de cldur, sunt maini termice care au rolul de a prelua cldur de la un mediu avnd temperatura mai sczut i de a o ceda unui mediu avnd temperatura mai ridicat, aa cum se observ i pe schema energetic din figura 3.1. Acesta poate s fie considerat cel mai simplu model de instala ie frigorific, deoarece nu con ine nici un element de natur constructiv. Din acest punct de vedere, poate s fie asimilat cu o "cutie neagr", a crei func ionare va fi analizat n continuare i care urmeaz s fie deschis pentru a i se studia componen a i a i se releva secretele de proiectare, exploatare i automatizare.

Fig. 3.1 Schema energetic a instala iilor frigorifice i de climatizare 38 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute Mediul cu temperatura mai sczut, de la care se preia cldur este denumit sursa rece, iar mediul cu temperatura mai ridicat, cruia i se cedeaz cldur, este denumit sursa cald. Deoarece au capacitate termic infinit, temperaturile surselor de cldur rmn constante chiar dac acestea schimb cldur. Fluxul de cldur absorbit de la sursa rece a fost notat cu Q0 , iar fluxul de cldur cedat sursei calde, a fost notat cu Qk. Conform principiului doi al termodinamicii, pentru transportul cldurii, n condi iile prezentate, este necesar un consum de energie, notat cu P. n cazul instala iilor frigorifice, sursa rece se gsete sub temperatura mediului ambiant, iar procesul de coborre a temperaturii sub aceast valoare, este denumit rcire artificial. Agentul de lucru, care evolueaz n aceste instala ii, este denumit agent frigorific. Pentru a putea s preia cldur de la sursa rece, agentul frigorific trebuie s aib temperatura mai mic dect aceasta. n timpul prelurii de cldur de la sursa rece, agentul frigorific se poate comporta n dou moduri diferite: - se poate nclzi mrindu-i temperatura; - poate s-i men in temperatura constant. Cele dou posibile varia ii de temperatur (t) a agentului de lucru, de-a lungul suprafe elor de schimb de cldur (S), sunt prezentate n figurile 3.2 i 3.3. Cu tr a fost notat temperatura sursei reci, iar sge ile reprezint sensul transferului termic (de la sursa rece la agentul frigorific). Este evident c men inerea constant a temperaturii agentului frigorific n timpul prelurii de cldur, este posibil numai n condi iile n care se produce transformarea strii de agregare i anume vaporizarea.

Fig. 3.2 nclzirea agentului de lucru n timpul prelurii de cldur

Fig. 3.3 Absorb ia de cldur de la sursa rece, cu men inerea constant a temperaturii

Rela iile pentru calculul cldurii absorbite (Q0) n cele dou situa ii sunt: 39 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute


Q0 = m1 c p t [kJ],

(3.1)

pentru cazul fr schimbarea strii de agregare, unde m1[kg] este cantitatea de agent de lucru care se nclzete, cp[kJkg-1K] este cldura specific, iar t [K] este varia ia temperaturii agentului frigorific ntre strile de ieire i intrare, n contact termic cu sursa rece, respectiv:

Q0 = m2 r [kJ],

(3.2)

pentru cazul cu schimbarea strii de agregare, unde m2[kg] este cantitatea de agent de lucru
care vaporizeaz, iar r[kJkg-1] este cldura latent de vaporizare a agentului frigorific, la temperatura de vaporizare t0. Pentru a se realiza un transfer termic eficient, t este limitat la cel mult cteva grade. Schimbul de cldur la diferen e finite de temperatur este nso it de ireversibilit i de natur intern i cu ct diferen ele de temperatur sunt mai mari, cu att transferul termic este mai pu in eficient. Din aceast perspectiv este preferabil varianta cu schimbarea strii de

agregare, creia i corespunde o temperatur constant a agentului frigorific i o diferen de


temperatur constant, care poate s fie micorat prin solu ii tehnologice. n varianta fr schimbarea strii de agregare, pentru a absorbi mai mult cldur, este nevoie de o nclzire mai pronun at a agentului frigorific, nso it i de creterea diferen ei medii de temperatur, fa de sursa rece, deci de un caracter ireversibil mai accentuat. n aceste condi ii, pentru orice substan r>>cpt. Comparnd rela iile (3.1) i (3.2) apare evident c pentru a absorbi aceeai cldur Q0, fr schimbarea strii de agregare, este necesar o cantitate mult mai mare de agent frigorific, dect n cazul cu schimbarea strii de agregare, deci m1>>m2. Acesta este al doilea motiv pentru care este preferabil varianta cu schimbarea st rii de agregare. Dac se consider cazul func ionrii continue a acestor tipuri de instala ii, mrimea caracteristic pentru intensitatea transferului termic nu mai este cldura, ci fluxul termic absorbit de agentul frigorific de la sursa rece, sau sarcina termic a vaporizatorului, mrime
& notat cu Q0 . Aceast mrime este denumit i putere termic, iar n cazul instala iilor

frigorifice putere frigorific. Pentru a rescrie rela iile (3.1) i (3.2), folosind aceast mrime, cantit ile de agent frigorific, m1 i m2, trebuie s fie nlocuite cu debitele masice, notate cu

& & m1 respectiv m2 . Dac se mpart cele dou rela ii la timp, se ob ine:

& & Q0 = m1 c p t [kW],


& Q0 = m2 r [kW].

(3.3) (3.4)

n aceast situa ie, transferul termic dintre sursa rece i agentul frigorific, n condi iile vaporizrii celui din urm, este caracterizat prin debite masice mult mai reduse dect n 40 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute absen a schimbrii strii de agregare.

Pentru a putea s cedeze cldur sursei calde, agentul frigorific trebuie s aib temperatura mai mare dect aceasta.
n timpul cedrii de cldur ctre sursa cald, agentul frigorific se poate comporta, ca i n cazul interac iunii termice cu sursa rece, n aceleai dou moduri diferite: - se poate rci micorndu-i temperatura; - poate s-i men in temperatura constant. Cele dou posibile varia ii de temperatur (t) a agentului de lucru, de-a lungul suprafe elor de schimb de cldur (S), sunt prezentate n figurile 3.4 i 3.5. Cu tc a fost notat temperatura sursei calde, iar sge ile reprezint sensul transferului termic (de la agentul frigorific spre sursa rece). Este evident c men inerea constant a temperaturii agentului frigorific n timpul cedrii de cldur, este posibil numai n condi iile n care se produce transformarea strii de agregare i anume condensarea.

Fig. 3.4 Rcirea agentului de lucru n timpul cedrii de cldur

Fig. 3.5 Cedarea de cldur spre sursa cald, cu men inerea constant a temperaturii

Rela iile pentru calculul cldurii cedate (Qk) n cele dou situa ii sunt:
Qk = m1 c p t [kJ],

(3.5)

pentru cazul fr schimbarea st rii de agregare, unde m1[kg] este cantitatea de agent de lucru
care se rcete, cp[kJ kg-1K] este cldura specific, iar t[K] este varia ia temperaturii agentului frigorific ntre strile de intrare i ieire, n contact termic cu sursa cald, respectiv:
Qk = m2 r [kJ],

(3.6)

pentru cazul cu schimbarea strii de agregare, unde m2[kg] este cantitatea de agent de lucru
care condenseaz, iar r[kJ kg-1] este cldura latent de condensare a agentului frigorific la temperatura de condensare tk, egal cu cldura latent de vaporizare la aceeai temperatur. Din aceleai considerente, men ionate la schimbul de cldur cu sursa rece, pentru a avea un transfer termic eficient cu sursa cald, t este limitat tot la cel mult cteva grade. 41 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute Din nou este preferabil varianta cu schimbarea st rii de agregare. Acelai ra ionament aplicat n situa ia prelurii de cldur de la sursa rece, eviden iaz i pentru cazul contactului termic cu sursa cald, c este necesar o cantitate mai mic de agent frigorific n varianta cu schimbarea strii de agregare, motiv pentru care iari este preferabil varianta cu

schimbarea strii de agregare.


Pentru cazul func ionrii continue a acestor tipuri de instala ii, utiliznd fluxul termic cedat de agentul frigorific sursei calde, sarcina termic, sau puterea termic a condensatorului,
& & & mrime notat cu Qk i debitele masice, notate tot cu m1 respectiv m2 , mpr ind rela iile

(3.5) i (3.6) la timp, se ob ine:

& & Qk = m1 c p t [kW]


& Qk = m2 r [kW].

(3.7) (3.8)

Din nou transferul termic dintre sursa de cldur i agentul frigorific, n condi iile schimbrii strii de agregare, este caracterizat prin debite masice mult mai reduse dect n absen a acesteia. Acest aspect are implica ii importante asupra ntregii instala ii. Debite mai reduse nseamn consumuri de energie mai reduse pentru vehicularea agentului de lucru, diametre mai reduse pentru conducte, respectiv elemente geometrice mai reduse din punct de vedere dimensional, pentru schimbtoarele de cldur. Din motivele prezentate anterior, n majoritatea covritoare a instala iilor frigorifice i a pompelor de cldur, este preferat transferul termic ntre agentul de lucru i sursele de

cldur, prin schimbarea strii de agregare.


Cele dou aparate ale instala iei frigorifice, sau pompei de cldur, aflate n contact cu sursele de cldur, sunt unele dintre cele mai importante pr i ale acestor instala ii i se numesc, vaporizator (notat cu V) i condensator (notat cu K).

Efectul util al instala iilor frigorifice, sau frigul artificial, se realizeaz n vaporizator, prin preluare de cldur de la sursa rece. Efectul util al pompelor de c ldur, se realizeaz n condensator, prin cedare de cldur sursei calde. Conform principiului doi al termodinamicii, cldura nu poate s treac de la sine, de la o temperatur mai sczut (sursa rece) la una mai nalt (sursa cald), f r un consum de energie (mecanic sau de alt natur) din exterior.
Energia consumat din exterior, pentru func ionarea instala iei, este o putere mecanic sau termic, a fost notat pe figura 3.1 cu P i se msoar n [kW]. 42 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute Dac se efectueaz un bilan energetic pentru instala iile frigorifice, sau pompele de cldur, respectiv dac se aplic principiul nti al termodinamicii, se observ c suma dintre

& energiile introduse n sistem, adic sarcina termic a vaporizatorului Q0 i puterea P, este
& egal cu energia evacuat din sistem i anume sarcina termic a condensatorului Qk .

Matematic acest lucru se poate scrie sub forma:

& & Qk = Q0 + P [kW].

(3.9)

Temperaturii t0 la care vaporizeaz agentul frigorific, denumit temperatur de vaporizare, i corespunde o presiune de satura ie unic, notat p0 i denumit presiune de vaporizare. Analog, temperaturii la care condenseaz agentul frigorific, denumit temperatur de condensare, i corespunde o presiune de satura ie unic, notat pk i denumit presiune de condensare. n figura 3. 3 se observ c deoarece agentul frigorific are n orice punct al

vaporizatorului temperatura mai mic dect temperatura sursei reci, atunci t0<tr. Analog, n
figura 3.5 se observ c deoarece agentul frigorific are n orice punct al condensatorului

temperatura mai mare dect temperatura sursei calde, atunci tk>tc. Pentru c temperaturile
surselor de cldur sunt n rela ia evident tc>tr, rezult clar c temperatura de condensare

este mai mare dect temperatura de vaporizare (tk>t0), deci este evident c i p k>p0. Valorile
presiunilor de vaporivare i condensare vor fi asigurate de alte dou aparate care trebuie s intre n componen a acestor instala ii. innd seama de nivelul de temperatur la care se schimb energie ntre agentul frigorific i sursele de cldur, se poate reprezenta, ca n figura 5.6, o schem a fluxurilor energetice din instala iile frigorifice, de climatizare i pompele de cldur.

Fig. 3.6 Schema fluxurilor energetice din instala iile frigorifice i pompele de cldur

43 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute Ca o aplica ie a celor prezentate anterior, se poate arta c vaporizarea se realizeaz n

scopul prelu rii de cldur de ctre agentul de lucru aflat ini ial n stare lichid i la sfrit n
stare de vapori, iar condensarea se realizeaz n scopul evacu rii de cldur de ctre agentul de lucru aflat ini ial n stare de vapori i la sfrit n stare lichid.

3.2 Elemente componente ale agregatelor frigorifice din cadrul instala iilor de climatizare
S-a artat anterior c presiunea de condensare are o valoare mai ridicat dect cea de

vaporizare (pk>p0), deci n instala iile de acest tip, se consum energie pentru creterea presiunii vaporilor furniza i de vaporizator, unde s-au format prelund cldur de la sursa
rece, pn la presiunea din condensator, unde vor ceda cldur sursei calde. Acest proces se poate realiza ntr-o main denumit compresor, avnd tocmai rolul de a comprima vapori sau gaze, binen eles cu ajutorul unui consum de energie mecanic.

Exist i alte solu ii tehnice pentru realizarea comprimrii vaporilor n instala ii frigorifice, de climatizare sau pompe de cldur, utiliznd ns energie termic n locul celei mecanice.
Dac vaporizatorul i condensatorul sunt schimbtoare de cldur i prezint o suprafa de transfer termic pentru asigurarea interfe ei dintre agentul frigorific i sursele de cldur, compresorul este o main mai complex din punct de vedere constructiv, cu piston n interiorul unui cilindru, cu urub, cu lamele culisante ntr-un rotor montat excentric fa de stator, sau avnd alte construc ii. n toate aceste situa ii, comprimarea se realizeaz prin

reducerea volumului agentului de lucru antrenat. Exist i turbocompresoare, acestea avnd


func ionarea bazat pe legile gazodinamicii, transformnd energia cinetic n energie poten ial de presiune. Puterea necesar din exterior, pentru desfurarea procesului, numit putere de comprimare, se noteaz cu Pc[kW]. Dup comprimare, vaporii de agent frigorific cedeaz cldur n condensator, sursei calde i aa cum s-a artat, condenseaz la valoarea pk a presiunii, deci la sfritul procesului, agentul frigorific prsete aparatul schimbtor de cldur n stare lichid. Condensul, pentru a reveni n vaporizator trebuie s-i micoreze presiunea pn la valoarea p0. Din punct de vedere energetic, destinderea se realizeaz cel mai eficient, ntr-o main numit detentor. Aceasta are avantajul c produce energie mecanic, respectiv putere, capabil s compenseze o parte din consumul necesar pentru antrenarea compresorului. Din punct de vedere constructiv, detentorul este fie o main cu piston ntr-un cilindru, fie una de 44 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute tip rotativ, cu circula ia radial sau axial a agentului frigorific. Indiferent de construc ie, agentul de lucru cedeaz pistonului sau rotorului o parte din energia sa poten ial de presiune i astfel se destinde pn la presiunea de vaporizare. Puterea furnizat n timpul destinderii, numit putere de destindere, se noteaz cu Pd[kW]. Agentul frigorific la presiunea p0, n stare lichid, intr n vaporizator, unde absoarbe cldur de la sursa rece, vaporizeaz i apoi ptrunde n compresor, iar n continuare func ionarea instala iei se realizeaz prin parcurgerea continu a celor patru aparate. Procesele de lucru care se desfoar n acestea, respectiv vaporizare, comprimare, condensare i destindere, alctuiesc mpreun ciclul termodinamic inversat ideal, dup care func ioneaz instala iile frigorifice, de climatizare i pompele de cldur. n consecin , instala iile frigorifice, de climatizare i pompele de cldur, au n componen cel pu in patru elemente componente: vaporizator (V), compresor (C), condensator (K) i detentor (D), iar cea mai simpl schem constructiv a instala iilor de acest tip poate s fie reprezentat ca n figura 3.7.

Fig. 3.7 Schema constructiv i func ional a instala iilor frigorifice i pompelor de cldur

De cele mai multe ori, sursa rece, sau mediul rcit de vaporizator, este reprezentat de aerul din jurul acestui schimbtor de cldur, de ap, sau de alte lichide, denumite generic agen i intermediari. Practic agentul frigorific vaporizeaz absorbind cldur de la aceste substan e. Pentru condensator, sursa cald, sau mediul nclzit, este reprezentat de aerul din mediul ambiant, de ap, sau simultan de ap i aer. Acestea, prin suprafa a de schimb de cldur, preiau de la agentul frigorific toat cldura latent de condensare. n practic, de multe ori se spune c apa sau aerul, sunt agen ii de rcire ai condensatoarelor. Att pentru vaporizator ct i pentru condensator, exist numeroase tipuri i variante constructive. 45 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute Energia, sau puterea (P) necesar din exterior pentru func ionarea acestor instala ii, este reprezentat de diferen a dintre puterea de comprimare (Pc) i puterea de destindere (Pd),deci:

P = Pc Pd [kW]
innd seama de rela ia (3.10), ecua ia de bilan energetic (3.9) rmne valabil.

(3.10)

Din punct de vedere al analizelor energetice, pentru a elimina dependen a de cantitatea de substan , respectiv de debitul masic al agentului de lucru din instala ie, vor fi considerate schimburile energetice specifice, adic raportate la un kilogram de substan . Acestea sunt: - puterea frigorific specific:

& Q q0 = 0 [kJ kg-1], & m


- lucrul mecanic specific de comprimare:
P lc = c [kJ kg-1], & m

(3.11)

(3.12)

- sarcina termic specific a condensatorului:

& Q qk = k [kJ kg-1], & m


- lucrul mecanic specific de destindere:
P ld = d [kJ kg-1], & m

(3.13)

(3.14)

Detentorul din instala iile frigorifice ar fi o main foarte complex i i n consecin foarte scump, indiferent de construc ia acestuia. Complexitatea constructiv a detentorului,
nu este justificat de producerea unui efect util pe msur, deoarece destinderea agentului frigorific, se produce n domeniul n care agentul frigorific se gsete preponderent n faz lichid, (n detentor intr lichidul furnizat de condensator) i este cunoscut c prin destinderea

lichidului, se produce un lucru mecanic, respectiv o putere de destindere mult mai redus dect n cazul destinderii vaporilor. Cu toate c din punct de vedere termodinamic i
energetic, cea mai eficient solu ie pentru realizarea destinderii, este reprezentat de utilizarea detentorului, din punct de vedere tehnologic i economic, acesta nu este rentabil. Practic, n construc ia instala iilor frigorifice, detentorul este nlocuit de un dispozitiv mult mai simplu din punct de vedere constructiv, n care destinderea este realizat prin laminare. Acest dispozitiv este fie un tub capilar, n sistemele de putere frigorigorific redus, fie un ventil de

laminare, n sistemele i instala iile de putere frigorific medie sau mare.


Instala iile frigorifice avnd n componen aceste dispozitive de destindere, sunt ceva mai pu in eficiente dect cele prezentate n figura 8, deoarece nu mai produc lucru mecanic, 46 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute respectiv putere de destindere, dar sunt mult mai rentabile din punct de vedere tehnicoeconomic, reprezentnd practic singurele solu ii tehnice utilizate n prezent, n construc ia instala iilor frigorifice cu comprimare mecanic de vapori, de tipul celor prezentate anterior. n figura 3.8 este prezentat o schem constructiv a unei instala ii de putere frigorific redus n care laminarea este realizat prin tub capilar, iar n figura 3.9, schema unei instala ii de putere frigorific medie, n care laminarea este realizat ntr-un ventil de laminare termostatic.

Fig. 3.8 Instala ie frigorific cu tub capilar

Fig. 3.9 Instala ie frigorific cu ventil de laminare termostatic

Bulbul care poate fi observat pe conducta de aspira ie, are rolul de a controla procesul de laminare, n vederea eliminrii pericolului ca eventuale picturi de lichid nevaporizat s ajung n compresor. Laminarea este controlat prin valoarea temperaturii vaporilor la ieirea din vaporizator, de unde provine i denumirea acestui aparat: ventil de laminare termostatic.

3.3 Agen i de lucru ai instala iilor frigorifice i de climatizare


Agen ii frigorifici sunt fluidele care, recirculate n instala iile frigorifice i de climatizare absorb cldura la presiuni i temperaturi joase i o cedeaz mediului nconjurtor (aerului sau apei de rcire) la presiuni i temperaturi ridicate.

3.3.1 Caracteristicile agen ilor de lucru al instala iilor frigorifice i de climatizare


n general un agent frigorific trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: - presiunea de vaporizare(fierbere) s fie superioar presiunii atmosferice, dar apropiat de aceasta, pentru a nu permite ptrunderea aerului n instala ie pe la eventualele neetaneit i n vaporizator. - presiunea de condensare, s fie redus, pentru a nu se impune utilizarea de compresoare, conducte i armturi supradimensionate (pentru creterea randamentului 47 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute necesar i evitarea pierderilor de agent). - puterea frigorific specific s fie ct mai mare (pentru a uura transportul unei cantit i ct mai mari de cldur cu o cantitate ct mai mic de fluid). - cldura specific a lichidului frigorific ct mai redus n vederea micorrii pierderii cauzate de ireversibilitatea procesului de laminare. - volum specific ct mai mic, spre a nu impune conducte de aspira ie cu sec iuni mari i compresoare cu debite volumetrice mari. - s nu aib vscozitate mare, ntu-ct aceasta ar impune consumuri mari de energie pentru a asigura circula ia fluidului n instala ie. - s nu prezinte pericol de inflamabilitate i toxicitate. - stabilitate chimic i pasivitate la coroziune. - cost redus. Agen ii frigorifici folosi i n instala iile frigorifice i de climatizare cu comprimare de vapori trebuie s ndeplineasc condi iile: - s prezinte presiuni convenabile la temperaturi de vaporizare i de condensare utilizate; - s aib cldur latent de vaporizare ct mai mare; - s aib densitate mare; - s prezinte vscozitate redus; - s fie inofensivi fa de corpul omenesc; - s nu prezinte pericol de inflamabilitate i de explozie; - s nu fie corozivi; - s aib pre de cost sczut. Se pot prezenta caracteristicile unor agen i frigorifici utiliza i pe scar larg n tehnica frigului moderat. Amoniacul NH3, are utilizare n nstala iile industriale, ntru-ct are cldur latent de vaporizare mare, nu este sensibil la umiditatea con inut n instala ii i d posibilitatea de depistare a neetaneit ilor prin mirosul specific uor de sesizat. Are dezavantajul c dereglrile de amoniac, afecteaz calitatea alimentelor conservate prin frig i prezint pericol de intoxicare, este exploziv i inflamabil la concentra ii de 16,5....26,8% amoniac n aer. Amoniacul se livreaz n butelii i se folosete la compresoarele frigorifice cu piston de putere medie i mare pentru temperaturi de vaporizare de pn la 700 oC. Conductele pentru amoniac nu se confec ioneaz din cupru. 48 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute Bioxidul de sulf SO2 are temperatura normal de vaporizare relativ ridicat (- 10 10 C), ceea ce permite men inerea unor presiuni reduse n condensator la temperaturile de condensare, apropiate de temperatura mediului ambiant. Nu este inflamabil i este agresiv n raport cu cuprul i aliajele sale. SO2 are cldur latent de vaporizare de 2,5 3 ori mai mic dect a amoniacului, este foarte toxic pentru organism. Clorura de metil CH3Cl. Este mai pu in duntoare organismului dect amoniacul i SO2. Nu corodeaz o elul i aliajele sale, dar n prezen a apei atac zincul, aluminiul i magneziul. Se utilizeaz n instala ii de puteri mici i mijlocii, mai pu in n industria alimentar din cauza toxicit ii ridicate. Bioxidul de carbon CO2 este folosit n principal n instala iile de producere a ghe ii uscate (zpad carbonic). Este neinflamabil, netoxic i neutru n raport cu metalele. Dezavantajul const n aceea c temperatura critic conduce la presiuni ridicate n condensator. Freonul R-11, CFCl3 (triclor-monofluor metan), se folosete n instala iile de condi ionare a aerului pentru temperaturi moderate de evaporare, precum i n instala iile de pompe termice, n instala iile frigorifice cu turbocompresor avnd o putere frigorific peste 300....500 kW. - freonul R-21, CHF Cl2 (diclor-monofluor metan); este recomandat pentru ob inerea unor temperaturi moderate ( 00C) n principal, pentru condi ionarea aerului i rcirea apei. - freonul R-22, CHF2Cl (monoclor-difluor metan), se utilizeaz n I.F. cu o treapt (pn la 400C) ct i n dou trepte (pn la 60 0C), de puteri mari, n special pentru congelarea i depozitarea produselor alimentare. - freonul R-12, CF2 Cl2 (diclor- difluor metan), se folosete la I.F. ntr-o treapt echipate cu compresoare cu piston, pentru t0 - 400C, precum i la cele cu turbocompresor pentru t0 - 80 0C. - freonul R-142, C2H3F2Cl, (monoclor-difluor etan), se utilizeaz la instala iile de pompe termice, precum i n cele de condi ionare a aerului avnd o temperatur ridicat de condensare (60....700C) la o presiune redus de condensare. Freonii prezint urmtoarele dezavantaje: - vscozitate redus ce favorizeaz scprile; - au densitate ridicat ceea ce determin creterea rezisten elor hidraulice la circula ia prin conducte; - atac garniturile de cauciuc i se recomand ca material sevanitul sau cauciucul frenorezistent. 49 INSTALA II DE CLIMATIZARE
o

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute

3.3.2 Clasificarea agen ilor frigorifici


Agen ii frigorifici ai instala iilor de climatizare se grupeaz n mai multe categorii: - agen i frigorifici cu temperatur cobort de vaporizare la presiunea atmosferic normal, utiliza i n instala ii cu comprimare mecanic de vapori; - aerul precum i alte gaze avnd temperaturi joase de vaporizare, folosite n instala ii cu comprimare de gaze i n cele cu turbionare; - solu ii ale diferitelor substan e utilizate n instala iile cu absorb ie; - apa utilizat n instala iile cu ejec ie. Dup priorit ile fizice, se deosebesc trei categorii de agen i frigorifici: - cu temperatur de vaporizare ridicat (>0 0C) ca freonii: R11, R21, R113 i R114; - cu temperatur de vaporizare medie ( - 700C.....00C), ca amoniac, freon 12, freon 22, clorur de metil i oxid de sulf. - cu temperatur de vaporizare joas ( < - 70 0C), ca etanetilen, freon 13 i freon 23.

3.3.3 Agen i intermediari


Pentru transportul frigului de la generatorul de frig la consumator se utilizeaz agen i purttori de frig (intermediari) care s satisfac urmtoarele cerin e: - stabilitate chimic; - toxicitate redus, imflamabilitate i lipsa pericolului de explozie; - temperatur sczut de congelare; - vscozitate redus pentru reducerea pierderilor hidraulice la circula ie prin conducte; - cldura specific mare pentru reducerea debitului de agent intermediar; La nivelul frigului moderat se utilizeaz ca agen i intermediari srurile, adic solu iile de clorur de sodiu (NaCl) i clorur de calciu (CaCl2) n ap. Ca agent intermediar se pot folosi lichidele de tip antigel de tipul solu iei de etilerglicol pentru temperaturi de -75 0C.

De re inut !
Principiul de func ionare al instala iilor frigorifice sau de climatizare. Elementele componente i mrimile caracteristice ale unei instala ii frigorifice sau de climatizare. 50 INSTALA II DE CLIMATIZARE Principali agen i frigorifici i caracteristicile acestora.

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute

Lucrare de laborator DETERMINAREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ALE UNEI INSTALA II FRIGORIFICE CU COMPRIMARE MECANIC DE VAPORI

1. No iuni teoretice
No iunile teoretice din aceast lucrare de laborator vizeaz: mrimile caracteristice ale instala iilor frigorifice cu comprimare mecanic de vapori; caracteristicile agen ilor frigorifici. Aceste no iuni nu se vor mai relua, deoarece au prezentate mai sus.

2. Descrierea instala iei


n prezenta lucrare se trateaz instala ii frigorifice cu comprimare mecanic de vapori (fig. 3.10).

Fig. 3.10 Schema de principiu a instala iei frigorifice cu compresie mecanica cu vapori

Vaporii satura i de stare 1 (fig. 3.10), afla i la presiune sczut p1 sunt comprima i politropic n compresorul 1 (fig. 3.10) pn la presiunea din condensator p2. Agentul frigorific n faza de vapori supranclzi i intr n condensatorul 2 (fig. 3.10) unde are loc rcirea izobar pn la starea de satura ie i condensarea lor (transformarea 2-3-4) cu cedarea cldurii q1 mediului exterior, prin agentul de rcire al condensatorului. Dup condensare, agentul frigorific, la starea 4 este laminat n ventilul de laminare 3 (fig. 3.10) pn la nivelul presiunii p 1 din vaporizator. Transformarea (4-5) este izentalpic i ireversibil, rezultnd un amestec 51 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute lichid-vapori, la starea 5. n continuare are loc vaporizarea (5-1) n vaporizatorul 4 (fig. 3.10), prelundu-se cldura qo de la spa iul refrigerat.

Fig. 3.11 Ciclul instala iei frigorifice cu compresie mecanic de vapori n diagramele T-s si p-h.

Ca instala ie frigorific, se utilizeaz un frigider ARCTIC (fig. 3.12) care func ioneaz cu comprimare mecanic (compresor), iar ca agent frigorific folosete freon 12. Instala ia se compune dintr-o incint frigorific 1, izolat termic fat de mediul ambiant, un compresor 2, un condensator 3, un ventil de laminare 4, un vaporizator 5, conducte de legtura 6 pentru circula ia agentului frigorific i trei termometre pentru msurarea temperaturilor t1, t2, si t5" . De asemenea se presupun cunoscute presiunile p1 si p2 din vaporizator si respectiv condensator.

Fig. 3.12 Instala ie frigorific cu comprimare mecanic de vapori

52 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute Din punct de vedere al agen ilor frigorifici utiliza i, instala iile frigorifice pot fi cu aer sau cu vapori. Sunt cunoscu i peste 80 de agen i frigorifici, de o larg rspndire fiind freonii, hidrocarburile i diferi i compui anorganici, inclusiv apa (tab.3.1).

Tabelul 1 Caracteristicile fizice a principalilor agen i frigorifici


Denumirea Simbol chimic Simbol conven ional Masa molara Constanta de gaz perfect [J/(kgK)] 189,0 488,3 129,8 518,7 296,6 276,7 198,0 188,8 143,2 54,3 81,5 71,0 82,7 Densitate [kg/m3N] Temperatura de topire [o C]

Bioxid de carbon Amoniac Bioxid de sulf Apa Metanul Etilena Etanul Propilena Propanul Butanul

CO2 NH3 SO2 H2O CH4 C2H4 C2H6 C3H6 (CH3)2 C4H10 CF4 CF3Cl CHF2Cl CF2Cl2

R171 R1150 R170 R290 R60 R-14 R-13 R-22 R-12 R-114 R-21 R-11 R-113 R123 R 134a R 141b R 142b

44,01 17,03 64,06 18,02 16,04 28,05 30,07 42,08 44,09 85,12 88,01 104,47 86,48 120,92 170,93 102,92 137,38 187,39 152,9 102,0 117,0 100,5

1,97 0,771 2,93 0,804 0,717 1,261 1,356 1,915 2,019 2,668 3,93 4,66 3,86 5,40 7,63 4,59 6,13 8,36 6,42 5,29 4,82 4,79

-56,6 -77,9 -75,5 0,0 -182,4 -169,5 -183,3 -185,0 -188,9 -159,6 -187,0 -181,0 -160,0 -155,0 -94,0 -135,0 -111,0 -36,6 -107,0 -101,0 -103,5 -130,8

Freoni

CF2Cl CHFCl2 CFCl3 CFCl


CHCl2 -CF3

CH2F -CF3

CH3 C -Cl2 F CH3 C -Cl F2

53 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute

3. Modul de lucru
La pornirea instala iei se citete indica ia contorului cu precizie de trei zecimale, temperatura agentului de lucru in punctele 1, 2, 5 a ciclului ( t1, t2, t5). Eficienta frigorific se determin pe un interval de timp = 30 min. msurndu-se din 5 n 5 minute temperaturile t1 , t2 i t5" . Pentru fiecare interval de msurare se calculeaz o temperatura medie t1m , t2m si t5"m . Avnd valorile temperaturilor i cunoscnd presiunile p 1 si p 2, care au valorile p 1 = 1,3 - 1,7 bar, p2 = 13,7 bar, din diagrama p-h se extrag entalpiile h1, h2 i h5. Pentru determinarea lui h5, cunoscnd t3, p1 si p2 , se stabilete punctul 3 n diagrama p-h (fig. 3.11). Din 3, pe o izobar-izoterm se gsete punctul 4 (pe curba lichidului saturat), iar h5 = h4 . Entalpia h2 se determin dac din punctul 1 se duce curba s = ct., pn la intersec ia cu izobara p 2 , iar h5 innd seama ca h5 = h4 . Cu aceste valori se calculeaz: capacitatea frigorific specific; cldura cedata n condensator; lucrul mecanic consumat; eficien a frigorific. Pe baza acestor date se va reprezenta ciclul n diagrama p-h (fig.3.11), iar rezultatele se vor centraliza n tabelul 3.2.

Tabelul 3.2 Valori m surate i calculate


Nr.crt

Marimea

Simbol

UM
=0 =05 =10

ncercri
=15 =20 =25 =30

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Temp. naintea compresorului Temp. nainte condensator Temp. nainte vaporizator Capacit.frigorific specific Caldura cedat condensator Lucrul consumat n de de

t1 t2 t5 qo

C C C

kJ/kg kJ/kg kJ/kg

mecanic

Efic. frigorific

54 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute

Test de autoevaluare 3
1. Care este rolul instala iilor frigorifice i de climatizare? 2. Cum trebuie s fie temperatura agentului frigorific n raport cu cele dou medii n care are loc schimbul de cldur? 3. Specific care sunt elementele care realizeaz efectul de rcire, respectiv de nclzire. 4. Specific care sunt procesele termodinamice i elementele componente ale unei instala ii frigorifice sau de climatizare. 5. Care sunt mrimile energetice ce caracterizeaz o instala ie frigorific sau de climatizare. 6. Specific ce alte elemente au rolul detentorului ntr-o instala ie de frigorific sau de climatizare. 7. Care sunt agen ii de lucru cei mai utiliza i n instala iile de climatizare.

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 3


1. Elaboreaz o sintez cu privire la principiul de func ionare a instala iilor frigorifice sau de climatizare; 2. Elaboreaz schema de principiu a unei instala ii frigorifice sau de climatizare, specific elementele componente, i descrie func ionarea instala iei.

Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. Instala iile frigorifice, instala iile de climatizare, sunt maini termice care au rolul de a prelua cldur de la un mediu avnd temperatura mai sczut i de a o ceda unui mediu avnd temperatura mai ridicat. 2. Pentru a putea s preia cldur de la sursa rece, agentul frigorific trebuie s aib temperatura mai mic dect aceasta. Pentru a putea s cedeze cldur sursei calde, agentul frigorific trebuie s aib temperatura mai mare dect aceasta. 3. Efectul util al instala iilor frigorifice, se realizeaz n vaporizator, prin preluare de cldur de la sursa rece, iar cel al pompelor de cldur, se realizeaz n condensator, prin cedare de cldur sursei calde. 55 INSTALA II DE CLIMATIZARE

3. Tehnica ob inerii temperaturilor sczute 4. Procesele de vaporizare, comprimare, condensare i destindere, alctuiesc mpreun ciclul termodinamic inversat ideal al instala iilor frigorifice sau de climatizare, iar elementele n care se produc aceste procese sunt: vaporizatorul, compresorul, condensatorul i detentorul. 5. Mrimile energetice ce caracterizeaz o instala ie frigorific sau de climatizaresunt: puterea frigorific specific; lucrul mecanic specific de comprimare: sarcina termic specific a condensatorului; lucrul mecanic specific de destindere. 6. ntr-o instala ie frigorific sau de climatizare, detentorul poate fi nlocuit cu un tub capilar sau ventil de laminare. 7. Ca agent de lucru, instala iile de climatizare utilizeaz de obicei freonul (CFCl), cei mai utiliza i freoni fiind R21, R142, etc.

Concluzii
Parcurgerea acestei Unit i de nvtare i d posibilitatea s n elegi principiul de func ionare a instala iilor frigorifice i de climatizare, fenomenele i procesele care se produc n aceste instala ii. De asemenea vei tii ce tip de agent de lucru utilizeaz instala iile frigorifice i de climatizare existente n practic.

Bibliografie
1. Blan Mugur, Instala ii frigorifice. Teorie i programe pentru instruire, Note de curs n format electronic, www.termo.utcluj.ro/if; 2. Stamatescu, C., Porneal S., Tehnica frigului, vol II, Editura Tehnic, Bucureti, 1979;

56 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori

Unitatea de nv are nr. 4


INSTALA II FRIGORIFICE I DE CLIMATIZARE CU COMPRIMARE DE VAPORI

Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 4 4.1. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori ntr-o treapt 4.1.1 Instala ii frigorifice cu subrcirea agentului frigorific la ieire din condensator 4.1.2 Instala ii frigorifice cu supranclzire de vapori 4.1.3 Instala ii frigorifice cu subrcire regenerativ 4.1.4 Instala ii frigorifice cu separatoare de lichid 4.2. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori n dou trepte 4.2.1 Instala ii frigorifice n dou trepte cu rcire intermediar incomplet 4.2.2 Instala ii frigorifice n dou trepte cu rcire intermediar complet 4.2.3 Instala ii frigorifice n dou trepte cu dou nivele de temperaturi de vaporizare la consumatori 4.3. Instala ii frigorifice cu comprimare mecanic n cascad Lucrare de laborator Test de autoevaluare 4 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 4 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 4

Pagina 58 58 59 62 62 64 64 65 66 67 68 69 76 76 77 78 78

57 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 4 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 4 sunt: Obiectiv 1: Cunoaterea structurilor instala iilor frigorifice cu comprimare mecanic de vapori; Obiectiv 2: Cunoaterea diagramelor frigorifice ale instala iilor frigorifice cu comprimare mecanic de vapori; Obiectiv 3: n elegerea func ionrii instala iilor frigorifice cu comprimare mecanic de vapori.

4.1 Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori ntr-o treapt


Ciclurile frigorifice prezentate anterior, au permis analizarea instala iilor frigorifice cu vapori, func ionnd dup ciclul Carnot inversat, dup ciclul teoretic i dup ciclul real, caz pentru care au fost prezentate cteva ireversibilit i care se manifest n instala iile de acest tip. n continuare vor fi descrise cteva tipuri de instala ii frigorifice func ionnd cu vapori ntr-o singur treapt, n dou trepte de comprimare sau n cascad. Cele mai rspndite instala ii frigorifice i de climatizare sunt acelea care func ioneaz prin comprimare mecanic de vapori datorit urmtoarelor considerente: Permit preluarea cldurii de la sursa rece i cedarea cldurii ctre sursa cald, prin schimbarea strii de agregare, ceea ce are ca efect reducerea substan ial a debitelor masice i a cantit ii de agent frigorific din instala ie; Procesele de transfer termic realizate prin schimbarea strii de agregare, sunt caracterizate de coeficien i de transfer termic ridica i, ceea ce permite utilizarea n aceste instala ii a unor schimbtoare de cldur caracterizate prin suprafe e de transfer termic reduse; Permit preluarea cldurii de la sursa rece i cedarea cldurii ctre sursa cald, prin procese izoterme, ceea ce are ca efect posibilitatea reducerii ireversibilit ilor datorate transferului de cldur la diferen e finite de temperatur.

58 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori Ob inerea unor temperaturi de (-20 0C... -90 0C) se realizeaz cu instala ii termice, care pot fi: - cu comprimare ntr-o treapt (-20-30C); - cu comprimare n dou trepte (-25-60C); - cu comprimare n trei trepte (-90C); - cu comprimare n cascad (<-90C);. Instala iile ntr-o singur treapt de comprimare, realizeaz creterea presiunii direct de la valoarea presiunii de vaporizare p0 la valoarea presiunii de condensare pk. n aceste condi ii de func ionare, este posibil realizarea temperaturilor sczute avnd valori de pn la -2030C. La ora actual, se manifest o tendin de a realiza ntr-o singur treapt de comprimare chiar temperaturi i mai sczute. Instala iile frigorifice i de climatizare au n componen cel pu in patru elemente componente: vaporizator (V), compresor (C), condensator (K) i un robinet de laminare (VL), iar cea mai simpl schem constructiv a instala iilor de acest tip poate s fie reprezentat ca n figura 4.1.

Fig.4.1 Structura general a unei instala ii frigorifice cu o treapt de comprimare

Diagramele presiuneentalpie, respectiv temperatur-entropie pentru acest tip de instala ie sunt prezentate n figura 4.2. Ciclul frigorific teoretic este realizat prin urmtoarele transformri succesive: - comprimarea izentrop 1-2 a vaporilor satura i de stare 1, n timpul creia se consum lucru mecanic de comprimare lc; evacuarea cldurii qc ctre sursa cald, (2-2-3), 2-2- reprezentnd rcirea vaporilor satura i usca i, iar 2-3 condensarea acestora la temperatura Tk i presiunea pk; destinderea izentalpic (3-4), care se produce de obicei ntr-un robinet de laminare; vaporizarea lichidului lichidului de stare 5, (4-1) la temperatura T0 i presiunea p0 care se produce cu absorb ia cldurii q0 de la sursa rece. 59 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori

Fig. 4.2 Diagramele instala iei frigorifice cu o treapt de comprimare

Mrimile principale, caracteristice, ale procesului de ob inere a frigului sunt urmtoarele: - Capacitatea frigorific specific, q 0 care exprim efectul util al instala iei, reprezentnd cantitatea de cldur preluat de un 1kg de agent de stare; kj kcal q 0 = i1 i4 sau kg kgf - Lucrul mecanic la comprimarea vaporilor (lf) kj kcal lc = i2 i1 sau kg kgf - Eficien a frigorific (4.2) (4.1)

f =

q 0 i1 i4 = lc i2 i1

(4.3)

4.1.1 Instala ii frigorifice cu subrcirea agentului frigorific la ieire din condensator


Pentru mrirea eficien ei frigorifice a ciclului de func ionare a instala iei frigorifice ntro singur treapt de comprimare, ca i pentru reducerea pierderilor datorate ireversibilit ii din procesul de laminare adiabatic, se poate realiza subrcirea agentului de lucru naintea dispozitivului de laminare. Acest proces poate fi realizat practic, prin introducerea n schema instala iei a unui subrcitor, utiliznd apa ca agent de rcire (fig.4.3).

60 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori

Fig. 4.3 Schema instala iei frigorifice ameliorate prin subrcire cu ap

Schema instala iei cu subrcire, prezentat aici, este specific instala iilor frigorifice de puteri mari i foarte mari, n care agentul frigorific este amoniacul. De regul n aceste instala ii, agentul de rcire al condensatorului este apa. Tot apa se poate utiliza i pentru rcirea subrcitorului. Ciclul de lucru din aceast instala ie, a fost reprezentat n cele dou diagrame termodinamice lg p-i i T-s (fig.4.4).

Fig. 4.4 Ciclul teoretic ameliorat prin subrcire cu ap

Principalul efect al subrcirii 3-3 este reprezentat de mrirea puterii frigorifice specifice, cu q0 = q sr = i4 i4, fa de ciclul teoretic din care lipsete aceast ameliorare. Efectul creterii puterii frigorifice specifice const n reducerea debitului masic de agent frigorific necesar n instala ie, ceea ce contribuie la reducerea puterii necesare pentru comprimare i prin aceasta la mrirea eficien ei frigorifice.

f =

q0 i1 i4 = lc i2 i1

(4.4) 61 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori Temperatura pn la care poate fi subrcit agentul frigorific, n subrcitorul SR, denumit temperatur de subrcire tsr, depinde de temperatura twi a apei de rcire disponibile:

tsr = twi + 2...3C


practic n toate instala iile frigorifice func ionnd cu amoniac.

(4.5)

Subrcirea cu ap este specific utilizrii amoniacului ca agent frigorific i se ntlnete

4.1.2 Instala ii frigorifice cu supranclzire de vapori


n vaporizatoarele rcitoare de aer, este necesar realizarea unei uoare supranclziri a vaporilor nainte ca acetia s prseasc vaporizatorul, pentru a fi aspira i de compresor. Aceast supranclzire este obligatorie pentru a se elimina pericolul aspira iei lichidului n compresor.

Fig. 4.5 Ciclul frigorific cu supranclzire n vaporizator

4.1.3 Instala ii frigorifice cu subrcire regenerativ


Pentru freoni, se utilizeaz o alt metod de ameliorare a ciclului frigorific, dect subrcirea cu ap prezentat pentru cazul amoniacului. Aceast metod permite o subrcire mai avansat a condensului i este denumit subrcire intern, sau regenerare. Subrcirea regenerativ este utilizat practic n toate instala iile frigorifice cu freoni, de putere frigorific medie i mare. Pentru instala iile mici, introducerea schimbtorului de cldur regenerativ n schema instala iei, mrete prea mult costul investi iei. Schema de principiu i diagramele ciclului de func ionare a instala iei cu subrcire regenerativ sunt prezentate n figura 4.6.

62 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori

Fig. 4.6 Schema de principiu i diagramele ciclului de func ionare a instala iei cu subrcire regenerativ

4.1.4 Instala ii frigorifice cu separatoare de lichid


n instala iile frigorifice destinate rcirii lichidelor, pentru a limita riscul ptrunderii de agent frigorific lichid n compresor, se utilizeaz de regul un separator de lichid. Separatorul de lichid are att rolul de a separa eventualele urme de lichid care pot exista n vaporii de agent frigorific la ieirea din vaporizator, ct i rolul de a alimenta vaporizatoarele cu lichid saturat, la presiunea de vaporizare. n urma laminrii condensului se ob in vapori umezi, deci n vederea alimentrii vaporizatorului cu lichid saturat, este necesar separarea lichidului de vaporii care se produc n urma laminrii. Separatorul de lichid este obligatoriu n instala iile cu vaporizatoare imersate n bazine pentru rcirea lichidelor, unde vaporizarea este incomplet, dar se utilizeaz adesea i n instala ii cu vaporizatoare multitubulare orizontale, n care teoretic, se produc vapori satura i. 63 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori

Fig. 4.7 Schema de principiu i diagramele ciclului de func ionare a instala iei cu separatoare de lichid

n aceste condi ii se poate spune c rolul separatorului de lichid este doar de a asigura func ionarea uscat n condi ii de siguran a compresorului, fr a mbunt i i performan ele ciclului frigorific.

De re inut !
Subrcirea agentului frigorific la ieire din condensator Supranclzirea de vapori Subrcirea regenerativ Separatoarele de lichid

4.2 Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori n dou trepte


Odat cu scderea temperaturii de vaporizare t0, necesar ob inerii unor temperaturi foarte sczute, scade i presiunea de vaporizare p0, deci crete raportul de comprimare al compresorului. Ca o consecin , apar unele dezavantaje ntre care cele mai importante sunt creterea consumului de energie i reducerea coeficientului de debit al compresorului. n situa ii extreme, la creterea prea accentuat a raportului de comprimare, aceasta devine nu numai neeconomic ci chiar imposibil. O alt consecin nedorit este creterea temperaturii 64 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori vaporilor refula i. Aceasta nu pate depi anumite limite, deoarece se poate atinge temperatura de cocsificare, sau chiar de aprindere a uleiului de ungere. De exemplu, la utilizarea amoniacului (NH3), nu se va depi sub nici o form temperatura vaporilor refula i de 120140C. Instala iile n dou trepte de comprimare, pot realiza mai economic, temperaturi scazute, de pn la -25-60C. Aceste instala ii sunt caracterizate prin realizarea unei comprimri de la valoarea presiunii de vaporizare p 0, pn la un nivel intermediar de presiune, urmat de o nou comprimare, de la nivelul presiunii intermediare pn la valoarea presiunii de condensare pk. Evident, ntre cele dou procese de comprimare, trebuie s existe i o rcire intermediar a vaporilor refula i din prima treapt de comprimare.

4.2.1 Instala ii frigorifice n dou trepte cu rcire intermediar incomplet cu ap, cu o singur laminare, cu compresor compound
Ap de rcire

K RL
2 2

SU

II C

lg p 5 4 pk,Tk pi,Ti 7 p0,T0 6 2


1

Ap de rcire

3 2

SR
5

SL VL
6

b) V a)
7

Fig.4.8 Schema i diagrama de stare corespunztoare instala iei frigorifice n dou trepte cu rcire intermediar incomplet cu ap, cu o singur laminare, cu compresor compound C-compresor cu dou trepte de comprimare; K- condensator; SU-separator de ulei; RL-rezervor de lichid; SR- subrcitor; VL- ventil de laminare SL- separator de lichid; V- vaporizator

65 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori 4.2.2 Instala ii frigorifice n dou trepte cu rcire intermediar complet prin barbotare n butelie cu serpentin interioar, cu compresoare boosterizate, cu un singur nivel al temperaturii de vaporizare la consumator

Ap de rcire Ap 3 2 2

RL

SU

C2

C1
1

4 Ap de rcire

V SL
10

SR
5

VL1

VL2

VL3

a) lg p

7 5 4 6 pi,Ti

pk,Tk

2 p0,T0 10 9
1

b)

Fig.4.9 Schema i diagrama de stare corespunztoare instala iei frigorifice n dou trepte cu rcire intermediar complet prin barbotare n butelie cu serpentin interioar, cu compresoare boosterizate, cu un singur nivel al temperaturii de vaporizare la consumator C1,C2-compresoare; K- condensator; SU-separator de ulei; RL-rezervor de lichid; SRsubrcitor; VL1,VL2,VL3- ventile de laminare SL- separator de lichid;P- pomp V- vaporizator

66 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori

4.2.3 Instala iei frigorifice cu comprimare mecanic de vapori n dou trepte, cu rcire intermediar complet, cu laminre n dou trepte, cu dou nivele de temperaturi de vaporizare la consumatori
Ap de rcire

SR
5 4

K
3 2
1

C2 VL1
8

C1 V1

VL2 6 SA2

V2

SA1

P2 a)
lg p qsr 5 7 4 qk T Tk 3 T02 2 lc2 lc1 i T01

P1

3 4 5 7 6 P01, T01 9 8 Pk, Tk P02, T02 2 1 3 2

Pk P02 P01

pk,Tk

6 p02,T02 2 p01,T01 8 q 01
1

Fig. 4.10 Schema i diagrama de stare corespunztoare instala iei frigorifice cu comprimare mecanic de vapori n dou trepte, cu rcire intermediar complet, cu laminre n dou trepte, cu dou nivele de temperaturi de vaporizare la consumatori: C1,C2-compresoare; K- condensator; SRsubrcitor; VL1,VL2,- ventile de laminare SA1,SA2- separaratoare-acumulatoare; P1, P2- pompe; V1, V2- vaporizatoare

b)

Mrimile principale, caracteristice, ale acestei instala ii sunt: - Capacitatea frigorific specific, q0 kj kcal q0 = q01 + q02 sau kg kgf - Lucrul mecanic la comprimarea vaporilor (lc) kj kcal lc = l c1 + l c 2 sau kg kgf

(4.6)

(4.7) 67 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori - Eficien a frigorific


f = q 0 q 01 + q 02 = lc l c1 + lc 2

(4.8)

4.3 Instala ii frigorifice cu comprimare mecanic n cascad


Instala iile n cascad, sunt o categorie aparte de instala ii frigorifice cu comprimare mecanic de vapori, caracterizate prin prezen a unui numr de cel pu in dou circuite frigorifice distincte, n care evolueaz cte un alt agent frigorific. Aceste instala ii pot s asigure realizarea unor temperaturi sczute de pn la cca. 90C, ca i instala iile n trei trepte de comprimare. Cuplarea circuitelor frigorifice distincte ale acestor instala ii, denumite i cascade, se realizeaz prin intermediul unor schimbtoare de cldur particulare, denumite condensatoare-vaporizatoare, n care agentul frigorific al cascadei inferioare (care realizeaz un nivel mai scut de temperatur) condenseaz, iar agentul frigorific al cascadei superioare (care realizeaz un nivel mai ridicat de temperatur) vaporizeaz, prelund cldura furnizat de agentul frigorific al cascadei inferioare, prin desupranclzire i condensare. n cazul unei singure cascade, primul ciclu A, numit de temperatur nalt, realizeaz vaporizarea n aparatul vaporizator-condensator (VK), prelund cldura de la agentul din ciclul B, numit de joas temperatur.

Fig.4.11 Schema simplificat i ciclul instala iei frigorifice n cascad

68 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori

Lucrare de laborator STUDIUL FRIGIDERULUI CU COMPRESOR CONSTRUC IE. FUNC IONARE. IDENTIFICAREA DEFECTELOR I REMEDIEREA LOR

1. Scopul lucrrii Lucrarea are ca scop: fixarea cunotin elor privind identificarea elementelor componente ale unei instala ii exersarea deprinderilor privind func ionarea frigiderului cu compresor; identificarea experimental a defectelor posibile la frigiderul cu compresor. frigorifice cu compresie mecanic de vapori;

2. No iuni teoretice No iunile teoretice au fost prezentate mai sus

3. Construc ia i func ionarea frigiderului cu compresor 3.1 Construc ia frigiderului cu compresor Frigiderul cu compresor are n componen a lui urmtoarele pr i principale: 1. Dulapul, executat dintr-un schelet metalic mbrcat cu tabl de o el vopsit la exterior n alb, n interiorul cruia este amplasat cuva frigorific, izolat prin intermediul unui material termoizolant aflat ntre pere ii dulapului i ai cuvei. n interiorul cuvei sunt amplasate compartimentul congelatorului n care este montat vaporizatorul, compartimentul cu rafturi pentru aezarea vaselor cu alimente i compartimentul pentru fructe i legume. 2. Instala ia frigorific, montat n spatele dulapului, care cuprinde subansamblurile cu care se realizeaz circuitul freonului (capsula cu compresorul i motorul electric, condensatorul, destinztorul); 3. Ua, avnd partea din fa din tabl vopsit n alb la exterior, iar partea din interior din material plastic, de o anumit form care s permit aezarea unor alimente i sticle cu buturi. nchiderea uii se face cu ajutorul unui nchiztor montat pe u i a unui zvor montat pe dulap sau cu ajutorul benzilor magnetice. Etanarea uei se face cu ajutorul unei garnituri din cauciuc. 4. n plus, frigiderul mai este prevzut cu un termostat i cu un releu de pornire i de

protec ie, care are rolul de a introduce la pornire, n circuitul electric, o nfurare auxiliar a
69 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori motorului electric, precum i de a asigura protec ia motorului electric mpotriva suprasolicitrilor i temperaturilor ridicate. n continuare vor fi analizate constructiv i func ional principalele pr i componente ale instala iei frigorifice ce echipeaz acest frigider casnic. n figura 4.12 este prezentat frigiderul casnic echipat cu o instala ie frigorific cu comprimare mecanic de vapori de freon ntr-o treapt.

Fig. 4.12. Instala ia frigorific a frigiderului casnic Semnifica ia elementelor din figur este urmtoarea: 1- capsula agregat frigorific cu: EM - electromotor, Cp - compresor frigorific; 2- colector de aspira ie; 2'- racord de umplere; 3- colector de refulare; 4- condensator; 5- filtru impurit i i deshidrator; 6- tub capilar; 70 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori 7- vaporizator. Astfel, grupul electrocompresor (EM i Cp) este montat ntr-o carcas etan, capsula agregatului frigorific, pozi ia 1. Pentru a face posibil montarea electrocompresorului capsula se realizeaz din doua componente: carcasa superioar, capacul capsulei i carcasa inferioar, baia de ulei a capsulei, sudate ntre ele. Aparatele schimbtoare de cldur ale instala iei: condensatorul, pozi ia 4 i vaporizatorul, pozi ia 8, sunt racordate la capsula agregatului frigorific prin lipire, cu alama sau cu argint, prin intermediul colectoarelor de aspira ie, pozitia 2 i respectiv de refulare, pozitia 3. Pentru umplerea agregatului cu ulei i agent frigorific, pe capsul este prevzut un racord special, pozi ia 2'. Laminarea agentului frigorific se realizeaz folosind o eava cu un diametru interior de mici dimensiuni, numit tub capilar, pozi ia 6. Pentru evitarea obturrii tubului capilar cu particule antrenate mecanic sau prin formarea de dopuri de gheata, ntre serpentina condensatorului i tubul capilar se monteaz un filtru de impurit i i deshidrator, pozi ia 5. Pentru creterea performan ei instala iei frigorifice se procedeaz la subrcirea agentului frigorific, la trecerea lui prin tubul capilar, subrcire ce are loc n subracitorul regenerativ, pozi ia 7, realizat prin montarea tubului capilar prin interiorul colectorului de aspira ie. Pna n 1990, n instala ia frigorific a frigiderului s-a folosit ca agent frigorific freonul R12, iar n ultimii ani, conform conven iilor interna ionale privind folosirea unor agen i frigorifici mai ecologici, se folosete freonul R134a. Compresorul frigorific (Cp) aspira un amestec de vapori de agent frigorific i ulei din interiorul capsulei i l refuleaz pe colectorul de refulare (3). Acest colector, fiind singura legtura rigid a ansamblului electrocompresor cu capsula agregatului, pentru a atenua vibra iile electrocompresorului ce se transmit prin el, acesta se realizeaz sub forma unei serpentine arcuite (litera M). Tot pentru a atenua vibra iile ce se transmit instala iei, electrocompresorul se fixeaz pe baia de ulei prin intermediul a trei arcuri elicoidale, echidistante, cu rol de uruburi elastice, iar capsula agregatului frigorific este fixat pe rama metalic a frigiderului prin intermediul a patru supor i de cauciuc, cu uruburi. Pentru a evita ptrunderea aerului umed i respectiv pierderile de agent frigorific i de ulei capsula agregatului frigorific este etan. Etanarea capsulei se face prin asamblarea nedemontabil, prin sudare pe contur a carcaselor capsulei agregatului frigorific, dup ce n prealabil a fost montat electrocompresorul pe baia de ulei. Alimentarea cu energie electric a electrocompresorului, n condi iile asigurrii etanri capsulei, se face folosind contacte de trecere ermetice, montate n peretele baii de ulei. 71 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori Electromotorul (EM) de antrenare al compresorului frigorific este un electromotor monofazic, asincron cu rotor n scurtcircuit, cu doi poli, de curent alternativ, cu tensiunea de 220 V i frecven a de 50 Hz, care func ioneaz cu o tura ie ntre 2800 i 3000 rpm. El func ioneaza n interiorul capsulei agregatului frigorific, n mediu de freon i ulei, dar fr con inut de umiditate. Din aceasta cauza el trebuie realizat ntr-o varianta constructiv simpl i sigura, din materiale care nu interac ioneaz chimic cu freonul i uleiul de ungere, rezistent la temperaturi ridicate. 3.2 Func ionarea frigiderului cu compresor Circuitul agentului frigorigen ncepe de la aspira ia compresorului vaporilor de freon, din interiorul capsulei, afla i la o presiune i temperatur joas, pe care i comprim i i refuleaz n condensator, tot sub form de vapori de freon, dar la o presiune i la o temperatur ridicat. n condensator, freonul se condenseaz la o temperatur cuprins ntre 35 i 45C, temperatur ce este mai ridicat fa de mediul ambiant, cednd cldura de condensare n exterior. De la condensator, freonul sub form de condensat, dup ce trece prin filtru pentru cur ire, intr n tubul capilar de laminare, cunoscut i sub numele de destinztor, care are un rol invers celui al compresorului, respectiv reducerea de la o presiune nalt la o presiune joas, necesar procesului de vaporizare. Din tubul capilar de laminare, freonul n stare lichid intr n vaporizator i fiind la o temperatur care este mai mic dect cea a mediului ambiant, respectiv cuprins ntre -10 i -20C, freonul absoarbe cldura necesar vaporizrii din interiorul cuvei, n care se afl vaporizatorul, producnd astfel scderea temperaturii n camera frigorific. De la vaporizator, freonul n form de vapori este asiprat n capsul, n care se afl i compresorul cuplat cu motorul electric de antrenare, de unde se reia ciclul de func ionare a frigiderului de compresor.

4. Identificarea defectelor i remedierea lor n continuare se prezint principalele defecte, cauze i modalit i de remediere la frigiderele cu compresor. 1. Defectul: Compresorul i motorul electric nu func ioneaz Cauza: Releul de pornire i protec ie este defect. Remedierea: Pentru localizarea defectului se verific tensiunea la intrarea n releul de pornire i protec ie i n cazul n care se constat existen a tensiunii la bornele acestuia, nseamn c releul este defect. Acest defect se mai constat i prin lipsa cnitului specific, 72 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori produs de releu, care nu se aude la pornirea frigiderului; n aceast situa ie, se demonteaz releul i se procedeaz la cur irea contactelor electrice, la ndreptarea i reglarea lamei bimetalice, iar n cazul n care bobina releului este ars, sau lamele sunt deteriorate, se nlocuiete cu unul nou de acelai tip. 2. Defectul: Frigiderul nu rcete suficient de bine Cauzele: - Vaporizatorul nu poate absorbi cldura necesar vaporizrii din interiorul cuvei, deoarece pe suprafa a lui este depus un strat gros de ghea ; - Etaneitatea uii frigiderului nu este bun, datorit uzurii garniturii de cauciuc sau datorit nchiztorului care este defect, avnd arcul rupt; - Frigiderul este amplasat necorespunztor, lipsit de aerisire i aproape de sursa de cldur; - Agentul frigorigen este insuficient n agregat. Remedierea: - n cazul n care vaporizatorul este acoperit cu ghea sau cu un strat de zpad, se va cur a bine, astfel ca s ajung la starea lui ini ial, dup care se va observa dac rcete bine; - n cazul n care garnitura este uzat, mbtrnit, ori deteriorat se va nlocui cu o alt garnitur original, de aceeai form i dimensiune, iar dac nchiztorul este defect, cu arcul rupt, se va nlocui; - n cazul amplasrii frigiderului ntr-un loc necorespunztor, se va alege o alt pozi ie mai rcoroas i cu o ventila ie mai bun, dup care se va observa dac se simte o mbunt ire a frigiderului; - n cazul n care se constat c agentul frigorific este n cantitate insuficient n agregat, se recomand ca s se fac apel la service; 3. Defectul: Frigiderul func ioneaz f r ntrerupere Cauzele: - Tensiunea de alimentare este sczut fa de cea normal; - Condensatorul este murdar sau acoperit la exterior; - Compresorul nu are capacitate de refulare a freonului. Remedierea: - Se va verifica tensiunea la priza de curent, cu ajutorul unui voltmetru i n cazul n care este sub limitele admise, se va determina cauzele pentru asigurarea alimentrii la tensiunea normal;

73 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori - Se va ndeprta murdria sau obiectul care acoper condensatorul, cu aten ie, pentru a se evita deteriorarea condensatorului; - n cazul cnd compresorul nu are capacitate suficient de refularea freonului, fie c freonul este insuficient, fie datorit uzurii compresorului, se recomand ca remedierea s se fac de o unitate de service. 4. Defectul: Termostatul nu func ioneaz Cauzele: - Mecanismul de reglare a termostatului este defect; - Contactele electrice de la lamele termostatului sunt lipite; - Sunt scpri de agent frigorigen din bulbul termostatului. Remedierea: - Se verific uzura, jocul pieselor ce formeaz mecanismul de reglare a termostatului i n cazul n care se constat c ele sunt deteriorate se nlocuiesc, cu altele noi, dup care se manevreaz asupra urubului de reglare pentru a-l aduce la pozi ia lui normal; n cazul cand nu se pot nlocui piesele defecte, se va monta un termostat nou, dup care se face proba de func ionare; - n cazul contactelor electrice lipite, se demonteaz termostatul, dup care se deblocheaz i se cur bine contactele cu o pil fin; - n cazul scprilor de agent frigorigen din bulbul termostatului, care este amplasat n congelator, se nlocuiete cu unul nou original. 5. Defectul: Agregatul frigorific produce zgomote anormale Cauzele: - Capsula, condensatorul i conductele au atingeri ntre ele; - Compresorul func ioneaz n condi ii grele de temperatur; - Defec iuni mecanice n interiorul capsulei. Remedierea: - Dup o observa ie atent asupra elementelor agregatului care au atingeri ntre ele, provocnd vibra ii suprtoare, acestea se aeaz prin ncercri succesive, pn cnd se realizeaz o pozi ionare corect, fr atingeri i fr vibra ii. n cazul compresorului care func ioneaz n condi ii grele se va alege un alt loc de amplasare a frigiderului, cu temperatur mai sczut i cu o ventila ie mai bun; - Pentru remedierea defec iunilor din interiorul capsulei se recomand ca acestea s fie remediate la o unitate de service de specialitate. 74 INSTALA II DE CLIMATIZARE evilor i se va observa dac este o mbunt ire la rcirea

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori 5. Modul de lucru Se vor identifica elementele componente ale unei instala ii frigorifice i se vor nsui no iunile teoretice privind func ionarea acesteia, prezentate la punctul 2;

Se vor nota valorile caracteristicilor tehnice ale frigiderului cu comprimare mecanic


de vapori studiat n cadrul lucrrii. Principalii parametrii caracteristici sunt: - capacitatea brut a frigiderului 240 1; - capacitatea compartimentului congelator 20 l ; - puterea nominal a motorului electric 150 W; - temperatura n congelator 12 oC; - temperatura n compartimentul alimentelor 0-3C.

Se vor identifica elementele componente prezentate la punctul 3.1 ale frigiderului cu


compresor studiat n cadrul lucrrii;

Se va pune n func iune frigiderul cu compresor prin conectarea fiei cordonului de


racordare la priza de curent, dup care butonul termostatului se regleaz la pornire la primele pozi ii de rcire, iar dup 10 15 min se aeaz la pozi ia de rcire dorit;

Se va urmri func ionarea frigiderului; Se vor nsui defectele i modalitatea de remediere a acestora, prezentate la punctul 4.

6. Con inutul referatului Referatul va con ine: schema de principiu a frigiderului cu compresor; datele tehnice ale frigiderului cu compresor studiat; descrierea func ionarii frigiderului cu absorb ie; principalele defecte i remedierea acestora pentru un frigider cu compresor.

De re inut !
Particularit ile schemelor i diagramelor frigorifice pentru instala iile cu comprimare n dou trepte i n cascad

75 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori

Test de autoevaluare 4
1. Ce influen are procesul de subrcire a agentului de lucru nainte de elementul de laminare asupra ciclului frigorific? 2. De ce este necesar o suprnclzire a vaporilor ce prsesc vaporiatoarele de rcire a aerului? 3. n ce const subrcirea regenerativ i la care instala ii frigorifice sau de climatizare se aplic? 4. Rolul separatorului de lichid ntr-o instala ie frigorific sau de climatizare. 5. Prin ce sunt caracterizate instala ile frigorifice cu comprimare de vapori n dou trepte? 6. Care sunt principalele dezavantaje ale instala iilor frigorifice cu comprimare de vapori n dou trepte? 7. Rolul separatorului de ulei (SU) ntr-o instala ie frigorific sau de climatizare. 8. Rolul separatorului-acumulator (SA) ntr-o instala ie frigorific sau de climatizare. 9. Cum se numesc schimbtoarele de cldur din cadrul instala iilor frigorifice n cascad? 10. Principiul cascadei.

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 4


1. Elaboreaz schemele de principiu i ciclurile frigorifice pentru instala iile frigorifice sau de climatizare cu comprimare de vapori ntr-o treapt, ce utilizeaz subrcirea i subrcirea regenerativ a vapoilor, supranclzirea acestora, respectiv seperatoare de lichid. 2. Eviden iaz particularit ile schemelor i diagramelor frigorifice pentru instala iile cu comprimare n dou trepte. 3. Elaboreaz schema de principiu i ciclul frigorific a instala iei frigorifice sau de climatizare n cascad.

76 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic vapori

Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. Mrirea eficien ei frigorifice a ciclului de func ionare, reducerea pierderilor datorate ireversibilit ii din procesul de laminare adiabatic i deci o cretere a puterii frigorifice. 2. Supranclzirea vaporilor este necesar pentru ca acetia s poat fi absorbi i mai uor de compresor. De asemenea se evit ptrunderea lichidului n compresor. 3. Aceast metod permite o subrcire mai avansat a condensului i este denumit subrcire intern, sau regenerare. Subrcirea regenerativ este utilizat practic n toate instala iile frigorifice cu freoni, de putere frigorific medie i mare. 4. Separatorul de lichid are att rolul de a separa eventualele urme de lichid care pot exista n vaporii de agent frigorific la ieirea din vaporizator, ct i rolul de a alimenta vaporizatoarele cu lichid saturat, la presiunea de vaporizare. 5. Aceste instala ii sunt caracterizate prin realizarea unei comprimri de la valoarea presiunii de vaporizare p 0, pn la un nivel intermediar de presiune, urmat de o nou comprimare, de la nivelul presiunii intermediare pn la valoarea presiunii de condensare pk. 6. Consum de energie mare; coeficient de debit al compresorului sczut; creterea temperaturii vaporilor; cost ridicat. 7. Separatorul de ulei impiedic ptrunderea uleiului din carterul compresorului n instala ia frigorific. 8. Separatorul-acumulator are rolul de a separa i acumula lichidul destinat alimentrii vaporizatoarelor. Se utilizeaz in instala ile frigorifice cu circula ie for at a agentului frigorific. 9. Condensatoare-vaporizatoare. 10. Instala iile n cascad sunt, caracterizate prin prezen a unui numr de cel pu in dou circuite frigorifice distincte, n care evolueaz cte un alt agent frigorific. Cuplarea circuitelor frigorifice distincte, se realizeaz prin intermediul condensatoarelor-vaporizatoare, n care agentul frigorific al cascadei inferioare condenseaz, iar agentul frigorific al cascadei superioare vaporizeaz, prelund cldura furnizat de agentul frigorific al cascadei inferioare. 77 INSTALA II DE CLIMATIZARE

4. Instala ii frigorifice i de climatizare cu comprimare mecanic de vapori

Concluzii
Aceast Unitate de nv are prezint aspecte privind principalele instala ii frigorifice sau de climatizare cu comprimare de vapori (cu o treapt de comprimare, cu dou sau n cascad). Parcurgnd aceast Unitate de nv are, la finalul acesteia vei dobndi cunotiin ele de baz cu privire la principalele instala iile frigorifice sau de climatizare cu comprimare de vapori, ntnlite n practic.

Bibliografie
1. Gavril, M., Tehnica frigului i echipamente de climatizare, Ed.Universitaria 2003; 2. Niculi Petru, ndrumtorul specialitilor frigotehniti din industria alimentar, Ed. Ceres, 1991. 3. Revista de Frigotehnie, nr. 6/2005.

78 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare

Unitatea de nv are nr. 5


INSTALA II FRIGORIFICE I DE CLIMATIZARE

Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 5 5.1. Instala ii frigorifice cu absorb ie Lucrare de laborator 5.2. Instala ii frigorifice cu ejec ie 5.3. Instala ii frigorifice cu efect termoelectric Test de autoevaluare 5 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 5 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 5

Pagina 80 80 81 87 88 91 91 92 92 92

79 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 5 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 5 sunt: Obiectiv 1: Cunoaterea structurilor instala iilor frigorifice cu absorb ie, cu ejec ie i termoelectrice; Obiectiv 2: n elegerea principiului de func ionare a instala iilor frigorifice cu absorb ie, cu ejec ie i termoelectrice.

5.1 Instala ii frigorifice cu absorb ie


Producerea temperaturilor sczute prin absorb ie se bazeaz pe propriet ile pe care le au unele lichide de a absorbi vaporii altor substan e (agen i frigorifici) formnd o solu ie binar omogen. n figura 5.1 este prezentat schema de principiu a unei instala ii frigorifice ce func ioneaz pe principiul absorb iei.

qk

K qF

F
Agent de nclzire

VL2 V
Vapori de agent

Solu ie srac

qA A
Ap de rcire

VL1

q0

qP

Solu ie bogat

Fig. 5.1 Schema de principiu a instala iei cu absorb ie

Solu ia bogat este nclzit n fierbtorul F n care se introduce cldura qF j/kg, generat de un agent nczitor. Vaporii de agent frigorific degaja i de solu ie sunt condensa i n condensatorul K, rcit cu ap, n care se cedeaz cldura qK. Apoi agentul frigorific lichid 80 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare este laminat n robinetul de laminare 2, iar n vaporizator se va ob ine efectul frigorific prin preluarea cldurii qe. Vaporii de agent forma i sunt absorbi i n absorbatorul A, de ctre solu ia srac, care vine din fierbtor prin robinetul de laminare 1. n absorber circul apa de rcire care preia cldura q A. Pompa P trimite solu ia mbog it din absorber n fierbtor, cedndu-i echivalentul caloric al lucrului mecanic de pompare qP. Prin procesele de absorb ie a vaporilor n absorber, pomparea solu iei bogate n fierbtor i fierberea acesteia cu degajare de vapori de agent frigorific, se realizeaz o comprimare a vaporilor dinspre vaporizator spre condensator. Aceast comprimare termochimic este analog comprimrii efectuate de compresor n cazul instala iilor frigorifice cu comprimare mecanic de vapori.

Lucrare de laborator STUDIUL FRIGIDERULUI CU ABSORB IE CONSTRUC IE. FUNC IONARE. IDENTIFICAREA DEFECTELOR I REMEDIEREA LOR

1. Scopul lucrrii
Lucrarea are ca scop: fixarea cunotin elor privind identificarea elementelor componente ale unei exersarea deprinderilor privind func ionarea frigiderului cu absorb ie; identificarea experimental a defectelor posibile la frigiderul cu absorb ie. instala ii frigorifice cu absorb ie;

2. Construc ia i func ionarea frigiderului cu absorb ie


Unul din cele mai folositoare aparate electrocasnice este frigiderul electric, aparat de strict necesitate pentru conservarea i men inerea calit ii produselor alimentare. Din punct de vedere constructiv se disting urmtoarele tipuri de frigidere: a) Frigiderul cu absorb ie, dotat cu un agregat frigorific, care folosete energia termic de la un nclzitor electric pentru producerea frigului, iar ca agent frigorific se folosete amoniacul. b) Frigiderul cu compresor, dotat cu un agregat frigorific, care folosete energia mecanic a unui compresor antrenat de un motor electric, iar ca agent frigorigen se folosete freonul 12.

81 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare Frigidere cu absorb ie sunt o alternativ popular la frigiderele cu compresor n cazul n care acestea nu sunt fiabile, costisitoare, sau nu sunt disponibile, n cazul n care zgomotul de la compresor este problematic, sau n cazul n care surplusul de cldura este disponibil (de exemplu, de la turbina de evacuare sau procese industriale). pentru depozitarea alimentelor n vehicule de agrement . Frigiderul cu absorb ie este un aparat electrocasnic de o construc ie i func ionare simpl, fr piese n micare, fr s produc nici un fel de zgomot. De exemplu, frigidere cu absorb ie ce utilizeaz cldura de la arderea gazului petrolier lichefiat sunt adesea folosite

2.1 Construc ia frigiderului cu absorb ie Frigiderul cu absorb ie are n componen a lui urmtoarele pr i principale: 1. Dulapul, executat din tabl de o el, vopsit la exterior n alb, care are pere ii laterali i partea superioar izola i cu un material termoizolant; n interiorul dulapului se cuprinde camera frigorific n care sunt montate vaporizatorul, termostatul, instala ia electric, iar la partea inferioar microntreruptorul pentru lumin. 2. Agregatul frigorific, fixat prin uruburi n spatele dulapului, care cuprinde subansamblurile necesare realizrii circuitului agentului frigorigen (fierbtorul cu rezisten a electric, rectificatorul, defleg-matorul i schimbtoarele de cldur). 3. Ua, executat cu pere i dubli, fa a fiind din tabl vopsit n alb, iar spatele din material plastic, de o form care permite depozitarea unor alimente i sticle cu buturi; ua este prevzut cu nchiztor care se prinde ntr-un zvor reglabil montat pe dulap, iar pentru etanarea uii este prevzut o garnitur de cauciuc.

2.2 Func ionarea frigiderului cu absorb ie Ob inerea temperaturii sczute n camera frigorific a frigiderului se realizeaz prin intermediul unui circuit al vaporilor de amoniac i al unui circuit al solu iei de amoniac. Circuitul vaporilor de amoniac ncepe de la fierbtor", n care se formeaz vaporii boga i de amoniac, cu o concentra ie de 8090%, ca urmare a nclzirii solu iei de amoniac cu o rezisten electric. De la fierbtor, vaporii boga i n amoniac trec n rectificator", din care o parte din vaporii de ap condenseaz i revin n fierbtor. De la rectificator, vaporii de amoniac trec n deflegmator", de unde vaporii fini de ap se ntorc, de asemenea, n fierbtor. De la deflegmator, vaporii de amoniac purifica i ajung n condensator", n care se produce rcirea i lichefierea vaporilor de amoniac. De la condensator, amoniacul sub form lichid se scurge n tubul sub form de U, captul liber intrnd n vaporizator". 82 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare Dup ce tubul s-a umplut i picturile de amoniac lichid au trecut n vaporizator, se produce fenomenul de laminare continu prin difuziune. Ca urmare acestui proces de laminare, se produce o scdere a temperaturii vaporilor de amoniac, care ajung la sub -10C, absoarbe cldura din camera frigorific, n care este amplasat vaporizatorul. De la vaporizator,'vaporii de amoniac mpreun cu hidrogenul H2 ajung n absorbitor" unde se afl solu ia srac n amoniac, solu ie care absoarbe intens cu degajare de cldur, vaporii de amoniac, lsnd liber hidrogenul, care se ntoarce n vaporizator. Cu acest proces de absorbire se ncheie circuitul vaporilor de amoniac. Circuitul solu iei de amoniac cuprinde un circuit al solu iei srace n amoniac de la fierbtor la absorbitor i un circuit al solu iei bogate n amoniac de la absorbitor la fierbtor. nainte de a ajunge la absorbitor, solu ia srac n amoniac trece printr-un schimbtor de cldur, unde cedeaz o parte din cldura acumulat prin nclzire n fierbtor. De la absorbitor, solu ia de amoniac care are o concentra ie mai bogat, datorit vaporilor de amoniac proveni i de la vaporizator, trece prin acelai schimbtor de cldur absorbind cldura cedat de solu ia srac, dup care ajunge la fierbtor sub form de solu ie bogat n amoniac i prenclzit. Cu aceasta se nchide circuitul solu iei de amoniac. n figura 5.2 se prezint elementele componente i cilul de func ionare ale unui agregat frigorific cu absorb ie.

Fig. 5.2. Elementele componente ale agregatului frigorific cu absorb ie

83 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare Fazele de stare ale agentului frigorific prezentate n figur au urmtoarele specifica ii: 1. 2. Hidrogenul care intr n eava cu amoniac lichid Amoniac + hidrogen intr n compartimentul interior al frigiderului. Schimbarea de presiune face ca o parte din amoniac s se evapore. Acest proces este nso it prelevare de cldur de la mediul racit i deci de realizare a efectului de rcire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Amestecul amoniac + hidrogen din partea interioar, se ntoarce napoi n absorbant i amoniacul se dizolv n ap. Hidrogenul se deplaseaz liber n partea de sus. Vapori de amoniac condenseaz (rcire pasiv). Vapori de amoniac (gaz). Izola ie termic. Separarea apei din vaporii de amoniac. Sursa de caldur (rezisten electric). Vas absorbant (apa + solu ie de amoniac).

3. Identificarea defectelor i remedierea lor


n continuare se prezint principalele defecte, cauze i modalit i de remediere la frigiderele cu absorb ie: 1. Defectul: Frigiderul nu rcete. Cauza: Rezisten a electric a elementului nclzitor este ars. Remedierea Pentru a se constata arderea rezistentei electrice se procedeaz astfel: - se introduce fia cordonului de racordare n priza de curent, dup care se aeaz termostatul la pozi ia maxim de rcire; - se verific cu indicatorul de tensiune la bornele rezisten ei electrice, dac exist tensiune; n cazul existen ei tensiunii, nseamn c rezisten a este ars i trebuie s fie nlocuit; n acest scop, se desfac de la placa de conexiuni legturile conductoarelor rezisten ei, precum i clema de fixare a elementului nclzitor, dup care se monteaz noul element n ordinea invers a opera iilor de la demontare. 2. Defectul: Becul electric nu se stinge, cnd ua frigiderului este nchis. Cauzele: Tija ntreruptorului este dereglat; Contactele lamei ntreruptorului sunt arse sau lipite. Remedierea Pentru constatarea si remedierea acestui defect se procedeaz astfel: - se ndeprteaz garnitura de etanare, pe o mic por iune de marginea dulapului cu o

84 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare urubelni , cnd ua frigiderului este nchis; n cazul in care becul este aprins, nseamn c ntreruptorul este defect; - se demonteaz ntreruptorul, se rotete de 2 3 ori piuli a de reglare, dup care se remonteaz ntreruptorul; - se verific contactele de la lamele ntreruptorului i n cazul cnd sunt lipite sau arse se cur cu o pil fin dup deblocarea lor; n cazul n care lamele cu contacte sunt deteriorate se nlocuiete ntreruptorul, dup care se face proba de func ionare; 3. Defectul: Vaporizatorul nu rcete, dei fierbtorul este cald Cauza: Agregatul frigorific este nfundat, datorit faptului c solu ia de amoniac con ine impurit i sau conductele agregatului nu sunt curate, ceea ce provoac cristalizarea agentului frigorific, respectiv nfundarea conductelor i n final ntreruperea circuitului att a vaporilor de amoniac, ct i a solu iei de amoniac. Remedierea n aceast situa ie se procedeaz la regenerarea solu iei de ncrcare a agregatului frigorific, prin rsturnarea dulapului cu 180 pentru ca vaporii de amoniac din tubul U s se combine cu restul solu iei de amoniac; dup aceast opera ie se readuce frigiderul n pozi ia normal, verificndu-se verticalitatea perfect a lui. 4. Defectul : Frigiderul nu rcete suficient de bine. Cauzele: Agregatul nu este aezat ntr-o pozi ie corect, ceea ce face ca vaporizatorul s fie cald, iar absorbitorul s fie rece; Temperatura nconjurtoare este peste limitele normale sau circula ia aerului n jurul, frigiderului nu este bun. Remedierea Pentru corecta func ionare a frigiderului se procedeaz astfel: - se reaeaz frigiderul ntr-o pozi ie perfect vertical, verificndu-se cu ajutorul firului cu plumb, pentru ca s se asigure orizontalitatea vaporizatorului i nclina ia condensatorului; Reaezarea se face prin ncercri succesive pn cnd se observ nclzirea absorbitorului, ceea ce nseamn c circula ia agentului frigorific a fost restabilit; - se va alege un loc potrivit pentru aezarea frigiderului, care s asigure o circula ie bun a aerului n spatele lui i ferit de surse de cldur, cu pstrarea distan elor necesare de la perete. 5. Defectul: Vaporizatorul func ioneaz cu intermiten Cauza: Circuitul vaporilor de amoniac are pierderi de hidrogen, prin porii conductelor sau pe la mbinrile acestora. Remedierea 85 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare ntruct aceste defecte depesc posibilit ile de remediere ale depanatorului casnic, se va recurge la serviciile unui atelier de specialitate. 6. Defectul: Termostatul este blocat i nu se poate porni frigiderul. Cauza: Contactele electrice ale lamelor termostatului sunt lipite Remedierea Se scoate mai nti butonul de reglare a termostatului, apoi se demonteaz termostatul, controlndu-se starea contactelor i a lamelor; n cazul cnd sunt lipite se deblocheaz, iar dac contactele sunt oxidate se cur cu o pil fin; n situa ia n care ele sunt deteriorate se nlocuiete termostatul cu unul original, dup care se face proba de func ionare. 7. Defectul: Nu se realizeaz etanarea cnd ua frigiderului este nchis Cauza: Garnitura de etanare este uzat i mbtrnit. Remedierea: Se aeaz o fie de hrtie ntre garnitura de cauciuc i peretele dulapului, dup care se nchide ua frigiderului; n cazul cnd hrtia se trage cu uurin , nseamn c garnitura de cauciuc este uzat, mbtrnit i trebuie s fie nlocuit cu una original, iar dac garnitura este nc bun se aeaz benzi de carton sub garnitur care preiau jocul dintre aceasta i peretele dulapului.

4. Modul de lucru
Se vor identifica elementele componente ale unei instala ii frigorifice cu absorb ie i se vor nsui no iunile teoretice privind func ionarea acesteia, prezentate la punctul 2; Se vor nota valorile caracteristicilor tehnice ale frigiderului cu absorb ie tip Fram studiat n cadrul lucrrii. Principalii parametrii caracteristici sunt: - capacitatea camerei frigorifice ; - puterea absorbit de rezisten a electric ; - consumul de energie electric. Se vor identifica elementele componente prezentate la punctul 3.1 ale frigiderului cu absorb ie tip Fram studiat n cadrul lucrrii; Se va pune n func iune frigiderul cu absorb ie prin conectarea fiei cordonului de racordare la priza de curent, dup care se regleaz termostatul pentru rcirea alimentelor la temperatura dorit; Se va urmri func ionarea frigiderului; Se vor nsui defectele i modalitatea de remediere a acestora, prezentate la punctul 4.

86 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare

5. Con inutul referatului


Referatul va con ine: schema de principiu a frigiderului cu absorb ie; datele tehnice ale frigiderului cu absorb ie studiat; descrierea func ionarii frigiderului cu absorb ie; principalele defecte i remedierea acestora pentru un frigider cu absorb ie.

5.2 Instala ii frigorifice cu ejec ie


De regul ca agent frigorific se utilizeaz apa, care prezint o serie de avantaje: ieftin, netoxic, neinflamabil, cldur latent de vaporizare mare. Pentru comprimarea vaporilor reci de ap se folosete energia cinetic aburului viu care se destinde n ejector. Aburul viu antreneaz prin ejec ie n ajutajul convergent-divergent al ejectorului, vaporii reci din vaporizator mrindu-le presiunea de la p 0 la pk. Instala ia cuprinde dou cicluri i trei nivele de presiuni: presiunea de fierbere p F, de condensare pk i de vaporizare p 0. Utilizarea ejectoarelor prezint avantajele: construc ie simpl, ieftin, fr piese n micare a ejectorului, siguran n exploatare, lipsa ungerii, ntre inere uoar i posibilitatea deplasrii ntregii instala ii n exterior fr necesitatea unei construc ii de adpostire. Prezint ca dezavantaje: necesitatea aburului viu de antrenare, adaptarea dificil a instala iei la varia ia parametrilor externi, reglarea dificil a puterii frigorifice.

Fig. 5.3 Schema de principiu (a) i ciclul frigorific (b) al instala iei frigorifice cu ejec ie: F-fierbator; E-ejector; K-condensator; P-pompa; VL- ventil de laminare; V-vaporizator.

87 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare Dac se dispune de abur de priz de la turbine, utilizarea instala iei cu ejec ie poate conduce la avantaje economice i energetice i asigur utilizarea aburului n perioada de var, cnd consumul este redus. Instala iile frigorifice cu ejec ie se pot utiliza dup dou scheme diferite: cu utilizarea unui condensator de suprafa i cu utilizarea unui condensator prin amestec. Instala iile frigorifice cu ejec ie se utilizeaz pentru rcirea unor solu ii apoase, a apei industriale, n condi ionarea aerului, n unele procese tehnologice din chimie, farmacie.

5.3 Instala ii frigorifice cu efect termoelectric (Peltier)


Efectul de rcire termoelectric a fost descoperit de ceasornicarul francez Peltier n 1834, care a observat c, n circuitul unui termocuplu, format din dou conductoare diferite, sudate n capete, alimentate de la o surs de curent, la o sudur apare o rcire i la cealalt o nclzire. Efectul Peltier const n degajarea sau absorb ia de cldur la jonc iunea dintre doi conductorii diferi i (metal sau semiconductor), cnd prin aceasta circula un curent electric. Efectul Peltier se folosete destul de intens n ultima vreme n construc ia gen ilor frigorifice deoarece prin alimentarea cu curent electric scoate cldura dintr-o incint i o transfer n afar. n figura 5.4 este prezentat schema de principiu a unei instala ii frigorifice sau de climatizare cu efect Peltier.

Fig. 5.4 Schema de principiu a instala iei frigorifice cu efect Peltier

88 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare

Fig. 5.5 Explicativ privind instala ia frigorific cu compresor i cea cu efect termoelectric

Efectul de rcire este redus la conductoare i important la termocuple formate din semiconductoare. Cldura schimbat cu mediul ambiant la locul de contact a 2 semiconductoare, prin efectul Peltier, se exprim cu rela ia

12 = 1, 2 I [J ]
unde: I intensitatea curentului electric (A)
- timpul (s)

(5.1)

1, 2

- coeficientul Peltier, ce reprezint cantitatea de cldur degajat sau absorbit

la locul de sudare, cnd prin aceasta trece un curent cu intensitatea de 1 A, n timp de 1 s. Coeficientul lui Peltier, are rela ia:
1, 2 = 1, 2T1, 2 (V )

(5.2)

1,2 - coeficientul mutual de for electromotoare n v/K

T1,2- temperatura absolut a punctului de contact, n K Fluxul de cldur dezvoltat prin efectul Joule-Lentz este:
j = RI 2 (W )

(5.3)

R rezisten a total a termocuplului


89 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare I intensitatea curentului R= l (

1
S1

2 S2

(5.4)

l,s1 ,s2 , , 2, - lung., sec iuni

Transferul de cldur, de la sudura cald la cea rece se exprim prin rela ia:
= K( TC T0 )

1 unde K = (1S1 + 2S 2 ) [W / K ] l

(5.5)

1, 2 - conductivitatea termic a bra elor termocuplului

Puterea frigorific care se ob ine prin efectul Peltier:


= 2,1 I 1 2 RI K (TC T0 ) 2

(5.6) (5.7)

I0 opt =

2 ,1 R

Temperatura minim a sudurii reci se ob ine cnd fluxul de cldur p , transferat prin conduc ie termic, va echilibra fluxul de cldur extras prin efectul Peltier micorat de efectul Joule-Lentz:
1 p = 2,1 j , 2

(5.8)

1 2,1 j 2 deci, TC T0 = K
2

(5.9)

Dac introducem n expresia numrtorului, valoarea intensit ii optime, se ob ine:


(TC T0 ) max = 2,1 2 KR

(5.10)

Deci, T0 min = TC

2,1

2 KR

= TC

2,1

2 KR

T02min

(5.11)

Notm z =

2,1

KR

- eficacitatea termocuplului z=

(5.12)

unde = 1 = 2 = coeficientul mutual al for ei electromotoare

- conductivitatea electric a materialului termocuplului conductivitatea termic a materialului termocuplului

Eficien a instala iei de rcire:


90 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare

0 ; P- puterea consumat P

P = RI2+ ( 2 1 )(TC T0 ) I Avantajele rcirii termoelectrice:

[W ]

(5.13)

- simplitatea construc iei nu au par i n micare, nu fac zgomot, nu necesit intre inere iar durata lor de func ionare nentrerupt poate ajunge pana la 30ani; - lipsa de uzur; - posibilitatea reglrii continue a temperaturii de rcire T0. Dezavantaje: - costul ridicat al semiconductorului; - fragilitatea termoelementelor de ocuri.

De re inut !
Instala ii cu absorb ie; Instala ii cu ejec ie; Instala ii cu efect Peltier.

Test de autoevaluare 5
1. Principiul absorb iei. 2. Ce elemente componente ale instala iei cu absorb ie sunt diferite fa de instala ia cu comprimare mecanic de vapori? 3. Rolul absorberului i procesele care se produc n acesta. 4. Principiul ejec iei. 5. Principiul Peltier. 6. Care sunt principalele avantajele ale rcirii cu module Peltier.

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 5


1. Elaboreaz schema de principiu a unei instala ii frigorifice sau de climatizare cu absorb ie i descrie func ionarea acesteia. 2. Elaboreaz schema de principiu a unei instala ii frigorifice sau de climatizare cu ejec ie i descrie func ionarea acesteia. 3. Elaboreaz schema de principiu a unei instala ii frigorifice sau de climatizare cu efect Peltier i descrie func ionarea acesteia 91 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Instala ii frigorifice i de climatizare

Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. Producerea temperaturilor sczute prin absorb ie se bazeaz pe propriet ile pe care le au unele lichide de a absorbi vaporii altor substan e (agen i frigorifici) formnd o solu ie binar omogen. 2. Absorberul i fierbtorul. 3. Vaporii de agent forma i n vaporizator sunt absorbi i n absorbator, de ctre solu ia srac, care vine din fierbtor printr-un ventil de laminare. Cele dou componente se combin formnd solu ia bogat care este pompat mai departe n fierbtor. 4. Se folosete energia cinetic aburului viu care se destinde n ejector. Acesta antreneaz prin ejec ie n ajutajul convergentdivergent al ejectorului, vaporii reci din vaporizator mrindu-le presiunea de la p0 la pk. 5. Efectul Peltier const n degajarea sau absorb ia de cldur la jonc iunea dintre doi conductorii diferi i (metal sau semiconductor), cnd prin aceasta circula un curent electric. 6. Construc iei simpl; nu au par i n micare; nu fac zgomot; nu necesit ntre inere; durata de func ionare nentrerupt; lipsa de uzur; posibilitatea reglrii continue a temperaturii de rcire T0.

Concluzii
Aceast Unitate de nv are prezint alte instala ii frigorifice sau de climatizare dect cele cu comprimare mecanic de vapori i anume cele care func ioneaz pe principiul absorb iei, ejec iei sau Peltier. Din aceast Unitate de nv are vei n elege principiul de func ionare, precum i caracteristicile i structura acestor tipuri de instala ii frigorifice i de climatizare.

Bibliografie
1. Mihai Jdnean , Mihai Nagi, .a., Bazele termoenergeticii, Ed. Orizonturi Universitare, Timioara, 2006 2. Gavril Marin, Tehnica frigului i echipamente de climatizare, Ed.Universitaria, Craiova, 2005.

92 INSTALA II DE CLIMATIZARE

6. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice

Unitatea de nv are nr. 6


SCHEME DE ALIMENTARE A VAPORIZATORELOR. COMPRESOARE FRIGORIFICE
Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 6 6.1. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor 6.1.1 Alimentarea vaporizatoarelor prin robinet de laminare termostatic 6.1.2 Alimentarea vaporizatoarelor termosifon prin gravita ie i Pagina 94 94 94 97 98 99 99 100 101 103 104 104 106 106 107 108 108

6.1.3 Alimentarea vaporizatoarelor prin pompare 6.2 Compresoare frigorifice 6.2.1 Clasificarea compresoarelor frigorifice 6.2.2. Elementele componente ale compresoarelor cu piston 6.2.3 Compresorul teoretic 6.2.4 Compresorul real 6.2.5 Mrimile caracteristice ale compresorului cu piston 6.2.6 Calculul frigorific al compresorului Test de autoevaluare 6 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 6 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 6

93 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 6 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 6 sunt: Obiectiv 1: Cunoaterea principalelor modalit i de alimentare a vaporizatoarelor instala ilor frigorifice i de climatizare; Obiectiv 2: Cunoaterea structurii i mrimilor caracteristice ale compresoarelor frigorifice cu piston.

6.1 Scheme de alimentare a vaporizatoarelor


Un rol important asupra calit ii frigului produs l joac modul de circula ie a agentului frigorific prin vaporizator. Dup starea agentului frigorific la ieirea din vaporizator exist dou moduri de alimentare a vaporizatoarelor: a) b) cu supranclzirea vaporilor la ieirea din aparat cu stare bifazic a agentului la ieire din aparat (sau cu recirculare).

6.1.1 Alimentarea vaporizatoarelor prin robinet de laminare termostatic


n cazul (a), alimentarea cu lichid se realizeaz direct, prin robinetul de laminare datorit diferen ei de presiune dintre condensator i vaporizator (pk - p0). Alimentarea direct prin robinetul de laminare, se utilizeaz n instala iile frigorifice de capacitate redus, prezentnd avantajele simplit ii n construc ie i uurin ei automatizrii. Prezint i dezavantaje i anume: coeficient redus de transfer termic global la vaporizator necesitatea modificrii reglajelor n func ie de sezon ca urmare a varia iei presiunii de condensare Ventilul de laminare furnizeaz agentul de lucru cu care urmeaz s fie alimentat vaporizatorul. Simplitatea constructiv i func ional a acestui dispozitiv, permite modificarea uoar a condi iilor de realizare a curgerii, cu toate implica iile care decurg asupra modificrii condi iilor de lucru din instala ie. Din aceste motive, n practica instala iilor frigorifice 94 INSTALA II DE CLIMATIZARE

6. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice ventilul de laminare este folosit adesea i ca dispozitiv de automatizare, n vederea controlrii procesului de alimentare cu lichid a vaporizatorului. Este evident, c n mod indirect, prin cantitatea de lichid din vaporizator, poate fi controlat puterea frigorific realizat de instala ie. n figura 6.1 este prezentat un rcitor de aer alimentat prin ventil de laminare termostatic. Deoarece imediat dup laminare, agentul frigorific ajunge n rcitorul de aer, aceste tipuri de aparate sunt denumite i vaporizatoare cu detent direct.

Fig. 6.1 Vaporizator alimentat prin robinet de laminare termostatic

La intrarea n ventilul de laminare, agentul frigorific este lichidul subrcit care rezult din condensator. n urma laminrii, se ob ine un amestec de lichid i vapori satura i usca i , care intr n vaporizator. Lichidul vaporizeaz complet n interiorul serpentinei. La ieirea din vaporizator se ob in vapori supranclzi i, iar gradul de supranclzire n vaporizator, prezint o influen determinant asupra func ionrii ventilului de laminare. Ventilul de laminare prezentat anterior, a crui schem constructiv i func ional este redat n figura 6.2 este denumit termostatic, deoarece func ionarea acestuia este controlat de temperatura vaporilor la ieirea din vaporizator. Pe corpul (a) al ventilului de laminare termostatic, este fixat diafragma avnd orificiul de curgere calibrat (b). Unele construc ii au diafragma interschimbabil, ceea ce lrgete domeniul de utilizare a ventilelor acestora. Organul de nchidere al ventilului (c), obtureaz sau elibereaz traseul de curgere a agentului frigorific, prin orificiul calibrat al diafragmei. Pozi ia organului de nchidere este influen at de resortul (d) i de membrana elastic (f).

95 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice

Fig. 6.2. Schema constructiv i func ional a ventilului de laminare termostatic: a corp; b diafragm cu orificiul de curgere calibrat; c organul de nchidere al ventilului; d resort; e dispozitiv de reglare a tensiunii resortului; f membran elastic; g capac; h tub capilar; i bulb.

Membrana, mpreun cu capacul (g), tubul capilar (h) i bulbul (i), alctuiesc mpreun elementul termostatic, denumit astfel deoarece prin intermediul acestor componente, temperatura vaporilor furniza i de vaporizator, ac ioneaz asupra organului de nchidere al ventilului de laminare. Asupra aceluiai element ac ioneaz i resortul, care poate fi tensionat sau detensionat, cu ajutorul elementului de reglaj (e). Organul de nchidere al ventilului de laminare, este fixat prin intermediul unei tije, de membrana elastic, iar cele dou elemente se deplaseaz solidar. Micarea membranei este determinat pe de-o parte de presiunea de vaporizare p 0, care se manifest n spa iul dintre corp, diafragm i membran i pe de alt parte de presiunea din elementul termostatic, denumit uneori i tren termostatic. Aceast presiune a fost notat cu pb, deoarece are aceeai valoare ca i n bulb. Presiunea pb, reprezint tocmai valoarea presiunii de satura ie a agentului frigorific din elementul termostatic, determinat de valoarea temperaturii vaporilor uor supranclzi i, furniza i de vaporizator. Temperatura vaporilor este denumit adesea i temperatura bulbului. De obicei, n elementul termostatic, se regsete agentul frigorific din instala ie. n afara celor dou presiuni, care determin deplasarea membranei, asupra organului de nchidere al ventilului, ac ioneaz i tensiunea resortului, care este echivalent tot cu o presiune, notat cu pr. Prin intermediul organului de nchidere i al tijei, pr ac ioneaz tot asupra membranei elastice. Analiznd schema constructiv a ventilului de laminare termostatic, se poate constata c valoarea presiunii de condensare pk, a agentului frigorific la intrarea n ventil, nu influen eaz pozi ia membranei i a organului de nchidere al ventilului. 96 INSTALA II DE CLIMATIZARE

6. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice Aceast presiune ac ioneaz asupra suprafe ei organului de nchidere, cu aceeai intensitate de jos n sus, ca i de sus n jos, deci nu influen eaz pozi ia acestuia. n figura 6.3 sunt prezentate schema i ciclul real pentru instala ia frigorific cu alimentarea vaporizatorului prin robinet de laminare termostatic.

Ap

K
3

SU

lg p pref
1

2
3

pk2 pk3

Ap de rcire

SR
4

V
p05 p01 pasp

4 5

RLT
5

1 1

a)

b)

Fig. 6.3 Schema i ciclul real pentru instala ia frigorific cu alimentarea vaporizatorului prin robinet de laminare termostatic (RLT)

6.1.2 Alimentarea vaporizatoarelor prin gravita ie i termosifon


Alimentarea vaporizatoarelor, n cazul (b), n care la ieire agentul se afl n stare bifazic, adic numrul de recirculri este superior valorii unitate se poate realiza prin gravita ie i termosifon, utiliznd separator de lichid, sau prin recirculare for at utiliznd separator-acumulator i pomp. n figura 6.4 se prezint schema i ciclul real pentru instala ia frigorific cu alimentarea vaporizatorului prin gravita ie i termosifon Separatorul de lichid asigur autorecircularea agentului frigorific datorat diferen ei dintre densit ile acestuia n aparat i vaporizator i a diferen ei de cote de montaj n raport cu vaporizatorul. Numrul de recirculri depinde de intensitatea vaporizrii, diferen a de cote i de cderile de presiune la curgere.

97 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice

Fig. 6.4 Schema i ciclul real pentru instala ia frigorific cu alimentarea vaporizatorului prin gravita ie i termosifon

Sistemul prezint ca dezavantaje: necesitatea montrii pentru fiecare vaporizator a cte unui separator de lichid; dificult i de supraveghere de ctre personalul de exploatare (supapa de laminare este amplasat lng vaporizator, departe de sala de maini).

6.1.3 Alimentarea vaporizatoarelor prin pompare


Recircularea for at a agentului frigorific lichid, cu pompe prezint o serie de avantaje n raport cu celelalte sisteme de alimentare: 1) pozi ia separatorului nu mai este dependent de cea a vaporizatorului; 2) se pot alimenta mai multe vaporizatoare de la acelai separator-acumulator; 3) simplificarea instala iei; 4) ob inerea unor coeficien i mari de transfer termic. Pentru asigurarea unei alimentri corecte cu agent frigorific la fiecare vaporizator n parte se prevd la intrare robinete de laminare. Schema de principiu i ciclul frigorific al unei astfel de instala ii sunt ilustrate n figura 6.5.

98 INSTALA II DE CLIMATIZARE

6. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice


Ap 2 lg p pref 2 2 8 4
10 3 9

K
Egalizare vapori 3

SU

pk2 pk3 p07 7 P11 psep 6 pasp 11

11 12

1 1

Ap de rcire

SR
4 5

12 6

b)

SA

VL
7 8 9 10

a)
Fig. 6.5 Schema (a) si ciclu (b) pentru instala ia frigorific cu comprimare mecanic de vapori si alimentarea vaporizatorului prin pompe.

De re inut !
Robinet de laminare termostatic Separator de lichid Separator-acumulator

6.2 Compresoare frigorifice


Compresoarele au rolul de a aspira vaporii reci din vaporizator i de a-i refula n condensator la o presiune ridicat, care s permit transformarea lor n lichid prin utilizarea unui agent de rcire.

6.2.1 Clasificarea compresoarelor frigorifice


Dup principiul de func ionare, compresoarele se clasific n urmtoarele tipuri: - compresoare mecanice, care realizeaz comprimarea vaporilor printr-o ac iune mecanic asupra acestora; n aceast categorie se ncadreaz compresoarele volumice cu piston cu micare rectilinie i micare rotativ, i compresoarele centrifugale sau turbocompresoarele; 99 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice - compresoare cu jet sau ejectoare, care realizeaz comprimarea vaporilor prin injectarea unui agent de lucru cu presiune ridicat; - compresoare termo-chimice, ce realizeaz comprimarea vaporilor printr-un proces de absorb ie-desorb ie. Compresoare mecanice pot fi: - cu piston; - turbocompresoare. Compresoare cu micare rectilinie alternativ a pistonului se clasific: 1. Dup puterea frigorific pe care o realizeaz la 0= -10 oC i c= +25 oC - compresoare foarte mici - compresoare medii - compresoare mari - foarte mari 2. Dup agentul frigorific: - pentru amoniac - pentru agen i halogena i 3. Dup gradul de etanare i ac ionare a compresorului: - deschise - capsulate (ermetice) - semicapsulate (semiermetice) 4. Dup tura ia arborelui motorului - cu func ionare lent, pn la 600 rot./min - cu func ionare rapid, 600-3600 rot./min - foarte rapide, peste 3600 rot./min

6.2.2. Elementele componente ale compresoarelor cu piston


n general compresoarele frigorifice au n componen urmtoarele ansamble: 1. Distrib ia compresorului Este constituit din supapele de aspira ie i de refulare. Supapele sunt autocomandate, adic deschiderea i nchiderea lor se realizeaz datorit for ei de presiune i for ei de apsare a unui resort. 2. Ansamblul biel-manivel Arborele cotit execut micarea de rota ie i transmite pistonului prin intermediul bielei, energia primit de la motorul de antrenare. Arborele cotit reazem pe lagre prin intermediul fusurilor. Manetoanele sau fusurile de biel se articuleaz cu capetele bielelor, iar bra ele 100 INSTALA II DE CLIMATIZARE

6. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice manetoanelor formeaz mpreun cu manetoanele manivela arborelui cotit. Contragreut ile echilibreaz masele n micare. 3. Presetupa de etanare (presgarnitura) Are rolul de a mpiedica scparea vaporilor de agent frigorific spre mediul exterior, ct i ptrunderea aerului n compresor pe lng arborele cotit, la compresoare de tip deschis. n figura 6.6 este reprezentat n sec iune un compresor frigorific. Se poate observa motorul electric 1, al crui rotor 2 se continu cu arborele cotit. Este reprezentat i sistemul biel-manivel cu bielele 3 i pistoanele 4. Aspira ia vaporilor se realizeaz prin supapele de aspira ie 5 la coborrea pistoanelor, iar refularea prin supapele de refulare 6 la urcarea pistoanelor.

Fig. 6.6 Compresorul frigorific

6.2.3 Compresorul teoretic


Acesta se caracterizeaz prin urmtoarele: - gazul supus comprimrii are propriet ile gazului perfect pentru care se aplic riguros ecua ia de stare; - compresorul nu are spa iu mort; - compresorul este etan i nu are pierderi cantitative volumetrice i energetice. Procesorul de comprimare al vaporilor n compresorul teoretic reprezentat n figura 6.7

Fig. 6.7 Diagrama compresorului teoretic

101 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice 1-2: comprimarea vaporilor, care n cazul teoretic se consider o transformare adiabatic, adic fr schimb de cldur n intre vapori i pere ii cilindrului; procesul de comprimare se realizeaz ntre presiunea de vaporizare P0 i presiunea de condensare Pc; 2-3: refularea vaporilor, care se realizeaz la presiune constant Pc; 4-1: aspira ia vaporilor la presiunea constant P0. La compresorul teoretic aspira ia vaporilor se realizeaz n decursul ntregii curse de deplasare a pistonului n cilindru. Debitul volumic de vapori aspira i va fi: Qvt = Vc, [m3/s] unde: Vc - volumul descris de pistoane n unitatea de timp Cilindreea compresorului (c) reprezint volumul descris de pistoane la cursa de aspira ie n decursul unei rota ii a arborelui cotit al compresorului: (6.1)

c=

d2
4

S N m3

[ ]

(6.2)

unde: d - diametrul interior al cilindrului sau alezajul lui, n m; S - cursa pistonului, n [m]; N - numrul de cilindri. Volumul realizat de pistoane n unitatea de timp, cunoscut i sub denumirea de cilindree orar, este :

Vc = c n
n - tura ia compresorului n rot/s. n final, debitul de vapori aspira i este:
Qvt =

(6.3)

d2
4

S N n

(6.4)

Debitul masic va fi: Qn = Qvt/V1 [kg/s. unde: V1 - volumul masic al vaporilor, n m3/kg. Puterea consumat de compresor pentru comprimarea vaporilor de la presiunea de aspira ie p0 (egal cu presiunea din vaporizator) la presiunea pc (egal cu presiunea din condensator) va fi:
Pt = Qmt lm [W]

(6.5)

lm - lucru tehnic masic J/kg. Lucrul tehnic masic se calculeaz, aa cum s-a artat la analiza schemei i a procesului termodinamic pentru instala ia frigorific i cu rela ia:

lm = i2 - i1,
102 INSTALA II DE CLIMATIZARE

(6.6)

6. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice unde: i1, i2 - entalpiile vaporilor la aspira ia i refularea din compresor. Se definete i puterea frigorific specific teoretic a compresorului:
kt = 0 Pt

(6.7)

6.2.4 Compresorul real


Acesta se caracterizeaz prin: - existen a spa iului vtmtor; - n compresor exist pierderi cantitative volumetrice i energetice; - vaporii se abat de la legile ce guverneaz gazul perfect. a) Influen a spa iului vtmtor (mort) Acest spa iu este necesar din urmtoarele motive: - ca spa iu de dilatare a pieselor organelor mobile fa de cele fixe; - impus de necesitatea montajului supapelor.

Fig. 6.8 Diagrama compresorului real

Ciclul termodinamic al compresorului n diagrama p-V, cu spa iu vtmtor. C0 - volumul spa iului vtmtor; C - cilindreea; C1 - volumul descris de piston n timpul cruia se realizeaz aspira ia de vapori. Transformrile termodinamice ce compun ciclul reprezint: 1-2: comprimarea vaporilor; 2-3: refularea vaporilor; 3-4: destinderea vaporilor din spa iul vtmtor; 4-1: aspira ia de vapori. Spa iul vtmtor produce o reducere a debitului de vapori aspira i fa de compresorul teoretic, ca urmare a necesit ii destinderii vaporilor din spa iul vtmtor i a nclzirii vaporilor reci aspira i de la vaporii destini, ce au o temperatur mai ridicat i care duce la creterea volumului lor masic i deci la reducerea debitului aspirat. 103 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice

6.2.5 Mrimile caracteristice ale compresorului cu piston


Volumul de vapori de agent pe care poate s-l aspire un compresor depinde de cteva elemente geometrice i cinematice ale compresorului care se numesc mrimi caracteristice. Acestea sunt: - Diametrul cilindrului D; - Cursa pistonului S, adic deplasarea pistonului ntre PMS i PMI; - Numrul de cilindri Z; - Numrul de fe e active ale pistonului f. n cazul compresoarelor, la care biela ac ioneaz direct pistonul f =1. La cele cu cap de cruce pistonul poate avea una sau dou fe e active adic f =1 sau f =2. - Viteza de rota ie a compresorului n [rot/min]. Dac antrenarea se face prin cuplare direct, viteza de rota ie a compresorului este egal cu cea a motorului. Dac antrenarea se face printr-o transmisie cu curele viteza de rota ie n a compresorului se determin cu rela ia:
nM D = C nC DM sau n C = n M DC [rot / min ] DM

(6.8)

unde: nM = tura ia motorului DM = diametrul aibei (fuliei) motorului (M) DC = diametrul aibei (fuliei) compresorului (C) Volumul descris de piston la o rota ie este:
V=

D 2
4

s f

(6.9)

Volumul descris de pistoanele compresorului ntr-o or se stabilete nmul ind volumul descris la o singur rota ie cu numrul de rota ii pe or, adic cu 60n rezult;
Vhg =

D 2
4

s f 60 n m 3 / h

(6.10)

6.2.6 Calculul frigorific al compresorului


Puterea frigorific reprezint cantitatea de cldur pe care compresorul o poate extrage

din mediul rcit n timp de o or, prin intermediul vaporilor forma i n vaporizator. Puterea frigorific este o mrime caracteristic termic a compresorului i este func ie de volumul de vapori pe care poate s-i aspire ntr-o or, n condi iile de temperatur i presiune, n care evolueaz agentul frigorific. 104 INSTALA II DE CLIMATIZARE

6. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice Volumul de vapori aspira i de compresor pe or reprezint debitul de vapori pe care l poate asigura: p(bar) 1 pc Condensator 4

Vaporizator p0 2 3

Kcal i K
Fig. 6.9 Diagrama volumului de vapori

Segmentul 2-3 reprezint cantitatea de cldur q0, preluat de vaporizator de un 1kg de agent frigorific care parcurge ciclul i are expresia; q0 = i3 - i2 = i3 - i1 [kcal/h] cldur care se preia n vaporizator va fi: Q0 = G q0 = G(i3 - i2) [kcal/h] unde: Q = puterea frigorific a instala iei frigorifice sau a compresorului Pentru o putere frigorific Q0, n condi iile de Tv, Tc i temperatur de subrcire dat debitului de agent frigorific G se poate afla cu formula:
G= Q0 Q0 = [kcal / h] . i3 - i 2 i3 i1

(6.11)

Dac ciclul este parcurs de o cantitate G[kcal/h] de agent frigorific pe or, cantitatea de (6.12)

(6.13)

Volumul de vapori Vh pe care trebuie s-l aspire efectiv, compresorul frigorific pentru a realiza debitul de agent frigorific se determin nmul ind debitul G cu volumul specific v3 al vaporilor de stare 3, vapori satura i usca i:
Vh = G v 3 = Q0 Q v3 = i3 02 m 3 / h i i3 i2 v

(6.14)

Expresia

i3 i2 = qv kcal / m 3 se numete capacitate frigorific specific volumetric i v3

reprezint cantitatea de cldur absorbit de agentul frigorific, de temperatura de vaporizare T0, raportat la 1 m3 de vapori aspirat de compresor:
Vh = Q0 3 m / h sau Q 0 = Vh q v [kcal / h ] qv

(6. 15)

105 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice

De re inut !
Elementele componente ale compresoarelor frigorifice cu piston Compresorul teoretic Compresorul real Marimile caracteristice ale compresorului cu piston

Test de autoevaluare 6
1. Ce rol are ventilul de laminare termostatic ntr-o instala ie de climatizare? 2. n ce situa ie se utilizeaz ventilul de laminare termostatic pentru alimentarea vaporizatoarelor? 3. n ce situa ie se realizeaz alimenatrea vaporizatoarelor prin gravita ie i termosifon, sau prin pompare? 4. Ce condi ie esen ial trebuie ndeplinit pentru buna func ionare a instala iei frigorifice sau de climatizare n cazul n care alimentarea vaporizatorului se face prin gravita ie. 5. Care sunt avantajele alimentrii vaporizatoarelor prin pompare n raport cu cealalt metod? 6. Ce rol are compresorul ntr-o instala ie frigorific sau de climatizare? 7. De ce este necesar spa iul vtmtor la un compresor real? 8. Ce reprezint puterea frigorific a unui compresor?

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 6


1. Elaboreaz schemele de principiu i ciclurile frigorifice pentru alimentarea pompare. 2. Reprezint diagrama compresorului teoretic i a compresorului real i descrie mrimile caracteristice ale acestuia. vaporizatoarelor prin robinet de laminare termostatic, prin gravita ie i termosifon, respectiv prin

106 INSTALA II DE CLIMATIZARE

6. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice

Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. Ventilul de laminare termostatic controleaz furnizarea agentului de lucru cu care urmeaz s fie alimentat vaporizatorul. 2. Alimentarea direct prin robinetul de laminare, se utilizeaz n instala iile frigorifice de capacitate redus, cnd vaporii de la ieirea din vaporizator sunt supranclzi i. 3. Alimentarea vaporizatoarelor, care la ieire agentul se afl n stare bifazic, adic numrul de recirculari este superior valorii unitate se poate realiza prin gravita ie i termosifon, utiliznd separator de lichid, sau prin recirculare for at utiliznd separator-acumulator i pomp. 4. n cazul alimentri vaprizatorului prin gravia ie, separatorul de lichid trebuie s fie fie situat la o cot de nivel superioar vaporizatorului. 5. Pozi ia separatorului nu mai este dependent de cea a vaporizatorului; se pot alimenta mai multe vaporizatoare de la acelai separator-acumulator; simplificarea instala iei; ob inerea unor coeficien i mari de transfer termic. 6. Compresoarele au rolul de a aspira vaporii reci din vaporizator i de a-i refula n condensator la o presiune ridicat, care s permit transformarea lor n lichid prin utilizarea unui agent de rcire. 7. Spa iul vtmtor este necesar destinderii vaporilor comprima i i pentru nclzirea vaporilor reci aspira i. De asemenea acesta este necesar datorit dilatrii orgamelor mobile n raport cu cele fixe i pentru asigurarea montajului supapelor. 8. Puterea frigorific reprezint cantitatea de cldur pe care compresorul o poate extrage din mediul rcit n timp de o or, prin intermediul vaporilor forma i n vaporizator.

107 INSTALA II DE CLIMATIZARE

5. Scheme de alimentare a vaporizatoarelor. Compresoare frigorifice

Concluzii
Ob inerea temperaturilor sczute se realizez n vaporizator, de aceea, pentru a ob ine parametrii dori i este necesar s se cunoasc modalit ile de alimentare cu agent frigorific a acestuia. De asemenea compresorul este unul dintre elementele de baz care asigur realizarea efectului frigorific. Aceast Unitate de nv are asigur cunoaterea no iunilor fundamentale cu privire la alimentarea vaporizatoarelor i la compresoarele frigorifice cu piston.

Bibliografie
1. Niculi Petru, ndrumtorul specialitilor frigotehniti din industria alimentar , Ed. Ceres, 1991 2. Blan Mugur, Instala ii frigorifice. Teorie i programe pentru instruire, Note de curs n format electronic, www.termo.utcluj.ro/if

3. Revista de Frigotehnie, nr. 1(33)/2006

108 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

Unitatea de nv are nr. 7


REGLAREA AUTOMAT A MRIMILOR FIZICE

Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 7 7.1. Reglarea temperaturii mediului rcit 7.1.1 Reglarea temperaturii camerelor frigorifice cu rcire direct 7.1.2 Reglarea temperaturii camerelor frigorifice cu rcire indirect Lucrare de laborator 7.2. Reglarea umidit ii aerului 7.3. Reglarea presiunii 7.3.1 Reglarea presiunii de vaporizare 7.3.2 Reglarea presiunii de condensare 7.4. Reglarea nivelului Test de autoevaluare 7 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 7 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 7

Pagina 110 110 111 113 114 123 125 125 126 128 129 129 130 130 130

109 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 7 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 7 sunt: Obiectiv 1: Cunoaterea schemelor de reglare automat a mrimilor fizice din climatizare. Obiectiv 2: n elegerea func inrii schemelor de reglare. instala iile frigorifice i de

7.1 Reglarea temperaturii mediului rcit


n cazul instala iilor frigorifice, scopul principal al reglrii automate este men inerea n limitele impuse a temperaturii mediului rcit. Pentru asigurarea regimului de func ionare al instala iei poate fi necesar ns i reglarea automat a altor mrimi fizice, ca presiunea de vaporizare, presiunea de condensare, supranclzirea vaporilor de agent frigorific n vaporizator nivelul lichidului n diverse recipiente etc. La instala iile de climatizare se reglez i umiditatea aerului. Rolul instala iilor frigorifice este reducerea temperaturii mediului rcit i men inerea acesteia n limite impuse . Reglarea temperaturii poate fi: a) cu ac ionare continu f = 1 + 2 b) cu ac iune bipozi ional f > 1 + 2

fmed =

f dt =

(
0

+ 2 )dt

(7.1)

Fig.7.1 Diagrama de reglare a temperaturii

110 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

7.1.1 Reglarea temperaturii camerlor frigorifice cu rcire direct


Atunci cnd rcirea se face direct de ctre vaporizatorul plasat n acest scop n camera frigorific reglarea automat a temperaturii camerei se poate face n mai multe moduri. a)Utilizarea unui regulator de temperatur bipozi ional care comand un robinet electromagnetic (REM) situat pe conducta de agent frigorific lichid nainte de robinetul de laminare.
TC

REM

RL

Fig. 7.2 Schema reglri temperaturii cu regulator bipozi ional care comand alimentarea vaporizatorului

Schema prezint avantajul c este simpl, cost relativ mic iar robinetul electromagnetic (REM) plasat pe comducta de lichid are diametrul mic. Prezint dezavantajul c dup nchiderea REM, lichidul rmas n vaporizator continu s se evapore, iar rcirea camerei frigorifice continu un anumit timp dup ce t0 a cobort sub valoarea prescris. b) Utilizarea unui regulator de temperatur bipozi ional care comad un robinet electromagnetic situat pe conducta de vapori la ieirea din vaporizator
TC REM

RL

Fig. 7.3 Schema reglri temperaturii cu regulator bipozi ional care comand circuitul de ieire din vaporizator

111 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice Schema prezint avantajul c dup nchiderea REM, p0 crete iar evaporarea agentului frigorific ncetez, astfel nct, oscila iile temperaturii din camera frigorific au amplitudine mai mic dect n cazul (a). Pentru a proteja vaporizatorul contra depirii presiunii maxime admise este prevzut o supap de siguran . Prezint dezavantajul c REM montat pe conducta de vapori are diamerul niminal mai mare dect unul pentru lichid. c) Utilizarea unui regulator de temperatur bipozi ional care comad pornirea i oprirea sau trecerea pe o tura ie redus a motorului electric al ventilatrului, sau al compresorului (fig.7.4). La camerele frigorifice cu circula ie for at a aerului este posibil ca regulatorul bipozi ional de temperatur s comande pornirea i oprirea ventilatorului. Cnd ventilatorul func ioneaz se intensific schimbul de cldur, astfel nct vaporizatorul preia din camera frigorific o cantitate mai mare de cldur, dect atunci cnt ventilatorul este oprit.
TC TC

a)

b)

Fig. 7.4 Schema reglri temperaturii cu regulator bipozi ional cre comand: a) motorul compresorului; b) motorul ventilatorului

Schema din fig. 7.4 a) poate fi aplicat n cazul instala iilor cu o singur camer frigorific, astfel nct regulatorul de temperatur bipozi ional comand direct pornirea i oprirea motorului electric al compresorului.

d) Utilizarea unei scheme de reglare continu n schema din figura 7.5, presiunea p0 este reglat de regulatorul de presiune PC, a crui referin este furnizat de regulatorul de temperatur TC. Dac temperatura din camer crete TC va micora valoarea de referin a lui p0, iar PC va comanda mrirea sec iunii de trecere a robinetului de reglare REM. 112 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice


TC PC REM

RL

Fig. 7.5 Schema de reglare continu a temperaturii

Consumul de energie al instala iilor frigorifice cu reglare continu este mai mare dect al celor cu reglare bipozi ional, cu regulator montat pe conducta de ieire din vaporizator, n special cnd sarcina termic este redus.

7.1.2 Reglarea temperaturii camerelor frigorifice cu rcire indirect


Temperatura camerelor frigorifice rcite cu agent intermediar lichid poate fi men inut n limitele prescrise folosind un sistem de reglare bipozi ional sau cu ac iune continu. Reglarea bipozi ional este mai economic, dar mai pu in precis. n fig. 7.6 este prezentat o modificare a schemei din fig. 7.5, n care se aplic o reglare n dubl cascad, TC 3 impune referin pentru TC 4 (regulatorul temperaturii aerului rece) insuflat, iar aceste impune referin reulatorului de presiune de vaporizare (PC).

Fig. 7.6 Reglarea n cascad a temperaturii camerelor frigorifice

113 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice Schema prezint avantajul c permite s se impun o limitare inferoar a temperaturii aerului insuflat, care poate fi necesar de exemplu pentru a preveni depunerea sub form de zpad a vaporilor de ap n canalele de aer sa a suprarcirii obiectelor din camar care se gsesc n calea curentului de aer.

Lucrare de laborator Reglarea automat a temperaturii ntr-o instala ie frigorific Termostatul electronic cu afiaj digital

1. Scopul lucrrii
Lucrarea i propune cunoaterea de ctre studen i a principiilor generale i a schemelor de reglare automat a temperaturii din incintele frigorifice, avnd urmatoarele obiective principale: Cunoaterea schemei de principiu i a diagramelor de timp aferente procesului de reglare automat discontinu bipozi ional a temperaturii; Studiul experimental al reglarii automate a temperaturii din interiorul unui frigider utiliznd un termostat electronic cu afiaj digital.

2. No iuni teoretice
Sistemele de reglare automat a temperaturii sunt printre cele mai utilizate att n economie ct i n aplica ii casnice. Din punct de vedere al destina ie sistemele de reglare automat a temperaturii pot fi sisteme pentru instala ii frigorifice sau sisteme pentru instala ii de nclzire. Reglarea automat a temperaturii constituie principalul aspect al automatizarii instala iilor frigorifice, prin intermediul careia se coreleaz puterea electric absorbit de elementele ncalzitoare (instala ii frigorifice cu absorb ie), sau de motoarele electrice (instala ii frigorifice cu compresor) cu regimul tehnologic necesar de temperatur, conducnd astfel la o reducere a consumului specific de energie electric pe receptor electrotermic i proces tehnologic. n multe situa ii, schemele pentru msurarea temperaturii sunt incluse n bucle de reglare a temperaturii pentru incinte termostate. Dac nclzirea se face electric, nu este 114 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice indicat ca alimentarea schemei de msurare s se fac de la aceeai surs de putere ca i rezistorul de nclzire, deoarece pot apare cuplaje parazite importante, care mresc histerezisul temperaturii reglate. n acest caz este indicat ca alimentarea pentru nclzire s se realizeze n curent alterenativ, iar alimentarea schemei de msurare n curent continuu.

2.1. Reglarea continu a temperaturii n cele mai simple instala ii termice, schema bloc a unui sistem de reglare a temperaturii este cea din fig. 1. Sistemele de reglare a temperaturii din instala iile frigorifice sunt realizate, n majoritatea cazurilor, prin intermediul cu ac iune echipamentelor specializate

continu sau cu regulator bipozi ional. Temperatura t din incinta 1 este realizat prin intermediul serpentinei 2, parcurs de agent termic (atunci cnd t > t0, unde t0 este temperatura mediului ambiant) sau de agent de rcire (atunci cnd t < t0). Dac temperatura t are tendin a s creasc, regulatorul R comand micorarea sec iunii de trecere a organului de instala iilor frigorifice. n instala iile termice la care timpul mort este mare, este necesar utilizarea sistemelor de reglare cu regulator PID sau PI. n unele situa ii, cnd timpul mort este foarte mare (Tm > T), se impune utilizarea unor regulatoare speciale (cu ac iune prin impulsuri). Fig. 1. Schema bloc a unui sistem de reglare continu a temperaturii

reglare n cazul instala iilor de nclzire sau mrirea sec iunii de trecere n cazul

2.2. Reglarea discontinu bipozitional a temperaturii Metoda cea mai simpl de reglare bipozi ional a temperaturii const n modificarea puterii absorbite de instala ia frigorific, prin conectarea i deconectarea alternativ de la re ea a elementelor nclzitoare. Schema bloc a unui sistem automat de reglare bipozi ional de tip "tot sau nimic" a temperaturii unui frigider cu rezisten electric este dat n fig. 2.

115 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

Fig. 2. Schema bloc a unui sistem de reglare discontinu bipozi ional a temperaturii 1 incinta frigorific; 2- rezisten a electric; Tr traductor de temperatur, EC element de comparare; R bloc regulator; EE element de executie; (t)- temperatura din incint; xr() marimea de reac ie; Rf bloc de prescriere temperatur; xp marimea de prescriere (referin a de temperatur), (t)= xp-xr, eroarea de temperatur (abaterea), xc marimea de comanda, xm marimea de micare (executorie).

Conectarea i deconectarea de la re ea a elementelor ncalzitoare ale frigiderului, de putere nominala PN, se realizeaz de ctre elementul de executie EE (contactorul K), care este excitat de mrimea de comand xc (tensiunea bobinei), furnizata de regulatorul bipozi ional R, conform urmatoarei logici de comand: = xp-xr > 0, xc=1 xm=1 contactorul K= ON rcire; = xp-xr 0, xc=0 xm=0 contactorul K= OFF nclzire; Varia ia temperaturii i a puterii la reglarea bipozi ionala a temperaturii unei instala ii frigorifice este prezentat n fig. 3. Conform datelor din fig. 3, varia ia temperaturii din interiorul cuptorului, (t) nu urmrete n mod rigid varia ia n trepte "totul sau nimic" a puterii absorbite de cuptor, P(t). Conectarea/deconectarea elementelor ncalzitoare este comandat de regulatorul bipozi ional la atingerea pragului temperaturii prescrise p (n cadrul histerezisului intern al regulatorului). Temperatura i schimb
Fig. 3. Diagramele de varia ie n timp ale temperaturii i puterii frigiderului.

derivata cu o anumit ntrziere, determinat de 116 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice iner ia termic a instala iei frigorifice i variaz ntre dou valori-limit: 1, respectiv 2, n jurul valorii prescrise p. Dup stabilizarea procesului, cele dou intervale: de conectare tc, respectiv de pauza, tp, devin constante n timp, procesul de reglare fiind caracterizat de constanta de timp dat de rela ia: Ti = tc + tp . Pe baza datelor din fig. 3, se pot defini urmtoarele mrimi caracteristice: precizia de reglare a temperaturii (p), respectiv puterea disponibil a cuptorului (Pd, rezerva de putere):
p= 1 2 100 2p

(1) tp tc PN = PN Ti Ti

Pd = PN Pm = PN

(2)

Conform rela iei de defini ie, rezerva de putere reprezint diferen a dintre puterea nominal a instala iei frigorifice (PN) i puterea medie (Pm). Considernd c n regim termic stabilizat, cu reglare automat a temperaturii, puterea medie acoper pierderile de putere, la diferen a de temperatur dintre p i temperatura mediului ambiant, puterea disponibil reprezint acea parte din puterea frigiderului care ar putea fi puterea util de nclzire a unei eventuale ncrcturi.

3. Construc ia i func ionarea termostatului electronic


Termostatul electronic cu afiaj digital a temperaturii este prezentat sub form de schem bloc n figura 4. Descrierea i func ionarea blocurilor componente ale termostatului electronic se prezint n continuare.

Fig. 4. Schema bloc a termostatului electronic: 1- bloc de prescriere; 2- frigider; 3- regulator; 4- traductor de temperatur; 5 element de rcire; 6element de ac ionare; 7- convertor; 8- traductor; 9- bloc de afiare; 10 diod luminiscent (led); 11, 12 blocuri de protec ie; 13- traductor de curent.

117 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice Semnalul furnizat de blocul de prescriere (1), direct propor ional cu valoarea temperaturii ce se dorete n frigiderul (2), este prelucrat de blocul regulator (3) mpreun cu semnalul de reac ie furnizat de traductorul de temperatur (4), plasat n imediata vecintate a elementului de rcire (5), rezultatul prelucrrii fiind furnizat elementului de ac ionare (6) n scopul controlrii temperaturii n frigider prin intermediul elementului de rcire (5). Blocul convertor (7) transform semnalul propor ional cu temperatura din frigider, furnizat de traductorul (8) i l transmite blocului de afiare (9) ntr-un format care permite citirea direct a temperaturii din interior n grade Celsius. Elementul de ac ionare (6) semnalizeaz pe panoul frontal prin intermediul LED-ului (10) dac instala ia de rcire (5) este n stare de func ionare sau nu. Blocul de protec ie (11) blocheaz alimentarea elementului de rcire (5) prin intermediul de elementului de ac ionare (6) n momentul sesizrii unei eventuale ntreruperi accidentale a traductorului (4). Acesta duce la semnalizarea avariei de ctre blocul de protec ie (12) care semnalizeaz aceast stare (prin blinking afiaj) cu ajutorul blocului de afiare (9). De asemenea, traductorul de curent (13) semnalizeaz cazul n care apare o ntrerupere (avarie) a elementului de rcire (5), (electric). Blocul de protec ie (12) pune n eviden o avarie la nivelul elementului de ac ionare (6), semnalizeaz prin intermediul blocului de afiare (9). Principalele blocuri componente ale sistemului de reglare i afiare a temperaturii sunt prezentate n continuare. Blocul de prescriere (1) Este format dintr-un divizor cu factor de transfer reglabil prin intermediul poten iometrului P (poten iometru de prescriere). Rezistoarele aferente servesc pentru delimitarea prescris a domeniului de varia ie a raportului de divizare i, implicit, a intervalului de varia ie a temperaturii prescrise n incinta frigorific. Blocul regulator de temperatur (3) Con ine un comparator cu fereastr dublat de un circuit basculant RS. Elementul comparator asigur men inerea temperaturii n incinta frigorific n intervalul determinat de limita inferioar dictat de utilizator prin intermediul blocului de prescriere i de limita superioar, impus de divizorul rezistiv cu factor fix, care reprezint tocmai pragul de declanare a procesului de rcire. 118 INSTALA II DE CLIMATIZARE
Fig. 5. Schema blocului de prescriere

7. Reglarea automat a mrimilor fizice n esen traductorul de temperatur comand pornirea regulatorului atunci cnd temperatura n vecintatea lui depete valoarea prescris de divizorul fix, respectiv l oprete n momentul n care temperatura scade sub valoarea prescris de divizorul variabil. n acest mod se asigur dezghe ul automat. Pentru o func ionare corect, are nevoie de un semnal de reac ie furnizat de un traductor de tempertatur integrat, plasat n imediata apropiere a rcitorului. Pentru ca zgomotul s nu influen eze negativ deciziile regulatorului, semnalul traductorului este practic filtrat trece-jos. Deasemenea, ieirea regulatorului este protejat contra eventualelor supratensiuni cu ajutorul unei diode Zener.

+U C R + R -

+5V

+5V R R Z R
Ac ionare rcitor

+
Intrare prescriere Intrare traductor

R +5V

Semnalizare func ionare rcitor

Fig. 6. Schema blocului regulator de temperature

Blocul traductor de temperatur (4) Traductorul de temperatur se afl plasat n apropierea elementului rcitor i este, n esen o surs de tensiune dependent de temperatura absolut a capsulei avnd o poart de 10 mV/oK. Pentru func ionarea n conformitate cu condi iile impuse de fabricant este indicat polarizarea circuitului cu un curent de circa 1mA prin intermediul unei surse de curent constant. Traductorul mai are posibilitatea reglarii fine a pantei de varia ie a tensiunii de ieire cu temperatura absolut prin intermediul unui rezistor semireglabil (timer).

119 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice Elementul de ac ionare (6) Elementul de ac ionare (6), reprezint un releu mpreun cu circuitul electronic de ac ionare dublat de o protec ie n eventualitatea ntreruperii traductorului de temperatur. Semnalul logic provenit de la ieirea regulatorului, se aplic bazei unui tranzistor care asigur alimentarea bobinei releului de ac ionare. Schema mai are prezentat i circuitul de protec ie (11), care are rolul de asigurare a protec iei rcitorului n cazul ntreruperii buclei de reac ie, caz n care acesta ar rmne continuu alimentat. Ac iunea de protec ie are loc prin sesizarea unei creteri exagerate a tensiunii la bornele traductorului de temperatur (4), cretere care provoac deschiderea tranzistorului auxiliar care are ca sarcin blocarea tranzistorului de comand a releului. U S R L T T Z R R Z C C S

Ctre rcitor

Fig. 7. Schema electric a elementului de ac ionare i a circuitului de protective

Blocul traductor de curent (13) Permite sesizarea strii de func ionare a elementului rcitor prin intermediul unui rezistor plasat n serie cu el i citirea cderii de tensiune corespunztoare curentului absorbit de rezisten a rcitorului. Dup o filtrare antiperturbant, semnalul este redresat, filtrat i limitat pentru ca, n final, s fie aplicat unui optocuplor care are rolul de asigurare a izolrii galvanice. Tranzistorul de la ieirea optocuplorului, prin intermediul unui etaj amplificator de curent, furnizeaz blocului de prelucrare (12) informa ia logic de curent.

120 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

R R R Spre rcitor C

R + C T Z R T

+5V

Spre blocul 12

Fig. 8. Schema electric a blocului traductor de current

Blocul de protec ie (12) Compar semnalul de la ieirea regulatorului cu semnalul furnizat de blocul sesizor (13); semnalizeaz prin intermediul afiajului (9) al termometrului digital (7) situa iile urmtoare: bucla de reac ie ntrerupt; releul de ac ionare rcitor n scurtcircuit cu bobina ntrerupt; rezisten a rcitorului ntrerupt. Semnalizarea se face prin comanda cu intermiten a afiajului. Termometrul digital Acest bloc transform semnalul analogic propor ional cu temperatura incintei frigorifice, furnizat de un traductor (8), identic cu (4) plasat ns ntr-o zon mai pu in supus varia iilor de temperatur, n form numeric afindu-l prin intermediul unui afiaj cu 7 segmente. Blocul de alimentare Asigur tensiunile necesare bunei func ionri a ntregului sistem. Astfel tensiunea de cca 12V necesar ac ionrii releului este ob inut prin redresare i filtrarea ramurii pozitive. Din aceast tensiune prin intermediul unui stabilizator integrat se ob ine tensiunea de +5V. Tensiunea negativ este furnizat de alimentator prin intermediul unei diode zener, consumul nepunnd probleme deosebite, aceast tensiune avnd rolul asigurrii unei polarizri pentru convertorul analog-digital.

5. Modul de lucru
* Se vor identifica elementele componente ale unui sistem automat de reglare continu a temperaturii i se vor nsui no iunile teoretice privind func ionarea acestora, prezentate la punctul 2.1; 121 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice * Se vor identifica elementele componente ale unui sistem automat de reglare discontinu bipozi ional a temperaturii i se vor nsui no iunile teoretice privind func ionarea acestora, prezentate la punctul 2.2; * Se va studia structura termostatului electronic cu afiaj digital a temperaturii la un frigider cu absorb ie prezentat la punctul 3. * Se va studia func ionarea termostatului electronic cu afiaj digital a temperaturii din interiorul frigiderului. n acest scop se vor parcurge urmtoarele etape: - se va pune n func iune instala ia prin conectarea fiei cordonului de racordare la priza de curent; - se va prescrie o valoare a temperaturii din interiorul frigiderului prin intermediul poten iometrului situat pe ua frigiderului. Aprinderea led-ului de culoare roie situat n vecintatea poten iometrului va indica func ionalitatea frigiderului. La nceput afiajul digital de pe ua frigiderului va indica valoarea "1.", urmnd ca dup o perioad de timp s afieje valoare temperaturii din incint; - se va utiliza un alt sistem de msurare a temperaturii, etalonat, cu o precizie ridicat pentru a verifica corectitudinea temperaturii afiate de termostatul electronic studiat. - se va folosi un sistem de msurare a puterii consumate de frigiderul studiat n cadrul lucrrii. Sistemul se va conecta pe cablul de alimentare a frigiderului i permite afiarea puterii absorbite din re ea prin intermediul unui ecran LCD. - se determin parametrii indica i n tabelul 1. Se masoar temperatura la intervale de 5 minute. Pe linia Eveniment. se macheaz evenimetul produs (d = deconectare, c = conectare). Momentul t=0 se ia la prima deconectare. - se calculeaz cu rela iile (1) i (2) precizia de reglare a temperaturii, puterea medie, respectiv puterea disponibil a frigiderului. - pe baza determinrilor experimentale din tabelul 1, se traseaz diagramele temperaturii i puterii frigiderului n func ie de timp (asemanatoare celor din fig. 3). Tabelul 1. Rezultatele determinrilor experimentale. t [min] Eveniment 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

[oC]
P [W]

122 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

7.2 Reglarea umidit ii aerului


Umiditatea aerului se regleaz n special n camerele cu aer condi ionat, iar uneori i n camerele frigorifice. Umiditatea aerului din camera frigorific are tendin a s scad, datorit condensrii vaporilor de ap din aer n contact cu suprafa a elementelor de rcire i n special atunci cnd debitul de aer proaspt primit din exterior este mic, este posibil ca umiditatea relativ a aerului s fie mai mic dect cea necesar din punct de vedere tehnologic sau pentru confortul persoanelor.

Fig 7.7 Schema de principiu pentru reglarea temperaturii i umidittii aerului 1- camera climatizat; 2- regulator de temperatur bipozi ional; 3- regulator de umiditate bipozi ional; 4, 6- electrovalve; 5- aer proaspt; 7- filtru de aer; 8- umidificator; 9- robinet de laminare; 10- tav de lichid; 11- palete deflectoare; 12- vaporizator; 13- conduct recirculare aer; 14ventilator

Reglarea umidit ii i a temperaturii aerului se face cu ajutorul regulatorului de temperatur bipozi ional TC care comand intrarea agentului frigorific n vaporizator, i cu regulatorul de umiditate MC care comand injec ia de ap pentru umezire. n instala iile de condi ionare a aerului, n timp de var, este necesar eliminarea unei aumite cantit i de vapori de ap din aerul aspirat din mediul exterior (fig. 7.8)

123 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

Fig 7.8 Schema de principiu i diagramele procesului pentru reglarea temperaturii i umidittii aerului 1- camera climatizat; 2- regulator de umiditate; 3, 5- regulatoare de temperatur; 12-baterie de nclzire; 13- ventilator; 14- conduct recirculare aer 4, 6electrovalve; 7- aer proaspt; 8- filtru de aer;9- robinet de laminare; 10- vaporizator; 11- tav de lichid;

Aerul este aspirat din exterior cu tE i umiditatea E. Pentru a se ob ine n camera frigorific tI i I este necesar ca aerul aspirat s fie rcit n vaporizator la umiditate absolut constant unde preia umiditatea = 100%, curba MN. Pe traseul ND are loc condensarea par ial a vaporilor de ap. Aerul insuflat este nclzit pn la tD, astfel c dup amestecarea cu aerul din camera condi ionat, se ob ine starea corespunztoare punctului I. 124 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice n cazul instala iilor de climatizare n prezen a unui exces de umiditate, regulatorul de temperatur (TC) comand debitul de nclzire i (MC) (regulator de umiditate) comand t0, iar n caz de umiditate insuficient, regulatorul de temperatur (TC) comand t0 sau debitul de agent frigorific i MC comand debitul de ap pulverizat.

7.3 Reglarea presiunii


7.3.1 Reglarea presiunii de vaporizare
n instala iile frigorifice n care trebuie s se men in aceeai presiune (temperatur) de vaporizare, se poate utiliza n acest scop un regulator bipozi ional de presiune sau de temperatur, care comand pornirea i oprirea compresorului, func ie de presiunea (temperatura) de vaporizare determinat n conducta de aspira ie a compresorului.

Fig. 7.9 Reglarea presiunii a sau temperaturii b de vaporizare cu regulator bipozi ional

n instala iile frigorifice cu mai multe vaporizatoare, n care trebuie men inute presiuni (temperaturi) de vaporizare diferite, reglarea se poate face separat pentru fiecare vaporizator folosind un robinet de reglare montat pe conducta de vapori. Se poate folosi n aceste scop un regulator de presiune n amonte (fig. 7.10 a) sau un regulator de temperatur cu ac iune continu (fig. 7.10 b).

Fig. 7.10 Reglarea presiunii a sau temperaturii b de vaporizare prin trangularea conductei de vapori

125 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice Aceast metod de reglare necesit un consum suplimentar de enegie ca urmare a trangulrii conductei de vapori aspira i de compresor i este recomandat numai pentru instala ii la care diferen a dintre p 0 i p asp este mic.

7.3.2 Reglarea presiunii de condensare


Creterea presiunii de condensare (p k) are drept consecin creterea puterii consumate de motorul compresorului Reglarea automat a presiune de condensare (pk) n cazul condensatoarelor rcite cu ap (fig. 7.11), se face printr-un regulator cu ac iune continu, care comand robinetul de reglare pe conducta de ap de rcire, func ie de presiunea din conducta de refulare a compresorului.

Fig 7.11 Reglarea presiunii condensatoarelor rcite cu ap

Prin aceast schem se urmrete reducerea consumului de ap de rcire, atunci cnd temperatura apei este mic sau sarcina compresorului este redus. n cazul condensatoarelor rcite cu aer, reglarea presiunii de condensare (p k), se poate face fie prin modificarea debitului de aer de rcire, fie prin modificarea suprafe ei efective de condensare. n fig. 7.12 este prezentat o schem de reglare a presiunii (pk) cu trei trepte ale debitului de aer ob inute prin cuplarea i decuplarea ventilatoarelor. Un ventilator func ioneaz continuu, ct func ioneaz compresorul n timp ce fiecare din celelalte ventilatoare este comandat de cte un PC (presostat).

Fig. 7.12 Reglarea n trepte a presiunii la condensatoarele rcite cu aer

126 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice Este posibil s se utilizeze un (PC) cu ac iune continu care comand un ventilator prevzut cu motor cu tura ie variabil (fig. 7.13). Se poate utiliza ca motor de antrenare al ventilatorului un motor asincron alimentat prin convertizor de frecven CS, sau un motor de curent continuu alimentat prin redresor comandat.

Fig. 7.13 Reglarea presiunii de condensare folosind un ventilator cu tura ie variabil.

O metod optim de reglare a p k este cea n care se modific suprafa a efectiv de schimb de cldur prin varierea nivelului lichidului din condensator (fig. 7.14). Regulatorul de presiune 4 din amonte, comand robinetul de reglare 7, de pe conducta de condensare i are rolul de a men ine constant presiunea din condensatorul 2. Dac temperatura aerului este cobort i presiunea de condensare scade sub valoarea prescris, regulatorul 4 comand reducerea sec iunii de trecere a robinetului 7, astfel c scade debitul de lichid evacuat din condensator, aceasta duce la creterea nivelului de lichid din condensator i deci micorarea suprafe ei de contact dintre vaporii condensa i i crte presiunea acestora.

Fig. 7.14 Reglarea prin bypasare a presiunii de condensare

127 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice Cantitatea de vapori condensate scade i crete presiunea acestora, stabilindu-se la valoarea pk dar se tranguleaz conducta de condensare, astfel presiunea din rezervorul 6 scade poate chiar sub valoarea necesar pentru a se asigura func ionarea robinetului de laminare al vaporizatorului. Pentru eliminarea acestui dezavantaj se introduce regulatorul de presiune 9, ce comand astfel robinetul 8, pentru a stabiliza presiunea din rezervorul de lichid. Referin ele celor dou regulatoare se ajusteaz astfel, pk s fie mai mare dect cea din rezervorul de lichid. Clapeta de re inere 5 are rolul de a mpiedica ntoarcerea lichidului din rezervor n conducta de refulare a compresorului i de a egaliza presiunile cnd instala ia frigorific este oprit.

7.4 Reglarea nivelului


n instala iile frigorifice de capacitate mare poate fi necesar reglarea nivelului lichidului din diverse aparate ca: separatoare de lichid, separator-acumulatoare, separator de ulei. Reglarea nivelului lichidului n separatoarele de lichid separator-acumulatoare i vaporizatoare se face pentru a nu ptrunde lichidul n conducta de aspira ie a compresorului. n figura 7.15 sunt prezentate dou variante de scheme de reglare a nivelului de lichid din separatoare-acumulatoare.

Fig. 7.15 Reglarea nivelului n separatoare-acumulatoare

Cnd nivelul lichidului crete peste valoarea de referin , regulatorul comand nchiderea robinetului electromagnetic de pe conducta de alimentare cu agent frigorific lichid n cazul reglrii bipozi ionale respectiv reducerea sec iunii de trecere a robinetului de laminare n cazul reglrii continue.

128 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

De re inut ! Reglarea temperaturii; Reglarea presiunii; Reglarea umidit ii; Reglarea nivelului.

Test de autoevaluare 7
1. n ce mod se poate face reglarea temperaturii mediului rcit sau climatizat? 2. Care sunt metodele de reglare bipozi ional camerelor frigorifice cu rcire direct? 3. Ce elemente de reglare se folosesc pentru reglarea continu a temperaturii camerelor frigorifice cu rcire direct? 4. Cu ce elemete de reglare se realizeaz reglarea temperaturii i umidit ii aerului? 5. Ce elemente de reglare se folosesc pentru reglarea presiunii de vaporizare i de condensare? 6. Ce instala ii frigorifice sau de climatizare necesit controlul nivelului, i la ce elemente componente se aplic reglarea? a temperaturii

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 7


1. Descrie principiul reglrii bipozi ionale i schemele de reglare bipozi ional a temperaturii mediului climatizat cu rcire direct. 2. Elaboreaz i comentez schema de principiu a reglrii temperaturii i umidit ii aerului. 3. Elaboreaz i comentez schema de principiu a reglrii presunii de condensare prin bypass.

129 INSTALA II DE CLIMATIZARE

7. Reglarea automat a mrimilor fizice

Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. Reglarea temperaturii se poate face n mod continuu sau bipozi ional. 2. Utilizarea unor regulatoare bipozi ionale de temperatur care comand: un regulator electromagnetic montat pe conducta de intrare n vaporizator; un regulator electromagnetic montat pe conducta de ieire n vaporizator; motorul compresorului; ventilatorul vaporizatorului. 3. Pentru reglarea continua se folosete un regulator de temperatur i un regulator de presiune. 4. Reglarea umidit ii i a temperaturii aerului se face cu ajutorul regulatorului de temperatur bipozi ional TC care comand intrarea agentului frigorific n vaporizator, i cu regulatorul de umiditate MC care comand injec ia de ap pentru umezire. 5. Pentru reglarea presiunii de vaporizare sau de condensare se folosesc regulatoare de presiune cu ac iune continu sau bipozi ional. 6. n instala iile frigorifice de capacitate mare poate fi necesar reglarea nivelului lichidului din diverse aparate ca: separatoare de lichid, separator-acumulatoare, separator de ulei.

Concluzii
Aceast Unitate de nv are prezint schemele de principiu i particularit ile principalelor elemente de reglare automat a mrimilor fizice din instala iile frigorifice i de climatizare. n urma parcurgerii acestei Unit i de nv are vei dobndi cunotiin ele elementare cu privire la elementele de reglare automat din instala iile frigorifice i de climatizare.

Bibliografie
1. Gavril, M., Tehnica frigului i echipamente de climatizare, Ed.Universitaria 2003; 2. Niculi P., Ceang E., Bumbaru S., The automation of refrigeration plants, Ed. Tehnic, Bucureti, 1993

130 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

Unitatea de nv are nr. 8


PROTEC II I ELEMENTE DE AUTOMATIZARE
Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 8 8.1 Protec ii ale instala iilor frigorifice i de climatizare 8.1.1 Protec ia automat mpotriva creterilor sau scderilor exagerate de presiune 8.1.2 Protec ia automat mpotriva creterilor sau scderilor exagerate de temperatur 8.1.3 Protec ia automat a ungerii compresorului 8.1.4 Protec ia automat a motoarelor i circuitelor electrice 8.1.5 Protec ia automat "om nchis" 8.2 Comanda automat n instala iile frigorifice i de climatizare 8.2.1 Echipamente de uz general folosite n instala iile frigorifice i instala iile de climatizare 8.2.2 Dispozitive speciale de reglare i protec ie bipozi ionale 8.2.3 Dispozitive de automatizare cu func ii combinate Test de autoevaluare 8 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 8 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 8 Pagina 132 132 132 133 134 134 134 134 136 145 149 151 151 152 152 152

131 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 8 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 8 sunt: Obiectiv 1: Cunoaterea principalelor protec ii ale instala iilor frigorifice i de climatizare; Obiectiv 2: Cunoaterea elementelor i schemelor de automatizare a instala iilor frigorifice i de climatizare.

8.1 Protec ii ale instala iilor frigorifice i de climatizare


Unele protec ii, cum ar fi cele pentru presiunea de ulei, nivelul maxim de lichid n separatoare-acumulatoare, presiunea de refulare a pompelor, trebuie prevzute cu relee cu ntrziere. Sistemele de alarm sonor au posibilitatea ntreruperii manuale, dar cu recuperarea automat n circuitul lor de func ionare, pentru a fi tot timpul, pregtite s semnalizeze o nou alert.

8.1.1 Protec ia automat mpotriva creterilor sau scderilor exagerate de presiune


Creterea exagerat a presiunii poate avea loc: a) la nivelul compresoarelor datorit: lipsei apei de rcire; nchiderii robinetului de pe refulare; ptrunderii de lichid n aspira ie (ocuri hidraulice); lipsei apei de rcire; creterea temperaturii agentului lichid aflat n recipiente nchise.

b) la nivelul condensatoarelor determinat de:

Protec ia mpotriva creterii presiunii de refulare a compresoarelor se realizeaz cu ajutorul presostatelor. Acestea iau priz de presiune de pe conducta de refulare i comand prin intermediul unui releu oprirea compresorului la depirea valorii maxime admise a 132 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare presiunii. Uneori se utilizeaz presostate cu priz de presiune pe conducta de alimentare a apei de rcire. Ptrunderea lichidului n compresor, determin lovituri hidraulice i este evitat prin alegerea adecvat a sistemului de alimentare cu agent frigorific lichid a vaporizatoarelor. Astfel se pot utiliza fie robinete termostatice, fie separatoare de lichid care opresc picturile de lichid s ptrund n aspira ia compresorului. La instala iile frigorifice mari, n afara LC (regulator de nivel de lucru) se monteaz i un releu maximal de nivel, care comand oprirea compresoarelor la atingerea nivelului periculos n recipient. Compresoarele cu o singur treapt de comprimare sunt prevzute cu supape de siguran sau robinete de descrcare ntre conducta de refulare i cea de aspira ie. Pentru nclziri locale periculoase se prevede pe compresor un TC (termostat) de protec ie cu bulbul fixat imediat n aval de robinetul de descrcare, care comand printr-un releu oprirea compresorului la depirea valorii maxime a temperaturii. Pentru evitarea ntoarcerii vaporilor de agent frigorific din condensator spre compresor n timpul opririi func ionrii instala iei se monteaz robinete de re inere. Protec ia automat mpotriva creterii periculoase a presiunii n recipiente nchise se realizeaz cu ajutorul supapelor de siguran . Nu este permis montarea nici unui robinet ntre recipient i supap sau pe conducta de evacuare spre exterior.

8.1.2 Protec ia automat mpotriva creterilor sau scderilor exagerate de temperatur


Protec ia mpotriva atingerii de valori periculoase ale temperaturii pe refularea compresorului se poate face cu TC (termostat) sau cu robinete de injec ie termostatic. Pe circuitele de agent intermediar, protec ia mpotriva atingerii temperaturilor de nghe ale agentului se ob ine cu ajutorul robinetelor de reglare a presiunii n vaporizator. Protec ia mpotriva nghe ului pe circuitele de ap provenite de la decongelarea rcitoarelor de aer se realizeaz prin golirea automat a circuitelor de decongelare. Circuitele de ap aflate n spa ii nenclzite sau n exterior pot fi protejate mpotriva nghe ului cu ajutorul unui termostat care detecteaz temperatura ambiant i comand n caz de pericol de nghe fie golirea de ap, fie punerea sub tensiune a rezisten elor de nclzire.

133 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

8.1.3 Protec ia automat a ungerii compresorului


Protec ia automat mpotriva lipsei ungerii suficiente la piesele n micare ale compresorului se realizeaz, la sistemele de ungere cu pomp, cu ajutorul unui presostat diferen ial. Acesta comand prin intermediul unui releu temporizat oprirea compresorului. n cazul agen ilor frigorifici miscibili cu uleiul, cum sunt majoritatea freonilor, se prevd carterul compresorului rezisten e de nclzire a uleiului, cu rolul de evitare a antrenrii uleiului odat cu agentul frigorific la pornirea compresorului, fapt ce ar mpiedica ungerea. Rezisten ele sunt comandate de TC men innd astfel o temperatur minim n carter la oprirea compresorului.

8.1.4 Protec ia automat a motoarelor i circuitelor electrice


Motoarele electrice din instala iile frigorifice sunt prevzute cu protec ii clasice, adic cu contactoare, relee termice pentru suprasarcini i siguran e fuzibile pentru protec ia la scurtcircuit. Releul termic decupleaz alimentarea cu energie a motorului atunci cnd curentul absorbit depete cu 15-20% IN, la o suprasarcin de lung durat. Motoarele compresoarelor sunt prevzute cu microtermostate, pentru a le proteja mpotriva suprasarcinilor uoare dar de lung durat. Motoarele compresoarelor mari sunt prevzute cu reostate de pornire, ce mresc rezisten a electric a rotorului i evit curen ii electrici ridica i la pornire. Dup intrarea n regim nominal, rezisten ele adi ionale se decupleaz. La pornirea motorului asincron cu puteri relativ mici se pot utiliza comutatoare stea-triunghi. Circuitele cu automen inere se prevd cu sisteme reanclanare automat pentru a se evita interven ia manual dup penele de curent.

8.1.5 Protec ia automat om nchis


Pentru evitarea blocrii persoanelor n spa iile frigorifice este necesar prevederea posibilit ii semnalizrii prezen ei omului n spa iile rcite.

134 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

Fig. 8.1 Schem de semnalizare om nchis" Tr - transformator de tensiune; b1 . . . b4 - butoane de anclanare cu blocare manual; l1 . . . l4 - lmpi indicatoare; lt1 . . . lt4 - lmpi indicatoare la tablou; R - bobina releului de comand; r1 . . . r3 - contacte ale releului R; LS - lmpi de semnalizare; S - dispozitiv de semnalizare sonor.

Protec ia automat denumit om nchis cuprinde un transformator de tensiune (Tr) de la 220V la 12V sau 24V, care alimenteaz un circuit electric de comand. n fiecare spa iu frigorific se gsesc instalate cte o lamp electric (l) aflat sub tensiune sczut i un buton de anclanare cu blocare manual (b). La apsarea pe butonul de anclanare este pus sub tensiune lampa (lt), indicatoare a camerei respective montat n tabloul electric din sala de maini i releul (R) cu contactele (r), pentru semnalizarea luminoas prin (LS) i acustic prin sirena (S).

8.2 Comanda automat n instala iile frigorifice i de climatizare


Sistemele de comand automat a instala iilor frigorifice vizeaz schimbarea regimului de func ionare a ntregii instala ii sau a unor pr i componente, sub ac iunea unor mrimi de intrare transmise de operator sau de subsistemele tehnice cu care aparatul comandat se interac ioneaz. Sistemele de comand automat se utilizeaz pentru: pornirea automat a instala iei; declanarea procesului de decongelare a vaporizatoarelor i repornirea automat a instala iei n regimul de rcire, dup terminarea decongelrii;

135 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare pornirea automat a pompelor de rezerv, la ieirea din func iune a pompelor principale; realizarea ciclului de func ionare a sistemului de pompare a agentului frigorific, utiliznd rezervoare de pompaj. Sistemele de comand din instala iile frigorifice se ncadreaz n categoria schemelor secven iale, caracterizate prin existen a elementelor de memorare (contacte de automen inere), temporizri etc. Se utilizeaz n scheme circuite logice integrate, microprocesoare, scheme de ac ionri electrice reglabile etc.

8.2.1 Echipamente de uz general folosite n instala iile frigorifice i instala iile de climatizare
8.2.1.1 Caracteristicile generale ale echipamentelor de uz general Un sistem unificat de automatizare prezint urmtoarele trsturi a) Utilizarea unui principiu func ional i constructiv, prin care se asigur o modularizare a tuturor elementelor componente. Pe baza unui numr relativ mic de module tipizate se structureaz elementele sistemului. b) Adoptarea unui sistem unificat pentru toate elementele sistemului de automatizare, permi nd eliminarea dificult ilor care ar putea apare la cuplarea variat a elementelor componente, n diverse scheme de automatizare. c) Proiectarea ntregului sistem n aa fel, nct un element s realizeze ct mai multe func ii distincte, prin conectarea lui cu alte elemente ale sistemului. Se cunosc mai multe sisteme unificate de automatizare: 1. Sistemul unificat electronic avnd ca semnal unificat curentul continuu 4 . . . 20mA. Pornind de la acest sistem unificat, s-a realizat sistemul unificat SEROM, care are elementele tipizate realizate cu circuite integrate. Unele elemente au i interfa de conectare la mini i microcalculatoare de proces. 2. Sistemul unificat electronic pentru automatizarea continu a proceselor rapide ce utilizeaz tehnologia circuitelor integrate liniare i discrete. Semnalul unificat este tensiunea electric, n limitele -10 . . . +10 V. 3. Sistemul unificat electronic pentru automatizarea discret USILOG. Acest sistem cuprinde un ansamblu de circuite logice, precum i elemente de intrare-ieire, elemente de semnalizare, etc. El se utilizeaz pentru comenzi automate i reglri numerice. 136 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare 4. Sistemul unificat pentru automatizarea continu a proceselor lente. Semnalul unificat este presiunea aerului n limitele (0,2 . . . 1,0 bar). Spa iu climatizat CS EP T 4...20 mA Controlul spa iului climatizat Panou de comand CS

0...10 V 4...20 mA

Fig. 8.2 Comanda automat realizat cu elemente de sistem unificat EP- element primar; T- transmi tor; A- actuator; CS- convertor de semnal.

8.2.1.2 Traductoare n structura traductoarelor se disting dou pr i componente: detectorul i adaptorul. Detectorul (ES - elementul sensibil) transform mrimea fizic de intrare y ntr-un semnal intermediar. Acesta poate fi de natur electric (t.e.m sau varia ie de C, R, L) sau de natur mecanic (deplasare). Adaptorul transform semnalul intermediar x n semnal de reac ie yr (unificat n cazul sistemelor unificate). Detectoarele se folosesc att n construc ia traductoarelor ct i n construc ia aparatelor de msurat (fig. 8.3).

ES

A T

yr

ES

R a) b)

Fig. 8.3 Structura unui traductor unificat (a) i a unui instrument pentru msurarea variabilei y (b) ES- element sensibil; A- adaptor; T- traductor; C- controller; R- nregistrator; I- indicator

137 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare Performan a traductoarelor este dat de urmtoarele mrimi caracteristice: clasa de precizie; caracteristica static; caracteristica dinamic 8.2.1.3 Detectoare de presiune Se clasific n: detectoare cu lichid (piezometre, cu clopot, balan , etc.) detectoare bazate pe deformarea elastic (cu membran, cu tub Bourdon, cu resort manometric). Detectoarele de presiune cu membran se pot realiza n variate forme constructive (fig. 8.4 ): cu membran gofrat i disc central rigid (a) sau cu dou membrane gofrate (b). Pentru asigurarea liniarit ii caracteristicii statice se utilizeaz i resoarte elastice ac ionate de membran. Presiunile de lucru ale acestor traductoare depind de natura materialului i de numrul ondula iei membranei. Mrirea numrului de ondula ii duce la creterea rigidit ii membranei deci la creterea presiunii de lucru. Pentru membranele tari metalice, detectoarele se utilizeaz pentru presiuni nominale de 0,02 MPa 3 MPa. Pentru membranele moi (teflon i pnz cauciucat), presiunile de lucru sunt mici 1KPa 50 KPa. Detectoarele cu burduf (fig. 8.6) sunt construite sub forma unor cilindri metalici cu ondula ii paralele adnci. Sub ac iunea presiunii aplicate, lungimea burdufului variaz, deplasarea x fiind aproximativ propor ional cu presiunea de intrare. Sensibilitatea depinde de numrul i dimensiunile ondula iilor burdufului. Pentru reducerea sensibilit ii, se introduce n interiorul burdufului un resort cilindric spiral.

a)
gofrate (b)

b)

Fig. 8.4 Detector de presiune cu membran gofrat i disc central rigid (a) i cu dou membrane

138 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

Fig. 8.5 Detector de diferen de presiune cu membrane

Fig. 8.6 Detector de presiune cu burduf

Fig. 8.7 Detector de presiune cu tub Bourdon

Fig. 8.8 Detector de presiune cu resort manometric

139 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare 8.2.1.4 Detectoare de nivel Principalele tipuri de detectoare de nivel sunt urmtoarele: cu flotor (fig. 8.9); cu imersor; bazate pe varia ia greut ii cu nivelul; bazate pe varia ia presiunii hidrostatice cu nivelul.

Fig. 8.9 Detectoare de nivel cu flotor: a - schem de principiu; b - semnalizator magnetic cu flotor cilindric; c - semnalizator magnetic cu flotor sferic

Flana 1 este realizat din material neferomagnetic, astfel nct armtura 2, rotit la varia ia nivelului, produce modificarea ntrefierului unui circuit magnetic, situat n elementul de comand 3. Varia ia reluctan ei circuitului magnetic este transformat ntr-o varia ie de tensiune electric, determinnd ac ionarea unui releu, atunci cnd nivelul atinge o limit prestabilit. Sistemele unificate de automatizare cuprind, de obicei, detectoare cu imersor (fig. 8.10)

Fig. 8. 10 Detector de nivel cu imersor

140 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare n imersorul 1, sus inut de resortul 2 are o adncime de cufundare variabil cu nivelul lichidului. Notnd cu h0, nivelul de referin , la care corespunde alungirea x0 a resortului, deplasarea x este dat de rela ia: x = k(h-h0) unde: k = constant ce depinde de parametrii constructivi ai traductorului n figura 8.11 se prezint o schem simplificat a unui detector bazat pe varia ia presiunii hidrostatice cu nivelul. Asupra detectorului cu membran se aplic diferen a de presiune: (8.2) (8.1)

p = p1-p2 = p 2 + h-p0= h
constant).

deci deplasarea x, va fi practic propor ional cu h (se presupune c densitatea fluidului este

Fig. 8.11 Detector bazat pe varia ia presiunii hidrostatice cu nivelul

8.2.1.5 Detectoare de temperatur Principalele tipuri de detectoare de temperatur sunt: dilatometrice; bazate pe varia ia cu temperatura, a presiunii vaporilor satura i; cu absorb ie, termorezistive, termoelectrice.

Detectoarele dilatometrice, de temperatur pot fi bazate pe dilatarea corpurilor solide i a gazelor. Cele ce utilizeaz dilatarea corpurilor solide sunt bimetalele ise folosesc n elementele de protec ie la suprasarcin a motoarelor electrice (fig. 8.12).

141 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

Fig. 8.12 Detector de temperatur bazat pe dilatarea corpurilor

n varia ia temperaturii lichidului din bulbul 1 determin o varia ie a volumului de lichid nchis n detector, ceea ce duce la deformarea burdufului. Pentru eliminarea erorilor ce apar datorit dilatrii lichidului din capilarul 7 i din detectorul de presiune cu burduf 6, se utilizeaz un capilar suplimentar 2 i un burduf 3, identic cu cel din detectorul de presiune 6. Tija 4 a burdufului suplimentar are captul imobilizat i deformarea burdufului duce la deplasarea corpului comun 5 al celor dou detectoare de presiune. Dac t = ct. i t0 se modific, detectoarele cu burduf 3 i 6 - fiind identice - produc deplasri egale i de sens contrar ale tijei de ieire, deci mrimea de ieire x nu se schimb. Aceste traductoare au domeniul de func ionare de la -150 0C pn la 500 0C, n func ie de lichidul utilizat. Detectoarele de temperatur bazate pe legea gazelor perfecte (fig. 8.13).

Fig. 8.13 Detector de temperatur cu gaz

142 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare Presupunnd c volumul bulbului 1, VB este mult mai mare dect cel al capilarului 2 i traductorului de presiune 3 este V0 , atunci va rezulta:
T T0 P Po

(8.3)

Gazele utilizate sunt hidrogenul i heliu i se folosesc la temperaturi sub 30K, cu erori tolerate de 0,05 K. Pentru creterea preciziei de msurare n domeniul temperaturii foarte joase se adopt urmtoarele msuri: se introduce o corec ie pentru c gazul nu este ideal, ci real i rezult:

p= -

RT 1 + (T ) + C (T ) 2 + ... V

(8.4)

se utilizeaz traductoare de presiune piezoelectrice, n locul celor cu membran, ceea ce determin eliminarea varia iei volumului V0 rezervorul se confec ioneaz din materiale ce asigur o varia ie a volumului VB, n domeniul de msurare de cel mult 0,05%.

Detectoarele termorezistive de temperatur pot fi:

termorezistente termistoare

Termorezisten ele sunt rezistoare bobinate din platin sau cupru a crei varia ie a rezisten ei cu temperatura este neliniar. n domeniul 0 600 0C, dependen a rezisten ei de temperatur se exprim astfel:
Rt = R0 1 + 1 t + 2 t 2

(8.5)

R0 = rezisten a la temperatura de referin t0 = 0 0C 1,2 = ct de material. Pentru domeniul 90 K 273 K Rt = R0 (1+1T+2T2+3T3+4T4) (8.6) n sistemul unificat electronic fabricat n ar sunt produse termorezisten e din Cu i Pt cu 46; 50 sau 100 la 0 0C ce se utilizeaz n domeniul -200 0C - -5000C (Pt), iar cele din Cu n domeniul 0 - 120 0C. Termistoarele sunt semiconductoare a cror rezisten scade cu temperatura. Au o sensibilitate de 1020 ori mai mare dect a celor cu termorezisten e, ns au domeniul mai ngust -100 0C300 0C. n ar se produce termistorul tip 2151-52, care func ioneaz mpreun cu regulatorul RSC, destinat instala iilor de climatizare.

143 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare n domeniul frigului adnc se folosesc termorezisten ele cu iridiu, n domeniul 3,4 K ...300 K, i cele cu Pb pn la 10 K. Att termorezisten ele ct i termistoarele se conecteaz n circuite electrice, pentru realizarea msurrii de temperatur sau pentru ob inerea unui semnal, n vederea prelucrrii ulterioare ntr-un dispozitiv de automatizare. Pentru msurarea temperaturilor se pot utiliza logometre cu scal etalonat n unit i de temperatur (fig.8.14 ).

a)

b)

Fig. 8.14 Msurarea temperaturii cu termorezisten conectat la logometru: a- montaj cu dou fire; b- montaj cu trei fire

Indica ia aparatului este func ie de curen ii i, i i2 care parcurg bobinele, adic

= f 1 = i 2

U / R f 0 0 U / R 0 t

R f t R 0

(8.7)

unde: U0=tensiune constant dat de un redresor ncorporat n aparatul de msurat R0=Rt la temperatura de referin . Pentru realizarea traductoarelor de temperatur sau a schemelor de msurare prin metoda compensrii, detectoarele termorezistive se conecteaz la pun i Wheatstone echilibrate sau neechilibrate (fig. 8.15).

a)

b)

Fig. 8.15 Detector de temperatur cu termorezisten i cu punte Wheatstone: a- cu punte neechilibrat; b- cu punte echilibrat

144 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

8.2.2 Dispozitive speciale de reglare i protec ie bipozi ionale


Cele mai rspndite dispozitive din aceast categorie, utilizate n automatizarea instala iilor frigorifice i de climatizare sunt presostatele, presostatele diferen iale, termostatele, regulatoarele de nivel (nivostatele) i regulatoarele de umiditate (higrostatele). Aceste dispozitive au n componen urmtoarele elemente: un detector sensibil la mrimea fizic reglat pe care o convertete ntr-o for ; un dispozitiv de introducere a mrimii de referin ; un element de compara ie a for ei dezvoltate de detector cu o for dezvoltat de un resort; un microntrerup tor electric comandat de prghia de ieire a elementului de compara ie. Regulatoarele bipozi ionale servesc n special pentru comanda pornirii i opririi compresoarelor, ventilatoarelor sau pompelor i pentru comanda robinetelor electromagnetice, n timp ce regulatoarele tripozi ionale servesc pentru comanda elementelor de execu ie cu motor electric reversibil. Exemplu de dispozitive speciale sunt cele produse de firma Danfoss.
8.2.2.1 Presostate i presostate diferen iale

Sunt regulatoare automate bi sau tripozi ionale sau dispozitive de protec ie comandate de presiunea fluidului i cele mai rspndite sunt: presostatele de joas presiune utilizate pentru reglarea bipozi ional a presiunii de aspira ie a compresoarelor; presostatele de nalt presiune, utilizate pentru protec ia instala iei la creterea presiunii de refulare; presostatele diferen iale, folosite pentru protec ia compresoarelor frigorifice, contra scderii presiunii uleiului din circuitul de ungere. Principiul de func ionare al presostatului poate fi urmrit din fig. 8.16.

Fig. 8.16 Presostat: a- schema constructiv; b- schema simplificat

145 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare n figura 8.17 mrimea reglat este diferen a de presiune p = p1 p2 . Cea mai frecvent utilizare a acestor presostate n automatizarea instala iilor frigorifice este aceea de dispozitive de protec ie contra scderii presiunii uleiului din instala ia de ungere a compresorului. n acest caz p1 este presiunea de refulare a pompei de ulei iar p2 este presiunea din carter.

Fig. 8.17 Schema simplificat a presostatului diferen ial

Presostate cu zon neutr sunt regulatoare de presiune tripozi ionale prevzute cu

dou mecanisme basculante i dou microntreruptoare care ac ioneaz la presiuni diferite (fig. 8.18). Presiunea reglat (p) ac ioneaz asupra burdufului 1, care prin tija 2, comprim resortul 5. Pe tija 2 se gsesc rondelele fixe 4, ntre care se introduce cap tul din stnga al tijei 7 care ac ioneaz asupra lamelei elastice 8 i prghiei 9. Rondelele mobile 3 sunt fixate pe o piuli care se deplaseaz n lungul tijei 2 i prind ntre ele cap tul din stnga al prghiei 12 care ac ioneaz mecanismul basculant inferior format din lamelele elastice 13 i prghia 14.

Fig. 8.18 Presostat cu zon neutr ajustabil

146 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare La alegerea zonei neutre se ine seama de faptul c reducerea acesteia are drept consecin creterea frecven ei comutrilor n ciclul de comand, n timp ce mrirea ei duce la reducerea pozi iei de reglare.
8.2.2.2 Termostate i termostate diferen iale

Termostatele sunt regulatoare automate bipozi ionale sau dispozitive de protec ie automat care ac ioneaz func ie de varia ia temperaturii. Aceasta varia ie de temperatur determin o varia ie de a presiunii care provine de la un detector de temperatur cu bulb manometric ncrcat cu vapori satura i sau cu ncrctur de adsor ie. Termostatul din figura 8.19 este compus din bulbul 1, tubul capilar 2, burduful 3, microntreruptorul 4.

Fig. 8.19 Schema simplificat a termostatului

Dup forma bulbului i pozi ia lui fa de corpul termostatului se deosebesc: termostate cu bulb spiral sau de imersie; termostate cu bulb situat la distan avnd tub capilar sub form tubular sau spiral. Lungimea capilarului poate fi 2-10m . Termostatele cu bulb spiral se folosesc n special atunci cnd se regleaz temperatura aerului (se mrete suprafata de schimb de cldur ntre bulb i aer). Majoritatea termostatelor sunt prevzute cu dou scli gradate; una pe care se ajusteaz temperatura de referin i alta a diferen ialului. Alegerea diferen ialului poate nsemna o precizie de reglare mic dac se ia o valoare mare i un numr mare de cuplri i decuplri dac se ia o valoare mic. La cele tripozi ionale se ajusteaz temperatura de referin i zona neutr n timp ce diferen ialul nu este ajustabil.
8.2.2.3 Regulatoare de nivel bipozi ionale

Se utilizeaz trei tipuri de regulatoare: presostatice, termostatice i cu flotor.

a) Regulatoarele presostatice sunt presostate dotate cu detector de presiune foarte


sensibil (membran) i se utilizeaz pentru reglarea nivelului de lichid din rezervoare 147 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare deschise. Regulatorul de nivel presostatice (fig. 8.20) se monteaz sub divelul lichidului (a), sau deasupra nivelului lichidului (b) unde RP primete presiunea de la un clopot scufundat par ial n lichid.

Fig. 8.20 Montarea regulatorului de nivel presostatic: a- sub nivelul lichidului; b- deasupra nivelului de lichid; 1- cutia presostatului; 2- membrana presostatului; 3- rezervor; 4- clopot.

b) Regulatoarele de nivel termostatice (fig. 8.21), sunt constituite din burduful


superior 1, i burduful inferior 4, asupra cruia ac ioneaz presiunea vaporilor din bulbul 7, transmis prin tubul capilar 5; 2- resort; 3- rondele; 6- rezisten electric; 8,9 contacte electrice; 10- prghie; 11- tij; 12- regulator de nivel; 13- vasul cu bulbul; 14- rezervor cu lichid; 15,16- conducte de legtur.

Fig. 8.21 Regulator de nivel bipozi ional termostatic: a- schema constructiv; b- schema de montaj

148 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare Dac nivelul lichidului din vasul 13 este deasupra valorii de referin , bulbul este n ntregime scufundat n lichid ( p 2 p1 ) contactele 8 se nchid i se men in deschise contactele 9. Dac nivelul lichidului din vasul 13 scade sub valoarea de referin , bulbul rmne n spa il de vapori i este rcit mai pu in i datorit rezisten ei 6 temperatura crete( p 2 > p1 ) i astfel se nchid contactele 9.

c) Regulatoare de nivel bipozi ionale cu flotor (fig. 8.22)


Detectorul de nivel este realizat din flotorul 3, miezul magnetic mobil 5 i bobina 6. corpul detectorului 2 este legat prin racordurile 1 i 4 la spa iul ocupat de lichidul din recipientul al crui nivel se regleaz, respectiv la spa iul de vapori. Nivelul de lichid stabilit pe principiul vaselor comunicante produce deplasarea flotorului 3 i a miezului 5 legat de acesta, modificndu-se astfel impedan a bobinei 6, care este conectat la intrarea regulatorului bipozi ional 8, producndu-se bascularea contactelor de ieire 9. Miezul magnetic 5 este separat de bobina 6 prin tubul etan 7 confec ionat din material magnetic.

Fig. 8.22 Regulator de nivel bipozi ional cu flotor

8.2.3 Dispozitive de automatizare cu func ii combinate


Robinetul cu comand pilot tip PM3 (fig. 8.23) se folosete n liniile modularizate i are trei orificii filetate notate cu SI, SII i SIII n care se pot monta trei robinete pilot.

149 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

Fig. 8.23 Robinetul cu comand pilot de tip PM3

Robinetul din figur func ioneaz ca un regulator de presiune n amonte care este ajustat la presiunea de referin a robinetului SII cnd robinetul SI este deschis i la cea a robinetului pilot SIII, cnd SI (robinet electromagnetic) este nchis. Dispozitivul este folosit n schema din figura 8.24 n care se regleaz bipozi ional temperatura din camera frigorific 1.

Fig. 8.24 Reglarea bipozi ional a temperaturii dintr-o incint frigorific cu ajutorul dispozitivelor cu func ii combinate: 1- incinta frigorific; 2- vaporizator; 3- regulator de temperatura bipozi ional; 4electroval; 5,6 valve pilotate pentru reglarea presiunii de vaporizare; 7 servovalv; 8- valv de expansiune termostatic.

150 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

De re inut !
Tipuri de protec ii utilizate n instala iile frigorifice i de
climatizare;

Detectoare; Presostate i termostate; Dispozitive de automatizare cu func ii combinate.

Test de autoevaluare 8
1. Ce elemente de protec ie se utilizeaz pentru protec ia mpotriva creterii sau scderii exagerate de presiune n instala iile frigorifice sau de climatizare? 2. Care este elementul principal care asigur protec ia instala iilor frigorifice i de climatizare mpotriva creterii i scderii exagerate a temperaturii? 3. Care sunt elemetele componente ale unui traductor? 4. Enumer cteva detectoare de presiune bazate pe deformarea elastic a unor elemente. 5. Enumer principalele tipuri de detectoare de nivel. 6. Enumer principalele tipuri de detectoare de temperature. 7. Unde sunt utilizate cel mai frecvent presostatele diferen iale n instala iile frigorifice i de climatizare? 8. Specific care sunt principalele elemente ale unui termostat simplu.

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 8


1. Elaboreaz schema de comand pentru protec ia automat "om nchis" a ncintelor frigorifice i descrie func ionarea acesteia. 2. Elaboreaz schema de principiu a termostatului, respectiv a presostatului i descrie func ionarea acestora. 3. Reglarea bipozi ional a temperaturii dintr-o incint frigorific cu ajutorul dispozitivelor cu func ii combinate.

151 INSTALA II DE CLIMATIZARE

8. Protec ii i elemente de automatizare

Rspunsuri i autoevaluare

comentarii

la

ntrebrile

din

testul

de

1. Ca elemete de protec ie mpotriva creterii sau scderii exagerate de presiune n instala iile frigorifice i de climatizare se folosesc: presostate; supape de siguran sau robinete de descrcare; robinete de re inere. 2. Protec ia mpotriva creterii i scderii exagerate a temperaturii din instala iile frigorifice i de climatizare se realizeaz cu termostate. 3. Traductorul este format dintr-un element sensibil sau detector i un adaptor de semnal. 4. Detectoare bazate pe deformarea elastic a unor elemente pot fi: cu membran, cu tub Bourdon, cu resort manometric. 5. Principalele tipuri de detectoare de nivel sunt: cu flotor; cu imersor; bazate pe varia ia greut ii cu nivelul; bazate pe varia ia presiunii hidrostatice cu nivelul. 6. Principalele tipuri de detectoare de temperatur sunt: dilatometrice; bazate pe varia ia cu temperatura, a presiunii vaporilor satura i; cu absorb ie; termorezistive; termoelectrice. 7. Presostatele diferen iale, ungere. 8. Termostatul este compus din: bulb, tub capilar, burduf, microntreruptor. sunt folosite frecvent pentru protec ia compresoarelor frigorifice, contra scderii presiunii uleiului din circuitul de

Concluzii
Aceast Unitate de nv are prezint schemele de principiu a dispozitivelor de reglare i protec ie de uz general i specializate, precum i cele ale dispozitiveor de automatizare cu func ii combinate din instala iile frigorifice i de climatizare. n urma parcurgerii acestei Unit i de nv are vei n elege principiul de func ionare i partcularit ile acestor dispozitive de protec ie i de automatizare.

Bibliografie
1. Alboteanu Lauren iu, Instala ii de climatizare, Note de curs n format electronic, Craiova, 2011, www.em.ucv.ro; 2. Niculi P., Ceang E., Bumbaru S., The automation of refrigeration plants, Ed. Tehnic, Bucureti, 1993. 152 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

Unitatea de nv are nr. 9


STRUCTURI DE INSTALA II DE VENTILARE
Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 9 9.1 Clasificarea instala iilor de ventilare i climatizare 9.2 Instala ii de ventilare general 9.2.1 Instala ia de nclzire cu aer cald 9.2.2 Instala ia de rcire cu aer 9.2.3 Instala ia de ventilare cu dezumidificarea aerului 9.3 Perdele de aer 9.4 Ventilarea teatrelor, slilor de concert i cinematografelor 9.5 Ventilarea slilor pentru piscine Test de autoevaluare 9 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 9 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 9 Pagina 154 154 156 157 158 158 160 162 163 164 164 165 165 166

153 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 9 Principalele obiective al Unit ii de nv are nr. 9 sunt: Obiectiv 1: Cunoaterea principalelor structuri ale instala iilor de ventilare. Obiectiv 2: n elegerea modului de ventilare a unor spa ii interioare.

9.1 Clasificarea instala iilor de ventilare i climatizare


Rolul instala iilor de ventilare din punctual de vedere al confortului este de a aduce aer curat, proaspt n interiorul nceperilor i a spa iilor ocupate. Ventilarea, care are ca scop principal asigurarea necesarului de aer proaspt, poate avea i alte roluri, n acest fel fiind identificate urmtoarele instala ii: instala ii de ventilare care asigur rcirea aerului instala ii de ventilare care asigur nclzirea aerului instala ii de ventilare care asigur umidificarea aerului instala ii de ventilare care asigur uscarea aerului Instala iile de ventilare mai pot fi clasificate n func ie de diferen a de presiune dintre camera ventilat i exterior (mprejurimi). Dac nu se dorete aer infiltrat din exterior pentru aria ventilat deoarece calitatea aerului dinafara este necorespunztoare presiunea ariei ventilate este superioar cu 20-30 Pa. Acesta este sistemul de ventilare n suprapresiune. Exemple standard pentru aceasta solu ie sunt laboratoarele, ncperile destinate fabricrii de produse farmaceutice, slile de spectacole i centralele termice. Acest tip de ventilare poate fi aplicat i la restaurante pentru a preveni micile inconveniente.

Fig. 9.1 Instala ia de ventilare n suprapresiune

154 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare La instala iile de ventilare n suprapresiune, ventilatorul este instalat n canalul de aer proaspt. Instala ia de evacuare poate s nu existe, i n acest caz aerul iese prin anvelopa cldirii. Dac calitatea aerului din spa iul ventilat poate duna spa iilor nvecinate, se poate utiliza sistemul de ventilare n depresiune. Exemple tipice: bile, wc-urile, piscinele, halele industriale, buctriile, spltoriile. Depresiunea spa iului ventilat este de 20-30Pa.

Fig. 9.2. Instala ia de ventilare n depresiune

Dac nu exist instala ie pentru introducerea aerului proaspt, instala ia este de ventilare pentru evacuarea aerului. n instala ia de ventilare echilibrat, debitele de aer proaspt i de aer viciat sunt egale, neexistnd o diferen de presiune ntre aria ventilat i exterior. Cu o mic diferen de debit de aer, se poate ob ine o diferen de presiune mic.

Fig. 9.3. Instala ia de ventilare echilibrat

n func ie de amplasarea echipamentelor de ventilare, instala iile pot fi clasificate n instala ii de ventilare local i general. n centrala de ventilare intr urmtoarele canale (Fig. 9.4.): canal de aer proaspt, cu admisia aerului din exterior; canal de aspira ie, cu evacuarea n exterior; canal de transport la spa iul ventilat; 155 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare canal de evacuare din spa iul ventilat.

Fig. 9.4. Instala ie de ventilare general cu o central de climatizare

Elementele principale ale centralei de ventilare sunt: filtrele, ventilatoarele, bateriile de nclzire i rcire, recuperatorul de cldur i camera de umidificare. Instala ia de ventilare local se reduce de obicei la evacuare. n acest caz aerul proaspt intr n spa iul ventilat prin anvelopa cldirii sau printr-un ventilator montat n peretele exterior. Volumul de aer care intr depinde de densitatea aerului de pe anvelopa cldirii. Energia din aerul evacuat nu este recuperat. Presiunea spa iului ventilat este mai sczut dect cea exterioar. Costurile investi iei sunt mici.

9.2 Instala ii de ventilare general


Utilizarea acestui tip de instala ie este avantajoas unde nu exist solicitare de cldur i este nevoie de o func ionare continu.

Fig.9.5 Instala ie de ventilare cu ventilator de acoperi

156 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare Daca este nevoie de reglare, este posibil instalarea unei clapete ac ionat cu electromotor, care nchide circuitul de aer cnd nu este nevoie de ventila ie. n acest caz motorul electric al ventilatorului are convertor de frecventa astfel nct debitul volumic sa fie reglabil.

Fig.9.6. Schema de baza a unei instala ii de ventilare general

Instala ia de introducere i instala ia de evacuare sunt racordate la recuperatorul de cldur. Rolul recuperatorului de cldur este de a utiliza con inutul de energie din aerul evacuat. Rolul atenuatorului de zgomot este de a reduce nivelul zgomotului din instala ie.

9.2.1 Instala ia de nclzire cu aer cald


In instala iile de nclzire cu aer temperatura de refulare a aerului este mai ridicata dect n ncpere. Puterea termic, propor ional cu diferen a de temperatura acoper pierderile de cldur ale spa iului nclzit.

Fig.9.7 Schema de baza a instala iei de nclzire cu aer cald

157 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare Schema instala iei de nclzire cu aer cald este extins de o camera de amestec (Fig.9.7). Scopul camerei de amestec este de a asigura flexibilitate instala iei. Temperatura aerului refulat este cu 15-30C mai mare dect cea a camerei nclzite.

9.2.2 Instala ia de rcire cu aer


Instala ia de rcire cu aer este asemntoare cu cea de nclzire cu aer. Agentul de rcire este apa rcit. Daca temperatura suprafe ei bateriei de rcire este mai mic dect temperatura de rou, care depinde de temperatura ambiental i de umiditatea relativ, pe suprafa va apare condensul ( de exemplu t=20C, RH=50% punctului de rou=9.3C ). n acest caz n afar de ndeprtarea cldurii din aer e ndeprtat i cldura latent i con inutul de umiditate al aerului la intrare devine de asemenea mai sczut. Dac temperatura suprafa ei bateriei de rcire scade sub zero, apa nghea pe suprafa , lucru care trebuie evitat.

Fig. 9.8 Schema de baza a instala iei de rcire cu aer

De obicei temperatura aerului refulat n ncpere este mai mic cu 5-10C dect temperatura acesteia.

9.2.3 Instala ia de ventilare cu dezumidificarea aerului


Scopul dezumidificrii aerului este de a men ine umiditatea relativ i con inutul de umiditate interioar sub nivelul cerut. Prin acest proces, con inutul apei din aer se reduce. n figura 9.9 este prezentat schematic instala ia de ventilare general cu dezumidificarea aerului. 158 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

Fig. 9.9 Schema instala iei de ventilare cu dezumidificarea aerului

Dac este necesar doar dezumidificarea i nu este necesar aport de aer proaspt, se poate utiliza schema urmtoare (Fig. 9.9.)

Fig. 9.9 Instala ia de ventilare cu dezumidificare fr aport de aer proaspt

Dezumidificarea local a aerului. Instala ia de dezumidificare local a aerului are o structur similar cu dezumidificarea central fr aport de aer proaspt. Dar echipamentul con ine ntr-o carcas toate elementele necesare inclusiv pentru nclzire i rcire.

Fig.9.10 Dezumidificatorul individual de aer i principalele sale aplica ii

159 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

Fig. 9.11Schema dezumidificatorului individual de aer fr aport de aer proaspt

9.3 Perdele de aer


Perdelele de aer sunt dispozitive de ventilare local folosite la cldirile publice i industriale pentru a reduce curen ii de aer prin deschiderile din pere ii exteriori ai construc iilor. Opera ia se bazeaz pe efectul de amortizare a jeturilor de aer la suprafa a deschiderilor. n cazul perdelelor de aer nu este necesar ca deschiderile s fie nchise. Avantajele perdelelor de aer sunt: - mbunt irea condi iilor de munc n apropierea deschiderilor libere; - reducerea consumului de cldura (rcire) i a energiei electrice pentru nclzirea/rcirea cldirilor; - reducerea pierderilor de cldur n cldiri prin folosirea aerului cald din zona superioar a ncperii; - reducerea suprafe ei inutilizabile din apropierea por ilor, datorit admisiei de aer exterior n cldire; Perdelele de aer tradi ionale, care folosesc doar aerul interior nclzit n nclzitoarele perdelelor, nu sunt ntotdeauna economice (datorit consumului considerabil de energie termic). Reducerea consumului de cldur este realizat de perdele prin utilizarea aerului interior i exterior nenclzit, i prin combinarea de aer mixte, care nclzesc doar aerul proaspt. Perdelele de aer care utilizeaz aer nenclzit economisesc 30-70% din energia termic. Conform modelului aerodinamic se disting urmtoarele tipuri de perdele: 160 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare Perdele de aer cu aer interior nenclzit; Perdele de aer cu aer interior nclzit; Perdele de aer mixte cu aer interior. Aceste tipuri de perdele sunt ntotdeauna instalate n deschiderile exterioare ale por ilor ncperilor nclzite, ca i n camerele nenclzite unde temperatura standard trebuie men inut n spa iul de lucru. Sunt proiectate pentru prevenirea ptrunderii aerului exterior n perioada rece a anului. Cele pentru ncperile rcite sunt proiectate pentru mpiedicarea intrrii aerului cald din exterior.

Fig. 9.12 Perdea de aer cu aer interior nenclzit, cu dublu jet orizontal (1-grila de admisie, 2-ventilator, 3-canal de aer , 4-difuzoare de refulare)

Fig. 9.13 Perdea de aer cu aer interior nenclzit cu refulare vertical: 1- gril de admisie, 2-ventilator, 3-canal de aer , 4-difuzoare de refulare, 5-difuzoare de refulare montate n pardoseal, 6-spa iu n pardoseal pentru canalul de aer

161 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

Fig. 9.14 Perdea de aer mixt cu aer interior

9.4 Ventilarea teatrelor, slilor de concert i cinematografelor


Ventila ia acestor spa ii se bazeaz pe metoda de ventilare prin nlocuire cu deplasare termic a fluxului de aer. Aceast metod presupune o distribu ie a aerului n ncapere n care fluxul de aer introdus este mai nti ridicat prin intermediul surselor de caldur din interiorul spa iului sau de debitul de aer proaspt care este introdus pentru a nlocui aerul evacuat. Ideea principal n abordarea ventila iei ca nlocuire este urmtoarea: n ntreaga suprafa , aerul introdus intr cu o vitez mic i energie poten ial sczut. Suprafa a de intrare poate fi o parte sau ntreaga suprafa a tavanului sau suprafa a pardoselii.Viteza de intrare variaz ntre 0.1-0.5m/s. Chiar dac introducerea aerului se face n spa ii ocupate, aceasta nu are influen e negative asupra corpului uman. Aerul uzat nu se amestec cu aerul proaspat. Modul de ventilare al acestor spa ii interioare este prezentat schematic n figura 9.15.

Fig. 9.15 Prepararea i distribu ia aerului n teatre, cinematografe i sli de concert

162 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

9.5 Ventilarea slilor pentru piscine


Ventilarea slilor pentru piscine treabuie realizat n scopul asigurrii unui confort crescut. Pentru aceasta de obicei parametrii proiecta i ai piscinelor sunt: Temperatura ambiental 28-30C; Temperatura apei 25-27C; Umiditatea relativ n interior pe timp de iarn: max. 65%, pe timp de var: max. 70%; Temperatura aerului refulat pe timp de iarn: max. 40-45C.

Fig. 9.16 Sistemul de ventilare pentru slile piscinelor

La intrarea n sal, n fa a bazinului, exist un spa iu adecvat. Refularea aerului n interior se face pe la partea superioara a slii. Gurile de evacuare sunt amplasate n zona tavanului. Toate elementele sistemului de ventilare sunt fcute din o el inoxidabil sau aluminiu pentru a se evita corodarea acestora. Canalele amplasate n exterior vor fi izolate, pentru evitarea fenomenului de condensare n interiorul canalului. Toate problemele privind umiditatea la evacuare trebuie luate n considerare.

163 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

De re inut !
Tipuri de instala ii de ventilare; nclzirea aerului; Rcirea aerului; Dezumidificarea aerului.

Test de autoevaluare 9
1. Specific modalit ile de ventilare a spa iilor interioare. 2. Care sunt elementele principale ale centralei de ventilare? 3. Care este rolul recuperatorului de cldur i al atenuatorului de zgomot? 4. Care sunt elementele care apar n plus n structura unei instala ii de ventilare cu nclzirea aerului? 5. Care este elementul care asigur rcirea aerului din structura
instala iei de rcire cu aer?

6. Care este scopul dezumidificrii aerului? 7. Cum se realizeaz dezumidificarea aerului? 8. Ce reprezint perdelele de aer i ce rol au? 9. Ce tipuri de perdele de aer exist? 10. Cum se realizeaz ventilarea cinematografelor i slilor de spectacol?

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 9


1. Elaboreaz schema de principiu a unei instala ii de ventilare general (cu nclzirea, rcirea i dezumidificarea aerului); 2. Elaboreaz schema dezumidificatorului individual de aer fr aport de aer proaspt; 3. Elaboreaz schema de principiu a unei perdele de aer.

164 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. Ventilarea spa iilor interioare se poate face: prin depresiune; prin suprapresiune; echilibrat. 2. Elementele principale ale centralei de ventilare sunt: filtrele, ventilatoarele, bateriile de nclzire i rcire, recuperatorul de cldur i camera de umidificare. 3. Rolul recuperatorului de cldur este de a utiliza con inutul de energie din aerul evacuat. Rolul atenuatorului de zgomot este de a reduce nivelul zgomotului din instala ie. 4. Bateria de nclzire i camera de amestec. 5. Bateria de rcire. 6. Scopul dezumidificrii aerului este de a men ine umiditatea relativ i con inutul de umiditate interioar sub nivelul cerut. 7. Dezumidificarea ventilare. 8. Perdelele de aer sunt dispozitive de ventilare local folosite la cldirile publice i industriale pentru a reduce curen ii de aer prin deschiderile din pere ii exteriori ai construc iilor. 9. Perdele de aer cu aer interior nenclzit; perdele de aer cu aer interior nclzit; perdele de aer mixte cu aer interior. 10. Aerul proaspt este introdus pe partea inferioar a ncperii pe sub scaunele spectatorilor, iar aerul viciat este evacuat prin partea superioar a spa iului ventilat. aerului se realizeaz prin controlul parametrilor bateriilor de nclzire din structura centralei de

Concluzii
Prin parcurgerea acestei Unit i de nv are vei cunoate structurile instala iilor de ventilare i modalitatea de realizare a mprosptrii aerului din spa iile interioare.

165 INSTALA II DE CLIMATIZARE

9. Structuri de instala ii de ventilare

Bibliografie
1. *** Instala ii de ventilare modul de curs nr. 6, Universitatea Tehnic din Cluj Napoca, 2005; 2. Du Gh., Instala ii de ventilare i climatizare, Editura didactic, Bucureti, 1978.

166 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

Unitatea de nv are nr. 10


STRUCTURI DE INSTALA II DE CLIMATIZARE
Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 10 10.1 Instala ii de climatizare general 10.1.1 Instala ii de climatizare nalt presiune 10.1.2 Instala ii de climatizare cu un canal 10.1.3 Instala ii de climatizare cu dou canale 10.2 Instala ii de climatizare local Lucrare de laborator Test de autoevaluare 10 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 10 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 10 Pagina 168 168 169 169 170 171 175 183 183 184 184 184

167 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 10 Principalul obiectiv al Unit ii de nv are nr. 10 este: Obiectiv 1: Cunoaterea principalelor structuri ale instala iilor de climatizare

10.1 Instala ii de climatizare generale


Aerul condi ionat nseamn reglarea temperaturii i a umidit ii. To i parametrii pot s fie stabili i. n cazul sistemelor de climatizare performante, se poate realiza chiar i sterilizarea aerului. Sistemele de climatizare obinuite au n componen instala ii de ventilare mecanic, de nclzire/rcire, de uscare/umidificare i elemente de reglare automat.

Fig. 10.1 Centrala de climatizare

Elementul suplimentar pentru tratarea aerului este instala ia de umidificare care poate fi: Generatorul de abur: este format dintr-un rezervor de ap care este conectat la canalul de aer. Bateriile de temperatur ridicat sau energia electric sau gazele de ardere 168 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare nclzesc apa din rezervor. Apa din rezervor se evapora i aburul este direc ionat spre curentul de aer care trece deasupra rezervorului. Jetul de abur: Aburul produs de o surs extern pozi ionat aproape de central Spltorul de aer: Este alctuit dintr-o camer care con ine o instala ie de este injectat n aer. pulverizare a apei, un rezervor de colectare i o sec iune pentru evacuare. Deoarece umiditatea relativ nu influen eaz aa de mult confortul termic ct temperatura mediului ambiant i deoarece toate problemele legate de instala ia pentru umidificarea aerului de mai sus nu se regsesc prea des n zona confortului, doar n unele situa ii din ventila iile industriale este necesar aerul umed (de exemplu n industria electric), pentru umidificarea aerului n situa iile curente se utilizeaz centrala de climatizare.

10.1.1 Instala ii de climatizare nalt presiune


Principalele caracteristici ale unei instala ii de nalt presiune sunt urmtoarele: Viteza mare de micare a aerului n conduct (15-50 m/s). La vitez mare pierderea de presiune pe canal va fi de asemenea mare, presiunea produs de ventilator este i ea mare (1 000-3 000 Pa); Diferen a de temperatur mai mare ntre temperatura camerei i temperatura Tipuri speciale de difuzoare de aer care nu produc zgomot la vitez mare. n aerului din canal (10-30 C); instala iile cu vitez mare, sec iunea ramifica iilor perpendiculare a canalelor este de doar 1020% fa de instala iile obinuite. Canalele pentru instala iile de nalt presiune pot fi fixate n pere i, pardoseli i n tavane. Viteza n canalele principale este de 20-50m/s, iar n canalele secundare de 10-25m/s. n instala ia de ventilare de nalt presiune se poate aplica sistemul cu una sau dou canale.

10.1.2 Instala ii de climatizare cu un canal


Acest tip de instala ie este similar cu instala ia de climatizare general. La instala iile de nalt presiune unde se aplica solu ia cu un canal, se mrete viteza de la 5m/s (viteza instala iei la presiune joas) la 20m/s, diferen a dintre temperatura aerului refulat i temperatura camerei, de la 5C la 20C, astfel n cot, sec iunea ramifica iei este redus la10 15% fa de sec iunea la instala ia de joas presiune. 169 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

Fig. 10.2 Schema instala iei de nalt presiune cu un canal i mai multe zone: 1-filtru, 2-baterie de nclzire, 3- umidificator, 4-baterie de rcire, 5-ventilator, 6- baterie de rcire/renclzire, 7-difuzoare, 8-aer recirculat, 9-aer proaspt, 10-canal de aspira ie

10.1.3 Instala ii de climatizare cu dou canale


Pentru a ob ine o instala ie ct mai flexibil este recomandat aplicarea sistemului cu dou canale. Instala ia de nalt presiune cu dou canale este adecvat acolo unde este necesar rcirea i nclzirea n acelai timp. Aerul este separat n doua pr i n centrala de aer. O parte din aer trece prin bateria de nclzire iar cealalt prin bateria de rcire. Aceste dou feluri de aer circul prin cele dou canale.

Fig. 10.3 Repartizarea aerului pentru instala ia de una i de dou canale: 1-senzorul de temperatur, 2-canalul de aer rece, 3-regulatorul de debit pentru aer, 4- canalul de aer cald

170 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

10.2 Instala ii de climatizare local


n sistemele de rcire local, sarcina de rcire este preluat de un echipament local care este situat n spa iul unde rcirea este necesar. n instala iile tip split exist un circuit nchis de rcire. Aceast instala ie poate fi inversat, adic echipamentul interior este capabil s nclzeasc.

Fig. 10.4 Aparatul de fereastr

Fig. 10.5 Componentele sistemului local: aparat de fereastr (echipamentele interne i externe sunt introduse ntr-o singur cutie), unitate intern i unitate extern

n func ie de numrul de unit i interne conectate la cele externe se pot distinge sisteme monosplit i sisteme multisplit. n primul caz fiecare unitate intern este conectat la o unitate extern. Distan a dintre unitatea intern i cea extern este limitat. ntr-un aparat de fereastr, pr ile interne i externe se afl ntr-un singur corp (Fig. 10.4, 10.5) i aa cum precizeaz i numele, aparatul de fereastr se monteaz n partea de sus a ferestrei. Avantajul e instalarea i manevrarea simpl. Pentru eliminarea dezavantajelor aparatului de fereastr, compresorul i condensatorul sunt situate ntr-o unitate separat unitatea extern. Unitatea intern se amplaseaz sub fereastra, pe peretele lateral sau n tavanul fals . 171 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare Mrimea uzual a unit ii interne pentru tavanul fals este de 600x600 mm. nl imea necesar este de 300mm. Acest tip de unitate este echipat pentru aport de aer proaspt (fig. 10.7).

Fig. 10. 6 Sistemul split cu o unitate intern i o unitate extern

Fig. 10.7 Sistemul split cu unitatea intern montat n tavanul fals sau sub fereastr

O unitate intern poate deservi mai multe camere prin sistemul split cu tubulatur (fig. 10.8).

Fig. 10.8 Sistemul split cu tubulatur

172 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare Instala ia de rcire local ventiloconvectorul Capacitatea necesara de rcire i de nclzire este transferat n ventiloconvector prin apa rcit sau nclzit care are o capacitate mai bun de transfer ca i aerul. Debitul de ap i temperatura de rcire este de exemplu 7-12C i pentru nclzire de 80-60C. Exist urmtoarele racorduri: - la conductele de rcire - la conductele de nclzire - alimentarea cu aer proaspt - legtura cu canal pentru eliminarea condensului - energie electric pentru ventilator i reglaj. Dac nu exist racord la ap cald echipamentul se folosete doar pentru rcire. Mai exist i cazul cnd aerul proaspt nu este cerut.

Fig. 10.9 Rcitorul de ap (chilerul) i modulul hidraulic

Diferen a ntre ventiloconvectorul montat vertical i cel montat orizontal (Fig. 10.10) este ca ultimele nu sunt echipate cu racord de aer proaspt. Prin modificri minore asupra carcasei, aparatele de perete sau de tavan pot fi utilizate i montate n tavanul fals: ventiloconvector cu canale de aer. n acest caz aparatul va avea ataat un canal cu o cutie distribuitoare i colectoare pentru instalarea canalelor de introducerea i evacuarea aerului

173 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

Fig. 10.10 Ventiloconvectorul montat vertical (de perete), sau orizontal (de tavan)

Fig. 10.11 Ventiloconvector amplasat n tavanul fals ( nl ime 30cm)

De re inut !
Climatizare general; Climatizarea local.

174 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

Lucrare de laborator STUDIUL INSTALA IEI DE CLIMATIZARE CONSTRUC IE. FUNC IONARE. IDENTIFICAREA DEFECTELOR I REMEDIEREA LOR

1. Scopul lucrrii
Lucrarea are ca scop: - fixarea cunotin elor privind identificarea elementelor componente ale unei instala ii de climatizare; - exersarea deprinderilor privind func ionarea unei instala ii de climatizare; - identificarea experimental a defectelor posibile la o instala ie de climatizare.

2. No iuni teoretice
O instala ie de aer condi ionat i de ventilare produce i men ine condi ii favorabile de via ntr-un spa iu dat. A trai n ncperi prevzute cu aer condi ionat (climatizare) i ventilare, scutete organismul de eforturi suplimentare n fa a unui mediu nconjurtor agresiv din punctul de vedere al noxelor (temperaturi i umidit i nepotrivite, curen i de aer, mirosuri etc.). Scopul aparatelor (instala iilor) de condi ionare a aerului i de ventilare este acela de a crea un mediu confortabil pentru ocupan ii unei (unor) ncperi prin controlul strii aerului (temperatura, umiditate, grad de puritate, mirosuri, zgomot etc.). Aparatele (instala iile) sunt de o mare varietate. n cele de fa se ncepe cu cele mai cunoscute. Am asistat n ultimii ani la amplasarea exagerat, pe fa adele cldirilor, a aparatelor de aer condi ionat, de perete, tip split. La acestea sunt vizibile condensatoarele (unit ile exterioare ale aparatelor). n ncperi, pe pere i, sunt montate evaporatoarele (unit ile interioare ale acelorai aparate). ntre cele 2 unit ii, prin conducte (uzual confec ionate) din cupru, bine izolate termic, circul agentul frigorific (de regul, un freon). mpreun, formeaz un tot care poate modifica, n primul rnd, temperatura ncperilor, n sensul dorit de utilizator. Cronologic, naintea spliturilor au fost aparatele de fereastr care includ, ntr-o singur carcas, ambele pr i ale splitului. Sunt mai ieftine, dar mai zgomotoase, ntruct compresorul frigorific, componenta cea mai dificil a aparatului, se afl practic n fereastra. Totui, exist firme productoare care reuesc s produc compresoare mai pu in zgomotoase. Spliturile au "scos" o mare parte din zgomot afar din cas, dar costul lor este ceva mai mare. Att aparatele de fereastra, cat i spliturile, sunt create n special pentru spa iile mici (locuin e, mici ncperi fr procese nocive, spa ii fr aglomerare de persoane etc.), care nu necesit ventilare. Puterile frigorifice uzuale ale aparatelor de fereastr se afla n domeniul 2-5 kW (cca. 7.000-17.000 Btu/h). Cele ale spliturilor se afla n domeniul 2-8 kW (cca. 7.000-27.000 Btu/h) de regul, montndu-se un echipament ntr-o ncpere. Se produc i splituri mai mari, cu puteri de 915kW (cca. 30.000-51.000 Btu/h), dar utilizarea lor este o alt problem. Majoritatea spliturilor produc jeturi (plane) de aer reci, cu temperatura ini ial de +3...+5. Exagerarea utilizrii spliturilor dincolo de domeniul men ionat este, poate, convenabil ca pre de cost, dar incorect i amgitoare pentru atingerea scopului propus. 175 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare Astfel, au fost montate splituri n sli de restaurant, discoteci, holuri aglomerate de bnci, de cinematograf, hale de produse alimentare i nealimentare; chiar i n buctarii sau sli de opera ii. Cu toate ca, teoretic, dar mai ales practic, se tie ca aparatele de aer condi ionat, tip split, rcesc puternic aerul. Iat unele din dezavantajele utilizrii spliturilor: Spliturile uzuale nu introduc aer proaspt; acestea recircul aerul din ncpere, rcindu-l i, ntr-o anumit msur, dezumidificndu-l. Spliturile introduc, de regul, aerul rcit cu viteze mari, productoare poten iale de curen i, mai ales n ncperile mici. Puterile termice per aparat sunt mai reduse; n cazul ncperilor mari, sunt necesare mai multe aparate. Filtrele, din dotarea spliturilor, sunt realizate pentru ncperi cu praf moderat, far alte noxe. Spliturile au ns i avantaje certe: Puterea electric este modic, unitatea interioar este uor de amplasat. Jeturile de aer ale spliturilor cu viteze mici nu deranjeaz ntr-o ncpere, chiar mai mic. Pre urile sunt convenabile. Filtrele din dotarea spliturilor sunt suficiente pentru ncperile relativ curate (birouri cu 1-2 persoane, anticamerele birourilor mici, camere de locuit, chiar dormitoare etc.).

3. Construc ia i func ionarea instala iei de climatizare


3.1 Construc ie n general, unitatea interioar con ine: bateria de evaporare, ventilatorul aferent (care recircul aerul n ncpere), filtrul de aer (din material sintetic), grilele de baleiaj orizontal/vertical a jetului de aer, alte accesorii i carcasa. Unitatea exterioar con ine: bateria de condensare, ventilatorul aferent (care vehiculeaz aerul pentru rcirea condensatorului), compresorul frigorific, alte accesorii frigorifice i carcasa. Exist ns i unele modele de splituri la care compresorul este plasat n unitatea interioar. n figurile urmtoare sunt prezentate elementele componente, precum i direc ia de circula ie a fluxului agentului frigorific, n instala ia de climatizare ce func ioneaz n mod de rcire, (fig.1) i n mod de nclzire, (fig.2)

Fig. 1 Instala ia de climatizare mod de func ionare "rcire"

176 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

Fig. 2 Instala ia de climatizare mod de func ionare "nclzire"

Legenda: Direc ia fluxului agentului frigorific pentru rcire Direc ia fluxului agentului frigorific pentru nclzire 3.2 Func ionare Func ionarea unei instala ii de climatizare este similar cu cea a unei instala ii frigorifice cu comprimare mecanic de vapori. Aceasta se bazeaz pe proprietatea unui agent frigorific (freon) de a avea o temperatur de vaporizare sczut i de a vaporiza i lichefia succesiv n cadrul unor cicluri termodinamice. Fiecare substan pentru a suferi o schimbare de stare trebuie sa cedeze sau s absoarb cldur: - n trecerea din stare lichid n stare de vapori, absoarbe cldur; - n trecerea din stare din stare de vapori n stare lichid, cedeaz cldur. Un circuit frigorific exploateaz schimbarea de starea a unui fluid cnd absoarbe sau cedeaz cldur. Func ionare instala iei de climatizare este controlat de o plac electronic cu microprocesor care realizeaz reglrile de tempertatur, func iile de protec ie i gestiune a elementelor electromecanice pe baza setrilor efectuate la telecomand (de ctre utilizator) i a temperaturilor relevante (de la senzorii situa i n interiorul unit ii interne sau n interiorul unit ii externe atunci cnd instala ia func ioneaz n mod de nclzire).

4. Identificarea defectelor i remedierea lor


4.1 Partea electric Defect 1. Apsnd tasta TEST unitatea intern pornete iar ledul clipete i se aude un semnal sonor 2. Aparatul nu pornete nici atunci cnd se apas tasta AUTO sau TEST de pe unitatea intern Verificare - clema de prindere a sondei este desfcut; - firele de legtur a sondei sunt rupte - se verific prezen a tensiunii de 220V la bornele unit ii interne; - se verific prezen a tensiunii Remediere - se restabilesc legturile desfcute

- dac nu este tensiune de 220V se nlocuiete siguran a de 220 mA din plac. 177 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare la intrarea i ieirea din transformatorul ce alimenteaz placa electronic; - dac nici o alt telecomand nu func ioneaz se verific fixarea plcii cu IR; - dac o alt telecomand func ioneaz corect, atunci cea considerat defect poate avea bateriile descrcate sau poate fi stricat. - se verific legturile electrice ntre cele dou unit i; - se verific prezen a tensiunii de 220V la bornele unit ii externe.

3. Telecomanda nu func ioneaz sau func ioneaz doar de aproape

- se repar sau se nlocuiete placa cu receptorul IR; - se nlocuiesc bateriile dac sunt descrcate sau se nlocuie telecomanda dac este stricat. - se refac legturile electrice dintre unit i conform schemei de conexiuni din cartea tehnic a aparatului; - se nlocuiesc cablurile electrice dac se constat c sunt ntrerupte. - se introduce conectorul senzorului n plac; - se nlocuiete senzorul.

4. Unitatea intern pornete, dar cea extern nu pornete

5. n modul RCIRE aparatul nu pornete (n cel de NCLZIRE func ioneaz nentrerupt)

6. n modul NCLZIRE aparatul nu pornete (n cel de RCIRE func ioneaz nentrerupt) 7. n modul RCIRE rmne activ 10 min i apoi nu mai repornete

- se verific dac senzorul de temperatur ambiental este corect introdus; - se verific dac senzorul de temperatur ambiental este defect sau dac are cablul ntrerupt. - se verific dac dac senzorul de temperatur este n scurtcircuit - se verific dac senzorul de imersiune este corect introdus; - se verific dac senzorul de imersiune este defect sau dac acesta are cablul ntrerupt - se verific dac senzorul de imersiune al unit ii externe este corect legat; - se verific dac senzorul de imersiune al unit ii externe este defect sau ntrerupt, sau dac cablu de semnalizare este legat corect. - se verific introducerea corect a conectorului motorului de ac ionarea a deflectorului; - se ncearc dac alt motor func ioneaz. - se verific dac conectorul motorului este corect introdus;

- se nlocuiete senzorul.

- se introduce conectorul senzorului n plac; - se nlocuiete senzorul

8. n modul NCLZIRE unitatea extern face prea des dezghe area (aprox. la fiecare 50 min)

- se leag corect senzorul de imersiune; - se nlocuiete senzorul; - se nlocuiete cablu de semnalizare sau se leag corect. - se refac legturile corecte ale motorului; - se nlocuie motorul.

9. Paletele deflectorului rmn nchise sau se rotesc anormal.

10. Ventilatorul unit ii interne nu func ioneaz sau

- se introduce conectorul n plac;

178 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare func ioneaz cu o vitez foarte mic. 11. Chiar i n modul NCLZIRE aparatul emite aer rece. - se verific prezen a tensiunii la conector; - se ncearc un alt motor sau un alt condensator. - se verific legatura cablului de semnalizare la unitatea extern (firul vanei cu 4 ci); - se verific dac vana cu 4 ci are bobina ntrerupt; - se verific dac vana cu 4 ci anclaneaz. - se verific legatura cablului de semnalizare la unitatea extern (firul ventilatorului); - se rote cu mna ventilatorul pentru a-l porni; - se ncearc un alt motor. - se verific prezen a tensiunii de alimentare la ambele unit i; - se verific prezen a tensiunii de alimentare la contactele motorului; - se aude un bzit continuu i motorul nu pornete; - se verific integritatea klixonului. - se nlocuie placa electronic; - se nlocuie motorul sau condensatorul. - se leag corect cablul de semnalizare; - se nlocuie bobina vanei cu 4 ci; - se nlocuie vana cu 4 ci; - se reface legtura corect la ventilator; - se nlocuie condensatorul; - se nlocuie motorul. - se refac legturile corecte; - se nlocuiesc siguran ele fuzibile de pe placa compresorului; - se nlocuie condensatorul compresorului; - se nlocuie klixonul.

12. Ventilatorul unit ii externe nu pornete.

13. Compresorul nu pornete

4.2 Circuitul frigorific Ini ial se verific corecta func ionare a instala iei de climatizare n condi ii climaterice normale, att pe rcire ct i pe nclzire. Astfel, dup cteva minute aparatul trebuie s emit aer rece (n modul RCIRE) sau aer cald (n modul NCLZIRE). Temperatura aerului emis depinde de urmtorii factori: - temperatura mediului; - cantitatea de aer emis (viteza ventilatorului); - randamentul termic al aparatului. Func ionarea n modul RCIRE Dac ventilatorul este reglat la vitez maxim, n condi ii normale: - un aparat de 7000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mic cu 12oC dect temperatura mediului; - un aparat de 9000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mic cu 14oC dect temperatura mediului; - un aparat de 12000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mic cu 15 oC dect temperatura mediului; - un aparat de 16000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mic cu 14-16 oC dect temperatura mediului; - un aparat de 18000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mic cu 16-18 oC dect temperatura mediului; - un aparat de 24000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mic cu 18-20 oC dect temperatura mediului; - la modelele cu 30000 i 50000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mic cu 16-20oC dect temperatura mediului. 179 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare Temperatura aerului emis de unitatea intern crete odat cu creterea temperaturii externe. O bun func ionare a aparatului este constatat atunci cnd de la schimbtorul unit ii interne, prin tubul de evacuare condens, ies n mod continuu picturi de ap (condens). Func ionarea n modul NCLZIRE Dac ventilatorul este reglat la vitez maxim, n condi ii normale: - un aparat de 7000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mare cu 15 oC dect temperatura mediului; - un aparat de 9000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mare cu 17 oC dect temperatura mediului; - un aparat de 12000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mare cu 20 oC dect temperatura mediului; - un aparat de 16000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mare cu 18-20 oC dect temperatura mediului; - un aparat de 18000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mare cu 18-20 oC dect temperatura mediului; - un aparat de 24000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mare cu 22-24 oC dect temperatura mediului; - la modelele cu 30000i 50000BTU/h trebuie s produc aer cu temperatura mai mare cu 18-24 oC dect temperatura mediului (chiar i cnd este activat rezisten a electric integrat n aparat). Temperatura aerului emis de unitatea intern se diminueaz odat cu creterea temperaturii externe. Toate situa iile indicate pot fi considerate calitative ca indici de func ionare. trebuie s se in cont de elementele care func ioneaz n condi ii specifice de mediu i tipologia de instalare a mainii. n general randamentul aparatului se diminueaz n cazul n care instala ia cere: - o lungime mare a legturilor frigorifice; - o mare diferen de nivel ntre unitatea intern i cea extern; - un numr mare de curbe a liniei frigorifice. Randamentul aparatului se diminueaz i n situa ia n care nu este garantat o schimbare termic optim a unit ii interne i n particular a unit ii externe. Identificarea defectelor i remedierea lor fr folosirea instrumentelor Func ionarea n modul RCIRE Defect Verificare Remediere 1. Se formeaz brum - bruma la baza schimbtorului: - se caut pierderile i se pe schimbtorul unit ii pierderi de gaze; rencarc circuitul frigorific; interne. - brum pe tot schimbtorul: filtru - se cur filtrul de aer; de aer este nfundat; - se verific temperatura - temperatura mediului este mai mediului; mic de 20 oC; - se nlocuiete motorul. - ventilatorul unit ii interne este stricat. 2. Nu se produce - dac schimbtorul unit ii interne - se caut pierderile i se condens. rmne uscat i motorul rencarc circuitul frigorific; compresorului absoarbe un curent electric mai mic dect cel prevzut, atunci se produce o pierdere de agent frigorific. 3. Compresorul - schimbtorul de cldur al - se cur schimbtorul func ioneaz pu in rece. unit ii externe este nfundat sau unit ii externe; acoperit: nu se realizeaz un bun - se debaraseaz spa iul de 180 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare schimb termic. ventilare a unit ii externe sau se re-amplaseaz unitatea la cotele prevzute n cartea tehnic; - se ndreapt paletele ventilatorului unit ii externe. - se cur filtrele; - se realizeaz circula ia liber a aerului; - se nlocuiete aparatul; - se ndeprteaz sursa de cldur sau se monteaz unitatea n alt loc; - se monteaz unitatea intern conform cr ii tehnice.

4. Aparatul nu emite aer - filtrele unit ii interne sunt suficient de rece nfundate; - aspira ia aerului unit ii interne este obturat; - dimensionarea aparatului este necorespunztoare; - unitatea intern este montat n apropierea unei surse de cldur; - montarea necorespunztoare dimensional a unit ii interne. 5. eava de aspira ie a - pierderi de agent frigorific. - se caut pierderile i se compresorului nu este rencarc circuitul frigorific. rece. 6. eava de refulare a - pierderi de agent frigorific compresorului nu este cald 7. Compresorul se - compresorul este prea cald: a oprete. declanat protec ia termic proprie. - se caut pierderile i se rencarc circuitul frigorific.

- se ateapt ca temperatura s coboare.

Identificarea defectelor i remedierea lor cu ajutorul instrumentelor Cu ajutorul instrumentelor de msur se ob in informa ii importante privind func ionarea corect a instala iilor de climatizare. Msurtorile relevante sunt urmtoarele: - temperatura aerului; - curentul absorbit; - presiunea agentului frigorific. Temperatura aerului va fi msurat cu termometru digital cu timp scurt de rspuns. temperaturile de interes major sunt urmtoarele: - temperatura mediului: este temperatura din camera n care este instalat unitatea intern; - temperatura de emisie a unit ii interne: este temperatura aerului emis de unitatea intern, msurat la viteza maxim a ventilatorului; - temperatura extern: este temperatura aerului aspirat de unitatea extern. Curentul absorbit este msurat cu un clete ampermetric digital capabil s ofere date precise i s memoreze valoarea curentului de pornire al compresorului. Msurarea curentului se efectueaz pe unul dintre conductorii cablului de alimentare, n acelai timp i pentru unitatea intern i pentru cea extern, innd cont c unitatea intern are un consum neglijabil fa de cel al compresorului. Presiunea este msurat, de regul, cu manometrele sta iei de ncrcare sau trusa de manometre, acordnd aten ie manometrului (rou) cu scala de 30 bari ce msoar nalta presiune. Punctul n care se execut msurarea presiunii este racordul filetat prevzut cu robinetul de gaz al unit ii externe. n acest punct este accesibil msurarea pentru: - presiunea joas, la func ionarea n modul RCIRE; - presiunea nalt, la func ionarea n modul NCLZIRE. 181 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare Presiunea se stabilete doar dup un anumit timp de func ionare. n acest caz este recomandabil s se atepte cteva minute nainte de a considera citirea drept corect. Aparatul oprit Este util s msura i valoarea presiunii: n aceast condi ie trebuie s corespund cu valoarea temperaturii de rcire, al doilea dup scara de rcire al R22, marcat n culoarea verde pe manometru. dac temperatura mediului este de 20 oC i temperatura extern este de 18 oC, presiunea care se poate exprima la aparat va fi n jur de 8 bar. dac presiunea este mai mic de aceast valoare, rezult deja cu certitudine c n instala ie exist o pierdere a agentului frigorific. Aparatul n func iune Cu aparatul n func iune trebuie urmri i urmtorii parametrii: condi ii climatice: - temperatura mediului; - temperatura exterioar. condi ii de func ionare n modul RCIRE: - presiunea: n condi ii standard valoarea presiunii este n jur de 4-5 bar; - curentul absorbit; - temperatura aerului emis de unitatea intern; - temperatura aerului emis de unitatea extern. condi ii de func ionare n modul NCLZIRE: - presiunea: n condi ii standard valoarea presiunii este n jur de 16-18 bar; - curentul absorbit; - temperatura aerului emis de unitatea intern; - temperatura aerului emis de unitatea extern. Valoarea presiunii se poate schimba n func ie de varia iile condi iilor climaterice. n linii mari, fie n modul RCIRE fie n cel de NCLZIRE, crete valoarea presiunii n func ie de temperatura mediului intern i cel extern i trebuie s se in cont de acest lucru pentru a putea da explica ii asupra msurtorilor care se fac. Curentul electric absorbit, n condi ii climatice standard nu trebuie s aib valori diferite de cele nominale. Cnd temperatura mediului intern sau extern este diferit fa de valorile standard de msurare se va utiliza curba curentului absorbit pentru a determina corect coeficientul de care trebuie inut cont. n general cnd curentul absorbit este mai mic dect cel prevzut este posibil ca ncrcarea cu agent frigorific s nu fie suficient, n caz contrar, cnd aparatul este suprancrcat cu agent frigorific, valoarea curentului este mai mare dect cea nominal. Verificarea unit ii externe cu ajutorul instrumentelor de msur Defect 1. Aparatul nu nclzete sau rcete, dect foarte pu in: valori mici ale curentului absorbit i ale presiunii. 2. Aparatul rcete foarte pu in, iar nclzirea este cu efect redus i dezghe ri frecvente. 3. Aparatul nu nclzete sau rcete, dect foarte pu in. Verificare - pierderi de agent frigorific. Remediere - se elimin cauza pierderilor i se rencarc unitatea extern cu agent frigorific. - se deschide robinetul de lichid corespunztor; - se elimin dopul sau trangularea evii. - se deschide robinetul de gaz suficient.

- robinetul de lichid nu este suficient deschis; - una din evile de legtur este trangulat sau obturat. - dac presiunea n modul de RCIRE este mare iar n cea de NCLZIRE este sczut: robinetul de gaz nu este suficient deschis.

182 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

5. Modul de lucru
Se vor identifica elementele componente ale unei instala ii de climatizare i se vor nsui no iunile teoretice privind func ionarea acesteia, prezentate la punctul 2; Se vor nota valorile caracteristicilor tehnice ale instala ii de climatizare WhiteWestinghouse, studiate n cadrul lucrrii. Se vor identifica elementele componente prezentate la punctul 3.1 ale ale instala ii de climatizare White-Westinghouse, studiate n cadrul lucrrii; Se va pune n func iune instala ia prin conectarea fiei cordonului de racordare la priza de curent, dup care se apas butonul de pornire de la telecomand; Se va urmri func ionarea instala iei n ambele moduri de func ionare; Se vor nsui defectele i modalitatea de remediere a acestora, prezentate la punctul 4.

6. Con inutul referatului


Referatul va con ine: schema de principiu a instala iei de climatizare n modul de func ionare "rcire"; schema de principiu a instala iei de climatizare n modul de func ionare "nclzire"; datele tehnice ale ale instala ii de climatizare White-Westinghouse ; descrierea func ionarii instala iei de climatizare; principalele defecte i remedierea acestora pentru instala ia de climatizare.

Test de autoevaluare 10
1. Care este diferen a dintre centrala de ventilare i centrala de climatizare? 2. Ce elemente componente are o instala ie de climatizare? 3. n ce situa ie se utilizeaz instala ia de climatizare de nalt presiune cu dou canale? 4. Enumer cteva tipuri de instala ii de climatizare local? 5. Care este principalul dezavantaj al instala iilor de tip split n raport cu cele de fereastr?

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 10


1. Elaboreaz schema de principiu a unei instala ii de climatizare general. 2. Elaboreaz schema de principiu a unei instala ii de climatizare local de tip split.

183 INSTALA II DE CLIMATIZARE

10. Structuri de instala ii de climatizare

Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. Centrala de ventilare asigur mprosptarea aerului din spa iile interioare pe cnd centrala de climatizare asigur i men inerea unei calit i superioare a aerului din acele spa ii, prin controlul unor parametrii (temperatura i umiditatea). 2. Sistemele de climatizare obinuite au n componen instala ii de ventilare mecanic, de nclzire/rcire, de uscare/umidificare i elemente de reglare automat. 3. Instala ia de nalta presiune cu dou canale este adecvat acolo unde este necesar rcirea i nclzirea n acelai timp. 4. Instala ii de climatizare de tip split; aparate de fereastr; ventiloconvectoarele. 5. Dezavantajul sistemului de tip split comparativ cu cel monobloc (aparat de fereastr) const n faptul c se recircul doar aerul din interior i nu se introduce aer proaspt din exterior.

Concluzii
Prin parcurgerea acestei Unit i de nv are vei cunoate structurile instala iilor de climatizare, general i local, precum i particularit ile acestor instala ii. Prin lucrarea de laborator vei cunoate i principalele defecte ale instala iei de climatizare local de tip split, precum i modalit ile de remediere a acestora.

Bibliografie
1. *** Instala ii de ventilare modul de curs nr. 6, Universitatea Tehnic din Cluj Napoca, 2005 2. Du Gh., Instala ii de ventilare i climatizare, Editura didactic, Bucureti, 1978.

184 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

Unitatea de nv are nr. 11


ELEMENTE ALE INSTALA IILOR DE VENTILARE I CLIMATIZARE
Cuprins Obiectivele unit ii de nv are nr. 11 11.1 Ventilatoare 11.1.1 Ventilatoare pentru ventilarea general 11.1.2 Alegerea ventilatoarelor 11.1.3 Curbele de performan caracteristicile sistemului ale ventilatoarelor i Pagina 186 186 186 192 193 194 197 201 202 203 205 205 205 206 206

11.2 Baterii (module) de nclzire i rcire 11.3 Recuperatoare de cldur 11.4 Filtre de aer 11.5 Canale de aer 11.6 Atenuatoare de zgomot Test de autoevaluare 11 Lucrare de verificare unitatea de nv are nr. 11 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare Concluzii Bibliografie unitatea de nv are nr. 11

185 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

OBIECTIVELE unit ii de nv are nr. 11 Principalele obiective ale Unit ii de nv are nr. 11 sunt: Obiectiv 1: Cunoaterea principalelor elemente componente ale instala iilor de ventilare i de climatizare Obiectiv 2: nsuirea no iunilor caracteristice ale componentelor instala iilor de ventilare i climatizare

11.1 Ventilatoare
Ventilatorul este elementul aerodinamic activ al unui sistem de ventila ie. Un ventilator este un dispozitiv dinamic rotativ i reprezint partea care pune n micare toate sistemele de ventilare mecanic. Energia de rota ie aplicat axului ventilatorului este transformat ntr-o diferen de presiune fcnd ca aerul, gazul sau o particulele de praf s pluteasc prin tub sau s fie evacuate ntr-un spa iu liber. Ventilatoarele sunt mpr ite n dou categorii generale: Ventilator axial n care aerul plutete axial prin rotor ntr-un cilindru sau cerc. Ventilator centrifugal sau radial n care aerul plutete radial prin rotor ntr-o carcas tip spiral. Ventilatoarele cu jet axial sunt mpr ite n dou sub-categorii diferen iate n principal de carcasa lor i rafinamentul rotorului i al accesoriilor. Toate tipurile variaz n form, numr i unghi al lamelor; propor ie a butucului ro ii fa de diametrul rotorului, materiale i metode de fabrica ie, depinznd de model i preferin a productorului.

11.1.1 Ventilatoare pentru ventilarea general


Ventilatorul de acoperi: Aceste tipuri de ventilatoare sunt montate la captul canalului n zidrie sau ntr-o ram de metal exterioar. Exist dou tipuri de ventilatoare de acoperi func ie de direc ia aerului evacuat: orizontale i verticale. Din punct de vedere acustic, tipul vertical e mai bun deoarece distribu ia radial a zgomotului emis este mai mare. Mrimi conven ionale: Diametru: 200mm-630mm, Debitul volumic de aer: 200-25000m3/h, Putere cerut: 0.1-6kW. 186 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare Ventilatoare de canal: Pentru o presiune mai mic se utilizeaz ventilatoare axiale, pentru o presiune mai mare sunt ventilatoarele radiale. Ventilatoarele axiale sunt utilizate ndeosebi la instala iile mici. Datorit faptului ca n instala iile mari este necesar o presiune mai mare, n aceste cazuri se utilizeaz ventilatoare radiale. Pentru instala iile mici este bine sa se utilizeze ventilatoare montate n canal deoarece nu este nevoie de o camer separat pentru ventila ie. Dezavantajele ventilatoarelor montate n canal rezid din nivelul de zgomot emis n mediul exterior. Ventilatoarele de canal sunt potrivite pentru evacuare, admisie ca i pentru instala iile de ventilare echilibrat. n figura 11.1 sunt dou tipuri de ventilatoare de canal. n partea stng este prezentat unul obinuit, n dreapt un ventilator cu atenuator de zgomot care reduce zgomotul emis n mediul nconjurtor.

Fig.11.1 Ventilatorul radial cu i fr cutie pentru atenuarea zgomotului

Mrimi conven ionale: Diametru: 100mm-630mm, Debit volumic de aer: 100-10000m3/h, Putere electric: 0.05-2kW. 11.1.1.1 Ventilatoare cu propagare axial Ventilatoarele cu propagare axiale folosite de obicei pentru transport liber, sau mpotriva unei rezisten e sczute, pot prezenta de asemenea o varietate de forme, dar sunt simple din punctul de vedere al construc iei. Acest tip const ntr-un propagator sau o roat de tip disc n interiorul unui panou circular sau carcase. Roata sau carcasa este fie din folii de metal, mulaj de aluminiu, sau material mbrcat n plastic. Rotirea poate fi direct cu axul pe vibrochenul motorului sau rotire prin curea. 187 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

Fig.11.2 Ventilator axial

Avantaje i utilizri uzuale: Gama larg de volume; Cost de exploatare sczut; Necesar de spa iu i greutate reduse; Ventila ie de diluare pentru ndeprtarea toxicului i a mirosurilor. Dezavantaje: Limita de rezisten la 250 kPa; Probleme ale nivelului sunetului n cazul vitezelor mari; Nerecomandate n cazul mediilor corozive sau abrazive, cerin e de protejare; Ventilatoarele cu ac ionare direct nu trebuie folosite n spa ii n care ventilatorul transport gaze sau vapori explozibili; Limitri ale temperaturii de exploatare; Ventilatoarele axiale sunt mpr ite n dou sub-categorii: cu tub axial i cu turbina axial, folosite de obicei mpotriva rezisten ei apreciabile, n mod normal au butucul ro ii relativ mare i palete elicoidale (unghiul variind radial de-a lungul paletei). Paletele pot fi de grosime uniform, fie plate fie ndoite, compacte sau formate din discuri; sau mai pot fi formate din foaie de tabl decupat i ndoit, compact sau din tabl de grosime dubl. Un ventilator cu tub axial este n principal este un ventilator cu elice plasat ntr-o carcas cilindric scurt, gazul curgnd n direc ie axial. Un ventilator cu turbin axial ncorporeaz turbine proiectate special, care sunt pozi ionate fie n sensul fie n contrasens cu curentul de aer al ventilatorului. 188 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

Fig.11.3 Ventilatorul cu tub axial i ventilatorul cu turbin axial. Ventilatorul axial const dintr-un rotor prevzut cu palete din tabla ndoit i decupat montate pe un butuc rotitor. Butucul este pozi ionat ntr-o carcas cilindric aliniat cu direc ia de curgere a gazului. Dac sunt utilizate gaze ce nu prezint un pericol, motorul este plasat direct n curentul de aer. Dac totui sunt transportate gaze explozive, abrazive, inflamabile sau corozive, este folosit un ventilator bifurcat, cu motorul pozi ionat n afara jetului de aer. Un motor localizat n afara casetei permite ventilatorului sa func ioneze ac ionat de o curea, asigurnd schimbri uoare de vitez, dac acestea sunt necesare. Datorit progreselor n controlul electronic a vitezei motorului, folosirea curelelor pentru controlul vitezei este n scdere. Un ventilator cu palete din tabla ndoit i decupat poate avea eficien de pn la 80%. Are avantajele de a fi compact i capabil de a se ngloba n tubul de ventila ie. Dezavantajele constau n faptul ca nu poate fi capabil s dezvolte presiunile ridicate cerute de multe sisteme de ventila ii industriale. Scopul paletelor este sa reduc gradul de spiralate a jetului i sa transforme o parte din vitez n presiune static utilizabil. Ventilatoarele cu turbin axial dezvolt o mai mare presiune static dect ventilatoarele cu tub axial. Acestea sunt construite dintr-o varietate de materiale, depinznd de utilizare. Acestea pot fi ac ionate fie direct fie prin curea. Modele mai scumpe sunt dotate cu palete cu unghi ajustabil, ce permit unui ventilator cu ac ionare direct s asigure aceleai caracteristici tehnice ca i un ventilator cu ac ionare prin curea, de acelai diametru. Avantaje i utilizri uzuale: Func ioneaz cu debite mici i mari de aer. Gama actual de presiuni a unor ventilatoare cu turbin axial este similar cu eficien a ridicat a ventilatoarelor centrifugale curbate n sens invers. Montnd ventilatoarele n serie, presiunea de func ionare poate fi mrit. Sunt compacte, ocup pu in spa iu i au o greutate mic. 189 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare Aplica iile includ asigurarea condi iilor de confort, aerisire, rcire, etc. Dezavantaje: Prin construc ie nivel ridicat de zgomot fa de cele mai multe ventilatoare centrifugale de nalt eficien care ndeplinesc aceeai sarcin Nepotrivite n atmosfere abrazive sau corozive Probleme n protec ia rulmen ilor Nepotrivite n cazul gazelor inflamabile sau explozibile sau a vaporilor, dect n cazul folosirii unui ventilator cu ac ionare prin curea. Probleme ale curbelor ventilatorului la nchidere clapetelor. 11.1.1.2 Ventilatoarele centrifugale Ventilatoarele centrifugale sunt n continuare clasificate n tipuri, func ie de ncovoierea sau panta paletelor rotorului, unghi care determin n principal caracteristicile tehnice de func ionare. Ventilatoarele centrifugale pot fi clasate n trei clase foarte generale (Fig. 10.4): Cu vrful paletelor ncovoiat n direc ia de rota ie; Cu palete radiale drepte; Cu vrful paletelor nclinat n sens invers fa de direc ia de rota ie.

Fig. 11.4 Trei tipuri de ventilatoare centrifugale (palet napoi, palet radial, palet nainte)

Sunt de asemenea clasificate n urmtoarele tipuri: de viteza redus, medie sau ridicat. Diferen ierea n ncovoiere este ntotdeauna vrful lamei, de vreme ce lama intrnd, dac este nclinat, este ntotdeauna curbat nainte pentru a minimiza ocul pierdut la intrare. Paletele radiale drepte se ntlnesc cel mai adesea n ventilatoarele de presiune i ventilatoarelor folosite la lucrul cu materiale. Ventilatoarele centrifugale produc presiune din dou surse independente: - de la for a centrifug creat prin rota ia coloanei de aer nchise

190 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare - de la energia cinetic cedat aerului prin transformarea energiei cinetice cu care prsete rotorul. Aceast vitez la rndul ei este o combina ie dintre viteza de rota ie a rotorului i viteza relativ a aerului la rotor. La paletele cu vrful ndoit nainte, aceste dou viteze se cumuleaz, iar cnd vrful este ndoit napoi, se scad. n acest fel, un ventilator cu palete ncovoiate nainte depinde mai pu in de for a centrifug pentru realizarea presiunii, depinznd mai mult de conversia vitez presiune din carcas, cu rezultatul c poate func iona la viteze relativ joase. Dimpotriv, un ventilator avnd lame ncovoiate napoi creeaz mai mult presiune prin for a centrifugal (o forma mult mai eficient de transfer de energie) i mai pu in presiune prin conversia vitezei, de aceea trebuie sa func ioneze la o vitez mai mare. Astfel, un ventilator cu paletele ncovoiate nainte va avea caracteristici mai bune fa de oricare alt tip, de aceleai caracteristici, cnd func ioneaz fr nici o rezisten . Ventilatoarele pentru instala iile de ventila ie i aer condi ionat sunt ac ionate de obicei de motoare electrice, dei pot fi ac ionate i prin alte metode. Gama de ventilatoare de dimensiuni mici i n special cele care func ioneaz cu viteze mari, sunt echipate cu motoare cu ac ionare direct. Ventilatoare de dimensiuni mai mari i cele care func ioneaz cu viteze mici, n general sunt ac ionate prin curea tip V.

Fig. 11.5 Ventilatorul centrifugal antrenat de motor electric

Ventilatoare centrifugale de tubulatur Ventilatoarele centrifugale de tubulatur rectangular i circular combin avantajele ventilatoarelor axiale de conduct, de aceea rezult o instalare simpl i eficient ca i cost, realiznd o presiune ridicat, specific unui ventilator centrifugal. 191 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

Fig. 11.6 Ventilator centrifugal de tubulatur circular

Avantaje ale ventilatoarelor centrifugale de tubulatur: - foarte compacte n form; - instalare rapid i ieftin; - nivel sczut al zgomotelor i al vibra iilor; - presiune nalt realizat, pn la 300 Pa; - gama diversificat a debitelor de aer, pn la 3000m3/h; - aplica ie universal n scopuri casnice, comerciale i industriale.

11.1.2 Alegerea ventilatoarelor


Pentru a selecta tipul i mrimea potrivit a ventilatorului sunt necesare urmtoarele informa ii: Capacitatea n m3/s; Presiunea static sau pierderile de presiune a sistemului; Densitatea aerului, dac este alta dect cea standard; Tipul de aplica ie sau utilizare; Dispunerea sistemului; Nivel predominant al zgomotului sau utilizarea spa iului deservit; Natura ncrcturii; Tipul de energie disponibil. Pentru a facilita alegerea aparatului, diferi i productori de ventilatoare pun la dispozi ie tabele sau curbe caracteristice ale ventilatoarelor care arat de obicei urmtorii parametri pentru fiecare tip de ventilator, ce ac ioneaz asupra unei game largi de presiune static: Debitul de aer n m3/min; Viteza de ieire; Tura ia n rota ii pe minut; Puterea electric necesar; Presiunea static. 192 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

11.1.3 Curbele de performan ale ventilatoarelor i caracteristicile sistemului


Curbele de performan ale variatelor tipuri de ventilatoare sunt prezentate grafic (pentru viteza i densitate a aerului constante) a rela iei dintre presiunea total, presiunea static, necesarul de energie i eficien a mecanic i static la debitul de aer existent, pentru gama de debite dorit (uneori numit caracteristic). Orice sistem de ventila ie ce const din tubulatur, baterii de nclzire, dispozitive de cur are a aerului, filtre etc., are un sistem caracteristic care individualizeaz acel sistem i este independent de orice ventilator care poate fi aplicat sistemului. Aceast caracteristic poate fi exprimat n form de curb exact n acelai mod ca i caracteristicile ventilatorului. Caracteristicile unui sistem tipic sunt prezentate n figura 11.7. Aceste curbe sunt trasate urmnd legea parabolic simpl n care presiunea static sau rezisten a la curgere a aerului variaz odat cu curgerea debitului prin sistem. Instala iile de nclzire i ventila ie urmeaz foarte fidel aceast lege i nici o eroare serioas nu este introdus prin folosirea ei. Singurul punct comun celor dou curbe este punctul de la intersec ia curbei caracteristicilor sistemului i curba caracteristicilor ventilatorului i acesta este punctul de func ionare al celor dou sisteme.

Fig. 11.7 Caracteristicile parabolice ale instala iei i curbele caracteristice ale ventilatorului

Puterea necesar a ventilatorului. Puterea solicitat de un ventilator n func iune poate fi estimat cu urmtoarea ecua ie:

P=

1,2V pt

[W]

(11.1)

n care:
193 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare V[m3/s]-debitul; pt[Pa] - presiunea total;
[] - randamentul ventilatorului;

1,2 este un coeficient de siguran care acoper inacurate ea calculului.

Tabelul 11.1. Randamentu principalelor ventilatoare utilizate n ventilare


Tipul de ventilator Randament

Axial ventila ia de confort)

0,55 0,66

Ventilator centrifugal cu gama de presiune sczut (aplicat n 0,65 0,85

11.2 Baterii (module) de nclzire i rcire


Sunt posibile multe metode diferite de nclzire a aerului n scopul ventilrii. ntr-o aplica ie proiectat pentru aer cald, trebuie dat aten ie efectelor stratificrii n cldirile nalte. Stratificarea mrete pierderile de cldur prin acoperi i pere i nal i precum
i rata schimbului de aer din cauza efectului de piramid i prin urmare apar pierderi n

sistemul de ventila ie. n multe cazuri, nclzirea cu aer cald este mai ieftin din punctul de vedere al costului ini ial, costurile de func ionare, totui, vor fi mai mari dect pentru alt sistem de nclzire care asigur aceleai condi ii. Sistemul de ventila ie poate fi folosit foarte avantajos n timpul lunilor de vara cu bateria de nclzire nchis pentru a introduce aer exterior i pentru a ajuta la ndeprtarea aporturilor de cldur. Aerul poate fi nclzit dintr-unul sau mai multe din urmtoarele motive: nclzirea materialelor; Aer nclzit de completare pentru a suplini pierderile de ventila ie; nclzire pentru confort; nclzire pentru a reduce inciden a condensrii.

11.2.1 Baterii de nclzire i rcire a aerului


Pentru nclzirea aerului, bateriile sunt folosite ca i baterii de atenuare, de prenclzire, renclzire sau nclzitoare rapide. Aburul sau apa cald sunt de obicei agen ii termici folosi i. Bateriile sunt de obicei folosite pentru rcirea aerului nso ite sau nu de dezumidificare. O mare parte a echipamentului bateriilor este proiectat pentru a suporta att rcirea sensibil ct
i dezumidificarea. Ansamblul include de obicei modalitatea de cur are a aerului pentru a

194 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare proteja bateria de acumulrile de mizerie i pentru a ine praful i materiile strine n afara spa iului unde are loc condi ionarea aerului. Agentul de rcire pentru bateriile de rcire este de obicei apa rcit. Pentru o rcire i dezumidificare combinat, la bateriile de suprafa exist o alternativ n a pulveriza dezumidificatori. n pu ine cazuri sunt folosite att pulverizatorii ct i bateriile. Bateriile pot fi apoi instalate n camerele de umidificare, ori n serie cu acestea ori dedesubtul lor. La alegerea ntre pulverizatori i dezumudificatori de suprafa , trebuie luate n considerare avantajele fiecruia. Folosirea bateriilor face de multe ori posibil ca aceeai suprafa s serveasc pentru rcire n timpul verii sau nclzire n timpul iernii prin circula ia de ap rece ntr-un sezon i de ap cald n celalalt, cu economii de durat n aparat i instala ie. Bateriile sunt n principal de dou tipuri, acelea ce sunt realizate din tuburi i evi simple i acelea cu suprafe e extinse. Transferul de cldur de la aerul trecnd peste suprafa a unei evi la un fluid curgnd n aceasta este mpiedicat de trei rezisten e. Prima este aceea dintre aer i suprafa a conductei i este denumit de obicei rezisten de suprafa exterioar. A doua este rezisten a la transferul de cldur prin conduc ie prin metalul n sine. n final exist o alt rezisten termic ntre suprafa a interioar a conductei i fluidul care curge prin aceasta. Pentru aplica ii sunt considerate att rezisten a peretelui metalic la transferul de cldur ct i rezisten a termic la suprafa a interioar sau rezisten a stratului, dei acestea sunt de obicei mici n compara ie cu rezisten a pe partea aerului. Economia n ceea ce privete spa iul, greutatea i costurile este avantajoas n cazul scderii rezisten ei termice a suprafe ei exterioare. Acest lucru poate fi rezolvat prin creterea suprafe ei exterioare cu ajutorul aripioarelor. Pentru ca bateriile s ac ioneze eficient, ele trebuie s fie proiectate astfel nct s aib o vitez a aerului uniform pe ntreaga suprafa frontal a bateriei de rcire sau a bateriei de nclzire. Aceasta este de importan major i trebuie cunoscute specifica iile productorului n ceea ce privete minimul i maximul vitezei aerului. Din punctul de vedere al energiei i al zgomotului, trebuie avut grij s se previn rezisten a curentului de aer exagerat. Aceasta se ob ine prin folosirea n mod normal a cel mult cinci rnduri de evi. Viteza normal a aerului pe suprafa a frontal de-a lungul bateriilor cu suprafa extins prin aripioare este n mod normal mai mic dect 3,5 m/s. n anumite cazuri este posibil utilizarea de viteze mai mari. 195 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

Fig.11.8 Baterii de tubulatur pentru nclzire sau rcire (pentru canale rectangulare i circulare)

11.2.2 nclzitoare de aer electrice


Acestea au avantajul de a fi unit i cu costuri de instalare reduse, costurile de func ionare, depinznd totui de sursa de electricitate, sunt de obicei mai mari dect cele utiliznd alte surse de energie. Viteza aerului printr-o baterie de nclzire trebuie s fie pentru a asigura puterea indicat de productor, ncadrndu-se n gama de temperaturi de siguran . La unit ile mari, sarcina electric este echilibrat pe cele trei faze de alimentare cu energie.

Fig.11.9 nclzitoare electrice de linie (pentru tubulatur rectangular i circular)

nclzitoarele sunt de obicei mpr ite ntr-un numr de sec iuni pentru a putea asigura reglarea echipamentelor pe etape. Trebuie acordat o aten ie deosebit la izolarea electric a fiecrei sec iuni, naintea ndeprtrii ei din carcas. nclzitoarele trebuie s fie interconectate electric cu motorul ventilatoarelor, pentru a permite ca nclzitorul electric sa fie nchis cnd ventilatorul se oprete sau cnd viteza aerului este mai redus dect nivelul pentru care nclzitorul a fost proiectat. Riscul de incendiu n condi ii de func ionare anormale trebuie s fie contracarat prin folosirea unui ntreruptor pozi ionat potrivit, sensibil la temperatur, cu resetare manual. 196 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare


Cerin e pentru rcire i nclzire

Pentru a determina necesarul de cldur pentru nclzirea aerului, pot fi folosite urmtoarele rela ii:

Q= n care:

V h
3600

[kW]

(11.2)

V[m3/s] - debitul de aer


(~1.2) [kg/m] - densitatea aerului h [kj/kg]- Diferen a de entalpie a aerului

sau o ecua ie simplificat ce poate fi folosit n condi ii normale:

Q=

V c t
3600

= 0,36V (t i t e ) [kW]

(11.3)

unde: c - cldura specific a aerului ti-te - temperatura nainte i dup rcirea sau nclzirea aerului (C)

11.3 Recuperatoare de cldur


Recuperatorul de cldur este un echipament care este folosit pentru realizarea confortului. Este un schimbtor de cldura aer-aer. n aplica ii pentru realizarea confortului schimbtorul de cldura aer - aer scade entalpia aerului proaspt n timpul sezonului cald i o mrete n timpul sezonului rece prin transferarea energiei ntre aerul proaspt introdus i aerul evacuat. n paralel cu echipamentele din comer de recuperare a energiei, pentru utilizri reziden iale sau comerciale la scar mic sunt disponibile ventilatoare prefabricate de mrime mic cu elemente de recuperare a cldurii asamblate n interiorul lor (Fig.11.10). Dispozitivele de recuperare a cldurii aer-aer, pentru realizarea confortului, pot fi dispozitive de recuperare a cldurii sensibile (transfernd doar energie sensibil) sau dispozitive de recuperare a cldurii totale (transfernd att energie sensibil ct i umiditatea). Schimbul ideal de cldur aer-aer ndeplinete urmtoarele func iuni: Permite modificarea temperaturii ntre curen ii de aer participan i; Permite transferul umezelii datorit presiunii par iale ntre cei doi curen i; Blocheaz total transferul de aer ntre cei doi curen i ncrucia i, contamina i biologic sau cu impurit i. 197 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

Fig.11.10 Ventilatoare prefabricate de mrime mic, cu recuperator de energie montat n interior

Recuperatoarele de cldur sunt recunoscute ca echipamente importante n recuperarea energiei din aerul evacuat, care altfel ar fi irosit. Dou tipuri generice de schimbtoare de cldur aer-aer sunt considerate pentru recuperarea cldurii sau cldurii i umidit ii. Unul dintre acestea este schimbtorul de cldur regenerativ, numit n mod uzual schimbtor de cldur rotativ. Cellalt este recuperatorul de cldur cu plci plate. Cele mai obinuite tipuri folosite pentru realizarea confortului la cldirile publice sunt cu placi fixe, rotativ i cu tuburi termice.
Schimbtoarele tip plac fix pe suprafa nu au pr i de micare. Straturi de plci

alternante, separate i etane formeaz coridoare pentru introducerea aerului proaspt i aerului viciat. Cldura este transferat direct din curentul de aer cald n curentul de aer rece prin plcile de separare ale schimbtorului.

Fig. 11.11 Recuperator de cldur cu plci fixe

198 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare n mod normal, att cldura latent de condensare ct i cldura sensibil sunt recuperate prin placa de separare n curentul de aer rece (proaspt). Astfel, energia este transferat, dar nu i umiditatea. Plcile de schimb de cldur fixe pot transfera n mod economic cldura recuperat i o energie total mare pentru ca ele au doar suprafa de transfer elementar pentru separarea curen ilor de aer. Se poate atinge o recuperare a 80 % sau mai mult din cldura evacuat care n mod normal ar fi irosit. Simplitatea i lipsa pr ilor n micare, se adug la trinicia, durata de via a mare, energie mic consumat auxiliar i siguran a n exploatare a acestor recuperatoare. Un schimbtor de cldur rotativ aer aer are un cilindru rotativ umplut cu un mediu permeabil la aer avnd o suprafa interioar mare. Aerul introdus respectiv aerul evacuat, curg fiecare printr-o jumtate a schimbtorului, n contracurent (Fig. 11.12). Suprafa a de schimb termic poate fi selectat s recupereze doar cldura sensibil sau cldura total (cldura sensibil i cldura latent).

Fig.11.12 Schimbtor de cldura rotativ

ntr-un schimbtor de cldur rotativ, un strat de substan absorbant de umiditate aplicat pe suprafa a cilindrului rotativ absoarbe umiditatea n timp ce acesta trece prin curentul de aer mai umed. Odat absorbit de stratul aplicat, umiditatea se deplaseaz mpreun cu cilindrul rotativ n micare pn cnd ajunge n curentul de aer mai pu in umed, unde se evapor din stratul aplicat n curentul de aer. Astfel, curentul de aer umed este uscat n timp ce aerul uscat capt umiditate. n transferul de cldur total, att cldura sensibil ct
i cldura latent func ioneaz simultan. Deoarece schimbtoarele de cldur rotative

199 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare func ioneaz pe principiul contracurentului i n mod normal utilizeaz guri de trecere a aerului cu diametre mici, sunt destul de compacte i pot avea randamente de transfer ridicate. Un schimbtor de cldur cu tuburi termice este un dispozitiv de recuperare a energiei pasive. n exterior arat ca o eav normal cu aripioare sau spirale, doar ca evile nu sunt interconectate i tubul termic este mpr it n dou sec iuni: de evaporare i de condensare de ctre o lamela despr itoare (fig.11.13, a). Aerul cald trece prin sec iunea de evaporare a tubului termic iar aerul rece trece prin sec iunea de condensare a tubului termic. Transferul de cldur se face prin vaporizarea lichidului n partea cald, de unde preia cldura, i condensarea acestuia la partea rece a recuperatorului, unde cedeaz cldura de condensare. Lichidul condensat se ntoarce n zona cald prin gravita ie, n cazul pozi iei verticale i prin capilaritate n cazul pozi iei orizontale, dup care ciclul se repet. Tuburile termice orizontale (fig.11.13, b) sunt fabricate cu o structur capilar integral, umplut cu un lichid corespunztor i n permanen nchis. Fluidul de lucru este n mod normal un agent frigorific de clasa I, dar al i fluorucarbona i, apa, i al i compui chimici sunt folosi i pentru aplica ii n func ie de cerin ele de temperatur. Modelele cu aripioare includ lamele continue ondulate, lamele continue netede, i aripioare n spiral. Modificnd forma aripioarelor i dimensiunile evii se schimb pierderea de presiune la o viteza frontal dat.

Fig. 10.13 Schimbtorul de cldur cu tuburi termice

Principiul de func ionare Debitul de aer cald plutind deasupra captului sec iunii de evaporare a tubului termic vaporizeaz fluidul de lucru. Diferen a de presiune conduce vaporii rezulta i n sec iunea de condensare a tubului termic unde vaporii se condenseaz. 200 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

11.4 Filtre de aer


Aerul nconjurtor con ine diferite impurit i aflate n aer care sunt un amestec de fum, cea , vapori, particule granulate uscate, bio aerosoli precum i fibre naturale i sintetice. Ar putea de asemenea s con in organisme vii, ca i spori de mucegai, bacterii i polen de plante, care pot cauza boli sau reac ii alergice. Dimensiunea aerosolilor sunt de la 0.01 m i mai mici pentru particule proaspt formate; pn la 0.1 m pentru particulele existente i fum de igar; de la 0.1 la 10 m pentru particulele de praf, microorganisme; i pn la 1 00 m i mai mare pentru particulele de praf din aer, polen. Aceast varietate de dimensiuni de particule i concentra ii face imposibil proiectarea unui epurator de aer care s serveasc la toate aplica iile. Domenii diferite de aplicare cer diferite randamente i diferite trepte de cur ire a aerului. Cele mai mici particule ale prafului atmosferic sunt cele mai rele elemente n murdrirea i decolorarea interioarelor construc iilor. Filtrele de aer electrice sau filtrele uscate de randament mediu sau nalt sunt necesare pentru nlturarea particulelor mici n special cele respirabile, care trebuie controlate din motive de sntate. Ca i n majoritatea dispozitivelor de filtrare a aerului, tubulatura care intra i iese dintr-un filtru obinuit trebuie pozi ionat n aa fel nct debitul de aer sa fie distribuit uniform pe suprafa a frontal a filtrului. Exist dou tipuri generale de filtre de aer n func ie de cerin ele de confort; filtre casetate i filtre electrice.

Fig. 11.14 Caseta pentru filtre cu saci, cu o suprafa de trecere mare, pentru re inerea particulelor mari, cu fibre din material plastic, care pot fi splate.

Dintre cele dou tipuri de filtre panou (filtru umed i filtru uscat cu suprafa extins) doar filtrul uscat cu suprafa extins este folosit n domeniul confortului. Materialul n filtrele de aer uscate sunt: fibre de esturi de diferite grosimi, dimensiuni,
i densit i. Fibrele de sticl, de celuloz i alte materiale sunt folosite n comer . Materialul 201 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare din filtrele de aceast clas sunt deseori sus inute de o re ea n form de buzunar sau n form de V sau cu cute radiale. Cutele materialului ofer un raport ridicat a suprafe ei de filtrare fa de zona de intrare a aerului permi nd n acelai timp pierderi de presiune mici i viteze reduse ale aerului. La unele modele materialul filtrant poate fi cur it i montat napoi pe re eaua de sus inere. La majoritatea modelelor filtrul este schimbat dup ce ajuns la capacitatea maxima de re inere a prafului.
Filtre electrostatice

Filtrele electrostatice pot fi filtre de nalt eficien folosind precipita ia electrostatic pentru a nltura i colecta particulele contaminate cum ar fi: praful, fumul, polenul. Filtrul se compune dintr-o sec iune de re inere i o sec iune de ionizare. n sec iunea de ionizare electrozi de dimensiuni mici ncrca i pozitiv cu 6 i 25 kV sunt suspenda i echidistant ntre plci. ncrctura electric din electrozi creeaz un cmp de ionizare pentru ncrcarea electric a particulelor. Ionii pozitivi crea i n acest cmp plutesc prin cmpul de aer i ncrca pozitiv particulele de praf din cmpul de aer. Particulele de praf astfel ncrcate trec n sec iunea colectoare format din plci. Sec iunea colectoare este format dintr-un numr de plci paralele pozi ionate la o distan egal una de cealalt, ncrcate pozitiv cu un curent de 4 - 10 kV. Particulele de praf trecnd n aceast sec iune de colectare sunt mpinse pe plci de ctre cmpul electric pozitiv cu care sunt ncrcate n acest fel fiind nlturate din curentul de aer i colectate de ctre placi. Celulele filtrelor electrice necesit o cur are periodic cu detergent i ap cald. Unele modele sunt prevzute cu dispozitiv automat de splare iar altele necesit nlturarea i cur area celulelor filtrante.

11.5 Canale de aer


La proiectarea tubulaturii de ventila ie obiectivul este realizarea unui sistem care, ntre limitele admise de spa iu i zgomot pentru tuburi transmite eficient un debit de aer ctre toate destina iile men innd n acelai timp un echilibru ntre costurile de investi ie i ntre inere. Problema este c debitul de aer introdus s poat fi distribuit uniform. Tubulatura impune pierderea de presiune pe circuitul aerului care trebuie s fie nvins de consumul de energie mecanic. Aceasta energie este de obicei dat de ctre un ventilator. Canalele de introducere i evacuare pot fi din o el, aluminiu. Tubulatura din tabl de o el trebuie s aib o grosime minim de la 0.3 mm la 3mm. Elementele de rigidizare exterioare sunt formate din foi de metal sau din elemente structurale.

202 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare Tubulatura din metal este deseori dotat cu materiale fonoabsorbante pentru a reduce zgomotul aerodinamic. Dei multe materiale sunt fonoabsorbante tubulatura trebuie s fie totodat rezistent i la eroziune i foc i s aib propriet i compatibile procesului tehnologic unde urmeaz a fi folosit. Pentru viteze mari a debitului de aer, este indicat folosirea pere ilor dubli, dintr-un material performant.

11.6 Atenuatoare de zgomot


Transmiterea sunetului este o problem important la sistemele de ventila ii pentru cldiri reziden iale i publice. O instala ie corect proiectat asigur proiectantul c nu vor exista plngeri ulterioare privind nivelul de zgomot. Urechea uman, cnd simte varia ii de presiune ca i zgomot, l transfer creierului unde este interpretat ca i sunet. De aceea, sunetul ca i fenomen, este o varia ie a presiunii ntr-un punct fixat n aer sau n alt mediu elastic, cum ar fi apa, gazul sau solidele. Cnd un sunet este redus, energia sunetului trebuie convertit ntr-un alt tip de energie, cum ar fi energia cinetic a unui mediu, sau cldura. Tonul pur const ntr-o singur frecven , dei n mod normal toate sunetele sunt un amestec de mai multe frecven e. Pe scara auditiv, frecven ele pot fi normal ntre 20 Hz i 16000 Hz. Scara auditiv depinde de gradul de sensibilitate a urechii asculttorului. Dac frecven a este sub 20 Hz, se numesc infrasunete iar pentru frecven e mai mari de 16000 Hz, se numesc ultrasunete. Dac nivelul de zgomot al unui ventilator depete limitele admise, se pot lua msuri suplimentare pentru a-l reduce. Folosirea de atenuatoare de zgomot, func ionnd pe principiul absorb iei, este o metod foarte eficient. Aceste tipuri de atenuatoare asigur reduceri mari de zgomot, genernd n acelai timp, creteri mici ale rezisten ei aeraulice. Atenuatoarele de zgomot circulare i rectangulare sunt disponibile teoretic n orice dimensiuni.

Fig. 11. 15 Atenuator de zgomot rectangular i circular

203 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare Toate atenuatoarele pot fi desigur folosite mpreun cu orice tip de ventilator pentru a reduce zgomotul radiant produs. Atenuatoarele de zgomot sunt fabricate din o el galvanizat, prevzut cu vat mineral, acoperite cu pnz, pentru prevenirea coroziunii. Cantitatea de zgomot redus se determin folosind principiul comparrii. Se compar reducerea zgomotului ntr-o conduct cu i fr atenuatorul de zgomot. Cnd va fi msurat fr atenuator, atenuatorul va fi nlocuit de o bucat de tubulatur, rigid, dreapt i sensibila la zgomot. Atenuarea este calculat la: De=Lo-Lm [dB] Lo nivel sonor fr atenuator Lm nivel sonor cu atenuator Randamentul unui atenuator depinde n mare parte de frecven a sunetului surs, de aceea atenuarea se stabilete pe baza spectrului octav. Zgomotul de joas frecven este mai dificil de atenuat dect frecven ele ridicate. De aceea este necesar un atenuator mai mare sau mai eficient. Este necesar s se cunoasc nivelul de zgomot produs de ctre un ventilator pentru a alege atenuatorul. La alegerea atenuatorului pentru o instala ie de ventila ie trebuie sa in cont i de celelalte elemente componente ale sistemului (coturi, reduc ii, etc.). Pentru a evita regenerarea sunetului datorit vitezei aerului pe suprafa a conductei, viteza aerului ar trebui s fie minim. Pentru a calcula sunetul relevant, atenuatorul de zgomot trebuie s fie sczut din nivelul de zgomot produs de ventilator. Aceasta ar trebui fcut n banda de frecven . Pentru o mai bun atenuare a zgomotului, se pot instala mai multe atenuatoare de acelai diametru unul dup altul. (11.4)

De re inut !
ventilatoare; baterii de rcire i nclzire; atenuatoare de zgomot; recuperatoare de cldur; filtre de impurit i.

204 INSTALA II DE CLIMATIZARE

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

Test de autoevaluare 11
1. Ce tipuri de ventilatoare se utilizeaz n instala iile de ventilare? 2. Ce tip de ventilator produce zgomot mai redus? 3. Care sunt principalele mrimi caracteristice ale unui ventilator? 4. De ce este necesar nclzirea aerului introdus n spa ii interioare? 5. Ce este recuperatorul de cldur i pentru ce se utilizeaz n centralele de climatizare? 6. Ce tipuri de filtre de aer se folosesc n instala iile de ventilare i climatizare? 7. Cum se poate reduce nivelul de zgomot produs de ventilatoare?

Lucrare de verificare la Unitatea de nv are 11


1. Elaboreaz o sintez cu privire la ventilatoarele utilizate n instala iile de ventilare i climatizare. 2. Explic modalitatea de atenuare a zgomotului produs de elementele componente ale instala iilor de climatizare.

Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testul de autoevaluare


1. Ventilatoare centrifugale; ventilatoare axiale. 2. Ventilatorul centrifugal de tubulatur. 3. Debitul de aer; viteza de ieire; tura ia; puterea electric necesar; presiunea static. 4. Pentru nclzirea materialelor; pentru a suplini pierderile de ventila ie; condensrii. 5. Este un schimbtor de cldur aer-aer i se utilizeaz pentru asigurarea confortului persoanelor din incinta climatizat i pentru a reduce consumul de energie a instala iei. 6. Filtre umede, filtre uscate din materiale textile; filtre electrostatice. 7. Prin folosirea de atenuatoare de zgomot, ce func ioneaz pe principiul absorb iei. 205 INSTALA II DE CLIMATIZARE pentru confort; pentru a reduce inciden a

11. Elemente ale instala iilor de ventilare i climatizare

Concluzii
Aceast Unitate de nv are prezint no iuni utile cu privire la elementele componente ale instala iilor de ventilare i climatizare. Parcurgnd aceast Unitate de nv are te vei familiariza cu aceste elemente componente, precum i cu caracteristicile acestora.

Bibliografie
1. *** Instala ii de ventilare modul de curs nr. 6, Universitatea Tehnic din Cluj Napoca, 2005. 2. Du Gh., Instala ii de ventilare i climatizare, Editura didactic, Bucuresti, 1978.

206 INSTALA II DE CLIMATIZARE