Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANTELOR

Signature Not Verified


Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2021.02.05 14:13:59 EET
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3


LA DATA: 31-JAN-21

Cod Fiscal IP : 17344220 Denumire IP : GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1.CAREI

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)


Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat
Functionala Economica
TOTAL 0,00
VENITURI
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100101 Salarii de baza 140.885,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100106 Alte sporuri 7.416,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7.424,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100117 Indemnizatii de hrana 7.512,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 3.672,00
TOTAL 166.909,00
CHELTUIELI

FXB-EXB-900

S-ar putea să vă placă și