Sunteți pe pagina 1din 1

Titlul proiectului: „Învățare pentru toți”, Cod MySMIS2014+: 152668

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

ANUNȚ RECRUTARE PEDAGOG DE RECUPERARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, Carei, selectează în vederea angajării pe perioadă determiată - până la întoarcerea titularei pe post, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2023 - 1 pedagog de recuperare în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS2014+: 152668.

Care este rolul pedagogului de recuperare și care sunt principalele sale


atribuții? Care sunt cunoștințele și calificările necesare?
Pedagogul de recuperare oferă un serviciu de asistență individualizată pentru copii, în timpul
activitőáilor de grădiniță și după ore pentru promovarea dezvoltării sociale, emoționale,
intelectuale și fizice a copiilor lor. Studii necesare obligatorii: medii
 Asistă profesorul, pentru a fi suport în învățarea personalizată a unui număr mic de
copii
 Identifică nevoile de dezvoltare ale copiilor și planifică planuri de intervenție Cunoașterea limbii maghiare constituie un avantaj
personalizate
Informații privind selecția
 Comunică cu familia fiecărui copil pentru a avea o situație a provocărilor de participare
școlară și pentru a o ajuta să le rezolve Informații privind selecția se găsesc pe site-ul G.P.P. nr 1 Carei -
 Comunică cu profesorii și cu personalul de activități extracurriculare și școală-după- https://gradinitacarei.blogspot.ro
școală despre situația copiilor Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 5 aprilie 2023.
 Asistă familia copilului în relația cu instituțiile statului care pot rezolva, media, facilita
rezolvarea problemelor de participare școlară În procesul de selecție vom acorda șanse egale tuturor candidaților, având în vedere
 Înregistrează în jurnale/documente activitățile derulate cu copiii precum și progresul îndeplinirea cerințelor postulu
acestora

Persoana selectată va fi angajată în cadrul G.P.P. nr 1 Carei, cu program de lucru normal, 8 ore/zi, având poziția Pedagog de recuperare COD 235205.

Despre proiectul „Învățare pentru toți”


În perioada iunie 2022-decembrie 2023, 20 copii preșcolari și în jur de 40 părinți/tutori vor beneficia de activități de educație remedială adaptate la nevoile copilului care contribuie prevenirea sau reducerea abandonului școlar;
școli de vară cu activități nonformale pentru dezvoltarea abilitaților de viață; activități educaționale și de relaționare emoțională în familie (ateliere și/sau festivalul familiei). Proiectul se desfășoară în cadrul Strategiei de
dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul
de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul
de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei,
plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

S-ar putea să vă placă și