Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatia 1

Se prezinta urmatoarele date despre veniturile Bugetului General Consolidat al Romaniei in


perioada N-1 si N:
INDICATORI N-1 N
Veniturile publice totale din care: ( mil. Lei) 275.000 325.000
 Venituri ale bugetului de stat( mil. Lei) 150.000 170.000
 Venituri ale bugetelor locale( mil. Lei) 60.000 80.000
 Venituri ale bugetului asigurarilor sociale 40.000 50.000
de sanatate( mil. Lei)
 Venituri ale bugetului asigurarilor pentru 15.000 18.000
somaj( mil. Lei)
 Venituri ale altor bugete( mil. Lei) 5000 7000
Transferuri intre bugete ( mil. Lei) 8000 10.000
Indicele preturilor de consum ( 2015= 100) 132 146
Curs de schimb (lei/$) 45,2 46,4
PIB ( mil. Lei) 420.000 460.000
Populatia( mil. loc) 22,35 21,92

Veniturile publice totale consolidate = Venituri publice totale – Transferuri –


Operatiuni financiare
Să se calculeze:
1. veniturile publice totale consolidate
2. cresterea absoluta a veniturilor publice totale consolidate in preturi nominale si reale
3. cresterea relativa a veniturilor publice totale consolidate in preturi nominale si reale
4. ponderea veniturilor publice totale consolidate in PIB
5. veniturilor publice ce revin în medie pe un locuitor exprimate in $/ loc
6. indicatorul privind corespondența dintre creșterea veniturilor publice totale consolidate și
creșterea PIB
7. elasticitatea veniturilor publice totale consolidate față de PIB

Aplicatia 2
Se prezinta următoarele date privind clasificația veniturilor Bugetului General Consolidat al
României in perioada N – 1 si N:
INDICATORI N-1 N
Total Venituri 112.485 127.692
I. Venituri curente ? ?
A. Venituri fiscale ? ?
Impozitul pe profit, salarii, venit și câștiguri din 23.000 28.000
capital
 Impozitul pe profit 10.000 12.000
 Impozitul pe salarii și venit 12.000 14.000
 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri
din capital 1000 2000
Impozite și taxe pe proprietate 2600 2900

Impozite și taxe pe bunuri și servicii ? ?

 TVA 28.500 32.600


 Accize 13.800 15.600
 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii
2300 3400
B. Contribuții de asigurări 31.000 33.000
C. Venituri nefiscale 8000 9000
II. Subvenții 0 0
III. Venituri din capital 1500 1300

IV. Donații 1700 1800

V. Operațiuni financiare 85 92

Sa se calculeze:
1. Veniturile din impozitele directe, indirecte, veniturile fiscale, veniturile curente.
2. Structura veniturilor fiscale
3. Structura veniturilor curente
4. Rata fiscalitatii (Presiunea fiscala)