Sunteți pe pagina 1din 29

Aplicatii - fiscalitate

Accize

1.

Pentru alcool brut, alcoolul etilic rafinat, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate productiei alimentare sau consumului care contin alcool etilic cu o concentratie mai mare de 0,5% in volum, vinuri, produse pe baza de vin si produse pe baza de distilat de vin, cu o concentratie alcoolica mai mare de 22%, cognac si vin ars, bauturi alcoolice naturale, acciza se calculeaza astfel:
`

A = Q x C x K x CS

2.

Pentru bauturi alcoolice spirtoase obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din distilate de cereale, acciza se determina conform relatiei:

A = Q x C x K x CS + 1% x Bi Bi = Q x PVA maxim declarat


3. Pentru vinuri si produse pe baza de vin, precum si produse pe baza de distilat de vin cu o concentratie alcoolica de pana la 22 grade inclusiv, precum si pentru bere, acciza se calculeaza dupa formula:

A = Q x C x K x CS

4. Pentru tigarete, acciza este formata din acciza specifica si acciza ad-valorem:
A1 = acciza specifica A2 = acciza ad-valorem

A = A 1 + A2

A1 = Q x K x CS A2 = Bi x 25% A = Q x K x CS

5. Pentru tigarete si tigari din foi se calculeaza dupa formula: Q = cantitatea expimata in unitati de 1000 buc.

6. Pentru tutunul destinet fumtului si pentru tutunul de prizat si tutunul de mestecat, acciza se calculeaza astfel:
Q = cantitatea exprimata in kg.

A = Q x K x CS

7. Pentru combustibili, acciza se calculeaza: Q = cantitatea exprimata in tone

A = Q x K x CS

8. In cazul cafelei si al altor produse care sunt supuse accizei specifice, acciza se calculeaza: Q = cantitatea exprimata in unitati 1000 buc

A = Q x K x CS

1.

O societate comerciala importa 8 tone tutun destinat fumatului. Acciza unitara la aceasta categorie de tutun este de 18 /kg. Cursul de schimb este 1 = 2,3 lei. Sa se determine accizele datorate de societate.

2. Se efectueaza urmatoarele importuri: benzina premium 65 t; benzina fara plumb 85 t; motorina 50 t. Accizele specifice per tona sunt: - benzina premium 280 / tona; - benzina fara plumb 230 / tona; - motorina 110 / tona. Cursul de schimb este 23.000 lei/ . Sa se calculeze accizele pentru benzina premuim, pentru benzina fara plumb si pentru motorina.

Rezolvare problema nr. 1: A = 8.000 kg x 18 /kg x 23.000 lei/ = 3.312.000 lei Rezolvare problema nr.2: A (ptr. benzina premium) = 65 t x 280 /t x 23.000 lei/ = 418.600.000 lei A (ptr. benzina fara plumb) = 85 t x 230 /t x 23.000 lei/ = 449.650.000 lei A (ptr. motorina) = 50 t x 110 /t x 23.000 lei/ = 126.500.000 lei.

Modalitatea de calcul TVA

a)

General

TVA = Cota x Pret de vanzare fara TVA


b) Specific
TVA = Cota recalculata x Pret de vanzare cu TVA

cota standard
Cota recalculata = cota standard + 100%

1. -

O societate platitoare de TVA a efectuat urmatoarele operatiuni: achizitionarea de materii prime 50 mil. lei, inclusiv TVA; ambalajele in valoare de 1 mil. lei, inclusiv TVA au fost luate la schimb; achitarea salariilor angajatilor 20 mil. lei; achitarea serviciilor prestate de la terti 70 mil. lei, inclusiv TVA. Stiind ca societatea a realizat livrari de bunuri in valoare de 176 mil. lei inclusiv TVA, iar cota de TVA este de 19%, sa se determine TVA de platit statului.

Rezolvare: TVA de plata = TVA colectat TVA deductibil TVA colectat = 176 mil x 19/119 = 28.100.840 lei TVA deductibil = (50 mil + 70 mil) x 19/119 = 19.159.664 lei TVA de plata = 8.941.176 lei

Impozitul pe profit

Pr. Total = venituri cheltuieli Pr. Impozabil = Pr. Total - Deduceri fiscale + cheltuieli nedeductibile Impozitul de plata = profitul impozabil * 16%

1.

O societate comerciala prezinta urmatoarele date in vederea determinarii impozitului pe profit, pentru activitatea desfasurata in cursul unei luni: Venituri din exploatare = 400 mil. lei; Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare = 100 mil lei; Venituri financiare = 20 mil. lei; Cheltuieli financiare = 5 mil. lei; Venituri exceptionale = 10 mil lei; Dividende primite de la o alta persoana juridica romana = 20 mil. lei; Amenzi si penalitati = 2,5 mil. lei; Mese, cadouri, distractii ce depasesc limitele prevazute de lege = 1 mil. lei. Sa se determine impozitul pe profit datorat statului.

Rezolvare:
Pr. Total = (Venituri din exploatare cheltuieli aferente veniturilor din exploatare) + (venituri financiare cheltuieli financiare) + venituri exceptionale = (400 mil. 100 mil) + (20 mil. 5 mil.) + 10 mil. = 300 mil. + 15 mil. + 10 mil. = 325 mil. Deduceri fiscale = dividende platite = 20 mil. Cheltuieli nedeductibile = 2,5 mil. + 1 mil. = 3,5 mil. Pr. Impozabil = Pr. Total - Deduceri fiscale + cheltuieli nedeductibile = = 325 mil. 20 mil. + 3,5 mil. = 308,5 mil

Impozitul de plata = 308,5 mil. x 0,16 = 49,36 mil.

2. Sa se calculeze impozitul pe profit, in cazul unui contribuabil mic, pe baza urmatoarelor informatii financiar contabile:
Indicator Ianuarie Februarie Cumulat

TOTAL VENITURI
1. Venituri din exploatare (din prestari servicii) 2. Venituri financiare (dobanzi bancare) 3. Venituri exceptionale (despagubiri) CHELTUIELI DEDUCTIBILE AFERENTE VENITURILOR CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE (depasirea cheltuielilor de reclama, protocol si publicitate peste limitele legale)

1.150
1.000 100 50 200 70

2.150
2.000 150 200 30

3.300

400 100

PROFIT IMPOZABIL
IMPOZIT PE PROFIT DATORAT

1.020
163.2

1.980
316.8

3.000
480

3. O Persoana juridica, infiintata in Austria, dupa legislatia acestui stat, realizeaza prin intermediul unei sucursale autorizate sa functioneze in Romania, un profit impozabil de 1000 . Sa se determine impozitul pe profit datorat de respectiva persoana juridica in Romania

Rezolvare: Impozitul pe profit = 1.000 x 0,16 = 160

Titluri financiare

1.

In vederea contractarii unui imprumut, statul X emite obligatiuni in urmatoarele conditii: valoarea nominala a unei obligatiuni 5.000 u.m.; rata anuala a dobanzii 7%; pretul de emisiune 80%; rata anuala a inflatiei 5%. Sa se determine rata reala a dobanzii.

Rezolvare:
1 dn 1 0,07 dr 1 1 0,019 1,9% 1 i 1 0,05

Se cunosc urmtoarele date referitoare la veniturile bugetare: venituri din impozite directe = 256 mld u.m.; venituri din impozite indirecte = 278 mld u.m.; venituri din capital = 134 mld u.m.; ncasri din rambursarea mprumuturilor = 56 mld u.m.; PIB = 1550 mld u.m.

S se determine: A. Veniturile curente B. Ponderea veniturilor din capital n total venituri C. Ponderea veniturilor n PIB

Rspuns venituri curente = venituri fiscale + venituri nefiscale = 256 + 278 = 534 mld u.m. venituri totale = venituri curente + venituri din capital + ncasri din mprumuturi = 534 +134 + 56 = 724 mld u.m. ponderea veniturilor din capital n total venituri = (134 / 724) x 100 = 18,50 %; ponderea veniturilor n PIB = (724 / 1550) x 100 = 46,7 %;

. Se

dau urmtoarele date:

Nr crt 1. impozit pe profit

Indicatori

Sume 11.113.000.000

2.
3. 4. 5. 6.

taxa pe valoarea adugat


accize impozit pe venitul persoanelor fizice taxe vamale vrsminte de la instituiile publice

20.596.000.000
8.663.000.000 10.015.700.000 5.485.000.000 421.900.000

S se deremine : A Veniturile din impozite directe B. Veniturile fiscale C. Veniturile din capital

Rspuns Venituri din impozite directe = impozitul pe profit + impozitul pe salarii = 11.113.000.000 + 10.015.700.000 = 21.128.700.000 mii l venituri fiscale = venituri din impoite directe + venituri din impozite indirecte = 21.128.700.000 + ( 20.596.000.000 + 8.663.000.000 + 5.485.000.000) = 55.872.700.000 mii lei; veniturile din capital = 0.

Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat a tarii X pa anul 2000: Cheltuieli de personal- 19 mil; Cheltuieli materiale si servicii 7 mil; Subventii 3,7 mil; Transferuri 15 mil; Dobanzi datorii publice 23 mil; Rezerve 3,5 mil; Cheltuieli de capital 6,6 mil; Imprumutui acordate 2 mil; Rambursari de credite 4,5 mil; Sa se calculeze: cheltuielile curente, cheltuielile totale si structura cheltuielilor in cheltuielile totale.

Rezolvare: Cheltuieli curente = cheltuieli de personal + cheltuieli materiale si servicii + subventii + transferuri + dobanzi + rezerve = 19 mil + 7 mil + 3,7 mil + 15 mil + 23 mil + 3,5 mil = 71,2 mil Cheltuieli totale = cheltuieli curente + cheltuieli capital + imprumuturi + rambursari = 71,2 mil + 6,6 mil + 2 mil + 4,5 mil = 84,3 mil Structura cheltuielilor 1. Cheltuieli curente / cheltuieli totale = 71,2 mil / 84,3 mil = 0,8446 = 84,46% 2. Cheltuieli de capital / cheltuieli totale = 6,6 mil / 84,3 mil = 0,0782 = 7,82% 3. Imprumuturi acordate / cheltuieli totale = 2 mil / 84,3 mil = 0,0237 = 2,37% 4. Rambursari de credite / cheltuieli totale = 4,5 mil / 84,3 mil = 0,0533 = 5,33%

Denumire indicator Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale si servicii Cheltuieli de capital

2001 36.503 17.872 1.704

2002 56.000 21.000 13.000

2003 74.000 30.000 16.000

2. Sa se determine modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor curente la Agentia Nationala a Mediului in 2002 fata de 2001 si in 2003 fata de 2002.

Rezolvare: Cheltuieli curente = cheltuieli de personal + cheltuieli materiale si servicii Ptr. 2001: 36.503 + 17.872 = 54.375 mil lei Ptr. 2002: 56.000 + 21.000 = 77.000 mil lei Ptr. 2003: 74.000 + 30.000 = 104.000 mil lei Modificarea absoluta: cheltuieli curente (in 2002 fata de 2001) = 77.000 54.375 = 22.625 mil lei cheltuieli curente (in 2003 fata de 2002) = 104.000 77.000 = 27.000 mil lei Modificarea relativa: R cheltuieli curente = I cheltuieli curente -1 = 77.000 / 54.375 1 = 41,61% R cheltuieli curente = I
cheltuieli curente -1

= 104.000 / 77.000 1 = 35,07%

3.Sa se determine cresterea relativa a cheltuielilor fondului de asigurari sociale de sanatate (pe total si pe fiecare nivel al clasificatiei functionale).

Denumire indicator

2002

2003

Total cheltuieli, din care:

47.796 mld. lei 46.406 mld. lei 1.390 mld.lei

56.342 mld.lei 54.723 mld. lei 1.619 mld. lei

- cheltuieli social - culturale

- alte actiuni

Rezolvare: - Pe total: Rcheltuieli = I cheltuieli 1 = 56.342 / 47.796 1 = 17,88%


-

Pe fiecare nivel:

R cheltuieli social-culturale = I cheltuieli social-culturale 1 = 54.723 / 46.406 1 = 17,92% R alte actiuni = I alte actiuni 1 = 1.619 / 1.390 1 = 16,47%

4. Se dau urmatoarele informatii privind nivelul creditelor bugetare aprobate in Romania pe anul 2003, prin Legea 863/2002. Sa se determine nivelul cheltuielilor social-culturale si sa se calculaze ponderea acestora in total cheltuieli.
-

servicii publice generale 18.325 mil. lei;


aparare, ordine publica si siguranta nationala 64.150 mil. lei; Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 8.126 mil. Lei; Actiuni economice 73.496 mil. Lei; Alte actiuni 8.533 mil lei; Transferuri din bugetul de stat 1.900 mil. Lei; Imprumuturi acordate 220 mil. Lei; Plati de dobanzi si alte cheltuieli 49.988 mil.lei; Fonduri de rezerva 1.120 mil. Lei;

TOTAL CHELTUIELI 291.045 mil. Lei.

Rezolvare:
1)

2)

Nivelul cheltuielilor social-culturale = 291.045 mil. lei (18.325 mil. lei + 64.150 mil. lei + 8.126 mil. Lei + 73.496 mil. Lei + 8.533 mil lei + 1.900 mil. Lei + 220 mil. Lei + 49.988 mil.lei + 1.120 mil. Lei ) = 65.187 mil lei Ponderea cheltuielilor social-culturale in total cheltuieli = 65.187 / 291.045 x 100 = 22,4%

5. Sa se calculeze structura cheltuielilor aprobate prin HCGMB 93/2003 pentru Regia Generala de Apa Bucuresti (atat pe total cat si pe trimestrul IV). - mil. lei Indicatori Cheltuieli totale, din care: TOTAL 25.781 Trim. I 4.003 Trim. II 8.976 Trim. III 5.925 Trim. IV 6.876

- cheltuieli de exploatare
- cheltuieli financiare - cheltuieli exceptionale

7.951
88 17.742

811
22 3.171

4.097
22 4.857

1.046
22 4.857

1.997
22 4.857

Rezolvare: - Pe total: Cheltuieli ptr. exploatare/total cheltuieli = 7.951/25.781 x 100 = 30,84% Cheltuieli financiare/ total cheltuieli = 88/25.781 x 100 = 0,34% Cheltuieli exceptionale/total cheltuieli = 17.742/25.781 x 100 = 68,82% Pe trim. IV: Cheltuieli ptr. exploatare/total cheltuieli = 1.997/6.876 x 100 = 29,04% Cheltuieli financiare/ total cheltuieli = 22/6.876 x 100 = 0,32% Cheltuieli exceptionale/total cheltuieli = 4.857 / 6.876 = 70,64%
-

Pe baza datelor din tabelul de mai jos, s se determine; a)soldul curent; b)soldul de capital; c)soldul total. Miliarde lei
VENITURI 2001 Venituri fiscale Venituri nefiscale 326698,7 24409,3

Venituri din capital


Donaii i sponsorizri CHELTUIELI 2001 Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale i servicii Subvenii, prime, transferuri Cheltuieli de capital Dobnzi aferente datoriei publice mprumuturi acordate
Sursa: Raport privind proiectul bugetului de stat pe anul 2003, Ministerul Finanelor Publice

386,6
246,4 58174,1 81119,0 167891 36548,5 44609,9 978,1

Soldul curent = Venituri curente Cheltuieli curente

Veniturile curente sunt formate din veniturile fiscale i veniturile nefiscale.


Cheltuielile curente se compun din cheltuieli cu personalul, cheltuielile cu materialele i serviciile, subvenii, prime i transferuri. Soldul curent = (326698,7 mld. lei + 24409,3 mld. lei) (58174,1 mld. lei + 81119 mld lei + 167891 mld. lei) = 351108 mld. lei 307184,1 mld. lei = 43923,9 mld lei Soldul de capital = Venituri din capital Cheltuieli de capital = 386,6 mld. lei - 36548,5 mld. lei = 36161,9 mld. Lei Soldul total = Venituri totale Cheltuieli totale = 351741 mld. lei 389320,6 mld. lei = 37579,6 mld. Lei n anul 2001, anul la care se refer datele prezentate, n Romnia deficitul bugetar a fost de 37.579,6 miliarde lei

S-ar putea să vă placă și