Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Colegiul de Ecologie din Chișinău

Referat
Tema: ,,Accidentele nucleare si impactul lor
asupra naturii si a vietii pe Pamant.’’

A elaborat: Budeșteanu Gabriela


Profesor: Iurieva Tatiana

Chișinău – 2021
Accidentele nucleare
Accidentul nuclear, conform definiţiei date de Normele Fundamentale de Securitate
Radiologică, este evenimentul care afectează instalaţia nucleară şi provoacă iradierea şi/sau
contaminarea populaţiei şi a mediului înconjurător peste limitele admise.
După descoperirea fisiunii nucleelor grele de uraniu din 1939 în Germania, în anul 1942
Enrico Fermi pune în funcţiune primul reactor nuclear (faimosul «Chicago Pile No.1») în SUA.
Astfel, s-a demonstrat posibilitatea practică de stăpânire a unei puternice surse de energie,
nemaiîntâlnită în istoria omenirii. Din păcate, această descoperire a avut loc în timpul unui
război mondial, ceea ce a făcut ca aplicaţia să fie utilizată mai întâi în scop militar. Primul test
cu armă nucleară a avut loc în Alamogordo din statul New Mexico – SUA pe 16 iunie 1945, au
urmat cele două atacuri cu arme nucleare din 6 şi respectiv 9 august 1945 asupra oraşelor
Hiroshima (bombă cu uraniu 235 îmbogăţit) şi Nagasaki (bombă cu plutoniu 239), urmate de
sute de mii de victime şi contaminarea radioactivă a mediului pentru mai multe generaţii.

Există mai multe tipuri de accidente nucleare:

 pierderea agentului de răcire


 accident cauzat de căldura de dezintegrare
 accident de transport
 accident cauzat de defectarea echipamentului
 accident cauzat de eroare umană
 accident cauzat de pierderea sursei radioactive
 accident neclasificabil.

Sursele majore de contaminare radioactivă a mediului, implicit a omului, care s-au dovedit a fi
destul de grave, au fost date de:

 defectarea uneia sau mai multor componente ale reactorului nuclear, ale instalaţiilor
unde se produce combustibilul nuclear sau unde se separă-tratează diverşi
radionuclizi din combustibilul nuclear uzat,
 revenirea pe sol şi deci scăparea de sub control a unor sateliţi purtători de mici
reactori nucleari,
 pierderi de surse puternice de radiaţii.

Principalele accidente şi activităţi nucleare, cu impact asupra mediului, implicit şi asupra


omului, au avut loc:

 între 1948 şi 1951, la Celiabinsk (fosta URSS), de la instalaţiile de producere a


plutoniului 239 (utilizat ca material fisionabil pentru armele nucleare), au fost
deversaţi peste 1017 Bq (2,7 milioane de Ci) în râul Teka,
 decembrie 1952, la Chalk River – Canada, accidentul de la un reactor nuclear a dus
la deversarea în apa de răcire a 3,7•1014 Bq (10000 Ci),
 octombrie 1957, la Windscale – Anglia, accident la un reactor nuclear cu plutoniu,
urmat de incendiu şi eliberarea în atmosferă a cca 7•1014 Bq (20000 Ci), în care a
predominat iodul 131,
 decembrie 1957, la Kistim (fosta URSS), la instalaţiile de producere a plutoniului a
avut loc explozia unui tanc cu deşeuri radioactive, urmată de împrăştierea în mediu
a 7•1017 Bq (20 milioane Ci),
 între 1954 şi 1963, în poligoanele de testare a armelor nucleare din fosta URSS şi
SUA, dar şi în oceanul Pacific, au fost executate peste 1000 teste nucleare (cu bombe
atomice şi cu hidrogen) urmate de contaminarea puternică atmosferei şi solului,
 1965 – 1985, la Sellafield – Marea Britanie, de la uzinele de reprocesare a
combustibilului uzat au fost deversate anual în Marea Irlandei cca 3,7•1015 Bq
(100000 Ci) de cesiu 137,
 ianuarie 1966, la Palomares – Spania, un avion B-52 al SUA cu încărcătură
nucleară a suferit un accident, rezultând împrăştierea în mediu a uraniului şi
plutoniului utilizaţi pentru detonarea a patru bombe cu hidrogen; cu toată
decontaminarea care s-a efectuat, în 2006 încă mai persista contaminarea mediului,
 în 1976, în Canada cade satelitul Cosmos 954 aparţinând URSS, cu un reactor
nuclear, rezultând contaminarea a peste 100 000 km2,
 martie 1979, la centrala din Three Mile Island – SUA, a avut loc un accident nuclear
la reactorul nr. 2 anvelopat, urmat de contaminarea mediului cu 480•1015 Bq (13
milioane Ci) de gaze nobile radioactive (xenon 133, kripton 85 etc.), precum şi foarte
puţin iod 131, dar cu impact redus asupra omului,
 aprilie 1986, Cernobâl – Ucraina, a avut loc cel mai mare accident nuclear la
reactorul nr. 4 neanvelopat; explozia şi incendiul au dus la împrăştierea în mediu a
peste 3,7•1017 Bq (10 milioane Ci), de gaze nobile radioactive, iod 131, cesiu 137,
cesiu 134, stronţiu 90 şi alţi radionuclizi, cu impact deosebit sănătăţii oamenilor în
Rusia, Belarus şi Ucraina,
 septembrie 1987, Goiânia – Brazilia, dezmembrarea inconştientă a unei surse de
cesiu 137, utilizată pentru terapia cancerului, a dus la contaminarea a sute de
persoane, dintre care 4 au decedat în câteva săptămâni.

Impactul accidentului asupra mediului ambiant

Reactorul nuclear generează patru fluxuri de substanțe radioactive (deșeuri) care pot afecta
mediul:

 Combustibilul nuclear uzat ce conține majoritatea radioizotopilor generați prin


fisiune ;

 Deșeurile miniere și cele de la rafinarea uraniului conținând produșii de


dezintegrare ai uraniului;

 Eliberarea de radionuclizi în timpul funcționării (emisii gazoase și lichide);

 Eliberarea de mari cantități de radioactivitate în timpul accidentelor.


Pe lânga substanțele radioactive reactorul nuclear mai eliberează în mediu mari cantități de
căldură ce poluează termic apele sau atmosfera. Obiectivul principal al gospodăririi deșeurilor
radioactive este protejarea oamenilor și a mediului față de acțiunea dăunătoare a radiațiilor
nucleare. Aceasta se realizează prin izolarea sau diluarea deșeurilor radioactive astfel încât
concentrația oricărui radionuclid care ajunge în biosferă să nu fie dăunătoare. Gospodărirea
substanțele radioactive (deșeuri) generate de reactorul nuclear se bazează pe trei principii:
• Concentrare și izolare;
• Stocare pentru dezintegrare;
• Diluare și dispersie.
Unele deșeuri slab radioactive lichide rezultate din operarea reactorului nuclear sunt
eliberate controlat în apele de suprafață cu condiția ca doza asociată să fie doar o mică
fracțiune din fondul natural. Reactorul nuclear eliberează în mediu cantități mici de gaze
radioactive (Kr85, Xe133, I131, tritium) în condiții controlate. Cea mai dificilă problemă o
reprezintă gospodărirea combustibilului nuclear uzat care conține cea mai mare parte din
radioactivitatea generată în reactorul nuclear. O dificultate majoră o reprezintă timpul de
înjumătățire extrem de lung al anumitor radonuclizi: I129 (15,7 milioane ani), Tc99 (220 000
ani), Np237 (2 milioane ani), Pu239 (24 000 ani). Prin urmare izolarea acestor deșeuri față de
biosferă impune dispunerea lor în structuri geologice de mare adâncime unde are loc
dezintegrarea radionuclizilor fără a afecta biosfera. Elementele transuraniene din deșeurile
radioactive pot fi separate și transformate prin transmutare în alți radionuclizi cu timp de
înjumătățire scurți, mai ușor de gospodărit.

Masuri de precautie in cazul unui accident nuclear!

Ce trebuie făcut în zonă contaminată radioactiv pentru a reduce contaminarea?

1. Locuitorii vor sta în casă cu ușile și geamurile închise


2. Traficul în zonă va fi supus restricțiilor ;
3. Scolile și activitățile economice în zonă vor fi suspendate;
4. Accesul în spitale va fi interzis;
În cazul contaminării radioactive se are în vedere următoarele:

Adăpostirea este un mod foarte eficace de reducere a expunerii la radiații (se poate reduce
expunerea la radiații cu până la 40%)

Autoprotecția înseamnă să iei următoarele măsuri:

1. Aduna-ți hainele cu care ai fost îmbrăcat într-un sac de plastic și închide-l;


2. După aceea fă un duș sau spală-ți bine părul și corpul. Pune-ți haine curate;
3. Administrarea de pastile de iodură de potasiu în scopul protejării tiroidei.
4. Aacă ai fost surprins de norul radioactiv în exterior fă un duș pentru
îndepărtarea particulelor de praf radioactiv;
5. Au consuma hrană și lichide care pot fi contaminate radioactiv;
6. Pastilele de iodură de potasiu vor fi folosite pentru protejarea glandei tiroide
împotriva iodului radioactiv;
7. Zona afectată poate fi evacuată.

Bibliografie:

- https://sites.google.com/site/atestatnuclear/products-services
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Accident_nuclear
- http://www.anpm.ro/accidente-nucleare

S-ar putea să vă placă și