Sunteți pe pagina 1din 3

MANOMETRUL DIFERENŢIAL

NOŢIUNI TEORETICE

Diferenţa de presiune între două prize de presiune se poate stabili:


a) direct - cu un manometru diferenţial.
b) prin măsurarea separat[ a celor două presiuni şi scăderea lor.
Scopul lucrării este măsurarea diferenţei de presiune prin cele două metode şi
compararea rezultatelor lor.
Manometrul diferenţial şi manometrul cu lichid utilizate se bazează pe relaţia
fundamentală a hidrostaticii p = p 0 + ρgh , în care p0 presiunea pe suprafaţa liberă a
lichidului, iar h adâncimea punctului, măsurată de la nivelul acestei suprafeţe.

DESCRIEREA APARATULUI ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE

Instalaţia se compune din două recipiente identice (1) şi (2)


Fiecare recipient (i=l sau 2) este prevăzut cu o priză de presiune Ai un indicator de
nivel Bi pentru apa pe care o conţine, o pompiţă Ci pentru producerea presiunii în
perna de aer şi un manometru cu mercur Di pentru măsurarea presiunii în perna de
aer.
Între prizele de presiune A1 şi A2 racordat manometrul diferenţial (M) tubul
care are la partea superioară un robinet de reglare a presiunii aerului închis.

Presiunea la nivelul prizei A1 este p A = p 1 + ρgh ' , unde h' este adâncimea prizei
1

sub nivelul apei din recipient iar p1 este presiunea în perna de aer, indicată de
manometrul cu mercur D1 : p1 = ρ Hg gh 1
Astfel p A = ρ Hg gh 1 + ρgh '
1
În mod asemănător, la priza A2. p A = ρ Hg gh 2 + ρgh ' ' . Diferenţa de presiune între
2

cele două prize se scrie cu ajutorul înălţimilor citite la indicatoarele de nivel şi la


manometrele cu mercur.
δp = p A − p A = ρ Hg g (h 1 − h 2 ) + ρg ( h '− h ' ' )
1 2
(1)

La manometrul diferenţial se citeşte denivelarea δH între coloanele de apă


de înălţime H1, respectiv H2. Notând pa presiunea aerului din partea superioară a
manometrului (în zona robinetului) se poate scrie la nivelul prizelor de presiune
p 1 = p a + ρgh 1 respectiv p 2 = p a + ρgh 2 , de unde δp M = p 1 − p 2 = ρg (H 1 − H 2 ) .
Cum H 1 − H 2 = δH rezultă:
δp M = ρghδH (2)
Se compară cele doua rezultate (1) ai (2) pentru diferenţa de presiune existentă
şi se calculează eroarea procentuală:
δp M − δ p
ε% = 100 (3)
δp

MODUL DE LUCRU ŞI PRELUCRAREA REZULTATELOR

Cu pompiţele C1 şi C2 se creează în recipiente presiunile p1 respectiv p2.


Se citesc h1, h2, h', h'' şi δH care se înscriu pe un rând al tabelului alăturat. Cu ele se
calculează δp şi δpM folosind formula (1) respectiv (2) şi apoi eroarea procentuală cu
(3).
Se modifică presiunile p1 şi p2 cu ajutorul pompiţelor şi se refac citirile. Se
efectuează mai multe măsurători.

Nr. h' h'' h1 h2 δH δp δpM ε


Exp. (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) %
1
2
3
4

Se dau: ρHg= 13590 kg/m3 ρapă = 1000 kg/m3


EXEMPLU DE CALCUL

Mărimi măsurate:

- se crează presiune în perna de aer din rezervoare, cu cele două pompiţe;


- înălţimea coloanelor de apă din rezervoarele (1) şi (2), indicată de tuburile piezometrice
h’ şi h’’;

h’ = 104 ⋅ 10-3 m
h’’ = 125 ⋅ 10-3 m

- denivelarea h1 şi h2 a coloanelor de mercur, din (D1) şi (D2);

h1 = 38 ⋅ 10-3 m;
h2 = 13 ⋅ 10-3 m;

- denivelarea coloanei de apă δH, din tubul U (manometru diferenţial);

δH = 310 ⋅ 10-3 m;

Mărimi calculate:

- presiunea indicată de manometrul diferenţial:

δpM = ρ ⋅ g ⋅ δH = 1000 ⋅ 9,81 ⋅ 310 ⋅ 10-3 = 3041 Pa

- diferenţa de presiune între prizele A1 şi A2, cu ajutorul înălţimilor indicate de tuburile


piezometrice şi manometrele cu mercur:

p = ρ Hg g(h 1 − h 2 ) + ρg(h ' − h '' ) =


= 13560 ⋅ 9.81⋅ (38 - 13) ⋅10 -3 + 1000 ⋅ 9.81⋅ (104 − 125) ⋅10 -3 =
= 3120 Pa

- se compară cele două presiuni rezultate din calculele anterioare, prin calculul eroarei, astfel:

δp M − δp 3041 − 3120
ε% = 100 = 100 = 2,6%
δp M 3041

S-ar putea să vă placă și